Patenty so značkou «výroby»

Strana 158

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanické lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 235279

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vajczik Andrej, Páv Oldřich, Průšek Jaroslav, Navara Václav, Krejčík Vladimír, Jojko Zorjan, Tichý Václav

MPK: C25D 21/12

Značky: simulaci, galvanické, zařízení, lince, řízení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro řízení a simulaci řízení výroby na galvanických linkách sestává z operátoru, na jehož výstup je připojena soustava akčních členů napojených na galvanickou linku, na kterou je také napojena soustava identifikátorů a terminál mezi soustavu identifikátorů a operátor s akčními členy je zapojen generátor řídicího programu, mezi generátor řídicího programu a terminál s blokem zadání je napojen blok pro řízení pracovního režimu. Operátor,...

Způsob výroby asfaltové izolace trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 235261

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pábl Jaroslav, Boubela Lubomír, Bařina Josef, Škorňák Jan, Kotrbatá Libuše, Kania Jindřich

MPK: F16L 58/12

Značky: způsob, asfaltové, izolace, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby asfaltové izolace trub, při které se na povrch trubky, opatřený základním asfaltovým nátěrem, nanese za tepla vrstva asfaltové izolační hmoty, která se před nanesením na trubku vyhřeje na 120 až 220 °C. Podstata řešení spočívá v tom, že na nanesenou vrstvu asfaltové izolační hmoty se vzápětí navine fólie z plastů o teplotě měknutí nad 80 oC o tloušťce alespoň 0,1 mm, kde teplota asfaltu a tloušťka plastové fólie se volí v...

Způsob výroby derivátů 3-amino-D2-pyrazolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235251

Dátum: 01.10.1987

Autori: Héja Gergely, Erödi Judit, Takács Kálmán, Bodrogi István, Harsányi Kálmán, Molnár Erzsébet, Bodnár János, Korbonits Dezsö

MPK: C07D 231/06

Značky: derivátů, výroby, způsob, 3-amino-d2-pyrazolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 3-amino- (2-pyrazolinu obecného vzorce I ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam, a jejich solí, vyznačující se tím, že se sloučenina obecného vzorce II ve kterém obecné symboly mají dále uvedený význam nebo její sůl nechá reagovat při teplotě 50 až 110 (C se zásadou, například hydroxidem alkalického kovu, a takto vzniklá sloučenina obecného vzorce I, kde R4 znamená vodík, se popřípadě podrobí A-acylaci, nebo se...

Způsob výroby preparátů humanního transfer-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247127

Dátum: 28.09.1987

Autori: Wetterschneider Marcel, Roman Jan, Kroupa Jan, Šarbort Jioí

MPK: A61K 35/14, A61K 39/00

Značky: preparátu, způsob, humanního, transfer-faktoru, výroby

Text:

...uensnoň Kposn, npnqeu, ôes woro, uwoöu nosunxame npu pyrnx cnocoóax mpaxuuonupoaanux Kax HBHCHOHBSYGMHE cocraname qacrn KPOBH neüxourapnue nneuxu buffy coats Mornn őuws npunenenu K npuuenenam n ĺxaqecrae Hcxonaoro Mawepnana nan npnroronnennz TpaHc®ep-Qaxropa.uns woro, qwoöm ycwpannwn arn npHqHHu, HS 05 peTeHHm Guna nocwannena sanaua,paspaöowawb cnocoö, npn KOTQDOM npn nnnmuennu B mexnonornqecxnä npouecc oôpadowxu cnexeü...

Způsob výroby hydrofobních sádrokartonových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247105

Dátum: 28.09.1987

Autori: Helis Jaroslav, Sporek František, Roneš Jan, Soueek Zbynik, Hanžl Milan

MPK: C04B 11/024

Značky: desek, výroby, sádrokartonových, hydrofobních, způsob

Text:

...npu npnueneunn Kapnayöckoro Eocxa unu ero cueceü c úapamnuom Tpeőymrcn panuue Konaqecrna, npuqem oőaska Kapnayöcxoro BocKa cnyxnw nan perynuponanna TeMHepaTYpH nnaaneunx. Hpumennemue cornacno GB-PS 619 281 őonbmue Konuąecrná rnnpoàoőupymmero cpéqwna Beyw no cpasxenum c oöuqumm nnnramh H npyrnun runcosmun 3 neMeHTaMn K yxymeunm masaKo~crponrenbHux noxasareneñ. Oönacrn npnueueunn srnx Bonocmoüxnx runconux nponyxron orpaunqeum B pe 3...

Způsob výroby folie ze slitiny hlinito-křemíkaté

Načítavanie...

Číslo patentu: 252691

Dátum: 17.09.1987

Autori: Koritta Josef, Romaniak Petr

MPK: B02D 15/00, B22D 21/04

Značky: výroby, hlinito-křemíkaté, slitiny, způsob, fólie

Text:

...teleso, nič, bořčík, stronciun, zineknebo nengen, zbytek Je hliník.Podstatou vyndlezu Jo způsob výroby folia o tlouitce 0,02 sl 0,12 nn s polotovnru,ktorý spoćívn ve steoionlrnín odleviní desky do nłdłne kokily o tloultce 5 o 15 In. Při odldvlní tak tenke desky je odvod tepla notolik velky, e noteridl krystalizuje dostatečnł rychle k tonu, aby bylo nobrúnlno vzniku neildoucích hrubých krystnld prinúrního křeníku. Vznikli polotover Je poton...

Hygienicky nezávadné fenolformaldehydovou pryskyřicí pojené experlitové izolační desky a tvarovky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252680

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pánek Jiří, Indra Zdeněk

MPK: C04B 38/00, B32B 5/28, B32B 27/42...

Značky: nezávadné, desky, hygienický, pryskyřicí, výroby, tvarovky, způsob, experlitové, izolační, pojené, fenolformaldehydovou, jejich

Text:

...10 až 200 °C, jsou stabilní a na rozdíl od labilních chemickýchvazeb ve vytvrzené močovinoformaldehydové pryskyříci nedochází během používání experlitových desek k dodatečnému odštěpování fcrmaldehydu.Způsob výroby uvedených desek a tvarovek spočíva v tom. že na expandovaný perlit seplynule nanáší katalyzovaný vodný roztok fenolformaldehydové pryskyřice, případně ve směsis uvedenými přídavnými látkami. Hydrofobizační prostředek a aditíva...

Způsob výroby polyuretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252660

Dátum: 17.09.1987

Autori: Petrjánoš Luděk, Střešinka Jozef, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/40

Značky: způsob, polyuretánu, výroby

Text:

...504/. Kromě shora uvedených typů polyolu se používají polyoly na bázi polythioetheru/NSR pat. 1 105 156/ nebo polyacetálů /NSR pat. 1 039 444 a NSR pat. 1 045 095/. známé je také použití polymerních polyolů připravovaných polymerací vinylových, akrylových,styrenových popřípadě jiných monomerů za přítomnosti běžných polyolů in situ. Obšírná je v tomto směru zejména technická literatura firmy British Petrol.Je známé také využití tzv. plněných...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ferenc Milan, Bláha Karel, Šturc Antonín, Chromík Jindřich, Kakáč Bohumil, Trojánek Jan, Michalský Jiří, Novák Pavel, Borovička Miloš, Pospíšek Jan, Hrubý Milan, Křepelka Jiří, Míčková Růžena, Lukáč Juraj, Jančik Fedir, Pospíšil Josef

MPK: C07C 31/30

Značky: kovů, alkoxidů, způsob, výroby, alkalických

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Způsob výroby generátorového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252583

Dátum: 17.09.1987

Autori: Brzobohatý Pavel, Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav, Schamberger Jiří, Vrzáň Josef, Kubička Rudolf

MPK: C10J 1/16, C10J 1/00

Značky: způsob, plynů, generátorového, výroby

Text:

...oxid uhličitý V množství 0,01 až 0,3 t C 02 na 1 t ropného zbytku, s výhodou 0,02 až 0,15 t C 02 na 1 t ropného zbytku, při tlaku 10 až 15 MPa nebo/a sazový olej v množství 5,0 až 200 kg na 1 t zplyňovaného ropného zbytku obsahující 3 až 5 hmot. sazí suspendovaných v atmosférickém zbytku, při tlaku 0,3 až 0,45 MPa.V praxi se postupuje tak, že na 1 generátor, který zplyňuje 9 až 10 t/h ropněho zbytku se přidává plynný oxid uhličitý v množství...

Způsob výroby syntetické elektrotechnické kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252579

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rusý Josef, Fančovič Karol, Novrocík Jan, Kubička Rudolf, Rendko Tibor, Lichvár Milan, Červenka Zdeněk, Macek Vladimír, Malík Miloš

MPK: H01B 3/22

Značky: syntetické, způsob, kapaliny, výroby, elektrotechnické

Text:

...a křemíku známý pod názvem Porocel. Méně výhodné je použití bělicí hlinky vzhledem k nutnosti její další filtrace a regenerace. Kontaktování je výhodné provést na pevném, temperovaném lůžku adsorbentu s protékající kapalinou. Kontaktování aditivované směsi s adsorbentem se uskutočňuje průtokem přes lužko adsorbentu resp. recirkulací, dokud aditivovaná směs nedosáhne hodnoty ztrátového činitele nižší, než 0,003. Po oddělení případných částic...

Způsob výroby 2-merkaptoethansulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252564

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jarý Jiří, Beneš Milan, Grossmann Vojtěch, Doležal Stanislav

MPK: C07C 149/44

Značky: výroby, způsob, kyseliny, 2-merkaptoethansulfonové

Text:

...tání 244-246 DC. Pro C 4 H 7 S 2 O 4 Na vypočteno 31,08 S,nalezeno 30,52 S. IH-NMR spektrum (provedeno v D 20, v delta-hodnotách) 2,38 (CHSCO-) 3,00-3,40 m (-CH 2-CH 2-).Nejdříve bylo neutralizováno 13,2 q (173,5 mmol) thioloctové kyseliny 163 ml IN roztoku hydroxidu draselného a roztok byl za sniženého tlaku zahuštěn do sucha. Po vysušeni a promytí benzenem zbylo 18,48 g (162 mmol) draselné soli thioloctové kyseliny, k té bylo přidáno...

Aktívne plnidlo do lepidiel a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252546

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kubín Juraj, Hespodárik Alexander, Krišková Olga, Džadoň Alojz, Dvořák Anton

MPK: C08L 97/02

Značky: plnidlo, aktívne, lepidiel, výroby, spôsob

Text:

...na hmotnosť lepiacej zmesi dokonale nahrádza fenolformaldehydovú živicu pri zachovaní alebo zlepšení kvality lepeného spoja pri súčasnom skrátení lisovacíeho procesu. sposob výroby podla vynálezu je technologicky nenáročný a umožňuje druhotne zhodnotiť priemyslový odpad drevárskeho priemyslu. Prídavok plnidla do lepíacich zmesí zároveň znižuje únik hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú form 4aldehyd a fenol z lepených materiálov a...

Sposob výroby n-alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252524

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bajús Martin, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kopernický Ivan

MPK: C10G 73/02

Značky: n-alkánov, výroby, spôsob

Text:

...druhu a aktivity katalyzátora, tak aj požadovanej hĺbky hydrokrakovania ulíľovoçiíkových surovín. Pracovat možno pri teplotách. 290 až 500 °C, ale obvykle itajvhodnejšia je teplota V rozsahu 380 až 430 °C.Hydrokrakovecie katalyzátory sú najčastejšie na báze kovov alebo zlúčením VI. a. VIII. skupiny periodického systému prvkov,spravidla na kyslých nosičoch, ako je alumina, hlinitokreníičiiany prírodné, ale najmä syntetické, ďalej oxidy...

Způsob výroby 3-substituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252499

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: výroby, 2-oxindolů, způsob, 3-substituovaných

Text:

...výsledné soli se izolují bud filtrací, vysrážením nerozpouštědlem s následující filtraci, nebo odpařením rozpouštědla, nebo v případě vodných roztoku lyofilizací. Typickými solemi sloučenín obecného vzorce IV, které je možno vyrábět, jsou soli s primárními, sekundárnimi nebo terciárnimi Z aminy, soli s alkalickýmíkovy a solí s kovy alkalických zemin. Zvláště cenné jsou soliK výrobě soli je možno používat jak organické, tak anorqanická...

Způsob výroby 1,3-disubstituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252498

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: 2-oxindolů, výroby, způsob, 1,3-disubstituovaných

Text:

...smíšené anhydridy karboxylové a uhličité kyseliny. obecného vzorcepředstavuje objemnou nižší alkylovou skupinu, jako skupinu terc.buty 1 ovou, jakožkde R 6 znamená nižší alkylovou skupinu. Kromě toho je možno použít N-hydroxyimidestery (jako estery s N-hydroxysukcinimidem a N-hydroxyftalimidem), 4-nitrofenylestery, thiolestery (jako thiol-fenylestery) a 2,4,5-trichlorfenylestery, apod.Při reakci mezi sloučeninou obecného vzorce II a...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252497

Dátum: 17.09.1987

Autor: Duggan Angelika Joy

MPK: A01N 43/56

Značky: prostředek, účinných, způsob, insekticidní, látek, výroby

Text:

...2,2-difluor-1,3-benzodioxo-5-ylovou nebo 2,2,-dimethy 1 ~ 1,3-benzodioxol-5-ylovou skupinu,nebo 4-fenoxyfenylovou skupinu. V posledně zmíněném případě je Výhodné, znamená-li R 4 atom vodíku a R 5 představuje suhsfítuwnl V pcloze 4, zejména difluormethoxyskupipu.Muzi pyrnznliny podlh vynalozu, vykazujĺcí pozoruhodnou insekticidní účinnost, náležejí napříkladPředmětem vynálezu je insekticidni prostředek, vyznačujíci se tím, že jako účinnou...

Způsob výroby dichloridu acetyldikarnitinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252496

Dátum: 17.09.1987

Autor: Francia Giorgio

MPK: C07C 101/34

Značky: dichloridu, způsob, acetyldikarnitinu, výroby

Text:

...a u arrhytmií. L-acetyldikarnitin se také vyznačuje kardioprotektivnim účinkem proti poškozením srdce navozených použitím anthracyklinových protinádorových lěčiv. Dále, v důsledku svých velice příznivých farmakokynetických vlastností má produkt vyšší biologickou dostupnost, jejimž výsledkem je lepší účinek ve srovnání s jinými dostupnými léčivy.Dále náležejí do rozsahu vynálezu farmaceutické přípravky obsahující dichlorid...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzothiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252495

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: benzofuranalkylových, derivátů, benzothiofenalkylových, výroby, způsob, nových, kyselin, substituovaných

Text:

...2-dimethylaminoethanol, 2-diethylaminoethanol, tromethamin, dicyklohexyamin,lysin, arginin, histidin, kofein, prokain, hydrabamin, cholin, betain, ethylendiamin, glukosamin, methylglukamin, thoebromin, puriny, piparazin, piperidin, n-ethylpiperidin, polyaminové pryskyřice a podobné bázické látky. Obzvláště výhodnými organickými bázemi jsou isopropylamin, diethylamin, ethanolamin, piperidin, tromethamin, dicyklohexylamin,...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252494

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: derivátů, nových, substituovaných, výroby, způsob, kyselin, benzenthiofenalkylových, benzofuranalkylových

Text:

...Apüsuhum, který popsal Winter a kol., Proc. Soc. Exp. Biol. Med. lll 544 až 547 (1962) a test s qranulomem za použití bavlněné pelety u krýsy způsobem, který popsa Meier a kol., Mxriuntín Q, 469 až 471 a modifikace těchto způsobů.Kromě toho so protínánčtlivá účinnost v určitých případech může hodnotit za použití adjuvant artritís testu, ktorý popsal Pearson, Proc. Soc. Exp. Biol. Med.) gł, 95 až 101 (1956). Jsou možné také zkoušky in...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252493

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 307/78, C07D 333/52

Značky: výroby, benzofuranalkylových, benzenthiofenalkylových, derivátů, substituovaných, způsob, kyselin, nových

Text:

...5 výhodou ve formě jednotkových dávek vhodných pro jednoduché podání přesných dávek. Farmaceutické prostředky mohou obsahovat běžné farmaceutické nosiče nebo excipienty a účinnou látku obecného vzorce I a kromě toho mohou obsahovat jiná medicinální činidla, farmaceutické prostředky, nosiče. šdjuvanty a podobné látky.Výhodným způsobem podávání ze shora uvedených způsobů je orální podání při běžněm denním dávkovacím režimu upraveném podle stupně...

Antidotický prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252492

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bieringer Hermann, Heubach Günther, Bauer Klaus

MPK: A01N 25/32, A01N 43/653

Značky: způsob, antidotický, kulturních, ochraně, výroby, rostlin, látek, účinných, prostředek

Text:

...jeden derivát 1,2,4-triazolu shora uvedeného a definovaného obecného vzorce I nebo jeho sůl upotřebitelnou v zemědělství,v případě, že X obeonému vzorci I znamená hydroxyskupinu.Dále uvedené sloučeniny obecného vzorce I nebyly dosud popsány a jsou tudiž nové. Jednáae o sloučeniny obecného vzorce I SŠ žN (I) OZ při stejném nebo různém významu představuje atom halogenu, nitroskupinu,kyanoskupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku,...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252491

Dátum: 17.09.1987

Autori: Findlay John, Coker Geoffrey, Leighton Harry

MPK: C07D 279/28

Značky: fenothiazinu, výroby, způsob

Text:

...skupině.Když sloučeniny obecného vzorce I obsahují dvojnou vazbu v postraunim řetězci končicím karboxylovou skupinu, existují buâ v cis- nebo trans-isomerních formách (ve vztahu k aromatic kému kruhu). V rozsahu tohoto vynálezu jsou zahrnuty ísomery a isomernĺ směsi těchto sloučenin. Když RICO 2 skupina je v poloze trans k aromatickému kruhu.H obsahuje dvojnou vazbu výhodnými isomery jsou ty, kde karboxylováVýhodnými sloučeninami obecného...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252490

Dátum: 17.09.1987

Autori: Findlay John, Leighton Harry, Coker Geoffrey

MPK: C07D 279/28

Značky: fenothiazinu, výroby, způsob

Text:

...sloučenin vyrobitelných podle tohoto vynálezu a promethazinu ukazují, že na rozdíl od promethazinu,tyto sloučeniny (viz příklady sloučenin A a B) nepronikají snadno mozkem hlodavců.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce spočíva podle vynálezu v tom, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce VR 2, R 3, R 4 a A mají výše uvedený význam aR 1 značí jednoduchou vazbu, nechá se reagovat s kyselinou malonovou nebo jejím esterem za vzniku...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252489

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leighton Harry, Findlay John, Coker Geoffrey

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, fenothiazinu, způsob

Text:

...Sloučeniny obecného vzorce J mohou tvořit buč adiční soli nebo soli vzniklé z karboxylové skupiny. Výhodné jrnt adičnJ soli, avšak soli vzniklé z karboxylové skupiny mohou být zejména použity yŕj yrrvě odpom vídajících karboxylových sloučenin. Výhodné jsou farmaceutisky příjatelné so 1 iPro pnužiàĺ V lékařství by solí sloučenin obecného vzorce I měly být farmakoľoqicnr1 farmaceutický přijatelné, avšak farmaceuticky nepřijaLelná soii lze...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252488

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leighton Harry, Findlay John, Coker Geoffrey

MPK: C07D 279/28

Značky: fenothiazinu, způsob, výroby

Text:

...Výhodné jsou farmaceuticky přijatelné soli.Pro použití v lékařstvi by soli sloučenin obecného vzorce I měly být farmakologicky i farmaceuticky přijatelné, avšak farmaceuticky nepřijatelné soli lze výhodné použit při přípravě volné aktivní sloučeniny nebo její farmaceuticky přijatelné solí a nejsou vyloučeny z rozsahu vynálezu. Taková farmakologicky a farmaceuticky přijatelné adiční soli zahrnují,aniž by na ně byly omezeny, soli odvozené od...

Způsob výroby krystalického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252483

Dátum: 17.09.1987

Autori: Robson Michael John, Crosby John

MPK: C07C 69/743, A01N 53/00

Značky: materiálů, způsob, výroby, krystalického

Text:

...množství krystalů každého isomeru. Produkt I je proto racemickou směsí. Tyto krystaly jsou jemné jehličky, které jak bylo uvedene výše, se pomalu vylučují i z koncentrovaných roztoků cyhalothrinu. Oddělování produktu filtrací je také pomalé vzhledem k tendenci jemných jehliček ucpávat filtr.Produkt II je charakterizován teplotou tání nad 47 °Cp běžně 48 až 50 QC. Tato forma krystaluje rychleji a krytaly jsou vzhledu rhomboidů i když ve...

Způsob výroby nových karbacyklinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252481

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vorbrüggen Helmut, Loge Olof, Radüchel Bernd, Haberey Martin, Skuballa Werner, Stürzebecher Claus-steffen, Nickolson Robert

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, nových, karbacyklinů, výroby

Text:

...acylových ochranných skupin se provádí tak, že se sloučenina obecnéhó vzorce I o sobě známým způsobem nechá reagovat s derivátem karbcxylové kyseliny, jako je napříkladUvolnění funkčné obměněných hydroxylových skupin pro získání sloučeniny obecného vzorce I se provádí o sobě známými metodami. Napríklad se odštěpení etherových ochranných skupin provádí ve vodném roztoku organické kyseliny, jako je například kyselina octová,kyselina...

Způsob výroby 1,3-disubstituovaných 2-oxindolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252480

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kadin Saul

MPK: C07D 209/34

Značky: výroby, 2-oxindolů, 1,3-disubstituovaných, způsob

Text:

...produktem.Mezi typická použitelná rozpouštědla náležejí alifatické uhlovodíky, jako oktan- nonan,dekan a dekalin, aromatické uhlovodíky, jako benzen, chlorbenzen, toluen, xyleny a tetralin,chlorované uhlovcdíky, jako 1,2-dichlorethan, ethery, jako tetrahydrofuran dioxan, 1,2-dimethcxyethan a di-(2-methoxyethyl)ether, a polární aprotioká rozpouštědla, jako N,N-dimethy 1 formamid, N,N-dimethylacetamid, N-methylpyrrolídon a...

Způsob výroby retortovaných sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252478

Dátum: 17.09.1987

Autor: Morgan Allan

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, retortovaných, způsob, výroby

Text:

...ve středu přechodové zőny. Tak například v případě, kdy se vstřikování nástřikové suroviny provádí sondou, se provede modifikace uvedeného postupu tak, že sesonda vloží do první neboli primárni spalovací zóny, přičemž se nastřikovaná surovina vstřikuje do proudu plynných spalin radiálně směrem ven do tohoto proudu a takto vstřikovanásurovina vstupuje do proudu spalín o nižší rychlosti než je rychlost maximální.Skutečné místo nebo rovina, ve...

Způsob výroby retortovaných sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252477

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lee Kam, Simpkin Alan

MPK: C09C 1/48

Značky: způsob, retortovaných, výroby, sazí

Text:

...vloží do první neboli primární spalovací zony, takže nástřiková su rovina vstupuje do proudu plynných spalín s nižší rychlostí než maximální.skutečně misto nebo rovina, ve které so nástřiková surovina nastřikuje do proudu plynných spalín s nižší rychlostí než je rychlost maximální se může značně měnit V závislosti na specifické kvalitě nebo druhu sazí, které se mají vyrobit.uvedenými plnými celistvými proudy neboli koherentními proudy se...

Způsob výroby nových substituovaných derivátů benzofuranalkylových a benzenthiofenalkylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252476

Dátum: 17.09.1987

Autor: Dunn James Patrick

MPK: C07D 333/52, C07D 307/78

Značky: benzenthiofenalkylových, kyselin, výroby, nových, substituovaných, derivátů, benzofuranalkylových, způsob

Text:

...fenylovou skupinu substituovanou nižší alkylsulfinylovou skupinou, mohou se sloučeniny obecného vzorce I připravovat bud v opticky aktivní formě racemických směsi. Pokud není jinak uvedene, jsou všechny popisované sloučeniny v racemické formě. Tím však není mínéno, že by byl vynález omezen na tuto racemickou formu, jsou vždy míněny také jednotlivé optické isomery sloučenin obecného vzorce I.Sloučeniny obecného vzorce I se popřípadě mohou...

Způsob výroby 17-halogenthinylsteroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252474

Dátum: 17.09.1987

Autori: Wiechert Rudolf, Laurent Henry, Hofmeister Helmut, Annen Klaus

MPK: C07J 1/00

Značky: 17-halogenthinylsteroidů, způsob, výroby

Text:

...je zmíněn v US patentu č. 3 256 273.Sloučeníny vyrobitelné způsobem podle vynálezu mají farmaceuticky stejný směr účinku,jako strukturně analogické l 7-ethinylsteroidy. Tyto látky jsou dále cennými meziprodukty pro výrobu farmakologicky účinných steroídů, například těch, které jsou pcpsány V evropské patentové přihlášce č. B 3 109 753.0.Zvláště hodnotné produkty vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou sloučeniny...

Způsob výroby farmaceutického prostředku s obsahem jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252471

Dátum: 17.09.1987

Autori: Sackler Richard, Halpern Alfred, Miller Ronald, Rackur Helmut, Sackler Mortimer, Pinter Erwig, Sackler Raymond

MPK: A61K 33/18

Značky: způsob, prostředků, farmaceutického, výroby, obsahem

Text:

...účinku je tohoto účinku dosaženo za neobvykle krátkou dobu přibližně 15 sec.zvláště výhodné jsou prostředky, vyrobené způsobem podle vynálezu, s obsahem polyvinylpyrrolidonu jako polymeru.Je velmi výhodné udržovat obsah celkového jodu V rozmezí 12 až 15 hmotnostních,vztaženo na polymer, a obsah titrovatelného jodu v rozmezí 9 až 12 hmotnostních, vztažemo na polymer. Dále je výhodné udržovat obsah oxidačního činidla V rozmezí 0,22, až...

Způsob výroby 1-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252469

Dátum: 17.09.1987

Autori: Cain Paul, Chou David Teh-wei

MPK: C07C 127/22, C07C 157/12, A01N 47/34...

Značky: způsob, výroby, 1-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin

Text:

...se tento vynález týká nového způsobu výroby l-(alkylfenoxyaryl)-3-benzoylmočovin.Benzoylmočoviny vyrobitelné podle vynálezu se mohou vyjádřit obecným vzorcem IX a X navzájem nezávisle značí vodik, halogen, alkyl, halogenalkyl, polyhalogenalkyl,alkoxyskupinu nebo polyhalogenalkoxyskupinu, kde alkylová část každé skupiny obsahuje 1 až 4 atomy uhliku, Ý představuje kyslík nebo síru, m a n znamenaji 0 až 4, R 1 znamená vodik, halogen,...

Způsob výroby fenothiazinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252466

Dátum: 17.09.1987

Autori: Leighton Harry, Coker Geoffrey, Findlay John Addison

MPK: C07D 279/28

Značky: výroby, fenothiazinu, způsob

Text:

...přijatelné soli.Všechny tyto soli spadají do rozsahu vynálezu. Taková farmakologicky a farmaceuticky přijatelné adiční soli zahrnuji soli odvozené od následujících kyselín kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina fosforečná, kyselina maleinová, kyselina salicylová, kyselina p-toluensulfonová, kyselina vinná, kyselina citronová, kyselina methansulfonová, kyselina mravenčí, kyselina malonová, kyselina...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252463

Dátum: 17.09.1987

Autori: Garcia Georges, Emonds-alt Xavier, Breliere Jean-claude

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, derivátů, výroby, methylendifosfonové, způsob

Text:

...vzorce III se bez jekt izolovánízavede skupina ~ĺCH 2)n~S-R 2. V případě, že 3 je rovno 0, nechá se sloučenína nhcov vzorce III reagovat 5 dísulfidem obecného vzorce IV v rozpouštědle použitém pro prípravu samotného sodného či draselného derivátu. Reakční teplota a reakčnĺ doba se značné mění v závislosti na použitých reakčních složkách. Reakční teplota je v rozmezí od 20 OC do teploty varu použitého rozpouštědla, zatímco doba trvání reakce...

Insekticidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252462

Dátum: 17.09.1987

Autori: Cain Paul, Chou David Teh-wei

MPK: A01N 47/34

Značky: způsob, prostředek, insekticidní, látky, účinné, výroby

Text:

...mají vynikající insekticidní účinek. Ještě dalším znakem tohoto vynálezu je získání nových benzoylmočovin, jako jeDalším předmětem je způsob výroby nových benzoylmočovin. Tyto i jiné znaky budou snadno zřejmě odborníkúm v oboru na základě vysvětlení uvedeného dále.Z širokého hlediska se tento vynález týká nových insekticidních prostředků obsahujících 1-(alkylfenoxyaryll-3-benzoylmočoviny a způsobu jejich výroby. Benzoylmočoviny vhodné podle...

Způsob výroby 2-quanidino-4-(2-subst.-amino-4-imidazolyl)thiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252461

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lipinski Christopher, Lamattina John

MPK: C07D 417/04

Značky: způsob, 2-quanidino-4-(2-subst.-amino-4-imidazolyl)thiazolů, výroby

Text:

...reakční stupeň způsohu podle vynálezu Ľ(V))(VI) spočívá V kysele katalysované mu . L yluxé skupiny ve sloučenině vzorce V, která je aktívována přítomnostĺ karbonylové skupiny. 1 když je možno k dané reakci použít širokou paletu standardních bromačních činidel,Je urcmćnt vyhodným činídlem samotný brom. Výhodnou kyselinou, která se účelně používá i jako çozpouštědlo, je koncentrovaná kyselina bromvodiková. Meziprodukt vzorce VI se...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252456

Dátum: 17.09.1987

Autor: Burow Kenneth

MPK: A01N 37/18

Značky: herbicidní, prostředek, způsob, účinných, výroby, látek

Text:

...v alkylové části, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkanoyloxyalkylovou skupinu obsahující 2 až 4 atomy uhlíku v alkanoyloxylové části a 1 až 6 atomů uhliku v části alkylové, dále alkylthioskupinu 5 1 až 6 atomy uhlíku, zbytek vzorceE je celé číslo o hodnotě O až 4,g má hodnotu 0 nebo 1 a R 9 a R 10 nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodiku, atom halogenu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku nebo alkenylovou skupinu se 2 až 4 atomy...