Patenty so značkou «výroby»

Strana 145

Způsob výroby reliéfní plošné vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 255628

Dátum: 15.03.1988

Autori: Petrová Květa, Dvorský Drahomír, Ponikelský Zdeněk

MPK: D03D 15/04

Značky: reliéfní, způsob, textilie, výroby, vrstvené, plošné

Text:

...působící vrstvení reliéfní plošné textilní útvary, například kombinací dvou tkanin, tkaniny a úpletu čí tkaniny a pletenotka níny.Podmínkou vzniku reliéfu je dostatečný rozdíl ve sráživosti použitých textilii a to alespoň v jednom směru, ař již v podélném nebo příčněm.Rozdíl sráživosti v roztocích silných alkálií lze dosáhnout volbou materiálů a to například tak, že se použije jedné celobavlněné textílie a druhé textílie s vysokým...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sychra Václav, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana

MPK: B01J 23/34, B01J 23/74, G01N 21/31...

Značky: termooxidační, stanovení, způsob, metodu, rtuti, výroby, katalyzátoru

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Způsob výroby (2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255616

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kolínský Jiří, Jareš Václav, Šimek Petr, Lepša Luděk, Lebl Michal, Krojidlo Milan, Krchňák Viktor, Geisler Adolf

MPK: C07K 1/06, C07K 7/64

Značky: způsob, výroby, 2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Text:

...z uvedeného vyplývá, spojuje způsob podle vynálezu výhody obou známých metod.Rozhodujíeím momentem bylo nalezení vhodného stupně, kdy přerušit syntézu na pevném nosičia přijít na provedení zbývajících stupňů V roztoku, k němuž přispěly systematické srovná vací pokusy. způsobem podle vynálezu došlo ke zvýšené výrobě žádaného peptidu při současném snížení materiálových nákladů, úspoře surovín i pracovních sil, přičemž získaný...

Způsob výroby výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255610

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hahn Oldřich, Habuda Rudolf

MPK: B21J 1/00, B21B 21/00

Značky: výroby, výkovků, způsob

Text:

...požadavky na předkovek. Odpadní zátka vzniká v první fázi výtlačného lisováni trub, kdy ohřátá vsázka, napěchovaná razníkem v kontejneru, je prorážena trnem. Při tomto prorážení vytlačí čelo trnu část materiálu otvorem V matrici ven. Tento proces vzniku odpadní zátky je technologicky srovnatelný s procesem kovâní (lisováni) v uzavřené zápustce s plným bočním tlakem,při kterém se dosáhne nejvyšších hodnot tvárnosti a přípustného...

Eluční stavebnicový generátor 99mTc a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255601

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šebek Zdeněk, Melichar František, Svoboda Kristian, Tympl Milan

MPK: G21G 4/08

Značky: 99mtc, stavebnicový, výroby, eluční, způsob, generátor

Text:

...porésními ucpávkami a snadno odstranitelnými uzávěry,je naplněna hrubě dispersním materiálem s vysokým obsahem molybdenu, což umožňuje nejprve nádobku použit jako ozařovaci ampuli a její náplň jako terčový materiál jakož i posléze po skončeném ozáření v reaktoru jejich bezprostřednĺ použití jako generátorovou elučnĺ kolonku a náplně jako elučni matrici pro vymývání 99 mTc- náplň základní elučni qenerátorové nádobky je tvořena materiálem, kde...

Dezénovací válec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255591

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hromadník Karel, Sypták Karel

MPK: B29C 59/04

Značky: výroby, způsob, dezénovací, válec

Text:

...P dle obr. 2, obr. 4 podélný řez formou se skořepinou galvanického pláště a obr. 5 řez rovinou A-A dle obr. 4.Dezénovací válec podle vynálezu, určený pro dezénování plošných materiálů, např. plastu nebo pryže, je tvořen kovovým nosným jádrem l (obr. 1) s.upínacími čepy 3, na kterém je na 1 i sován plášt g ve tvaru dutého válce, zhotovený galvanoplastickou- 3 255 591 cestou podle modelového plošného materiálu lg (obr. 2).Při výrobě...

Textilie tkaná nebo pletotkaná se vzorovým efektem, způsob výroby této textilie a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255585

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kolář Karel, Cvach Zdeněk, Heller Jindřich

MPK: D03D 13/00

Značky: vzorovým, tkaná, této, textilie, tohoto, způsob, efektem, pletotkaná, zařízení, způsobu, výroby, provádění

Text:

...a maximální šíře vzoru je jedna polovina osnovních nití, například levá polovina, nad a jedne polovina, pravá, pod tyčí, . i Teoreticky lze rovněž uvažovat o návleku nití, například 2 nítě pod, 2 nitě nad, dále.24, 26, 28 až do konce osnovy. Jiný příklad 12, 13, 14, 15 až dokonce osnovy atd. V těchto případech je etřída vzoru totožné se šířkou tkaniny nebo pletotkaniny.Vynález umožňuje jednoduchými prostředky vytvářet na tkaninách nebo...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255544

Dátum: 15.03.1988

Autori: Märtin Rolf, Hörhold Hans-heinrich, Flammersheim Hans-jürgen, Wolf Horst, Klemm Elisabeth

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidel, výroby, způsob

Text:

...o 5 aBHTb 3-5 aec.Z Óbwounnunawopa, oöpasymmero pannKan.0 coöenno npnronmmn nnn aroro moronununawopamu nannmrcn őensounonuü swap, öensonxnsonponnnosuů sónp. Hpennoururenbno K pacraopy H 3 3-xnop-2-rxpoxcunpov nunoaoro aànpa axpunonoü (neraxpnnonoü) xncnorm nnn K pacraopy na 3 u 3 o 5 y Toncn-2-rnpoxcnnponnnovoro swnpa axpunosoň (neraxpunosoñ) xncnomm H öensou HOBOPO sůnpa Mozno noöaauwb xpacuwenn, 3 uacwuocwn Mewunenonuů Chnnů, aKpn~...

Způsob výroby rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 255537

Dátum: 15.03.1988

Autor: Olenin Leonid

MPK: B21J 5/00

Značky: rotačních, způsob, těles, výroby

Text:

...ocymecmanamw nooqepenno BHTGCHHH Marepnax za raesna nepnoü HOĽyMaTpHHH,npH Henonammuoü ornocnmenmao aarowosxu BTOp 0 ü nonwmawpmuu, a sarem na rnesna Bwopoñ Honwmawpnuu npm HBHOĽBMXHOĚ nepnoñ noJrymawpme. 4Ha ®nr.I noxasana onepauna qmxcaunm sarorosxn B rnesne onnoñ na nonymawpnnz Ha ®Mr.2 - onouqanue BHnasnusaams Marépnana na raeana nepsoñ nonymarpnumYcranannnnamr aaroroaxy I (HŕI) onnn KOHHOM 2 B rnesnp 3 nepsoü noawmawpnuu 4,...

Způsob výroby vícevrstvých součástí z polyesteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255509

Dátum: 15.03.1988

Autori: Freund Wolfgang, Kiessling Werner, Ochmann Hubert

MPK: B29C 67/20

Značky: výroby, polyesterů, součástí, vícevrstvých, způsob

Text:

...nonusmupnoň cmonoü mene K nnnenuun, yueusmammum npoquocrb cxaawmnaaua, nronmmnm noxponnux cnoea, nMémmHx MGCTO npn npHMeHeHHHpauHOHanbHOP 0 Mewona nnmexunn 5 coqeraauu c rnyöoKHM KpenneHueM.B cooTgercTann c nso 6 peTeHHeM onpeenenuaa Tonunua HOKDOBHHX cnoes nocrnraercn sa cuew npnMeHeHHH meno- H cMonoTopMosamux cpecrn nyTgM.pauuoHanbHoro Konönnuponanuoro cnocoőa.Hpusnaxn usoöpewennx COCTOHT 3 TOM, uro nocne nuneunsaunn...

Těleso lineárního urychlovače elektronů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255490

Dátum: 15.03.1988

Autori: Marešová Vlasta, Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: H05H 9/02

Značky: těleso, elektronů, urychlovače, lineárního, způsob, výroby

Text:

...Výroba všech vkládaných součástí je snadné a po jejich sesazení na upevňovacím čepu je do poslední chvíle možno stále kontrolovat všechny rozměry a jakost vnitřního povrchu budoucího uryohlovače. Ze všech uvedených skutečnosti vyplývají i značné ekonomické výhody tohoto výrobního způsobu.Příkladné provedení tělesa lineárního urychlovače elektronů podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, na kterém je soustava tělesa...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia z odpadních kalů pro zpracování uranových rud extrakcí kyselinou sírovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 255488

Dátum: 15.03.1988

Autori: Matouš Václav, Tympl Milan, Pecák Václav

MPK: C22B 34/12

Značky: kalů, extrakci, sírovou, kyselinou, oxichloridu, výroby, zpracování, způsob, uranových, zirkonia, odpadních

Text:

...kal, V podstatěsměs kyselého a zásaditého fosforečnanu zirkoničitého. Zneškodnění kalu se obvykle provádí jeho alkalizací hydroxidem vápenatým a uložením v předepsanýoh skládkách.Zmíněné nedostatky odstraňuje technologické zpracování zmíněného kalu způsobem preparace oxidu zirkonia podle vynálezu.Podstatou vynálezu je způsob výroby oxychlorídu zirkonia z odpadních kalů, po zpracování uranových rud extrakcí kyselinou sírovou a dalším...

Způsob výroby Z drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255482

Dátum: 15.03.1988

Autor: Dušek Josef

MPK: B21B 1/16

Značky: způsob, drátu, výroby

Text:

...tuhosti.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby Z drátu pro uzavřená nosné lana z polotovaru kruhového profilu, kde tlakové přetváření se provádí kolmo k jeho diagonále. Poměrná celková redukce po pěti až sedmi průchodech činí 25 až 42 . Průchody po sobě následně jdouci jsou o poměrně redukci 6 až 12 .Výhoda uvedeného způsobu podle vynálezu výroby Z drátu pro uzavřená nosná lana spočívá v postupném protvářeni materiálu v celém...

Kopolymery N-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255461

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lokaj Jan, Hrabák František

MPK: C08F 232/08

Značky: n-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu, kopolymery, výroby, jejich, způsob

Text:

...(1,19 g, tj. 47 konverze) se přesráži hexanem z roztoku chloroformu. Nalezené složení 54,37 2 C, 7,41 H, 0,70 N a 16,91 Br odpovídá 25,2 hmotnostních (6,59 molárnich) substituovaného 4-cyklohexenStejným způsobem jako V příkladu 1 se polymeruje roztok 1,99 g N-(2,4,6-tribromfeny 1)-4-metyl-4-cyklohexen-1,2-dikarboximidu, 1,30 g styrenu a 0,03 g 2,2-azo~bis(isobutyronitrilu) v 8,3 cm 3 chloroformu. získaný bílý kopolymer (0,70 g tj....

Polymery 2-akryloyloxy-2-fenyloctové a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255460

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lokaj Jan, Hrabák František, Bezděk Milan Csc

MPK: C08F 20/30

Značky: 2-akryloyloxy-2-fenyloctové, způsob, kyseliny, výroby, polyméry, jejich, 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové

Text:

...zbaví vzdušného kysliku a 7 polymeruje 24 hodin při teplotě 80 °C. Vznikne tvrdý, matně bílý bloček (3 g, tj. 100 konverse), který je V důsledku zesitování nerozpustný v běžných rozpouštěàlech, v nichž pouze botná.stejným způsobem jako v přikladu 2 se zpolymeruje směs 1,5 g 2-akryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny, 1,5 g metylmethakrylátu a 0,009 g 2,2-azovbís(isobutyronitrilu)ČVzniklý kaučukovitý bloček botná v polárních organických...

Způsob výroby elektrografických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255441

Dátum: 15.03.1988

Autori: Stejskal Alois, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Kopelent Jindřich

MPK: G03G 5/087

Značky: elektrografických, materiálů, výroby, způsob

Text:

...michadel, účinkuPopsaný postup výroby byl postačujici pro běžné středně viskozitní systémy. IntenziFikace výroby a všeobecně snižováni exhalací organických rozpustidel vede ke stálému zahuštováni elektroqrafických disperzí radikálním snižováním obsahu rozpustidel. Pro tyto případy je výše popsaný posLup výroby nedostačujíoí. Neumožñuje především dosažení požadovaného značnćho zahuštěni disperzí, při zvyšováni koncentrace pevné fáze pak...

Protéza ženského prsu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255405

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vodňanský Jiří, Dlabal Karel

MPK: A61F 2/12

Značky: ženského, její, způsob, protéza, výroby

Text:

...kyslíku (na vzduchu), namísto běžně používané pclymerace v inertní atmosfére, se vytvoří vrstva homogenního nehoubovitého polymeru také na zadní straně protézy.Formu lze při polymeraci s výhodou odklonit od svislé osy o 1 až 45 °, čímž na hotovém výrobku vznikne šikmá plocha. Protéza potom tvarově odpovídá přirozenému ženskému prsu.Po skončení polymerace se protéza dokonale vypere ve vodě.Pro prípravu houbovitého polymeru se používá o...

Spôsob výroby kryštalického zeolitu typu ZSM-5

Načítavanie...

Číslo patentu: 255394

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mravec Dušan, Ilavský Ján, Šimková Anna, Majling Ján, Hrabě Zdeněk

MPK: B01J 37/10

Značky: výroby, zsm-5, zeolitu, spôsob, krystalického

Text:

...pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy. Takto pripravené zeolity sa po kalcinácii, ionovej výmene a aktiváciimôžu použit ako kyslé katalyzátory s tvarovo-selektívnym účinkom.Výhodou postupu podľa vynálezu je to,že sa pre prípravu zeolitov typu ZSM-5 nevyžadujú drahé a ťažko dostupné tetrapropylamóniové zlúčeniny, alebo iné organické šablóny a že sa takto pripravia zeolity o vysokej kryštalinite za kratší reakčný čas oproti...

Spôsob výroby vodovzdorných preglejok

Načítavanie...

Číslo patentu: 255383

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krišková Olga, Džadoň Alojz, Kadlec Pavol, Bešina Ivan, Kubín Juraj, Hespodárik Alexander

MPK: B27D 1/04

Značky: vodovzdorných, preglejok, spôsob, výroby

Text:

...živícami. Výhody spôsobu výroby podľa vynálezu spočívajú v tom, že použitá lepiaca zmes zaručuje kvalitnú súdržnosť dyhových predliskov za studena, čo je základným predpokladom mechanizácie výroby. Súčas 4ne sa zlepšuje ekonomická bilancia výroby vodovzdorných preglejok náhradou časti ienolickej živice aktívnym pnidlotn. Z ekologického aspektu je dôležité zníženie úniku hygienicky sledovaných škodlivín, ako sú formaldehyd a fenol z lepených...

Spôsob výroby soli s alkalickým kovom alebo kovom alkalických zemín 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255380

Dátum: 15.03.1988

Autori: Poór Robert, Mravec Ján, Maczek Ján, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07C 53/134, A01N 39/04

Značky: alkalických, kovom, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, výroby, kyseliny, alkalickým, spôsob, zemin

Text:

...použiť i kombinácie vodných roztokov alkalických hydroxidov a ebo uhličitanov. Neutralizáciu taveniny pri uvedenej teplote možno uskutočniť hydroxidom, Lihličitanom, kysličníkom alkalického kovu alebo kovu alkalických zemĺn.Počas neutralizácie pri teplote 85 až 100 stupňov Celzia sa neutralizačná Voda samovolne uvoľňuje z reakčného priestoru a odchádza z taveniny neutralizovanej Z-mety 1-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny vo forme vodných pár,...

Spôsob výroby oxychloridu fosforečného

Načítavanie...

Číslo patentu: 255367

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čollák Mikuláš, Magura Miroslav, Sabadoš Július, Kurajda Pavol, Hoľko Michal, Edgar Kužma

MPK: C01B 25/10

Značky: oxychloridu, fosforečného, výroby, spôsob

Text:

...kyseliny fosforečnej a chlorovodikovej.V tomto vynáleze sa rieši oddelovanie kvapiek oxychloridu fosiorečného a chloridu fosforitého suchým spôsobom tak, ako je to nakreslené na obr. Na odlúčenie kvapiek sa používa suchý odlučovač, ktorý je z materialu odolávajücemu kyslej korózii a je v ňom tkaninová filtračné vložka z korözne odolného materiálu umelé hmoty).Podstatou tohto vynálezu je, že chlorid fostoritý sa oxiduje suchým kyslíkom. Kvapky...

Spôsob výroby vrstveného silikátového stavebného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 255360

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tomka Miroslav, Bartelt Koloman, Vaníček Peter

MPK: B28B 1/30

Značky: stavebného, dielca, silikátového, spôsob, vrstveného, výroby

Text:

...elementami a do výšky požadovanej hrúbky vrstvy nasype sa s 10-20 °/n prevýšením betónová zmes o menovitom zloženíZmes sa zhutní ponornými vibrátormi. Po povrchu zhutnenej betónovej vrstvy zasunú sa čelami formy ocelové jadra a vložky a naleje sa surová pórobetonova zmes o zlozeníkremičltý piesok cement SPC 325 sádrovec alebo sádras prísadami hydrátu vápenatého, hliníkového prášku a plastifikátora. Celá forma sa zaklopí...

Spôsob výroby zložitých tenkostenných profilov z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 255358

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gendiar Jozef, Kotleba Jozef, Štukovský Štefan

MPK: B29C 47/12, B29C 47/00

Značky: spôsob, profilov, tenkostenných, zložitých, výroby, mäkčeného

Text:

...s veľkosťou častíc menšou ako 0,03 mm. Výber pigmentov, čo do druhu, nie je nijako obmedzený, ak spĺňa ostatné technologické a funkčné požiadavky. Obvykle postačí prísada pigmentov v množstve do 5 hmotnosti PVC kompozície.Ako súvisí šmykový gradient taveniny PVC kompozicie s výkonom použitého vytláčacieho stroja a požadovanou výrobnou rýchlosťou je ilustrované V tabuľke 1. Pritom je nutné vziať do úvahy, že každý vytláčací stroj disponuje len...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255350

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Poór Robert

MPK: C07C 103/76

Značky: dimetylamínovej, spôsob, výroby, kyseliny, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej

Text:

...je rozpustná vo vode 2 až 10 g/l (podla teploty), čo» môže zapríčiniť straty produktu. Pri neutralizácii filtračného koláča neutralízačné čínldlo. okrem neutralizácie 2-metyl-4-chlórfenoxvoctovej kyseliny neutralizuje prednostne minerálne kyseliny, čím sa zapríčiňuje jeho strata. Toto je nevýhodné hlavne pri použití drahších neutralizačných činidiel - dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylaminovej soli...

Spôsob výroby polyuretánov alebo polyuretán-izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255342

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mokrý Jozef, Paličková Jindra, Malčovský Eugen, Petrjánoš Luděk, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jindra

MPK: C08G 18/28

Značky: spôsob, polyuretán-izokyanurátov, polyuretánov, výroby

Text:

...aktivát-ory, Stabilizátory, emulgátory, nadúvadlá,rozpúštľadlá, zhášadlá, plnldlá a pod. I. H.Saunders a K. C. Friscln Polyurethanes preklad Chimija polyuretanov. Izdatelstvo Chimíja, Moskva 1968.Ako aktivátory zvlášť vhodne sú najmä terciárxie aminy, ako napr. N,N-dimetylcyklohexylamín, dimetyletanolamín, trietyléndiamin, dimetylanilín, pyridín, etylniorfolín,chinolín, a pod. alebo organok-ovové zlúčeniny, ako dibutylcínlaurát,...

Spôsob výroby sušeného strúhaného soleného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 255321

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kováčová Judita

MPK: A23C 19/086

Značky: soleného, strúhaného, spôsob, výroby, sušeného

Text:

...výroby sušeného strúhaného soleného syra podľa vynálezu, ktorého podstatou je,že solený tvaroh sa tvnaruje do hrudiek o priemere 8 až 12 cm a suši pri izbovej teplote po dobu 20 až 30 dni pri súčasnom dennom obraoaní a suchý produkt sa strona.Výhodou spôsobu výroby sušeného strúhaného soleného syra podla vynálezu je nízka energetická náročnosť celej technológie. Proces dlhodobého zrenia a sušenie pri neustálom obracaní hrudkovéhno polotovaru...

Spôsob výroby syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255311

Dátum: 15.03.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 19/14

Značky: spôsob, výroby, syrov

Text:

...homogenizuje pritlaku 8 až 22 MPa a naplní sa do obalov, kdesa nechá koagulovat a zrieť, pričom obalymôžu zároveň plniť aj expedičnú funkciu. Výhodou spôsobu výroby podľa vynálezuje možnost zvýšenia efektívnosti výroby sy 4rov, ktoré môžu slúžit na priamy konzum,alebo Illâ výrobu iných výrobkov, najmä topených syrov ako aj dosiahnutie vysokej výtažnosti bielkovín zo zpracovávaného mlieka, prakticky sa jedná o bezodpadovú techIrológiu z...

Spôsob výroby zubnej pasty a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255308

Dátum: 15.03.1988

Autori: Krajcsovics Lórant, Filák Mirek

MPK: A61K 7/16

Značky: spôsob, spôsobu, vykonávanie, tohto, zariadenie, zubnej, výroby, pasty

Text:

...gélu, Úpravy podľa vynálezu je možné využít aj v. iných technologických procesoch, predovšetkým tam, kde okrem dosiahnutia vysokého stupňa disperzity a homogenity sa vyžaduje nielen plynulé dávkovanie reaktantu,ale aj za súčasného vzniku dostatočne veľkej medziľázovej plochy na realizo-vanie reakcie ako napr. v» chemickom, potravinárskołm a farmaceutickom priemysle.Na pripojenom výkrese obr. č. 1 je znázornená schéma zariadenia .a na...

Způsob výroby aktivátorů peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242598

Dátum: 01.03.1988

Autori: Plešek Jaromír, Eíhal Vladimír, Drdáková Eva, Odstreil Libor, Franta Ivan, Kubelka Jioí, Jelínek Tomáš, Štíbr Bohumil

MPK: C11D 11/02

Značky: aktivátoru, způsob, peroxosloučenin, výroby

Text:

...sloučeniny a l až 16 moly acetanhydridu, načež se vžniklá kyselina octové a nezreagovaný scetanhydrid odpaří, vyznačený tím, že se roztavená reakční směs rozpráší tryskou o průměru 0,6 až 1,4 mm při rychloati výtoku 4 až 16 m.sec 1 na častice o průměru 0,1 až 3,5 mm,které tuhnou. Podstatou vynálezu rovněž je, že se k roztavené reakční směsi přidá 2 až 35 hmotnosti další aktivační složky,jako např. anhydrid kyseliny maleinové, jsntarové,...

Plošný konstrukční polotovar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242575

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roder Lubomír, Roubanek František, Zikán Viktor

MPK: C08L 27/06, C09D 5/20

Značky: způsob, plošný, výroby, polotovar, konstrukční

Text:

...2 Q§ 2004 um polyvinylchloridová pasta, která vedle běžných přisad polyvinylchloridových plastisolů nebo organosolů - např. přisadze skupiny zahrnujici pigmenty, regulatory viskozity, stabilizáto ry a plniva, obsahuje na 100 hmotnostních dilů polyvinylchloridu 20 d 60 hmotnostnich dilů polymerniho změkčovadla polyesterového typu, 5140 hmotnostních dilů nizkomolekulárniho změkčovadla a äd 50 hmotnostních dílů rozpouštědla zejména na bázi...

Způsob výroby pasivační vrstvy na povrchu vysokonapěťových přechodů PN

Načítavanie...

Číslo patentu: 246844

Dátum: 01.03.1988

Autori: Marek Oldoich, Hajíeek Odon, Marek Petr, Ma?átko Jan

MPK: H01L 21/31

Značky: vrstvy, vysokonapěťových, pasivační, přechodu, výroby, způsob, povrchu

Text:

...spočívá v tom, že vrstva suspenze pasivačního skla na povrchu vysokonapětových přechodů PN se vysuší, potonse v definovanéatmoeféře zahřeje pulsním zdrojem záření, tveřeným laserem 002.neodymovým laserem AG neboenonovou výbojkou na teplotu 600 až 900 ° C, přičemž doba trváni pulsu je kratší než 150 41 s, rozsah energie dodané v pulsu je 5 až 50 J/omg a vlnová délka zéřeni je maximálně 104 mm.Výhoda způsobu výroby pesívačni vrstvy podle...

Způsob výroby dutých pryžových předmětů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246840

Dátum: 01.03.1988

Autori: Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Krejeí Petr, Sopoušek Jan

MPK: B29C 49/00, B29C 49/28

Značky: způsobu, tohoto, zařízení, způsob, předmětů, dutých, pryžových, výroby, provádění

Text:

...hubice je zápich k vynesení oddělené přebývající části materiálu při otevření formy.Pro dokonalejší polohování nálože a usnadnění navlékání jejich slehnutých nebo dewŕmovaných konců je vhodné použít pomocný kuželový trn s pozvolným kuželem.K bližěímu objasnění podstaty vynálezu uvádíme na přiložených výkresech příkladné provedení konstrukce zařízení. Na výkresech představuje obr. 1 schéma zařízení v osovém řezu,obr. 2 detail provedení...

Způsob výroby konstrukčního tepelně izolačního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245974

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kort Adolf-friedrich

MPK: B28B 1/30, E04B 1/94

Značky: způsob, izolačního, konstrukčního, materiálů, tepelně, výroby

Text:

...bez mimořádných nároků na zařízení a při minimálni energetické náročnosti vlastni výroby.Příkladné provedení způsobu výroby konstrukčního materiálu vychází z 27 hmot. křemičitohlinité moučky s vysokým obsahem kysličniku křemičitého a hlinitého, která dále obsahuje kysličník titanu a železa, kde podstatné složky zrnitosti této moučky jsou v rozsahu do 0,3 mm. K této moučce se přidá-ž vá 25 hmot. sklářského křemičitého pisku s...

Způsob výroby prepurifikovaného equi-faktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245957

Dátum: 01.03.1988

Autori: Jonov Vladimir Vasiljevie, Višnivskij Jurij Josifovie

MPK: A61K 35/66

Značky: equi-faktoru, prepurifikovaného, výroby, způsob

Text:

...při pokojovó teplote. pote ee odetředi. odetreni ee eupernatant e eediment, ktorý Je prepurifikovenou formou, resp. prvním etupněm purifikace. equi-faktoru. ee rehydratuje ve ete rilni redeetilovane vodě.Přikled provedení na 1.000 ml nativniho. euroveho produktuNa živnóm agaru ee na Jednu kolonii izoluje kultura corynebacteriun equi. Po 48 h růetu při 36 až 38 °c ee jedne izolovaná kolonie eusoenduje v 10 ml živneho bgonu. Na Petriho misky ee...

Způsob výroby interferenčních monochromatických filtrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254894

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jankuj Jiří, Mlčoch Petr, Doubek Jan

MPK: G02B 5/28

Značky: monochromatických, způsob, výroby, interferenčních, filtru

Text:

...ve spektru větším než Ě 1 pro viditelnou část-spektra. Tato nepřesnost navíc vzrůstá s rostoucím počtem vrstev v použité sestavě a jejich optickou tloušłkou, takže jižpro oblast nad 1 pm dosahuje nepřesnost hodnoty nad Í 2 .vznikl tedy požadavek zvýšit výtěžnost výroby přesně definovaných monochromatických filtru zpřesněním napařovacího procesu. Tento úkol řeší předmět vynálezu, kterým je způsob výroby interferenčních monochromatických...

Způsob výroby cyklických dipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254868

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vanžura Jiří, Kasafírek Evžen, Krejčí Ivan, Křepelka Jiří, Dlabač Antonín

MPK: C07K 5/12

Značky: způsob, výroby, dipeptidů, cyklických

Text:

...výrobné nenáročný, ekonomicky výhodný a vede k opticky čistým produktům. S použitím organických rozpouštědel tvořících ternární azeotropní směsi,výhodné toluenu a za kyselé katalýzy, nejlépe opět kyselinou octovou, bez požadavků na bezvodost substrátu a rozpouštědla, vyžadovaných často u jiných způsobů, se dosahuje překvapivě dobrých výsledků.Při provedení způsobu podle vynálezu se zahřívá výchozí líneární ester dipeptidu obecného vzorce II,...

Způsob výroby bezazbestových třecích materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254860

Dátum: 15.02.1988

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: způsob, materiálů, výroby, bezazbestových, třecích

Text:

...než při přebytku elastoméru. Dokonce pokud vlivem selhání teplotní regulace došlo při vysoušení k přerušení polotovaru, u něhož je nutné vždy zachovat určitý zbytkový podíl rozpouštědla, které změkčuje pojivo a tím podmiňuje lepivost za studena, dochází u kompositu s převahou fenolického resolu při odležení k zpětně adsorpci vzdušné vlhkosti a vzrůstu lepivosti produktu, takže tento jde pak zpracovat bez potíží.Pokud se k vrstvení...

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Šlár Ivo, Bárdoš Josef, Schejbal Tomáš, Matušek Miroslav, Brožek Vlastimil

MPK: G21C 19/32

Značky: absorpční, štěpných, dopravu, jednotek, vrstvu, výroby, skladovacích, borovou, skladování, způsob, obsahujících

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Způsob výroby středních dílů zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254818

Dátum: 15.02.1988

Autori: Grégr Miroslav, Elfmark Jiří, Peš Jindřich, Chvojka Jan

MPK: B21K 1/08

Značky: dílů, zalomených, hřídelů, způsob, výroby, středních

Text:

...případně vyžaduje použití speciäního tvářecího stroje s mož ností vyvození tvářecíoh sil ve dvou na sebe kolmých směrech.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby středních dílůí zalomených hřídelů podle vynálezu, pro svařované nebo poloskládam né provedení, jehož podstata spočíva v tom, že nejprve se vyrobí předlitek, u něhož tloušřka obou ramen a hlavy je v rozmezí 1,5 až 3 násobku tlouštky ramen a hlavy vykovaného středního dílu,...

Způsob výroby dutého tělesa zúženého

Načítavanie...

Číslo patentu: 254800

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hanák Stanislav, Pojíšek Augustin, Pálka Ludvík, Vítek Jiří, Ošťádal Jaromír

MPK: B21D 51/24

Značky: způsob, zúženého, výroby, tělesa, dutého

Text:

...vnější tvar v místě zúžení tvaru požadovanému a proto jsou v této oblasti značné přídavky na opracování. Charakteristické je rovněž nadměrné obvodové házení vůči dutině, které je způsobeno vlivem zužujících se trnů citlivých k působení bočních sil při protlačováni, nebot u těchto trnů lze rovněž obtížně zajistit jejich vedení. Druhý způsob výroby z trubkových polotoverů vykazuje velkou spotřebu materiálu pro vytvoření potřebného osazení e...