Patenty so značkou «výroby»

Strana 149

Způsob výroby ztekucovadla cementárenského surovinového kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254268

Dátum: 15.01.1988

Autor: Baum Zdeněk

MPK: C04B 24/30, C04B 24/18, C04B 24/22...

Značky: surovinového, způsob, ztekucovadla, výroby, cementárenského

Text:

...0,7 l až 11 a ředí se vodou na konečnou hustotu 1 170 až 1 195 kg/ms, přičemž hodnota pH se upraví pomocí hydroxidu sodného na 8 až 11.Výhodou způsobu výroby ztekucovadla cementárenského surovinového kalu podle vynálezu je to, že se při výrobě a použití ztekucovadla zhodnotí levné odpadové suroviny papírenského průmyslu, sulfitové výluhy, přičemž výsledný méně nákladný produkt má stejné vlastnosti jako původní fenolická pryskyříce. Další...

Způsob výroby výměníkových a kondenzátorových trubek ze slitiny mědi se zinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254263

Dátum: 15.01.1988

Autori: Holnová Olga, Holinka Miroslav, Hanuš Zbyněk

MPK: B21C 23/08

Značky: slitiny, kondenzátorových, zinkem, mědi, výroby, trubek, výměníkových, způsob

Text:

...Deformační pevnost jednofázové mosazi alfa je vysoká, což má za následek zvýšené nároky na tlakovou silu, spotřebu lisovacích nástrojů a výtěžnost při lisování.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby výměníkových a kondenzátorových trubekze slitiny mědi se zinkem o složení v hmotnostní koncentraci 75 až B 0 mědi, 1,2 až 2,5 hliníku, 0,2 až 1,2 křemíku, 0,02 až 0,10 arsenu, nečistoty cín, mangan, železo v úhrnné koncentraci méně než...

Způsob výroby kyslíku nebo dusíku o proměnném průtoku nízkoteplotním dělením vzduchu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254251

Dátum: 15.01.1988

Autori: Borovička Josef, Sýkora Jiří, Jirsa Jan

MPK: G05D 21/02, B01D 57/00

Značky: kyslíku, zařízení, dusíku, proměnném, průtoku, způsob, vzduchu, provádění, nízkoteplotním, výroby, delením

Text:

...kompresoru 1 poháněného asynchronním elektromotorem Q, čistíoího bloku gg a z nízkoteplotního bloku 35 pro dělení vzduchu. Nízkoteplotní blok gg se skládá z hlavního výměníku ll, z tlakové kolohy lg, z podchlazujícího výměníku gg, vařáku - kondenzátoru lg a z expansní turbiny ll. Hlavní aparáty čistícího bloku 3 jsou adsorbéry lg, lg a elektroohřívač ll.je prnpojen přes chladič 2, odlučovač lg, jeden z adsorbérů lg, ll a hlavní výměník...

Sposob výroby stavebnej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254248

Dátum: 15.01.1988

Autor: Slanička Štefan

MPK: B28C 5/08

Značky: spôsob, výroby, hmoty, stavebnej

Text:

...vody a pripadne plniva a/alebo modifikujúcich prísad a/alebo prímesí a/alebo vlákien, s hmotnostným pomerom cementu a zložky na báze amorfného oxidu kremičitého 10021 až 100 100, sa mechanicky aktivuje pri obvodovej rýchlosti miešadla najmenej 4 m. s 1.Ako» vhodné produkty na báze amorfného oxidu kremičitého je možný napríklad amorfný oxid kremičitý s komerčným označením Siloxid, ktorý vzniká pri výrobe sódy, alebo odupadové kremičité úlety,...

Sposob výroby stabilizovaného lignínsulfonanu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254233

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daniš Ľudovít, Bistrická Margita, Staník Vojtěch

MPK: C07G 1/00

Značky: železnatého, lignínsulfonanu, výroby, stabilizovaného, spôsob

Text:

...neyykazuje dostatočnú schopnost znižovať viskozitu suspenzií. V oboch prípadoch sa. získa lignínsulionan železnatý, ktorý nevykazuje maximálne reologické vlasthosti.850 1 zahustených sulfitových výluhov kone. 51,3 hmot. percent s obsahom monosacharidov 23 hmot. percent sa podľa AO č. 234 B 018 pri teplote 95 C desulfituje a desacharizuje za lneustáleho miešania účinkom 145 litrov hydr-oxidu sodného o koncentrácii 330 g v 1 litri pri pH...

Sposob výroby kovových solí karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254225

Dátum: 15.01.1988

Autori: Baxa Jozef, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Čollák Mikuláš, Střešinka Jozef

MPK: C07C 51/41

Značky: kyselin, spôsob, kovových, solí, výroby, karboxylových

Text:

...skupin 3,5 až 14 9/0 hmot.Tak v. pripade určenia kohaltnatej solí ako kaťalyzátora oxidácie cyklohexánu je vhodné kobaltnatú sol dávkovat do procesu v pod-obe roztoku, pozostávajúceho z uvedeného predného alkoholickêho vedľajšieho nproduktu FK-102 a cyklohexänu v prípade aplikácie vo výrobe dimetyltereftalátu v. rozpúštadle, pozostávajüceho okrem organických polárnych komponentov a z p-xylénu. Na pripravu kobaltnatej soli pre...

Sposob oddelovania vysokomolekulárnych látok z vyfermentovaného roztoku z výroby kyseliny citronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 254223

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brokeš Peter, Kubica Oto, Kučera Jozef, Kollár Stanislav, Vlšacký Viliam, Klempa Štefan

MPK: C07C 59/265, B01D 13/00

Značky: vysokomolekulárnych, vyfermentovaného, spôsob, výroby, látok, roztoku, kyseliny, oddeľovania, citronovej

Text:

...problémy sú vyriešené použitím novovyvinutých Liltraíiltračných membrán na báze PVC, ktoré sa pripravujú z roztokov PVC v N-xmetylpyrolídóne alebo v dimetylformamide, rozotieraním toht-o roztoku po povrchu textilnej podložky a následným ponorením textilnej podložky s vrstvou roztoku PVC na povrchu do vody, kde PVC želatínovatie a tým sa vytvorí PVC membrána.Táto PVC membrána má v porovnaní s estercelulóz-ovými membránami pri ultrafiltrácii...

Sposob výroby 1-butanol-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254209

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šauša Igor, Poitz Bernard, Gattnar Ondrej, Bubeľ Oleg, Samochvalov Gleb, Stasevič Genadij, Šiška Vladimír, Černyš Genadij, Frimm Richard, Škoda Alojz, Tiščenko Ivan, Borisovová Galina

MPK: C07C 49/17

Značky: spôsob, 1-butanol-3-ónu, výroby

Text:

...výhodne v- reaktore s piestovým tokom s izotermickým, alebo s programovaným tetplotným režimom pozdĺž reaktora, s priestorovým časom 0,5 až 50 minút pri teplote reakčnej zmesi 40 až 130 stupňov Celzia, pričom tlak v reaktore je 0,4 až 4,0 MPa.Po prechode reaktorom sa reakčná zmes ochladí na teplotu 25 až 30 °C, bázlcký katalyzátor sa neutralizuje na katexe v H cykle, pričom sa pH v reakčnej zmesi upraví na hodnotu 7,0 a produkt sa...

Sposob výroby N-cyklohexyltioftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254208

Dátum: 15.01.1988

Autori: Godany Tibor, Ďulák Karol, Truchlik Štefan, Ježek Marián, Klučovský Pavol, Fratrič Ján

MPK: C07D 209/48

Značky: spôsob, výroby, n-cyklohexyltioftalimidu

Text:

...medzi dávkovanĺm roztoku cyklohexylsulfenylchloridu a vodného roztoku alkalického hydroxidu. Z hladiska vlastnej reakcie je nutný vznik počiatočnej koncentrácie alkalickej soli ftalimidu, ktorej existencia v prítomnosti vody je výrazne závislá od teploty. S rastúcou teplotou rastie aj konkurenčné reakcia hydrolýzy alkalickej soli ftalimidu za vzniku alkalickej soli ftalámovej kyseliny. ~Ako sa ukázalo, optimálnou teplotou pre prevedenie...

Sposob výroby mikrodisperzného hydratovaného oxidu kremičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254185

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Ivan, Berek Dušan, Blažej Anton Akademik

MPK: C01B 33/12

Značky: oxidů, hydratovaného, křemičitého, spôsob, výroby, mikrodisperzného

Text:

...160 litrov 10 0/0 hmot. vodného roztoku síranu amónneho .a za intenzívneho miešania sa pridá tenkýni prúdom roztok celkove 100 litrov kremičitanu sodného vodného skla s mernou hmotnosťou 1,375 g.cm 3. Po pripusťení všetkého kremičitanu sodného sa reakciou vzniknutá kaša prevedie na filter, kde sa zbaví ,materskej kvapaliny. Potom sa filtračný koláč premýva vodou do odstránenia zvyškov solí. Nakoniec sa filtračný k-oláč vys-uší pri teplote...

Sposob výroby drotu z mosadze pre elektroerozívne rezanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254171

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sklenárová Jolana, Pentek Marian

MPK: B21C 1/16

Značky: výroby, rezanie, spôsob, drôtu, elektroerozívne, mosadze

Text:

...v tom, že odliaté -čapy sa lisujú rýchlosťou 150 až 300 m/min z teploty 720 až 790 °C pri lisovacom pomere 100 až 400. Takto zislkané výlisky sa ťalhajú za studena, s meudzioperačným žihanim pri teplote 520 °C po dvobu 2 až 5 hodin, s redukciou pri jednotlivých ťajhoch v rozmedzí 35 až 85 0/0. Redukcia »pri porsledtných ťaihooh, 4gpred žíhanírm na hotovo je minimalne 75 . Žihanie na .hotovo sa uskutočňuje pri terplote 350 °C po dobu 2 až 5...

Sposob výroby stabilizovaného lignínsulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 254165

Dátum: 15.01.1988

Autori: Daniš Ľudovít, Oltus Eugen, Staník Vojtěch, Vajner Jozef

MPK: C08H 5/02, C04B 24/18

Značky: stabilizovaného, lignínsulfonanu, spôsob, sodného, výroby

Text:

...800 litrov číreho lignínsulfonanu sodného s obsahom 0,5 oxidu vápenatého. Účinkom roztoku NaOH o kone. 20 0/0 upraví sa reakcia roztoku na pH 7,5. Do získaného roztoku pridá sa ako odpeňovač 88,43 litrov kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidoma obsahom frakcii a molekulov-ou hmotnosťou 1 000-2 000. Takto upravený roztok lignínsulfonanu sodného je hotová plastitikačná prísada použitelná pri výrobe betónu alebo malty. Pri aplikovaní 0,10 až...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254146

Dátum: 15.01.1988

Autori: Flammersheim Hans-jürgen, Hörhold Hans-heinrich, Klemm Elisabeth, Wolf Horst, Sensfass Steffi, Märtin Rolf

MPK: C09J 3/14

Značky: výroby, lepidel, způsob

Text:

...6 HC(3 HOKCHHM), npé nnymecwsenno 3,4-snoxcu-unxnorexcunuerun-3,4-snoxcunuxnorexcanxapöoxcunawCnenymmne runpoxcnaxpnnaru(meraxpunaru) ocpőenxo npuronnm uns onH 0 cTyneHqaworo npouecca oraepmnenuą v .- npoyxw úpncoenuHeHunaKpnnoBoň Kncnoru (MeTaKpnno 3 oñ KHCHOTH) K őace~f.~ hpóýąynpućoenàekun axpnnoąóü kncnoru (ueŕaxpànoąoňvkàcnow) k önćůéé 2 nnuąhF-nnrnnnunnonouy smnpy~ ~ ~ Á- ymr npucoeąuueuna axpnnoáoä Kncnoru(Me 7 axpnnonoň...

Způsob výroby karnitindehydrogenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254131

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schäfer Angelika, Schöpp Wulfdieter

MPK: C12N 9/04

Značky: způsob, výroby, karnitindehydrogenázy

Text:

...ynbwpaasyxonConepmàmaacx 3 öecxnewoqaon sxcrpaxre öenxon Kapuuwaunernnporeuaaa.nome ÓHTB oqnmena B 3-5 pas nocpencraou mpaxuuonaoro nmcannňanua H, coowaercrBeuao, sxcrpaxunu, HanpHMep, npn nouomm cynbůara amounn. uns sworo K öenKóBoMy sxcrpaxwy noóaansmw rsepnuü cynbmaw aMMoHnn no Koneuuoň Konuenwpauuu, cooraercwaywmeň 70 Hacumennn, npnqem ncn axrnauocrb uenaxon okaaunaerca 5 ocanxe. nuz nanbneñmeü ouucrxu Kapuuwuunernnporenaau ocmavox...

Způsob výroby opěrného válečku pro pásový dopravní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254130

Dátum: 15.01.1988

Autor: Momčilov Emil

MPK: B62D 55/14

Značky: dopravní, výroby, způsob, prostředek, válečků, opěrného, pásový

Text:

...Ha unnnunpnuecxoü nosepxaocwn nepuàepnn 2 onopnuů ponHK HMe~ ew pesuuoauň öannax ll. Kaxnan őoxosax cwena nepnmepun 2 EMBCTE c samurnuuKonbuoM 8 oöpaayew nepuàepnüuym peőopny 12. .Hpu ocymecwnnennn cnocoöa B coownewcwngn c Hsoőpewennem samuwuoe Konbuo 8, HBFOTOBHEHHOE H 3 H 3 HococToüKoro Mawepuana, uanpnnep, cwanu, saxnamnaercà H uenrpnpyewcn B npesapuwenbuo nonroronnenuýw K ownusxe npecc~mopMy, c K 0 v wopoñ npaKwHqecKH ono oöpasyer oömym...

Způsob výroby izolačních materiálů v rolích a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254126

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fadějev Nikolaj, Korobkov Vitalij, Budnjackij Vladimir, Osipov Alexandr, Panin Alexej, Nazarevskij Nikolaj, Azarch Ruvim, Enno Igor

MPK: E04B 1/62, E04B 1/24

Značky: výroby, způsob, provádění, izolačních, zařízení, rolích, materiálů

Text:

...aemnbm neawm rpancnoprepa 1, ycraaoaneum c soamoxuocwnm sosnpawud-nocwynarenbaoro nepenemenua Hx n BGDTHKGHBHOŘVHHOCKOCTH c noMomhm, HanpnMepQ perynupoaoqumx nuaron 16,17,18 H 19 coownercrnenno. Ycwauonxa caaömeua-npuaoaM 20,21 H 22 ysna 2 nonaqn cupba, Mexaunsna 8 ornenennn rowonoro Marepuana H ysnà 9.pynoHponamuz coornercrneuao, npuueu npunonu 21 H 22 noxnmqemu K onony 3 neKTponnurawenm c penyKTOp 0 M 23 Bce ysnu ycvauonxn cxomnanonaau Ha...

Spôsob neutralizácie odpadnej kyseliny chlorovodíkovej z výroby aktivovaného bentonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247350

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poijal Ladislav

MPK: C01B 7/00

Značky: bentonitu, výroby, kyseliny, aktivovaného, odpadnej, spôsob, chlorovodíkovej, neutralizácie

Text:

...a 1 až 2 D 0/0 hmotnosti živičných látok. Odpadná kyselina chlorovodíková obsahuje 0,5 až 10 hmotnosti chlorovodíka a premenlivé množstvo chložidov železnatého, hlinitého, vápenatého,horečnatého, sodného a draselného, ktorých množstvo závisí od typu surového ben 4tonitu, jeho ložiska a prímesi. Hodnota pH po neutralizácii je 4 až 7, s výhodou 5 až 6,5. Z reakčnej zmesi sa nerozpustné nečistoty ako hydroxid hlinitý a železnatý,...

Hydinová nátierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247345

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kupf Lubomír

MPK: A23L 3/00, A23B 4/00

Značky: hydinová, spôsob, nátierka, výroby

Text:

...pri pôvodnom spracovávaní vynaložené na varenie, úspora pracovných sil pri výrobe a možnost podstatného zvýšenia produktivity prace.surové hydinové mäso 54,8 0/0 Vykostené predvarenébravčové mäso 16 čerstvá cibuľa 2,2 9/0 čierne mleté korenie 0,045 0/0 nové korenie mleté 0,014 0/0 majoránką drhnutá mletá 0,009 0/0 inuškatový kvet mletý 0,014 0/0 potravinárske klinčeky 0,009 0/0 soľ jedlá 1,125Očlstené a vykostené surové hydinové mäso a...

Spôsob výroby acetaldehydu hydratáciou acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247335

Dátum: 15.01.1988

Autori: Truchlik Štefan, Kekeoák Ján, Kaemár Miroslav, Szücs, Pilát Jozef, Kompánek Marián

MPK: C074 7/06

Značky: acetylénu, acetaldehydu, spôsob, výroby, hydratáciou

Text:

...ortute na Hg ión. Aktívnou zložkou katalyzátora hydratačnej reakcie je komplex obsahujúci Hg a teda rýchlosť reakcie bude určovaná skutočnou koncentráciou tohoto iónu v kontakte. V priebehu hlavnej reakcie však dochádza k jeho úbytku V dôsledku redukcie a potrebná rovnomerná koncentrácia v oblasti 0,1 9/0 hmotnostného sa udržuje reoxidáciou prítomným Fe.jednoduchým prepočtom je ľahké zistiť,že v priebehu každej hodiny prebehne opätovná...

Spôsob výroby vinylchloridu a zariadenie na jeho prevádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247330

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kristín Dušan, Illeková Zlata, Jablonský Stanislav, Duhárová Alena

MPK: C07C 21/06

Značky: spôsob, výroby, vinylchloridu, prevádzanie, zariadenie

Text:

...kondenzacie na prijatelnej úrovni.Nové progresívne riešenie problematiky sušenla a kondenzácie vinylchloridu z acetylénu predstavuje spôsob výroby vinylchloridu a návrh zariadenia podla predmetného vynálezu. Surový Vinylchlorid sa čistí a potom sa odvádza do priameho styku s chloridom vápenatým o koncentrácii 20 až 30 9/0 hm., s výhodou 28 až 32 hm. Teplota na styku plynného vinylchloridu s kvapalnou fázou sa udržuje v rozmedzí 0 °C...

Spôsob výroby cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247326

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kováeiková Magdaléna, Zervan Ivan, Poór Robert, Kovaeie Henrich, Janeina Otakar, Lacko Juraj

MPK: C07C 13/18, C07C 5/10

Značky: výroby, cyklohexanu, spôsob

Text:

...tak, aby na 1 kg benzénu V konvertorovanej zmesi pripadalo V prvom stupni na vstupe do prvého reaktora menej ako 0,14 kg inertu prevažne dusik), na vstupe do druhého reaktore menej ako 0,730 kg inertu a V druhom stupni na Vstupe do tretieho reaktore menej ako 1,24 kg inertu.Plošné zaťaženie priepustiíého prierezu reaktore inertom prevažne dusik V smere prúdenia konvertorovanej zmesi je V prvom reaktore menšie ako 650 kg inertu/hod....

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov formaldehydu s močovinou a melamínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247319

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jahnátek 1ubomír, Ihring Juraj, Michalíeek 1udovít, Petrů Kamil

MPK: C08G 12/32, C08G 12/12

Značky: melamínom, močovinou, výroby, formaldehydu, kondenzátov, polykondenzátov, spôsob

Text:

...hydroxidu. Pripravený predkondenzát sa nastrekuje do tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácle vstupných surovín.Nevylučuje sa príprava oboch predkondenzátov v uvedených pomeroch samostatne a ich zmiešanie tesne pred místrekom do tlakového stupňa reakcie.V druhom, resp. treťom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzácia pridávanej tzv. Inoditikačnej IIIOČOVÍHY, ktorá sa dávkuje vo forme vodného roztoku pri tlaku 2 až 20 KPa...

Spôsob výroby katalyzátora selektívnej oxidácie amoniaku na oxid dusnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 247315

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benedikty Ján, Samuhel Jozef, Franko Peter, Oddejmiška Koloman, Marko Vladimír, Mezovský Milan, Szentivány Norbert, Bezák Štefan, Maeurák Milan

MPK: B01J 21/00, C01B 21/26

Značky: amoniaku, selektívnej, oxidácie, dusnatý, katalyzátora, spôsob, výroby

Text:

...oxidy kobaltu, s Výhodou 30 až 8 U °/0 hmot. a 0,1 až 10 hmot. oxidu titaničitého. K takejtozmesi sa musia pred jej formovaním do tvaru plných, s Výhodou dutých valčekov veľkosti 3 až 9 mm, alebo guličiek, alebo teliesok iných tvarov a veľkosti pridať všeobecne používané pomocné formovacie, - lepivé a kĺzne prísady. Ako pomocné formovacie prísady sa používajú napríklad vyššie mastné kyseliny a ich estery s vyššími alkoholmi, vyššie...

Spôsob výroby plošného útvaru povrstveného penovým vulkanizátom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247309

Dátum: 15.01.1988

Autori: Herditzký Ladislav, Hesek Dušan, Bartek Pavol, Tegza Marian, Eapeková Valéria, Eapek Jozef, Kavický František, Musilová Eva

MPK: B32B 3/30

Značky: výroby, povrstveného, plošného, útvaru, vulkanizátom, spôsob, penovým

Text:

...alumínosilikátu a chemického nadúvadla umožňujú pri tvorbe penového vulkanizátu použitie syntetických latexov, napríklad butadiénstyrénového z nižším obsahom neprchavej zĺožky, ktorý sa použitím známych kompozícii s bežnými plnivami nedal danou technológiou pripraviť. Laboratórnymi pokusmi a prevádzkovým overením bolo zistené, že pridaním zložiek do povrstvovacej zmesi podľa vynálezu pri použití latexov -s nižším obsahom neprchavej...

Spôsob výroby usní s bielym lícom aj bielym rubom

Načítavanie...

Číslo patentu: 247279

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vinš Ludik

MPK: C14C 3/04

Značky: rubom, lícom, usní, bielym, spôsob, výroby

Text:

...hmotnost sa .následne opakuje. Na usne vyčinené podľa vynalezu sa po postruhovaní pôsobí pri praní 0,8 až 1 0/0 kyseliny šťavelovej na postruhovanú hmotnost pri teplote 32 až 35 °C po dobu 15 až 25 .minút, Potom sa na usne pôsobí bieliacimi trieslovinami napr. lrgatan LV, Bazintavn alebo Tanigan v množstve 3 až 4 na postruhovanú hmotnost pri teplote 33 až 35 °C po dobu 15 až 25 minút.Newtąraližárczia sa prevádza mraventčnnom sodnym v...

Spôsob výroby medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 247274

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pacáková Vira, Štulík Karel

MPK: C25C 1/12

Značky: okují, výroby, spôsob, měděných

Text:

...okuje 2 obsahujúce kysličníky meoL umiestnené sú v zásobníku 1, ktorý je znotovený z kyselinovzdorného materiálu tak, aby anodický kyslík vznikajúci pri elektrolýze na nerozpustných anödach 3 mohol účinne pôsobiť na medené okuje 2 a vylüčenú meď uložené v zásobníku 1. Za týmto účelom je voľný priestor medzi zásobníkom 1 a nerozpustnou anódou 3 rozdelený prepäžkami 4 tak, aby anodický kyslík prechádzal rovnomerne cez vrstvu okují uloženych v...

Polyimidové spojivo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247273

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vojta Miroslav, Jeníeek Stanislav, Bozdich Josef

MPK: C08G 73/10

Značky: spôsob, spojivo, výroby, polyimidové

Text:

...aby ich množ sklolaminât pripravený z poiyimidového predpolyméru v roztoku N-metyl-Z-pyrolidónu, vzorka 2 sklolaminát pripravený z polyimidového modifikovaného epoxidom v roztoku N-metyl-2-pyrolidón ł- metyletylketón, vzorka 3 sklolaminát pripravený z polyimidového predpolyméru modiiikovaného epoxidom V roztoku N-metyl-Z-pyrolidón aceton.Základný impregnačný roztok sa môže modifikovať po zreagovani s ketónmi niektorými reaktoplastami, napr.a...

Spôsob výroby antivibračných rukavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 247272

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zubatý Robert, Elleder Pavel, Hrubant Ladislav, Kozák Karel

MPK: A41D 19/04, A41D 19/00

Značky: antivibračných, výroby, spôsob, rukavic

Text:

...na ruky alebo jeho zmierneniu sa zabraňuje pomocou antivibračných rukavíc na báze usñových materiálovalebo PVC, ktoré sú spevnene na dlaňovej časti hrubšou vrstvou tlnuacelio materiálu, alebo nánosu PVC. Nevýhodou je obmedzená možnost hrúbky materiálu na textilnom, alebo inom podklade, čo spôsobuje nižšiu tlmiacu schopnosť vibrácií, zlý cit v ruke ako aj zhoršene úchopové schopnosti.Tieto nedostatky sú podľa vynálezu odstránené týnf, že...

Spôsob výroby na tlak citlivých pások

Načítavanie...

Číslo patentu: 247263

Dátum: 15.01.1988

Autor: Elleder Pavel

MPK: B32B 31/00

Značky: spôsob, pások, citlivých, výroby

Text:

...tlak citlivých pások vytvorením oddelovacieho náteru. na nosnom materiále, vytvorením vrstvy na tlak citlivého lepidla .na oddelovaoím náterom nepokrytej strane nosného materiálu ia navíjaním takto vytvoreného materiálu do kotúča sú odstránené riešením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že vrstva na tlak citlivého lepidla sa vytvorí na strane nosného materiáliu upravenej vytvorením oddelovacieho náteru a takto vzniknutý materiál sa...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Veverka Miroslav, Tomeeková Ludmila, Motáeek Tomáš, Antoš Kamil, Vrlák Ladislav, Figur Jozef, Hodul Pavel

MPK: C07C 47/04

Značky: formaldehydu, spôsob, výroby

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246886

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fremal Dušan, Labaj Jozef, Palko Anton, Istvan Milan, Marcin Igor, Vlha Jozef, Ma?aš Michal, Kopaeka Milan

MPK: C07D 237/04

Značky: výroby, spôsob, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu

Text:

...skutočnosť, že sa urýchli reakcia a tým sask-ráti reakčná doba. Má to veľký význam pri úspore energie a hlavne pri kontinuálnom spôsobe uskutočnenia reakcie.Na priloženom obrázku je znázornený vplyv povrchovoaktívnej látky napríklad na báze žlvičných-kyselín a etylénoxidu na zvýšenie rýchlosti reakcie fenylhydrazínhydrochloridu a mukochlórovej kyseliny v ekvimolárnych pomeroch pri reakčnej teplote 90 až 95 °C za vzniku 4,5-dich 1...

Spôsob výroby zeoiitických molekulových sít o vysokej kryštalickej čistote

Načítavanie...

Číslo patentu: 246867

Dátum: 15.01.1988

Autori: Benda Boetislav, Maloušek Antonín, Zdenik Dalibor

MPK: C01B 33/28

Značky: čistote, kryštalickej, vysokej, zeoiitických, spôsob, molekulových, výroby

Text:

...spád pri ohrievaní týchto gólov na kryštalizačnú teplotu môže činit maximálne 80 °C. Gély poskytujúce zeolitícké molekulové sitá s vysokým modulom Siůz Al 205 i sú voči teplotnemu spádu citlivé a môžu sa pohybovať v rozmedzí 100 (3.Plášt kryštalizátora vratane sústavy vostavieb pre prúdenie teplonosiča umožňuje aj v prevádzkovom meradle vytvorit požadované teplotné spády medzi kryštalujúcim gelom a teplonosičom. Ak sa totiž prekročí...

Spôsob výroby D-xylózy z vodného predhydrolyzátu listnatých drevín beztlakovou hydrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246858

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rada Petr, Bilík Vladimír, Blažek Vítizslav, Láník Igor, Lang Pravdomil, Kraus Josef

MPK: C07C 47/19

Značky: predhydrolyzátu, listnatých, vodného, beztlakovou, hydrolýzou, drevín, výroby, spôsob, d-xylózy

Text:

...regeneračným roztokom 2 až 4 luhu sodněho použitého k regenerácii anexu a odvedie do riedkeho výluhu v Celulózke závodu. Predhydrolyzát sa ochladí na 20 až 40 ° Celsia, pridá sa k nemu bentonit v množstve 5 na sušinu a flokulačné činidlo Hernostan 1 lit. na každý m 3 predhydrolyzátu. Po odfiltrovaní sa predhydrolyzát prepustí cez stredne bazický anex Ostion AMP,na ktorom sa zachytí kyselina sírová a zbytok farebných látok. Ďalej sa...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kubín Sáva, Prskavec Josef, Ondoej Antonín, Bieánek Bedoich

MPK: C07C 69/54, C07C 57/04

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Text:

...po-mere 12,46 pri teplote max. 80 stupňov Celsia, zmes sa vyhreje na 120 až 150 °C s výhodou na 135 °C pri zádrži 5 až 30 minút s výhodou 15 minútj. Reakčná zmes sa ochladí na 50 až 80 °C s výhodou 70 °Cj a do tejto reakčnej zmesi sa pridá ďalší mól acetónkyanhydrínu. Zmes sa vy 4hreje na 120 až 150 °C s výhodou 135 °C pri zádrži 20 až 50 minút s výhodou 30 m 1 nüt. Potom sa prevedie o sebe známym spôsobom esteriľikácia vo vodnom prostredí. Z...

Vykurovací olej s upravenými spalovacími viastnosťami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244578

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macourek Vladimír, Baudyš Antonín, Mayrhofer Benitto, Kadleeek Josef, Suchánek Jaroslav, Šlesingerová Marie, Lyko Jaroslav

MPK: C10L 1/02

Značky: vykurovací, spôsob, upravenými, viastnosťami, výroby, spalovacími

Text:

...oleja s výraznejšími úsporami by mohlo byt predovšetkým tam, kde-sa používajú horáky nedostatočne rozptyľujüce paliv-o a kde z toho dôvodu sa musí pracovať s vyšším koeficientom prebytku vzduchu. Tiež v takých zariadeniach, kde dochádza k zanášaniu dodatkových plôch. V dôsledku vyššie popísaných efektov. nielenže sa eliminujú straty tepla, spotrebovaného na vyparenie zaemulgovanej vody v. palive, ale v dôsledku zlepšenia procesu spaľovania sa...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244568

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brejcha Josef, Hercik Petr, Uher Libo, Uhrová Hana, Dzierža Emil, Novotný Stanislav

MPK: C08G 18/C

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Text:

...prípadne polykarboxylovými kyselinomi, alebo ich anhydridmi a/alebo laktónmi V množstvách, potrebných na dosiahnutie požadovaných vlastností produktu.Navrhovaný postup výroby polyesterpolyolov možno urýchlovať známymi. katalyzátormi csterifllíácie, preesterilikácie, resp. transesteriiikácie i polyesteritikácie V množstvách nutných na dosiahnutie technicky a ekonomicky Výhodnej rýchlosti reakčných zložiek bez nežiadúcich vedľajších reakcií....

Spôsob výroby zlievárenskej formy spevňovanej podtlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 244558

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vašina Petr

MPK: B22C 15/22, B22C 9/02

Značky: spôsob, spevňovanej, výroby, podtlakom, zlievárenskej, formy

Text:

...mieste vyústenia adsávacieho kanállka Ipri lejacej jamke 13 otvor. Na obr. z je v spodnej časti vrchný diel 12 formy so zaformovanými modelmi, otočený deliacou plochou hore. Na vrchnom diele 4 modelu odliatku je priloženy spodný diel 14 modelu odliatku, tvarujúci dutinu v spodnom diele 19 formy, uloženom na vrchnom diele 12 formy. Spodný diel 19 formy má v deliacej ploche modelovú fóliu 16 spodného dielu 19 formy,ktorá kopíruje tvar spodného...

Způsob výroby práškových karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 241641

Dátum: 01.01.1988

Autori: Van Hijfte Willy Henri Prudent, Vanmarcke Luc Albert, Czeininger Csaba, Schacht Dieter, Van Hijfte Willy Prudent

MPK: B02C 23/06, C08K 3/26

Značky: plniv, způsob, výroby, karbonátových, práškových

Text:

...zastoupení rozměrů částic produktu. U mlýnů, které nejsou pneumaticky vynášonćy jako např. u vibračnich mlýnů neni situace tak složitáą přesto však různé pohyblivost částic s různým nànosem hydrofobizačniho činidla způsobuje značný rozptyl jak v měřené konoentraoi činidla v produktu tak v rozmerové distribuci částic produktu. Popsané nepřiznivé efekty vlivu koncentračniho gradientu hydrofobizačniho nánosu na melivu Jsou pochopitelně...

Způsob výroby profilových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 241606

Dátum: 01.01.1988

Autori: Fujii Akio, Muraoka Yasuhiko, Walker Francis

MPK: D03D 49/22, B21D 22/28

Značky: výroby, profilových, válců, způsob

Text:

...po celé délce obvodu válce, případně i operace brouěení. Tyto operace jsou časové i kapacitně vysoce náročné. Důsledkem toho, že po druhém tahu za studena je dosaženo zpevněním materiálu vyšších mechanických vlastností základního materiálu, lze jako výchozich trubek pro výrobu profilových válců použít trubek se slabší tlouštkou stěny. Při zachování tuhosti lze v důsledku vyšších mechanických vlastností dosáhnout snížení hmotnosti válců...

Způsob výroby trichlor(oktyl)silanu a dichlor(methyl) (oktyl)silanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241605

Dátum: 01.01.1988

Autor: Prisbylla Michael Paul

MPK: C07F 7/14

Značky: dichlor(methyl, trichlor(oktyl)silanu, výroby, oktyl)silanu, způsob

Text:

...je ukončena. Katalyzátor je tak stabilní, že jej lze po oddestilování níževroucích látek použít v další vsádce. odstranění výchozích látek a produktů reak 1-ce však nemusí být kvantitativní É Podle vynálezu lze výrobu trichlor(oktyl)silanu a dichlor(methyl)(oktyl)si 1 anu provést s oběma reaktanty ve stechiometrickém množství, výhodný je mírný (10 až 30 en) přebyteksilanu,který je po reakci znovu ziskán zpět a může být použit V následující...