Patenty so značkou «výroby»

Strana 156

Způso výroby těsnicích součástí vysokotlakého nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253204

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mužík Vítězslav, Hetmánek Rostislav, Vaculík Zdeněk, Nosek Jiří

MPK: E21B 25/00

Značky: výroby, vysokotlakého, nástroje, součástí, způso, těsnicích

Text:

...jádrováním polotovaru tvaru trubky již s jmenovitými průměry a čelním (jednostranným) zarovnáváním při jednom pracovním úkonu podstatné zjednodušuje výrobní cyklus výroby těchto těsnicích součástí vysokotlakého nástroje.Dokončení opracování tvarového povrchu součástí je již nenáročné a proveditelné při vnitřním upnutí na trnu na jeden pracovní úkon za rotace obrobku - např. na jednoduchém soustruhu. Lze s výhodou uplatnit i dokončení...

Způsob výroby obuvnických lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253187

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cejpek Miloš, Norek Petr

MPK: C09J 3/12

Značky: lepidel, výroby, obuvníckych, způsob

Text:

...ředění roztoku na potřebnou viskozitu kde byla vytvořena směs rozpouštědel 5,26 až 8,9 hmotnostnich dílů acetonu a 3,0 až 4,71 hmotnostních dílů benzínu s destilačním rozmezím 60 až 80 OC z celkového hmntnostního množství jednotlivých rozpouštědel. Rozpouštědlová složka lepidel se tedy počítá z celkového množství směsi rozpouštědel a skládá se z 20 hmotnostnich dílů toluenu a 30 hmotnostních dílů acetonu a 50 hmotnostních dílů benzínu s...

Způsob výroby 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253124

Dátum: 15.10.1987

Autori: Poláková Stanislava, Mácová Eva, Lederer Pavel

MPK: C07C 39/14

Značky: 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu, způsob, výroby

Text:

...pro daný účel jsou ethylmethylketon, 1,1,2-tríchlor-1,2,2-trifluorethnn a acetonitril. Vysoké selektivity vzniku 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu se dosáhne, jestliže se fotochemická oxidace provede za přitomnosti 1 až 5 E hmot. 2,4-pentandionútu železitého a/nebo manganitého, vztaženo na výchozí množství 1,2,3,4-tetrahydronaftalenu.Výhodou uvedeného řešení je vysoká selektivita vzniku 1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaftalenu a malá energetická...

Způsob výroby organického hnojiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253081

Dátum: 15.10.1987

Autori: Venkrbec Leopold, Straňák Antonín, Chalupa Miloš, Ševčík Vladimír, Uher Pavel

MPK: C05F 3/00, C05F 3/06

Značky: způsobu, provádění, organického, způsob, hnojiva, zařízení, výroby, tohoto

Text:

...hmotu baktérií. V průběhu fermentace se při vytvoření vhodných podmínek zvyšuje teplota již po několika hodináchaž na 65 °C. zpracování tekutých výkalú je vhodné pro bezstelivové technologie chovu hospodářských zvířat a má průmyslový charakter. Řeší problém efektivního zpracování stelivové slámy v rámci koloběhu organické hmoty s minimálními ztrátami. Úpravou tekutých výkalú v manipulační nádrži pomocí minerálních sorbentů se zvyšuje...

Způsob výroby biosorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253070

Dátum: 15.10.1987

Autori: Řezáč Jan, Krejčiřík Libor, Hyršl Jaroslav, Šebová Jana, Švanda Jiří, Hrdina Miloslav

MPK: B01J 20/22

Značky: způsob, biosorbentů, výroby

Text:

...bílkoviny, nukleové kyseliny, nukleoproteidy, mukoproteidy, lipoproteidy, proteidolipidy, fosfolipidy, dusíkaté látky aj. Tyto biologické komponenty přírodního původu mají schopnost účelně se modifikovat a při aktivaoi vytvářejí interakční procesy nejen mezi sebou, ale i se syntetickými látkami.Složité chemické propojení biopolymerní struktury se syntetickou kostrou se projevuje jako mechanické zpevnění biosorbentu, žádouci z hlediska jeho...

Makromolekulární protirakovinné léčivo obsahující platinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253069

Dátum: 15.10.1987

Autori: Saudek Vladimír, Metalová Marie, Drobník Jaroslav, Rypáček František, Nosková Dagmar

MPK: C07F 15/00

Značky: platinu, makromolekulární, způsob, obsahující, výroby, léčivo, protirakovinné

Text:

...v těle a pozitivně její terapeutickou účinnost.Předmět vynálezu je dokumentován následujicími příklady, aniž je jimi omezen. P ř í k 1 a d 11,5 g poly N-(2-hydroxyethyl)-D,L-aspartamidu bylo rozpuštěno v 45 ml N,N-dimethylacetamidu, přidáno 1,05 g chloridu anhydridu kyseliny trímelitové a 10 ml pyridinu. směs byla míohána při teplotě mĺstnosti 48 hodin. Poté přidáno 10 ml konc. kyseliny octové a směs lita pomalu do 750 ml vychlazeného acetonu....

Způsob výroby prostorových galanterních výrobků, zejména školních aktovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253020

Dátum: 15.10.1987

Autor: Popelíková Anna

MPK: A45C 3/02

Značky: výrobků, výroby, prostorových, aktovek, galanterních, školních, zejména, způsob

Text:

...odlehčené, při zachování životnosti výrobků z klasických materiálů, což známé způsoby výroby neumožňují. Nevýhody známých způsobů výroby prostorových gslanterních výrobků odstraňuje způsob výroby podle vynůlezu kde zadní část výrobku, zadní díl, straničky e dno tvoří dílec ze samonosného materiálu, který je možno v rozloženém stevu výhodně vyztužit a zdobit progresívní technologií sverem, dezánováním i äitím a vytvořit případné předvaření...

Způsob výroby slitiny pro mikrolegování oceli vanadem a dusíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kuchař Lumír, Goszyk Bohuslav, Ježka Drahomír, Kozelský Petr

MPK: C22C 35/00

Značky: dusíkem, mikrolegování, způsob, vanadem, oceli, slitiny, výroby

Text:

...vzájemné kombinaci.Dále se přidévá až 30 hmotnostních ceru nebo kovů alkelických zemin nebo kovů vzácnych zemin, titen až do 30 hmotnostních, zirkonium až do 30 hmotnostních, tantol až do 30 hmotnostních, ursn už do 30 hmotnostních, e to rovněž bud semostatně,nebo v jejich vzájemné kombinaci.Vyššího účinku se dosahuje především tím, že se sníží energetická náročnost, společně se surovinovou náročnosti výroby e dochází k podstatnému...

Roubované polymery a kopolymery 2-hydroxyethyl-methakrylátu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253004

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jelínková Miroslava, Čoupek Jiří, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 8/30, C08F 20/12

Značky: 2-hydroxyethyl-methakrylátu, výroby, způsob, jejich, roubované, kopolymery, polyméry

Text:

...a dimethylscetamidu. Vlastnosti roubů, zvláště jejich palet-idu lze snadno měnit volbou R v substituovaném oxazolinu.Jako výchozí polymer lze použít lak lineární homopolymer, či kopolymery Z-hydroxyethyl-methakrylátu, tak jeho sííované kopolymery. Jako alkyludící deriváty lze užít chlorid, bromid, tosylát, mesylát apod. Jako alkylující deriváty lze však užít i 2,3-epoxypropylether výchozího polymeru. K roubovâní lze pal použít například...

Spôsob výroby fermentovaných mliekarenských výrobkov so zníženou energetickou hodnotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 252973

Dátum: 15.10.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/12

Značky: energetickou, výrobkov, fermentovaných, výroby, hodnotou, spôsob, mliekárenských, zníženou

Text:

...čistých mliekarenských kultúr mlieko sa fermentuje pri teplotách 20 ~ 50 °C. Po ukončení fermentácie sa výrobky vychladia na teplotu 2-15 °C a po predchádzajúcom prídavku ochucujúcich látok pred, alebo po naplnení, alebo bez prídavku ochucujúcich látok sa zabalia do spotrebiteľských obalov.Výhodou spôsobu podľa vynálezu je nižšia energetická náročnosť výroby, vyššia stabilita koagulátu fermentovaných výrob- kov vplyvom zníženého obsahu...

Spôsob výroby dvojplášťového výmeníka tepla tvoreného dvoma dutými plášťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 252962

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maxim Michal, Hrdina Jozef, Dumanov Alexander, Kováč Miroslav

MPK: B21D 53/04

Značky: výroby, dvoma, spôsob, tvořeného, tepla, plášťami, dutýmí, dvojplášťového, výmeníka

Text:

...média. Táto technológia vytvo 4renia dutiny medzi vnútorným a vonkajším plášťom na jednu operáciu je nová a umožňuje vytvoriť dokonale uzatvorený priestor pre prietok média. Týmto spôsobom výroby sa zabezpečí podstatné zníženie prácnosti,zvýšenie technickej úrovne výmenníka a jeho funkčno prevádzkových vlastnosti max. využitím teplosmennej plochy. Súčasne sa umožňuje použitie vysokovýkonného a kvalitného automatizovaného zvarenia oboch...

Spôsob spracovania odpadových plynov z výroby benzínov a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klempa Vladimír, Klátik Jaroslav, Uhlík Zdeno, Omyliak Pavol

MPK: C10G 5/06

Značky: spôsob, benzínov, spracovania, odpadových, tohto, zariadenie, výroby, spôsobu, vykonávaniu, plynov

Text:

...z odlučovača 11 použit ako surovina pre výrobu etylénu a propylénu pyro~ lýzou 14. Odlučovač 11 je spojený potrubím so splyňovačom 18, v ktorom dochadza k výmene tepla medzi odpadovými plynmi o teplote 15 až 25 °C a ohrevným médiom, obvykle nízkotlakovou parou o teplote cca 150 °C alebo parným kondenzatom o teplote aspoň 80 °C 19. V splyňovači 18 nastáva dokonalé splynenie uhľovodíkov C 5, Cs, ktoré sa nedokonale odlúčili v odlučovači 11,...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sabadoš Július, Kováč Jozef, Lipka Radislav, Lichvár Milan, Kellner Michal

MPK: C09J 3/16

Značky: spôsob, amoniakom, močovinou, výroby, polykondenzátov, kondenzátov

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Způsob výroby 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252944

Dátum: 15.10.1987

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: C07C 157/05

Značky: způsob, 1-hydroxymethyl-3-methyl-2-thiomočoviny, výroby

Text:

...10,5 reakčni směsi, umožňuje ryhhlé rozpouštěni l~methyl-2-thiomočoviny ve směsi pýi teplotě 12 až25 °C u vznik finální látky o vysoké čiatotě. Při isolaci konečné látky odsátim ae B výhodou používá k jejimu promytí mamečnýoh louhů, ktoré byly upraveny-1 M kyselinou chlorovodíkovou na hodno~ tu pH 7,3 až 7,5.Způsobem podle vynálezu se získá čistý produkt vhodný pre přímé použití pro farmaceutické účely a ve vysokém výtěžku.Následující...

Způsob výroby methylthioethyl-cyklohexylfenylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252939

Dátum: 15.10.1987

Autori: Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/614

Značky: methylthioethyl-cyklohexylfenylacetátu, výroby, způsob

Text:

...nebo alkylsulfonylchloridu /Synth. Commn. 12, 727 /1982//.Podstata způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se na kyselinu cyklohexylfenyloctovou vzorce II v prostředí rozpouštědla inertního k reakčním složkám působí l až 2 akvimolárním množstvím terciarního aminu. Ze solí působením 1 až 1,1 ekvimolárním množstvím sulfonylchloridu obecného vzorce IIIR-S 02 Cl ~ /III/f kde R methyl, ethyl, fenyl, p-tolyl,se in situ získá smíšený anhydrid,...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252932

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staněk Jan, Moravcová Jitka, Juříček Miloslav, Jarý Jiří, Velemínský Jiří

MPK: C07C 117/00

Značky: způsob, výroby, 3-azido-1,2-propandiolu

Text:

...se okamžitě zhydrolyzuje Veškerý ízopropylidenderivát VII, produktem tosylace látky I je tedy jediná sloučenina, diol VIII, vznikající takřka v kvantitativním výtěžku. současně jsme zjistili, že na izolací tohoto diolu VIII lze s výhodou použít běžnou extrakci do organického rozpouštědla, například ohloroformu. Při popsané hydrolyze krystalického p-toluensulfonylderivátu VII na látku VIII kyselinou chlorovodíkovou byla směs zprecovávána...

Způsob výroby 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252928

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Žák Bohumil, Votava Vladimír

MPK: C07C 177/00

Značky: 7-acetyloxymethyltricyklo(2,2,1,02,6)-heptan-2-onu, způsob, výroby

Text:

...chloru 1 1,0 až 4,0 1,0 až 2,0 s výhodou~ 1 1,5 až 2,5 1,02 až 1,4. Při uvádění chloru během l až 10hodin není nutné reakční smčs chladit. Po skončeném uvádění chloru se reakční směs míchá ještě 5 až 20 hodin při teplotě míatnosti, přičemž průběh oxidace se sleduje pomocí chromatografie na tenké vrstvě. o skončené oxidaci se přebytečný chlor odstraní pomocí vodného roztoku oiříčitanu sodného,vodná ráze so zalkalizujc při teplotě max. 50...

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor, Srna Václav

MPK: C07C 29/132, C11B 9/00, C07C 29/17...

Značky: výroby, citronellolu, citralu, hydrogenaci, způsob, katalytickou

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Způsob výroby 1-aryl-1-chlorethanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252921

Dátum: 15.10.1987

Autori: Votava Vladimír, Staněk Jan, Hampl František, Urie Milan, Kubáň Josef, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Svoboda Jiří, Veselý Ivan

MPK: C07C 21/24

Značky: způsob, 1-aryl-1-chlorethanů, výroby

Text:

...uhlí. Po odpaření rozpouštědel se získá ve velmi dobrém výtěžku a čistotě produkt obecného vzorce I, který se používá bez dalšího čištění v následujících reakčních stupních /AO 219 752/.Výhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakcí, nevyžadující drahých a z bezpečnostního hlediska nebezpečných činidel. Reakce se nechá provádět na standarních technologických zeřízeních a odpadní produkty se nechají jednoduchým způsobem...

Způsob výroby 4-(4-substituovaných 3-oxo-1-buten-1-yl)-2H-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252920

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír, Žák Bohumil, Staněk Jan

MPK: C07D 307/935

Značky: výroby, způsob, 4-(4-substituovaných, 3-oxo-1-buten-1-yl)-2h-hexahydrocyklopenta(b)furan-2-onů

Text:

...zařízení, používá snadno dostupná a levné činidla. společně s jednoduchou isolací a vysokými výtěžky je tedy vysoce rentabílní.Způsob podle vynálezu je demonstrován na několika konkrétních příkladech provedení, ktoré jsou pouze ilustrativní.K roztoku 9,0 g chloru ve 250 ml 1,2-dichlorethanu bylo při teplotě -zo °C příkapáno za mícháni 17 g thioanisolu V 50 ml téhož rozpouštědla. Po ochlazení reakční směsi na ~ 35 až -30 °C bylo přidáno po...

Způsob výroby obalových papírků s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252910

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mladenov Todor, Kolář Pavel, Mladenov Ivan, Kainov Trojan, Markov Kostov, Gebrtová Jana, Kadeřábek Vladimír, Murcková Eva

MPK: D21H 5/22

Značky: antikorozními, obalových, výroby, způsob, účinky, papírků

Text:

...sole v BLR A 0 20 931.Výhodou řešení podle vynálezu je především možnost přípravy obalových papírů s antikorozním účinkem, využitím odpadních nepl~ něných vulkanizátů kaučuku po jejich nitraci, převedení na amonnou sůl a aplikaci na papírovou podložku. Další výhoda vynálezu spočívá v tom, že nitrokaučuk při převádění na amonnou sůl přechází do roztoku, který se dá bez jakýchkoliv dalších úprav použít k impregnaci, natírání nebo nástřiku...

Spôsob výroby technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252897

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vavrinec Ferdinand, Poó Róbert, Svitek Imrich, Mravec Ján, Markusek Július, Hauskrecht Peter, Leška Štefan

MPK: C07D 251/50

Značky: výroby, spôsob, technického, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...Am. išlherm. Soc. 68, 1725 1944 vdoporučujú pri prvom reiakčnom stupni výroby at-razinu teplotu okolo 0 °C a druhý reaikčný stupeň pri teplotách 30 až 50 CC. Pri ,prvom realkčnom stupni sh alko reakčně prostredie používa zmes vody a ľadu, prípavdsne voda, ľad a organické rozpúšťadlo. Nevýhodou vyššie uvedených postupov je, že lkonde-nzácia prebieho V prítomnosti aorganiclkého qiozpúšťeudla, ktoré sa musí po uikončeni konldelnzacle od...

Spôsob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252890

Dátum: 15.10.1987

Autori: Staroň, Lacová Miluše, Palčo Štefan

MPK: C01F 5/08

Značky: výroby, slinutej, magnézie, spôsob

Text:

...sa spraouje známým spôsobom na slinutú magnéziu. Tento postup sa dá aplikovat len na produkt lpyrohysdrolýzy ziskaný za určitých špecifických .podmienokroztkladu, najmä na veľmi úzky teplotný interval, v ktorom pyrohydrolýza »chloridu horečnaterho môže ešte s dostatočnou ~rýoh~ losťou prebiehať. Tento interval je .potrebné v pre-vádzlkovom reaktore dodržať.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby slinutej magnézie z oxidu .horečnatého...

Spôsob výroby trietylamoniovej soli 7-((1 H-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252884

Dátum: 15.10.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Rýchlik Eduard, Bucko Miroslav, Miklovič Jozef, Šauša Igor

MPK: C07D 501/34

Značky: h-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej, spôsob, trietylamoniovej, výroby, kyseliny, 7-((1

Text:

....kyseliny vobsahujúci 0,7 až 25 hm. vody .na Ihmotno-st acetónu reaguje s 1-jlH-tetrazol-l-yi-5,5,5-t~rimetyl-3-oxapentan-Z,4-diono-m za prítomnosti trietylalmóniiumvchloridu v množstve 7 až 9 D 0/0 ulrm. na hmotnost plrítomnej vody počas 1 až 2 hodin pri -10 až 0 °C a 0,5 až 3 alrodin pri teplote 10 až 25 °C.vznikajúce trietyiamónflová soľ, 7-1 H-teItrazol-l-yl -acet~amido -ocfalosipoorálnove j kyseliny z lreakčnej zmesi zylkryštalizuje...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šebík Rudolf, Maťaš Michal, Huba František, Stuchlík Jiří, Kotek Jiří, Akubžanov Vladimír, Trcka Jozef, Macho Ján, Šmíd Jaroslav, Spitzer Pavol, Matějíček Josef, Kopernický Ivan, Bučko Miloš

MPK: C10G 67/04

Značky: ropných, spôsob, výroby, rafinátov, olejových, frakcií

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Způsob výroby nikotinanu 3-(7-theofylyl)-1 -(N -mathyl-N -2-hydroxyethyl)amino-2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247445

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kralupy Nad Vltavou, Bukovský Bohumil, Karásek Boetislav, Soueek Ivan

MPK: C07D 213/55

Značky: 2-hydroxyethyl)amino-2-propanolu, 3-(7-theofylyl)-1, výroby, způsob, mathyl-n, nikotinanu

Text:

...produktu, což se ekonomicky projeví snížením surovinových nákladů. Případné opakované použití krystalizační směsi přináší další efekt ve snížení množství odpadů, na jejichž opracování nebo líkvidaci by bylo třeba vynaložit další náklady.Do bañky se předloží-110,0 ml methanolu a 120,0 ml toluenu a za míchání se přidá 10,3 gpevného hydroxidu sodného. Po asi 25 minutovém míchání se hydroxid sodný rozpustí a vzniknoudvě vrstvy kapalné fáze,...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247432

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eichler Zdenik, Minareík Antonín

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, hydrogenfosforečnanu, způsob, vápenatého, dihydrátu, výroby

Text:

...se například tak. že roztok amonné soli o koncentraci 1 8 hmotnosti až nasyoeněho roztoku při dané teplotě se smísí s páleným vápnem nebola vápenným hydrátem nebo/a vápenným mlékem, oddělí se nerozpuštěná tuhá fáze a amoniakdlní roztok vápenaté soli se sräží roztokem kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 až B 5 I hmotnosti. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu.Vzniklá fosforečná sůl...

Způsob výroby 4-nitroacetamidoacetofenonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247407

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lieser Miroslav, Eížek Stanislav, Straka Oldoich, Procházka Vladimír, Cechner Václav

MPK: C07C 49/78

Značky: 4-nitroacetamidoacetofenonu, způsob, výroby

Text:

...obsluhy.Další nevýhoda uvedeného postupu souvisí s kapacitou zařízení. Jedním z limitujících faktorů je právě množství hydrogenuhličitanu sodného suspendovaného ve vodě.Uvedené nedostatky odstraňuje postup podle předkládaného vynálezu. Podle vynálezu se acetylace provede v prostředí, které obsahuje acetanhydrid a/nebo kyselinu s disociační kon stantou menší než 1 .102. Amin vzorce IV se z hydrochloridu vzorce III uvolňuje působenímalkálie s...

Způsob výroby substituovaných 4-benzyl-piperazinylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252850

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kump Wilhelm

MPK: C07D 498/08

Značky: způsob, substituovaných, výroby, 4-benzyl-piperazinylderivátů

Text:

...podle předloženého vynálezu nejen pokud jde o dobrou antituberkulcsní účinnost, která odpovídá asi trojnásobku účinnosti Rifampicinu, ale i pokud jde zejména o jejich podstatně prodlouženou dobu setrváníRozdíly mezi dříve známymi sloučeninami a novými sloučeninami vyráběnými podle předloženého vynálezu, je možno ilustrovat na základě údajů, které jsou obsaženy V dále uvedené tabulce I. Z tabulky I jasně vyplývá, že u sloučenin A a B je...

Způsob výroby 4-amino-2-fenylchinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252849

Dátum: 15.10.1987

Autori: Field George Francis, Zally William Joseph

MPK: A61K 31/47, C07D 401/02

Značky: 4-amino-2-fenylchinolinů, výroby, způsob

Text:

...jako difenyléteru.výsledný chínolin obecného vzorce VIII se poté dekarboxyluje běžným způsobem, nejdžívé hydrolýzou esteru působením báze, jako vodného hydroxidu sodného, při teplotě například 100 °C, a potom zahříváním resultující kyseliny na teplotu kolem 250 °C, bud v inertním organickém rozpouštědle. jako difenyléteru, nebo bez rozpouštědla.Na získaný 4-hydroxychinolín obecného vzorce IX se potom působí známým způsobem chloračním...

Způsob výroby N-ethylfenyldithiokarbamátu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252848

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pudlo Bogdan, Bryk Danuta, Grzybowska Danuta, Serwatka Jerzy

MPK: C07C 155/06, C08K 5/39

Značky: způsob, výroby, zinečnatého, n-ethylfenyldithiokarbamátu

Text:

...činí ho uL QD , počítanévxhledua ke stechąnmetrickému mnozstvi.~J.é je také při réąkoi pouJt přídavek nuvrchově nktivního, lipofilníhr rontředku0,1 až B huotnostních píurxnt vu« rPřąxywgvrxjíclĺ je,ptLV/(ĺellĺ oyíxtéxy v prnwtředl ni elylanilinu, ktorý je JDLLČBSÍIĚ výchuząírovnnv reakvg doprava a pľorü rn íhá rychleři 4 jún ve swňrnov ruvríaítwjo h ktoré je výs -dłwrm ipn 1 zx 5-hr~V důsledku tohoto se zjednodušuje obsluha zařízení,...

Způsob výroby N,3-disubstituovaných 2-oxindol-1-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252847

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kadin Saul Bernard

MPK: C07D 209/34

Značky: výroby, n,3-disubstituovaných, 2-oxindol-1-karboxamidů, způsob

Text:

...nebo mohou symboly X a Y, navázané na sousedících uhlíkových atomech benzenového kruhu 2-oxindolového jádra,tvořit dvojvazný zbytek Z tak, že zbytek Z spolu s uhlikovými atomy, na které je navázán. tvoří nakondenzovaný karbocyklický nebo heterocyklický kruh. Konkrétní dvojvazné zbytky ve významu symbolu Z (tj. zbytky Z 1 až Z 5) byly již uvedeny výše. Představuje-li tedy Z zbytek vzorce Z 1, tvoří symboly X a Y společně s uhlíkovými atomy. na...

Způsob výroby nových 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252846

Dátum: 15.10.1987

Autori: Förster Heinz, Schmidt Robert, Eue Ludwig, Hänssler Gerd, Santel Hans-joachim, Mues Volker

MPK: A01N 43/76, A01N 43/78, C07D 266/58...

Značky: 6-chlorbenzazolyloxyacetamidů, nových, výroby, způsob

Text:

...a R znamenaji společně satomem dusiku, na který jsou vázány, popřípadě jednou až třikrát stejně nebo různě metylovou skupinou, etylovou skupinou a fenylovou skupinou substituovaný heterocyklus vzorcekteré mají cenné herbicidní a funqioidní účinky.Předmětem předloženého vynálezu je způsob výroby těchto nových 6-chlorbenzazolyloxyaoetamidů obecného vzorće I, který spočívá V tom, že se na 6-chlorbenzazoly obecného vzorce IIv němž X má shora...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252845

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: nových, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu, výroby, způsob

Text:

...zbytek obecného vzorce II, v němž R 6 a R 7 mají svrchuuvedený význam,přičemž sloučenina se nachází v konfiguraci E nebo Z.Postup se obvykle provádí v inertním organickém rozpouštědle, například aromatickém uhlovodíku jako benzenu nebo toluenu, nebo v chlorovaném rozpouštědle, například tetrachlormethanu při teplotě 60 OC až teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Sloučeniny obecného vzorce IV, uvedené svrchu v odstavci b), je...

Způsob výroby nového derivátu 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252844

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: způsob, výroby, nového, derivátů, 3-fenyl-2-propenaminu

Text:

...použít v lékařství jako takové nebo ve formě jejich solí, přijatelných z farmaceutického hlediska, tj. netoxických v podávaných dávkâch.Jako příklad solí, použitelných z farmaceutického hlediska je možno uvést soli s anorganic kými kyselinami, například hydrochloridy, sulfáty, nitráty, fosfáty, nebo soli s kyselinami organickými, například acetáty, propionáty, sukcináty, benzoáty, fumaráty, maleáty, methan sulfonáty, isothioáty,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252843

Dátum: 15.10.1987

Autori: Farge Daniel, Corbet Jean-pierre, Cotrel Claude, Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: způsob, 3-fenyl-2-propenaminu, derivátů, výroby, nových

Text:

...hydroxidu sodného a pak se smĺsí s metylenchloridem. Organická fáze se slije a zfiltruje infusoriovou hlinkou, promyje se 100 ml vody a pak se suší síranem sodným. Po filtraci sc urganická fáze odpaří G suchaza sniženéhc tlaku 2,7 kPa při teplotě 40 °c, ATímto způsobem se získá olejovitá kapalina, která se čistí chromatografií na silikagelu,přičemž jako eluční činidlo se užije směs metylenchloridu a metanolu v objemovém poměru 9010,...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252842

Dátum: 15.10.1987

Autori: Paris Jean-marc Vaires, Barriere Jean-claude, Cotrel Claude, Corbet Jean-pierre, Farge Daniel

MPK: C07C 87/29, A61K 31/13

Značky: 3-fenyl-2-propenaminu, způsob, výroby, derivátů, nových

Text:

...Směs se míchá 15 minut při teplotě O °C a pak ještě 30 minut při teplotě 20 OC, načež se teplota znovu upraví na 0 GC. Vzniklá sraženina se rozpustí přidánim 5 ml metanolu. Pak se po kapkách přidá 8 ml trietylaminu a 3,15 ml thiafenolu V roztoku 10 ml metylenchloridu.Směs se michá 2 hodiny a 3 U minut při teplotě 20 OC, pak se přidá 30 ml metanolu a 1 g kyanoborohydridu sodĺku při teplotě 0 OC a pak se směe michá ještě 3 hodiny při...

Způsob výroby nových derivátů 3-fenyl-2-propenaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252841

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cotrel Claude, Farge Daniel, Paris Jean-marc Vaires, Corbet Jean-pierre, Barriere Jean-claude

MPK: A61K 31/13, C07C 87/29

Značky: výroby, derivátů, způsob, 3-fenyl-2-propenaminu, nových

Text:

...q benzoínu v roztoku v 400 ml tetrahydrofuranu a reakční směs se pak míchá 30 minut, přičemž se teplota nechá stoupnout na 20 QC.Pak se přidá ještě 27 g 2-metyliminodietyletylfosfonátu ve 270 ml tetrahydrofuranu. Pak se reakční směs hodinu zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladičem, načež se zchladí na teplotu přibližně 20 OC. Pak se přida litr vody a výsledná směs se dvakrát extrahuje celkovým množstvím 200 ml etylacetátu. organické fáze...

Způsob výroby piperazin-1-ylergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252840

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pegrassi Lorenzo, Temperilli Aldemio, Rossi Alessandro, Traquandi Gabriella, Mantegani Sergio

MPK: C07D 457/02

Značky: způsob, piperazin-1-ylergolinových, výroby, derivátů

Text:

...látkami,jako jsou například oxid křemičitý, mastek, kyselina stearová, stearát hořečnatý či vápenatý nebo/a polyetylenglykoly, popřípadě spolu s pojidly, jako jsou například škroby, želatina,metylcelulosa, arabská guma, tragant a polyvinylpyrrolidon, desintegračními činidly, jako jsou například škroby, alginová kyselina, algináty, pěnicími směsmi, barvivy, sladidly,smáčedly, jako jsou například lecithin, polysorbáty a laurylsulfáty, a obecně...

Způsob výroby nových substituovaných 1-fenyl-3-benzol(thio)močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252839

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sirrenberg Wilhelm, Krehan Ingomar, Klauke Erich, Becker Benedikt, Stendel Wilhelm

MPK: A01N 47/34, C07C 127/22

Značky: 1-fenyl-3-benzol(thio)močovin, způsob, substituovaných, nových, výroby

Text:

...a terc.butylthioskupinu.Halogenalkylthioskupiny a halogenalkoxyskupiny ve významu symbolu R 10 obsahují vždy V alkylové části přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s l až 4 atomy uhlíku, zejména 5 1 až 2 atomy uhlíku a výhodné s 1 až 4 atomy halogenu, přičemž atomy halogenu jsou stejné nebo různé a jako atomy halogenu přicházejí V úvahu výhodně atomy fluoru, chloru, nebo bromu, zejména fluoru.Jako příklady lze uvést...