Patenty so značkou «výroby»

Strana 155

Prostředek pro sterilaci prašníků rostlin a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253587

Dátum: 12.11.1987

Autor: Orr Alexander

MPK: A01N 43/34

Značky: látky, výroby, účinné, prašníků, sterilaci, způsob, prostředek, rostlin

Text:

...oleje, chlorované uhlovodíky, například chlorid uhličitý, perchloretylen a trichloretan. Často jsou vhodné směsi různých kapalin.Prostředky se často vyrábějí a dopravují V koncentrované formě, kterou potom ředí uživatel před použitím. Přítomnost malého množství nosiče, kterým je povrchové aktivní látka, usnadñuje tento postup ředění. Tak s výhodou je alespoň jedním nosičem v prostředku podle vynálezu povrchově aktivní látka. Prostředek...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253580

Dátum: 12.11.1987

Autori: Konkol Werner, Lieder Bernhard, Hibbel Josef, Schmidt Volkmar, Much Joachim, Wiebus Ernst, Cornils Boy

MPK: C07C 47/02

Značky: způsob, výroby, aldehydů

Text:

...výhodou fenylový zbytek a naftylový zbytek. Není nutné, aby na všechny tři arylove zbytky byly vázány zbytky sulfonové kyseliny nebo karboxylové skupiny. Ukázalo se, že již jeden zbytek sulfonové kyseliny nebo jedna karboxylová skupina V molekule fosfinu uděluje komplexní sloučenině dostatečnou vodorozpustnost.Katalyzátor se může přidávat do reakční směsi předem vyrobený. Je však též možno vytvořit jej in situ. Obvykle se rhodium přidává v...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253574

Dátum: 12.11.1987

Autori: Webb Shirley, Appleton Robert, Ten Haken

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, látky, fungicidní, prostředek, účinné, způsob

Text:

...vzorce -CH.0 H~.Vhodná redukční činida zahrnují plynný vodik V přítomnosti katalyzátoru, například katalyzâtoru na bázi paladia nebo platiny a zejména hydridová redukční činidla. K tomu jsou zvláště vhodné hydridy kovů a borohydridy, například natriumborohydrid.Ziskanou volnou bázi obecného vzorce I je možné převést na adiční sůl s kyselinou nebo na komplex se solí kovu reakoí s požadovanou kyselinou nebo solí kovu, nebo zíekanou adiční...

Způsob výroby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253561

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brotzmann Karl, Von Bogdandy Ludwig

MPK: C10J 3/00

Značky: způsob, plynů, výroby

Text:

...železem. Struskotvorné látky, zejména kysličník vápenatý se do reaktoru přivádějí bud spolu s palivem, nebo s oxidačním plynem. Vytvořená struska se bud odpouští, nebo se v tekutém stavu zbavuje síry a tekutá se přivádí zpět do reàktoru.Způsob podle vynálezu lze použít i k souběžné výrobě plynu a železa, případně oceli,tím že se může přímo redukovat například železná ruda a to velmi ekonomicky při malé spotřeběZpůsob podle vynálezu lze...

Způsob výroby chemicky upravených fosfátovaných osinkových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 253560

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lalancette Jean-marc, Dunnigan Jacques

MPK: C04B 35/82

Značky: způsob, fosfátovaných, vláken, upravených, osinkových, chemicky, výroby

Text:

...vynálezu.Podle vynálezu se osinková vlákna zpracují tak, aby na nich ulpěly fosforečnanové skupinyv hmotnostním množství 0,5 až 5 . Vynález bude blíže objasněn s přihlédnutím k připojeným výkresům, kde- obr. 1 představuje schematický diagram vzájemně spojených jednotlivých částí zařízení,používaného při praktickém provádění způsobu podle vynálezu,- na obr. 2 jsou zakresleny křivky, z nichž A představuje infračervené spektrum osinkových vláken,...

Vícevrstvý obvodový panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253501

Dátum: 12.11.1987

Autori: Hyman Slavomil, Šlancar Ludvík, Šafek Miroslav, Voborský Jiří, Polanský Alois

MPK: E04C 2/26

Značky: obvodový, panel, výroby, vícevrstvý, způsob

Text:

...teplem.a podstatné se zvyšuje kapacita proteplovacího zařízení.Na výkresoch je znázorněn příklad provedení vícevrstvého obvodového panelu a způsobu jeho výroby podle vynélezu,kde na obr. 1 je znázorněn axonometrický pohled na obvodový panel, na obr. 2 je znázorněn příčný řez formou e betonovými vrstvami a na obr. 3 je znázorněn příčný řez formou s vrstvami při vkládání ní tepelně izolační vrstvy. 4Vícevrstvý obvodový panel /obr.1/ sestává z...

Způsob výroby deskového hemodialyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253487

Dátum: 12.11.1987

Autori: Králík Antonín, Willmann Jiří, Krásenský Pavel, Bezděk Josef, Nemcová Drahoslava, Schweitzer Fero, Obdržálek Ladislav, Hanák Vítězslav, Gablech Vlado, Majer Ladislav, Kozelský Aleš, Odehnal Ervín, Krejčí Jan

MPK: A61M 1/16

Značky: hemodialyzátorů, výroby, deskového, způsob

Text:

...a přičemž se narušuje jednolitá struktura tmelící hmoty a znikají v níK eliminaci pěnění dochází tím, že se Jednak obě komponenty před smícháním vyhřívají na teplotu 55 °C a současně vakuujípři 6 kPa abs, tlaku, jednak se suší jednotlivé tmelící místa v dialyzátoru.Způsob výroby hemodialyzátcrů podle vynálezu uvádí v soulad materiálové nároky s požadovancu úrovní funkčních perametrů dialyzátoru i hromadností a ekononičností celého...

Spôsob výroby alkénov, alkadianov a ich derivátov hydrogenáciou alkínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253436

Dátum: 12.11.1987

Autori: Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Kavala Miroslav

MPK: C07C 33/02

Značky: spôsob, alkénov, alkínov, hydrogenáciou, derivátov, alkadianov, výroby

Text:

...prostredia. Optimálne je používat C 6 až C 12 uhľovodíky ako rozpušťadlá pri hydrogenácii.Výhodou hydrovgenacie podľa tohto vyná A lezu je vysoká selektivita, pri vysokej selek tivite katalyzátora v procese hydrogenacie trojitej väzby alkínuov, alkadlénalkénu a ďalších derivátov. Dôležitou výhod-ou tohto spôsobu hydro-genäcie je jednoduchá príprava katalyzátora, ktorý vzniká in situ v reakčnom systéme bez použitia redukvujúcich zložiek v 4...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svitek Imrich, Vavrinec Ferdinand, Poór Robert, Mravec Ján, Markusek Július, Hauskrecht Peter

MPK: C07D 251/50

Značky: výroby, spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Spôsob na dezinfekciu nekovových častí v mechanizácii živočíšnej výroby a zariadenie na jeho prevedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253422

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lavčák František, Janíček Jozef, Jakub Jozef

MPK: A61L 2/12, A01J 7/00

Značky: spôsob, dezinfekciu, zariadenie, částí, živočíšnej, výroby, prevedenie, mechanizácii, nekovových

Text:

...chemickych prostriedkov- na báze aktívneho chlóru alebo jódu, ktorá sa v súčasnosti používa, je u mikroorganizma v trhlinách a póroch nedosiahnutelná.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob dezinfekcie a zariadenie podľa vynälezu,ktorého podstata tkvie v tom, že u-myté a osušené časti zariadení v. mechanizácii živočíšnej výroby sa po dobu 1 až 2 D min. vystavia pôsobeniu mikrovlnového žiarenia s frekvenciou 2 až 10 Gl-lz v uzavretom priestore....

Spôsob výroby bielych olejov a sulfonátov z ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253416

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svitok Alojz, Klucho Pavol, Maťaš Michal

MPK: C10G 67/04

Značky: bielych, olejov, výroby, sulfonátov, ropných, spôsob

Text:

....kyselirnvovývch živíc neutralizujú na ~so-d.né sulfonáty a extrahujú z oleja napríklad vodnoallk-oholitckým rozto|ko.m.Vo štvrtom »a piatom sulionačnom stupni sa sulfónujú málo realktívne unhľovodílky a icrh koncentrácia je nizka, napríklad okolo 1,5 0/0 hmotnostného. Sulfonácia v štvrtom a .piatom raíinačnom stupni teda .nemá hlavný ciel výrobu sullokyseliu, ale hĺbkové odstránenie aromatiokých uhľovodíIk-ov, aby sa ich obsah znížil ipod...

Spôsob výroby rebrovaného plechového plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 253413

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rudenko Ivan, Hamrla Jiří, Jakeš Jiří, Reiter Juraj, Linhardt Peter

MPK: B21D 11/20

Značky: výroby, rebrovaného, plechového, plášťa, spôsob

Text:

...zväzku do plášťa a tým aj chladenie elektrického stroja točivého. vUvedené nedostatky sú odstránené spôsobom výroby podľa vynálezu, ktorého podst-ata spočíva v tom, že časť rebrovaného plechovéłro plášťa medzi susednými rebramisa pretvární do oblého ohybu, a potom sa zakružuje alebo nabaluje na tŕň s polomerom väčším ako je jedna štvrtina priemeru statoro-vého zväzku a menším ako 0,499 .násobok priemeru statoronvého zväzku, pričom kolmá...

Esterové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253350

Dátum: 12.11.1987

Autori: Romaňuk Miroslav, Wimmer Zdeněk, Hrdý Ivan, Kuldová Jelena, Sehnal František

MPK: C07D 317/08, C07C 69/73, C07D 319/08...

Značky: esterové, vývoje, výroby, deriváty, účinkem, regulátoru, způsob, hmyzu, jejich

Text:

...jsou uvedeny příklady, které vyjasñují podstatu vynálezu, aniž by ho jakýmkoli způsobem omezovaly.Nejdříve byl připraven známý meziprodukt, 2-(4-hydroxybenzyl)-1-cyklohexanon (A 0 číslo 195 530).směs 2-(4-hydroxybenzyl)-1-cyklohexanonu (3 g), ethyl-4-bromseneciátu (4,3 9) a bezvodé potaše (7,9 g) ve 2-butanonu (25 ml) se zahřívá k varu pod zpětným chladičem 5 h. Reakční směe se ochladí na 20 °C, zředí vodou (30 ml) a extrahuje etherem (B 0...

Způsob výroby nitrilu kyseliny cyklohexylfenyloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 253341

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Londýn Miroslav

MPK: C07C 121/66

Značky: kyseliny, způsob, cyklohexylfenyloctové, nitrilu, výroby

Text:

...1 l,1 až l,51,05 až 1,2, načež se po ukončení reakce nerozpustné podíly odaají a po odpaření rozpouětědel, za sníženého tlaku, se získá produkt vzorce I. Jako rozpouätědlo je výhodné použít aromatické uhlovodíky jako jsou benzen, toluen, xylen. Použití směsi hydridu-hydroxidu s obsahem 18 až 25 hydrídu sodného má výhodu v tom, že nenísamozápalná a lze s ní pracovat za obvyklých bezpečnostních podmínek jako s hydroxidem sodným.Podle...

Způsob výroby vodných roztoků hydrotropních činidel z hořečnatých solí sulfonovaných alkylaromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253338

Dátum: 12.11.1987

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/38

Značky: solí, horečnatých, sulfonovaných, způsob, vodných, činidel, alkylaromátů, roztoku, výroby, hydrotropních

Text:

...ale vhodné jsou i anorganické soli a různými kationty v molekule jako například fosforečnan sodnodvojamonný nebo dvojsodnoamonný, fosforečnan vápenatoamonný či draselnodvojamonný apod. Při konverzi lze použít jednak pevná činidla, nebo jejich vodné roztoky či suspenze.Konverze se provádí ve vodném prostředí, s výhodou při zvýšené teplotě, případně až za varu reakční směsi. de výhodné použít vodu v takovém množství, které poskytuje reakční...

Způsob výroby cyklohexylfenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253334

Dátum: 12.11.1987

Autori: Londýn Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav

MPK: C07C 57/32

Značky: cyklohexylfenyloctové, kyseliny, způsob, výroby

Text:

...mají spíše teoretický význam.Na tyto známé postupy navazuje v pozitivním smyslu postup podle vynálezu. způsob podle vynálezu používá k výrobě kyseliny vzorce I modifikovaný způsob kyselé hydrolýzy snadno dostupného cyklohexylfenylacetonitrilu II. Postup podle vynálezu spočívá v tom, že se hydrolýza nitrilu vzorce II provádí směsí voda-kyselina octová-kyselina sírová ve váhových poměreoh nitril vzorce II voda zkys. octová kyselina sírová l...

Způsob výroby repelentního prostředku k ochraně kulturních rostlin před okusem, ohryzem a loupáním zvěří

Načítavanie...

Číslo patentu: 253323

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kolín Stanislav, Mostecký Jiří, Koňas Jiří, Dlask Jan, Zajíc Rudolf

MPK: A01N 61/00

Značky: repelentního, ochraně, okusem, loupáním, ohryzem, výroby, před, způsob, kulturních, prostředků, zvěří, rostlin

Text:

...repelentních přípravkú je založen na dobré rozpustnosti surového tálového oleje v použitém méně hořlavém rozpouštědle (xylenu), takže proces prípravy lze provádět za provozní teploty 20 až 30 °c. Tím dojde k významnému snížení nebo i vypuštění emulgační přísady při zachování případně i zlepšení všech kvalitativních vlastností přípravku.Vynález je blíže osvětlen v následujících příkladech, které ilustrují, ale nikterak neo mezují předmět...

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238528

Dátum: 01.11.1987

Autori: Baum Zdeněk, Čížková Jana, Friml Zdeněk, Exner Rudolf

MPK: C14C 3/18

Značky: pomocného, prostředků, výroby, způsob, koželužského

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby koželužského pomocného prostředku s bělicím a plnicím účinkem, jehož podstata spočívá v tom, že se připraví kondenzát směsi kyselin naftalen mono, di a trisulfonových a ten se dále kondenzuje za přítomnosti formaldehydu a močoviny s kondenzátem fenolu a kyselin betanaftalensulfonových.

Způsob výroby tepelně a zvukově izolační vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238507

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sodomka Lubomír

MPK: D04H 1/54

Značky: tepelně, vrstvené, izolační, výroby, zvukové, textilie, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je navržen nový způsob výroby tepelně a zvukově izolačních vrstvených textilií, jejichž základní tepelně a zvukově izolační vrstvou je polypropylenové rouno vyrobené fibrilací fólií. Toto rouno se naklade na různé typy nosných textilií, kterými můžou být tkaniny, pleteniny, pletotkaniny či netkané textilie podle účelu použití. Textilie mohou být po obou stranách spodku i vrchu stejné nebo odlišné. Kromě textilií jako nosné i funkční vrstvy je...

Způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236390

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hebda Břetislav, Dědek Vladimír, Bořuta Josef

MPK: B21B 1/34, B21B 3/00

Značky: stabilizované, tepla, niobem, výroby, nerezavějící, válcovaných, oceli, pásu, způsob, dvoufázové

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby za tepla válcovaných pásů z bram z niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli. Bramy se ohřejí na teplotu v rozmezí od 1100 do 1280 °C v prostředí oxidační pecní atmosféry, s celkovou výdrží v tomto rozmezí teplot ad 1 do 10 hodin, kde doba výdrže na teplotě ohřevu od 1200 do 1250°C nepřesahuje dobu od 0,5 do 5 hodin, dále tím, že válcování bram na pásy za tepla se provádí v rozmezí tvářecích...

Způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizové dvoufázové nerezavějící oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236388

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bořuta Josef, Dědek Vladimír, Koutník Ladislav

MPK: B21B 3/00, B21J 5/00

Značky: stabilizové, výroby, kovaných, dvoufázové, niobem, oceli, způsob, nerezavějící

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout způsob výroby kovaných bram s niobem stabilizované dvoufázové nerezavějící oceli o chemickém složení v procentech hmotnostních uhlík od 0, 005 do 0, 030 %, křemík od 0, 02 do 1 %, mangan od 1 do 2,5 %, chrom od 20,0 do 26 %, nikl od 10 do 15 %, niob od 0,3 do 1,5 %, fosfor od 0,005 do 0,030 %, síra od 0,001 do 0,020 %, zbytek železo a obvyklé doprovodné prvky s obsahem objemového podílu feritu v astenické struktuře...

Způsob výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,1/heptan-7-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236386

Dátum: 01.11.1987

Autori: Paleček Jaroslav, Prošek Zdeněk, Kubelka Vladislav, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Staněk Jan, Stibor Ivan, Štros František, Ruth Miloslav, Mostecký Jiří Akademik

Značky: kyseliny, způsob, výroby, opticky, aktivních, alkylesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby opticky aktivních alkylesterů kyseliny 2-oxo-5-chlorbicyklo/2,2,l/heptan-7-karboxylové obecného vzorce I a II z jejich racemické směsi stereospecifickou redukcí pomocí dehydrogenáz z mikroorganismů rodu Saccharomyces, Candida a Torulopsis a spočívá v tom, že se redukce provádí v kultivačním médiu, které jako zdroj uhlíku obsahuje alkohol s 2 až 4 atomy uhlíku nebo organickou kyselinu s 2 až 4 atomy uhlíku, při...

Způsob zvýšené výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239142

Dátum: 01.11.1987

Autori: Švajgl Oldřich, Urban Ivan, Vitvar Milan, Huml Miroslav

MPK: C10G 45/62

Značky: zvýšené, výroby, vysokooktanových, autobenziny, nízkoolovnaté, způsob, složek

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje způsob zvýšení výroby vysokooktanových složek pro nízkoolovnaté autobenziny z ropného benzinu kombinací zdokonalené redestilace spojené s nízkotepelnou isomerizací a s přípravou suroviny pro katalytické reformování.

Způsob výroby otěruvzdorné vrstvy navářecích čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239138

Dátum: 01.11.1987

Autor: Geiger Miroslav

MPK: B23K 9/04

Značky: navářecích, způsob, vrstvy, čelistí, výroby, otěruvzdorné

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby otěruvzdorné vrstvy navářecích čelisti používaných při podávání navářecích drátů a navářecích automatů. Navářecí čelisti z cínové bronzi se vyvařují elektrodou o složení v hmotnostních dílech 7 až 10 % hliníku, 1 až 2,5 % manganu, 0,5 % železa a zbytek tvoří měď. Po třískovém opracování se povrch nitriduje.

Způsob výroby derivátů benzothiazin-1,1dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239134

Dátum: 01.11.1987

Autori: Hampl František, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Černý Miloslav, Votava Vladislav, Drahoňovský Jan, Dědek Václav, Staněk Jan

MPK: C07D 279/02

Značky: benzothiazin-1,1dioxidů, způsob, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Tyto látky se vyrábí alkylací sloučeniny obecného vzorce II kde R má shora uvedený význam. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se jako alkylačního činidla použije dialkylsulfátu nebo alkyl-p-toluensulfonátu, kde alkyl značí R1 a má shora uvedený význam, v dvoufázovém prostředí organická - vodná fáze v přítomnosti alkálií a katalyzátoru fázového přenosu při teplotě 15 až 100 °, přičemž na 1 mol sloučeniny obecného vzorce II se použije 1 až 5...

Organocíničité sloučeniny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239127

Dátum: 01.11.1987

Autori: Malypetr Antonín, Štumr Antonín, Bláha Jaromír, Sokol Drahomír

MPK: A01N 55/04

Značky: jejich, sloučeniny, organocíničité, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Biocidně účinné organocíničité sloučeniny obecného vzorce I. Tyto nové sloučeniny na bázi kondenzátu kopolyméru sulfonovaného styrenu a divinylbenzenu s organocíničitými sloučeninami obecného vzorce III nebo IV se vyznačují vysokou účinností proti širokému spektru mikroorganismů od bakterií až po řasy. Jsou použitelné zejména ke konzervaci kapalin, sloužících ke ohlazení obráběcích strojů a nástrojů a k mnoha dalším účelům.

Způsob výroby pyroelektrických polykrystalických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239106

Dátum: 01.11.1987

Autori: Dřevíkovský Milan, Glanc Antonín, Hanzlíček Zdeněk, Kala Tomáš

MPK: C30B 29/32, C30B 29/00

Značky: výroby, materiálů, pyroelektrických, polykrystalických, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyroelektrických polykrystalických materiálů na bázi tuhých roztoků perovskitů, jako jsou zirkoničitan a titaničitan olovnatý, s příměsí oxidů kovů, jako je kysličník železitý. Podstatou je pracovní postup, podle kterého se výchozí tuhé roztoky perovskitů umelou na částice o velikosti v rozmezí 0,01 až 100 mikrometrů a dispergují se v roztoku filmotvorné látky, jako je polybutylmetakrylát rozpuštěný v těkavém organickém...

Způsob výroby lehkých veloduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239104

Dátum: 01.11.1987

Autori: Halaj Josef, Soušek Jiří, Žďára Jiří, Hodač Josef, Ulrych Miroslav, Hiršl Miroslav

MPK: B60C 5/00

Značky: lehkých, výroby, veloduší, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby lehkých veloduší, zejména pak duší do galusek, kdy podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že se z kaučukové směsi s nízkou propustností pro plyny na bázi butylkaučuku kontinuálně vytlačuje polotovar tvaru hadice, která má tloušťku stěny o 40 až 75 % větší než budoucí hotová duše v nahuštěném stavu a vnitřní průměr úměrně k těmto tloušťkovým relacím menší, takto získaný polotovar se opatřuje dělenými ventily, seká na díly o délce...

Způsob fermentační výroby thiaminasy I – thiamin: báze 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, EC 2.5.1.2

Načítavanie...

Číslo patentu: 239033

Dátum: 01.11.1987

Autori: Rauch Pavel, Ruml Tomáš, Šilhánková Ludmila

MPK: C12N 9/10

Značky: thiamin, výroby, 2-methyl-4-aminopyrimidin-5-methenyltransferasy, způsob, thiaminasy, fermentační, báze, 2.5.1.2

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerobní kultivace mikroorganismem Bacillus Thiominolyticus Kuno, která se provádí ve fermentačním médiu obsahujícím jako stimulátor produkce thiaminasy I, kvasničny autolysat v množství 0,2 až 30 g/l. Produkce thiaminasy I. lze dále zvýšit přídavkem vápníkových iontů v množství 0,01 až 5,0 g/l. Získanou thiaminasu I i v surovém stavu lze použít ke stanovení thiaminu.

Výměník tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239024

Dátum: 01.11.1987

Autori: Málek Zdeněk, Průša František, Landa Václav, Jelínek Stanislav, Zeman Václav, Lucek Jiří

MPK: F28D 5/00

Značky: výroby, výměník, způsob, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla se zvýšenou účinností, zejména pro kryochirurgické nástroje, sestává z monolitního dutého pláště a soustavy žeber z tepelně vodivého kovu, opatřeného v dutině soustavou žeber z děrovaného, tepelně vodivého kovu nebo síťoviny z drátků s průběžným středovým otvorem. Dutý plášť a žebry je vytvořen jako monolitní tělo výměníku tepla. Dutý plášť výměníku a soustava žeber jsou vyrobeny ze stejného, popřípadě z příbuzných kovů, například...

Ložisková bandáž hřídele pro renovaci ložiskového osazení a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238025

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pretsch Gerhard, Sebera Jiří, Štěpán Ladislav

MPK: B23P 6/00

Značky: ložiskového, osazení, způsob, bandáž, ložisková, renovaci, hřídele, její, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisková bandáž hřídele, zhotovená na jejím ložiskovém osazení a způsob její výroby. Tato bandáž sestává ze dvou do prstence svařených půlválcových segmentů /9, 10/, jehož vnější průměr je roven požadovanému jmenovitému průměru /?J/ ložiskového osazení /1/ hřídele /2/ a vnitřní průměr ložiskového osazení /1/ hřídele /2/ je opracován na montážní průměr /?M/, přičemž na na vnitřní ploše jednoho ze segmentů /9, 10/ je v obloukové míře 90° od jeho...

Způsob výroby vložky pro opravu opotřebených vnitřních anebo vnějších válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 238022

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kuchár Ján

MPK: B23P 6/00

Značky: opotřebených, anebo, vnitřních, vnějších, opravu, ploch, způsob, válcových, vložky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění oprav ložiskových uložení v oboru strojírenské a opravárenské technologie, neboť vytváří nový způsob renovace otvorů a povrchů na původní rozměr. Uvedeného účelu se dosáhne zhotovením vložky k jejíž výrobě se použije pásek z přesně válcovaného materiálu se zúženou úchylkou tloušťky. Po ustřižení pásku na rozměr s původní tolerancí se vložka umístí na plochu, načež může následovat lisování ložiska, které utváří...

Způsob výroby lepidla pro vodivá spojení čipů s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243146

Dátum: 15.10.1987

Autori: Eerný Jaroslav, Vrhel Bohumil

MPK: C09J 3/14

Značky: výroby, čipu, spojení, podložkou, vodivá, způsob, lepidla

Text:

...za normálního tlaku rozpouštědlo a netěkavý zbytek se ředí jednou desetinou objemu vhodným rozpouštědlem. například benzylalkoholem.Do takto připraveného roztoku se přidá 50 až 70 hmot. procent vztaženo na celkovou hmotnost lepidla lístkového stŕíbra o velikosti zrn 1 až Sognn, potom se provede dispergace a stabilizace stříbra v roztoku metylfenylsilikonové pryskyřloe v toluenu.Výhodou lepidla vyrobeného podle vynálezu je vysoká vodivost...

Způsob výroby lepidla pro nevodivé spojení čipů s podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243145

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bárta Jioí, Hlásný Vítizslav

MPK: C09J 3/14

Značky: podložkou, spojení, čipu, nevodivé, způsob, lepidla, výroby

Text:

...000 Pa nebo na normálního tlaku roepoultidlo a konsistenoe notäksváho zhytkuse upraví na hodnotu 60 i 5 3/20 °G výtokovým pohàrken 4, s výhodou benzylalkoholem.Výhodou lepidla vyrobeného podle vynálezu je jeho nízká viskonita umožňující při zachování pevnosti spoje mezi slabou vrstvu lepidla ve spojí, oo má přísnivý vliv na dobrou tepelnou vodivost spoje. Dallí výhodou je možnost dlouhodobáho skladování v běžných skladovacích podmínkách,...

Způsob výroby dvojic součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243140

Dátum: 15.10.1987

Autori: Cerhová Andila, Holpuch Vladimír, Florian Jan

MPK: B22D 25/00, B22C 9/04

Značky: součástek, způsob, dvojic, výroby

Text:

...trískovým obrdblním,zatímco pri výrobě presným litím budou náklady podstatu nini. Presné lití ale obecnlneumožňuje tak presnou výrobu. Pro výrobu tvarovo presných protilazsů lse však pouiít premene lití způsobem podle vyndlezu, ktorý zaručí dostatečnou vaájemnou presnost protikueů vůči sobě.Príklad npůsobu výroby podle vynálezu je následujícíZnámými opůsoby výroby se zhotoví voskové modely obou nožů entlovacích nůžek. Tyto nože ee zeformují...

Homopolární zubový generátor s přímým kapalinovým chlazením a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243139

Dátum: 15.10.1987

Autor: Ševela Petr

MPK: H02K 9/16

Značky: zubový, způsob, homopolární, kapalinovým, výroby, chlazením, generátor, přímým

Text:

...plochou 2 a dále druhým izclačnín pratencea m e otevřenýni prcřszy || při vnljlía obvodu pro průchod ohnutých koncu trubek A. Prstenee L 9, je opatřen vnčjií lmłelovou dcsodací plochouKaždé pouzdro 2, á je an. tvořeno přírubou u, e vnitřní kulelovcu doeedeeí plochou 12 a boční doeedací plochou j a je uzavŕeno čelní deekou 11 a úvłna dosedacíai plochani m, L 2, přičemž mezi doeedací plochy u, m je vloženo tlanlaí 39, a nezi donedací...

Způsob výroby textilních plošných útvarů a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253267

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeisberg Peter, Ploch Siegfried, Rössler Sonja, Heilmann Horst

MPK: D04H 1/46, D04B 23/10

Značky: textilních, plošných, zařízení, způsob, provedení, způsobu, výroby, útvaru

Text:

...Hañ BaTK 8 AHR MBAHHKHCKHX ĽEHGŘ npuronnan nnn Bcex npoueccoa nanbneůmeä oöpaóorxn npn aucoxoärnpousaoncraeuuoü cxopocru.-Coornercraymmee H 3 o 6 peTeHHmHycT~ poñcrnp sunonnaem cneymmną myaxuan . xanpaaneuue H npoxnanmnaune unwu Hynepmnnanue n npoxnanmaanne aonoxox Barma, . L . Cooraewcrsywmü Hanpasnnmmñň anemenr acrpoeu n H 9 BeCTHOe nnsansno-npomuaaoe Macro Tax, uro Kpmqxonan nnn nsnxpaaa Hrna Moxer npoxonorh Menný nayMn raKnMH...

Způsob výroby transparentních polykrystalických těl hořáků vysokotlakých výbojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253244

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sokol Ludvík, Holub Václav

MPK: H01J 9/00

Značky: polykrystalických, způsob, výbojek, vysokotlakých, transparentních, výroby, hořáku

Text:

...způsob výroby transparentních polykrystalických těl hořáků vysokotlakých světelných zdrojů podle vynálezu. Trubice pro těla hořákü se tvarují z práškových oxidových materiálů, například z oxidu hlinitého, izostatickým lisováním nebo tažením, po vytvarování následuje přežah syrových a/nebo vysušených polotovarů a jejich výpal ve vodíku.Podstata vynálezu spočíva v tom. že vytvarované trubice se leští před přežahem například otíráním povrchu...

Způsob výroby karburantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253228

Dátum: 15.10.1987

Autori: Viktor Adam, Říha Jaroslav, Čihák Milan

MPK: C10J 1/00

Značky: karburantu, způsob, výroby

Text:

...plynem používaným ke karburaoimá karburant vyrobený způsobem podle vynálezu vyšší spalné teplo a navíc má odorizačníProvedení vynálezu je popsáno na příkladu výroby karburantu z expansních plynů,vznikajících při čištění plynu z tlakového zplyňování hnědého uhlí. Na výkresu je znázorněno technologické schéma výrobního postupu. Expansní plyny z okruhu vypírky sulfanu 3 jsou vedeny přes výměník l, kde jsou předchlazovány nekondenzujícími složkami...

Způsob výroby vrstvených výrobků ze dřeva a/nebo lignocelulózových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253205

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bareš Richard, Navrátil Jan, Vašíček Alois

MPK: B32B 7/04

Značky: dřeva, vrstvených, způsob, výrobků, výroby, lignocelulózových

Text:

...podle vynâlezu je možno vyrábět překližky, vrstvené dřevotřískové hmoty a desky apod., nalepovat dýhy na dřevěné, dřevotřískové, dřevovláknité a jiné podklady,zejména desky, popřípadě je možno způsobu podle vynálezu využít k hotovení lepených spojů dřevěných prvků, protože pevnost spoje je dostatečná pro přenášení smykových i jiných sil a namáhání. Zvláště výhodné je hotovení vrstveného výrobku, jehož střední jádro je tvořeno...