Patenty so značkou «výroby»

Strana 154

Způsob výroby kompozitního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246636

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tenygl Jioí, Novák Jioí, Š?astný Miloš, Rajdl Josef, Eapoun Tomáš, Richtar Jioí, Pastuszek František, Tušarová Ivana, Hampel Jioí, Saveenko Jevgenij

MPK: C08L 23/04, C08L 23/26, C08L 23/10...

Značky: výroby, materiálů, způsob, kompozitního

Text:

...složku polymerní matrice tvorí polyetylen, což může být homopolymer nebo kopolymor etylenu obsahující maximálně 5 alfa-olefinu, charakterizovaný indexem toku nižšúu než lg/10Vlastní technologický proces je s výhodou veden tak, že v ptvním pásmu směšovacího extraderu je hněten polypropylen s mikromletým vápencem za přítnmnosti organického peroxidu a modifikátoru a teprve do druhého pásma extruderu je dávkován polyetylen.V první fázi procesu...

Způsob výroby jehlového drátu pro výrobu kvalitativně nejnáročnějších strojně šicích, plstících a pletacích jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246617

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vachuda Jioí, Vrbka Jioí

MPK: B21G 1/04

Značky: jehel, způsob, strojně, výroby, plstících, nejnáročnějších, šicích, kvalitatívne, pletacích, jehlového, výrobu, drátu

Text:

...v roztoku kyseliny chlorové Hcl, povrchově upraveného foafátováním, taženého za sucha, sferoidicky žíhaněho a taženého za mokra, vyznačený tím, že válcovaný drát 0 obsahu uhlíku 0,7 až 1,0 8 hmotnostních 0 chromu 0 obsahu 0,2 až 0,3 0 hmotnostních se v poslední operací taäaní sa marka rekrystalizačně žíhá stočený v kruzích při teplotě od 540 do 570 °c.způsobem podle vynálezu se vyrobí jehlově dráty o vysoké plasticitě a tažnosti.Způsob výroby...

Způsob výroby litých válcových zkušebních tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244037

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tokar Oldoich, Kubec Ivan, Scholz Celestýn

MPK: B22C 9/28, B22D 25/00

Značky: zkušebních, litých, tyčí, tohoto, provádění, válcových, způsobu, způsob, zařízení, výroby

Text:

...licí formy. K delčínu zdokonelení vynálezu přiepívá, pokud je jádro Vytvořeno zo ekořepínove Inisi a pokud je uloženo v dělicí rovině lící formy v prostoru atanovenám známkou na modelupro podélně dělenou licí formu.Hlavní výhody zpdsobu a zařízení podle vynálezu spočívejí v tom, že jej lze použít pro pískové 1 ekpřepinove formy trhecíoh tyčí I čo střední funkční část zkulební tyče budeTím odpadne úprava broušením, pŕípldnč jiná úprave. Dále...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vodáková Olga, Kordula Jan, Oehák Václav, Oehák Petr, Zikmund Zdenik, Ludvík Jaromír, Vácha Jaroslav, Dederle Tomáš, Zatloukal Radomír

MPK: B01J 23/22, B01J 23/28, C07C 51/23...

Značky: oxidací, způsob, výroby, katalyzátoru, vícesložkových, aldehydů

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Způsob výroby D-glucitolu s obsahem až 15 % hmot. D-mannitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244023

Dátum: 16.11.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavoel Jaroslav

MPK: C07H 3/02

Značky: obsahem, hmot, výroby, způsob, d-mannitolu, d-glucitolu

Text:

...produkty so sískdvají chromatogratií roztoku sacharósy, invortního cukru nobo jiných smčsí D-glukősy a D-fmktősy nobo směsí sacharőay a invortního cukru na aloupoi kationtomčnně pryslsyřioa a hydrogsnací aludtu. Podlo naatavaného Ipůsobu jímdní so sískdva sluát o zvolenom složení, t.j. svolonćm obsahu glukôayča frůtkősy.Ľatalytickou hąydrogsnací sa pak pripraví glucitol požadovaná čistoty. Saoharősa, pŕíp.invsrtní cukr, získaný...

Arylamidy dipeptidů nebo tripaptidů s C-koncovým S-aralkylcysteinovým zbytkem a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244022

Dátum: 16.11.1987

Autori: Peterka Vlastimil, Sedlák Josef, Beran Jaromír

MPK: C07K 5/06, C12Q 1/00, C07K 5/08...

Značky: zbytkem, s-aralkylcysteinovým, výroby, dipeptidů, tripaptidů, jejich, c-koncovým, arylamidy, způsob

Text:

...proąvte dimetłvlformamidem o filtr byl vekuovł odpełen. Odporek byl ronpuätén v octenu ethylnotém (100 m 1) o roztok byl postupne protřepén I ll kyselinou chlorovodíkovou a 5 lvdrogonuhličitonom zadným, vodou, vyausen-bezvodýu aíranem sodným, vakuovl odpeřen. Pevný odparok byl kryatalovdn s 2-propano 1 u (25. m 1) přídovkem petroletheru Bylo zíakdno 3.6 g (71 i) produktu. Vzorok k analýze byl kryetolovin obdobu,1.1 156 a 157 °c.v ledovó...

Způsob výroby methylesteru a/nebo ethylesteru kyseliny arachidonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 244002

Dátum: 16.11.1987

Autori: Loge Olaf, Vorbrüggen Helmut, Bürli Martin, Radüchel Bernd, Skuballa Werner, Dahl Helmut

MPK: C07C 69/587, A61K 31/23, C07C 177/00...

Značky: ethylesteru, výroby, arachidonové, kyseliny, methylesteru, způsob

Text:

...Pak byla přes vpichovou kolonu pomalu oddeetilovdna aaeotropická nie blbe 4 hodin sa občasnćho dodúvant allsi ethanol-benaen 2 1.Nakonec byla se enílendho tlaku oddestilována slls rospoultldal a slutek spracovdn postupe popaenýu v příkladu 1. ąrlo isolováno 0,86 g (51 i) allai lathylesterd, ve která bylo podle analýzy na plynová chrmsatografu saiitäno 8,75 i kyselinu srachidonovó.Do extrakční pstrow v Soxhletovł prístroji bylo naviieno 12,506...

Spôsob výroby hexafluórokremičitanu sodného za použitia odpadnej soľanky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243596

Dátum: 15.11.1987

Autori: Trampota František, Pešta Pavel, Pololáník Luboš, Pospíšil Ladislav, Šula Karel, Karhan Pavel, Blatný Jan

MPK: C01B 33/32

Značky: soľanky, použitia, spôsob, odpadnej, hexafluórokremičitanu, sodného, výroby

Text:

...rozpustený voľný chlór a koncentrácia ortuti sa zníži na minimum.Pre odstránenie voľného chlóru je najvhodnejšou metódou stripovanie - preľukovanie roztoku plynom, inertným z technologického hľadiska, najvýhodnejšie vzduchom, z ktoreho potom chlór možno vyprať vo vodných skrúbroch a vypieraciu vodu použiť pri výrobe technického roztoku chlórnanu sodného, event. pri výrobe propylénchlórhydrínu. Obsah ortuti sa zníži adsorpciou na vhodných...

Spôsob výroby chloridu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 243595

Dátum: 15.11.1987

Autori: Horák Jaroslav, Páník Jaroslav, Kotora Jaroslav, Hraneík Vladimír

MPK: C01B 21/14

Značky: hydroxylamonného, spôsob, výroby, chloridů

Text:

...spôsobom použiť na výrobu acetónoxímu.V destilácii sa ďalej pokračuje bud za atmosferického, alebo za zniženěho tlaku. Teplota na hlave kolóny sa spätným tokom postupne upraví na teplotu, odpovedajúcu bodu varu vody pri použitom tlaku a z reakčného roztoku sa vydestiluje toľko vody, kolko je treba k jeho skoncentrovaniu pre izoláciu vzniknutého chloridu hydroxylamónneho. Vydestilovaná voda neobsahuje acetón a môže sa známym spôsobom použiť...

Způsob výroby 2-metyl-5-chlor-1, 4-diaminobenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243581

Dátum: 15.11.1987

Autor: Havlín Vladimír

MPK: C07C 87/28

Značky: 2-metyl-5-chlor-1, výroby, 4-diaminobenzenu, způsob

Text:

...naftalensultonové, příp. i ketenem.Při zpracování N-acylaminochlornitrotoluenů lze je redukovat bud přímo a potom provést desacylaci, nebo se provede nejprve desacylace a potom zredukuje směs vzniklých nitrometylchloranilinů.K 177,0 g směsi, obsahující 116,6 g 2-metyl-5-chloranilinu, 52,4 g Z-chlor-S-metylanilinu a 8,0 g vody směs připravena nitrací 4-chlortoluenu a následující hydrogenací směsi nitroisomerů za katalýzy...

Díl formy pro výrobu betonových stožárů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243270

Dátum: 15.11.1987

Autori: Futera Miroslav, Oihák Vladimír

MPK: B28B 7/02

Značky: betonových, stožárů, způsob, formy, výroby, výrobu

Text:

...že je sestaven ze zvoleného počtu tvarovaných odlitků, které jsou navzájem spojený V svarem. Tvarované odlitky mohou být z temperované litiny. Podstata způsobu výroby spočívá v tom, že po odlití tvarovaných 0 dlitků se tyto sestaví do tvaru dílů, ve stycích se po celém obvodu svaří V svarem a na konec se na vnějším i vnitřním povrchu opracují.Výhody dílu formy pro výrobu betonových stožarů podle vynálezu jsou jednak materiálové, jednak...

Způsob výroby hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243258

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hamman Karel, Bureš Milan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, vápenatého

Text:

...1 hmot. až 90 procent hmot. a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo vícestupňově, případně je možno provést současně i ředění nebo mísení s recyklem roz 4toku amonně soli. Teplota srážení závisí na požadovaném složení produktu a pohybuje se od 0 °C až do bodu varu. Vzniklá sraženina se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyje a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243257

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sochor Ludvík, Hason Stanislav

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, bezvodého, způsob, výroby, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu

Text:

...až 90 hmotnosti a amoniak smísí současně nebo postupně, a to jednostupňově nebo ricestupňově, případně je možno provést současně i ředěiíí. Teplota se pohybuje v závislostí na pozadovaném složení produktu od 0 °C až do bodu varu. Vznikla sraženiíia se oddělí, například filtrací nebo odstředěiíím, promyjc a vysuší, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracováním k získání požadovaneho složení produktu. Čžást zbylého roztoku se...

Způsob výroby srážených vápenatých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243256

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sotona Jioí, Veela Jaroslav

MPK: C01F 11/36

Značky: způsob, výroby, vápenatých, srážených, solí

Text:

...podle vynalezu stává oproti dosud známým srážecím výrobném postupu výrazně výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou. těchto postupů. Postupuje se například tak, že do roztoku, respektive taveniny dusičnanu vápenatého, vzniklého rozpuštěním nebo roztavením krystalků tetrahydrátu dusičnantt vápenatého, promytých zředěíiou kyselinou dusičnou, produkovaného při výrobě NP- nebo PNK-hnojiv vymrazovací...

Zubní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243253

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kindlová Vira, Šebela Karel, Konío Vlastimil, Gatik Zdenik, Nimcová Jitka, Bochníeek Karel, Fiala Vladimír, Malouch Jioí, Strnadová Vira, Švára Karel, Rakus Jaroslav, Šveřepa Otakar, Frey Milan, Janeba Boetislav

MPK: A61D 13/00

Značky: způsob, protéza, zubní, její, výroby

Text:

...vnější vrstvy. V tomto článku zastává roli anody elektronegativnější kov, to je kov ochranné vrstvy. Kov ochranné vrstvy je ale volen tak, že se za podmínek anodické polarizace nechá dostatečně dobře pasivovat. V oblasti defektu de 243253korativní vnější vrstvy je možné pozorovat v důsledku rozdílu elektrických potenciálů kovů přioházejících do styku vždy anodickou polarizaci, což znamená, že ochranná vrstva odpovídá všem podmínkám pro její...

Způsob výroby drátu z kovů s malou pevností v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243245

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokešová Jana

MPK: B21F 21/00

Značky: drátu, kovů, malou, výroby, způsob, pevnosti

Text:

...tlaku je vizmut částečně tvárný. Pro výrobu se použije průtlačníce s válcovým pracovním prostorem, v jejímž duě je otvor o tvaru a rozměrech potrebných pro výsledný tvar a rozměr drátu. je vhodné, když otvor je tvořen jádrem průvlaku pro běžné tažení drátů, vloženým na dno průtlačnice. Pracovní prostor průtlačnice je nutno zaplnit naprosto dokonale čistým vlzmutem ve formě polykrystalu.To je možné provést dvěma způsobya do...

Způsob výroby hrdlové části těles velkých tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 243226

Dátum: 15.11.1987

Autori: Moravec Radoslav, Langer Rudolf

MPK: B23K 31/00

Značky: hrdlové, veľkých, způsob, nádob, částí, výroby, těles, tlakových

Text:

...těles velkých tlakových nádob podle vynálezu je, že umožňuje združení operací svařování a navařováni a navazujících mezioperací proudovým způsobem do jedné velké výrobní etapy, čímž se snižuje celkové tepelné ovlívnění svarových spojů a zakladního materiálu operacemi tepelného zpracování na odstranění pnutí a dále se tímto zkrátí výrobní cyklus a sníží pracnost výroby tělesa tlakové nádoby.Konkrétní použití způsobu výroby hrdlové části těles...

Způsob výroby diesteru kyseliny sebakové s 2-ethylhexanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243217

Dátum: 15.11.1987

Autori: Rakyta Ján, Frimm Richard

MPK: C10M 105/36, C07C 69/50

Značky: kyseliny, výroby, způsob, 2-ethylhexanolem, sebakové, diesterů

Text:

...se odtdestiluje, jeho zbytky se oudstraní destilací s vodní párou o teplotě 110 až 240 °C za tlaku 0,001 až 0,1 MPa, ester se za tlaku 0,001 až 0,1 MPa vysuší a oddělí se kaltalyzetor. Vhodný je přídavek 0,2 až 2 0/0 hníotnostních křemeliiíy a aktivního- uhlí, vztaženvo na esterifikační násadu a rovněž přídavelk 40 tvori-ného roztoku hydroxidu sodného v množství do 0,1 0/0 hmot-nsosítních,vztaženo na množství surového esteru, v průběhu...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Jasovský František, Prokop Jaroslav, Kosteeka Richard, Baník Jozef

MPK: B21K 1/08

Značky: motory, výroby, hřídelů, nákladních, klikových, rozměrných, automobilů, vznětové, zejména, těžkých, způsob

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Způsob výroby tepelněizolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243075

Dátum: 15.11.1987

Autor: Beoa Vojtech

MPK: D04H 13/00

Značky: výroby, tepelněizolační, způsob, textilie

Text:

...než je teplota Ilěkľllltí použitého termoplastického vlákna s nejnižší teplotou tání. Doba působení se může pohybovat v poměrně širokém rozmczí 0,5 s . m až 12 s . m. e ovlívněna druhém termoplastíckého vlákna, jeho parametry,koeficientom zaplnění plošné textílie a druhém a výkonem tepelného zdroje. Vždy musí dojít k natavení pouze povrchové vrstvy vláken, která jsou ve styku s hliníkovou fólií. Nesmí dojít k protavení vlákenné...

Spôsob výroby leštiacej hmoty so zvýšenou tvrdosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242544

Dátum: 15.11.1987

Autori: Danik Jaroslav, Nimcová

MPK: C09G 1/14, C09G 1/16

Značky: leštiacej, výroby, zvýšenou, hmoty, spôsob, tvrdosťou

Text:

...1 énglykol-4 DO 0 L polykaprolaktón Niax 2025, polytetrahydrofurán a pod.Z dilzokyanátov je vhodný najmä 4,4-metándifenyldiizokyanát Desmodur 44 a 1,5-naftyldiizokyanát, ďalej toluéndiizokyanát a hexametyléndiizokyanát. Reakcia sa uskutočňuje spravidla bez prítomnosti katalyzátora pri teplote 90 °C V inertnej dusíkovej atmosfére za miešania počas 0,5 až 2 hodín.Ako predlžovače reťazca sa používajú nízkomolekulárne glykoly, diamíny a amíno...

Spôsob výroby jednostranne pokovovaného oceľového pása plechu, najmä zinkom v kontinuálnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 242513

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hradil Jioí, Tesao Václav, Vašátko Josef, Švec František, Reiss Jioí, Hetflejš Jioí

MPK: C23C 2/06, C23C 2/40

Značky: kontinuálnej, pokovovaného, plechů, ocelového, jednostranně, pása, výroby, najmä, zinkom, linke, spôsob

Text:

...po ustálení a zrovnomernení najmä vrstvy trvalého pokovenia,sa najprv ochladí na 40 až 80 °C a potom sa pomocou nanášacieho valca najmenej na jeho jednu stranu nanesie maskovanie médium nerozpustné v kyselinách a ľahko snímateľné. Po ďalšom ochlaclení nanesenej vrstvy média a pása plechu na teplotu 20 až 30 °C sa pás ponorí do roztoku kyseliny napríklad soľnej po dobu 2 až 7 sekúnd vo vztahu k hrúbke plechu a rýchlosti pása.Po vyžmýkaní...

Spôsob výroby mostíka premennej hrúbky pre rádiofrekvenčný SQUID

Načítavanie...

Číslo patentu: 242334

Dátum: 15.11.1987

Autori: Straka Jaromír, Sýkora Jan, Dostál Jan

MPK: H01L 21/02

Značky: rádiofrekvenčný, premennej, hrúbky, squid, mostíka, spôsob, výroby

Text:

...teplotnej oblasti, a výbornou mechanickou odolnostou, vysokou životnosťou snímača ako aj možnosťou optimalizovania väzobných prvkov s vonkajšími elektronickými obvodmi.Na pripojenom výkrese, a to na obr. 1 je v profile znázornený postup prípravy jednotlivých úrovní snímača. Základná kremíková podložka 1 je pokrytá vrstvou oxidu kremičitého 2, na ktorý sa naniesla vrstva nióbového supravodiča 3 a elektrónového rezistu 4. Obr. 2 a...

Spôsob výroby obuvníckeho tavného lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244989

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kustanovie Semen Lvovie, Gorštejn Viktor Arkadivie, Rabe Gerhard, Borejšo Vladimir Jevgenivie

MPK: C09J 3/14

Značky: obuvnického, výroby, tavného, lepidla, spôsob

Text:

...pri tlaku do 0,.25 MPa po do-bu 3 až 5 hodín, V treťom stupni sa uskutoční doreagovanie pri teplote 200 až 220 °C pri tlaku do 0,5 MPa po dobu 3 až 5 hodin, potom sa odstráni reakčná voda.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že sa pripraví tavné lepidlo, ktoré má krátku otvorenú dobu, maximálne 10 sekúnd, počas ktorej sa dosiahne konečná pevnost spoja zlepovaných materiálov. Týmto sa skráti doba lepenla.Spôsob výroby...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244986

Dátum: 15.11.1987

Autori: Döbler Hermann, Maslov Viktor Efimovie, Volekov Jevgenij Addejevie, Lebediv Vladimír Dmitrijevie, Kandyba Leonid Fedorovie, Galuskin Vadim Borisovie

MPK: C07C 31/135, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, výroby, spôsob, cyklohexanolu

Text:

...je, že do reakčného systému sa pridá kokatalyzátor obsahujúci litium vo forme katióíiu Lil, pričom mól-ový pomer kovov Li Co je 1 25 až 0,3. Reakcia sa uskutočňuje v neprítomnosti rozpúštadla, a to buď diskontinuálne alebo kontinuálne. Kedže najvyššie selektivity tvorby žiadaných produlktov cyklohexan-olu a cykloheXanÓlIll sa dosahujú pri nízkych k-onverziách cyklohexánu, menej ako 1 D 0/0, výhodnejšie je viest proces kontinuálne v...

Spôsob výroby veľmi rýchlej výkonovej diódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244978

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pliskanovskij Stanislav Tichonovie

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonovej, velmi, diody, spôsob, rýchlej, výroby

Text:

...výstupné napätia napájacích zdrojov len do maximalne 10 V.Uvedené nevýhody stávajúceho stavu techniky je možné v značnej miere znížiť použitím spôsobu výroby velmilrýchlej výkonovej diody s nízkym übytkom napätia v pred 4nom smere podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kremíková epitaxná doska o štruktúre NNP sa zo sp-odnej strany zbrúsi k zaisteniu vysokého getračného účinku pre vysokoteplotné operácie. Po následnom nadifundovaní...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C využívajúceho tuky ako limitujúceho uhlíkatého substrátu pomocou kmeňa Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 244333

Dátum: 15.11.1987

Autori: Novrocík Jan, . Teršl Vladimír, Pavelka Miroslav, Novák Lubomír, Doležal Jioí, Boháe Jan, Bureš Stanislav, Procházka Karel, Hrivoáková Dáša, Žid Josef, Chládek Ladislav

MPK: C12P 35/06

Značky: cefalosporinu, limitujúceho, acremonium, substrátů, spôsob, pomocou, uhlíkatého, využívajúceho, fermentačnej, chrysogenum, kmeňa, výroby

Text:

...Toto množstvo je potrebné pre rast producenta a predpokladá sa aj vplyv tejto aminokyseliny na frakcionáciu hýi na arthrospóry, ktoré sú sprievodným znakom maximálnej produkčnej aktivity. Základná stavebná jednotka molekuly cefalosporínu C cystein je zabezpečována z NH 42 SO 4, ktorý je dodávaný do pôdy v množstve 0,5 až 1,8 0/0. Redukcia sulfátu na sulfid a jeho následná konverzia so serínom na cystein je základom racionálnej dráhy na...

Spôsob úpravy odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244317

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hájek Vladimír, Grössl Jioí, Krasnický Slavomír, Mojžíš Vratislav, Pokorný František, Javurek Jan, Žáeek Václav, Šolc Jaroslav, Pidermann Bohumil

MPK: C02F 1/66, A01N 39/04, C07C 59/70...

Značky: kyseliny, úpravy, chlorovodíkovej, výroby, spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, odpadnej

Text:

...V roztoku nadbytok Ca ionov. lndikovanie požadovanej hodnoty pH je dané bielym zákalom reakčnej zmesi a je jednoduche a lahko pozoroVateiné. V oblasti pH 6 až 8 má reakčná zmes za týchto podmienok z hladiska hodnoty pll charakter tlmivého roztoku. Do predneutralizácio je možné z reakčnej zmesi získavať fenoxyoctové kyseliny, ktoré sa použivząjú najpr. ako herbicidy. Ak V roztoku po (čiastočnej neutralizácii sú vápenaté ióny, možno s výhodou...

Spôsob výroby 1, 1.-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244312

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mirc Gejza, Nemeek Jaroslav, Kubinec Milan, Travinec Igor

MPK: C08J 9/10, C07C 107/02

Značky: 1.-azobisformamidu, spôsob, výroby

Text:

...napr. kyseliny mravčej,octovej. Koncentrácie uvedených kyselín v reakčnej zmesi sa pohybuje v rozsahu 5 až 15 0/0 hmot. u HCI, HBr, H 5 PO 4 a HNOs, 10 až 40 0/0 hmot. u H 2 SO 4 a u organických kyselín 5 až 20 0/0 hmot. V prípade použitia kyseliny bromovodikovej nie je potrebný prídavok zlúčeniny brómu.Optimálna koncentrácia hydrazodikarbonamidu v oxidačnej zmesi je 15 až 30 °/) hmot. Vhodná reakčná teplota je 25 až 90 °C,s výhodou 45 až 70...

Spôsob výroby homopolyméru a kopolymérov vinylchloridu kontinuálnou emulznou polymerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243950

Dátum: 15.11.1987

Autori: Eerný Jioí Teplice, Korim Juraj, Liptáková Veronika, Juhás Milan

MPK: C08F 14/06

Značky: homopolymerů, emulznou, polymerizáciou, kopolymérov, vinylchloridu, kontinuálnou, výroby, spôsob

Text:

...tvorby nových častíc s rastom častíc.K cyklickému vytvárania nových častíc dochádza obvykle v 90 až 110 hodinových intervaloch.Nové častice sa vytvoria v- dôsledku tohio, že .rastom častíc, pri udržnovaní konštantnej sušiny disperzie, dochádza k zmenšovaniu celkového povrchu častíc nachádzajúcich sa v systéme. Tým súčasne klesá potreba emulgátora na stabilizáciu, pretože množstvo potrebného emnlgátora je úmerne veľkosti povrchu...

Spôsob výroby modifikovaných polyesterových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 243909

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dolejš Václav, Paoízek Bedoich, Rytío Zdenik

MPK: C08L 31/06, C08L 31/08

Značky: výroby, živíc, polyesterových, modifikovaných, spôsob

Text:

...živicami, ktoré obsahujú karb-oxylonxzé skupiny, .ako je napr. kalatúna.Ako -dioly iaž po-lyoly .na výrobu polyesterových živic jiodlo tohto vynálezu Inožno použit všetky známe dioly až polyoly používané na výrobu klasických valkycloxr, 115.j.mii však glycerol, tríínetylolproujxñn, peniaerytritol, dipentaerytritol, trimetyloletán, dietyléítglylíol, neopentylgglykol, jiropylénglykol, diproxpylénjzlykol, butáií-dioly a iné.Alkydy podľa...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metylmetakrylové a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253632

Dátum: 12.11.1987

Autori: Heyberger Aleš, Čermák Ján, Šenkýřová Jarmila, Veselý Václav

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylové, zařízení, způsobu, provádění, kyseliny, 2-hydroxyetylesteru, tohoto, způsob

Text:

...l se provádí tlakem přiváděným tlakovým potrubím 2 na hlavě rektifikační kolony 1.Blíže tento způsob a zařízení k přípravě HEMA objasňuje následující příklady, ktoré je ale nijak heomezují.Do ávoulitrové skleněné trojhrdlé baňky opatřené turbínovým michadlem se předloži 500 g etylenglykolu, stejné množství metylnmmetakrylátu, inhľbovaného 100 ppm hydroohinonu, katalyzátor (4 N roztok metanolátu sodného) a přidá se 500 ml hexanu.Reakční...

Způsob výroby obuvnických tvarovaných dílů z lehčených polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253627

Dátum: 12.11.1987

Autori: Křepelka Ladislav, Kuběna Jiří, Štorek Josef, Kovář Vladimír

MPK: A43B 17/14

Značky: tvarovaných, lehčených, dílů, výroby, způsob, polyolefinů, obuvníckych

Text:

...je skutečnost, že se zahřáté výseky uzavírají do tvarova- cího prostoru forem pozvolna, uzavírací rychlostí forem, uspořádanou v rozmezí od 0,5 do 10 mm/s.Největším kladem způsobu podle vynálezu je jeho poměrná jedno duchost, při níž se přesto dosahuje vertikálního rozložení poměrné tuhosti s oblastmi zhutnění materiálu v místech, kde plní nenásilnou podpůrnou funkci pro chodidlovou klenbu uživatele obuvi. Výchozí výsek není nutno v žádném...

Způsob výroby 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253620

Dátum: 12.11.1987

Autori: Borovička Miloš, Londýn Miroslav

MPK: C07D 211/98

Značky: způsob, výroby, 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Text:

...dochází cca z 90 k odredukování 1-amino-cis-2.6-dimethylpiperidínu na cis-2,6-dimethylpiperidin,což bylo prokázáno GC-chromatograrií i preparativně. Z tohoto důvodu je výtěžek žádaného produktu velice nízký (do 10 ). Dalším velkým nedostatkom uvedeného postupu je vylučování pevného hydroxidu zinečnatého během fáze míchání při normální teplote,které je způsobeno hydrolýzou octanu zinečnatého během redukce, což vede k totálnímu zatuhnutí...

Způsob výroby střižných matric

Načítavanie...

Číslo patentu: 253613

Dátum: 12.11.1987

Autori: Prikner Otakar, Krejčík Jiří, Šourek Jindřich

MPK: C21D 1/18

Značky: matric, výroby, způsob, střižných

Text:

...na teplotu danou intervalem A 01 20 0 Caž kalicí teplota oceli, ochladí v oleji na teplotu 20 až 40 ° 0 a znovu ohřeje na teplotu 550 až 700 °cls následným dochlazením na vzduchu. Finální tepelné zpracování se dále provádí ohřevem střižné matrice na austenitizační teplotu danou intervalem 800 až 1200 OC, ochlazením v proudu inertního plynu, na vzduchu nebo v solné lázni o teplotě 180 až 550 OC a popouštěním při teplotách 200 až 600 00.K...

Způsob výroby 2-karboxypyrazin-4-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253600

Dátum: 12.11.1987

Autori: Venturello Carlo, D´aloisio Rino

MPK: C07D 241/24

Značky: výroby, 2-karboxypyrazin-4-oxidů, způsob

Text:

...obsahující 1 až 6 atomú uhlíku, a zbývající dva z těchto symbolu znamenají atomy vodiku.Výhodnou alkylovou skupinou je skupina methylová. Jednou z nejvýhodnějších výchozích sloučenin je 2-karboxy-5-methylpyrazin.Jak již bylo uvedene výše, volí se katalyzátor používaný pri práci způsobem podle vynálezu ze skupiny zahrnující wolframovou kyselinu, homopolywolframové kyseliny, heteropolywolframové kyseliny, molybdenovou kyselinu,...

Insekticidní nebo/a ektoparasiticidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253597

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kristiansen Odd, Gehret Jean-claude

MPK: A01N 43/68

Značky: látek, účinných, insekticidní, výroby, ektoparasiticidní, způsob, prostředek

Text:

...pojmem soli derivâtú acylamino-s-triazinu vzorce I se rozumí adiční solí s anorga nickými a organickými kyselínami.Jako příklady anorganických kyselín lze uvést chlorovodikovou kyselinu, hromovodíkovouJako příklady organických kyselín lze uvést trifluoroctovou kyselinu, trichloroctovou kyselinu, mravenčí kyselinu, šřavelovou kyselinu, jantarovou kyselinu, maleinovou kyselinu,mléčnou kyselinu,...

Způsob výroby lehčeného zesítěného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253595

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gargani Luciano, Quintavalle Saverio

MPK: C08J 9/06

Značky: lehčeného, polyetylénu, způsob, výroby, zesítěného

Text:

...jsou dikumylperoxid, 1,3-bis(terc.butylperoxy~i 2 opropy 1)benzén, terc.butylkumy 1 peroxid, 2,5-dimetyl-2,5-di(terc.butylperoxy)~hexan a 2,S-dimetyl 253595 4-2,5-diterc.butylperoxy)hexan. Množství peroxidu potřebné pro zesítění polyetylénu se obecně pohybuje v rozmezí od 0,1 do 2,5 2 hmotnostních a ve výhodném provedení od 0,2 do 1,5 hmotnostních, vztaženo na etylénový polymer. Pouze v případě kopolymerů etylén-konjugovanýdiolefin může...

Způsob výroby farmaceuticky použitelného 2-methyl-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-(N-2- pyridyl)karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253593

Dátum: 12.11.1987

Autori: Aino Kyllikki, Magnus Edvard, Matti Karhu, Erkki Juhani, Ritva Irma, Pekka Juhani, Pentti Tapio

MPK: C07D 279/08, C07D 417/12

Značky: způsob, výroby, 2-methyl-4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-(n-2, pyridyl)karboxamidu, použitelného, farmaceutický

Text:

...rozpouštědla, jako benzen, a dále silná kyselina, jako 32 kyselina bromovodíková, jejímž působením se odštěpuje isopropoxylová skupina. Shora popsaný způsob není gro průmyslovou výrobu vhodný.Vynález si klade za cíl poskytnout způsob, jímž by bylo možno vyrobit piroxicam ve velmi dobrém výtěžku a za použití reakqí, které jsou jednak snadno proveditelné a jednak rychlé. Vynález se rovněž klade za cíl připravu co nejčistšího finálního...

Vícesložkový katalyzátorový prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253592

Dátum: 12.11.1987

Autori: Noshay Allen, Gross Laurence

MPK: C08F 4/64

Značky: katalyzátorový, výroby, vícesložkový, způsob, prostředek

Text:

...nosičového materiálu.Podle tohoto vynálezu nyní bylo zjištěno, že prekurzory pevných katalyzátorů tvořené sloučeninou na bázi přechodného kovu ze skupiny Iva, Va nebo Vla periodické soustavy prvků,o vysoké aktivitě pro nízkotlakou polymeraci olefinů, se mohou snadno upravit k použití při polymeračnim postupu v plynné fázi pro účely významného zlepšení při použití takových katalyzátorů prodloužením časového intervalu v reaktorech při mícháni...