Patenty so značkou «výroby»

Strana 148

Sposob výroby izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254680

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra, Mokrý Jozef, Macho Vendelín Člen Koroešpondent Sav, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen

MPK: C08G 18/42

Značky: výroby, izokyanurátov, spôsob

Text:

...polyizokyanáty sú kvapalné produkty reakcií diizokyenátov a polyhydroxyzlúčenín alebo p-olyamínov. Okrem toho môžu sa použit polyizoti-okyanáty alebo zmesi polyizokyanátov. Podobne sa môžu použit technické nečistené alebo surové polyizokyanáty, napr. surová zmes metylén-bis- ďenylizokyanátu .vhodne ako izokyanátový komponent použit predpolymér, produkt po čiastočnom zreagovani po-lywterpolyolu alebo jeho zmesí s di~ izokyanátmi....

Sposob spracovania odpadných produktov z výroby pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254679

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bindas Ján, Olejník Vincent, Host Miroslav, Čorný Jozef, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Tereščák Ignác, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: C02F 11/06, C02F 11/14

Značky: spracovania, výroby, odpadných, produktov, spôsob, pentaerytritolu

Text:

...a hydrogenuhličitanu sodného, ktorú možno vo lĺorme roztoku alebo po získaní kryřtalickej sódy použiť na zražanie vápnika v odpadných produktoch výroby pentaerytritoiu.Zmes vytvorená s roztokom kyselín a esterov, ako odpadného produktu z výroby cyklolierzanónu najmä hydroxykapronouvá, kapronvova, iadipová . . . sa môže poiąžiľ tiež pri opal-ovaní odpadnýchswodných solí »C 3 až C 6 monvoukarboxylových kyselín z výroby cyklohexanónu,...

Sposob výroby chloridu draselného ako čistej chemikálie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254666

Dátum: 15.01.1988

Autori: Blahovský Ladislav, Kucharčíková Marta, Kubala Ondrej, Skopal Ján, Gireth Róbert

MPK: C01D 3/04

Značky: výroby, spôsob, chemikálie, čistej, draselného, chloridů

Text:

...do 0,0005 0/0. Uvedená sunovina neobsahuje ťažké kovy a železo, čo významne kladne ovplyvní kvalitu výsledné-ho produktu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že po príprave vodného roztoku technickej draselnej soli pri teplote do 100 °C pridá sa chlorid bárnatý, roztok sa prefiltruje a vykoná sa pryštalizácia, prípadne následná rekryštalizácia produktu. Koncentrácie vodného roztoku technickej draselnej soli sa používa až do koncentrácie 50...

Sposob výroby viacvrstvových prepregov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254660

Dátum: 15.01.1988

Autori: Miertuš Roman, Appel Ján, Malátek Milan

MPK: B29D 9/00, B32B 31/00

Značky: výroby, spôsob, prepregov, viacvrstvových

Text:

...hodnoty, »neumožňuje súčasný spôsob výroby trvalú rovnolmernü kvalitu iaolantov.Nevýhody doterajšieho stavu procesov výroby viacvrstvových izolantov spôsobom Inokrého kašírovania sa podla vynálezu odstraňujú riešením, pri ktorom sludový papier je umiestnený na posuvnom odvijacom zariadení, čo umožňuje pri definovanom nánose menit viskozitu tekutost roztoku spojiva medzi miestom jeho nanesenia na transportuý material a miestom spojenia...

Způsob výroby oxibenzinu obsahujícího terc.alkylmetylétery

Načítavanie...

Číslo patentu: 254646

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pražák Václav, Pokorný Petr, Kočvara Luděk, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 43/04

Značky: způsob, terc.alkylmetylétery, obsahujícího, oxibenzinu, výroby

Text:

...plyn je nejvýhodnější plyn z katalytických reforminqů. Katalyzátory jsou pro hydrogenační stupeň 0,1 až 0,5 hmot. palladia na gama-alumině a éterifikaění katalyzátor je porézní styren-divinylbenzenový katex v H - formě se specifickým povrchem 5 až 50 m 2/g.Rozborem způsobu podle vynálezu vynikne především rozsah surovín, pracovní podmínkya typy katalyzátorů. Výhodou způsobu podle vynálezu je možnost užívat užších nebo širších řezů...

Způsob výroby technické vnitřní soli 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové kyseliny prosté chloridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254634

Dátum: 15.01.1988

Autori: Popová Eva, Kohoutek Václav, Hromádko Zdeněk, Šálek Jaroslav, Horyna Jaroslav

MPK: C07C 143/58

Značky: 2,4-diamino-1,3,5-trimethylbenzen-6-sulfonové, technické, výroby, způsob, vnitřní, kyseliny, chloridů, prosté

Text:

...solí 2,4-diamino-1,3,5-trimethy 1 benzen-6-sulfonové kyseliny s bromaminovou kyselinou dochází vlivem přítomných chloridovýchaniontů k průběhu vedlejši reakce znázorněné schématemo H 2 o NHZ 803 M SO 3 Na ©O cr a © 0 © o Br 0 clVzniklá sodná sül kyseliny 1-amino-4 ~chlorantrachinon-2-sulfonové vykazuje výrazně sníženou reaktivitu halogenu takže se tento produkt při kondenzaci prakticky neuplatní. Se stoupající koncentrací chloridových...

N-(4-(6-Purinylthio)butyl)-N-nitrosomočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254631

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kotva Rudolf, Řežábek Karel, Černý Antonín, Křepelka Jiří, Pokorný Stanislav

MPK: C07D 473/38

Značky: výroby, způsob, jejich, n-(4-(6-purinylthio)butyl)-n-nitrosomočoviny

Text:

...dobu života léčených zvířat na 138 .N-/4-(6-Purinylthio)butyl/-N-nitroso-N,N-dietylmočovina (I, R 1 RZ etyl) byla účinná vůči Yoshidovou ascitickému sarkomu u krys kmene Wistar (v dávce 100 mg/kg p.o. prodloužila dobu života léčených zvířat na 156 a v dávce 200 mg/kg p.o. na 220 0) a vůči asoitickámu sarkomu 37 u myší kmene H (v dávce 100 mg/kg p.o. snížila velikost nádoru léčených zvířat na 51 . U sarkomu S 180 v jednom ze dvou pokusu...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Načítavanie...

Číslo patentu: 254629

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hájek Milan, Čermák Ján, Novák Miroslav, Šilhavý Přemysl

MPK: C07C 53/19

Značky: způsob, 2,4,4,4-tetrachlormáselné, výroby, kyseliny

Text:

...povahy katalyzátoru nebo v případě jeho žádoucího odstranění 2 reakční směsi je vhodné katalytické množství kyseliny, činící zpravidla 1 váh. na vychczí ester, neutralizovat. vhodnými neutralizačními činidly jsou např. uhličitany alkalických kovů jako je Na 2 C 03, KHC 03, NaHC 03, CaC 03 nebo Cao ap. Zvláště výhodné pro průmyslové provedení katalýzy transesterifikační reakce je použití kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit filtrací...

Způsob výroby bílkovinného hydrolyzátu ze syrovátky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254626

Dátum: 15.01.1988

Autori: Pivcová Jitka, Hušek Vladimír

MPK: C12P 21/06

Značky: hydrolyzátů, výroby, syrovátky, způsob, bílkovinného

Text:

...jako nutričního zdroje peptidů a volných aminokyselín při fermentačních procesech a obecně v biotechnologii. Výhodou způsobu podle vynálezu je použití všech bílkovin syrovátky, které nejsou zcela odděleny od ostatních složek syrovátky, jako je zbytkový obsah laktözy, kyseliny mlěčně, zbytkový obsah kaseinu.a jeho degradačních produktů a minerálních látek. Obsah těchto látek lze regulovat v širokém rozsahu ultrafiltrační technikou včetně...

Pigmentový přípravek na bázi ftalocyaninu mědi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254624

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šálek Jaroslav, Nečas Miroslav, Přidal Jiří, Plecháček Václav

MPK: C09B 67/16

Značky: mědi, přípravek, výroby, způsob, bázi, ftalocyaninů, pigmentový

Text:

...a (III) je R alifatický nasycený nebo/a nenasycený o počtu atomů uhlíku B až 24 a n je 2 až 4. Uvedený pigmentový přípravek se podle tohoto vynálezu vyrábí mletím ftalocyaninu mědi beta modifikace ve vodné suspenzi při teplotě 20 až B 0 °C a k umleté disperzi ftalocyaninu mědi se přidají sloučeniny (nebo jejich směs) obecnéhovzorce (I), (II) a (III) při pH 1 až 8, při teplotě 20 až 100 °C, načež se po vymíchání směsi produkt separuje,...

Způsob výroby dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu) o vysoké čistotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254619

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomola Libor, Čepický Miloš, Pscheid Jiří, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/66

Značky: vysoké, výroby, způsob, čistote, dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu

Text:

...a pote se extrahuje vodou, který je předmětem vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že surový dietylenglykol-bis(alľylkarbonát) se nejprve podrobí protiproudému stripování vodní parou za tlaku 5 až 15 kPa a při teplotě v koloně 50 až so °c, při teplotě páry na vstupu do kolony 70 Pc až 120 °c v poměru 0,2 až 0,5 kg páry na 1 kg surového produktu a patní produkt se uvádí na kolonu druhou, pracující za tlaku 4 až 10 kPa a při teplotě 20 až...

Způsob detoxikace a předčištění odpadních vod z výroby lakařských aminopryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254613

Dátum: 15.01.1988

Autori: Broulík Miroslav, Brabec Jan, Horna Aleš, Smrčka Jindřich, Makovský Leopold

MPK: C02F 1/58

Značky: lakařských, detoxikace, aminopryskyřic, způsob, výroby, odpadních, předčištění

Text:

...a/nebo isobutanolem etherifikovaných močovinoformaldehydových a melaninformaldehydových pryskyřio, za současné reqenerace přítomných alkoholu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že k odpadnim vodám se při teplotě 40 až 90 OC přidá alkanizační činidlo, zejména hydroxid vápenatý, V množství 0,08 až 0,2 molu na 1 mol přítomného formaldehydu, čímž se formaldehyd aldolizaci převede na netoxickou a biologicky odbouratelnou formosu. Takto...

Způsob výroby popílkové maltoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254603

Dátum: 15.01.1988

Autor: Crhák Karel

MPK: C04B 7/28

Značky: výroby, způsob, maltoviny, popílkové

Text:

...v tom, že popílek se dávkuje do uzavřeného mlecího systému oběhového mlýna mezi výpad ze mlýna a vstup do větrného třídiče. Mlýnů a větrných třídičü může být více než jeden a popílek lze dávkovat i na samostatné vyčleněný větrný třídič jen pro třídění popílku.Rešením podle Vynálezu se dosáhne toho, že částíce popílku s jemností vyhovující hotovému produktu se oddělí ve větrném třídiči a dalšího mletí se nezúčastní. zrna hrubší se z...

Regenerát z butylkaučukové směsi vulkanizované termoreaktivními fenolformaldehydovými pryskyřicemi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254593

Dátum: 15.01.1988

Autori: Müller Stanislav, Hala Jindřich

MPK: C08L 23/22, C08F 210/12, C08L 17/00...

Značky: fenolformaldehydovými, směsi, termoreaktivními, regenerát, způsob, pryskyřicemi, vulkanizované, výroby, butylkaučukové

Text:

...od 4 do 5 , naftalenů od 10 do 15 E,difenylü od 2 do 3 , antracenu od 2,5 do 3,5 , fluorantenu 0,5 , pyrenu 0,5 a aromatického oleje s elementárním složením C od B 4 do 85 , H od 12 do 13 , N od 0,1 do 0,8 , S od 3 do 4 s podílem do 30 nasycených uhlovodíků s molekulární hmotnosti 300 až 400. Dále se přidává od 3 do 6 hmotnostních dílů mikromletěho vápence a od 0,1 do 1,0 hmotnostního dílu draselného mazlavého mýdla se sušinou od 30 do...

Způsob výroby samosíťujících termoreaktivních akrylátových disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254586

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vachuda Jiří, Pařízek Rudolf, Pobišová Miroslava

MPK: C08F 4/40, C08F 220/56

Značky: disperzí, samosíťujících, způsob, akrylátových, termoreaktivních, výroby

Text:

...a zaručit hodnotu střední velikosti čéstic disperze 0,1 pm.Nejnověji bylo zjištěno, že k dosažení žádaného cíle je možné vyrábět vodné disperze v úvodu specifikovaných kopolymerů tak, že polymeraci emulze provedeme v nepžítomnosti per~ oxosloučeniny, která jinak tvoří nezbytnou součást obvykle používaného redoxního iniciačního systému.Jako iniciátcrů polymerace lze použít roztoky redukční činidel jako jsou disiřičitany....

Vodná disperze s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254546

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šarlejová Jana, Pazderský Jiří, Prudilová Marcela, Kučera František, Svojanovský Jindřich

MPK: C08J 5/14, C09K 3/14

Značky: výroby, abrazivními, způsob, disperze, vodná, plnidly, její

Text:

...disperze se vmíchá močovinofolrmaldehydová pryskyřice, následně pojívo a nakonec se dísperze dokonale zhomogenizuje.Výhodou předmětu vynálezu je, že vodná disperze je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prášek sedimentuje jen velmi pomalu a disperzi lze zpracovávat i po dělším časovém období, až za 24 hodin od její prípravy. Viskozitu disperze lze ve vhcdném rozmezí 0,2 až 2,0 Pa.s snadno regulovat obsahem vody....

Vrstvené vodonepropustná geotextilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254529

Dátum: 15.01.1988

Autori: Štěpán Jiří, Vrána Vladimír, Čermák Evžen, Folber Bohuslav

MPK: B32B 7/06

Značky: vodonepropustná, výroby, její, způsob, geotextilie, vrstvené

Text:

...A studeným svarem o pevnosti při rozlu~Způsob výroby vrstvené vodonepropustné geotextilie podle vynálezu se provádí tak, že se nejprve na textílie l, 3 vytlačuji z trysky § jednostranné povrchové nánosy 3, A polymeru ve formě taveniny a následně se mezi dvě takto upravené textílie l, 3, po jejich ochlazení a na strany s povrchovými nánosy 3, A polymeru, přivádi z trysky § spojovací vrstva Q polymeru ve formě taveniny, která se s povrchovými...

Epoxidové fóliové lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254528

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Jiří, Eder Martin, Vaňková Marcela, Mitáček Lubomír, Zedník Milan

MPK: C09J 7/00, C09J 7/02, C09J 7/04...

Značky: epoxidové, lepidlo, způsob, fóliové, výroby

Text:

...vytvrzování jako je 2,4-tolylen-bis-(N,N-dimetylmočovina) a vzniklá směs se po homogenizaci lisuje, nebo válcuje nebo vytlačuje a nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Tímto způsobem se získá lepidlo ve formě mírně lepivé fólie, která za laboratorní teploty dobře přilne k lepeným povrchům a po vytvrzení při teplotě v rozmezí 100-140 OC dává spoje s vysokými pevnostmi. Použitá technologie odstraňuje problémy s odpařováním rozpouštědel,...

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)trichlorsilanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254484

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hetflejš Jiří, Volšík Pavel, Borovec Ivo, Šabata Stanislav, Zelenka Pavel, Šíp Martin, Svoboda Petr

MPK: C07F 7/12

Značky: způsob, výroby, cyklohexenylethyl)trichlorsilanu

Text:

...dichlorsilanu a tetrachlorsilanu, výhodné 90 až 95 triohlorsilanu.Hydrosilace vinylcyklohexenu trichlorsilanem výše uvedené čistoty se s výhodouprovádí bez rozpouštědla a v přitomnosti vzdušného kyslĺku tak, že se reakčni směs obsahující vinylcyklohexen a katalyzátor zahřivá za současného přidávání směsi chlorsilanů takovou rychlostí, aby byla reakčni směs udržována ve varu. Po skončení reakce lze (cyklohexenyletyl)trichlorsi 1 an ziskat...

Způsob výroby předmětů za rotace ve formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254478

Dátum: 15.01.1988

Autor: Koukol Ludvík

MPK: G02C 7/04

Značky: rotace, tohoto, způsobu, způsob, provádění, výroby, zařízení, předmětů, formách

Text:

...zónyl se provádí podle potřeby za současného vyplachování nadávkovaných forem inertním plynem.Rotuje-li polymerizátor požadovanými otáčkami, zasune se celý sloupec forem uzavřený mezi třecími vložkami 3 ručně, nebo automaticky tyčí § do rotující aktivní zóny g. Aktivní zóna g je bud vyhřívána tepelným médiem, indukčně, nebo mikrovlnami, nebo je ozařována rtutovou výbojkou, dusíkovým laserem, anebo jiným zdrojem vhodného záření a může...

Fosfoniové soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254474

Dátum: 15.01.1988

Autori: Veselý Ivan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Kozmík Václav, Žák Bohumil, Dědek Václav, Votava Vladimír

MPK: C07F 9/28

Značky: jejich, výroby, fosfoniové, způsob

Text:

...2 a 5 substit furanový kruh/, 15,8 q trifenylfosfinu, 60 ml toluenu a 0,6 ml dimetylforamidu byla zahřivána k varu 5 hodin. Průběh reakce byl sledovân pomoci 0 chromatografie A tenké vrstvě /chloroform/. Po ochlazení reakční směsi byly vyloučené krystaly odsáty, promyty 3 x 20 ml benzenu, vysušeny při teplotě 100 OC a tlaku 133 až 226 Pa. Bylo získáno 15,95 9 produktu, t.t. 219 až 221 °C. Identita produktu byla potvrzena pomoci spektrálních...

Způsob výroby vodovzdorných překližovaných desek pro betonářské bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 254473

Dátum: 15.01.1988

Autori: Cejpek Vladimír, Pelčák Milan, Vaněk Izidor

MPK: B32B 21/14

Značky: betonářské, výroby, vodovzdorných, desek, překližovaných, bednění, způsob

Text:

...impregnace. Předkondenzací v sušárně nastane částečně vytvrzení pryskyřice a její zakotvení v celé tlouščce dýhy.Takto upravené dýhy se používaji při skládání souborů před liaováním jako povrchové dýhy překližovaných deeek pro betonářské bednění.Vytvrzenim pryskyřice při lisování překližované desky za působení zvýšené teploty a tlaku ve vytápěném hydraulickém lisu nastáva zpevnění této vrohni vrstvy, zvýšení její odolnosti vůči otěru a...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: zejména, oblast, tepla, způsob, vysokých, výměníku, vinutý, trubek, výroby, svazek, teplot

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Jazýčková jehla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254409

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zouhar Drahomír, Špíral Josef, Apolín Ladislav

MPK: D04B 35/04

Značky: jehla, způsob, jazýčková, výroby, její

Text:

...postupom je umožnčna výroba jazýčkovć jjehly potřcbnćhc) tvaru bez náročného třískovćht) odebírání materiálu, s vyhovující hladkostí na funkční části jehly a při odstranění nežádoucích povrchových vrypů a trhlinek. Kromě jižuvedených výhod dochází k zhutnění materiálu a tím, jak bylo uvedene, ke zvýšení pevnosti zejména funkčních částí, současně však zůstává zachována konstantní plocha průřezu stvolu jehly. Zhutnění materiálu...

Způsob čištění odpadních vod z výroby syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254400

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kašpar Vlastimil, Dvořák Josef

MPK: C02F 1/46, C02F 1/56

Značky: výroby, syntetického, způsob, odpadních, čištění, kaučuku

Text:

...anionaktivní flokulant v množství 1 až 5 mg/1.Při výrobě l tuny kaučuku odpadá (podle typu vyráběněho kaučuku 4 až 5 m 3 koncentrovaných odpadnich matečních lázní z kolagulace (sér) a 13 až 14 m 3 pracích vod z propirání vyrobeného kaučuku. Teplota odpadních lázní z koagulace bývá 70 až 50 °C. Jejich reakce se pohybuje 3 pH. V 1 m 3 odpadních lázní z koagulace bývá přítomno V závislosti na technologii koagulace od 1 kg do 3 kg...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vlachovský Vladislav, Koubková Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 1/42

Značky: náklady, způsob, ofsetového, vysoké, výroby, materiálů, elektrografického, tiskové, střední

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Napínací stélka s žebrem z plastické hmoty zejména pro rámovou obuv a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254361

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rybka Jiří, Habrovanský Josef, Kloubec Ludvík, Bařina František, Ševela Petr

MPK: A43B 13/38

Značky: rámovou, její, výroby, plastické, napínací, stélka, žebrem, hmoty, zejména, způsob

Text:

...použitého materiálu. Nevýhodou druhého uvedeného zpúsobu je malá pevnost spojeni pryže se stélkovým materiálem a jsou-li použity na stélku materiály vrstvené, dochází při ohybovém namáhání stélky v době nošeni obuvi k tzv. lístkování, což je rozvrstvení stélky.Uvedené nevýhody dosavadního stavu se odstraní použitím stélky podle vynálezu. Usňová nebo syntetická stélka je opatřena soustavou otvorů o velikosti od 0,4 mmz do 95 mmz,které jsou...

Způsob výroby nových substituovaných isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254349

Dátum: 15.01.1988

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter

MPK: C07D 409/14, C07D 413/14

Značky: derivátů, nových, substituovaných, výroby, způsob, isoxazolových

Text:

...buňky vytvořily za 1 až 2 dny souvislou vrstvu. Ředění v-iru bylo prováděno tak, že bez přísady účinné látky došlo v průběhu 3 až 4 dnů k úplnému oytopathyckêmu účlnku.ako kontroly byly užity buňky samotné,buňky s virem a pak byly jako zkušební vzorky užity buňky se zkoumanýml látkami různé koncentrace. ako minimälní toxická koncentrace byla určena ta. koncentrace zkoumaných látek, při nichž bylo možno pozorovat menší hustotu buněk než v...

Způsob výroby substituovaných derivátů kyseliny 2,3,4,9-tetrahydro-1H-karba-zol-1-octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 254348

Dátum: 15.01.1988

Autori: Demerson Christopher Alexander, Humber Leslie George, Mobilio Dominick

MPK: C07D 209/82

Značky: substituovaných, výroby, derivátů, způsob, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-karba-zol-1-octové, kyseliny

Text:

...Všechny amoniové soli, přijatelné z fyziologického hlediska.Přeměna na soli se uskutočňuje různými známými způsoby. V případě anorganických solí je výhodné rozpustit kyselinu obecného vzorce I ve vodě, která obsahuje alespoň ekvivalentní množství hydroxidu, uhličitanu nebo hydrogenuhličitaiíu, který odpovídá požadované anorganické soli. Reakce se s výhodou provádí v organickém rozpouštědle, mísitelném s vodou a inertním za reakčnich podmínek,...

Způsob výroby bezvodé sodné soli 19-deoxyagly-kondianemycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254347

Dátum: 15.01.1988

Autor: Moore Bernard

MPK: C07H 3/06

Značky: 19-deoxyagly-kondianemycinu, bezvodé, sodné, způsob, výroby

Text:

...krystalovat,pnovede se druhý stupeň postupu a k suspenzi nebo ke směsi se přidá hexan, aby sežádaný produkt vyloučil z methylenchloridu V maximálně možném množství. Bylo rovněž zjištěno, že hexan nejen že napomáha krystalizaci produktu z methylenchloridu, ale ani neporu.šuje mechanismus tvorby krystalů, který se primárně uplatňuje po zahuštění methýlenchloridového roztoku, je nutné,aby používaný hexan byl rovněž suchý, a obsahoval méně...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254345

Dátum: 15.01.1988

Autori: Gaida Wolfram, Roos Otto, Höfke Wolfgang, Lösel Walter, Wiedemann Ingrid, Schnorrenberg Gerd

MPK: C07K 7/04

Značky: aminokyselin, způsob, derivátů, výroby

Text:

...jako rozpouštěudle. Reakcí rs .thiolkysellnami například s kyselín-ou thloloctovou) se získají odpovídající acylmerkaptosloučeníny, z nichž je možno acylovou skupinu odštěpit působe-ním silných ubází.- Výchozí látky obecného vzorce II se ,připravují obvyklými kondenzacemi, které se uskuvtečňuji za použití obecně známých metod, jak jsou pop-samy pro syntézu pepticlů v publikaci Houben-Weyl, sv. XV/, 4. vydání,1974.Obecně se používají v...

Způsob výroby nových steroidních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 254342

Dátum: 15.01.1988

Autori: Källstroem Leif, Brattsand Ralph, Trofast Jan, Axelsson Bengt, Dahlbäck Carl

MPK: C07J 5/00

Značky: sloučenin, steroidních, výroby, způsob, nových

Text:

...cholesterolu nebo derivátů cholesterolu do liposomových přípravikü se stalo zcela běžnévdůsledku vyšší stability takových přípravků.Prvá stadia přípravy liposomů mohou s výhodou sledovat způsovby popsane v literatuře, tj. složky se rozpustí v rozpouštědle,například ethanolu nebo chloroformu, které se potom odpaří. Získaná lipidová vrstve se potom disperguje ve zvoleném vo-dném méIdiu, načež se roztok třepe nebo zpracujeultrazvukem....

Způsob výroby hydraulického pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254341

Dátum: 15.01.1988

Autor: Meynardi Guy

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, hydraulického, pojiva, výroby

Text:

...vápenatého, přítomného v surovinovém kmenu, aby vzniklý oxid vápenatý mohl reagovat při zvýšené teplotě 1200 až 1450 °C s oxidy železa, DXldBm lílinitým a oxiudem křemičitým za vzniku hydraulických fází slínku.V souladu s vynálezem se naopak zabráni úplné »dekarbonaci uhličitanu vápenatěho omezujíc tuto dekarbonaci .pouze na tvorbu aktivníuch vápenatých sloučeninje známe, že tepelný rozklad uhličitanu vápenateho je rovnovážnou reakcí,...

Způsob výroby vodotěsné jímky pro deponie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254336

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lukas Walter, Wirsching Franz

MPK: E02D 31/00, C04B 7/26, B09B 1/00...

Značky: vodotěsné, deponie, výroby, jímky, způsob

Text:

...s alespoň 3 0/0 hmot. volného oxidu vápenatého vznikají zejména při suchém ondsiřování kouřových plynů podle suché aditívní .met-ody. Takovéto popílky obsahující oxid vapenatý jsou velmi agresivuí a působí značné problémy při dalším zpracování. Pokud ale byly přeměněny podle shora zmíněné metody v suchý, práškovitý derivát, mohou se vynikajícím způsobem, bez dalších přísad, smíšeny s vodou, používat k výroćbě vodotěsné vany, popřípadě...

Způsob výroby derivátů fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254334

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kóródi Ferenc, Salomon Zoltán, Csorvássy István, Sándor József

MPK: C07C 101/08

Značky: derivátů, fenylalaninu, způsob, výroby

Text:

...ml ledové kyseliny octové,80 ml 96 kyseliny sírová a 200 ml vody se pridá 10 g 10 paládia na uhlí a směs se intenzívně míchá pod atmosférou vodíku při teplote 5 až 60 °C po dobu 20 minut. Potom se přidá 100 g DL-fenylserinu a směs se -hydrogenuje za podobných podmínek 12 ho-din. Katalyzátor se odfiltruje, promyje se dvakrát 50 m 1 horké ledové kyseliny octo 254334vě a sme-s se potom uvede k varu. Potom se při-dá 180,0 g bezvodého chloridu...

Nehořlavá kompozice akrylových polymerů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254322

Dátum: 15.01.1988

Autori: Brossas Jean, Clouet Gilbert

MPK: C08F 220/10

Značky: její, polymerů, výroby, akrylových, kompozice, způsob, nehořlavá

Text:

...jestliže koipolymer a/nebo lroubovaný polymer obsahuje strukturní jednotky ZZP N odlišných vzorců, tzn. vzorců, ve kterých Z a Z znamenají odlišné a-tomy nebo wrandikaly.V případě nehořlavě k-ompozice podle vynálezu se tedy jedná o směsi obsahující jednak známý methjakrylový polymer a jednak výše popsaný Ikopolyme-r a/neubo roubovaný polymer. Obě složky těchto směsi se smísí v takových množstvíoh, že finální kompozice obsahuje 1 až 10 0/0...

Zbůsob výroby derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254319

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hauel Norbert, Austel Volkhard, Reiffen Manfred, Diederen Willi, Heider Joachim

MPK: C07D 235/18, C07D 473/00, C07D 471/04...

Značky: zbůsob, výroby, derivátů, imidazolu

Text:

...obecného vzorce I, ve kterém R 4 .představuje hydroxymethylovou skupinu.Dodatečná alkoholýza nebo/a hydrolýza se účelně provádí buď v přítomnosti kyseliny, ako kyseliny chlorovodikové, kyseliny sírové, kyseliny fosforečné nebo kyseliny triohloroctové, nebo v přítvo-mnosti báze, jako hydroxidu sodného či hydroxidu draselného, ve -vhodném rozpouštědle, jako ve vodě, vodném methanolu, ebhanolu, vodné-m etihanolu, vodné-m isopropanolu nebo...

Způsob výroby anorganických materiálů modifikovaných chemicky vázanou 3-aminopropyl skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Czaková Marie, Rexová-benková Ľubomíra, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: způsob, modifikovaných, výroby, anorganických, skupinou, materiálů, 3-aminopropyl, chemicky, vázanou

Text:

...povrchu i průměru porů, takže lze volit vhodný materiálpodle požadavků aplikace (například lze použít drcenou porovinu, nebo keramické korálky).Ošetření keramiky halogenvodíkovými kyselinami je velmi jednoduché a v závislosti na teplotě a koncentraci kyseliny spočíva v několikaminutovém až několíkahodinovém styku keramiky s kyselínami a následném promytí vodou a případně sušení. Rovněž potřebná organokřemičitá činidla jsou běžně dostupná,...

Granulovaná dezoxidační slitina hliník-železo-uhlík a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254281

Dátum: 15.01.1988

Autori: Goszyk Bohuslav, Koritta Josef

MPK: C21C 7/06

Značky: její, slitina, hliník-železo-uhlík, dezoxidační, výroby, způsob, granulovaná

Text:

...se nechá püsobením vzdušné vlhkosti samovolně granulovat.Vsázka se ohřeje na teplotu 1 200 až 1 350 OC, při které dojde k roztavení železa v závislosti na jeho množství. Odlití se provede bud do kokil na licí pás, nebo volně na licí pole případně do větších bloků, kde je zaručene pomalá rychlost ochlazování.Bylo zjištěno, že vazbou hliníku vzniká karbid hliníku, který v podobě sítoví obklopuje jednotlivé zrna binární fáze hliník-železo....

Elektroizolační, antikorozní tavidlo pro měkké pájení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254269

Dátum: 15.01.1988

Autor: Jeník Jan

MPK: B23K 35/34, B23K 35/365

Značky: způsob, antikorozní, elektroizolační, pájení, tavidlo, výroby, měkké

Text:

...Vysoké rozpětí dosahované viskozity je přímo ideální pro plnění do tub a jiných vytlačovacích zásobníku jako je například injekční stříkačka.Není náročné na kvalitu surovín a jeho vlastnosti lze během výroby snadno měnit podle požadavků uživatele. Předností je jednodušší a dokonalejší technologie. Použije-li se aktivátor hydrohalogenid cyklohexylaminu má nízkou toxicitu. Tím, že plastifikátor vytěkává, snižuje se možnost poškození...