Patenty so značkou «výroby»

Strana 151

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253747

Dátum: 17.12.1987

Autori: Ziegler Hugo, Isenring Hans-peter

MPK: A01N 43/40

Značky: složky, fungicidní, výroby, prostředek, způsob, účinné

Text:

...V obou případech se reakce provádí účelně v přitomnosti v podstatě bezvodého, inertniho ředidla, zejména organického rozpouštědla, jako alifatického cyklického etheru, například 1,2-dimethoxyethanu, ter.butylmetyletheru, tetrahydrofuranu nebo dioxanu aromatického uhlovodíku, například benzenu nebo toluenu alifatického halogenovaného uhlovodiku, například metylenchloridu nebo chloraformu nebo dimetylformamidu, nebo směsi takových ředidel...

Způsob výroby nových derivátů pyrrolo(1,2-e) azepinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253746

Dátum: 17.12.1987

Autori: Barreau Michel, Ponsinet Gérard, Farge Daniel, Roussel Gérard, Malleron, Comte Marie-thérese

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, azepinonu, pyrrolo(1,2-e, způsob, nových, derivátů

Text:

...obecného vzorce V při výrobě výsledných produktů obecného vzorce III. Aby bylo možno uvést do reakce sloučeninu obecného vzorceVI se sloučeninou obecného vzorce VII, stači přidat organokovovou sloučeninu obecného vzorce IV V dostatečném množství buä přímo do získané reakčnísměsi,nebo v případě potřeby po předohozim odfiltrováni hydrochloridu vytvořeného aminu.Sloučeniny obecného vzorce VI je možno ziskat aplikacínebo přizpůsobením...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253745

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kakabos Mária, Sági Katalin, Enisz János, Kulcsár László, Szántó András, Szabó László, Bésán János, Szudy Gábor, Tyeklár Zoltán

MPK: A01N 43/653

Značky: látky, způsob, fungicidní, výroby, účinné, prostředek

Text:

...účinné látky zabrañuji rozmnožování určitých škůdců a bakteríi.Účinné látky vyrobitelné způsobem podle tohoto vynálezu se mohou ve formě postřiku používat v množství 12,5 až 1 500 g účinné látky na hektar nebo v koncentraci 1 až Š 000 mg účinné látky na litr na poli nebo ve vzduchu.Jejich používání neni ztíženo, protože jsou bez zápachu a nezpůsobují podrážděni kůže. Nižší používaná množství zmenšují zatížení přirody pesticidy.Účinné látky...

Způsob výroby beta-karbolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253742

Dátum: 17.12.1987

Autori: Haffer Gregor, Börner Helmut, Huth Andreas

MPK: C07D 471/04

Značky: beta-karbolinů, způsob, výroby

Text:

...Sundberg, The Chemistry of Indoles in Oerganic Chemistry lg, str. 10 Academic Press, N. Y. a London, 1970 a A. J. Gaskell, H. E. Radunz a E. Winterfeldt, Tecrahedron 5219 (25), 5 353), známe.Bylo překvapivé, že reakce podle vynálezu sama při přebytku terc.butylchlornanu nevede k chloraci a aromatickém A-kruhu beta-karbolinové molekuly.způsob podle vynálezu má zejména tu výhodu, že se získávají vysoké výtěžky žádaného beta-karbolinu.Dále má...

Způsob výroby nových derivátů alfa-(2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothienol(3,2-c)pyrid-5-y1)fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253741

Dátum: 17.12.1987

Autori: Badorc Alain, Frehel Daniel, Maffrand Jean-pierre, Vallee Eric

MPK: C07D 495/04

Značky: alfa-(2-oxo-2,4,5,6,7,7a-hexahydrothienol(3,2-c)pyrid-5-y1)fenyloctové, způsob, nových, kyseliny, výroby, derivátů

Text:

...I, V němž Y znamená hydroxylovou skupinu OH, alkoxyskupinu OR nebo aminoekupinu -N(R 3)(R 4) tak, jak jsou definovány ehora, tím, že se kondenzuje 5,6,7,7 a-cetrahydro-IH-thieno 3,2-cjpyrid-2-on vzorce IIs alfa-halogenfenyloctovou kyselinou obecného vzorce IIIa(IIIa) CH-HM X v němž Hal znamená atom halogenu, zejména atom chloru, atom jodu a atom bromu, aX má shora uvedený význam, 253741 4Ť CH-Hai m X v němž R, X a Hal mají shora uvedený...

Způsob výroby 4,4-dialkyl-2-azetidinonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253740

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dejneka Tamara, Slusarchyk William, Koster William

MPK: C07D 205/08

Značky: způsob, výroby, 4,4-dialkyl-2-azetidinonů

Text:

...obecným vzorcem V CHE je číslo o hodnotě 0, 1, 2 nebo 3, vznikne touto reakcí ve vysokém výtěžku sloučenina odpovídající obecnému vzorci III0// Komlex pyridin - oxid sírový totiž reaguje přednostně s hydroxylovou skupinou (tedySulfonační reakci je možno uskutečnit v orqanickém rozpouštědle, jako v pyridínu, mono-, di- nebo trimetylpyridinu, chlorovaném uhlovodíku (například dichlormetanu nebo1,2-dichloretanu), acetonitrilu,...

Způsob výroby derivátů 3,5-diamino-1,2,4-triazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253739

Dátum: 17.12.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Barkóczy József, Pongó László, Reiter József, Krajcsi Péter

MPK: C07D 249/14

Značky: derivátů, 3,5-diamino-1,2,4-triazolu, způsob, výroby

Text:

...symbolu Z, jejíž přítomnost má za účel eliminovat vznik isomerního triazolového derivátu obecného vzorce IX v reakčnim stupni, v němž probíhá cyklizace za vzniku triazolového kruhu. Je totiž známo, že analogická reakce dimetyl-N-kyanimino-díthiokarbamátu a N~metylhydrazinu vede k vzniku isomerů typu sloučenin obecných vzorců I a IX viz J. org. Chem. 33, 1 522 (1974.Podle další reakce popsané v belgickém patentovém spisu č. 875 846 se...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253738

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 499/00, C07D 205/08, A61K 31/43...

Značky: kyseliny, výroby, penicilanové, derivátů, způsob

Text:

...stereospecificky probihajici aldolová kondenzace odstra ňuje nutnost dělení diastereomerú, které bylo zapotřebí provádět při postupech známých z dosavadniho stavu techniky, a proto značně zvyšuje praktickou upotřebitelnost postupu vycházejíčĺho z 6-APA pro syntézu karbapenemových a penemových finálnich produktů.Žpůsob výroby sloučenin obecného vzorce Ilą je předmětem našeho souvisejicího českoslo venského patentového spisu č. 253 737.Do...

Způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253737

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 205/08, A61K 31/43, C07D 499/00...

Značky: kyseliny, penicilanové, způsob, derivátů, výroby

Text:

...Grignardovs činidla obecného vzorce Rlugx a organolithné sloučeniny obecného vzorce R 1 Li, v nichž R 1 znamená nižší alkylovou skupinu nebo arylovou skupinu A X má shora uvedený význam, v bezvodém inertním organickém rozpouštědle při teplotě v rozmezí od 0 °C do -78 °C, načež se pridá acetaldehyd.Vynáĺez je založen na nsočekávatelném zjištění, že aldolová kondenzační reakce na určitých 6,6-disubstituovaných anhyąropenicilinech vede k...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253736

Dátum: 17.12.1987

Autori: Martel Alain, Daris Jean-paul

MPK: C07D 205/08, C07D 499/00, A61K 31/43...

Značky: řízené, stereospecificky, penicilanové, kyseliny, derivátů, výroby, způsob

Text:

...stereospecificky řizený způsob výroby derivátů penicilanové kyseliny obecného vzorce IIIRpředstavuje atom vodiku nebo chrániêi skupinu hydroxylové funkce, vybranou ze skupiny zahrnujici acylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku. aralkylové zbytky s nejvýše 20 atomy uhliku a triorganosilylové zbytky s nejvýše 21 atomy uhliku, vyznačující se tim, že seła) 6,6-disubstituovaný anhydrcpenicilin obecného vzorce V XX a Y nezávisle na sobě...

Způsob výroby soli N-(3-4(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl)- ethylaminu s kyselinou vinnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253734

Dátum: 17.12.1987

Autor: Massey Eddie Herman

MPK: C07C 91/32

Značky: vinnou, výroby, kyselinou, ethylaminů, způsob, n-(3-4(4-hydroxyfenyl)-1-methylpropyl)-2-(3,4-dihydroxyfenyl

Text:

...ní během 2,5 hodiny přikape 50 ml 1 N vodného roztoku hydroxidu sodněho zředěného odvzdušněnou vodou na objem 120 ml. Po skončeném přidávání se neutralizační směs ještě další 2 hodiny míchá, přičemž se z ni vyloučí volná dobutaminová báze ve formě bílé krystalické látky.Kapalina nad usazeninou se oddekantuje a krystalický zbytek se důkladně promyje 600 ml odvzdušněné vody. Kapalina nad usazeninou se znovu oddekantuje a sraženina se pod dusíkem...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pap László, Nagy Lajos, Radvány Erzsébet, Szegó András, Visnyovszky Mária, Dénes Valéria, Lányi György, Detre Tamás, Somfai Éva

MPK: A01N 43/12

Značky: složky, insekticidní, výroby, prostředek, účinné, způsob, akaricidní

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253731

Dátum: 17.12.1987

Autori: Keil Michael, Schirmer Ulrich, Meyer Norbert, Becker Rainer, Jahn Dieter, Wuerzer Bruno

MPK: A01N 43/04

Značky: výroby, prostředek, způsob, složky, herbicidní, účinné

Text:

...vzorce I přicházeji v úvahu soli upotřebitelné pro zemědělské účely, napříklaą soli s alkalickými kovy, zejména soli sodné nebo soli draselné,soli e kovy alkalických zemin, zejména soli vápenaté, soli hořečneté nebo soli barnaté,soli s manganem, mědí, zinkm nebo železem, jakož i soli amoniové, sulfoniové a fosfoniové.Podle tohoto vynálezu se mohou eloučeniny obecného vzorce I pžipravovat reakci trikarbonylových sloučenin obecného vzorce II(II)...

Způsob výroby nových substituovaných amidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253730

Dátum: 17.12.1987

Autori: Taurand Gérard, Guyon Claude, Cotrel Claude, Roussel Gérard

MPK: C07D 215/38, C07D 401/12, A61K 31/47...

Značky: amidů, způsob, substituovaných, výroby, nových

Text:

...metod, které budou dále uvedeny nebo analoqickými metodami. X- H. D. Hartough the Chemistry of heterocyklic compounds, thiphen and its derivatives,Interscience Publishers Inc., New York, str. 363 (1952)- J. W. MASON, The Chemistry of heterocyklic compounds, Pyridazine carboxylic acids,John Wiley and sons Inc., New York, str. 407 (1973- E. P. OLIVETO, The Chemistry of heterocyklic compounds Pyridinecarboxylic acids. Interscience...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253728

Dátum: 17.12.1987

Autor: Martin Henry

MPK: A01N 37/18, A01N 25/32

Značky: účinných, rostlin, výroby, ochraně, způsob, prostředek, látek, kulturních

Text:

...1 ~ 2-alkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlíku v alkylové částí, alkoxyalkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku V alkylové i alkoxylové části, 1,3-dioxoian-Z-ylalkylovou skupinu s 1 až 2 atomy uhlĺku v alkylové části nebo alkoxykarbonylamidový zbytek s 1 až 4 atomy uhllku V alkoxylové části, X znamená atom kyslíku nebo atomy sĺry.Haloqenem samotným V definicĺch, jakož i halogenem jako části halogenalkoxyskupiny,halogenalkylové skupiny...

Způsob výroby zesítěných kopolymerních částic schopných funkcionalizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 253725

Dátum: 17.12.1987

Autor: Dhingra Yog

MPK: B01J 43/00

Značky: způsob, schopných, částic, zesítěných, kopolymerních, funkcionalizace, výroby

Text:

...monomerú jsou uvedeny v patentu Spojených států amerických č. 4 419 245. Pro ilustraci těchto monomerů je možno dále uvést publikaci Polymer Processes, vadanou Calvinem E. Schildknechtem v roce 1956 v nakladatelství Interscience Publishers, Inc., New York,kapitola III Polymerace V suspenzi Od E. Trommsdoffa a C.E. Schildknechta, str. 69-109.V tabulce II na str. 78 až 81 této publikace jsou uvedeny různé druhy monomerů, které je možno...

Způsob stereospecificky řízené výroby derivátů penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253724

Dátum: 17.12.1987

Autori: Daris Jean-paul, Martel Alain

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43, C07D 205/08...

Značky: kyseliny, způsob, výroby, řízené, stereospecificky, penicilanové, derivátů

Text:

...hyaroxyethylovaných meziproduktú, již se odstraňuje brom nebo fenylselenová skupina, vzniká směs diastereomerů, kterou je nutno k získání žádaného opticky aktivního produktu dělit.Toto děleni, zejména při práci ve větším měřitku, má za následek, že výše zníměné postupy jsou mnohem méně efektivní než by jinak mohly být.Tyto nevýhody řeší zlepšený způsob podle vynálezu, který popisuje stereospecificky řízený způsob výroby derivátů penícilanové...

Způsob výroby sulfonovaných derivátů thiofosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253722

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szirmai Walter, Markó Bernadette, Nemes Elemér, Bencze Péter, Pudmer Erzsébet, Läzär Ottó, Karbacsics János, Lehoczky Éva, Tóth Albert, Töth János

MPK: C08F 8/40, C07F 9/38

Značky: thiofosfonové, způsob, sulfonovaných, výroby, derivátů, kyseliny

Text:

...thiofosfonová kyselina se zředí 1 700 g vřetenového oleje a při teplotě 100 až 120 °C se zbaví v kontinuálně pracujícím separátoru anorganických kyselých látek. Číslo kyselosti je 32,6 mg KOH/g.Vyčištěná thiofosfonová kyselina se pak hydrolyzuje při teplotě 70 OC přísadou 10 ml vody způsobem popsaným v příkladu 2. Číslo kyselosti hydrolyzované kyseliny je 41,5 mg KOH/q.získaná sulfonovaná thiofosfonová kyselina se pak převede na...

Způsob výroby a izolace párů enantiomerů (1R-3R-alfaS+1S-3R-alfaR) a (1R-3S-alfaS+1S-3R-alfaR)

Načítavanie...

Číslo patentu: 253716

Dátum: 17.12.1987

Autori: Naumann Klaus, Fuchs Rainer

MPK: A01N 53/00, C07C 69/747

Značky: izolace, enantiomeru, 1r-3s-alfas+1s-3r-alfar, páru, 1r-3r-alfas+1s-3r-alfar, výroby, způsob

Text:

...I jsou poměry párů enantiomerů a až d proměnné jen v určitém úzkém rozsahu. U jedné typické technicky vyráběné sloučeniny vzorce I jsou páry enantiomerü a až d například v následujicím poměru Wztaženo na 100 )Bylo třeba nalézt postup, pomoci kterého by bylo možno změnit poměr párů enantiomerů ve směsi všech enantiomerů ve prospěch párů enentiomerü b a d.Bylo zjištěno, že ze směsi všech 8 stereoisomerů alfa~kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru...

Směs citlivá na světlo a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253715

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dönges Reinhard, Geissler Ulrich, Steppan Hartmut, Ruckert Hans

MPK: G03C 1/68, G03C 1/72, G03F 7/00...

Značky: citlivá, účinné, způsob, směs, složky, výroby, světlo

Text:

...se 7 až 10 atomy uhlíku, .znamená karbocyklickou nebo aromatickou skupinu se 6 až 10 atomy uhlíku nebo heterocyklickou aromatickou skupinu se 2 až 8 atomy uhlíku, která obsahuje jako heteroatomy dusík, síru nebo kyslík, znamená atom chloru, atom bromu nebo atom jodu aPředmětem vynálezu je rovněž způsob výroby účinné látky obecného vzorce I, který spočíváV tom, že se na sloučeninu obecného vzorce IImají výše uvedený význam, nnebo na její...

Způsob výroby piperidinochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253714

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jaxa-chamiec Albert Andrzej, Campbell Simon Fraser, Roberts David Anthony

MPK: C07D 417/14

Značky: způsob, výroby, piperidinochinazolinů

Text:

...psu s implantovaným převaděčem do levé komory (dp/dt max) nebo s ven vyvedenou smyčkou arterie carotis (intervaly mezi systolami). zjistí se velikost inotropního účinku, selektivita pro zvýšení síly kontrakce oproti frekvenci a doba trvání inotropniho účinku testované látky.V následující části je popsáno konkrétní provedení a výsledky testu prováděného naanestetizovaných psech k zjištění stimulační aktivity sloučenin podle vynálezu na...

Způsob výroby zapouzdřeného práškovitého polyfosforečnanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 253712

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staendeke Horst, Heymer Gero, Elsner Georg

MPK: C01B 25/28

Značky: polyfosforečnanu, amonného, způsob, výroby, práškovitého, zapouzdřeného

Text:

...jednak melaminoformaldehydová pryskyřice, která je v nevytvrzeném stavu práškovitá, přičemž 50 vodný roztok tohoto prášku má dynamickouV Viskositu 20 mPa . 5, hodnotu pH při 20 OC 8,8 až 9,8 a specifickcu hmotnost při teplotěS výhodou se směs zahřívá na teplotu 110 až 130 °C po dobu 30 až 60 minut.Způsob podle vynálezu se projevuje positivně na kvalitě vyráběného produktu v různých směrech. Tak nedochází při zapouzdření k významější...

Způsob výroby inaktivované očkovací látky proti Aujeszkyho nemoci

Načítavanie...

Číslo patentu: 253709

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szábó Gábor, Kelemen Maria, Perényi Tibor, Sólyom Ferenc, Farkas László, Forgács Anna, Makár András

MPK: A61K 39/12

Značky: látky, způsob, inaktivované, výroby, aujeszkyho, nemoci, proti, očkovací

Text:

...virulentní kmen Phylaxia je charakterizovan těmito hiologickýmí vlastnostmi může se úspěšně množit jak v buněčných kultnrách tak také V hostítelských zvířatech, má vysoký infekční titr a má dobrou schopnost imunizační.K vynikající účinnosti přispívá také šetrný inaktivační proces, za jehož parametrů(teplota, koncentrace inaktívačního prostředku, doba) zůstávají chránicí antigeny zachovány. Inaktivační prostředek ethylenímin se před...

Ochranná trubka, zvláště pro izolační elektrické kabely, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 253705

Dátum: 17.12.1987

Autor: Schiapparelli Giovanni

MPK: F16L 11/08, H01B 13/06

Značky: provádění, trubka, její, kabely, izolační, výroby, zařízení, způsobu, ochranná, způsob, elektrické, zvláště

Text:

...lg navíjecí pŕíze 3 a jehla i tvořící vedení navíjecí prize l z cívky l na stabilní matricovpu tyč lg obklopenou vlákny netkané příze 3.Výška jehly lg je větší než výšky cívky lg s navíjecí přízí §, čímž se tato příze otáčením rotačního bubnu lg navíjí na svazek vláken netkané příze 3 šroubovitě a vzestupně.Stoupání závitú závisí na výšce jehly lg. Nad rotačním bubnem ll je uspořádán válcový zásobník ll pryskyřicového materiálu, jehož...

Způsob výroby nových 3-(1-imidazolylalkyl)indolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253702

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cross Peter Edward, Dickinson Roger Peter

MPK: C07D 403/06

Značky: nových, způsob, 3-(1-imidazolylalkyl)indolů, výroby

Text:

...zábranu usazování krevních destiček na cévních stěnách (Prostaglandins, 1976, 12, 685, Science, 1976, 17, Nature, 1978, 273, 765).Thromboxan A 2 je syntetizován pomocí enzymu thromboxan synthetasy, který se vyskytuje například V krevních destičkách. Thromboxan A 2 je silný vasokonstriktor a látka podporujicíJako takové jsou jeho účinky v přímém protikladu k účinkům prostacyklinu. Jestližeje z jakéhokoliv důvodu potlačena tvorba...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hromek František, Bartoš Vladimír, Šotola František, Pětroš Jaroslav, Štivar Antonín, Kupka František

MPK: C21C 5/04

Značky: tandemové, paliva, lázně, způsob, výroby, během, přidáváním, roztaveného, prachového, zkujňování, oceli

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 253675

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vít Miloslav, Tubl Rudolf

MPK: H01L 23/54

Značky: plochých, výroby, způsob, zlata, elementů, propojovacích

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry způsob výroby plochých propojovacích elementů ze zlata podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na podložce, netečná k následnýmtechnologickým opeřacím, nejlépe křemíkové či safírové, s adhezní 253 675vrstvou , selentivně leptetelnou od zlata, tvorenou s výhodou titenem nebo chromem nebo titan-wolframem, e s vrchní vrstvou zlata se vytvoří fotoresistová maska....

Způsob výroby hydrochloridu 11(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253664

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sulovský Jan, Punčochář Ludvík, Urban Luděk

MPK: C07D 337/12

Značky: 11(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu, výroby, způsob, hydrochloridu

Text:

...postup, kdy se dehydratace provede účinkom vodného roztoku chlorovodík v některém z alkoholů nemísících se s vodou z výše uvedené nové skupiny, a aromatický uhlovodík se přidá až po odstranění vody azeotropickou destilací. Podrobnosti postupu vyplynou z připojených praktických příkladů.Při přípravě hýdrochloridu 11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)thiepinu vzorce I dehydratací karbinolu vzorce II podle tohoto wynálezu se...

Způsob výroby vrstvenného plošného útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hlavonik Jaroslav, Eernoch Boleslav, Hovorka Jaromír

MPK: B32B 7/12

Značky: plošného, vrstvenného, způsob, výroby, útvaru

Text:

...vrstev rozmístěnynahodile nejvýše ve vzdálenosti 1 000 m.Šranule termoplastického pojiva se na povrch základní vrstvy přiváděně k vyhřívaným válcům rozhazují nahodile po celé ploše a/neho v řádcích.Granule termoplastického pojiva obsahují vysoce lepivé látky. nejvýhcdněji etylen-viny 1 acetát nebo směsi s jinými chemiokými látkami, napŕ. pryskyřicemi, plnidly. antioxidačnímiVýhody tohoto způsobu výroby vrstvených plošných utvarü...

Způsob výroby (.+-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246794

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jílek Jioí, Zikmund Jan, Thorovský Zdenik, Protiva Miroslav, Pomykáeek Josef, Mánek Boetislav, Pavlíková Jarmila

MPK: C07C 101/447

Značky: způsob, výroby, +-.)-2-(3-aminobenzyl)máselné, kyseliny

Text:

...pouze ilustrativní a žádným zpüsobení. neomezují předmět vynálezu.K roztoku 33,7 g nitroderívátu il, ve 400 ml toluenu bylo při teplotě místnosti za míchání přidáno 86 ml konc. 3,77 mol/l natrlum bis(methoxyethoxyaluminiumhydridu. Po 4 hodinovém míchání při teplotě 30 až 40 °C byla reakčni směs rozložena 90 ml koncentrované kyseliny solné a extrahována chloroformem. Spojené organické podíly byly vysušeny síranem hořečnatým a po oddestilování...

Trhavina pro nevýbušné rozpojování pevných materiálů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246787

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Šedivý Zdenik

MPK: C06B 23/00

Značky: nevýbušné, pevných, materiálů, rozpojování, trhavina, výroby, způsob, její

Text:

...trhavina se pripraví způsobem podle vynálevzu. tak že vápno se ,pomele s přísa-dou cukru, která se při-dává na vstupu do mlýna V tuhé formě nebo ve formě roztoku.Zkoušky prokázaly, že největší účinek na zvýšení trhacích schopností ostře páleného kysličníku vápenatého mají prísady zpomalujicí průběh hytdratace. Z těchto přísad semimorádnými účinky vyznačuje právě přisada cukru, at již v čisté formě, či s obsahem jiných látek, například...

Způsob výroby prostaglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246783

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sidóová Eva, Soueek Jioí, Oíha Jaromír, Lácová Margita, Šmidrkal Jan, Koneený Václav, Záhradník Miroslav, Mináo Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, prostaglandinových, způsob, meziproduktu

Text:

...načež se pH směsi upraví přebyrtkem pevného hydrołgenuhličitanu soadného a po ochlazení na5 až 10 C se vyloučené nervozpustně anorganické soli a převážná část co-a 75 methyl p-fenylbenzoátu odsají.Methan-olícký roztok se zahustí ve vakuu k suchu a triturací orga-nickým rozpouštědlem, s výhodou toluenem pri teplote 10 až 25 C se odstraní prakticky všechen zbývající methyl p-fenylbenzoát, takže se ziská žádaný produkt obecnéh-o vzorce I s...

Způsob výroby mastných kyselin ze zelených sladkovodních řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 246772

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skácel Jan, Dobáš Ivan, Pleva Milan

MPK: C12P 7/64

Značky: výroby, kyselin, způsob, zelených, sladkovodních, mastných

Text:

...kyselín ze zelených sladkovodních řas podle vynálezu, jehož podstatou je to, že řasová biomasa ve formě dezintegrované pasty se přímo hydrolyzuje 0,8 až 1,0 M NaOH, .načež se z reakční směsi nejdříve odstraní nezmýdelnítelný podíl extrakci s vodou nemísitelnými organickými rozpouštědly, vybranými ze skupiny látek benzen,cyklohexanol, Z-ethoxy- .nebo Z-methoxy-e 4thanol, l-butanol, l-pentanol a po následném okyselení s výhodou HCl na pH 1 až...

Způsob čištění vysokokoncentrovaných odpadů z živočišné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246756

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miroslav

MPK: C02F 11/02, C02F 3/14

Značky: odpadů, výroby, čištění, vysokokoncentrovaných, živočišné, způsob

Text:

...odpadů dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že se podstatné sníží aerace aktivační směsi,čímž se sníží energetická náročnost až na 0,8 kWh na 1 kg BSK 5 přivedené, tedy .až na 5 W na prase, přičemž objemové množství přebytečného kalu je méně než poloviční a činí u prasat 1,5 až 2,5 litru na prase a den.odpadá nutnost davkování chemikálií a postačí jakékoliv předčištěni kejdy, například sedimentace, produkujíci na odtoku...

Způsob výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246754

Dátum: 15.12.1987

Autori: Truchlik Štefan, Belko Dušan

MPK: H02K 5/15

Značky: stroje, točivého, způsob, elektrického, výroby, štítu, ložiskových

Text:

...plechových štítů se nalisují a zámky zajistí komory pro samomazná neb-o kuličkové ložiska.Zpfrsobem výroby ložiskových štítů elektrického stroje točivého podle vynálezzu se docílí varíantního použití štítu pro samo mazné, nebo kuličková ložiska, značné ú 4spory materiálu .a pracnosti při nízkych investičních .nákladechNa pripojených vykresech je znázorněn.príklad řešení .podle vynálezu, kde na obr. 1 je boční řez ložiskového štítu pro...

Hřeb zemědělských bran a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246741

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eervenák Ján Elen Korešpondent, Eepel Ladislav, Bachorik 1udovít, Šimon Arpád, Kirner Jozef, Duhaj Pavol

MPK: A01B 23/02

Značky: hřeb, výroby, způsob, zemědělských

Text:

...prvním beranu 13, jehož pohybem je ústřížek 11 zasunut do prvního tvářecího otvoru 14 první tvářecí matrice 15, umístěné v rámu 16 stroje, přičemž současně spočíva v prvním vodicím otvoru 17 prvního beranu 13 před prvním razníkem 12. V první tvářecí matrici 15, opatřené prvním vyhazovacím dorazem 32, a v prvním vodicím otvoru 17 je takto vytvořen první meziprodukt 18,který je opatřen předtvarovaným dříkem 19 o průměrír D 2 o něco větším, než...

Způsob výroby organominerálního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246719

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šuhaj Jaroslav, Satorie Miroslav, Fiala Karel, Syoišti Milan

MPK: C02F 1/40, B01D 15/00, C02F 1/28...

Značky: organominerálního, hnojiva, výroby, způsob

Text:

...minerálu montmorillonitu - v přírodní Ca - Mg formě, nebo s bentonitem upraveným chemickou aktivací do Na formy, např. sodou, přičemž tento jíl se aplikuje do kalu jako surový drcený, mletý a sušený nebo V suspenzi v davce 10 až 100 U/o sušiny na sušinu kalu. Potom se přidá organický flokulant a směs se odvodňuje.způsobem podle vynálezu je proti dosavadnímu stavu dosaženo těchto nových a vyšších účinků~ urychlení flokulace a sedimentace kalu...

Způsob výroby potrubního izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slováeek Jaroslav, Zerzáo Jioí, Kineok Vojtech, Závodný Pavol, Gantner Ivan, Balogh Jaroslav, Chudá Eva

MPK: F16L 13/11

Značky: výroby, spoje, izolačního, způsob, potrubního

Text:

...zcela odpadá pracné ruční odstraňovaní vytvrzeného odpadu těsnicí hmoty z povrchu izolačního spoje. jednou z dalších výhod je použití těsnicí elektricky nevodivé hmoty, kterou je tlakově litá epoxypryskyřice, kterou se dosáhne rychlé a rovnoměrné vyplnění dielektrických prostor izolačního spoje, a tím se získa kromě pevného bezzávitového spojení dvou trub také spojení elektricky nevodivého. Tlakové vyplnení dutiny se provádí nejméně jedním...

Přestavitelná forma z plastu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246516

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kocúriková Daniela, Majerová Dagmar

MPK: B29C 33/46, B29C 45/26

Značky: způsob, forma, výroby, její, plastů, prestaviteľná

Text:

...že je možno vyrábět využitím řešení podle vynálezu i menší série podobných dílů, které by se jitnak vzhledem k vysokým nákladům na formy vyrábět injektáží vůbec nedaly. To je zvláště důležité proto, že se jedná o jednu z mála hygienicky nezávadných technologií v tomto oboru.Další výhodou je značná úspora výrobních kapacít, a to jak v modelárnách, tak i při výrobě forem, snížení požadavků na skladovací plochy ve skladech forem a úspora místa,...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Iureek Jozef, Obložinský Anton

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, způsob, výroby, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Text:

...sodárenských louhů vápenným mlékem, obsahující převážně chlorid vápenatý, a amoniak nebo/a hydroxid amonný se smísí současně nebo postupně a to jednostupňově nebo vícestupňově, příp. je možno provést současně i ředění. Teplota se pohybuje v závislosti na požadovaném složení produktu od 0 °C až do teploty varu. Vzniká sraženína se oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a vysuší,případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným...