Patenty so značkou «výroby»

Strana 159

Způsob výroby zinko-olovnatého koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252447

Dátum: 17.09.1987

Autor: Malecký Jan

MPK: C22B 19/30

Značky: zinko-olovnatého, způsob, koncentrátů, výroby

Text:

...ocalďřskýoh9 pecí v množství 10 až 20 kg na 1 Atunu oceli a popaaný cyklus ĺaev ďbelářaké peci opakuje až dostoupí obsah zinku v ooa 1 á~Způsob výroby koncentrátu podle vynálezu je výhodný tím§ žeAv přimé návaznosti na vlastní výrobní prooeą, výrobu ooelig probíhá současně zhodnooovací postup, při němž je z oâpadnáoh produktů výrobního prooeauziàkévána cenná suroviňa,z níž 120ekonomicky, běžně známými a doatupnými prostředky...

Způsob výroby zubního cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252438

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dneboský Josef

MPK: A61K 6/02

Značky: zubního, způsob, cementů, výroby

Text:

...stejných podmínkách tunne již po 3 až 6 měsíçích.způsobem podle vynálezu došlo tedy k význannému prodlouženíŠ žívotností kapalné složky zubního eementu a navíc zubní cementzubní cement, pripravený způsobem podle vynálezu, byl eíůspěchem vyzkoušen ve stomatologické praií a jeho vhodné vlostností pro další použití byly potvrzeny. V následující ° tabulce 1 je znázorněno srovnání pevností v tlaku zubních cenentů,pFípravených podle...

Způsob výroby methenamin hippurátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252432

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bruna Ladislav, Zikán Viktor, Nováček Alois, Boledovič Ján

MPK: C07D 103/84, C07D 471/18

Značky: methenamin, výroby, hippurátu, způsob

Text:

...2-propanolu avoďy ve vzájemnémmo 1 árnim poměru 1 z 1 až 1,1 7 až 13, přičemž celkový obsah vody ve směsi je 0,3 už 5 , michá při teplotě 10 až 30 °C a získaný produkt se ízoluje.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se reàkční směs michá při teplotě 20 až § 00 načež se reakce dokončí při 15 °C.Autoři vynálezu zjistili, že během michání se charakter míchané suspenzereakčních komponent mění obě složky se rozpouštějí za vzniku híppurétu...

Způsob výroby vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243382

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dvooák Miloslav, Lizak Otto, Hovorka Jaromír, Olšák Miloo, Poskier Jaroslav, Vykoupil Oehoo, Švec Kurt, Maia Zdenik

MPK: C01B 3/32

Značky: výroby, způsob, vodíku

Text:

...oe obvykle udržuje v aytiči 75 °C, a to při teplotách v roznezi B 0 až 95 °C, popŕípedi l při volí teplotö.PN. zvýlenó teplote v roezí 170 eł 250 °G ze ohaaienl karbonyly łelezn a nikluz płevlłnl čieti rozlołí e pevná podíl u chytí v reaktoru na płfedčiätění generúterovćho plynu e z Hati i v reektoru, vo ktoré ae dokončí hydrolýza kerbonyleulrldu ne oirovodik a wzllćnik uhličitý.Pevnó podíl z rozlołervch kerboąylü železa e niklu oddllená na...

Způsob výroby hydratovaného oxidu antimoničného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243380

Dátum: 15.09.1987

Autori: Barták Ladislav, Böhm Lubomír, Zachela František, Wein Ondoej

MPK: C01G 30/00

Značky: způsob, výroby, antimoničného, oxidů, hydratovaného

Text:

...P i í k l e d 1150 nl koneentrovanóho roztoku chloridu antilonldułho bylo ulíchino u 150 nl delenizovonł vody o opecltickł vodivoati 5 IS II chlazení a vaníklý -utok lvl vllt II Iící do 50 litru doxontaovand vody o opeoírxckć vodtvoetl 5 us.ro 24 mamu sedlnontaci m mum převodu do polgotłvllnových lohví ą Iahřívü 24 hodin při teplot 60 g 5 °c. Sralonina o lahví byla sun-nan Büchnerovou nilovkou a na filtrační papa. byla auloua o dní pu...

Pletená nit se žinilkovým efektem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243378

Dátum: 15.09.1987

Autor: Danik Lubomír

MPK: D02G 3/42, D04B 21/02

Značky: efektem, žinilkovým, její, výroby, způsob, pletená

Text:

...p 1 ounzu mum po roafaaan( atakt vo oz-ul itrqlkovoko vlnu. a to vpohladu vo narodí. Sokolouucu anllornln( ukanáo mex-mu omamných nwm. amount »oznamu 96 h za ñanobilułch m nasi. dvou mnm oči z, nach nami poamutłlt na roałoalnta. ~ lovnohllll uhlom ni. nou muzeum ayololwu aäky 3 vytvíŕoní. po ochotní padlo obr. 6 h-atu homo 1, üląohůłü nlolant nhl Call clona .f, Hlad ao aoułłaono 0 vyzvüaat vuy dva gumu na proti aoba. . ~mu ur mamina....

Způsob výroby síranu železnatého s obsahem 1 až 1, 5 mol vody na 1 mol síranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243363

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jurajda Drahomír, Matoušek Leoš, Zvonao Jioí

MPK: C01G 49/14

Značky: výroby, síranu, obsahem, železnatého, způsob

Text:

...0,5 až mm.Krystaly této velikosti lze velmi dobře odíiltrovat. V případě, áe-li výchozí suapenze, koncentrovanljäí, dochází tímto způsobem k rekryetelizaci výsledného tetrahydrátu aíranu leleznatćho.Krystalickú mřílka metaatabilního tetrałwdrâtu eíranu železnatáho se za normální teploty na vzduchu rozpedá za vzniku monobydrátu eírnnu železnntého. Pro urychlení tohoto prooeeu lze použít teplotu mírně zvýšenou /aei 40 ° 0/ a snížený tlak.z...

Spôsob výroby obvodového profilu brúsneho kotúča na brúsenie profilov a tvarových líšt

Načítavanie...

Číslo patentu: 242485

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pakov Nikolaj Semjonovie, Dubovik Anatolij Stipanovie, Pomazkov Vladimir Vasiljevie

MPK: B24D 5/00

Značky: kotúča, spôsob, tvarových, profilů, obvodového, profilov, lišt, brúsenie, brusného, výroby

Text:

...funkčnej plochy brüsneho kotúča nie je potrebný ďalší špeciálny nástroj a tvarovaná lišta s priečnymi zárezmi zároveň vykonáva funkciu obrábacieho nástroja, čo je zároveň novým účinkom vynálezu. Využitím spôsobu podľa vynálezu sa zvýši produktivita práce,znížia sa náklady a ušetria sa pracovne sily na ručné dobrusovanie dielcov.Spösobom výroby obvodového profilu do valcového polotovaru brüsneho kotúča s väzbou z polyuretanu a brusiva...

Způsob výroby p-, popřípadě o-aminoarylsulfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242299

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vadenský Jan

MPK: C07C 143/56

Značky: o-aminoarylsulfonových, způsob, popřípadě, výroby, kyselin

Text:

...automatizovat, popřípadě kontinualizovat.Výrobu lze snadno převést na bezodpadovou technologii. Při výrobě kyseliny sulfanilové nebo naftionové z acetanilidu, popřípadě z N-acetyl-l-naftylaminu lze kyselinu octovou, vzniklou desacetylací, regenerovat destilačně nebopřevést na některý z využivatelných octanů. Regenerovanou kyselinu octovou lze s výhodou použít pro prípravu výchozích N-acetylarylaminů.Potrebné N-acetylarylaminy jsou u většiny...

Způsob výroby křemíkových detektorů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 242295

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vašek Tibor, Dvooák Viktor, Broj Karel

MPK: H01L 33/00

Značky: výroby, záření, detektoru, způsob, křemíkových

Text:

...ko vové vrstvy, které se použijí jako vývody. Výhodou tohoto způsobu výroby křemíkových detektorů gama zářeni je zjednodušení dosavadní technologie, umožnění hromadné výroby detektorů a možnost testovat systémy na deskách před rozčleněním. Takto vyrobené detektory mají nízke zavěrné proudy, nízký šum, dokonalou ochranu, odolnost vůči klimatickým vlivům, vysokou výtěžnost a zlepšenou dlouhodobou pracovni stabilitu. jejich parametry jsou...

Způsob výroby 5-(2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy)-7-oxo-7H-benzo(c)flnorenhydrocbloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242292

Dátum: 15.09.1987

Autori: Langer Zdenik, Glaser Vladimar, Vadenský Jan

MPK: C07C 93/06, A61K 31/085

Značky: výroby, 5-(2-(n,n-dimethylamino)ethoxy)-7-oxo-7h-benzo(c)flnorenhydrocbloridu, způsob

Text:

...fáze reakce umožnilo i Významné snížení objemu reakční směsi na cca 1/4 dříve používaných objemů. Použitím samotného aromatického uhlovodíku jako reakčního prostředí lze při snížení spotřeby 2-N,N-dimethylaminmethylchloridu dosáhnout lepších výtěžků látky vzorce I a nový způsob podle vynálezu umožňuje i snadnou regeneraci rozpouštědla a jeho opětovné použití bez dalšího čištění do reakce.Podle vynälezu se látka vzorce I připravuje tím...

Způsob výroby 3-nitrobenzaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242285

Dátum: 15.09.1987

Autori: Chvatak Jioa, Hrabák Václav, Petrovický Jioa, Pavlaeek Jioa, Stybal František

MPK: C07C 79/36

Značky: způsob, výroby, 3-nitrobenzaldehydu

Text:

...kyseliny sirové v přítomnosti 0,01 až 0,03 molu močoviny nebo formamidu vztaženo na 1 mol hydrobenzamidu vzorce lI nitračni směsi složenou z koncentrovaně kyseliny dusičně a sirově v objemovém poměru 10,6 až 0,8 v množství 4 až 8 molů na mol hydrohenzamídu. Podle vynálezu se postupuje tak, že se suchý hydr-obenzamid vzorce II rozpustí za míchání v koncentrované kyselině sírové při teplotě 10 až 15 °C a potom se přidá během 3 až 4 hodin...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrtýl Miroslav, Slavík Miroslav, Eepický Miloš, Oezník Jan, Pavlanský Rudolf, Strnad Jioí, Rubeš Jioa, Trniný Jaromar, Lubojacký Jaromír

MPK: C01G 51/04

Značky: spôsob, výroby, oxidů, zmesného, kobaltu

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Spôsob výroby syrov s využitím všetkých bielkovín mlieka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242219

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jeništa Václav

MPK: A23C 19/00

Značky: využitím, všetkých, spôsob, výroby, mlieka, syrov, bielkovín

Text:

...spôsobu výroby podľa vynálezu je možnosť zvýšenia efektívnosti výroby syrov, ktoré môžu slúžiť na priamy konzum,alebo výroby suroviny na výrobu iných výrobkov, najmä prírodných a topených syrov ako aj dosiahnutia vysokej výtažnosti bielkovín zo spracovávaného mlieka, praktickysa jedná o bezodpadovú technológiu z hľadiska využitia bielkovín, a tiež možnosť dosiahnutia mikrobíalnej akosti výrobkov.Mlieko o obsahu tuku 3 g v 100 g sa...

Spôsob výroby suspenzných typov polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Jaroslav, Langmajer Miroslav, Šára Zbynik, Pachner Milan, Lichý Michael, Kozák Miroslav

MPK: C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, suspenzných, typov, výroby, spôsob

Text:

...autoklávu o objeme 5 dm 3 z nehrdzavejúcej ocele opatrenêho kotvovým miešadlom 180 obr.min 1 sa naváži 2200 g destilovanej vody, k tomu 0,7 g hydroxypropylmetylcelulôzy propylénglykoéteru metylcelulózy známej pod obchodným názvom Klucel l, 0,4 g parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, resp. technického polyviuylalkoholu vo forme vodného roztoku, známe ho pod obchodným názv-om Sloviol R (výrobca Chemické závody W. Piecka, n. p. Nováky...

Spôsob výroby tvarových súčiastok z prášku hliníkového bronzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Romaouk Miroslav, Rýpar Jindoich, Pfeiffer Leo, Kahovcová Jitka

MPK: C22F 1/08

Značky: tvarových, bronzu, prášků, výroby, hliníkového, spôsob, súčiastok

Text:

...základného materiálu sa mletím alebo drvením zhotoví prášok o zrnitosti 0,04 až 0,1 mm, ktorý sa zlisuje za studena pri tlakoch 1100 až 1200 MPa na polotovar alebo výlisok hustoty 75 až 80 a následne žíha bez prítomnosti tekutej tazy V ochrannom prostredí po dobu 15 až 20 hodín pri teplote 530 až 570 °C a potom V u 4zavretej zápustke za teploty V intervale 850 až 950 °C kuje na výsledný tvar s prídavka~ mi »od 0,2 až 0,5 mm na rozmer na...

Polyesterový termosetický kompozitný materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242171

Dátum: 15.09.1987

Autori: Jiruše Jaroslav, Hudec Jaroslav, Kolaoak Vladimar, Florián Miroslav

MPK: C08J 5/08, C081 5/24

Značky: spôsob, polyesterový, termosetický, kompozitný, výroby, materiál

Text:

...sme zistili, že sklenené pramene s úpravou nerozpustnou v živici pri lisovani tvarove náročných a povrchove členitých výrobkov netečú rovnomerne so živicou, ale nastáva ich oddelovanie, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje, že hmota výlisku je nerovnomerne vystužená a v miestach so snižením obsahu výstuže krehké. Určité riešenie tohto problému je prídavok aditív spravidla v kombinácii s úpravou technológie lisovanie, t. j. V znížení...

Spôsob spracovania smolovitých látok z výroby N-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242167

Dátum: 15.09.1987

Autori: Záruba Libor, Machek Petr, Straka Jaromír, Cink Miroslav, Zdinek Dalibor, Holata Miroslav, Maloušek Antonan

MPK: C07D 277/80

Značky: látok, n-cyklohexylbenztiazol-2-sulfénamidu, spracovania, výroby, smolovitých, spôsob

Text:

...alebo rektifikáciou cyklohexylamín. Po reakcii sa získa kremičitan kovov alkalických zemín s navizanými zvyškami smolovitých látok a vo vzniknutej suspenzii sa po filtrácii získa produkt, v ktorom sú zvyšky smôl viazané na veľkom povrchu natoľko pevne, že nedochádza k ich vratnému uvoľňovaniu. Získaný produkt má po vysušení práškovitý charakter.Postupom podľa vynálezu je možné získať predovšetkým z o-dpadných smôl cyklohexylamín, ktorý je...

Způsob výroby křemíkových detektorů jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242027

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vallová Helena, Pacala Ján

MPK: H01L 33/00

Značky: detektoru, fotonů, křemíkových, jednotlivých, způsob, výroby

Text:

...Tento způsob výroby dáva také možnost snadného přízpůsobení oboru citlivosti detektoru na požadovanou vlnovou délku záření volbou poměru vrstvy kysličníku křemičitého a vrstvy nitrídu křemíku v dvojvrstvě.Postup výroby křemíkového detektoru podle vynálezu je popsán pomocí priloženýchobr. 1 až 4, kde je uveden řez detektorem v jednotlivých fázích výroby.Při výrobě křemíkového detektoru se nejprve křemíkový substrät 1, v tomto případě...

Způsob výroby přípravku se síťujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242019

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slavkovský Roman, Kmec Oddej

MPK: C08K 5/29

Značky: síťujícím, účinkem, výroby, způsob, přípravků

Text:

...s obsahem 4,4-iz-omeru minimálně 97 0/0 hmot.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že umožňuje prípravu levného prípravku se síťujícím účinkem na bázi polyizokyanátu pno po-lyuretanová a polychloroprenlová lepidla. V tomto prípravkku je Vzniklý polyizokyanát V roztoku V aktivovaném stavu aktivátorem, který zajišťuje potřebnou rychlost vzniku prostorové sítě, počáteční pevnosti spojů a stabilitu roztoku. Způsob výroby prípravku...

Způsob výroby beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242018

Dátum: 15.09.1987

Autori: Slávik Pavol, Pajonk Ján

MPK: C07D 501/06, C07D 499/12

Značky: výroby, beta.-laktamových, antibiotik, způsob

Text:

...sírove. Reakční směs se zahřívá po dobu 6 hodin k varu pod zpětným chladičem, opatřeným chlorkalciovým uzávěrem. Vzniklý kalný roztok se přefiltruje přes křemelinu. K filtrátu se přidá 6,0 g dimethylanilinu a ochladí se na ~ 30 °C. Přidá se 12,5 g syn-formy hydrochloridu Z-methokyimino-Z- 2-amino-LS-thiaziol-é-yl acetylchloridu a reakční směs se bez chlazení míchä 20 minut. Nejprve vznikne čirý roztok, ze kterého začne krystalovat...

Způsob výroby trans 1- [ 4- (2-dimethylaminoethoxy )fenyl] -1, 2-difenyl-1-butenu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242010

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kertész Marianna, Magyari István, Inczédy Péter, Nagy Mihály, Homeyer Berhard, Bihari Ferenc

MPK: C07C 93/14, A61K 31/135

Značky: 2-dimethylaminoethoxy, 2-difenyl-1-butenu, výroby, fenyl, způsob, trans

Text:

...dvě krystalízaoe postačují k získání trans-iziomeru, který obsahuje méně než 1 pnocento cis-izromeru. Také množství doposud nezpracovatelného odpadu z krystalízace se významné snižuje. Take vyšší výtěžek sloučeniny vzorce I patří k výhodám nového způsobu výroby této sloučeniny.Do skleněného kotlíku obsahu 20 l, opatřeného míchadlem, zpětným chladíčem s chlorkalciovým uzávěrem, teploměrem a přikapávací nálevkou se umístí 138 g hořčíku pro...

Způsob výroby 2-amino- a 2, 6-diaminoantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242003

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gacsay Lorant, Krecisz Maria, Yellin Tobias Oregon, Gilman David John, Storni Angelo, Bright Gene Michael, Kotlewski Witold, Bebenkowski Krzysztof

MPK: C07C 97/24, C09B 1/20

Značky: 2-amino, výroby, 6-diaminoantrachinonu, způsob

Text:

...nyní bylo zjištěno, že nevýhody předchozích způsobů lze odstranit prováděním výroby 2-amino-, resp. 2,6-diaminoantrachinonu podle vynálezu založeného na přímém recyklování zoxidovaných filtrátů po izolaci 2-amino-, resp. 2,6-dlaminoantrachinonu. S prekvapením bylo totiž zjištěno, že látky přítomné v těchto zoxidovaných filtrátech spolu s arzeničnanovými sloučeninami, tj. především síran sodný, antrachinon-z-sulfonan sodný, Z-aminoantrachinon...

Způsob výroby čistého siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241848

Dátum: 15.09.1987

Autori: Miština Ladislav, Foltán Stanislav, Krá1 Bohumil, Szente Michal

MPK: C01F 5/42

Značky: horečnatého, způsob, výroby, siřičitanu, čistého

Text:

...oxidem siřičitým a výchozí hořečnatou surovinou. V jiném provedení vynálezu se dá využít tepla odupadních plyInů obsahujících oxid sieřičitý k ohrevu reakční směsi na požad-ovanou teplotu nad 40 °C. Napr. při odsiřováni spvalln z tepelných elektráren, které mívají teplotu 1-70 až 200 stupňů Celsia, postačuje jejich zbytkové tepllo k olhřátí reakční směsi až na teplotu kolem 70 °~C. Způsob podle vynálezu rovněž otvírá možnosti pro využití...

Způsob výroby 2, 5-dihydroxybenzensulfonanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241843

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hudeek Štefan, Eerey Ladislav, Kovalík Marián

MPK: C07C 143/46, A61K 31/185

Značky: výroby, 5-dihydroxybenzensulfonanu, vápenatého, způsob

Text:

...1 až C 4, které mají tueplotu varu do 180.°C.ako rozpo-uštědlo 1,4 benzo~chiíníonu je možno využít í další rozpoulštěrdla, jako jsou alkanogly, varomáty, etheryJket-ony, voda i-darlší Reaklč-ní teplota se podle druvhlu reagujícíc-h látek pohybuje od -« 15 do 100 °C, s výhodou od ~| 5 do l 10 °C. N-adbytewčnýl-hydroxysulvfonarn väpenaty se ĽUZLUŽÍ bud oddestílováním príslušného aldehydu, či ketonu z reakčiní směsi za vakua .nebo v .přípuarďě,...

Způsob výroby piva o nízké využitelné energii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241838

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bobovnický Jozef, Jakubov Gabriel, Zuzeák Karol, Sukup Jan

MPK: C12C 7/00

Značky: využitelné, výroby, způsob, energií, nízké

Text:

...nápoj o nižší energetické hladině obsahující 14050 až 1300 ki V~ lednüm litru p~ři zachování charakteristickýich senzorivckých znaků pi-va českého typu. Další výhodou je odstranění enzymových preparátů z výroby nízkoenergetického nápoje.Podstata vynálezu spočíva v tom, že se podařilo nalézt technologický postułp výroby piva s snízlkou ivyužitelnou energií, který je »charakteristický tím., že se při přípravě mladiny pr-odlouží u prvního...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241836

Dátum: 15.09.1987

Autori: Liko 1udovat, Bobovnický Jozef

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, vápenatého, výroby, způsob, sráženého

Text:

...zahuštěniąa snížení obsahu chloridu sodného.Základní úrčinerk způzsobu výroby ,podle vynálezu spolčívá rv tom, že se získa ząpét amoniak jakožto pomocné látka a čistý roztok chloridu vápenatého, které lze použít opět jalko vých-ozí suroviny. Tím se způsob výroby podle vynal-ezu stává oiprouti dosud známým výrobnírn postupům výrazně Výhodněvjším.Výroba můrže lbýtkołntinuálnní, diskontinuální, nebo kombinací obou těchto postjupů. Postupuje se...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241835

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mišáni Ján, Kleo Jarolím

MPK: C01F 11/18

Značky: způsob, uhličitanu, výroby, vápenatého, sráženého

Text:

...v tom, že se získava zpět.amoniak jakožto pomocné Ivánka a čistá vápenaltá sůl, které lze použít opět jako výchozi suroviny. Tím se způsob výroby podle vynáletzu stáva oproti -d-osud známým sražecim výr-obním postupům výrazně výbodnějsím.Výroba může být kontinuální, dislkontinoální, netbo kombinace obou těchto postupu. Postupuje se například tak, že roztok vodorozpustnê Näpenaté soli o konncentraci 1 hmotnostní »až nasycený roztok při...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 241827

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hric Vladimír, Hudoba Miloš

MPK: C01F 11/18

Značky: uhličitanu, výroby, vápenatého, sráženého, způsob

Text:

...výrobu .lze realizovat i s méně čistým -a tedy i levnějšim dusiwčnanem väpenatým, aniž by došlo Ikesnížení jakost-i vyráběného .prodruiktu, Tím se způsob výroby podle vynálezu stává o.proti dosud známým srážecím výrob-ním postupům výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskorrtinuâlní, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive ta-veniny dusičnanu vápenatěho, vzniikxlého rozpuštěnírm...

Způsob výroby litých žárupevných slitin, precipitačně vytvrditelných fází Ni .sub.3.n.(Al, Ti)

Načítavanie...

Číslo patentu: 241811

Dátum: 15.09.1987

Autori: Foglar Rudolf, Svoboda Vladimír, Didek Jaromír, Kašpar Jan, Poikryl Antonín

MPK: C21C 7/10

Značky: výroby, fázi, sub.3.n.(al, slitin, žárupevných, vytvrditeľných, litých, precipitačně, způsob

Text:

...olbisalhu síry se při indlwkčníltnvakuovém tavení žârujpevłnýach slttin na bázi železa .el/nebo 111110111 dosahuje výnběrem VlSäZkonvyoh surovín s nímkým oíbsałl-em síry. Během tavicíhci procesu obsah síry není dále kontrolován. Phi so-učasoé jpra-xi se obsah sílry ve slíitináoh Ipolhybvuje zjpravildila nad 0,002 0/0 ihlmot., často však nad 0,004 0/0 lhmodt., což je z hlediska užitkołvýłch vlastlností lslintin nespříznilvé.i Uvedené...

Způsob recykláže amoniaku obsaženého v odpadních plynech z výroby aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241748

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pantueek Pavel, Losa Evžen, Starý Milan, Dittert Ivan

MPK: C01C 1/12, C07C 87/00

Značky: recykláže, amoniaku, obsaženého, výroby, způsob, plynech, aminu, odpadních

Text:

...reaktoru -~ vstup 11 se chladí vodou nebo výměnou tepla s jiným technologickým proudem ve výměnících 1, 3. V obohacovací části amoniakové kolony 2 se plyny zbavují vody a organických látek. Tato část kolony je zkrápěna kondenzátem z chladiče 6 nebo kapalným amoníakem potřebným k aminaci vstup 12. Ochlazené plyny se vraceji do procesu pomocí kompresoru 7 - výstup 13.V ochuzovací části amoniakové kolony 2 se kapalná reakční směs zbavuje...

Způsob výroby práškových maziv pro tváření kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241737

Dátum: 15.09.1987

Autor: Jakubec Karel

MPK: C10M 105/22, C10N 40/20

Značky: práškových, kovů, způsob, výroby, maziv, tváření

Text:

...nevede. Pod pojmem vhodná tuková surovina je miněn přirozený a/nebo částečně upravený, například částečně hydrogenovairý tuk a/nebo jejich směsi, obsahující 80 až 100 0/0 hmot. mastných kyselín s 12 až 22 atomy uhlíku v řetézci, přičemž-zbytek tvoří mastné kyseliny s řetězcem kratším nebo delším. současně je nutné, aby v mastných kyselinách tohoto tuku byly zastoupeny nenasycené mastné kyseliny podílem 20 ~až 6 G procent hmot., přičemž...

Způsob výroby fenoplastů modifikací novolaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241729

Dátum: 15.09.1987

Autori: Berezovskaja Irina Vladimirovna, Staraja Kupavna, Sedyševa Nina Jurjevna, Oblapenko Natalja Georgijevna Biolog, Kýhos Karel, Kinzirskij Alexadd Sergejevie

MPK: C08G 14/12

Značky: fenoplastů, způsob, výroby, novolaku, modifikací

Text:

...reaktoru se za teploty 85 °C vnesou následující složky novolak o bodu měknutí 70 °C,obsahu 6,1 hmot. volného fe nolu a 1,9 hmot. vody 200 g polyamid pripravený polymerací lz-laurolakiamu iniciovanou10 0/0 mol. kyseliny fosfofrečné 20 g 36 °/o vodny roztok formaldehydu 64 g oxid hořečnatý 1 g hexametyléntetramin 32 g oxid vápenatý 8 g dřevitá moučka 250 g steran zinečnatý 4 gBěhem 40 minut dojde k vytvoření polyInerní sítě, výsledný...

Vodná akrylátová disperze s expandovaným perlitem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241725

Dátum: 15.09.1987

Autori: Martauzová Hana, Ponert Jioa, Jarý Jioí

MPK: C02F 1/28

Značky: její, vodná, výroby, perlitem, disperze, způsob, akrylátová, expandovaným

Text:

...Pa . s snadno regulovat obsahem vody. Uvedené rozmezí viskozity bylo stanoveno měřením na rotačním viskozimetru při 30 otáčkach za mlnutu. Vodná akrylátová disperze s práškovým expandovaným perlitem s hydrofoblzovaným povrchem se připravuje tak, že 15 až 22 práškového expandovaného perlitu se smáčí a dísperguje v 50 až 75 vody pomocí smäčecího prostředku, jímž je 0,3 až 0,5 sulfonovaného butylesteru kyseliny olejové a dispergátoru, jímž je...

Způsob výroby jímky s kuželovým zakončením dna

Načítavanie...

Číslo patentu: 241701

Dátum: 15.09.1987

Autori: Honzák Jaroslav, Hrouda Jaroslav

MPK: B21D 51/18

Značky: výroby, jímky, způsob, zakončením, kuželovým

Text:

...tím, že trubkový polotovar se osovou tlakovou silou za rotace tvaruje tře ním do kuželového tvaru zakončení a sou-časně uzavíra třeoím svařováním.Výhodou tohoto způsobu je to, že odstraňuje dosavadni komplikovanost zakončení dna jímky, sníženf-pnacnosti xpři výrobě a materlálových nákladů a přitom zaručuje požadované parametry přt lepším designu.Podstata vynálezu je dále objąsněnavpomoci výkrestątkcle obr. v 1 zobrazuje .hlavu použitého...

Způsob výroby 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241687

Dátum: 15.09.1987

Autori: Birkhahn Klaus, Fabián Miroslav

MPK: C07C 19/02

Značky: výroby, způsob, 1,1,3-trichlor-3-fenylpropanu

Text:

...přičemž katalytícký systém se připraví smísením aminu s komponentou mědi předem nebo se vytvoří in situ přímo v reakční směsi. Takto získané izolační výtěžky 1,1,3-trichlor-S-fenylpropanu dosahují liodnot až 86 9/0 na zreagovaný styren. Vzhledem k exotermnímu průběhu reakce je výhodné přidávat styren, případně amin do reakční směsi postupně.Katalytické systémy použité podle vynálezu mají proti dosud známým katalyzátorům výhody v nízké ceně,...

Způsob výroby 1,1,1,3-tetrachlor-3-fenylpropann

Načítavanie...

Číslo patentu: 241686

Dátum: 15.09.1987

Autori: Weigert Tomislav, Macek Ivo

MPK: C07C 19/02

Značky: způsob, 1,1,1,3-tetrachlor-3-fenylpropann, výroby

Text:

...lze použít ethylamin, Z-propylamin,n-butylamin, 2 ~butylamin, tembutylamin, n-decylamin, cyklohexylamin, benzylamin, pyrolidin nebo morfolin, přičemž se katalytický systém připraví smísením aminu s komponentou mědi předem nebo se vytvoří inmu průběhu reakce je výhodne přidávat styren, případně amin do reakční směsi postup ne. .Katalytické systémy podle vynálezu mají proti dosud známým katalyzátorům výhody V nízké ceně, snadné dostupnosti a...

Palivo pro tryskové letecké motory a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241670

Dátum: 15.09.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C10G 45/52, C10L 1/04

Značky: tryskové, letecké, palivo, motory, postup, výroby

Text:

...V systému několika reakčních vrstev. První vrstva se udržuje na teplotě o 20 až 40 °C pod mezní teplotou, při níž dochází ke změně hydrogenace na dehydnogenaci. Tím je zajištěno odstranění části aromátů bez toho, že by došlo k neúměrně vysokému teplotnímu vzestupu a k možnému zakoksovaní katalyzätoru. Ochlazení za prvním reakčním stupněm dovolí pak vést další část dearomatizace při termodynamicky výhodnějších parametrech.V níže uvedeném...

Způsob výroby (2-propoxy)stearyltitanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241661

Dátum: 15.09.1987

Autori: Márfi Károly, Horváth Gyula, Puskás Vilmos

MPK: C07F 7/28

Značky: způsob, výroby, 2-propoxy)stearyltitanátů

Text:

...çpropoxystearyltitanátů průměr-ného složení vyjádřeného obecným vzorcej CH 32 CllO 4 Ti 0 COCHz 16 kde n se rovná 1,8 až 3,2, založený na reakci tetra 2-propoxytitanu s kyselinou stearovou ve vzájemném poměru 11,8 až 1 3,2 za odstranění hlavní části vzniklého 2-propanolu destilací.Reakce probíhá podle rovnicepřičemž odstranění vznlkajíclho Z-propanolu příznivě ovlivňuje její průběh zleva d-oprava, a tak podporuje vznik žádaných...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wallace John Michael, Look Reinhard, Gunkel Werner, Sättler Günther, Witzgall Manfred, Hyzak Daniel, Vanevenhoven Peter Watson

MPK: F42D 1/02, C08L 27/06

Značky: trubky, termoplastické, výroby, nabíjení, jejich, náložkované, pneumatické, způsob, trhaviny

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...