Patenty so značkou «výroby»

Strana 141

Porézní krystalický syntetický materiál na bázi oxidu křemičitého a oxidu titaničitého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Perego Giovani, Teramasso Marco, Notari Bruno

MPK: C07C 2/46, C10G 11/04, B01J 21/06...

Značky: titaničitého, materiál, křemičitého, porézní, způsob, výroby, bázi, krystalický, oxidů, syntetický

Text:

...přednostně tetraethylorthosilikát nebo jednoduše oxid křemičitý v koloidni formě nebo silíkát alkalického kovu, přednostně sodiku nebo draslíku. nzdrojem oxidu titaničitého je hydrolyzovatelná sloučenina titanu, přednostně zvolená ze skupiny zahrnující sloučeniny těchto vzorcůOrganickou bázi je tetranlkylamoniumhydroxid, zejména tetrapropylamoniumhydroxid.Reakční aměs se pcdrobí hydrotetmálnímu zpracování v autoklávu nří...

Způsob výroby oxidu křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Taramasso Marco, Manara Giovanni, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: hliníkem, oxidů, křemičitého, modifikovaného, výroby, způsob

Text:

...kovů alkalickych zemin jsou hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu je množstv 1 anorganické báze a/nebo tetralkylamoniumhydroxidu nebo triethanolaminu nižší než stechiometrickě množství vztažené na oxid křemičitý, přičemž toto množství je výhodné 0,05 až 0,50 molu na mol oxidu křemičitého.Oxid křemičitý modifikovaný zavedením atomů hliníku má podle uvedeného vynálezu...

Způsob výroby 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257248

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wagner Jiří, Vacek Jan, Bedřich Zdeněk, Kysilka Vladimír

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, výroby, 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Text:

...za účelem poutání nečistot. Způsob přípravy podle vynálezu spočíva V tom, že k suspenzi o-fenylendiaminu se přidá příslušná minerální kyselina Jkysličník siřičitý, kyselina chlorovodíková, kyselina sírova), načež se při teplotě 0 až 100 °C přidává roztok furfuralbisulfitu ve vodě.Rychlost reakce je závislá na teplotě a ke konci přidávání roztoku furfuralhisulfitu se počne vylučovat Z-(2-furyl)-benzimidazol ve formě soli s příslušnou...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými (1-fenyletyl)aminopropyl skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257226

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapka Martin

MPK: C07F 7/18

Značky: anorganické, chemicky, jejich, způsob, materiály, výroby, vázanými, skupinami, 1-fenyletyl)aminopropyl, modifikované

Text:

...1)aminopropy 1 skupinami. V případě, že organokřemičité činidlo je opticky aktivní, je touto interakoi na povrch nosiče zavedeno chirálni centrum, čehožlze např. využít ke chromatografickému dělení racemátů neho přípravě katalyzátorů pro enantioselektivní syntézu.vlastní interakci lze provádět v rozpouštědlech i bez rozpouštědla (což však vede ke zbytečně vysoké spotřebě-organokřemičitého činidla). Jako rozpouštědla jsou vhodná...

Způsob výroby dipeptidů s uretanovými chránicími skupinami obsahujícími O4-sulfotyrosin nebo O4-fosfotyrosin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čeřovský Václav, Jošt Karel

MPK: C07K 5/06

Značky: dipeptidů, obsahujícími, výroby, chránicími, o4-sulfotyrosin, o4-fosfotyrosin, způsob, skupinami, uretanovými

Text:

...o t.t.Fenylhyârazidleuciátová sůl fenylhydrazidu terc.buty 1 oxykarbony 1-O-sulfotyrosyl-leucinuK roztoku dvojdraselné soli terc.butyloxykarbony 1-0-sulfotyrosinu (40 mg) a trifluoracetátu fenylhydrazidu 1 eucinu (84 mg) ve směsi ethanolu (0,1 ml) a 0,2 M TRIS-melainanového pufru o pH 7 (0,9 ml) byl přidán chlonid vápenatý (0,5 mg) a pH roztoku bylo upraveno louhem na hodnotu 7. Po přidání thermolysinu (4 mg) byla směs inkuhoúána 20 h...

Spôsob výroby elastoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257150

Dátum: 15.04.1988

Autori: Szulényi František, Micka Miloň, Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 20/28, C08F 20/18

Značky: elastomerů, spôsob, výroby

Text:

...g vodného roztoku alkylsulfonátu sodného s počtom uhlíkov v moleknle priemerne 15 obsah sodnej soli alkánsulfónových kyselín 32 0/0 hmot., obsah NaCl z 2 hmot., obsah oleja 1 hmot.,NaOH 0,1 0/0 hmot. Fe 0,005 hmot.) o koncentrácii 38 hmot., známeho pod obchodným názvom Mersolat. Za im-iešania sa pridá 300 g Z-etylhexylakrylátu ZEHA a reakčná zmes sa V dusikovej atmosfére vyhreje na teplotu 30 °C. Po vyhriati sa do reakčného prostredia...

Spôsob výroby sekundárneho monoalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257139

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lazar Ľubomír, Garaj Michal

MPK: C07C 2/22

Značky: sekundárneho, výroby, spôsob, monoalkylbenzénu

Text:

...na posunutie chemickej rovnováhy, alebo na aktiváciu katalyzátorového komplexu.Autori V US P 3 .72 881 doporučujü k destilačnému zvyšku z výroby alkylbenzénu pri 60 °C, pridat chlorid hlinitý až do 25 0/0 bud naraz, alebo po častiach. Reakcia prebieha 2 až 9 hodín a získa sa až 48,5 9/0 monoalkylbenzénu. Podľa postupu popisaného v československom AO 199 342 sa doporučuje polykondenzát pridat v množstve 2 až3 0/0 hmot. k...

Spôsob výroby bezpopolnatého emulgátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257138

Dátum: 15.04.1988

Autori: Garaj Michal, Lazar Ľubomír, Trnik Eduard, Kňazík Igor

MPK: C10M 159/12

Značky: bezpopolnatého, spôsob, výroby, emulgátora

Text:

...alebo benzínom. Z takto pripravenej sulfokyseliny vyrobili bárnaté,vápenaté a horečnaté sulfonany. Voda sa z nich musí vyvarit. Sulionany tohto typu nie sú vhodné na výrobu obrábacích a chladiacich kvapalín v kovopriemysle.vyskúšal sa postup výroby nového bezpopolnatého emulgátora z destilačného zvyšku z výroby mo-noalkylbenzénu z chlóralkánov i z olefínov. Destilačný zvyšok sa sulfo 4nuje oxidoin sírovým pri teplote 1.0 až 80 stupňov Celsia,...

Spôsob výroby pesticídne účinných 3-aryloxymetylénftalidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257137

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: C07D 307/88, A01N 43/12

Značky: 3-aryloxymetylénftalidov, výroby, spôsob, účinných, pesticídne

Text:

...všeobecného vzorce I sú herbicldne účinné lát 257137ky Lécovvá M., Priehradný S. čs. patent 135 4512, 1970, sú insektícidne účinné látky typu juvenoidov Lácová M., Paulov Š., Paulovová J., čs. aut. osv. 190 783, 1978), Paulovová I., Paulov S., Lácová M. Učinky 3-aryloxymetylénttalidov na vývoj komárov Culex pipiens Molestus, Biologie Bratislava 33, 2, 127, 1978.Nasledujúci príklad ozrejmuje, ale neobmedzuje Inožnosti...

Spôsob výroby eterifikovaných močovinoformaldehydových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 257110

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kyselica Jozef, Suran Pavol

MPK: C08G 12/12

Značky: eterifikovaných, živíc, výroby, močovinoformaldehydových, spôsob

Text:

...35 až 70 oddestilovvaním alifatických alkohovlov pri normálnom alebo zníženom tlaku.vynález je ďalej objasnený formou príkladov.Do .sulronačnej banky opatrenej miešad 10 m sa predloží 455 g n-butanolu, upraví sa pH butaznolu na 8,3 pridavkom 5 N rorztouku hydr-oxidu sodného a pridá sa 220 g paraformaldehydu obsah CH 20 90 0/0 hmot). Ďalej sa zmes vyhrieva na teplotu 70 °C. Po dosiahnutí teploty a vyčíreni zmesi sa pridá 150 g močoviny a....

Způsob výroby 3-alkoxykarbonyl-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257099

Dátum: 15.04.1988

Autori: Potáček Milan, Klán Petr

MPK: C07D 279/02

Značky: 3-alkoxykarbonyl-4-hydroxy-2-methyl-2h-1,2-benzothiazin-1,1-dioxidu, výroby, způsob

Text:

...dosahování čistších a nezbarvených produktů ve srovnání s dosavadními postupy vycházejícími ze zmíněných halogenderivátů. Výchozí S-substituované sulfonyloxyacetáty jsou pŕístupné z běžných komerčních sloučenin.Konkrétním příkladem látky vzorce I je sloučenina 3-etoxykarbony 1-4-hydroxy-2-mety 1-2 H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid. Následující příklady její výroby představují jen příkladvýroby látky vzorce I, ale neomezují rozsah vynálezu.K...

Způsob výroby desek z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257090

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jílek Ladislav, Drápal Otakar, Bořík Václav, Burda Svatopluk

MPK: C21D 8/02

Značky: desek, způsob, výroby, austenitických, oceli

Text:

...a tepelným zpracováním podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že po tváření za tepla se do technologickéh procesu výroby zařadí při teplotě v rozmezí 20 až 600 OC nejméně jedna operace ohýhání s následným vyrovnáním, kde ohyb se prodádí na radius rovný dvou až desetinásobku tlouščky desky načež po mechanickém obrábění se provádí žíhání při teplotě v rozmezí 900 až 1 150 °C.Výhodou způsobu výroby desek podle vynálezu je, že se...

Spôsob výroby derivátov 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257059

Dátum: 15.04.1988

Autori: Durmis Július, Polievka Milan, Guba Gustáv, Kollár Jozef, Richter Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hagara Anton, Kavala Miroslav, Uhlár Ladislav

MPK: C07D 285/16

Značky: derivátov, výroby, spôsob, 2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...trihydrogénfosforečná~- kyselina chlorovodíková vznikají hlavne fosforečnany vápenaté a chlorid vápenatý. Fosforečnany vápenaté sa obvykle v podstatnej miere vylúčia ako tuhá fáza a chlorid vápenatý zostáva V kvapalnej fáze.Takto po neutralizáciikyslých komponentov v uvedenej zmesi sa pyridín, 2-metylpyridín,prípadne iná použitá pyridínová báza oddelí azeotropickou destiláciou. Destilát obsahujúci najčastejšie 50 až 70 vody a 30 až 50 3...

Způsob výroby odbouraných typů polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulc Zdeněk, Ottis Jiří, Pospíšil Ladislav, Mošna Pavel, Král Antonín, Šula Karel

MPK: C08F 110/06, C08F 8/50

Značky: způsob, typů, polypropylénu, odbouraných, výroby

Text:

...se však tento postup vzhledem k poměru výkonu granulačnľch linek(obvykle 3 až 7 t/h) a násad fluidních mísíčů (obvykle jen 0,2 až 0,5 t) jevi nevhodný.Nyni byl nalezen způsob, jak dosáhnout spolehlivého promicháni teakční směsi. Fředmňtem vynálezu je způsob výroby odbouraných typů polypropylenu řízenuu dúqradací polypropylenu, 3 f 257052stabilizovaného směsi stabilizátorů, iniciovanou organickými peroxidy dávkovanými do fluidizované vrstvy...

Směsné azokondenzační pigmenty žlutých odstínů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257028

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dobrovolný Jan, Bartošek Jan

MPK: C09B 43/136

Značky: směsné, výroby, azokondenzační, jejich, žlutých, způsob, odstínů, pigmenty

Text:

...směsi nitrolátek. Směs 2-toluidinu 4-toluidinu a 3-toluidinu v poměru cca 60364, získaná z toluenu nitrací a redukcí směsi nitrotoluenů. směs 2-karbetoxyanilinu,3-karbmetoxyanilinu a 4-karbetoxanilinu v poměru 286 B 4, připravená nitrací a redukcí benzoanu etylnatého. Směs 2-acetaminoanilinu a 4-acetaminoanilinu v poměru 3070 připravená nitrací acetanilidu v prostředí kyseliny octové a redukcí směsi nitrolátek, případně směs stejných látek V...

Způsob výroby modifikovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257020

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machaníček Alois, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/12

Značky: modifikovaného, způsob, výroby

Text:

...ztužování za následujících podmínek. Tlak vodíku byl.0,15 MPa, teplota oleje na začátku hydrogenace 130 °C a na konci hydrogenace 180 °C,doba hydrogenace byla 6 hodin, koncentrace niklového katalyzátoru byla 0,5 hmotnostních.Hydrogenace byla ukončena při dosažení bodu tání posunem 32,8 byl zfiltrován na kalolisu a označen jako I. filtrát, který se použil pro II. stupeňhydrogenace. Do hydroqenačnĺho autoklávu byla natažena následující...

Způsob výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257007

Dátum: 15.04.1988

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 9/08, B22C 9/02

Značky: atmosférického, způsob, nálitků, výroby, uzavřeného, výstupků

Text:

...tvaru ze spalitelněho nebo roztavitelného materiáluÄ Výhody způsobu výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku podle vynálezu spočívají v tom, že atmosférický výstupek je při současněm formovaní oddělen do vybraní v modelu nálitku vložkou, čímž je zabráněno jeho porušení při rozebirání formy. Další výhodou,oproti samostatné vyráběným atmosférickým jaděrkům, je úspora nákladů na materiál, energií a pracnost na jejich výrobu a...

Způsob výroby ocelí douklidněných hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257001

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chvojka Jan, Čečko Michal, Dostál Jindřich, Stračár Slavomír, Turek Jiří, Lapšíková Jiřina

MPK: C22C 38/14

Značky: výroby, hliníkem, oceli, douklidněných, způsob

Text:

...zvýší průchodnost válcovny a tím se zkrátí výrobní cyklus a dále, že nejsou nutné náklady spojené s rekonstrukcí stávajících zařízení pro plynulé odlévání oceli, případně i výstavbou nového zařízení, čímž se podstatné sníží investiční náklady.Působení titanu nebo zirkonu na omezení tvorby trhlin na předlitcích, vyrobených na zařízení pro plynulé odlévání oceli, je možno vysvětlit V podstatě dvojím způsobem. V průběhu plynulého odlévání oceli...

Způsob výroby kyseliny chlorovodíkové

Načítavanie...

Číslo patentu: 256998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Doležalová Ludmila, Scholle Stanislav, Láska Jan, Šolta František, Machala Miloslav, Čepický Miloš

MPK: C07C 39/14, C01B 7/01, C02F 1/04...

Značky: chlorovodíkové, kyseliny, způsob, výroby

Text:

...azeotropické směsi. V ustáleném stavu se teplota kolony zvyšuje od hlavy dolů k místu nástřiku úměrně křivce složení parní fáze. Při nedostatečném nástřiku pronikne chlorovodikdo kondenzátoru kolony teplota ve hlavě kolony se zvýší a teplotní spád se upraví až k původní teplotě V místě nástřiku. Při nadměrném nástřiku nastane opačný zjev při Stálá teplo» tě ve hlavě poklesne teplota u nástřiku. Náhodné změny ve složení nástřiku vedou k...

Způsob výroby 2-(p-terfenyl-4-yl)-4,6-diazylpyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256977

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kuthan Josef, Lhoták Pavel, Richter Otakar, Kurfürst Antonín

MPK: C07D 213/24

Značky: výroby, 2-(p-terfenyl-4-yl)-4,6-diazylpyridinů, způsob

Text:

...jeden ze symbolü m nebo k musí mít hodnotu 2, v poměru l 1,S za přítomnosti alespoň lonásobného přebytku (molárního) octanu amonnéhoV reakčnim prostředí aprotického polárního rozpouštědla jako je dimetylformamid nebo dimetylsulfoxid a kyseliny octové.Takto připravené nově pyridinové deriváty vykazují výraznou luminiscenci v krystalickém stavu i v roztocích a lze proto počítat s jejich možným využitím ve scintilační technice.Způsob výroby...

Peptidy s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256960

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krojidlo Milan, Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08, C07K 7/06

Značky: peptidy, jejich, způsob, antigenních, vlastnostmi, výroby, determinant

Text:

...byly propláchnuty fosfátovým pufrem a k zablokování volných vazebných míst na polystyrenovém povrchu byl přidán 3 roztok kravského seřumalbuminu ve fosfátovém pufru. Po inkubaci 1 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a pak byla přidána testovaná lidská séra, ředěná 1 l 00. Po inkubaci 2 h při 37 °C byly jamky promyty fosfátovým pufrem a vodou a byl přidán konjugát imunoglobulinu proti lidským imunoglobulinüm s křenovou...

Elektroodporový snímač měření teploty kapalného prostředí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256939

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stojanov Marin, Arojo Marina, Ivanov Alexandr, Stojčev Stojčo

MPK: G01K 7/18

Značky: elektroodporový, způsob, kapalného, měření, prostředí, teploty, snímač, výroby

Text:

...(He noxasanHoň Ha pucyuxax), Kowópan HSMGHHBTCH Rp 0 n 0 puHoHaHbH 0 Temneparype. 0 TquTu 3 aune nocnenueů OCYMBCTBHHCTCH rpaynponànnmm nan TÉMHGDQTYDH snexwponsnepnTénbHHM npuöopon. 23 neKTpoconpoTnnHTenbHmü aTqnK HSPOTOBHHDT cnocoöom B coqrsewcrnnn C K 305 pereaneu, npn Kowopoý nywem nosrouxn B aucoxom Baxyyne (5-105 Tbrr) HgbnonnpoBaxHymnpoxnaKy 1 na A 1 ž 03 ocamnaercn anresnouuuñ cnoň Hnxennvxpougeron-. mHúoüa MM)Ä.HaHero,. He...

Způsob výroby lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 256916

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wolf Horst, Rudolph Ute, Hörhold Hans-heinrich, Klemm Elisabeth, Haase Ludwig, Riesenberg Evelyne, Märtin Rolf

MPK: C09J 3/14, C03C 27/10

Značky: způsob, lepidel, výroby

Text:

...KawHoHHan nonHMepH 3 auHH c pacxpurueu uHKna secb nponcxouw repuuqecxn c oxcouuensmu connMH 5 Kauecwse Huuuuaropa H npunonur K npoapauubm anoxcunuu cMonaM c ynpyrHMH cnoňcrsanu.HCn 0 nb 3 oBaHHeM cnupoopçoaůupa Kp 0 Me Toro ynaewdn orpanuqurs OÓBGMHYW ycaxy,cocroamyncn 9 npouecce orsepxeuňs, MHHHMyMoM B 2 - 41, B 3 aBHcHMOcTH ow Maccosoro coornomeuun Hcnonnsosanunm Monouepon. Ha ocHonaHHH srux cnoücrn rakue nonnnepm OTHOCHTEHBHO xopomo BMn...

Způsob výroby pláště spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256895

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šafář Václav, Franěk Josef

MPK: D01H 7/885, D01H 1/12

Značky: pláště, spřádacího, rotoru, způsob, výroby

Text:

...zakřivení profilu sběrné drážký, načež stahování delší stěny polotovaru se provádí při jejím současném podepření alespoň na části jejího celého vnitřního obvodu.Uplatněním způsobu výroby podle vynálezu se dociluje vyšší životnosti spřádacích rotorů a vysoká výrobní produktivita. Použitím spřádacích rotorů se zvýšenou životnosti přináší úspory dosažením zkvalitnění spřádacího procesu. Významné úspory jsou rovněž docíleny tím,že...

N-(2-Aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-N´,N´-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256882

Dátum: 15.04.1988

Autori: Řežábek Karel, Krejčí Ivan, Taimr Jan, Schuh Jan, Křepelka Jiří, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: výroby, způsob, n-(2-aza-5beta,8alfa,10alfa-6-alkylergolin-8-yl)-n´,n´-diethylmočoviny, jejich

Text:

...či chloridem cĺnatým při molárním poměru redukčni činidlo/výchozí prekursor 10 až 1,3, nebo s výhodou se roztok či suspenze díazoniové soli přidá do vody, vodného etanolu či dioxanu, nasyceného plynným oxidem siřičitým, popř. se do roztoku či suspenze diazoniové soli oxid siřičitý uvádí. Redukce oxidem siřičitým se provádí zpočátku za chlazení na 0 až 5 OC, později za teploty místnosti až za mirného přihřáti. Oproti diazotaci, která je...

Papírenská klížidla a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256867

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vašíček Zdeněk, Libnarová Milena, Husák Jiří, Hájek Karel, Ditrych Zdeněk, Bandžuch Jan, Vokáč Marek

MPK: D21H 3/02

Značky: papírenská, výroby, způsob, jejich, klížidla

Text:

...polymerované pryskyřičné kyseliny. Používají se produkty o teplotě měknutí 50 až 120 OC a obsahu karboxylových skupin 40 až 180 g/1 000 g. S polymerními karboxylovými kyselinami se kombinují ve hmotnostním poměru 0,050,95 až 0,950,05.Popsané směsi polymerních karboxylových kyselín, pryskyříčných kyselín a/nebo jejích derívátü se dispergují ve vodě v přítomnosti tenzídů a/nebo ochranných koloidů. Obvykle se používá voda změkčená,...

Způsob výroby kvasničného autolyzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256863

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štros František, Rut Miloslav, Karnet Jiří, Adámek Lubomír, Rybářová Johanna

MPK: A23J 1/18

Značky: způsob, autolyzátu, kvasničného, výroby

Text:

...autolýza je způsobena větší pevnosti buněčných stěn a dalších membrán ve srovnání s kvasinkami rodu Saccharomyces. Proti uvedeným kvasinkám však mají výhodu v tom, že tvorba jejich biomasy 2 tradičních i netradičních zdrojů je efektivnější, rychlejší a obsahují vice bilkovin a nukleových kyselín. Z těchto důvodů jsou levnějši surovinou pro výrobu kvasničných autolyzátü 5 přiznivými chučovými vlastnostmi.Tyto nevýhody jsou odstraněny...

Způsob výroby antimagnetického oxidu nikelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 256859

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpánek Zdeněk, Havel Petr, Málek Jiří, Hanus Václav, Hudec Josef, Brodský Ladislav, Brunclík Jan

MPK: C01G 53/04, B03C 1/00

Značky: nikelnatého, oxidů, způsob, antimagnetického, výroby

Text:

...separaci nutně předcházi odpovída~ jící stupeň mleti zpracovávané suroviny oxidů niklu.Přednosti vynálezu je, že lze podle něho zpracovávat s daleko větší prcduktivitou a hospodárnosti všechny druhy oxidů niklu s vysokým obsahem magnetických podilů. Další výhodou zpracování oxidů niklu podle vynálezu je možnost podstatného zvýšení výroby bez dalších vyvolaných investic.Odseparovaný magnetický podíl s vysokým obsahem kovového niklu lze s...

Způsob výroby anorganických nosičů pro imobilizaci enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256856

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stratilová Eva, Rexová-benková Ľubomíra, Čapka Martin

MPK: C12N 11/14

Značky: výroby, enzymů, nosičů, způsob, anorganických, imobilizaci

Text:

...reakcí keramického nosiče s alkoxysilylsubstituovaným propylaminem.Ačkoliv lze použít i jiných teplot, je výhodné provádět vlastní reakci glutaraldehydus aminoskupinou při teplotách 15 až 35 OC, rovněž je výhodné použití tlumivého vodného roztoku o pH 5 až 8,0. Vzájemný poměr glutaraldehydu a aminoskupin se sice řídí stechiometrií reakce, V zájmu jejího urychlení a dosažení vysokých konverzí je výhodné použít několikanâsobněho přebytku...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256840

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valcha Petr, Šarbort Jiří, Roman Jan, Kroupa Jan

MPK: C07C 143/60

Značky: způsob, výroby, 2-naftylamin-6,8-disulfonové, kyseliny

Text:

...pro výrobu 2-nafty 16,8-disulfonové kyseliny se místo dvojdraaelné soli 2-nafto 16,8-disulronové kyseliny použije soli dvojamonné, připravené například dle A 0 246 653. 5Postup dle vynálezu spočívá v tom, že dvojamonná sůl 2 naftol-6,8-disulfonové kyseliny se za přítomnosti čpavku a siřičitanových čí disiříčitanových aniontů podrobí Buchererově reakci při teplotě 150 až 195 °c a tlaku 1 až 4 Mwa, přičemž molární poměr diamonné soli...

Způsob výroby plochých elektrod z lithia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256835

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kořínek Ivan, Moc Lubomír, Hrabal Ladislav

MPK: H01M 4/04

Značky: lithia, způsob, elektrod, výroby, plochých

Text:

...drátu připadá na jednotku objemu relativně velký povrch.Výše uvedené nedostatky odstraňuje z velké části způsob výroby plochých elektrod z lithia metodou studeného vysokotlakého protlačování lithiového ingotu přes průtlačnou matrici požadovaného tvaru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z protlačeného lithiového ingotu, rotujícího kolem své peñélné osy, Jsou odebírany ploché lithiové elektrody tlakem řezací struny, vedené kolmo k podélné...

Plastbetonová vozovka s podkladem, zejména kovovým a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256827

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kocour Jan, Novotný Ivan

MPK: E01C 7/30

Značky: podkladem, její, způsob, zejména, vozovka, výroby, kovovým, plastbetónová

Text:

...terénu. Příklad provedení plastbetonové vozovky podle vynálezuje schematicky zobrazen v příčnäm ŕezuna výkrese a v delším popsán spolu s příkladem výroby plastbetonová vozovky podle vynálezu.Ocelový podklad l je opatřen ochrannou vrstvou g, tvořanou metalizovaným kovovým povlaken nebo nanesením hmoty,jejíž základní součástí jo syntetická pryakyřice, a výhodou základní epoxidové barvy. Na ochranné vrstvě g je uložena rozváděcí vrstva Q,...

Způsob výroby tetrachlor-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256776

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kryštufek Jan, Mostecký Jiří Akademik, Pecka Karel, Vaňura Jan, Havel Zdeněk

MPK: C07C 25/18

Značky: tetrachlor-(2,2)paracyklofanu, způsob, výroby

Text:

...inertnínuhlovodikovým rozpouštědlem A dimethylaulfoxidem-a vzniklé kvarterní amoniová báze obecného vzoroo I, kdo R má vpŕedu uvedený význam, sa pak bez.izolace v tomto prostředí rozkládá za zvýšené teploty 50 až 140 °c, a výhodou při 30 až 90 °c. Inertním uhlovodíkomýmrozpouštědlem mohou hýt podle vynálezu například aromatioké uhlovodíky banzen, tolnen a xylon. Alkylový radikál R je výhodně methyl nebo ethyl. silnou zásadou jea výhodou vodný...

Spôsob výroby výsteliek chápadiel z mäkčeného PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256732

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kabát Marek, Zongor Milan

MPK: B29D 31/00, B29B 7/00, B29C 39/24...

Značky: spôsob, výroby, výsteliek, chápadiel, mäkčeného

Text:

...Material výsteliek je odolný voči vplyvu poveternostných zmien, oleju, nečistoty a vosk sa naň nenalepujú. Má stabilné fyzikálne vlastnosti -a vydrží prakticky po celú životnosť vysadzovacieho stroja.Predmet vynálezu ilustruje prip-ojený príklad.Do 26 hmot. dielov zmäkčovadla di-2-ety 1 hexylftalátu sa nasypalo 55 hmot. dielov práškového PVC, pridalo sa 0,5 hmot. dielu antio-xidaíitu fenyl-etyifenyl-iosfitu, 0,5 hmot. diela antioxidantu...

Spôsob výroby medených rúrok pre chladiarenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256724

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ďurica Milan, Sklenárová Jolana

MPK: B21C 23/08

Značky: spôsob, účely, rúrok, chladiarenské, měděných, výroby

Text:

...spôsobu podla vynálezu sú v tom,že rúrky podľa neho vyrobené spĺňajú kvalitatívne požiadavky na ne kladené z hladiska čistoty vnútorného povrchu, mechanických vlastnosti a rozmerov.Pol-oplynulým liatim boli odliate čapy o priemeru 245 mm. Teplota liatia bol 1 160 °C,odťahová rýchlosť pri liati 13 cm.min 1,množstvo chladiacej vody 360 až 380 l.n 1 inút. Ohrev čapov Q 245 450 mm pred lisovaním na teplotu 830 °C a lisované rúry(a 50 × 3 ~ mm do...

Spôsob výroby mikrobiálne nezávadných anorganických komponentov pre prípravu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256702

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gireth Róbert, Thinschmidt Gabriel, Letz Štefan

MPK: A61K 33/00

Značky: komponentov, výroby, liečiv, mikrobiálně, anorganických, přípravu, nezávadných, spôsob

Text:

...kryštálov Na 2 HPO 4 . 12 1-120 a malečného roztoku. Celkový objem vzniklej suspenzie je asi 1 000 litrovt Do ochladeného reaktora sa pridá 3,3 litra 32 0/0 hmot. vodného roztoku peroxidu vodíka farmaceutického a nechá sa pôsobiť po dobu 30 minút za stáleho miešania. Pred započ-atím separovanie roztoku od kryštálov sa odstredivka premyje 10 litraml 1- až 3 -néhiD hmot. vodného roztoku peroxidu vodika a nechá sa volne odstredit. Do takto...

Způsob výroby fosforylovaných monoacylglycerolů a diacylglycerolů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256691

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ranný Mojmír, Kondelík Petr, Souček Jiří, Stříbrnský Vladimír, Sedláček Jiří, Hrdina Pavel

MPK: C01B 25/18, A23D 5/00

Značky: kyselin, výroby, způsob, mastných, monoacylglycerolů, diacylglycerolů, fosforylovaných

Text:

...olejůjak přirozené tuky a oleje, tak i modifikované hydroganací, případně frakcionované molekulární destilací.Příkladem vhodného složení je např. směs získaná glycerolýzou řepkovéh oleje obsahující 45 až 55 hmot. díacylglycerolů, 15 až 25 2 hmot. monoacylglyoerolů, 0,5 až 1,0 hmot. volných mastných kyselín, maximálně 1 E hmot. volného glycerolu a zbytek do 100 hmot. triacylglycerolu. Další potenciálni surovinou je zbytek po...

Způsob výroby homogenní směsi fosfatidových a bis(diacylglycerol) fosforečných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256690

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tůma Jan, Zamykal Jaroslav, Ranný Mojmír, Souček Jiří, Trnkalová Ema, Sedláček Jiří

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: fosforečných, směsi, způsob, bis(diacylglycerol, fosfatidových, výroby, homogenní, kyselin

Text:

...nasycených kyselín, např. diacylglyoerol z hydrogenovaného loje nebo z hydrogenovaných rastlinných olejů a v druhém kroku se připouští derivát nenasycených kyselín, jako je diaoylglycerol z řepkového oleje. Vyrobené kyselé produkty lze před finalizací běžným způsobem neutralizovat, např. plynným amoniakem,hydroxidem sodným, draselným, vápenatým, triethanolaminem a jinými bázemi.Jak je vidět z následujících příkladů, které rozsah vynálezu...

Způsob výroby vápenatých solí kyselých fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256689

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stříbrnský Vladimír, Souček Jiří, Bláhová Markéta, Sedláček Jiří, Zamykal Jaroslav, Ranný Mojmír, Trnkalová Ema

MPK: A23D 5/00, C01B 25/18

Značky: fosfolipidů, způsob, kyselých, vápenatých, solí, výroby

Text:

...kyselin v molárnim poměru 31 až 201 a zahřátém na 60 až 90 °C posuąmě přidává 20 až 60 (hmot.) suspgnze hydroxidu vápenatéhov triacylglycerolech mastných kyselín s 10 až 24 atomy uhliku v řetězci, o teplotě 50 až80 °C takovou rychlostí, aby teplota reagujíci směsi nepřekročila 100 °C po přidání celkové» ho množství suspenze potřebné pro neutralizaci se pak směs michá při 70 až 95 °c do neutrální reakce. Běžně vyráběné...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hamouz Emil, Lederer Jaromír, Krupička Michael, Schöngut Jiří, Soldát Miloslav, Černý Jaroslav, Rybár Petr, Macek Vladimír, Fulín Petr

MPK: C07C 15/04

Značky: odpadajících, způsob, výroby, benzenu, etylbenzenu, směsi, syntéze, zbytkových

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...