Patenty so značkou «výroby»

Strana 147

Způsob výroby etalonů pro zkoušení galvanoplastické vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242145

Dátum: 01.02.1988

Autor: Hladký Václav

MPK: C01N 19/04

Značky: galvanoplastické, výroby, zkoušení, etalonu, vrstvy, způsob

Text:

...se vyznačuje podstatným zjednodušením výrobního procesu při zachování zaručených kvalitativních ukazatelů. Způsob umožňuje výrobu jednotnou, výrobu etalonu pro destruktivní i nedestruktivní zkoušky, t.j. zhotovování příslušných sad komparačních etalonñ.Kruhový etalon pro nedestruktivní měření tlouštky a přilnavosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy na základním materiálu vysoce namáhané strojní součástí byl zhotoven tak, že se povrch...

Způsob výroby 4-hydroxybenzonitrilu popřípadě jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242141

Dátum: 01.02.1988

Autori: Záruba Jioí, Pospíšil Antonín, Porazil František, Novotný Miloš, Novák Miroslav

MPK: C07C 121/75

Značky: způsob, 4-hydroxybenzonitrilu, popřípadě, výroby

Text:

...v tom, že se reakce provádí při teplotě 180 až 220 °C, při níž je dosažene tlaku 2,8 až 5,8 Mľa, který odpovídá tenzi par metanolu.při uvedené teplotě. Dosahuje se 100 konverze p-ch 1 orbenzo~ nitri 1 u při vyšší než 90 selektivitě procesu. Reakce probíhá V nerezovém aułoklávu v uzavřeném systému po několik hodin.Na to je obsah autoklávu po ochlazení na normální teplotu zba~ ven plynných reakčnioh spplodin a suspenzoidní reakční...

Zařízení pro řízení výroby optického skleněného vlákna s měřením útlumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242070

Dátum: 01.02.1988

Autori: Harašta Petr, Svatý Vladimír, Prášil Vladimír, Pavlík Miroslav

MPK: G06F 15/46

Značky: výroby, útlumu, optického, měřením, řízení, vlákna, skleněného, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreeu představujícím schematický náčrtek mechanické části zařízení a blokové schema regulačního zapojení.Na obrázku výchozí materiál l prochází podávacím mechanísmem 3 do ohřívací jednotky 5 a odtud přes měříč průměru § do mechanísmu § pro tažení vlákna gg. jehož začátek lg je zave. den do navíjecího mechanismu gł, v němž je upraveno čídlo lz jasu. S hanací hřídelí gg motoru Z mechanismu Q...

Způsob výroby vysokoohmové vrstvy na nízkoohmovém polovodičovém substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242068

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stárek Jioí, Czaková Marie, Petrželka Karel

MPK: H01L 21/428

Značky: nízkoohmovém, polovodičovém, vysokoohmové, substrátů, výroby, vrstvy, způsob

Text:

...záření maximálně 104 mm.Výhodou způsobu výroby vysokoohmové vrstvy na nízkoohmovém polovodičovém substrátu podle vynálezu je jednoduchost a reprou dukovatelnost technologického postupu, kvalite vysokoohmové vrstvy bez výskytu růstových poruch. Při pulsním žíhání zůstává celý objem polovodičové desky na nízká teplotě.Předehřátí polovodičového substrátu na teplotu 290 až 7 oo° c umožňuje v závislosti na použitém typu pulsního zdroje...

Způsob výroby terciálních aminboranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242064

Dátum: 01.02.1988

Autori: Potfaj Jaroslav, Frank Pavel, Pech Jozef, Krueková Jitka

MPK: C01B 35/08

Značky: aminboranů, terciálních, způsob, výroby

Text:

...reakce podle předloženého vynálezu, podle kterého se terciární aminboraný připra vív vysokém v tě ku t že se auepenzí tetrahydrobordäřs výho o o,ýv organíckém rozpouštědle, s výhodouv octanu ethylnatém, probublává plynný oxid uhličitý v přítnm noctí terciárního aminu za intenzívního míchání po dobu 1 až 5H v rozmezí teplot O až 50 °C. .Čistý produkt se zíaká po promytí organické vrstvy vodou, jejím vysušení a odpaŕení...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236294

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, způsob, hydrogenfosforečnanu, bezvodého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na sraženinu, která se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a dehydratuje tepelným zpracováním na bezvodý hydrogenfosforečnan vápenatý. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236293

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, dihydrátu, výroby, hydrogenfosforečnanu, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem, nebo z tohoto roztoku po snížení koncentrace chloridu sodného se roztokem sody vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ze vzniklé suspenze se oddělí sraženina, promyje a vysuší. Zbylý roztok obsahující chlorid sodný a vznikající oxid uhličitý lze využít k...

Způsob výroby směsi dihydrátu a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236292

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, vápenatého, hydrogenfosforečnanu, bezvodého, směsi, dihydrátu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje, vysuší případně částečně dehydratuje tepelným zpracováním, pokud jeho složení neodpovídá...

Způsob výroby bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236291

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: vápenatého, výroby, bezvodého, hydrogenfosforečnanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236290

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, vápenatého, výroby, hydrogenfosforečnanu, dihydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenatým mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se roztokem hydrogenuhličitanu sodného vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého. Ten se ze vzniklé suspenze oddělí, promyje a vysuší. Zbylý roztok, obsahující chlorid sodný se vrací spolu se vznikajícím...

Způsob výroby bezvodného hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236289

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: výroby, hydrogenfosforečnanu, bezvodného, vápenatého, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na hydrogenfosforečnan vápenatý. Ten se za suspenze oddělí, promyje a tepelným zpracováním dehydratuje. Ze zbylého roztoku, obsahujícího chlorid amonný, se regeneruje amoniak v...

Způsob výroby dihydrátu hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236288

Dátum: 01.02.1988

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, výroby, vápenatého

Zhrnutie / Anotácia:

Z roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů vápenným mlékem nebo z tohoto roztoku po snížení obsahu chloridu sodného, se uhličitanem amonným vysráží uhličitan vápenatý, který se kyselinou trihydrogenfosforečnou převede na dihydrát hydroenfosforečnanu vápenatého. Ten se ze suspenze oddělí, promyje a vysuší. Ze zbylého roztoku, obsahujícího chlorid amonný, se regeneruje amoniak v regeneračním zařízení...

Způsob výroby směsi kyseliny /2-naftol-6-sulfonové, 2-naftol-3,6-disulfonové a 2-naftol-6,8-disulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236279

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šarbort Jiří

MPK: C07C 143/48

Značky: 2-naftol-6,8-disulfonové, směsi, 2-naftol-3,6-disulfonové, způsob, 2-naftol-6-sulfonové, výroby, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu sulfonace 2-naftolu za vzniku směsi mono- a disulfokyselin. Podstatou vynálezu je zkrácení doby sulfonace 2-naftolu za vzniku směsi sulfokyselin o obsahu 10 až 30 % kyseliny 2-naftol-6-sulfonové, 60 až 80 % kyseliny 2-naftol-6,8-disulfonové a 0,1 až 10 % kyseliny 2-naftol-3,6-disulfonové. Tato směs se získá ve vysokém výtěžku a je možno ji zpracovat po předchozí aminaci na kyselinu 2-naftylamin -3,6,8-trisulfonovou.

Způsob výroby kyseliny 2-naftylamin-3,6,8-trisulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236278

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šarbort Jiří

MPK: C07C 143/60

Značky: kyseliny, způsob, výroby, 2-naftylamin-3,6,8-trisulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny 2-naftylamin-3,6,8-trisulfonové, která slouží jako polotovar pro přípravu barviv. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se sulfonaci podrobí směs 2-naftylamin-6-sulfokyseliny, 2-naftylamin-6,8-disulfokyseliny a 2-naftylamin-3,6-disulfokyseliny.

Způsob výroby koncentrátu mléčné krmné směsi pro telata a mláďata hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 236252

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: A23K 1/08

Značky: zvířat, mláďata, koncentrátů, výroby, mléčné, krmné, směsi, teľatá, hospodářských, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát se vyrábí tak, že k mléčnému tekutému nosiči, například odstředěnému mléku, podmáslí, syrovátce, se přidá v tekutém stavu nemléčný tuk například sádlo, lůj, ztužený rybí trán, rostlinné tuky a usuší se na prášek s obsahem 25 až 55% hmot. nemléčného tuku, vyjádřeno na sušinu tekutého nosiče. K usušenému produktu lze popřípadě domíchat další práškovité polotovary, jako například doplněk biofaktorů a nebo jiná práškovitá krmiva...

Sposob výroby etylénu a acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236239

Dátum: 01.02.1988

Autori: Polák František, Šebo Tomáš, Borišek Igor, Čamaj Vladimír, Kmeť Vladimír, Foltán Stanislav, Kráľ Bohumil, Miština Ladislav, Mojžiš Teodor, Novotný Vlastimil, De Riz Marián

MPK: C10G 9/36, C07C 4/04

Značky: acetylénu, spôsob, etylénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénu a acetylénu na báze prírodných a/alebo syntetiských uhľovodíkov vysokotepelnou pyrolýzou pri teplote 1 000 až 2 800 °C a tlaku 0,03 až 0,5 MPa s bezprostredným stykom uhľovodíkovej suroviny s nosičom reakčného tepla. Do procesu sa nastrekuje zmes primárneho benzínu obohatená s 5 až 20 % obj. metánu alebo metánovej frakcie z procesu delenia plynov. Úbytok metánu vo vykurovacom plyne v 1. stupni pyrolýzy sa nahradí zvyškovým...

Způsob výroby methyesteru kyseliny 3a, 12a -diacetoxy-7a-hydroxy-5ß-chloranové

Načítavanie...

Číslo patentu: 236229

Dátum: 01.02.1988

Autori: Halásková Jarmila, Pihera Pavel, Schwarz Vladimír

MPK: C07J 9/00

Značky: methyesteru, kyseliny, diacetoxy-7a-hydroxy-5ß-chloranové, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby methylesteru kyseliny 3?, 12?-diacetoxy-7? -hydroxy-5? -cholanové selektivní acelací methylesteru kyseliny cholové acetanhydridem v interním organickém rozpouštědle typu toluenu, za přítomnosti base typu bezvodého octanu draselného nebo uhličitanu vápenatého a za teploty varu reakční směsi. Uvedená sloučenina má použití jako meziprodukt syntézy steroidních sloučenin, při přípravě radioizotopy značených látek, při studiu...

Způsob výroby 3a-acetoxyderivátů žlučových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236228

Dátum: 01.02.1988

Autori: Schwarz Vladimír, Halásková Jarmila, Pihera Pavel

MPK: C07J 9/00

Značky: způsob, kyselin, 3a-acetoxyderivátů, výroby, žlučových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3?-acetoxyderivátů žlučových kyselin selektivní acetylací 3?-hydroxylové skupiny methylesterů žlučových kyselin, obsahujících v molekule další hydroxylovou skupinu v poloze 6?, 7?, 12? nebo dvě hydroxylové skupiny v polohách 7? a 12?, acetanhydridem v interním organickém rozpouštědle typu toluenu za přítomnosti hydrogenuhličitanu draselného a za teploty varu reakční směsi.

Spôsob výroby modifikovaných asfaltov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236221

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kopernický Ivan, Runa Alfréd, Masaryková Margita, Juščík Mikuláś, Sventek Ján, Hojzák Miloš

MPK: C10C 3/02

Značky: asfaltov, spôsob, výroby, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby modifikovaných asfaltov pridávaním viskostatickej látky do zohriateho asfaltu. Viskostatická látka sa získa miešaním ľubovolného plastomeru a elastomeru na komorovom miešadle a závitkovom vytlačovacom stroji. Využitím vynálezu je možné na modifikáciu asfaltov využiť aj plastomery a elastomery ktoré sa samy o sobe na tento účel nedajú využiť z dôvodu ich nerozpustnosti v asfalte.

Způsob výroby teplem smrštitelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236220

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kopecký Bohuslav, Kalousek Miroslav

MPK: B29D 23/00

Značky: teplem, tohoto, zařízení, způsobu, výroby, způsob, provádění, trubic, smrštitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu umožňuje kontinuálně vyrábět teplem smrštitelné trubice z materiálu s tvarovou pamětí. Trubice se zahřívá nad teplotu měknutí, prochází štěrbinou mezi podávacími válečky do chladicí komory, ve které zvětšuje svůj průměr a ochlazuje se a ochlazená je odtahovacími válečky vytahována z chladící komory. Změnu průměru trubice v chladicí komoře vyvolává působení tlakového vzduchu přivedeného dovnitř trubice a změna délkového...

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236219

Dátum: 01.02.1988

Autori: Maťaš Michal, Skalák Pavol

MPK: C07C 27/10

Značky: vysokokoncentrovaných, alifatických, spôsob, výroby, ketónov, alkoholov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov, obsahujúcich v molekule 6 až 22 atómov uhlíka, získaných oxidáciou alkánov po prípadnom oddelení katalyzátora vyznačujúca sa tým, že reakčná zmes axidovaných alkánov sa adsorbuje na adsorbente, pozostávajúcom zo zeolitu s molárným pomerom Si02 Al203 najmenej 2,6 vo vodíkovej forme alebo forme obsahujúcej najmenej jeden katión prvej alebo druhej skupiny periodickej sústavy...

Sposob výroby aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236217

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hudec Pavol, Novanský Jozef

MPK: C07C 15/02

Značky: spôsob, aromatických, uhľovodíkov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby aromatických uhľovodíkov konverziou aromatickej suroviny na katalyzátore, obsahujúcom aspoň jeden z kovov VI a/alebo VIII. skupiny priodickej sústavy, zeolit s molárným pomerom Si02 : Al203 4 až 120 : l, a pojivo, pri teplote 320 až 520 oC, tlaku 0,7 až 5,0 MPa, priestorovej rýchlosti 0,4 až 8,0 h-1 za prítomnosti vodíka alebo vodík obsahujúceho plynu pri molárnom pomere vodík : surovina 1 až 25 : 1, pričom...

Způsob výroby světlého piva pro diabetiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236212

Dátum: 01.02.1988

Autori: Faktor Josef, Černohorský Vladimír, Cuřín Jiří

MPK: C12C 7/00

Značky: způsob, výroby, diabetiky, světlého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby světlého piva pro diabetiky podle základního autorského osvědčení č. 168 337, jehož podstata spočívá v tom, že se amylolytický preparát přidává ve fázi zapářky při teplotě 48 0C, načež po prodlevě při optimální cukrotvorné teplotě 62 až 66 0C se odebere jediný rmut, který se zahřeje na teplotu 70 oC, při této teplotě se ponechá do dokonalého zcukření a potom se povaří, přičemž odrmutovací teplota nepřesáhne 70 oC.

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů z oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236207

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stračár Slavomír, Uličný Štefan, Szlauer Jiří, Berghauer Zoltán, Demeter Arpád, Janok Jan

MPK: C21D 9/52, C21D 8/12

Značky: orientovaných, způsob, výroby, pásu, oceli, transformátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s hmotnostním obsahem 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,06 % uhlíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,004 až 0,012 % dusíku, 0,003 až 0,030 % síry, stop až 0,050 % hliníku, zbytek železo a nečistoty, je vyválcovaná z bram za tepla na pás tloušťky 1,0 až 3,0 mm, potom válcována za studena na konečnou tloušťku 0,2 až 0,4 mm a podrobena žíhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bramy z oceli, ve které je poměr obsahu hliníku k obsahu dusíku 0,3 až...

Způsob výroby drásacích kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236204

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hájek Alois, Ševela Petr, Kloubec Ludvík, Hájek Jiří

MPK: C14B 1/48

Značky: kotoučů, drásacích, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení výroby drásacích kotoučů, zejména pro drásání záložky napnutého svršku obuvi. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že do lisovací formy (2) se vloží předem připravený kotoučový kartáč s ocelovými dráty (13) a potom se zbylý prostor tvarovací dutiny (22) zaplní elastomerním nebo plastickým materiálem (s). Kotoučový kartáč se ustředí nosným prstencem (11) na středicím čepu (23) lisovací formy (2). Vynálezu lze využít při...

Způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 241447

Dátum: 01.02.1988

Autor: Balthazor Terry Mack

MPK: C22C 37/00

Značky: tvrzené, způsob, trojvrstvé, válce, litiny, výroby

Text:

...cementit. Takovéto válce jsou sice dostatečně tvrdé, ale křehké a nepružné a při používání nesnášejí tepelné ame chemické zatížení . up Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby tvrzené litiny pro trojvrstvé válce podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že do tekutého kovu pro odlévání válcü se na 1 tunu přidá 0,3 až 2 kg hmotnosti 75 ferosilicia a po jeho rozpuštění dále 0,2 až1 kg hmotnosti mletého grafitu nebo grafitového odpadu o...

Způsob výroby acetonu nebo acetonu, metylisobutylketonu a vyšších dehydrogenecí isopropylalkoholu nebo jeho azeotropické vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241425

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rybová Renata, Janáee Kkel, Perník Vít

MPK: C07C 49/04

Značky: azeotropické, způsob, acetónu, vodou, isopropylalkoholu, vyšších, výroby, metylisobutylketonu, dehydrogenecí

Text:

...vodíku a zbytkunezreagovaného isdpropylalkoholu. Voda přítomná v surovině prochází reaktorem beze změny ana katalytickou.dehydrogénaci isopropýlalkoholu nemá podstatný Vliv. Teplo potřebné pro reakci je dodáváno spalováním topného plyną, který cirkuluje v mezitrubkovém prostoru reaktorů.Při zatíženi katalyzátoru 8,46 litrů azeotropické směsi V isopropylalkoholu a vody na litr katalyzátoru a hodinu a teplo tě 34000 bylo dosaženo, vedłà vodíkug...

Zařízení pro cyklické vyhodnocování měrné spotřeby energie v technologickém procesu pro operativní kontrolu a řízení výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241420

Dátum: 01.02.1988

Autor: Brůnová Bohumila

MPK: G05B 19/21

Značky: řízení, operativní, spotřeby, výroby, energie, vyhodnocování, zařízení, procesu, cyklické, technologickém, kontrolu, měrné

Text:

...jeho vstup gg je spojen s výstu~ pem łłł řídících obvodů łł a jeho výstup 22 je zapojen na vstup Q čítače 1, jehož nulovací vstup.gg je spojen s výstupem.łł řídících obvodů łł a jeho výstup 55.3 e spojen se vstupem gg pamětových obvodů.§, jejichž výstup gg je spojen se vstupem indikační jednotky Q, při čemž výstup 5 čítače 3 je připojen na vstup koincidenčních obvodů 1,jejichž výstup je spojen se signar lizeční jednotkou Q, při čemž...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241414

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kolda Miroslav, Hladík František, Suchý Vladimír, Michhalski Rudolf

MPK: C08G 12/32, C08L 61/22, C08G 12/12...

Značky: výroby, aminoplastů, lisovacích, způsob

Text:

...podmínek polykondensaoo po oolou debu jejího trvámí je to, že i teplota kondonzaömíhooystému Jo od počátku.na tak-Vyüoké hodnotě kterou zajistí pňuhměňi pevná suroviny, tím de vytváří maximální hodnota raakění antalpio, ktoré je určující pro všechny důležité vlastnosti vyráhěných aminoplaatů. Postup dle vynálozu umožňuje i při náololné sušioí pariodě granulovanáho aminoplastu va fluidním vznoou, äo stěny fluidního reaktoru mohou být...

Způsob výroby výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239986

Dátum: 01.02.1988

Autori: Buchta Karel, Talácko František, Kocourek Antonín, Stehno Jaroslav, Machata Václav

MPK: H01L 21/44

Značky: výroby, součástky, výkonové, způsob, polovodičové

Text:

...°C. Opačná strana křemíkových desek je dále celou plošně pokovena vrstvou kovového materiálu, oapříklad zlata, 239 986Plošné rozčlenění kontaktu na katodové a řídící - resp.bázovéa emitorové oblasti se provádí běžným fotolitogfafickým postuPemazásadní nevýhodou popsaného procesu je nezbytnost pokovovata fotolitograficky zpracovávat křemíkové struktury Již vyčleněných malých průměrů, což podstatné zvyšuje pracnost výroby a klade velké nároky...

Jednovrstvý nebo vícevrstvý vyztužený pás a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 239976

Dátum: 01.02.1988

Autori: Mattausch Pavel, Kolliner René, Rozprim Jan, Uhlío Karel

MPK: B29D 29/00

Značky: vyztužený, výroby, vícevrstvý, způsob, jednovrstvý

Text:

...Pás může být na jedné nebo obou stranách opatřen krycí vrstvou-z táhož polymeru, z termoplastu nebo z pryže nebo ji může tvořit textilní pás.Způsob výroby pásu podle vyná 1 ezuepočívá v tom, že se jednqlivć vrstvy kostry naeytí nízkomolekulárním kapalným kaučukem nebo jeho roztokom (napr. benzínovým), v případě kostry 3 orientovaných fólií opatří nánoaem tohoto kaučuku,pak ee jednotlive vrstvy spojí, případně opatŕí krycími vrstvami...

Způsob výroby nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239968

Dátum: 01.02.1988

Autori: Malec Václav, Laoka Zdenik

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: způsob, výroby, katalyzátoru, nosičového

Text:

...při kterém se silika pod inertníatmosférou impregnuje bis-trifenylsilylchromátem v suspenzi v alífatickém uhlovodíku s 5 až 7 uhlikovými atomy, k suspenzi vzniklého meziproduktu se přidá roztok organohlinité sloučeniny,oddělí se kapalná fáze a výsledný.katalyzátor se vysuší, zdokonalený tím, že se bis-trifenylsilylchromát před vlastní impregnací na siliku zaplaví v uzavřené nádobě alifatickým uhlovodíkem s 5 až 7 uhlíkovými atomy v...

Způsob výroby živičné směsi odolné proti plastickým deformacím

Načítavanie...

Číslo patentu: 239952

Dátum: 01.02.1988

Autor: Petura Miloš

MPK: E01C 7/10

Značky: směsi, živičné, deformacím, odolné, plastickým, výroby, proti, způsob

Text:

...ceaentovým mlekeml. V porovnaní s klasickými, vyžadují však živičné směsi z KFC poněkud vyšši hutnicí energií - vzhledem k nižšíau obsahu živičného pojiva a většinu ůhlu vnitřniho tření. Doaažení objemové hmotnosti je velmi důležité pro vlastní životnost těchto směsi. Nasazení vibračních a těžkých valců je tedy nezbytně pro dosažení požadovaných vlastností výše uvedených směsi. Předobalením kameniva ceaentovýa mlékea získàme kanenivo...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254747

Dátum: 15.01.1988

Autori: Danda Alexandr, Paleta Oldřich, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, způsob, hexafluoralkanolů

Text:

...rizikem.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob přípravy hexafluoralkanolů obecného vzorcekde R 1 je vodík nebo alkyl o počtu atomů uhlíku 1 až 5, R 2 je alkyl o počtu atomú uhlíku1 až 3, reakcí s alifatickými alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 5 za iniciace ultrafialovým zářením. Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve fotochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,5 MPa při teplotách -40 až 120 °C. Při...

Způsob kontinuální výroby N-sec.alkyl-N’-fenyl-p-fenylendiaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254739

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mašek Ján, Pašek Josef, Waradzin Walter, Mosný Ivan, Pexidr Václav, Volf Jiří, Uhlár Ján, Doležal Pavel, Mlynár Jaromír

MPK: C07C 87/58, C07C 87/62

Značky: výroby, n-sec.alkyl-n’-fenyl-p-fenylendiaminů, kontinuální, způsob

Text:

...ovlivñují selektivitu reduktivní alkylace. Proto má již jednou použitý katalyzátor mnohem vyší selektivitu než katalyzátor čerstvý a je výhodné jej do procesu recyklovat /Čs. A 0 219 094, 1081/. Recykláž části použitého katalyzátoru však vyžaduje speciální zařízení. Podle předloženého vynálezu se do alkylačních reaktorů jednak nastříkuje relativně nízká koncentrace katalyzátoru, tak aby se chlorovanými nečistotami katalyzátor optimálně...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-2-fenylpyridazín-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243777

Dátum: 15.01.1988

Autori: Helán Radek, Nováeek Rostislav, Sedláeek Pavel

MPK: A01N 35/10

Značky: spôsob, 5-dichlór-2-fenylpyridazín-3-onu, výroby

Text:

...s kyselinou mukochlórovou rozpustenou priamo V reakčnom roztoku sa dá uskutočniť v, prítomnosti vzniklých reakčných splodín V roztoku o koncentrácii 3,5-8 hmotn. fenylhydrazĺnuhydrochloridu.Výhodou uvedeného postupu je zníženie objemov strojnotechnologického zariadenia pri priemyselnom využití a v dôsledku toho zníženie investičných nákladov.Do predlohy 800 ml vody sa postupne nadávkovalo za intenzívneho miešania a chladenia 825 ml 32 ...

1-(2-Chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254731

Dátum: 15.01.1988

Autori: Křepelka Jiří, Černý Antonín, Mělka Milan

MPK: C07D 473/38

Značky: výroby, jejich, způsob, 1-(2-chlorethyl)-3-(4-(6-purinylthio)butyl)-močoviny

Text:

...ve zředěné kyselině chlorovodíkove (viz čsl. pat. 128 123).Potřebný 2-chlorethylisokyanát je komerčné dostupný preparát, popřípadě ho lze vyrábět popsanými způsoby (viz například Siefken W., Ann. Chem. 562, 103 (1949.Nitrosomočovina vzorce Ib měla při testování na experimentálních myších a krysíchnádorech protinádorový účinek projevující se ve srovnání s kontrolními neléčenými zvířatybud snížením průměrné hodnoty hmotnosti...

Kapalina pro odlučování přestřiků nátěrových hmot ve stříkacích kabinách s mokrým odlučováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254723

Dátum: 15.01.1988

Autor: Sigmund Jaroslav

MPK: B05B 15/12, C09K 3/32

Značky: mokrým, její, kapalina, odlučování, výroby, odlučováním, přestřiků, způsob, stříkacích, nátěrových, kabinách

Text:

...hydroxidu sodného v množství l až 2 hmotnostních dílech hliníku na 10 hmotnostních dílü hydroxidu sodného, načež se do získaného koncentrovaného roztoku,obeahujíoího směs hydroxidu sodného a hlinitanu sodného přidá voda tak, aby výsledná pracovní koncentrace byla 0,2 až 1 hmotnostní díl rozpuštěného hliníku v 1 000 hmotnostních dílech vody.Výhodou kapaliny a způsobu její výroby podle vynálezu je možnost využití doposud nezužitkovaných...

Způsob výroby obalovaných sazenic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254721

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomeš Zdeněk, Havránek Zdeněk, Cerha Vladimír

MPK: A01G 9/10

Značky: výroby, způsob, obalovaných, zařízení, provádění, způsobu, tohoto, sazenic

Text:

...sebe absorbuje živiny obsažené V substrátu, takže u ní se není třeba obávat šoku koŕínků sazenice přiPředmětem vynálezu je i zařízení k výrobě obalovaných sazenic. Jeho podstata spočíva v tom, že sestává z formy obalu, kterážto forma je uložena uvnitř vnějšího pláště. vnější plášť je nahoře opatřen uzavíracím víkem, v dolní části odsávacím potrubím a přívodem stlačeného vzduchu. Vnitřek děrované formy může být pro snadnější odsávání přebytečné...

Meď pre chladiarenské rúrky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243756

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kutílek Jioí, Nejedlý Zdenik

MPK: C22C 9/00

Značky: chladiarenské, rúrky, spôsob, výroby

Text:

...medi a z fosforu, pričom obsah prlmiešaním je stopový až do 0,001 bizmutu, 0,001 0/0 síry, 0,002 niklu, 0,002 antimonu, 0,002 arzenu,0,002 9/0 cínu, 0,005 °/0 olova, 0,005 0/0 železa a 0,008 zinku podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je legovaná fos 4 forom na množstvo 0,015 až 0,040 °/0 hmotnosti. Ďalej podstata vynálezu spočíva v tom,že legovanie taveniny medl fosforom sa vykonáva až po jej dezoxidácii dreveným...