Patenty so značkou «výroby»

Strana 142

Způsob výroby granulí s obsahem jednoho nebo více typů enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256667

Dátum: 15.04.1988

Autori: Spal Milan, Haumer Jaroslav, Forsthoffer Julo, Novák Jan, Šnajdrová Anna, Kepl Jiří, Lopata Václav, Čibera Jan, Procházka Karel

MPK: C11D 3/386

Značky: jednoho, granulí, typů, výroby, způsob, obsahem, více, enzymů

Text:

...granulí s obsahem jednoho nebo vice typů enzymů je vysoká výtěžnost technologického procesu, nízká energetická náročnost, odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání, stálost enzymového granulátu proti innktivaci a odstranění zdravotniho rizika při manipulaci ve výrobě detergentů.Způsob výroby granulátů s obsahem jednoho nebo více typů enzymů objasňuji následující příklady provedení.V míchačce se zhomogenizuje 4 000 g práškové...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velísek Jiří, Král Jiří, Drápal Otakar, Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 5/00

Značky: výrobu, lisováním, polotovarů, nádobových, podobných, výlisků, způsob, výroby, bezešvých

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Zesítěné gely na bázi glykolesterů kyseliny methakrylové se zvýšenou botnavostí ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256607

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pitrová Šarka, Šulc Jiří, Krčová Zuzana, Smetana Karel, Vacík Jiří

MPK: A61F 9/00

Značky: methakrylové, zesítěné, glykolesterů, jejich, vodě, zvýšenou, způsob, bázi, výroby, botnavostí, kyseliny

Text:

...dostatečného množství vody v podobě roztoku činidla dochází k reorganizaci kovalentní sítě za snížení vnitřních pnutí a současného vyššího zbotnání, které lze nastavit na žádanou hodnotu volbou a koncentrací činidla, teplotou a hlavně dobou působení. Částečným zmýdelněním přitom vznikne jen malé množství volných karboxylových skupin. Důležité je, že se tímto zpracováním pevnost gelu podstatně nesníží, i když botnavost ve vodě se...

Způsob výroby nitrobenzenu s obsahem dinitrobenzenů pod 10 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 256601

Dátum: 15.04.1988

Autori: Zicha Svatoslav, Špičák František

MPK: C07C 79/10

Značky: obsahem, dinitrobenzenů, nitrobenzenu, výroby, způsob

Text:

...hm. Kyselina sírová se používá v obou případech stejné, o konoentraoi 96 hm. Vzniklá nitrační směs se po ochlazení kontinuálnč mísí s benzenem,reakční teplo je odváděno chladící vodou a reakční směs se vede do separátoru, kde se rozdělí na kyselinovou(těžší) a organiokou vrstvu (lehčí). organické vrstva,skládající se především z nitrobenzenu (95 až 98 hmi a benzenu s napatrnými mmožstvími dinitrobenzenů (0 až 10 ppm hm), se dále pere louhem...

Spôsob výroby olejorozpustných aromatických sulfokyselín a aromatických sulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256600

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maťaš Michal, Liďáková Alžbeta, Svitok Alojz, Szücs Ladislav, Klucho Pavol

MPK: C07C 143/90

Značky: spôsob, výroby, aromatických, sulfokyselin, sulfonátov, olejorozpustných

Text:

...alebo kontinuálnym spôsobom. Pri násadovom spôsobe sulfonácie sa pracuje pri molárnom pomere S 05 k aromatickým uhľovodikom maximálne 1,2. Pri kontinuáluom spôsobe sulfonácie sa v zavislosti od počtu sultonačných reaktorov pohybuje molárny pomer oxidu sírového k aromatickým uhľovodikom v jednotlivých reaktoroch od 0,2 do 0,6. Týmto spôsobom je možné získať ar-omatické sulfokyseliny o koncentrácii až 99 bmotnostných.Aromatické sulfonáty sa...

Spôsob výroby ochrannej vložky zosílenej v oblasti ventila

Načítavanie...

Číslo patentu: 256586

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hajský Milan, Roučka Oldřich, Kvasnica Jozef

MPK: B29C 67/18

Značky: oblastí, zosílenej, ochrannej, vložky, výroby, spôsob, ventila

Text:

...Gumový protil s vloženým textilom sa usekne na kúsky 120 mm dlhe, to znamena, že nám vzniknetýchto nedostatkíàšxłłrłďšłäiííŕôzbiüvýřłibjełovłäiül Éíšłüeiiäeüřolłlłezłñeiłàőľříàzúřtääů mm, kde vv 0 svete konštrukciu ochranných vložiek zvýšením tuhosti zmesi celej ochrannej vložky, zosilovanim hrúbky steny v oblasti ventila, pripadne nalepěłiim textilu v oblasti ventile so súčasným použitím kovového knižku V otvore pre ventil. Tieto spôsoby majú...

Spôsob čistenia odpadových vod z výroby N-fenyl-N-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256581

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brezovský Ján, Bicek Dušan, Seitz Róbert, Škrada Dušan, Doležel Pavel, Jaroš Alois

MPK: C02F 1/58

Značky: spôsob, výroby, čistenia, odpadových, n-fenyl-n-izopropyl-p-fenyléndiamínu

Text:

...sú na čistnie odpadových vôd podľa vynálezu optimálne, v odpadových vodách s »obsahom soli do 20 0/0 sú prakticky nerozpustne, majú pro separáciu -i-amínodifenylaminu a jiných derivátov difenylamínov Vysoký rozdelovací koeficient a sú pomerne lacné. Najvýhodnejšie sú toluén, benzén, xylén a ich zmesi.Výhodou nášho postupu je, že sa prakticky kvantitatívne odstráni vylučovanie organických látok, ktoré majú sklon tvoriť smolovité usadeniny z...

Spôsob výroby diaminodifenyldisulfidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256573

Dátum: 15.04.1988

Autor: Poór Robert

MPK: C07C 149/42

Značky: diaminodifenyldisulfidu, spôsob, výroby

Text:

...hydrolýzou čistej zložky v. prostredíalkallckého lúhu za vzniku sodnej soli 2-amínotioíenolu KŠK ,my-ny l š. Tl VNrrraxŕr ~J s s oNa.355 1949 se uvádza možnosť otvorenia tiazolového kruhu hydrazínhydrátoní V prostredí alkoholu za vzniku Z-amínotiofenolu a vedľajších produktov ako N 2 a formaldehyd.Spracovanie Z-amínotiofenolu, prípadne jeho» sodnej soli na 2,Zťdiamínodífenyldisulfid oxidáciou dvojchromanom draselným popisuje už Hoffman Ber....

Spôsob výroby stimulátora a/alebo regulátora rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 256566

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Halmo František, Hudec Jozef

MPK: C07B 39/00, A01N 43/08

Značky: stimulátora, výroby, rastlín, rastu, regulátora, spôsob

Text:

...kyselina y-chlórmaslová a kyselina aJ-dichlórmaslová. Z reakčného produktu je však vhodné izolovať a recirkulovaf nezreagovaný y-butyroiaktón. Neutralizäciou alebo zmydelnením produktov chlorácie, či už uhličitanmi alebo hydrouhličitanmi alkalických kovov alebo pri nižších teplotách aj hydroxidmi alkalických kovov je treba dbať, aby nedošlo k dechlorácii,či k dehydrochlorácii produktov chlorácie y-butyrolaktónu vznikajú príslušné...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Růžička Vlastimil, Konečný Václav, Handlovský Andrej, Tuleja Juraj, Zbirovský Miroslav, Červený Libor, Marhoul Antonín

MPK: C07C 49/175

Značky: 1-methoxy-2-propanonu, způsob, výroby

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Způsob výroby směsi cykloalifatických ketonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256540

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalina Miroslav, Przybylo Petr, Jeníček Karel

MPK: C07C 49/29

Značky: výroby, ketonů, způsob, cykloalifatických, směsi

Text:

...0,5 m, nebot optimální reokční teploty vstupních par 280 už O /1 . . U ,r.r v p . k 320 C se nedosanne an geglch pnedenuutlmreukon 1 ml produkty.3 Za uvedených podmínek stoupal obsah ketonu po jedlotlivých průtocich 50, 65, 73, 79, 83 hmot.Výše uvedené nevýhody odstraňuje podle vynálezu způsob výroby technického Monu (směsi oykloalifotickýchketonü) 0 obsahu 70 až 85 hmot. ketonu, vztaženo na Mon, kotalytickou dehydrogeneci v plynné fázi na...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaška Jiří, Tesař Jaroslav, Frýbertová Daniela, Zatloukal Mojmír, Šňupárek Jaromír, Formánek Leopold

MPK: C08F 2/22

Značky: způsob, polymerační, sníženým, vodných, polymerních, obsahem, výroby, disperzí, atmosféry, bublin

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Způsob výroby elektretových vláken ze štěpitelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256492

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelka Jan, Mrština Václav

MPK: D01F 6/62, D01F 6/06

Značky: elektretových, vláken, fólie, způsob, štěpitelné, výroby

Text:

...karnaubském vosku. Dalšího zvýšení remanentního náboje se dosahuje směrováním korony soustavou elektrod a mřížek a zejména užitím střídavé složky elektrostatického pole, Tento způsob udělování náboje umožňuje zvýšit odtahovou rychlost főlie při dosažení poměrně značného remanentního náboje.Výhody vynálezu lépe vyniknou zpopisu příkladu jeho provádění, doprovázeného schématickým výhkàag na němž znázorňujeobr. l schéma výrobního postupu...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256481

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klapalová Milada, Hodinka Jaromír, Kotas Jan, Floder Jiří, Vařeková Irena, Ambrož Jaroslav

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: způsob, mazacích, olejů, výroby

Text:

...závisí také na teplotě, při níž je použit. Z normálních teplot (20 °C až 40 °C) je optioálňí molární poměr z hlediska plné rozpustnoeti komponent 1 z hlediska ketalytické aktivity blízký molárnímu poměru A 1 Cl 3 RC 1 Ar 2 1 2 1, při.tom je obsah AlCl 3 ve výsledném komplexu 400 až 500 g/1.3 258 431 Múže však být použít také ještě rozpustný komplex o nižším(300 g/1) nebo vyšším (600 g/1) obsahu AlCl 3, čehož se dosáhne vyšším nebo...

Způsob výroby trubek z krátkých odpadů trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256452

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hartman Josef, Habuda Rudolf

MPK: B21B 21/06

Značky: krátkých, způsob, odpadů, výroby, trubek

Text:

...krátké trubky vyřazovány a šrotovány, čímž dochází ke značným ekonomickým ztrátám.Tato nevýhoda je odstraněna způsobem výroby trubek z krátkých odpadů trubek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že krátké odpady trubek se navzájem spojí lícováním při dodržení vnitřního a vnějěího průměru trubky ve spoji a dále se zpracovávají válcováním na poutnici za studena na menší průměr. Po vyválcování se opět rozdělí vyříznutím lícovaného...

Elektrický stroj točivý a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256448

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Jiří, Ráčil Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/15

Značky: elektricky, stroj, výroby, točivý, způsob

Text:

...docílí dokonalé souososti ploch pro uložení ložisek, takže uvedené nedostatky se již nevyskytují.Příklad provedení elektrického stroje točivého podle vynálezu je znäzorněn na připojeném výkresu a způsob jeho výroby je dále podrobně rozveden.Na prvním štítu 1 elektrického stroje točivého podle vynálezu je souose Vytvořeno ložiskové pouzdro g pro první ložisko 2 hřídele A stroje. Druhý štít 5 stroje je opatřen souosým montážním otvorem Q, jehož...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: medicinální, hydrofilní, kontaktní, výroby, způsob, čočky, zejména, kopolymer, použití

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Způsob výroby 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256431

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jarý Jiří, Marek Miroslav, Kostkan Jan, Grossmann Vojtěch, Čapek Karel, Maternová Miluše, Šmídek Josef, Tomášek Václav, Sajvera Jiří, Potáčová Miloslava

MPK: C07D 241/08

Značky: 1,2-bis-(3,5-dioxo-1-piperazinyl)-ethanu, způsob, výroby

Text:

...ky, mající relativní permítivitu 30-109, s teplotou varu 100 až200 °C, jako je například 1,2-propylenglykol, 1,3-propyleng 1 ykol, glycerol, nebo směsi uvedených rozpouštědel s vodou, při teplotě 80 až 200 °C. Tímto postupem se připraví látka vzorce I v čistém stàvu a izoluje se filtrací. Další výhodou výroby látky vzorce I podle vynálezu je nízká technická náročnost na zařízení a poměrně malá pracnogt.Vynález je bliže osvětlen na...

Zesítěné gely na bázi glykolesterů ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256429

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kos Miloslav, Přikryl Petr

MPK: B01D 1/22

Značky: výroby, glykolesterů, bázi, zesítěné, způsob, jejich, vodě

Text:

...plochy a stírání kapalinného filmu,jejíž geometrie nemusí být vytvořena obráběním. Stírací válečky se odvalují po stírané ploše, čímž zvyšují efekt míchání a stlačování stékajícího filmu kapaliny, což má příznívývliv na vlastní technologický proces a dále na snížení opotřebení2 se 4 z 9 Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladnéprovedení stíracího segmentu stérače s jeho pripojením k blíže nezakreslenému stěrači podle...

Způsob výroby matric pro tisk reliéfních obrázků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256427

Dátum: 15.04.1988

Autor: Ficián František

MPK: B41M 9/02

Značky: způsob, reliefních, výroby, matric, obrázků

Text:

...soperaöní vrstvy, zajiätující povrchovou stáloet a dobrou odluči-4 vost při tvarování výlioku. lvyužitím způsobu výroby matrio pro tisk reliěfních obrazu ků dojde ke značnému urychlení výroby učebníoh pomůcek pro školy zrakovč postižených dětí, Nebude problém připravovat reliétní obrázky pro periodický tisk. vynález umožní připravovat tiskový materiál pro různé rehabilitační programy pořádane třeba jen pro malé skupiny úöastníků. Umožní...

Prostředek pro sorpci a desorpci kovových iontů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256415

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulcek Zdeněk, Borecký Ota

MPK: B01D 15/08

Značky: kovových, iontů, desorpci, prostředek, sorpci, způsob, výroby

Text:

...assocíst se popřípadě extrahuje do aprotického rozpouštědla a smísí s nosičem a rozpouštědlo se255 415 odetraní, popřípade se ze získaného associatu odstraní rozpouštědlo a síruoovitý nebo krystalický produkt se před použitím smísís aprotíckým rozpouštědlem a nosičen, po homogenizaci se rozpouštědlo odstraní.V ,Dalšízpůsob spočivá v tom, že se oniová báze v rozpouštědle zhomogenizuje s nosičem a rozpouštědlo se odstrani, získaný pevný...

Způsob výroby jemného pryžového nebo pryžotextilního prachu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256413

Dátum: 15.04.1988

Autor: Janík Jaroslav

MPK: B29C 43/36

Značky: jemného, tohoto, zařízení, prachu, provádění, způsob, pryžotextilního, pryžového, způsobu, výroby

Text:

...ním podchladit v kapalném dusíku.zss 413 Nedostatky jednotlivých známých způsobů výroby jemného pryzového nebo pryžotextilního prachu odstraňuje způsob a zařízenípodle vynálezu. Jeho podstata spočíva vtom, že pryžové a pryžotextilní materiály tvarově a rozměrově různé jsou v prvním stupnipodrobeny hrubému rozmělnění některým ze známých nekryogenníchzpůsobů rozmělnění a takto upravený materiál je ze zásobníku plynule podle zatížení regulované...

Způsob výroby zahuštěné šťávy z červené řepy pro barvení potravin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256407

Dátum: 15.04.1988

Autori: Nesvadba Stanislav, Žáčková Antonie

MPK: A23L 2/00

Značky: zahuštěné, způsob, výroby, řepy, barvení, stavy, potravin, červeně

Text:

...štávy z červené řepy jako přípravkü pro barvení potravin. Při tomto způsobu se štáva získaná vylisováním opraných a rozdrcenýchbulev červené řepy ihned okyselí přídavkem kyseliny citronové v množství 0,5 hmot., stabilízuje přídavkem zeleného čaje v množství 0,5 hmot., pasteruje při teplotě 95 °C a zchladí na teplotu 48 °C. Při této teplotě se provádí pektolyza přídavkem pektolytických enzymů typu Pektinex AM v množství 0,0 l 5 hmot. po...

Způsob výroby nových pyridylmethylsulfinylthieno(2,3)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256400

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter

MPK: C07D 495/04

Značky: výroby, derivátů, způsob, pyridylmethylsulfinylthieno(2,3)imidazolových, nových

Text:

...mléčný cukr, škroby, stearan hořečnatý,mastek, rostlinne oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobné látky a směs se zpracováná na pevné lékové formy, například na tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo na kapalné lékové formy, jako jsou roztoky, suspenze, nebo emulze. Popřípadě se tyto prostředky sterilizuji a/nebo se užije dalších pomocných látek, například konzervačnich činidel,stabilizátorů nebo emulgátorů, popřípadě soli k úpravě...

Způsob výroby derivátů fenylnonatetraenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256398

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lovey Allen John, Coffey John William, Aig Edward Roy, Rosenberger Michael

MPK: C07C 57/30, C07C 57/60, C07C 57/42...

Značky: způsob, fenylnonatetraenových, derivátů, kyselin, výroby

Text:

...fluoru.vynález zahrnuje rovněž soli sloučenín shora uvedeného obecného vzorce I s farmaceuticky upotřebitelnými netoxickými organickými či anorganickýmí bázemi, například soli s alkalickými kovy nebo kovy alkalickýčh zemin. Výhodnými solami jsou soli sodné, draselné, hořečnaté nebo vápenaté, jakož i soli s amoniakem nebo s vhodnými netoxickými aminy, jako s alkylaminy s J až 7 atomy uhliku, například triethylaminem, hydroxyalkylaminy s 1 až...

Způsob výroby nových pyridylmethylthiothieno-(2,3-d)imidazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256397

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter

MPK: C07D 495/04

Značky: pyridylmethylthiothieno-(2,3-d)imidazolových, způsob, nových, derivátů, výroby

Text:

...stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobné látky a směs se zpracovává na pevné lékové formy, například na tablety, dražé, šípky nebo kapsle nebo na kapalné lékové formy, jako jsou roztoky, suspenze, nebo emulze. Popřípadě se tyto prostředky sterilizují a/nebo se užije dalších pomocných látek, například konzervačních činidel, stabilizátorů nebo emulgátorú,pořípadě solí k úpravě osmotického tlaku...

Fungicidní prostředek pro použití v zemědělství a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256396

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubota Yutaka, Yamazaki Hideo, Yoshimoto Takeo, Igarashi Kelichi, Enomoto Yuji, Yanagita Hiroshima, Umemoto Mitsumasa

MPK: A01N 41/06

Značky: účinné, složky, fungicidní, způsob, zemědělství, použití, prostředek, výroby

Text:

...jsou sloučeniny podle vynálezu velmi vhodné jako púdni fungícidy.Kromě toho lze rovněž očekávat, že sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu budou účinné i proti takovým z púdy přenášeným nemocem, jako jsou rhizomania cukrová řepy, virovénemoce malých semen přenášené bacilem Polymyxa, apod.Výše uvedené další účely, význaky a výhody vynâlezu budou zřejmě z následujíoího popisua připojené definioe předmětu vynálezu.Struktura sloučenin...

Způsob výroby derivátů fenylnonatetraenových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256392

Dátum: 15.04.1988

Autori: Aig Edward Roy, Lovey Allen John, Coffey John William, Rosenberger Michael

MPK: C07C 57/42, C07C 57/60, C07C 57/30...

Značky: způsob, fenylnonatetraenových, kyselin, derivátů, výroby

Text:

...alkylovou skupinu s přímým řetězcem obsahujícím 4 až 10 atomů uhlíku nebo skupinu -CH 2(CH 2)nCH 20 H, znamená skupinu -CHO-, -CH-, -O-, -CCH- nebo -N-, R Rpředstavuje skupinu C 0039, R 9 a R 10 znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu 5 1 až 7 atomy uhlíku amá hodnotu 6 nebo 7, a farmaceuticky upotřebitelných soli těch shore uvedených sloučenin, v nichž R 9 představujeatom vodiku, způsobu výroby těchto látek a farmaceutických...

Způsob výroby 1,8-dihydroxy-10-acyl-9-anthronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256379

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kairisalo Pekka Juhani, Honkanen Erkki Juhani, Pippuri Aino Kyllikki

MPK: C07C 49/737

Značky: výroby, 1,8-dihydroxy-10-acyl-9-anthronů, způsob

Text:

...ve srovnání s postupom podle známého zpüsobu. Jako rekrystalizačních rozpouštědel je možno spolu s kyselinou octovou nebo místo ní používat acetonitrilu nebo 2-propanolu.Sloučenin připravených podle vynálezu lze používat například v kožních krémech s vaseli 3 256379novým nebo parafinovým základem V koncentracích 0,5 až 5 , v tyčinkách určených k ošetňmání pokožky v koncentracích například 2 až 8 , v gelech a filmotvbrných...

Způsob výroby prostaglandinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256374

Dátum: 15.04.1988

Autori: Elger Walter, Vorbrüggen Helmut, Schillinger Ekkehard, Town Michael Harold

MPK: C07D 413/02, C07D 277/02, C07D 263/02...

Značky: výroby, prostaglandinových, způsob, derivátů

Text:

...kyslík, vodik a alfa- nebo beta-hydroxylovou skupinu, atom vodíkua alfa-meťhylovou skupinu nebo atom vodíku a alfa-CH 20 H,X 2 znamená skupinu -CH 2-CH 2-, skupinu -CEC- nebo trans-alkenylovou skupinu- c c - ,~ S kde RB a R 9 maji shora uvedený význam,X 3 znamená skupinu CHR 10 a R 11 znamenaji ątom vodiku, fluoru, methylovou skupinu, methoxyskupinu, nebo 310 a R 11 znamenaji společně skupinu -CH 2-CH 2- nebo -CH 2-CH 2-CH 2-, X 5...

Způsob výroby rohože z minerálních vláken a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Blandin Yannick, Sainte-foi Daniel, Debouzie Alain

MPK: C03B 37/04

Značky: rohože, zařízení, vláken, výroby, způsobu, způsob, minerálních, provádění

Text:

...provádí na dráze plynného proudu nesoucího vlákna ke shěrnému povrchu, tj. s odstupem od rozvlákňovacích kol. Tento způsob nedovoluje dosáhnout dobrou stejnorodost povlaku. Přesný důvod pro to není znám, avšak je možno zjistit,že tok plynného proudu vede vlákna před rozprašovacím ústrojím velmi nepravidelné. Kromě toho je o to nesnadnější povlékat správně všechna vlákna, čím větší mají tendenci shromažäovat se V chuchvalcích nebo...

Způsob výroby močovinových granulek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willems Michael Hendrik, Klok Jan Willem

MPK: C07C 126/08

Značky: granulek, způsob, výroby, močovinových

Text:

...plynu inertního k močovině,jako je například vzduch, dusik a oxid uhličitý. Zpravidla se používá vzduchu jakožto chladieího plynu. Uvedené množství očkovacího materiálu dostačí pro výrobu granulek přinejvyšší relativní vlhkosti vzduchu, jaká je možná.Očkovací materiál se dodává do Chladicí zóny na jednom nebo v několika místech a homogenné se disperguje V nejvyšší možné míře. Aby se mohla udržet disperze jemných částic močovíny V chladící...

Způsob výroby nových 3-(1-piperidinylalkyl)-4H-pyridol(1,2-a)pyrimidin-4-onových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256366

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kennis Ludo, Mertens Josephus

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, 3-(1-piperidinylalkyl)-4h-pyridol(1,2-a)pyrimidin-4-onových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...kyselina alfa-hydroxybenzenoctová, methansulfonová, ethansulfonová, benzensulfonová, 4-methylbenzensulfonová, cyklohexansulfonová, 2-hydroxybenzoová, 4-amino-2-hydroxybenzoová a podobné. Všech, ny tyto kyseliny spadají do oboru vynálezu.Všechny soli je možno převést působením zásady zpět na volnou basi., W Reakci je možno provádět běžnou N-alkylací. S výhodou se reakce provádí V inäytním orga nickém rozpouštědle, například V...

Způsob výroby nových derivátů 12 a 13 bromergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256364

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wachtel Helmut, Schröder Gertrud, Sauer Gerhard, Heindl Josef

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: způsob, nových, bromergolinu, derivátů, výroby

Text:

...dopamínových receptorü je možno ilustrovat pomoci interakčniho testu za použití agonisty receptorů dopamínu, tj. apomorfinu, na myších po jednorázovém předhěžném intraperitoneálním podání (parametr potlačeni hypothermie vyvolané podáním 5 mg/kg i.p. apomorfinu). Další postup je analogický jako v případě testu, který ilustruje centrální blokádu Éz-receptorů.Jak je patrno z tabulky 2, je antagonistický účinek apomorfinu po pcdání...

Způsob výroby titanové činící látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mikaelian Iridij, Tjurkina Ljudmila, Jakuševa Galina, Plotnikov Vladimir, Šifrin Isaak, Gerasimova Lidia, Motov David, Babkin Artur, Kolesnikova Nina, Godněva Maria, Bělokoskov Valentin, Metelkin Alexandr

MPK: C14C 3/04

Značky: výroby, způsob, titanové, činící, látky

Text:

...sloučanina titanu se zavädi v přebytku 0,01 až 2 g/l vzraženo na Ti 02 oproti 5 teChi 0 ~mu množství, potřebnému k převedoni dvojmocného železa na trojmocné železo.Po přiduvka peroxokomplnxni sloučeniny titąnu ou výchozího roztoku se přidá síran amonnýn kyselina sírová, až celkový obsah siranu amonného a kyseliny sírová činí 450 až 600 q/l.za získaného roztoku se amoniumoxotitandisulfát vysráži ve formě monohydrátu (NH 4)2 Ti 0 ~(SO .H U...

Baňka pro obrazovku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256361

Dátum: 15.04.1988

Autori: Finkenauer, Schumacher Reiner, Krüger Albrecht

MPK: H01J 21/86

Značky: způsob, její, výroby, baňka, obrazovku

Text:

...jsou vytvarovány nejméně tři seřizovací výstupky Ä, které leží všechny v první referenční rovině § 35, která je v definované vzdálenosti dl od rovinné plochy 1 pájecí hrany Q.Ve větší vzdálenosti dzB-B tak, že nejméně tři body na vnějším nebo vnitřním povrchu válcového hrdla 3 baňky l ležík rovině pájecí hrany Q je definovaná druhá referenční rovina v této rovině a současně na společné kružnici, která má střed Q.Podstatným význakem...

Implantabilní textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256340

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratinský Ján, Ornst Petr, Procházka Rostislav, Rozhold Jaroslav, Kramplová Milada, Pospíšil Lubomír, Sádovský Marián

MPK: D04B 1/22, A61F 2/06, D04B 21/20...

Značky: výroby, způsob, textilie, její, implantabilní

Text:

...provedení, avšak rovněž na pleteném plochémútvaru. Nosnou konstrukcí výrobku je přitom možno zhotovovat v zàtažné nebo osnovni vazbě z nejméně dvou nítových soustav shodných nebo rozdilných vlastností, síly a původu,například ze syntetických nití, modifikovaných hydrofílni úpravou.Nedilnou součástí vynálezu je speciálně vyvinutý postup výroby implantabilnich textilií, založený na účinku smáčivé úpravy textilniho materiálu, jako jsou v...

Způsob výroby aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256327

Dátum: 15.04.1988

Autori: Maťátko Jan, Hajíček Odon, Marek Oldřich, Marek Petr

MPK: C08L 61/20

Značky: způsob, aminoplastů, výroby

Text:

...výrobní, tedy v podstatě reakční čas, aby tyto vedlejší reakce byly potlačeny. Navíc zvýšený obsah nížemolekulárních podílů ve hmotě je príčinou jejího lepení ve formě a zhoršuje vzhledové vlastnosti vytvrzeného výrobku. Ubsah metanolu též snižuje vytvrzovací entalpii aminoplastu, což má za násle dek zhoršení fyzikálně-mechanických a zpracovatelských vlastností.Vyhřátím reakění směsi ve vznosu za intezivního míchání na60 až 110 OC během 0,5...

Způsob výroby tvárnice suchého zdění a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256274

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mikletič Miroslav, Blažek Jan, Adamus Libor, Koucký Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: tvárnice, suchého, tohoto, zdění, zařízení, způsobu, způsob, výroby, provádění

Text:

...prahu 3 vodící tyče příčníku lisovací desky Q a forma tvárni ce ll. Na vodicích tyčích vibračního prahu g se prostřednictvím pneumatických válců vibračního prahu 3 pohybuje vibrační práh Qs vibračním stolem Q, který je od vibračního prahu oddělen gumovýui amortizátory 1. Na vodicích tyčích přičníku lisovací desky 2 se pohybuje příčník §, na němž je prostřednictvím spojovacích šroubů Q připevněna lisovací deska lg. Lisovací deska je opatřena...

Podkladní vrstva vozovky a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256273

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Robert, Večerka Igor, Baroš Jiří, Blažek Karel

MPK: E01C 7/08

Značky: vrstva, její, způsob, výroby, vozovky, podkladní

Text:

...suspenze lze vysvětlit takto. Předevěím tyto vlastnosti mohou vzniknout pouze u homogenního a netolik jemniho materiálu, u něhož může dojít k rovnováze gravítačních sil částio s jejich dynamickou viskozitou. Proto jakékoliv měs, vyráběná kromě popílku Ivlhčenímdrobného nebo hrubého kameniva, nedává vzniknout tizotropním vlastnostem. Mechenisus-využití tixotropních vlestnos~ tí pcpílkové suspenze v podkladní vrstvě vozovky je následovný,...