Patenty so značkou «výroby»

Strana 140

Způsob výroby jemně práškového oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247155

Dátum: 16.05.1988

Autor: Thelen Vladimír

MPK: C01B 33/143

Značky: způsob, křemičitého, oxidů, výroby, práškového, jemné

Text:

...tlakový vzduch, tlakoměr s přesnou stupnicí, filtrační papír Mn 615 0 průměru 15 cm firmy Macharei a Nagel, Düren nebo papír stejné jakosti, dvoulitrová měrná kádinka,dvoulitrový odměrný válec a stopky.Postup je popsán s přihlédnutím k přiloženému obrázku. Pro měření je filtrační zařízení umístěno ve svislé poloze a je výhodně upevněno na stojanu. Spodní část l filtračního zařízení je možno uvolnit povolením šesti sklopných šroubů 3, pak se...

Způsob výroby umělých nástrah z plastů pro lov ryb na udici

Načítavanie...

Číslo patentu: 257686

Dátum: 16.05.1988

Autor: Veruovič Budimír

MPK: C08L 27/06, B29C 45/00, B29K 27/06...

Značky: plastů, umělých, způsob, výroby, udicí, nástrah

Text:

...se vpravuje do předehřáté formy pod tlakom za použití například zubového čerpadla nebo injekční střikačky.Po ochlazení hmoty ve formě na teplotu 60 až 100 °C je možno hotový produkt, tedy návňadu, vyjmout z formy. V pří padě výroby něko 1 ikabarevné.návnady postupuje se tak, že se ná vnada vyrobí V jedné barvě e druhá, respektive třetí barva se nąnáši na příslušnou část návnady štětečkem nebo vstřikovánimu Háček se zavádí do návnedy po...

Způsob výroby aktivovaného nátěrového pigmentu pro barvu vyvíjející vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257648

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hanus Václav, Štěpánek Zdeněk, Neuvirt Jiří, Fousek Josef, Malechová Věra, Dalík Josef

MPK: B41M 5/00, C01B 33/26

Značky: výroby, barvu, způsob, vyvíjející, nátěrového, aktivovaného, přímoprůpisových, vrstvu, papíru, pigmentů

Text:

...přímoprůpisových papírů některé nedostatky, jako nízkou bělost a vyšší viskozitu z něho připravených supenzí.Uvedené nedostatky odstraňuje nátěrový pigment připraveny podle vynálezu, kdy je k suspenzi kysele aktivované jílové suroviny přidán alkalický trifosfát jako činidlo, způsobující zvýšení bělosti finálního produktu a snížení jeho viskozity.Podstatou vynálezu blĺže osvětlí následující příkladyNatěžená bentonitová surovina je V...

Separační pás k výrobě dezénových útvarů z plastických hmot a způsob výroby tohoto pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257620

Dátum: 16.05.1988

Autori: Paták Vladimír, Mahovský Jan, Hladáček Mario, Smejkal Vojtěch, Lukovský Leo, Smejkal Pavel

MPK: B29D 7/00, B29K 19/00

Značky: výroby, tohoto, dezénových, plastických, útvaru, výrobe, separační, způsob, pásu

Text:

...více než l 000 g/m 2/ a jejich hodnota prestupu tepla je při tepelné želatinacíÚčelem vynálezu proto je vytvořit separačni pás bez nevýhod dosu známých pású, tedy s vyšší životnosti ale současně s vysokou hodnotou přestupu tepla.Bylo zjištěno, že tyto nároky V podstatě splňuje pás podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je, že jeho nosný pás představuje textílie o plošné hmotnosti 50 až 100 g/m 2 a nánosy jsou ze směsi na bázi butylkaučuku...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované austenitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 257605

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pačák Jan, Tomeš Miloň

MPK: B21C 37/06

Značky: austenitické, výroby, vysokolegované, trubek, bezešvých, způsob, oceli

Text:

...až B 5 a redukci stěny Č 25 až 70 , poté se žihá při teplotě 1 030 až 1 080 °c po dobu 10 až 30 minut, načež se bezešvá trubka třískově opracuje na vnitřním povrchu úběrem 0,5 až 1,0 mm z tlouščky stěny a na vnějším povrchu úběrem 0,2 až 1,0 mm 2 tlouštky stěnyVýhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vysokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní jemnozrnná struktura materiálu těchto trubek. Podstatně vyšší jsou dosažené...

Způsob výroby slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257582

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bielik Anton

MPK: B22F 3/12

Značky: výroby, karbidu, způsob, slinutého

Text:

...nástrojů k obrábění dřeva, konglomerovaných dřevovláknitých, dřevopilinových a jiných těžkoobrobitelných materiálů, užívaných V dřevařském, nábytkářském a v jiných průmyslových odvětvích, zpracovávajícich převážně nekovové materiály, majíciho výslednou hodnotu koercitivní intenzity magnetického pole 12 až 14,90 kAm-l podstata spočívá v tom, že jako výchozi materiál pro výrobu karbidu wolframu se použije wolfra a hodnotu měrné nasycené...

Způsob výroby vodného roztoku hydroxilamindisulfonanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257571

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pekárek Oldřich, Havlíček Antonín, Čermák Jan Ing, Němeček Milan, Severa Miroslav, Špírek Jan, Fuchs Jiří

MPK: C01B 21/14

Značky: hydroxilamindisulfonanu, amonného, způsob, roztoku, výroby, vodného

Text:

...měření je zajištěno pH metrem. Dlouhodobé provozcvání ukázalo, že řízení vzájemného poměru vstupních komponent, tj. DA, BI a S 02 příznivě ovlivñuje výtěžek procesu. Klasická analogová regulace nezaručuje dostatečnou přenost a citlivost regulačních zásahú při jakýchkoliv výchylkách ve výrobě, což se projevuje V tom, že trvá poměrně dlouhou dobu, než dojde k odstranění regulační odchýlky.Navrhovaný postup vychází ze zjištění, že naaazenim...

Způsob výroby filtračního kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257570

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kraus Miloslav, Šeda Luděk, Toningerová Magdalena

MPK: C13D 3/00

Značky: způsob, filtračního, výroby

Text:

...vlastnosti těchto kalů na hranici technické využitelnosti, zejména při zpracování alterované řepy.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby filtračního kalu z druhé saturace podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že do štávy je na druhou saturaci přidáváno 10 až 90 procent hmotnosti odseparovaného kalu ze suspenze druhé saturované šřávy. znamená to, že do místa od čiré saturované šřávy až po vstup do saturáku druhé saturace je...

Grafitová tryska s výstelkou a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257550

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dvořák Bohumil, Romaniak Petr, -, Brožek Vlastimil

MPK: B22D 11/07, B22D 7/06, B22D 11/00...

Značky: výstelkou, způsob, její, tryska, výroby, grafitová

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je jednolitá a výstelka je tvořena nitridem boritým. Způsob výroby této grafitové trysky podle vynálezu spočívá v tom, že se turbostratický nitrid boritý, charakterizovaný indexem hexagonality IH 30, šířkou vibračního pásu v IČ oblasti 1 375 cml a antipásu mezi 810 až 830 cm 1, žárově zalisuje v grafitovém lisovacím nástroji, který se zároveň stává součástí těla trysky, při teplotě 1 800 až 1 900...

Způsob výroby syntetické litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257514

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mandl Miroslav, Krejči Josef

MPK: C21C 1/08

Značky: litiny, způsob, výroby, syntetické

Text:

...se v elektrické peci roztaví ocelový odpad z vý~ roby šroubů s hmotnostním dbsahem kromě železa 0,03 až 0,25 uhlíku, 0,10 až 0,50 křemíku,0,2 až 0,7 manganu, nečistot jako fdsfor do 0,050 S a síra do 0,050 , přičemž v průběhu tavení se přidává nauhličovadlo v množství 2,5 až 5 hmotnosti, vztaženo na hmotnost tavby.Výhodou způsobu výroby syntetické litiny je, že při gvýšení užitné hodnoty se podstatné snížily materiálové a energetické...

Sposob výroby tepelne spracovatelných súčiastok z ocelových práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257476

Dátum: 16.05.1988

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: súčiastok, spôsob, výroby, oceľových, spracovatelných, práškov, tepelně

Text:

...Táto akosť je charakterizovaná lisovateľnosťou, a tým aj potrebnou nízkou koncentráciou uhlíka V porovnani s jeho koncentráciou v trieskach a nizkou koncentráciou kyslíka.To umožňuje lisovat a za uvedených podmienok spekat a zhutňovat za tepla strojové súčiastky, ktoré sa potom podľa koncentrácie viazaného uhlíka v súčiastke podľa prídavkugrafitu a podmienok spekania s výhodou môžu bud napr. cementovat, alebo zušľachtovat podľapožiadaviek na...

Sposob prípravy chladiacej vody na chladenie reakčnej časti výroby pentaerytritolu a paroprúda chladiaca stanica na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257472

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stavrovský Ivan

MPK: F25B 1/08

Značky: pentaerytritolu, spôsobu, výroby, přípravy, reakčnej, částí, uskutočňovanie, paroprúda, chladenie, stanica, tohto, chladiaca, spôsob, chladiacej

Text:

...chladiacej vody podľa vynálezu je zníženie citlivosti činnosti paroprúdej chladiacej stanice na výkyvy tlaku pary v parovodoch. Výsledkom je stabilnejšia prevádzka, čo umožní zvýšiť fond pracovnej doby výrobne pentaerytritolu.Ďalšou výhodou je zamedzenie strát formaldehydu a acetaldehydu a dalších surovín v dôsledku zníženia poruchovosti chladiacej stanice, a tým aj chladiaceho systému kaskádyreaktorov. V konečnom dôsledku to znamená...

Sposob výroby alfa-tokoferolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257402

Dátum: 16.05.1988

Autori: Škoda Alojz, Proksa Bohumil, Major Milan

MPK: C07D 311/72

Značky: spôsob, výroby, alfa-tokoferolu

Text:

...20 až 150 minút Počas pridávania izofytolu sa z reakčnej zmesi odoberá reakčná voda dsstiláciou, alebo azeotropickou destiláciou s použitým organickým rozpúšťadlom, ktorými sú kyselina octová,alebo estery kyseliny octovej s alifatickými uhlovodíkmi s počtom uhlíkov C-3 až C-5. Po doreagůvaní sa reakčná zmes ochladí, riedi organickým rozpúšťadlom, extrahuje sa vodou,vodným roztokom alkalického hydroxidu a opäť vodou do neutrálnej reakcie....

Způsob výroby amidu 5-methylisoxazol-3-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244255

Dátum: 11.05.1988

Autori: Kabátek Jan, Trnka Jan, Šalomoun Vladimír, Nováeek Jindoich

MPK: C07D 261/16, A61K 31/42, C07D 261/12...

Značky: způsob, výroby, kyseliny, amidů, 5-methylisoxazol-3-karboxylové

Text:

...rozklad sodné poli anolformy a současnánćutralizsce s konečnou úpnawsu- 2 zuu 5 reakčního prostředí na mírnou kyseloet (pH 2 až 5) kyselinou sí rovou zředěnou methanolem. Příprava methanolického roztoku kyseliny sírové se provádí za chlazení do teploty 15 °C. Rozklod a neutrelizace probíhá rovněž za chlazení v uvedeném rozmezi 7 až15 °C, s výhodou 8 až 10 °C. Za těchto podmínek nedochází k vedlejěím destrukčním reakcím. Po míchání se...

Způsob výroby heterogenizovaných chirálních katalyzátorů na bázi komplexů fosfinů s rhodiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242645

Dátum: 01.05.1988

Autori: Michálek Josef, Dolák Roman, Lohniský Jaromír

MPK: B01J 31/24

Značky: heterogenizovaných, katalyzátoru, komplexu, rhodiem, fosfinů, chirálních, bázi, výroby, způsob

Text:

.../Rh(1.5 cyk 1 ookten)Cl/2, /Rh(norbornadien)C 1/2 a /Rh(cyk 1 ooktatetraen)cl/2 na chirálni eilylované tereiárni foefiny vzniklé interakciy anorganického nosičového materiálu obsahujiciho hydroxylovéskupiny. například eiliky ae eloučeninami obecného vzorce Iv němž značí R halogen nebo alkoxylový zbytek s alkylovým zbytkem C 1 až C 4, s výhodou zbytek methoxylový nebo ethoxylový,R 1 R 2 konfiguraci stejné, enanciomerně Jednotné C 8 až C 12...

Armoblok a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242634

Dátum: 01.05.1988

Autor: Madira Karel

MPK: E04C 5/06

Značky: armoblok, způsob, výroby

Text:

...znakem to, že jeho vnější ochranný sklolaminátový obklad je tvořen sklolaminátovými vaničkami,obrácenými svými dutinami dovnitř vybetonovávaného prostoru s betonářskou výztuží, jejichž zalaminované držáky jsou tvořeny jejich výztužnými ocelovými žebry ke spojení s kovovou nosnou konstrukcí. Dále je charakteristickým znakem armobloku podle vynálezu i to, že tyto sklolaminátové vaničky,tvořící jeho vnější sklolaminátový obklad,jsou...

Tepelně izolační panel a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242612

Dátum: 01.05.1988

Autor: Ševeík Karel

MPK: E04C 2/24

Značky: výroby, izolační, tepelně, panel, způsob

Text:

...a různé přísady jako hydromodifikátor, lubrikační činidlo a barevné pigmenty, a 40 až 15 hmotových dílů vláknitého plniva.Ol 5 až 0,30. Vláknitá plniva zshrnují anorganická vlákna, například skleněné, čedičová, strusková a jiná umělá minerální vlákna, a/nebo organické přírodní cslulőzová i syntetické vlákna. Nejvhodnější jsou vláknité materiály odolné alkáliím. Pokud tomu tak není, je zapotřebí je upravit chemicky odolnou lubrikací. Výroba...

Způsob výroby přípravku pro zjišťování časného těhotenství a patologických stavů v gynekologii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242609

Dátum: 01.05.1988

Autori: Babnie Oddej, Babnie Milan, Kreipl Pavel, Telenský Bohuslav

MPK: G01N 33/541

Značky: stavu, gynekologii, patologických, zjišťování, těhotenství, výroby, způsob, časného, přípravků

Text:

...Chim. Acta 121, 1982, s. 245 až 250/, který používákomerční protilátku proti beta podjednotce choriového gonadotropinu,je vysoce specifický, ale příprava protilátky proti beta podjednotce je poměrně složitá, což by se projevilo v případě komerční výroby ve zvýšených nákladech na jedno vyšetrení.Lidský choriový gonadotropin se skládá ze dvou neidentických podjednotek, nazvaných alfa a beta, přičemž alfa podjednotka je téměř identická...

Brousicí hmota pro broušení mědi nebo materiálů s převážným obsahem mědi a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242604

Dátum: 01.05.1988

Autori: Hartman Jan, Burian Zdenik

MPK: B24D 3/32

Značky: brousící, její, výroby, způsob, obsahem, převážným, mědi, broušení, materiálů, hmota

Text:

...napěněná eměo s přidavkem 0,05 až 0,1 hmotnost» nich dílů stabilíäitoru s 0,1 až 0,3 hmotnostními díly povrchově aktivní látky má rovněž velmi dobré vlastnosti pro broušeni mědi. Přiznivě ee ovlívňuje průběh napěňování směsi.Podobné vlastnosti se docilí přídavkem 0,01 až 0,02 hmotnoatnich dílů alkálie do základní směsi, vybrané ze skupinyCelulőzová vlákna tvoří 10 až 14 hmotnostních dilů papíreneké celulőzy s vláknem kretším než l mm a 1...

Spôsob výroby 3E,5E a 3E,5Z izomérov 6,10 dimetyl-3,5,9-undekatrién-2-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257381

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopálová Elena, Gregor Ľudovít

MPK: C07C 49/203

Značky: 3e,5e, výroby, dimetyl-3,5,9-undekatrién-2-ónu, spôsob, izomérov, 3e,5z

Text:

...že ich zbytkový obsah poklesne pod 2 °/o. Nevýhoda postupu podľa tohoto vynálezu je práca s velkým množstvom metanolu, a to, že katalyzátor sa používa vo vysušenom stave a v Fit-cykle, čo nie je bežná dodávacia forma silne kyslých katexov. Inštalácia regeneračného a sušiaceho zariadenia značne komplikuje výrobu.Vyššie uvedené nedostatky sa odstraňujú vynálezom, ktorého podstatou je katalytická izomerizácia účinkom kyseliny...

Spôsob výroby taveniny kondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 257373

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štec Boris, Harmaniak Ivan, Hegner Pavel, Teren Ján, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Vážny Emil

MPK: C05B 7/00

Značky: amónnych, taveniny, spôsob, výroby, fosforečnanov, kondenzovaných

Text:

...tzv. supertosiorečnekyseliny a. často tiež nezaručujú rovnakú úroveň prevádzkovej istoty.V uplynulom období bola viacerými autormi študovaná molekulárna dehydratácia monofosforečnanov v prítomnosti močoviny,alebo tiomočoviny, ktorá plnia funkciu kondenzačného činidla. Procesy tohoto typu sú obsahom napríklad týchto vynálezovAutorské osvedčenie ZSSR č. 420 602 1974, patenty NSR č. 2308 408 1974,1925 068, 1969, 1228 593, 1963, DAS č....

Spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol

Načítavanie...

Číslo patentu: 257367

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sabadoš Július, Ambrož František, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 49/404, C07C 35/08

Značky: výroby, zmesí, obsahujúcej, cyklohexanón, spôsob, cyklohexanol

Text:

...je proklamované zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánn, publikované a tiež vo výrobníspotreby surovín poukazujú na značné rezervy V tejto oblasti. Experimentálne bolo zistené, že vhodnouvoľbou reakčných parametrov je možné ďalšie zvýšenie selektivity oxidácie cyklohexánu smerom na cyklohexanón a cyklohexanol. Predmetom toho vynalezu je spôsob výroby zmesi obsahujúcej cyklohexanón a cyklohexanol v kvapalnej fáze kyslíkom alebo plynom...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Žedényi Mikuláš, Lipka Radislav, Kováč Jozef, Mesiarčík Gustáv, Lichvár Milan, Kellner Michal

MPK: C08G 12/12

Značky: vlastnosťami, močovinoformaldehydových, spôsob, specifickými, výroby, kondenzátov

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Spôsob výroby suspenzného húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257356

Dátum: 15.04.1988

Autori: Glevitzký Edmund, Tribulík Ján, Szulényi František, Ilčík Štefan, Micka Miloň, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C08F 214/06, C08F 291/02

Značky: húževnatého, spôsob, polyvinylchloridu, suspenzného, výroby

Text:

...doreagovat Zvyškové monoméry a súčasne nechať rozpadnúť zvyškové iniciátory pri teplote 70 až 80 °C. Rozklad zvyškového iniciátora, či za jeho spolupôsobenia vytvoreného makroradikálu,možno dosiahnuť aj prísadami redukčných činidiel, pričom pre uvedene účely sú vhodné hezpopolnaté, teda organické redukčné činidlá. Menej vhodné, ale v niektorých prípadoch dobre použiteľné sú prísady zlúčenín prechodných kovov. Zvyškové monomêry nielen že...

Spôsob výroby slinutej magnézie z breuneritických magnezitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257351

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubran Ervín, Richter Tomáš

MPK: C04B 2/10

Značky: breuneritických, magnézie, magnezitov, výroby, slinutej, spôsob

Text:

...rozdružia na4 koncenträt a odpad, zrno nad 6 Inm sa rozdrví na zrnitosť pod 6 mm, ktorá sa magnetický rozdruži na koncentrát a odpad a koncentraty sa priamo spekajú pri teplote 1 550 až 1 800 °C na slinutú magnéziu.Výhody navrhovaného riešenia oproti jestvujúcej praxi magnetického rozdrttžovania slinutých produktov spočívajú vo vyššej selektivite rozdružovania kalcinátu, vyššom využití magnezitickej substancia a vyššej kvalite...

Způsob výroby 5-hydroxy-6-formyl-7H-benzo(c)-fluorenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257350

Dátum: 15.04.1988

Autori: Brožek Jiří, Prantová Renáta, Křepelka Jiří, Vančurová Iva

MPK: C07C 47/565

Značky: výroby, 5-hydroxy-6-formyl-7h-benzo(c)-fluorenu, způsob

Text:

...chloroform, diohlorethan, tetrachlomethan zvláště výhodné se jevi z hlediska průběhu reakce použití dichlorethanu.Reakční směs se po provedení reakce zpracovává obvyklým postupem např. po rozložení vodou a kyselinou chlorovodikovou a po odfiltrování pevného podilu se organický podíl vyjme do chlorovaného rozpouštědla a po vysušeni a odpaření rozpouštědla se surový produkt přečistí sloupcovou chromatoqrafii. Látka vzorce II je látka známá a je...

Způsob výroby trialkylamin-boranu(3)

Načítavanie...

Číslo patentu: 257345

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čásenský Bohuslav, Nejezchleb Vojtěch

MPK: C07F 5/02

Značky: trialkylamin-boranu(3, způsob, výroby

Text:

...C 235 reakcí derivátů alanu 5 íluoridem boritým který se podle vynálezu provede tak, že se ponechá reagovat N-isopropyliminoalan v prostředí aromatického uhlovodiku S fluorid boritým-trialkylaminem /1/ v molárním poměru 31.způsob výroby podle vynálezu je zejména vhodný pro přípravurtrialkylamin-boranu/3/ s izotopem boru 105 z výchoziho fluoridu boritého s izotopem boru IQB. Produkt pak lze použít k syntéze substituovaných vyšších boranü,...

Způsob výroby elektrického zažehovače pro elektrickou pyropatronu v systému vystřelovacího záchranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257339

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vilímek Josef, Evják Miroslav

MPK: F42B 4/02

Značky: záchranného, systému, výroby, způsob, elektrického, zažehovače, vystřelovacího, pyropatronu, zařízení, elektrickou

Text:

...také stejnoměrné hustoty slože v celém jejím objemu. Výsledkem je zpřesnění velikosti vyvinutého tlaku při funkci elektrického zažehovače, což příznivé ovlivňuje celkovou dobu funkce u elektrických pytopatron s okamžitou funkcí a též i se zpožděným účinkem. Způsob připevnění odporového drátku ultrapulsním přivařením zvyšuje spolehlivost elektrického zažehovače, zejména při dlouhodobém skladování. Výše uvedená zlepšení mají ve svém...

Způsob výroby 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257300

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mcgarrity John, Meul Thomas

MPK: C07D 207/273

Značky: výroby, 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu, způsob

Text:

...B 0 Ľ) se rozpusti V 50,0 ml kyseliny octové a při 35 až 40 °C se 9 hodin za míchání syti plynným chlorovodikem. Nakonec se kyselina octová odpaři na rotační odparce za vakua při teplotě lázně 60 °C. Zbytek se vyjme do 50,0 ml toluenu a ještě jednou odpaří. Ziská se 12,4 g surověho produktu, který krystaluje v chladničce.12,2 g výše ziskaného surového produktu se rozpusti v 50,0 ml ncetonitrilu a při teplotě mistnosti se přidá k suspenzi 1,6...

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257299

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kluge Arthur, O´yang Counde, Willis Anthony

MPK: C07C 35/31, C07C 47/267, C07C 59/46...

Značky: způsob, bicyklo(4,2,0)oktanů, derivátů, výroby

Text:

...známých pro činidla ovlivňujíoí kardiovaskulární systém. Tyto postupy zahrnují orální, parenterální, topikální a jiné systemické podání. Podle zamýšleného způsobu, přípravky mohou být ve formě pevné, polopevné nebo kapalné dávkové formy, jako jsou například tablety, čípky, pilulky, kapsle, přášky, kapaliny,suspenze a podobně, výhodně v jednotné dávkové formě vhodné pro jednodávkové podání přesné dávky. Přípravky mohou obsahovat běžné...

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257298

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willis Anthony, Kluge Arthur, O´yang Counde

MPK: C07C 47/267, C07C 59/46, C07C 35/31...

Značky: derivátů, bicyklo(4,2,0)oktanů, výroby, způsob

Text:

...podle vynálezu zahrnují farmaceutický přijatelné soli a estery jakož i volné báze sloučenin uvedených výše nebo dále v po pise. V současnosti jsou nejvýhodnějšími sloučeninami podle vynálezuzpůsoby připravy výchozich a 1 oučenin~a meziproduktů pro připravu sloučenin obecných vzorcú l,2 a 3 jsou popsány v A 0 č. 257 285.Farmaceutický přijatelné netoxické soli sloučenin obecných vzorců 1, 2 a 3 se připraví zpracovánim volných kyselín s...

Způsob výroby substituovaných 4,4´-methylen-bis-anilinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257296

Dátum: 15.04.1988

Autori: Althaus Hans, Schmidt Andreas, Völker Theodor

MPK: C07C 87/60

Značky: substituovaných, 4,4´-methylen-bis-anilinů, výroby, způsob

Text:

...popřípadě připraveného z prostředku uvolñujícího formaldehyd,k anilinu. se volí výhodné tak, že na 1 mal anílinu připadá 0,4 až 0,6 mol, výhodné 0,45 ažFormaldehyd se výhodné používá ve formě svého vodného roztoku jako formalin v koncentraci od 20 do 40 B.Jako činidlo uvolňující formaldehyd se může například používat paraldehyd. Reakce se obvykle provádí za přitomnoati aprotického nebo protického rozpouštěäla.Jako aprotická rozpouštědla mohou...

Způsob výroby 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257294

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mcgarrity John, Meul Thomas

MPK: C07D 207/273

Značky: 4-hydroxy-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-acetamidu, způsob, výroby

Text:

...Ed.Sc.,fgll, 32, 602/.4-hydroxy~ 2-oxo-pyrro 1 idin~l-yl-acetamid je tak možno ziskat jako čistý bílý produkt v dobrém výtěžku./14 mmol/ jodidu sodného se rozpustí ve 20,0 ml acetonitrilu. Pak se přidá 1,6 g /14 mmol/ trichlormetylsilanu. Nažloutlý zakalený reakčni roztok se pak zahřívá 4 hodiny k varu. Pak se nechá zchladnout na teplotu mistností a rozpouštědlo se odpaří při vakuu vodní vývěvy. zbytek se rozmíchá v 50,0 ml metylenchloridu a...

Způsob výroby amikacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257292

Dátum: 15.04.1988

Autori: Giobbio Vincenzo, Mangia Alberto, Ornato Giorgio

MPK: C07H 15/234

Značky: amikacinu, způsob, výroby

Text:

...se provádí chromatografií na iontoměniči. Tímto způsobem se získá surový amikacin ve výtěžku 22 a tento výtěžek se ještě dále sniží následujícím čištěnim potřebným k získání čistého amikacinu. Velmi nízká výtěžky této syntezy vyvolaly potřebu vývoje nových postupů, jimiž by bylo možno výtěžek zvýšit a v souladu s tím snižit výrobní náklady, a to dokonce i za tu cenu, že by se jednalo 0 vícestupňovou syntézu.T. Naito, S. Nakagawa a M. oka ve...

Způsob výroby směsi párů enantiomerů alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru permethrinové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257291

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wittig Andreas, Fuchs Rainer

MPK: C07C 69/743

Značky: výroby, způsob, permethrinové, kyseliny, páru, alfa-kyan-3-fenoxy-4-fluorbenzylesteru, směsi, enantiomeru

Text:

...vhodný systém děleni. Zkušenosti z principiálně podobných případů se dají přenášet pouze příležitostně a poté ne zcela předvĺdatelným způsobem.zejména ze shore uvedené literatury nevyplývá, zda a pomoci kterých rozpouštědel je možno současně oddělit žádané cis- a trans-diastereomery.Alfa-kyan-3-fenoxy» 4-fluorbenzylester 2,2-dimethy 1-3-dichlorvinylcyklopropankarboxylově kyseliny (permethrinové kyseliny) odpovídá strukturnimu vzorci...

Způsob výroby N-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07D 277/42

Značky: způsob, n-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů, výroby

Text:

...jako trihydroohloridy. Při použití těchto solí způsobem podle našeho shore citovaného československého patentového spisu je třeba ze soli uvolnit odpovídající volnou bázi, což se s výhodou provádí in situ jednoduchým přidáním příslušného množství organické báze k roztoku sloučeniny obecného vzorce II.Tak například používá-li se 1 mol sloučeniny obecného vzorce II ve formě trihydrochloridu,je třeba přidat 3 mol vhodné organické...

Způsob výroby derivátů bicyklo(4,2,0)oktanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257285

Dátum: 15.04.1988

Autori: Willis Anthony, Kluge Arthur, O´yang Counde

MPK: C07C 59/46, C07C 35/31, C07C 47/267...

Značky: výroby, bicyklo(4,2,0)oktanů, způsob, derivátů

Text:

...tj. regresi choroby.Číselný systém pro bicykle E,2,ů oktanový skelet v dále uvedeném schematu je použit při pojmenování meziproduktů a produktů podle vynálezu.Absolutní stereochemie uhlíků 1, 2, 3 a 6, a 3 vedlejšího řetězce připojeného k uhlíkovému atomu 2 jsou specifikovány podle Cahn-Ingo 1 d~Pre 1 ogova R-S systému. Je-li sloučenina čistým enantiomerem, je stereochemie každého chirálního uhlíku speclfíkována bud R nebo S. Je-li...

Způsob výroby derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257277

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: A61K 31/675, A61K 31/665, A61K 31/67...

Značky: kyseliny, difosfonové, způsob, derivátů, výroby

Text:

...kyseliny. Zmýdelnění na diestery se provádí zpravidla tak, že se tetraalkyl Q ester zpracuje halogenidem alkalickěho kovu, výhodné jodidem sodným, ve vhodném rozpouštědle, jako je například aceton, při teplotě místnosti.Při uvedené reakoi vznikají symetrické diester/disodné soli, které se pomocí kyselých iontoměničů mohou přeměnit na diester/dikyselinu. Zmýdelnění na volné dífosfonové kyseliny se provádí zpravidla varem s kyselinou...

Způsob výroby substituovaných 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07D 285/10, C07D 277/42, C07D 417/12...

Značky: způsob, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů, substituovaných, výroby

Text:

...různých substituentů, a způsobyvýroby těchto látek. Sloučeniny popsané v této práci jsou však 1-oxidy nebo 1,1-dioxidy(2 má hodnotu 1 nebo 2) a sloučeniny podle tohoto vynálezu nelze připravit žádným z postupů uvedených ve shora citované práci. 1V britské přihlášce vynálezu č. 2 117 759 (R. R. Crenshaw a A. A. Algieril, zveřejněné 19.10.83, jsou popsány 3,4-disubstituované l,2,5-thiadiazoly obecného vzorcea způsoby jejich výroby, V nichž...

Způsob výroby homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257260

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cann Kevin Joseph, Marcinkowsky Arthur Ernest, Jorgensen Robert James, Beran Debra Lyn, Karol Frederick John, Maraschin Norma Jean

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62

Značky: ethylenu, homopolymerů, alfa-olefinem, jedním, alespoň, výroby, způsob, kopolymerů

Text:

...molárního podílu,to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku. Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten, 1-hexen, 4-methyl-1-penten a 1-okten. Může se použít dalších monomerů včetně konjugovaných nebo nekonjugovaných dienů, jako je butadien,1,4-hexadien a ethylidennorbornen.Polyethyleny připravené způsobem podle vynáležu mají vhodně vyvážené vlastnosti. Jejich hustota může ležet přibližně v...