Patenty so značkou «výroby»

Strana 143

Způsob výroby výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkou úrovní zbarvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klančík Luděk, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Micka Vladimír, Wiesner Ivo, Rada Antonín, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: úrovní, výšemolekulárních, zbarvení, epoxidových, pryskyřic, způsob, nízkou, výroby

Text:

...inertizaoi reakčni směsi se s výpoaou používá dusík,lze však použít i argon, helium a v některých případech i oxiduhličitý, řičemž obsah kyslíku V inertním plynu může být nejvýše 5 oí, t.j. 0,005 hmot. .olyadice se obvykle provádí při teplotách až 155 °C (pod bodem tání dianu), ale při nízkém obsahu kyslíku v inertní atmoeféře lze polyadici uskutečnit i při teplotách 170 až 190 °C. Používají se známé polyadiční katalyzátory, s výhodou...

Homopolymery 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-akrylátů a 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-methakrylátů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256259

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hrabák František

MPK: C08F 20/18

Značky: jejich, výroby, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-akrylátů, 1-alkoxy-2,2,2-trifluorethyl-methakrylátů, způsob, homopolyméry

Text:

...v benzenu, chloroformu,tetrachlormethanu, tetrahydrofuranu, 1,4-dioxanu, acetonu, hůřev etheru a v alkoholech, a nerozpustný V alifatických uhlovodících ave vodě. lHNMR spektry byl identifikován jako poly(l-ethoxy-2,2,2 trifluorethyl-akrylát). Analýzou v něm bylo stanoveno 42,44 CRoztok 0,0066 g 2,2-azobis(isobutyronitrilu) v 1,35 g 1-ethoxy-2,2,2 «trif 1 uorethyl-akrylâtu ve skleněné ampuli, se stejně jako v příkladu 1, zbaví vzduchu...

Způsob výroby pórobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256258

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bureš Jaroslav, Kulísek Karel, Kupský Vladimír

MPK: C04B 38/00

Značky: způsob, pórobetonu, výroby

Text:

...prostředí je výrobek o nižší objemové hmotnosti a pevnosti použitelný jako výplňové zdivo, při pevnostech nad 2,5 MPa i pro méně náročné konstrukění účely. Přitom je výro~ ba takového pőrobetonu méně energeticky náročná, než je tomu u autoklávovaného pőrobetonu. Spotřeba energie je tak odpovídající účelu použití finálního výrobku.Pőrobeton,vyráběný postupom podle vynálezužje připraven ze směsi písku a slektrárenského popílku nebo strusky,...

Způsob výroby 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256237

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dundr Vladimír

MPK: C07D 261/10

Značky: způsob, výroby, 3-acetylsulfanilyl-5-methylisoxazolu

Text:

...odpadá pŕedběžná neutralizace reakčního prostředí 3-amino-5-methylisoxazolu a neutralizace v průběhu reakce vznikající kyseliny chlorovodíkové.Způsob podle vynálezu přináší oproti dosavadnímu postupu několikanásobné zvýšení kapacity výrobního zařízení, zvýšení produktivity práce a úspory energií.Způsob dle vynálezu se provádí tak. že se do reakčního prostředí 3-amino-5-methylisoxszolu při teplotách 20 až 40 °C vnese katalyzátor a vlhký...

Způsob výroby 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256226

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žaloudek Josef, Černý Josef

MPK: C07C 143/55

Značky: způsob, kyseliny, 6-nitro-1-diazo-2-naftol-4-sulfonové, výroby

Text:

...mlhu kyseliny sírové, která zhoršuje okolní prostředí a zvyšuje korozi výrobního zařízení.Výše uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, který spočívá v tom, že se nitrace 1-diazo-2 ~naftol-4-sulfonové kyseliny provádí v prostředí kyseliny sírové o koncentraci B 3 až 93 hmot. K přípravě suspenze l-diazo-2-naftol-4-sulfonové kyseliny před nitrací v rozsahu B 3 až 93 1 hmot. kyseliny sírové není nutné používat olea a k...

Polyamidy 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen dikarboxylových kyselin s alkylendiaminy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256205

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tocháček Jiří, Pác Jiří, Sedlář Jiří

MPK: C08G 69/26, C09K 15/08

Značky: alkylendiaminy, jejich, výroby, kyselin, dikarboxylových, způsob, 2-(3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido)alkylen, polyamidy

Text:

...fáze je pak opět rozpuštěna v chloroformu a srážena hexanem. Reakce V tavenině je vhodná pro nižší hodnoty n, reakce V rozpouštědle vede k hodnotám vyšším. Reakce v tavenině je vhodná prodosažení relativně nízkomolekulárních produktů, tj. hodnoty n se u produktů pohybují v rozmezíReakce ve vysokovroucim rozpouštědle je výhodnějši zejména pro dosažení vyšší molekulové hmotnosti, zde se E pohybuje do l 5 do 50. Volbou podmínek je proto určena...

Spôsob výroby modifikovaných plnidel a pigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256163

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klimeš Stanislav, Tauc Jaroslav, Dimun Milan, Milichovský Miloslav, Moravová Jarmila, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 61/32, C08L 61/28, C08L 61/24...

Značky: modifikovaných, pigmentov, spôsob, plnidel, výroby

Text:

...»na povrchu častic plnidla sa rozdisperguje V 100 mililitroch vody, K takto pripravenej suspenzii sa za intenzívneho miešania pridá 13 g 45 Vo-ného vodného roztoku 2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchloridu. Reakčná zmes sa potom zohrieva pod spätným chladičom po dobu 30 minút .pri 90 °C v mierne alkalických podmienkach pri pH 8. Potom sa zmes ochladí, zneutralizuje kyselinou mravčou a suspenzia častíc poyrchovo-kationizovaných kvartérnymi...

Spôsob bezodpadnej výroby oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256151

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gálik Miroslav, Kábrt Drahomír, Buček Miroslav

MPK: C01F 7/30

Značky: bezodpadnej, oxidů, spôsob, výroby, hlinitého

Text:

...o využitie hnedého kalu pri výrobe katalytiokých povlakov,maltovín, v poľnohospodárstve, pri výrobe tepelnoizolačných dosiek, -cemientu a pod. boli lbezvýsledné až na súčasné nepodstatné využitie v malom množstve pre spracovanie hnedého .kalu V .aglomeračnnom .procese pre výrobu -agl-omerátov, ako vsádzka pre vysoké pece, pri výrobe železa a použitie hnedého k-alu k riendeniu »oxiudačných troslek v oceliarsikych peciach.Tento .nedostatok...

Způsob výroby dusíku nízkoteplotní rektifikací směsi, obsahující kyslík, dusík a argon, obvykle vzduchu, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256142

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chrz Václav, Holub Josef

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, vzduchu, tohoto, argon, kyslík, provádění, obvykle, obsahující, výroby, způsobu, rektifikací, dusíku, směsi, dusík, zařízení, nízkoteplotní

Text:

...prostorem gg zkapalňovacího výměníku 3, kde se ochlazuje nízkotlakou odpadní frakcí, pak přes potrubí lg vstupu kolony do paty kolony 5. Druhý proud prochází včtví li nejprve do druhého prostoru gg hlavního výměníku l, kde je ochlazován nízkotlakou odpadní frakcí, dále druhým spojovacím potrubím li a druhým prostorem gg studeného výměníku í, kde se ochlazuje dusíkem a středotlakou odpadní frakcí, pak rovněž přes potrubí lg vstupu kolony...

Zařízení pro kompaktní oběhový systém výroby páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256137

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karpíšek Jiří, Kuřátko Josef, Zeman Vladimír, Vít Pavel, Matev Milan

MPK: F28D 1/06

Značky: páry, výroby, kompaktní, oběhový, zařízení, systém

Text:

...páry.Zkrácením zavodñovacích trubek lze docílit dobré oběhové poměry i při jejich celkově menším prúřezu než u dosavadních provedení. Tím lze dosáhnout poměrně malé zvětšení průměru převáděcích trubek, které neovlivní tlouščku stěn výměníku a oddělovače páry. Lze svýodou použit též řešení, kdy v oblasti s nějvětším vývinem páry není v převáděcí trubce zavodňovací tnúka zatímco v oblasti s nejmenším vývinem páry mohou být použity zavodňovací...

Způsob výroby makroporézních sorbentů s kovalentně navázanými hydroxamovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256128

Dátum: 15.04.1988

Autori: Beneš Milan, Kühn Manfred

MPK: C12N 11/06

Značky: makroporézních, způsob, kovalentně, navázanými, výroby, sorbentu, hydroxamovými, skupinami

Text:

...kyselín. Kromě toho se s ohledem na jejich vysoký bodvaru může použít široký interval reakčních teplot. To má význam zejména při přeměnách méně reaktivních aktivovaných materiálů, které vyžadují vyšší reakční teploty. Vysoká polarita uvedených rozpouštědel kromě toho také urychluje reakce, což je důležité naopak při reakcích méně stabilních derivátů hydroxamových kyselín nebo aktivovaných materiálů pro dosažení postačujícich...

Polymerní sorbent pro koloidní a senzorickou stabilizaci nápojů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256118

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cimburek Zdeněk, Králíček Jaroslav, Škach Josef, Basařová Gabriela, Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír

MPK: A23L 2/30

Značky: senzorickou, výroby, způsob, stabilizaci, polymerní, koloidní, nápojů, sorbent

Text:

...citronová nebo fosforečná v množství ekvimolárním k množství iniciátoru. Množství roztaveného 6-kaprolaktamu k rozpouštění polymerního produktu se pohybuje od 1 do 6 dílů hmot. počítáno na hmotnost polymerního produktu. 2 kg sorbentu vyrobeného podle předkládaného vynálezu při kontaktu s 1 1 nápoje obsahující organické extrakty snižuje obsah polyfenolových látek od 20 do 45 hmot. a antokyanogenů o 30 až 60 podle typu nápoje. Dodává...

Způsob výroby derivátů 4-((4-R)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256112

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prošek Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Šmíd Ivan, Kubelka Vladislav, Hájek Jiří

MPK: C07D 307/935

Značky: 4-((4-r)-3-oxo-1-buten-1-yl)cyklopenta(b)furan-2-onu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...směs okyselý 1 M kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovcu, organické vrstva se oddělí a promyje vodou do neutrální reakce. Po odpaření rozpouštědel na vakuové odparce se získaný produkt čistí způsobem odborníküm známým, to je krystalizaci, frakční elucí nebo triturací alkoholem obsahujícím 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou ethanolem nebo 2-propanolem. Při reakci se jako aluminium tri-alkanolát s výhodou použije aluminium...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Markusek Július, Svitek Imrich, Poór Robert, Hauskrecht Peter

MPK: C07C 103/76

Značky: 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, výroby, dimetylamínovej, spôsob

Text:

...pričom vzniká vdimetylamínová sol kyseliny 2-metyI 1-4-chlörfenoxyoctovej o pomerne nízkej koncentrácii. Pri neutralizácii sa Vyzrážajú vo forme kalu hydroxidy železltý, ,horečnatý, ktoré znečistujú produktVyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylamínovej soli kyseliny 2-smetyl-Ił-chlórfenoxyoctovej, podstata ktorého spočíva V tom, že sa technická kyselina 2-metyl-4-clilórierioxyoctová vo for 4me suspenzie vo vodnom...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 1 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 256085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vojtko Ján, Čihová Milina, Ilavský Ján, Mravec Dušan

MPK: C07C 69/02

Značky: karboxylových, spôsob, uhlíkov, počtom, benzylových, alifatických, kyselin, esterov, výroby

Text:

...OTP 5, teplomerom a siíónovým prepadom lorganickej fázy z deličky fáz do reaktora sa nadavkovalo- 108 g 1 mól benzylalkioh-olu, 92 g 2 möly kyseliny mravčej a 1,1 g 1 hmot. vztahovaué na benzylalkohol aktivovaného práškového zeolítu H~ ZSM-ő. Reakčná zmes sa Lidržiavala pri nekoinečnom refluxe 30 minút. Potom sa do reaktora pridalo 40 cm 3 n-heptánu a vzniknuta voda sa oddestilovala. Kyselina mravčia sa v reakčnej zmesi doplnila tak, že sa...

Spôsob výroby esterov kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 256084

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mravec Dušan, Ilavský Ján, Kalamár Július, Vojtko Ján, Čihová Milina

MPK: C07C 69/06

Značky: mravčej, kyseliny, esterov, výroby, spôsob

Text:

...vznikajúce voda sa viaže na chlorid vápenatý vo forme roztoku, ktorý sa môže v priebehu, .zleho po reakcii odstranit. Nie je preto potrebné vydestilovat organické vynášad lo vody, čo- prinasa značné energetické úspory a znižuje nebezpečie vzniku požiaru.Vysokú konverzia východiskového alkoholu. sa dosiahne už pri mol. pomere alkohol//kyselina mravčia 1 1, čo pri iných postupoch prakticky nie je možné.V cíalšom je vynález opísaný v...

Spôsob výroby bezkvetého alebo s minikvetmi žiarového zinkového povlaku na oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256068

Dátum: 15.04.1988

Autori: Servátka Ladislav, Jasovský František, Ondáš Milan, Kocich Jaroslav, Mirdala Jozef, Zán Jan, Griegerová Tatiana

MPK: C23C 2/26

Značky: zinkového, minikvetmi, výroby, povlaků, bezkvetého, žiarového, oceli, spôsob

Text:

...na jeho odsávanie. Vo svete ďalšia technológia rieši tvorbu minikvetov a súčasne fosfatizáciu povrchu nanášaním vodného fosfatizačněho prípravku pomocou perforovaného dutého valca pritlačeného na pozinkovaný pás v chladiacej zóne.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spôsob výroby bezkvetého, resp. s minikvetmi zinkového povlaku na oceli vyznačený tým, že v procese tuhnutia zinkového pcvlaku sa na jeho povrch nanáša vodná suspenzia, oxidu...

Spôsob výroby bezkvetého alebo s minikvetmi žiarového Al-Zn povlaku na oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 256067

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jasovský František, Ondáš Milan, Zán Jan, Mirdala Jozef, Servátka Ladislav, Kocich Jaroslav

MPK: C23C 2/26

Značky: al-zn, výroby, povlaků, bezkvetého, minikvetmi, oceli, žiarového, spôsob

Text:

...problémy rieši spôsob výroby bezkvetého, resp. s minikvetmi Al-Zn povlaku na oceli vyznačený tým, že v procese tuhnutia Al-Zn povlaku sa na jeho povrch nanáša Vodná suspenzia oxidu hlinitého v- množstve 10-500 g. m 4.Žiarový Al-Zn povlak na oceli vyrobený podľa spôsobu vynálezu rieši suinárne všetky požiadavky na vlastnosti povrchu Al-Zn povlaku kladené v súčasnej finálnej výrobe automobilový, stavebný, spotrebný priemysel, atď. ....

Spôsob výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 256057

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teren Ján, Hutár Eduard

MPK: C05B 19/00

Značky: výroby, spôsob, viaczložkových, granulovaných, hnojiv, jednozložkových

Text:

...významnom zlepšení fyzikálne-mechanických vlastností granúl, pri využití spôsobu výroby jednozložkových alebo viaczložkových granulovaných hnojívv obsahujúcich dihydrogénfosforečnan vápenatý, alebo zmes dihydrogénfosforečnanu a síranu vápenatého podla vynalezu.Tento spôsob výroby spočíva v tom, že začleňovanie častíc disperznej tuhej fázy do granúl prebieha v prítomnosti sulfitovýchvýpalkov tzv. šlempy odpadajúcej pri alkoholickom kvasení...

Způsob výroby cyklohexyl benzylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256044

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Londýn Miroslav

MPK: C07C 121/66

Značky: benzylkyanidu, výroby, cyklohexyl, způsob

Text:

...odstraňují z odpadních vod.Na tyto známé postupy navazuje v positivním smyslu způsob podle vynálezu. Způsob výroby sloučeniny vzorce I elkylací benzylkyanídu cyklohexylbromidem v přítomnosti katalyeátoru na bezi kvarterní amoniové soli spočíva v tom, že se směs benzylkyanidu vzorce II, cyklohexylbromidu, kvarterní emoniové soli a cca 50 hydroxidu elkalického kovu a organického rozpouštědla míchá při teplotě 60 až 120 °C po dobu 2 až 8...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256023

Dátum: 15.04.1988

Autori: Weis Josef, Dresler Jaromír

MPK: H02K 19/20, H02K 15/02, H02K 19/24...

Značky: rotoru, malého, točivého, obvodů, způsob, vysokootáčkového, magnetického, elektrického, výroby, stroje

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že v okamžiku po nasunuti svazku plechů na hřídel rotoru se hřídel rotoru u druhé čelní strany svazku plechů roztemuje.Užitim způsobu výroby podle vynálezu se docílí jednak potrebného zaručeného zajištění polohy svazku plechů na hřídeli rotoru malých výsokootáčkovýoh elektrických strojů točivých a jednak se současně odstrani případné potřeba vzájemného slepování jednotlivých plechů, což umožní...

Způsob výroby kovových předmětů stálého průřezu tažením kovové taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255982

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hradec František

MPK: B21D 26/00

Značky: předmětů, kovové, tažením, výroby, způsob, taveniny, kovových, průřezu, stálého

Text:

...uvedene dále. P ř í k 1 a d č. 1Do trubice ze skla Unihost vnějšího ů 5,5 mm a světlosti 4,0 mm na jednom konci zatavené byly vloženy odstřižky olova. Pozvolným zahříváním asi 1 cm délky trubice nad plamenem došlo k roztavení kovu a později k změknutí skla. Bylo provedeno tažení rukou rychlostí asi 1 m.s-1. Po odleptání skla kyselinou fluorovodíkovou byl získán olověný drátek o průměru 0,2 mm.Do trubice 2 olovnatého skla o přibližně stejné...

Způsob výroby expandovaného grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255979

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velechovský Václav, Hajšman Vojtěch

MPK: C01B 31/04

Značky: výroby, grafitu, expandovaného, způsob

Text:

...objemových HNO 3 po dobu 10 až 60 minut a při teplotě 80 až 95 °C. Nato se lázeñ slije a náplň graŕitových častíc propláchne vodou, o složení 45 až 90 objemových Hpak se grafitové častice proplachují ve vodě 20 až 90 OC teplé po dobu 360 až 120 min,načež se voda odstranĺ a náplň qrafitových částic se suší až na vlhkost 40 až 50 hmotnostních vody a ve vrstve l až 2 mm silně se na ni působí teplotou 1 100 °C po dobu 20 s, čímž se dosáhne...

Způsob výroby nových S,S,-alkylen-di(dithioalkanolů), -di (dithioalkanol nižších alkyletherů) a di-(dithioalksnolesterů)

Načítavanie...

Číslo patentu: 244669

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krejeí Rudolf, Hudec Jioí

MPK: C07C 149/14

Značky: způsob, nižších, dithioalkanol, výroby, s,s,-alkylen-di(dithioalkanolů, alkyletherů, nových, di-(dithioalksnolesterů

Text:

...C Y znamená snadno odštěpitelnou skupinu ail Z znamená skupinu obecného vzorce R 10 - (CH 2)m - S -, kde R 1 a m mají výše uvedený význam, a x a x znamenají nezávisle na sobě 0, 1, 2 nebo 3. přičemž (xl xz) 1, 2 nebo 3 neboii) Z znamená atom vodíku aznamená 0, nebo se uvede V reakci sloučenina obecného vzorce Ivbse slouuaninou obecného vzorce Vb u -Fs - tony - 9.312 s - 1015) - 0 x 2 (vm nebo s reaktivním derivátem této sloučeniny,kde...

Způsob výroby nových derivátů 9-chlorprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244663

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vostreil Josef, Friml Zdenik, Hiršl Jaroslav, Matušina Jan, Tesaoík Igor, Bouchal František

MPK: C07J 5/00, A61K 31/57

Značky: 9-chlorprednisolonu, derivátů, nových, výroby, způsob

Text:

...(okolo 0,5 až 5 ). To není bezvýznamné, příhlíží-li se k roatoucim obtížím při opatřování vhodných výchozích produktů pro syntézy kortikoidů v dostatečném množství a se zřetelem k vysokým nákladům na účinné látky, jež zatěžují léčivé speciality s obsahem kortikoidů.Jak již bylo uvedeno. mají sloučeniny podle vynálezu při místní aplikaci silnou protizánětlivou účinnost, při systémové aplikaci jsou však jen velmi málo účinné.Farmakologickě...

Způsob výroby nových derivátů 9-chlorprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244662

Dátum: 15.04.1988

Autori: Holub Josef, Zadák Zdeněk, Škvára František, Borovec Václav, Pekárek Ladislav, Popelka Josef

MPK: A61K 31/57, C07J 5/00

Značky: derivátů, způsob, nových, 9-chlorprednisolonu, výroby

Text:

...k tomu, aby se dosáhlo 50 zhojení edému tlapky.C) Thymolytický efekt po orálnĺ aplikaciKrysy SPF o hmotnosti 70 až 110 g se v etherové narköze adrenalsktomují. Vždy 6 zvířat tvoří zkušební skupinu, které se po dobu 3 dnů podává orálně definované množství testované substance. čtvrtý den se zvířata usmrtí a stanoví se hmotnost jejích thymu.S kontrolními zvířaty se provádí totéž, dostávají však směs benzylbenzoátu s ricinovým olejem bez...

Způsob výroby mikročástic ze zesíťovaných adičních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244659

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležal Jioí, Schwarz Josef, Cimala Ladislav

MPK: C08F 220/06, C08F 220/14, C08F 212/08...

Značky: polymerů, zesíťovaných, adičních, způsob, výroby, mikročástic

Text:

...na vzhled zakalený. To je samozřejmě lhostejné V povlakových hmotách obsahujících pigmenty rozptylujicí světlo, jako oxid titaničitý, ale u hmot vybarvených na hluboké odstíny pomocí pigmentů absorbujících světlo,zejména u barevných metalíz obsahujících malý podíl aluminiových složek a hlavně pak u vůbec nepigmentovaných hmot, určených pro výrobu čirých povlaků to může znamenat vážnou závadu. V případě, že termosetický kopolymer obsahuje...

Způsob výroby kruhových průřezů a plochých průřezů vyráběných ploštěním kruhových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243715

Dátum: 01.04.1988

Autori: Vodieka Ivan, Hertel Jan, Frank Josef, Koscelanský Jozef, Hezina Jaroslav, Koldovský Karel, Benko Viktor

MPK: C21D 8/12, C21D 9/52

Značky: plochých, ploštěním, kruhových, vyráběných, způsob, průřezu, výroby

Text:

...tešenína ploätőním na kruhové a ploché průřezy, které ae po chřevu na 700 až 860 °G,a výdrží na teplote 1 až 30 II 1 nut,do 15 sekundochladí na vzduchu nebo v oleji nebo vo vodě.Uvedené tepelné zmacorvůní podle vynálezu unožnuje delší zpraoováníxvöetnä tvarcváni kruhových a plochých průřezů do forny tomých odporovýoh a odporových článků a zařízení určenýchpředevším pro elektrotechnický průmysl. Způsob výroby dle vynálezu se...

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Pavlík Miroslav, Martinát Antonín, Honzák Jioí, Eada Ladislav, Uhlío Petr, Fiala Booivoj

MPK: B21B 3/00, B21B 3/02, C21D 9/52...

Značky: zejména, pevnosti, součástí, chrómniklových, tepelných, pásu, zařízení, výrobu, způsob, výroby, vyšší, oceli

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Způsob výroby napichovacích špendlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243705

Dátum: 01.04.1988

Autori: Rosický Pavel, Svoboda Jioí, Scholz Celestýn, Hajdu Pavel, Rygl Oldoich, Resl František, Hlavonik Jaroslav

MPK: B21C 3/14

Značky: špendlíků, napichovacích, výroby, způsob

Text:

...že oce 1 ový.tažený drét z ušlechtilé uhlíkovéoceli e obsahom uhlíku od 0,2 do 0.9 hmotnoetníoh se Jednou či dvakrát opakované téhne za sucha, přičemž po každém tehu následuje patemtovéní v olovu při teploté 520 - 580 °G, načež se téhne za mokra s celkovým úbére 40 - 80Výhody způeobu dle vynélezu spočívají v tom, že lze vyrébät napichovaoí špendlíky v širokém sortimentu pevností i průmérů, přičemž napichoveoí špendlíky svoji kvalitou...

Způsob výroby vnitřních kotvicích a vyztužujících prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242842

Dátum: 01.04.1988

Autori: Marhan Jioa, Matichová Ludmila

MPK: B65D 88/00

Značky: vyztužujících, kotvicích, vnitřních, způsob, prvků, výroby

Text:

...porušeníchemické odolnosti zařízení, protože průnik stěnou je zhotoven přímo přivýrobě, v nezpolymerovaném laminátu, tedy bez poškození struk tury stěny, a jednotlivé prvky jsou pevně zality v chemicky o dolné pryskyřici. Dalším přínosem je i vysoká úspora pracnosti,protože zcela odpadá jakékoliv dodatečné broušení povrchů a laminování, což jsou operace, zejména uvnitř chemických zařízeníTříkladné provedení způsobu výroby vnitřních kotvících...

Způsob výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242809

Dátum: 01.04.1988

Autor: Vinklerová Oľga

MPK: C01F 7/38, C30B 29/20

Značky: bauxitů, výroby, bázi, kalcinovaných, způsob, korundu

Text:

...bauxitů,vratného materiálu, železitých třísek a koksulvyznačující se tím, že po zapálení elektrické obloukově pece se výrobní směs dávkuje do pece kontinuelnä, přičemž každou hodinu je nadávkováno od 55 do 75 dílů hmotncstních kalcinovaných bauxitů,od 15 do 35 dílů hmotnostních vratného materiálu, od 1,5 do 7 aim hmotnoetníoh železitýchłtřísek a. od 0,5 do 7 dílñ hmotncstních kokeu.Využitím způsobu výroby korundů na bázi kalcinovaných bauxitů...

Způsob výroby kovových kontaktních vrstev na polovodičových strukturách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242655

Dátum: 01.04.1988

Autori: Toman Jaromír, Židlický Zdenik, Vlasák Ludvík, Židlická Vira, Pscheidt Jioí, Vála Lutz

MPK: H01L 21/428

Značky: způsob, výroby, polovodičových, kontaktních, kovových, vrstev, strukturách

Text:

...atmcsféře zahřeje alespoň v jednom pulsu pulsním zdrojem záření, tvořeným laserem C 02, neodymovým laserem YAG nebo xenonovou výbojkou na teplotu 350 až 800 ° C,přičemž doba trvání pulsu je kratší než Sočus, energie Pula je 5 až 60 J/cm 2 s rozsahem vlnových délek záření 0,3 äž 10 čum.Výhody řešení podle vynálezu spočívají především v tom, že při pulsním zažíhnutí kontaktního kovu je prakticky celý objem polovodičové struktury na nízké...

Způsob výroby nových benzo- popřípadě pyridotriazolochinazolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242893

Dátum: 15.03.1988

Autori: Almássy Stanislav, Žalman Milan, Sivíeek Pavel, Kalaš Václav

MPK: C07D 239/91, C07D 239/72, C07D 239/84...

Značky: benzo, pyridotriazolochinazolinů, způsob, popřípadě, nových, výroby

Text:

...maji shora uvedené významy,R znamená vodík nebo acylovou skupinu, zejména acetylovou skupinu a další alifa tícké acylově skupiny s až 6 atomy uhlíku,a aminoskupiny se nacházejí vždy na sousedních atomech uhliku, působí v roztoku, například v ledové kyselině octové nebo v jiných rozpouštědlech, nitrosačními činidly, například vodným roztokem dusitanu sodného nebo také N-nitrosodifenylaminem při teplotách mezi 0 a 100 DC V přítomnosti kyselín,...

Přísada s hydraulickými vlastnostmi, způsob její výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242890

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kalaš Václav, Varga Alexander

MPK: C21B 3/06, C04B 7/147

Značky: způsobu, zařízení, tohoto, způsob, provádění, vlastnostmi, její, hydraulickými, prísada, výroby

Text:

...cyklônových odlučovačích je zaváděn zpět do dolní části nádoby.Přísada podle vynálezu, sloužící bud k přidávání do suroviny pro cementářskou pec nebo jako složka hydraulického pojiva s případným přídavkem pomocných látek, má tu výhodu, že je velmi suchá a má obsah vlhkosti pod 5 hmotnosti.Dá se s ní tedy snadno zacházet a ani při dlouhodobém skladování neubývá na hmotnosti. Při zavádění přísady do cementářské pece se tepelná...

Způsob výroby zesíťovaného kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242886

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bartko Michal, Kukueka Hieroným, Šoveík Štefan

MPK: C08F 283/12

Značky: způsob, kopolymerů, zesíťovaného, výroby

Text:

...lineárních polysiloxandiolů také bis- a trismetakryláty diolů a triolú, ve kterých jsou funkční skupiny obsaženy V postranních řetězcích a nikoliv v terminálních polohách hlavního polysiloxanového řetězce a dále sloučeniny, která jsou připojeny k polysiloxanům prostřednictvím bisuretanových vazeb. Všechny tyto látky jsou však hydrogely a hodí se proto pouze pro výrobu měkkých kontaktních čoček.Tvrdá čočky obsahující tuhý silikonový polymer...

Pneumatika pro ráfek, způsob její výroby a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242868

Dátum: 15.03.1988

Autor: Majereík Anton

MPK: B29D 30/00

Značky: ráfek, výroby, provádění, zařízení, způsob, její, pneumatika

Text:

...že na vnějším povrchu pneumatiky 25 vznikne tvrdá vrstva ll, která není pěnová a má vysokou odolnost proti otěru. Tlouščku této vrstvy 21 lze měnit změnou stupně chlazení.Zařízeníl 9, znázorněné schematicky na obr. 3, představuje velmi výhodné provedení vynálezu. Pohyblivý díl ll formy gl je upevněn na hřídelovém čepu ll, uloženém ve smykadle lg1 ož 1 skem§g. Smykadlo lg je axiálně kluzně uloženo ve vedení lg rámu 3.Smykadlo lg...

Způsob výroby nových sloučenin typu akryloylaminobarviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 242863

Dátum: 15.03.1988

Autori: Tesák Vladislav, Rytío Zdenik

MPK: C09B 62/465

Značky: způsob, výroby, nových, akryloylaminobarviv, sloučenin

Text:

...činidel není znám. Proto nemohla být dodnes podstatné zlepšena malá ostrost dělení na těchto materiálech.Teprve v posledních létech byly po systematickém studiu četných látek, které tvoří komplexy 5 nukleovými kyselinami, nalezeny sloučeniny, které se zdály být vhodnými k cílené syntéze materiálů pro afinitni chromatografii, viz W. Müller a D. M. Crothers,Eur. J. Biochem. 54 (1975) 267 až 277 W. Müller, H. Bünemann a N. Dattagupta, Eur....

Způsob výroby inhibitorů enzymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242857

Dátum: 15.03.1988

Autori: Horák Jaroslav, Hireš Jaroslav

MPK: C07K 7/14

Značky: výroby, způsob, inhibitorů, enzymů

Text:

...pro enzym. V případě, že je tento předpoklad správný, bylo by možno očekávat, že sloučenina s aminokyselinou v této poloze bude účinnějším inhibitorem. Nebylo však známo, která z aminokyselín by byla v této poloze účinná a která by zvýšila inhibiční účinnost dané sloučeniny. Nyní bylo zjištěno, že účinné jsou různé aminokyseliny a že hydroxyproliny, prolin, L-, a D,L-3,4-dehydroprolin i thiazolidinové deriváty jsou účinnými...

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/06, C01F 7/14

Značky: hydroxidů, hrubého, hlinitého, výroby, způsob

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...