Patenty so značkou «výroby»

Strana 157

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252837

Dátum: 15.10.1987

Autori: Munro David, Searle Robert, Bit Rino

MPK: A01N 33/24

Značky: prostředek, látky, herbicidní, výroby, způsob, účinné

Text:

...je dimethylaminoskupina, nebo X a Y společně se sousedním atcmem uhliku značí cyklopentylovou nebo cyklohexylovou skupinu.Zvláště Výhodnými sloučeninami jsou sloučeniny, ve kterých alespoň jeden ze substitu~ entů X a Y značí alkylovou skupinu s až 4 atomy uhlíku, cyklopropylovou skup uw, trifluor methylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo acetylovou skupinu a ostatní supavł.uenty majíJe nutné uvést, že v případě, kdy povaha substituentú...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252836

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mansuri Muzammil Mansoor, Mcarthur Alasdair

MPK: A01N 43/647

Značky: způsob, látek, herbicidní, prostředek, výroby, účinných

Text:

...jako jsou infueoriové hlinky, křemičitany hořečnaté, například mastky, křemičitany hořečnatohlinité, například attapulgity a vermikulity, křemičitany hlinité, například kaolinity, montmorillonity a slídy, uhličitan vàpenatý, síran vápenatý,síran amonný, syntetické hydratované oxidy křemíku a syntetické křemičitany vápníku nebo hliníku, individuální prvky, jako jsou například uhlík 1 síra, přírodní a synteticl pryskyřice, například...

Způsob výroby alkyl-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252835

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schriewer Michael, Grohe Klaus, Metzger Karl Georg, Zeiler Hans-joachim

MPK: C07D 215/56

Značky: výroby, způsob, kyselin, alkyl-1-cyklopropyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-chinolinkarboxylových

Text:

...teplot od asi 60 do 300 OC, Cyklizační reakce (6) výhodně při so až 120 °c.Jako ředidla pro cyklizační reakcí se mohou používat dimetylsulfoxid, N-metylpyrrolidon, sulfolan, hexametyltriamid fosforečné kyseliny a výhodné N,N-dimetylfcrmamld.Jako ěinidla, která vážou kyselinu, přicházeji pro tento reakční stupeň v úvahu terc. butoxid drasslný, butyllíthium, fenyllithium, fenylmagnesiumbromid, methoxid sodný,hydrid sodný a zvláště výhodně...

Způsob výroby substituovaných 4-benzyl-piperazinylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252834

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kump Wilhelm

MPK: C07D 498/08

Značky: substituovaných, způsob, výroby, 4-benzyl-piperazinylderivátů

Text:

...uvedene, pokud jde o antituberkulosní účinek in vivo přibližně trojnásobně, pokud však jde o vztah týkající se délky účinku, pak sotva předstihují Rifampicin.Naproti tomu bylo nyní zjištěno, že se nové sloučeniny vyráhěné podle předloženého Vynálezu nejen pokud jde o dobrou antituberkulosní účinnost, která odpovídá asi trojnásobku účinnosti Rifampicinu, ale i pokud jde zejména 0 jejich podstatné prodlouženou dobu setrváníRozdíly mezi dříve...

Způsob výroby heterocyklických sloučenin substituovaných zbytkem peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252832

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ives Jeffrey

MPK: C07K 5/10

Značky: výroby, substituovaných, heterocyklických, peptidů, způsob, zbytkem, sloučenin

Text:

...činidly, jakož i antiínfekčnímí činidly. Ve shora uvedeném obecném VzorciR znamená popřĺpadě substituovaný pěti~ nebo šestičlenný heterocyklický zbytek vybraný ze skupiny zahrnující ty heterocyklické zbytky, které obsahují(aj jeden atom dusíku, bi dva atomy dusíku,(c) jeden atom dusíku a jeden atom kyslíku, nebo(d) jeden atom dusiku a jeden atom síry, přičemž připadný substituent jevyhrán e skupiny zahrnujicí methylovou skupinu,...

Způsob výroby 4-amino-2-fenylchinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252830

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zally William Joseph, Field George Francis

MPK: A61K 31/47, C07D 401/02

Značky: způsob, výroby, 4-amino-2-fenylchinolinů

Text:

...žádouci,může se pak získaný ester hydrolyzovat za vzniku odpovídajícísloučeniny obecného vzorce II, v němž Y znamená hydroxyskupinu, tj. sloučeniny obecnéhoR a R maji shora uvedené významy.Je li to žádouci, může se poté karboxylová ky 1 eLína nechat reagovat s halogenačním činidlem za vzniku sloučeniny obecného vzorce Iĺ, v němž Y znamená atom halogennsloučeniny ubecnöho vzorce ÍICV němž R 3, R 4 a X mají shora uvedené...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252828

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: n,3-disubstituovaných, 2-oxindol-1-karboxamidů, výroby, způsob

Text:

...atomy, na které je navázán,tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky1 až Z 5 byly již uvedeny výše. Predstavuje-li tedy Z zbytekve významu symbolu Z (tj. zbytky Z vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlikovými atomy, na které jsou navázány, nakondezovaný oyklopentenový kruh a pokud Z znamená zbytek vzorce Z 5, tvoří symboly X a Y společněs uhlíkovými atomy, na které jsou navázány,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252826

Dátum: 15.10.1987

Autori: Corbet Jean-pierre, Paris Jean-marc Vaires, Farge Daniel, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: způsob, derivátů, výroby, nových, 3-fenyl-2-propenaminu

Text:

...obecného vzorce VII se zpracovává působením butyllithia v roztoku v hexanu při teplotě-70 až -78 °C a pote se teplota nechá stoupnout na přibližně 0 °C. Tímto způsobem se získá karbanion obecného vzorce IV v roztoku ve směsi 1,2-dimethoxyethanu a hexanu.sloučeniny obecného vzorce V je možno získat působením tris-2,4,6-iscpropylbenzensulfonylhydrazinu na sloučeninu obecného vzorce VIIIR a R 3 mají svrchu uvedený význam s výjimkou etomn...

Spojovací styčnice, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 252825

Dátum: 15.10.1987

Autor: Martin Richard

MPK: B32B 33/00, B32B 7/04

Značky: zařízení, výroby, způsob, spojovací, styčnice, její, provádění

Text:

...styčníce pro kontaktní spoj a V pravé polovině výroba spojovací styčnice pro izolovaný spoj, na obr. 2 boční pohled na zařízení z obr. 1, na obr. 3 zvětšený řez pravou polovinou zařízení V rovině 3-3 a levou polovinou zařízení v rovině 3-3 z obr. 1 a na obr. 4 zvětšený detail z obr. 3.z oceli s tvarovou dutinou g a přítlačnou deskou Q, kterou lze pomocí tlačného členu 4 aZařízení podle vynálezu sestává z podlouhlého tvarového tělesa 1 ve...

Optický člen, způsob jeho výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252824

Dátum: 15.10.1987

Autori: Amendt Herman, Verhöven Johannes, Smid Albert

MPK: B29D 11/00

Značky: zařízení, tohoto, výroby, způsobu, způsob, člen, provádění, opticky

Text:

...a matrici podle vynálezu.Obr. 2 je pohled v průřezu na podklad s korekční vrstvou podle vynálezu. Obr. 3 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 4 je pohled v řezu na podklad a matrici neodpovídající vynálezu. Obr. 5 je pohled v řezu na podklad a zařízení podle vynálezu.obr. 1 je prüřez matricí 1, například ze skla nebo z kovu, jejíž povrch 3 je doplnkový k žâdanému povrchu korekční vrstvy. Podklad 3, který může...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252814

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sirrenberg Wilhelm, Krehan Ingomar, Klauke Erich, Stendel Wilhelm, Becker Benedikt

MPK: A01N 47/34

Značky: účinné, výroby, prostředek, způsob, insekticidní, složky, akaricidní

Text:

...skupinu, terc.butylovou skupinu, methylthioskupinu, ethylthioskupinu, n-propylthíoskupinu, isopropylskupinu, n-butylthioskupinu, isobutylthioskupinu, sek.butylthiosku~Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, zejména s 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až A atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a...

Způsob výroby nových derivátů glycidylurazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252809

Dátum: 15.10.1987

Autori: Fischer Herbert, Hase Brigitte, Moeller Hinrich, Wilk Hans-christoph, Zeidler Ulrich

MPK: C07D 249/12

Značky: derivátů, glycidylurazolu, způsob, nových, výroby

Text:

...do 4,4 ppm.Třetí diastereomer, kterým se označujey -1,2,4-triqlycidylurazol, se ze sloupce vymývá po směsi isomerůat- aú -1,2,4-triglycidylurazolu. Tento isome se dá ziskat také z matečného louhu po překrystalováni surového produktu, který byl získán dále popsaným způsobem, a to čištěnim sloupcovou chromatografií. Tentoy -1,2,4- triglycidylurazol je při teplotě místnosti kaplný a je v surovém produktu obsažen v množství až asi 15 až 20 ...

Způsob výroby šumivého sladového nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252795

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janík Petr, Černohorský Vladimír

MPK: C12C 11/04

Značky: sladového, způsob, výroby, nápoje, šumivého

Text:

...esence,a takto upravené médium se nechá dokvášet vlahvích 1 až 20 dní při teplotě 15 až 3 o°c a pak 1 až 30 dní při teplotě 1 až 10 °C. Je výhodnémdyž se při přípravě mladiny používá nižšího chmelení,aby u hotového nápoje nepřevažovela hořká chut.Namísto sacharőzy lze použít rovněž glu kőzu,fruktőzu,glukőzofroktozový sirup,popřípadě sladinu.Popsaný nápoj řeší sortimentní mezeru mezi sledo vými nápoji výrazně hořkými a sladkými,přičemž je...

Způsob výroby práškových pracích prostředků s regulací pěnivosti pomocí nasycených mastných kyselin C 18-22

Načítavanie...

Číslo patentu: 252793

Dátum: 15.10.1987

Autori: Haumer Jaroslav, Kepl Jiří, Lopata Václav, Kaufman Karel, Procházka Karel

MPK: C11D 3/20

Značky: pomocí, nasycených, mastných, prostředků, pěnivostí, kyselin, práškových, 18-22, pracích, způsob, výroby, regulaci

Text:

...způsobu výroby práškových pracích prostředků s regur laci pěnivosti pomoci nasycených mastných kyselín C 1822 spočivá v tom, že mastné kyseliny se přidávaji k práškovým surovinám do koncového mísiče nebo/a do mísiče pro příprava poloproduktu ve směsi s neionogenním tenzidem v hmotnostním poměru 11 až 10, v tekutém stavu, při teplotě 45 až 85 °C.K hlavním výhodám popsaneho způsobu výroby patří bezproblémové energeticky...

Způsob výroby pryžotextilních membrán a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252791

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zapletal Jiří, Růžička Karel

MPK: B29C 63/16

Značky: způsobu, membrán, tohoto, způsob, pryžotextilních, provádění, výroby, zařízení

Text:

...oboustranně opryžovanou výztužnou vrstvou slouží konfekční prstenec, který má pro tento případdvě drážky, z nichž v jedné se pružným upínacím kruhem upevnítextilní výztuž, ve druhé se dalším upínacím kruhom upevní výztuž i s horní vrstvou kaučukové směsi. První upínací kruh se před vložením prstence do formy sejme.K bližšímu objaanění podstaty vynálezu je na přiložených výkresech schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle...

Prostriedok na viazanie formaldehydu uvoňujúceho sa z aglomerovaných materiálov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252749

Dátum: 15.10.1987

Autori: Katuščák Svetozár, Kubín Juraj, Krišková Olga, Hespodárik Alexander

MPK: B27N 7/00

Značky: spôsob, výroby, aglomerovaných, uvoňujúceho, viazanie, formaldehydu, materiálov, prostriedok

Text:

...Podstata spôsobu výroby spočíva v tom, že sa vo vodnom prostredí zlúčia monomérne, oligomérne alebo polymérne glykoly s močovinou v molarnom pomere 11 až 14 pri pH 3 až 7, teplote 20 až 90 °C po dobu 20 až 240 minút.Vyšší účinok vynálezu sa prejavuje V tom,že prostriedok je dlhodobe aktívny a znižuje únik formal-dehydu z drevotrieskovýchdosäk až o 95 0/0. Prostriedok pripravený spôsobom podľa vynálezu aktívne reaguje s formaldehydom vo...

Spôsob výroby glazovaných keramických obkladačiek, glazovaných a glazovaných dekorovaných dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 252733

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kiselovič Ján, Jesenák Viktor, Giduška Michal, Macura Michal

MPK: C04B 35/14, C04B 5/00

Značky: keramických, glazovaných, spôsob, dekorovaných, obkladačiek, dlaždíc, výroby

Text:

...noriem.Granulované Vysokopecné trosky sú v podstate väpenatokremičité sklá ich dalšími dôležitými zložkami sú MgO a A 120) vznikajúce prudkým ochladením tekutej trosky vodou v granulačných zariadeniach. V zá 4vislosti od chemického zloženia, vyjadrovaného v skrátenej forme rozšíreným modulom zásaditostiB m 0/0 S 102 Alzos granulované vysokopecné trosky pri opätovnom zahrievaní ostávajú bud naďalej vskiovitom stave B 0,9 - kyslé troskyj,...

Spôsob výroby alfa-metylstyrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252726

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 15/46

Značky: výroby, alfa-metylstyrenu, spôsob

Text:

...titaničitý, oxid molybdénový, oxid fosforečný na nosičoch, kyseliny polyfosforečné na nosičoch a pod. Ďalej sulfonované homopolyméry a kopolyméry, ako sulf-onovanä kopolymérira styrěndivinylbenzénovä živice, sulfonovaný polyfenylén, resp. polyfenylénoxid a pod.Pri výrobe je treba dbať, aby katalytickým,resp. termokatalytickým štlepením dimérov oe-metylstyrénu alebo kumylfenolov sa vytvorený a-metylstyrén čo najskôr odviedol zo styku s...

Způsob výroby polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 246998

Dátum: 15.10.1987

Autori: Foksová Alena, Nyíri Pavel, Kurkin Rudolf, Gogela Jindoich, Šrůtek Josef, Eerveoanský Stanislav, Kadleek Radek

MPK: C08L 55/02

Značky: způsob, polymerů, výroby

Text:

...vyráběnýeh typů od sa motného kopolymeru SAN až po typy superhouževnaté.Roubovaným elastomerem se ve smyslu tohoto vynálezu rozum heterogenní třísložkový systém složený z butadienu, styrenu, akrylonitrilu případně v kombinaci 5 alfametylstyrenem či parametylstyrenem, kde elastomerní složkou může být butadienový, butadienstyrenový či nitrilový kaučuk nebo jejich směs v koncentraci 20-50 S.Kopolymerem styren-akrylonitril /SAN/ se ve...

Způsob výroby sráženého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246995

Dátum: 15.10.1987

Autori: Opoeenský Miloš, Jirka Miloš, Kubát Oldoich

MPK: C01F 11/18

Značky: vápenatého, způsob, uhličitanu, výroby, sráženého

Text:

...krystalů hydrogenuhličitanu sodnáho dochází při výrobě sody ke snížení produkoe odpadního roztoku obsahujicího chlorid vápenatý a k nižěímu zatížení vyvařováku destilační stanice,přičemž lze vznikajioi oxid uhličitý nebo Veškerý zbylý roztok zpracovat při výrobě sody. túru způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupdm výrazně výhodnějším.Výroba může být. kontinuální, diskontinuální, nebo kombinací obou...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246994

Dátum: 15.10.1987

Autori: Weisbauer Václav, Brož Václav

MPK: C01F 11/18

Značky: výroby, vápenatých, solí, nízkou, rozpustností, způsob

Text:

...suspenze z kârbonatačních kolon, obsahující vedle dalších látek hydrogenuhličitan sodný nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydroqenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů hydrogenuhličitanu sodného a roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenatý.Vznikla sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převede reakoí s kyselinou, obsahující anion pŕíslušný k...

Způsob výroby vápenatých solí s nízkou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 246993

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bartošek Jan, Kooínek Jaroslav

MPK: C01P 11/18

Značky: způsob, nízkou, solí, vápenatých, rozpustností, výroby

Text:

...diskontinuální, nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuja se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním způsobem vznikající susponza z karbonatačních kolon nebo/a matečný louh zbývající po oddělení hydrogenuhličitanu sodného nebo/a vody vzniklé promýváním krystalů bydrogenuhličitenu Iodnáho, kyselina obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli a roztok vznikající při rogoneraci amoniaku za...

Měkké a elastická intrakamerální čočka, způsob její výroby a zařízení k výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246966

Dátum: 15.10.1987

Autor: Petrášek Josef

MPK: A61F 9/00, G02C 7/04

Značky: intrakamerální, elastická, zařízení, způsob, čočka, její, výroby, výrobe, měkké

Text:

...lze dodatečně upravovat a to barvením nebo pigmentováním okrajového prstence o sobě známými metodami. U čoček 2 měkkých hydrofilních materiálů lze po přikrytí optické zóny vybarvit prstenee direktními barvivy ověřenými jako vhodné pro kontaktní gelové čočky. volí se přitom co nejtemnější odstíny, jelikož smyslem tohoto opatření je vyloučit veškeré nežádoucí reflexy přicházející z periferie do optické zóny. K tomuto účelu se zvláště hodí...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246954

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hlubueek Jindoich, Kolman Bohumil, Bernat Stanislav, Makovieka Jan, Brustman Pavel, Jirutka Vladimar, Plava Jioí

MPK: C07C 101/24, C12P 7/10

Značky: l-lysinu, výroby, biosyntézou, způsob

Text:

...v tom, že se kultivace provádí v živné půdč, která na počátku fermentace obsahuje aminodusík a amoniakální dusík ve vzájemném poměru l 6, při minimální koncentraci aminodusíku 1,5 mg/ml, fosfátové a hořečnaté ionty ve vzájemném poměru nejméně 10 l, při minimální koncentraoi Eosfátového iontu 1 mg/ml, popř. kyselinu citrőnovou nebo její sůl, s výhodou vápenatou, v koncentraci 0,1 - 2 váhově-objemových.V případě potřeby lze vzájomný...

Způsob výroby latexů polymerů a kopolymerů butadienu emulzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 246656

Dátum: 15.10.1987

Autori: Obruea Miroslav, Oliva Ladislav, Stoíšovský Miroslav, Fiker Sobislav, Šarovský Karel, Janeš Karel, Trniný Eduard, Kubiena Jaroslav, Janeura František, Kamiš Jan

MPK: C08F 36/06, C08F 2/22

Značky: výroby, latexu, kopolymerů, emulzní, butadienu, polymeraci, způsob, polymerů

Text:

...na začátku 1. stadia reakce se do reakční směsi dávkuje redukční činidlo ze skupiny siřičitan, kyselý siřičitan, formaldehydsulfoxylát, hydroxylamin,hydrazin v množství 0.0005-0,2 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů monomerů, v průběhu 2. stadia reakce se dávkuje dalších 0,02-0,5 hmotnostních procent iniciátoru a v intervalu 5-85 konverze se reakční směs zředí přídavkem 5-150 hmotnostních dílů vody. Je rovněž možno přidat...

Způsob výroby perforovaných měkkých kontaktních čoček s temně zabarvenou rnebo pigmerntovanou stěrnou otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245174

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kelbler Josef, Korvas Zdenik Csc

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, pigmerntovanou, kontaktních, měkkých, otvorů, temně, rnebo, výroby, stěrnou, perforovaných, způsob, zabarvenou

Text:

...nebo eložité přípravky k přesnámu maskovćní okolí otvoru před zavňděním barvioích roztoků a i tak dochází k poaěrnč značná zmetkovitosti.Uvedené nedostatky se odstraňují jak s ohleden na jakost výrobku, tak i na sníženou pracnost výroby podle predloženého vynálezu. U navräenćho nového způsobu perforovaných mäkkých kontaktníoh čoček s tenně zabarvenou nebo pigmentovanou atěnou otvoru podtete vynálezu spočívi v tom, že čočka se během...

Způsob výroby velmi tenkých řezacích diamantových kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245162

Dátum: 15.10.1987

Autor: Dolanský Vladimír

MPK: C25D 5/00

Značky: tenkých, řezacích, kotoučů, velmi, diamantových, způsob, výroby

Text:

...se galvanícky nenese vrstva 2 niklu, nsąvceného diamsntovým praohen o tlouětce 0,03 am. Nosné tělo l s vrstvou 2 se upne do leptacího prípravku, snázorněného na obr. 4. Nosné tělo l se upne mezi epodní pružnou vlozku á a vrchní pružnou vložku 1. Spodní pružná vložka á je podložena upínací deekou 1 |, do níž je zaěroubován středící čsp m, opatŕený závíten. Vrchní pružná deska 1 se přitlačuje na nosné tělo j, naticí 2, naěroubovaaou na středící...

Viaczložkový prostriedok na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmot a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238490

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lindauer Ladislav, Antalová Šarlota, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Kalocsay Július

MPK: C11D 1/04

Značky: rozpúšťanie, modelovacích, prostriedok, odtlačkových, výroby, viaczložkový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový prostriedok na rozpúšťanie modelovacích odtlačkových hmot a sposob jeho výroby. Účelom vynálezu je príprava rozpúšťacieho prostriedku na rozpúšťanie odtlačkových hydrogélov na báze kyslých polysacharidov a agaru. Uvedeného účelu sa dosiahne tak, že sa pripraví homogenný rozpúšťací prostriedok v suchom stave skladujúci sa z di- alebo trikarbonovej kyseliny alebo ich sodných alebo draselných solí a tenzidu nasorbovaného na...

Sposob výroby nesfarbujúceho sieťujúceho činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238454

Dátum: 01.10.1987

Autori: Eliáš Rudolf, Kopál Pavel

MPK: C09J 3/14, C08K 5/29

Značky: činidla, výroby, nesfarbujúceho, sieťujúceho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši nový sposob výroby nesfarbujúceho sieťujúceho činidla pre roztokové polymerne lepidla najmä na báze polyuretánov a polychloroprenu. Pripravuje sa v prostredí organického rozpúšťadla adíciou toluendiizokyanátu na organické látky charakteristické tým, že v molekule obsahujú aspoň jeden atom dusíka a tri atomy aktivneho vodíka.

Způsob výroby pozinkovaného drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238334

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pospiech Jindřich, Marcol Josef, Klímek Jan, Stejskal Evžen, Bydlošek Josef

MPK: B21B 3/00

Značky: pozinkovaného, výroby, drátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby pozínkovaného drátu o průměru 0,2 až 8,0 mm pro ocelová, zejména těžní lana, patentováním, pozinkováním a tažením.

Způsob výroby dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu se sníženým obsahem metylcyklopentanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237189

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vitvar Milan, Tomanová Alena, Pokorný Petr, Pražák Václav, Švajgl Oldřich, Srb František

MPK: C10G 45/62, C07C 9/15

Značky: způsob, koncentrátů, výroby, obsahem, dearomatizovaného, n-hexanového, metylcyklopentanu, sníženým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje výrobu dearomatizovaného n-hexanového koncentrátu pro Zieglerovy polymerace olefinů se sníženou koncentrací metylcyklopentanu katalytickou hydrogenací spojenou s isomerizací metylcyklopentanu na platinovém katalyzátoru s nosičem aluminou aktivovanou chloridem hlinitým za podmínek, při nichž se dosahuje malé isomerizace n-alkanů na i-alkany.

Způsob výroby hydrogenátů z vakuových destilátů nebo propanových deasfaltizátů se současnou rafinací gačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237188

Dátum: 01.10.1987

Autori: Suškevič Miron, Novák Václav, Suškevičová Nina, Suškevič Bohdan, Michalovič Jozef

MPK: C10G 67/06, C10G 73/44

Značky: deasfaltizátů, propanových, gačů, současnou, výroby, vakuových, rafinaci, hydrogenátů, způsob, destilátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby olejových hydrogenátů se současnou rafinací gačů na surovinu pro výrobu jakostních parafinů nebo cerezinů, při němž se směs vakuového destilátu nebo propanového deasfaltizátu s gačem s obsahem parafinu nebo cerezinu uvádí do hydrogenační reakce, kde se na ni působí vodíkem za tlaku 10 až 30 MPa, při teplotě 330 až 430 °C, objemové rychlosti 0,2 až 1,5 h-1 v přítomnosti hydrogenačního nebo hydrokrakovacího...

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237160

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Jiří, Navara Milan, Žlunka Pavel, Heller Gerhard, Nájemník Jiří, Oháňka Vlastimil, Robenek Josef, Zelenka Jan

MPK: C07C 11/02

Značky: propylenu, způsob, výroby, dalších, uhlovodíku, etylénu, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby etylenu, propylenu a dalších nenasycených uhlovodíků z kapalných frakcí převážně nenasycených uhlovodíků C2 až C5 o velmi nízkých teplotách, oddělených ze směsí s dalšími látkami, zejména s vodíkem a metanem nízkoteplotní kondenzací. Tyto kapalné frakce s obsahem vodíku a metanu do 10 % hmot. a s obsahem nenasycených uhlovodíků do 10% mol., se odpaří a ohřívají ve směsi s vratným etanem nebo vratnými nasycenými uhlovodíky C2 až C5...

Způsob výroby enzymového proteázového preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237159

Dátum: 01.10.1987

Autori: Hylmar Bohumil, Gottwaldová Maria, Dědek Miroslav

MPK: C12N 9/52

Značky: způsob, enzymového, proteázového, výroby, preparátu

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivací mutant kmenů Bacillus coagulans ze sbírky Laktoflora č. 476 a 477 a Bacillus cereus ze sbírky Laktoflora č. 478 a 470 se vyprodukují převážně alkalické proteázy, které se s výhodou používají po oddělení a koncentraci jako součást detergentů nebo jako přísada, zvyšující konverzi krmiv.

Způsob regulace procesu výroby anorganických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237153

Dátum: 01.10.1987

Autor: Baláček Petr

MPK: D01F 9/08

Značky: vláken, procesu, způsob, výroby, regulace, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob regulace procesu výroby anorganických vláken z taveniny. Množství vzduchu foukaného do kupolové pece, rychlost dopravníku v usazovací komoře, množství vstřikovaného pojiva a lubrikačního oleje, zavážení pece a otáčky rozvlákňovacích kotoučů, nebo alespoň jedna z těchto veličin je regulována v závislosti na množství tepelné energie odebírané chladicímu okruhu rozvlakňovacího zařízení. Zavedením tohoto vynýlezu dojde...

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237095

Dátum: 01.10.1987

Autori: Čížková Jana, Exner Rudolf, Friml Zdeněk, Baum Zdeněk

MPK: C14C 3/00

Značky: kombinovaného, činicího, způsob, výroby, prostředků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kombinovaného činícího prostředku z kondezátů jedno nebo dvojmocných fenolů nebo jejich technických směsí metylsulfonovaných pomocí aldehydů a solí kyseliny siřičité, kde se před, během nebo následně po metylsulfonaci přidávají triglyceridy mastných kyselin samotné nebo ve směsi, nebo upravené rafinací, chlorací oxidaci či zmýdlením. Produkt lze použít při činění usní, kde vykazuje činící i mazací vlastnosti.

Způsob výroby 3-(2-aminoethylamino)propyl(alkoxy) silanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240948

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lanea Erich, Beštová Jana, Prokop Emil

MPK: C07F 7/10

Značky: 3-(2-aminoethylamino)propyl(alkoxy, silanu, způsob, výroby

Text:

...vhodné rychlosti tvorby produktu je účelne provést reakci při zvýšených teplotách, výhodně při 100 až l 20 °G. Reakce se výhodně provádí bez rozpouštědla,lze však použít 1 aprotického rozpouětědla nereagujíciho s výchozimi látkami. Z hlediska pořadí reakčních komponent Je výhodné provést reakcí tak, že ch 1 orpropy 1(alkoxy)silan se postupně přidáva k ethylendiaminu zahřaténu na reakční teplotu, přičemž reakce probíhá za tlaku...

Způsob výroby polyethylenových pásků a fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240947

Dátum: 01.10.1987

Autori: Dresler Jaromír, Pangl Antonín, Toman Jaromír, Strhák František, Holomucký Jioí, Kozina Libor, Pscheidt Jioí, Drtil Jan, Sádlo Luboš, Jandík Josef, Bílková Eva

MPK: C08J 5/18

Značky: způsob, polyethylenových, výroby, fólií, pásků

Text:

...rozpouštědle na chromovém katalyzátoru. Obsah vinylové složky byl stanoven 0,10 hmotnošbtho. Index toku teveniny 0,51 g/10 min. (zatížení 21,2 N, teplota240 947 190 °C). Je třeba podotknout, že materiál (III) má nejnižší obsah stabilizačních složek. Lze tedysoudit, že nejméně náchylný k sítovacím rekcím je materiál (I), nejvíce náchylný materiál je (II), Samotné snížení koncentrace vinylových skupin ve zpracovávaném Iateriálu není...

Způsob výroby 2-/substituovaných-2-naftyl/-alkannitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240935

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mayer Jioí, Stejskal Vlastimil, Zoubek Jaroslav, Urban Ludik, Tauš Viktor, Šídlo Pavel, Gabriel Jioí, Škaloud Vladimír, Idduch Miroslav

MPK: C07C 121/75, C07C 57/30

Značky: způsob, výroby

Text:

...R, R 1, X mají shora uvedený význam a Y značí chlor nebo brom, které reakcí s kyanidem za přítomností katalytického množství kvarterní amoniové nebo fosfoniové soli v molárním poměru 11 až 50,01 až 0,1 v prostředí organického gozpouštědla, popřípadě v dvoufázovém systému vodná fáze-organické fáze, poskytne ve vysokých výtěžcích 70 až 95 a čistotě produkt obecného vzorce I. Reakce se provádí za íntensivního míchání při teplotě 40 až 120 °C, s...

Způsob výroby pojených textilií z bavlněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 235293

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krčma Radko, Jawich Mohamed Bachir Saleh

Značky: vláken, způsob, pojených, textilií, bavlněných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákenná vrstva se pravidelně skrápí roztokem látek, vyvolávajících smrštění vláken, jako roztoky hydroxidu sodného, hydroxidu draselného, chloridu zinečnatého, chloridu hlinitého nebo jiných solí dvou nebo trojmocných kovů, potom se vystaví zvýšené teplotě. Takto zhotovené textilie jsou vhodné jako obvazový materiál nebo jako lůžkoviny k jednorázovému použití.