Patenty so značkou «výroby»

Strana 144

Způsob zpracování odpadní vody z výroby benzylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255948

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čuda Jaroslav, Lohniský Jaromír

MPK: C02F 1/04

Značky: odpadní, zpracování, výroby, způsob, benzylalkoholu

Text:

...zdravotní není vhodné používat k extrakci u benzenu a chiorbenzen může znečistit benzylalkohol látkami obsahujícími chlor na jádře . Aüvedené nevýhody odetraäuje způsob zpracování odpadní vodyz výroby benądaikoholu, který je předmětem vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se odpadní vodný roztok chloridů alkelických kovů obsahující 0,5 až 3,5 hmotnoštního benzyla 1 koholu,podrobí parovodní destilaci za atmosíériokého tlaku.- 2 a...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255934

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, válce, způsob, výroby, motory

Text:

...na styčných plochách kuželovými závity a mezi atyčnými plochami, po celédálce stoupáníázávitů jsou vytvořeny aouměrně k vertikální ose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z části valce se na styčné ploše opatří. teplosměnným mědiem, načąž se obě části odmastí a očistí V inertní atmosféře, pak se sešroubují a ohřejí a během ohřevu se dotahujía po dosažení teploty difuzního svařování setrvejí na této...

Způsob výroby trojrozměrných výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255933

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bárta Karel, Kosla Adolf, Gajda Ervín

MPK: A42C 1/04

Značky: výroby, způsobu, zařízení, výrobků, provádění, trojrozměrných, způsob, tohoto

Text:

...naváděcim válcem a topným systémem stroje je umístěno přidržoveci a podávaoi zařízenía mezi transportním stolom a ochlazovacim ústrojim je umístěnořídržovaci a podávaní zařízení tvoří těleso usazeně na vodícichtyčihh, ktoré je pomoci spojoveciho trámco spojene jednak s pistnieí samostatného dvoućínnéhopneumstického válce a jednakus řetězy, ktoré jsou usazeny-na řetězových kolech,e nímiž jsou spojeny volnoběžky společně s dalšími řetězovýmí...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255931

Dátum: 15.03.1988

Autori: Havrlant Stanislav, Christov Nedělčo

MPK: F02F 1/04

Značky: způsob, motory, válce, spalovací, výroby

Text:

...na otyčných plochách kuželovými závity a mezi styčnými plochami, po celé déloe stoupání závitů jsou vytvořeny souměrně k vertikálníose válce alespoň dvě mezery. Podstata vynálezu spočĺvá v tom, že obě části válce se po odmaětěni v iuertni atmosféřeočistí pak se sešroubují a ohřívaji a během ohřevu se dotahují a po dosažení teploty nižší než je teplota taveni nejníže tavitelného složkového kovu se na této teplotě udržují po dobu difuzního...

Způsob výroby válce pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255927

Dátum: 15.03.1988

Autori: Christov Nedělčo, Havrlant Stanislav

MPK: F02F 1/04

Značky: válce, způsob, motory, spalovací, výroby

Text:

...válce aleepoňdvě mezery. Podstata vynälezu spo.čívá V tom, že obě části válce se po odmaštění sešroubují, načež-se ohřivaji-v ohřívací peci a během ohřevu dotahují a po dosažení.teploty nižší než je teplote taveni nejníže tavitelnéno materiálu se ochladí na vzduchu na teplotu 293 K.U zoůsobu výroby válce podle Vynálezu není nutné opracování etyčnýoh plech v přesných tolerancích, tim se zjednodušši technologie výroby. Docílí.se pevné...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255920

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav, Pácha Jaroslav

MPK: C22B 34/36

Značky: způsob, wolframu, práškového, výroby

Text:

...vzduchuzapřítomnosťi malého množství vodíku, na tzv. modrý oxid wo 1 f~ oramu,W 0 x,vkdoĺxą 292 hąžL 2,98, avo druhém stupnm.ae připra~ vený oxid redukuje vodíkem na wolframą Dvoustupňový pochod jeřnulomefrické složoníoxidú.Přidvoustuýňovém pochodu jaou však takřka dvojnásobné investiční náklady, nehoř konverze WA na výěohozí oxid pro redúkci probihá v pecíohľoťeáného typu jako vlastěrNejdůležitějšzlíĺąmi pàrametàýfovlivňújĺicími...

Způsob výroby práškového wolframu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255919

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pácha Jaroslav, Kodýtek Vilém, Černohorský Jiří, Grunt Miloslav

MPK: C22B 34/36

Značky: wolframu, způsob, práškového, výroby

Text:

...na tzv. modrý oxid wolframu,wox, kde x 2,92 až 2,98, a ve druhém stupni se připraveny oxid redukuje vodíkem na wolfram. Dvoustupňový pochod je výhodný také V případě, kdy je třeba před redukcí upravit granulonetrické složení oxidu. Při dvoustupňovém pochodu äsou však takřka dvojnásobne investiční náklady, nebot konverze PWA na výchozí oxid pro redukci probíhá v pecích stejnéhc typu,jaANejdůležitějšímiparametry ovlivňujícími průběh...

Způsob výroby peptidů působícícíh jako promotory růstu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255900

Dátum: 15.03.1988

Autori: De Castiglione Roberto, Hecht Barbara, Perseo Giuseppe

MPK: C07K 7/06

Značky: promotory, výroby, růstu, způsob, peptidů, působícícíh

Text:

...Peptidy, v nichž Y znamená hydroxylovou skupinu, je možno připravit například hydrolýzou peptidů, v nichž Y představuje methoxyskupinu. Ty peptidy, ve kterých Y znamená aminoskupinu, lze připravit amonolýzou odpovídajících esterú, nebo z C-terminální aminokyseliny, která se působením příslušného aminu převede na amid.Při výrobě peptidů podle vynálezu se finální kondenzace, která je vlastním předmětem vynálezu, provádí mezi...

Fungicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255899

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stuetz Anton

MPK: A01N 33/04

Značky: výroby, prostředek, látek, fungicidní, způsob, účinných

Text:

...appendiculatus /rez-fazoli/ na tyčkových fazolích jakož i proti jiným houbám ze skupiny rzí /Puccinia/ na pšenici a proti Erysiphe cichoracearum na okurkách a proti jiným padlím /E. Graminis f. sp. tritici,Podosphaera leucotricha, Uncinula necator/ na pšenici, jablkách a révě při koncentraci testované látky 0,5 až 500 ppm.Jelikož při testech byla také dokázána dobrá snášenlivost těchto sloučenin rostlinami,jsou sloučeniny podle vynálezu...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255897

Dátum: 15.03.1988

Autori: Weber Karl-heinz, Walther Gerhard, Hinzen Dieter, Tröger Wolfgang, Ensinger Helmut, Frölke Wilhelm, Lehr Erich, Harreus Albert, Kuhn Franz

MPK: C07D 249/12

Značky: způsob, výroby, 1,2,4-triazolokarbamátů

Text:

...Následující bromacl bromem nebo N-bromsukcinimidem se ziská bromderivát(3), který pak lze hydrolyzovat na 5-hydroxy-l,2,4-triazol obecného vzorce II.Při farmakologických zkouškách nn pokusných zvířatech vykazuji nové sloučeniny podle vynálezu následující účinky- reversihilni inhibice centrální acetylcholinesterasy,- zlepšení kortikálni reakce bdělosti a probuzení v centrálním nervovém systému,- výrazné prodlouženi spánkové fáze REM při...

Způsob výroby derivátů aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255896

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roos Otto, Schnorrenberg Gerd, Wiedemann Ingrid, Lösel Walter, Gaida Wolfram, Höfke Wolfgang

MPK: C07K 5/00, C07C 101/00

Značky: způsob, výroby, derivátů, aminokyselin

Text:

...guma, mastok oxid titaničitý nebo cukr. K docíleni depotního efektu nebo k zamezení projevü inkompatilíbity může jádro dražé rovněž sestávat z několika vrstev. stejně tak i povlaky dražó mohou k dosažení depotního účinku sestávat z několika vrstev. Při výrobě těchto lékových forom je možno používat pomocné látky uvedené výše u pří pravy tablet.Sirupy s obsahem účinných látek, mohou dále obsahovat ještě sladidlo, jako sacharin,cyklamát,...

Způsob výroby nových derivátů fenylacetonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255894

Dátum: 15.03.1988

Autori: Müller-beckmann Bernd, Bartsch Wolfgang, Leinert Herbert, Kampe Wolfgang, Strein Klaus

MPK: C07C 121/78

Značky: způsob, nových, fenylacetonitrilů, výroby, derivátů

Text:

...tepenného krevního tlaku, závislé na dávce, a též snížení krevního tlaku v srdeční předsíni a tím i zátěže před stahem. Toto je nutno pokládat za düležitou therapeutickou výhodu, poněvadž snížení zátěže před stahem je uznaně účinnou zásadou léčby u různých onemocnění soustavy srdečního oběhu, například u anginy pectotis nebo u srdeční nedostatečnosti. ąDále vyplývá z pokusů in vitro s cévami, že sloučeniny obecného vzorce I na rozdíl od...

Způsob výroby pyridazo(1,2-a) (1,2)diazepin-, diazocin- a -triazepin-1-karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Redshaw Sally, Hassall Cedric, Lawton Geoffrey

MPK: C07D 245/04, C07D 247/00, C07D 243/02...

Značky: diazocin, výroby, kyselin, 1,2)diazepin, triazepin-1-karboxylových, pyridazo(1,2-a, způsob

Text:

...kovy, například soli sodné nebo soli draselné,soli s kovy alkalickych zemin, například soli vápenaté a soli hořečnaté, amonné soli a soli s organickými bázemi, jako s dicyklohexylaminem apod.sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém Y znamená skupinu -N(R 6)- tvoří farmaceuticky upotřebitelné soli s kyselinami, jako s minerálními kyselinami, například s chlorovodíkovou kyselinou, bromovodíkovou kyselinou, sírovou kyselinou, dusičnou...

Způsob výroby derivátů 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255892

Dátum: 15.03.1988

Autor: Schneider Hermann

MPK: C07D 333/36

Značky: derivátů, 3-(alkoxyalkylamino)-thiofénů, způsob, výroby

Text:

...které je s výhodou chránené dusíkem, aby se vyloučily účinky atmosférického kyslíku.Oba shora uvedené reakční postupy pro přípravu sloučenin obecného vzorce III ze sloučenin obecného vzorce IV přes sloučeniny obecného vzorce I a II lze uskutečňovat v jedné a téže reakční nádobě, tj. sloučeniny obecných vzorců I a II lze získávat v dobrých výtěžcích,aniž by je bylo třeba izolovat z reakční nádoby pro další reakční stupeň.Sloučeniny...

Způsob výroby amidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255891

Dátum: 15.03.1988

Autori: Aoyama Takuo, Watanabe Shinichi, Nunomura Shigeki, Kurumi Masateru, Okutome Toshiyuki, Nakayama Toyoo, Sudo Kimio, Fujii Setsuro

MPK: C07C 123/00

Značky: způsob, amidinových, derivátů, výroby

Text:

...odštěpení chráněné amidinové skupiny jsou reduktivní odstranění za použití palladia na uhlí nebo odstranění působením kyseliny trifluoroctové nebo směsi HBr/kyselina octová.Je-li to žádoucí, mohou být běžnými způsoby připraveny adiční sole s kyselinami. Například se karbonát připravované sloučeniny rozpustí nebo suspenduje V rozpouštědle jako je metanol, dimetylformamid (DMF) nebo podobné a pak rozpustí přídavkem kyseliny jako je...

Způsob výroby derivátů 5,6-dihydro-4H-cyklopent(b)-6-thiofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255887

Dátum: 15.03.1988

Autori: Barbanton Jacques, Ferrand Gerard, Depin Jean-claude

MPK: C07D 333/78

Značky: způsob, 5,6-dihydro-4h-cyklopent(b)-6-thiofenu, výroby, derivátů

Text:

...tedy ve formě párů opticky aktivních isomerů. Jak tyto opticky aktivní isomery, tak i jejich směs tvoří součást vynálezu. Uvedené opticky aktivní isomery mohou být odděleny štěpením pomocí opticky aktivních bázi, jakými jsou například brucin, cinchonidin nebo strychnin.Sloučeniny podle vynálezu mohou být s výjimkou těchsloučenin obecného vzorce I, ve kterých Ar znamená fenylové jádro substituované dimethylaminovou skupinou, připraveny...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Szirt Enikoe, Fetter József, Simig Gyula, Hornyák Gyula, Zauer Károly, Pjeczka Etelka, Nyitrai József, Petöcz Lujza, Feller Antal, Huszthy Péter, Bartha Ferenc, Grasser Katalin, Lempert Károly, Orr Zsuzsanna, Berényi Edit, Doleschall Gábor

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, výroby, substituovaného, 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů oxazolyl- nebo isoxazolylalkoxy-dialkyloctových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255881

Dátum: 15.03.1988

Autori: Osbond John, Machin Peter, Tong Brian, Self Christopher, Smithen Carey

MPK: C07D 263/32, C07D 261/08

Značky: oxazolyl, kyselin, způsob, derivátů, výroby, isoxazolylalkoxy-dialkyloctových

Text:

...chladičem.Případnou esterifikaci sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém R 3 znamená hydroxylovou skupinu, je možno uskutečnitzo sobě známým způsobem. Tak například je možno esterifikaci provést působením vhodného diazoalkanu, jako diazometanu. Jinak je možno esterifikaci uskutečnit například působením vhodného alkoholu (například metanolu či etanolu) V přítomnosti silné kyseliny, jako halogenovodíkové kyseliny (například kyseliny...

Způsob výroby N-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5- benzodioxepan-6-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255879

Dátum: 15.03.1988

Autori: Franceschini Jacqueline, Besancon Denis

MPK: C07D 405/12

Značky: n-(1-cyklohexenylmethyl-2-pyrro-lidinylmethyl)-8-ethylsulfonyl-1,5, benzodioxepan-6-karboxamidu, výroby, způsob

Text:

...míchadlem, teploměrem a přikapávací nálevkou,se předloži,7 S g (0,404 mol) 1-(1-cyklohexenylmetyl)-2-aminometylpyrrolidinu a 600 ml chloroformu, a k vzniklému roztoku se postupně přidá 123 q (D,404 mol) jemně rozpráškovaného 8-etylsulfonyl-1,5-benzodioxepan-6-karbonylchloridu, který se po přidání rozpoušti. Po skončeněm přidávání začne krystalovat vzniklý hydrochlorid. V míchání se pokračuje ještě další hodinu při teplotě 10 OC, načež se...

Způsob výroby embonátů chinolonkarboxylových kyselin a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255878

Dátum: 15.03.1988

Autori: Scheer Martin, Vöge Herbert, Federmann Manfred, Grohe Klaus, Naik Arundev

MPK: C07D 215/56, C07D 471/04

Značky: kyselin, jejich, embonátů, chinolonkarboxylových, derivátů, způsob, výroby

Text:

...sloučeniny se tudiž hodi vynikajícim způsobem k výrobě a použití perorálně aplikovątelných přĺpravků v humánní a veterinárni medicíně. Tyto sloučeniny se kromě toho hodí k výroběmedikovaných krmív pro zvířata nebo přípravkü, které se aplikují spolu 5 pitnou vodou. Dále se mohou vyráběné sloučeniny používat v humánnĺ medícĺně k perorálni aplikaci ve formě suspenzí, šřáv, emulzí atd. v případech, kde se jiné qalenické přípravky, jako...

Způsob výroby 1,2,4-triazolokarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255877

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lehr Erich, Frölke Wilhelm, Walther Gerhard, Hinzen Dieter, Tröger Wolfgang, Weber Karl-heinz, Kuhn Franz, Ensinger Helmut, Harreus Albert

MPK: C07D 249/12

Značky: výroby, 1,2,4-triazolokarbamátů, způsob

Text:

...do tlapek proątředniccvím drátěného dna klece, útěkem na izolovanou plošinku. Za určité časové údobí se 80 § zvířat naučí, že jsou na této plošince chráněny před účinky elektrického proudu.Podá-li se těmto zvíŕatům intravenosně skopolamin V dávce 0,6 mg/kg, je možno u B 0 krys pozorovat retrográdníefekt na krátkodobou pamět, tzn., že zvířata zapomenou, že jsou na izolované plošince V bezpéší.Látka schopná působiňproti cerebrální...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Huszthy Péter, Feller Antal, Petöcz Lujza, Berényi Edit, Orr Zsuzsanna, Grasser Katalin, Nyitrai József, Hornyák Gyula, Simig Gyula, Doleschall Gábor, Szirt Enikoe, Lempert Károly, Zauer Károly, Fetter József, Bartha Ferenc, Pjeczka Etelka

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: substituovaného, výroby, derivátů, způsob, 3-fenyliminothiazolidinu

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Feller Antal, Lempert Károly, Hornyák Gyula, Grasser Katalin, Pjeczka Etelka, Simig Gyula, Zauer Károly, Fetter József, Orr Zsuzsanna, Szirt Enikoe, Petöcz Lujza, Bartha Ferenc, Berényi Edit, Doleschall Gábor, Nyitrai József, Huszthy Péter

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, způsob, substituovaného, výroby

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Způsob výroby derivátů 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255871

Dátum: 15.03.1988

Autor: Reed Lawrence

MPK: A61K 31/43, C07D 499/00

Značky: 6-(1-acyl-1-hydroxymethyl)penicilanové, způsob, derivátů, kyseliny, výroby

Text:

...skupinu,thenylovou skupinu, furfurylovou skupinu, fenylthiazolylovou skupinu, N-alkylmidazoly 1 ovou skupinu se 4 až 7 atomy uhliku, chinolinylovou skupinu, isochinolinylovou skupinu,N-(fenyla 1 kyl)pyrro 1 y 1 ovou skupinu s 11 až 12 atomy uhliku, N-alkylpyrrolylovouskupinu s 5 až 8 atomy uhlíku neob N~a 1 ky 1 indo 1 ylovou skupinu s 9 až 12 atomy uhlíku.V ještě výhodnějšich sloučeninách pakNejvýhodnější jsou ty sloučeniny, V nichž...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255867

Dátum: 15.03.1988

Autori: Shiokawa Kozo, Kagabu Shinzo, Tsuboi Shinichi, Moriya Koichi

MPK: A01N 43/54

Značky: způsob, prostředek, složky, insekticidní, výroby, účinné

Text:

...inu -CH ,Y Y P P 2 přičemž R 7 znamená atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, allylovouskupinu, acetylovou skupinu, methylsulfonylovou skupinu, dimethylamino~ karbonylovou skupinu, fenoxykarbcnylovou skupinu, benzoylovou skupinu,která je popřipadě substituována atomem chloru ethoxykarbonylovou skupinu,benzylovou skupinu, která je popřípadě substituována chlorem, -0-ethyl-S-n-propylthiolofosfonoskupinu nebo skupinu -CH 2-W nebo...

Herbicidní prostředek a způsob výroby učinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255866

Dátum: 15.03.1988

Autori: Schallner Otto, Schmidt Robert, Stetter Joerg, Gehring Reinhold, Santel Hans-joachim

MPK: A01N 43/56

Značky: způsob, látek, prostředek, výroby, účinných, herbicidní

Text:

...obecného vzorce I podle vynálezu vykazují s překvapením vedle výrazně lepší obecné herbicidní účinnosti vůči škodlivým rostlinám (plevelům) značně zlepšenou snášenlivost důležitými kulturními rostlinami, než ze stavu techniky známé 1 ~ary 1 pyrazoly,jako například 4 ~kyan-5 ~propiony 1 amino~ 1-(2,3,4-trichlorfenyl)pyrazo 1, který je po stráncechemické a co do účinku nejbliže příbuznou sloučeninou....

Způsob výroby N-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255865

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tömördi Elemér, Erdélyi Árpád, Pamuk Gyula, Pelyva Jenö, Lendvai László, Kovács Antal, Huszák György

MPK: C07C 103/32

Značky: způsob, výroby, n-isopropyl-alfa-chlor-acetanilidu

Text:

...N-alkyl-anilinhydrochlorid je krystalická sĺoučeni na, která se ze systému vylučuje a působí při provozu obtíže.Cílem vynálezu je odstranění nevýhod výše uvedených postupů a vytvoření takových reakčníchpodmínek, za kterých alkylanilin-hydrochlorid rozkládá a způsob může být průmyslově prováděnbud jako kontinuální nebo jako diskontinuální. V, vynález je založen na poznatku, že když se dodrží určité parametry, netvoří se v systému...

Způsob výroby neprášivých chinoxalin-1,4-di-N-oxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255862

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mammen Hans, Vöge Herbert

MPK: C07D 241/52, A61K 31/495

Značky: chinoxalin-1,4-di-n-oxidů, výroby, způsob, neprášivých

Text:

...jsou například kapři, plazy, jako jsou například hadi.Množství chinoxalin-l,4-di-N-oxidů, které se podáva zvířatům k dosažení požadovaného efektu, se může vzhledem k příznivým vlastnostem účinných látek měnit V širokých mezích. Toto množství činí výhodně asi 0,01 až 50, zejména 0,1 až 10 mg/kg tělesné hmotnosti na 1 den. Doba aplikace se může pohybovat od několika hodin nebo dní až po několik roků. Příslušné množství chinoxalin~ 1,4-di-N-oxidu...

Způsob výroby acetalů alfa-sulfonyloxyketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255854

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kitajima Kouji, Tsuchihashi Genishi, Mitamura Shuichi

MPK: C07C 49/84, C07C 57/30, C07C 143/68...

Značky: výroby, způsob, acetalů, alfa-sulfonyloxyketonů

Text:

...skupiny, alkanoylaminoskupiny, jako acetyl amino- a propionylaminoskupinu.Naftylové skupiny ve významu Ar mohou být substituovány alkoxyskupinami, s výhodouNa aromatickém kruhu může být výhodně vázáno 1 až 5 uvedených substituentů, zvláště 1 až 3.Jednotlivé příklady fenylových a naftylových skupin, které mají substituenty na aromatickém kruhu, zahrnují chlorfenyl, fluorfenyl, bromfenyl, jodfenyl, tolyl, ethylfenyl, isopropylfenyl,b)...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu GPF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255825

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bureš Ivo, Žižka Jan, Rissler Emil

MPK: C09C 1/48

Značky: retortových, výroby, olejových, sazí, způsob

Text:

...výroby podle vynálezu je pro stejnou hodnotu jödové adsorpce reakční teplota V průměru o 50 OC nižší než u dosud používaných způsobů.Z této skutečnosti vyplývá, že saze vyrobené podle vynálezu obsahují nižší množství těkavých látek, menší množství gritu a jsou vyráběny s vyšší výtěžností. Nižší jsou dále měrné náklady na energií i náklady na údržbu a obnovu zařízení. Kvalita vyráběných sazí je špičkováa zcela rovnoměrná. Praktické provedení...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu FSF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255824

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bureš Ivo, Rissler Emil, Žižka Jan

MPK: C09C 1/48

Značky: olejových, výroby, sazí, způsob, retortových

Text:

...režimu případné netěsnosti zařízení neovlivňují chod výroby a nevynucují si odstávky zařízení. Použití jediného hořáku zaručuje vysokou a rovnoměrnou kvalitu vyráběných sazí, které vzhledem k nižší reakční teplotě o cca 50 OC proti dosavadním výrobním postupům obsahují nižší podíl těkavých látek i nižší podíl gritu. Energetická náročnost způsobu výroby sazí FEF podle vynâlezu je nižší, výtěžnost sazí je nejméně o 0,5 vyšší než u dosud...

Způsob výroby olejových retortových sazí typu SRF

Načítavanie...

Číslo patentu: 255823

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šeliga Jiří, Bureš Ivo, Štefan Ladislav

MPK: C09C 1/48

Značky: retortových, způsob, výroby, sazí, olejových

Text:

...kvalitou. Vlivem nižší reakční teploty obsahují saze SRF vyrobené podle vynálezu méně gritu i méně těkavých látek. Proti dosavadním způsobům výroby se zvyšuje významnou měrou výtěžnost sazí, snižuje se energetická náročnost výroby i ostatní náročnost výroby i ostatní provozní náklady výroby, zejména v oblasti údržby a obnovy zařízení. Vzhledem k podtlakovému režimu při výrobě sazí SRF podle vynálezu vznikají přínosy rovněž v oblasti...

Způsob výroby síranu železnatého mono- až dihydrátu, zejména pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 255816

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bártlová Věra, Pavlovská Eliška, Šimon Jan, Neumann Ota

MPK: C01G 49/14

Značky: účely, mono, síranu, zejména, výroby, způsob, farmaceutické, dihydrátu, železnatého

Text:

...ve hmotnostním poměru 11, přičemž hmotnostní poměr ethanolu, koncentrované kyseliny sírová a kyseliny citronové je 1 Q,10,005.způsobem podle vynálezu došlo v jednom reakčním stupni k dokonalému odvodnění síranu železnatého na požadovanou kvalitu vlivem komplexotvorného dehydratačního prostředí, které navíc zcela eliminovalo možné příměsi železitých iontů V konečném produktu. Toto komplexotvorné prostředí lze vytvořit i kyselinou...

Způsob výroby Z drátu pro uzavřená nosná lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 255789

Dátum: 15.03.1988

Autori: Měšťan Oldřich, Dušek Josef, Jurča Milan

MPK: B21B 1/16

Značky: uzavřená, nosná, výroby, způsob, drátu

Text:

...V každém průchodu V rozmezi 0,7 až 0,9 se dosáhne optimálních mechanických hodnot bezlokálního ztvrzení nežádoucí martenzitickou strukturou.Rovnež postupným zmenšováním krčku V následném průchodu oproti predešlému se předejde nežádoucím deformacĺm, jakými255 789 jsou podélné praskliny a šroubovitost drátu. Naopak mechanické hodnoty se stanou v celěm průnezu rovnoměrnějšími.Příkladné provedení způsobu podlewýnálezu výroby drátuZ profilu....

Způsob výroby skelně krystalických pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255785

Dátum: 15.03.1988

Autor: Sokol Ludvík

MPK: H01J 5/34, H01J 9/24, H01J 5/44...

Značky: krystalických, výroby, skelně, způsob, pájek

Text:

...vynález, který vychází z poznatku,že polyethylenglykol s molekulovou hmotností nižší než 1500,např. 1000, je rozpuetnějěí v slkoholu než polyethylenglykoly e molekulovou hmotnoetí vyšší než 1500, přičemž současně dochází ke zvýšení pevnosti syrových výlisků z práäkových skel páaek.Využití vynálezu umožňuje v libovolném množství zapracovst pojivo bez vytvoření suspenze, takže je např. možné bez Jakéhokoliv sušení dosáhnout konsistenoe...

Způsob výroby 2,6-di-(4-bifenylyl)-4-fenylpyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255764

Dátum: 15.03.1988

Autori: Richter Otakar, Kuthan Josef, Štádlík Arnošt, Bohm Stanislav

MPK: C07D 213/24

Značky: způsob, 2,6-di-(4-bifenylyl)-4-fenylpyridinu, výroby

Text:

...Výhoda uvedeného postupu podle vynâlezu spočivá v jeho jednostupňovosti, v jednoduché technice izolace a v minimální ná~ ročnosti na výrobní zařízení. Zvlášť výhodné je používat směs kyseliny octové a octan amonného, k dokončení-reakce je třeba 30 až 40 hodin. Také energetická náročnost výroby neni velká. Způsob výroby 2,6-di-(44 b 1 reny 1 y 1)-4-renylpyridinu byl odzkoušen na následujících přikladech. Přiklad 1směs 20 g (o,1 o 2 mol)...

Způsob oddělování lehkých podílů z reakční směsi z výroby methylisobutylketonu z acetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255727

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kondelík Petr, Pexidr Václav, Židek Rudolf, Králík Petr, Pašek Josef

MPK: C07C 49/04

Značky: lehkých, methylisobutylketonu, reakční, směsi, výroby, acetónu, podílu, oddělování, způsob

Text:

...směsi oddělí deetileoí eceton s lehkýmí podíly, tato rrakoe se omiohá e vodou v poměru 1,00,5 až 12 e vytvořená lehčí kapalná fáze se zo systému odetrení. Podstata vynálezu epočívá v tom, že přidáním vody do ecetonové frekce ee sníží rozpustnost 2-methy 1 pentenu e diisopropyletheru, které se oddělí jako samostatná kapalná fáze e obsahom méně než 10 hmot. acetonu.Popsený způsob oddělování lehkých podílů je tím účinnější,čím je vyšší...

Způsob výroby generátorového plynu zplyňováním ropného zbytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255706

Dátum: 15.03.1988

Autori: Holada Ladislav, Pošíval Jaromír, Vrzáň Josef, Kubička Rudolf

MPK: C01B 3/32

Značky: ropného, generátorového, plynů, výroby, zplyňováním, způsob, zbytků

Text:

...reakčního odplynu jako suroviny do parciální oxidace je ztíženo tím, že obsahuje kolem 7 obj. kyslíku. Má-li se zplynit, musí být k dispozici o tlaku cca 3,5 MPa. Kompresi tohoto reakčního odplynu a to i Ve směsi s odplynem z destilace nelze z bezpečnostních důvodů doporučit.Nyní bylo zjištěno, že plynné a kepalné odpadní produkty z výroby acetaldehydu katalytickou oxidaoí etylenu lze zhodnotit při výrobě generátorového plynu zplyňováním...

Způsob výroby benzenu z produktů katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255695

Dátum: 15.03.1988

Autori: Švajgl Oldřich, Lederer Jaromír

MPK: C10G 63/04

Značky: reformování, způsob, katalytického, benzenu, produktů, výroby

Text:

...částečně nebo úplně vracejí do pyrolýzního benzínu nebo do jeho řezů.Rozbor postupu výroby podle vynálezu ukazuje výhody proti stávajícím konoepcím. Ušetří ae energie na izolací řezu např, 150 až 155 °C z reformátu a na jeho extrakci, která je energeticky velmi náročná. Termické štěpení reformátu obsahujícího cca 55 až 70 t hmot. aromátú a 30 až 45 hmot. alkanů dá při zředění vysoký výtěžek C 6 až C 9 aromátů a z alkanu vzniknou převážně C...

Způsob výroby 3,5-dinitrobenzoové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255644

Dátum: 15.03.1988

Autor: Konečný Luboš

MPK: C07C 79/46

Značky: způsob, výroby, 3,5-dinitrobenzoové, kyseliny

Text:

...produkt se promyje vodou.Zpusobem podle vynálezu se postupuje tak, že k roztoku kyseliny benzoové v kyselině sirové o koncentraci 95 až 98 hmotnostnich se přidává při postupně se zvyšujicí ,teplotě od 40 až do 90 OC kyselina dusičná o koncentraoi 97,5 až 98,5 S hmotnostnich,reakční směs se pak vyhřeje na teplotu 101 až 105 OC, při které se ponechá 3 až 6 hodin,načež se reakčni směs ochladí na teplotu 20 až 30 OC a při této teplotě se...