Patenty so značkou «výroby»

Strana 139

Prostředek ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy a způsob výroby jeho protijedově účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257781

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bajusz Judit, Nagy József, Urzsin Eszter, Balogh Károly, Lörik Ernö, Tasi László, Tarpai Gyula, Bombay Zsolt, Bártfai Zsuzsanna, Grega Erzsébet, Pásztor Károly, Tóth István, Béres Ilona

MPK: A01N 25/32

Značky: protijedově, způsobených, látky, účinků, výroby, způsob, fytotoxických, herbicidy, kompenzaci, prostředek, účinné

Text:

...je také způsob výroby protijedově účinné látky v prostředku ke kompenzaci fytotoxických účinků způsobených herbicidy, tedy způsob výroby N-substituovaných, popřípadě Nľsubstituovaných N-díchloracetylglycinamidů obecného vzorce I, kde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam, který spočívá v tom, že se nechává reagovat N-substituovaný, popřípadě Nísubstituovaný glycinamid obecného vzorce IIkde R 1, R a R 3 mají shora uvedený význam,V...

Způsob kontinuální výroby herbicidně účinných esterů thiokarbamové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257779

Dátum: 15.06.1988

Autori: Pelyva Jenö, Vecsey István, László Sándor, Baracskai József, Sebök Dezsö, Gaál Antal, Czimer Lajos

MPK: C07C 155/02, C07C 155/03

Značky: výroby, způsob, thiokarbamové, kyseliny, herbicídne, účinných, esterů, kontinuální

Text:

...2 hodnoty molovych procent amoniové soli thiokarbamové kyseliny a odpovídající hodnoty elektrické vodivosti.Amoniová sůl thio karbamové kyselinymolová procenta 0,60 6,40 13,36 20,90 29,10 38,15 48,00 Vodivost S/Cm 0,06 0,15 1,20 5,50 17,50 35,80 54,00 Amoniová sůl thío karbamové kyselinyV tabulce II je uveden tepelný rozklad thiokarbamové kyseliny a odpovídající di-n-propylamoniove soli. Molární poměr me zi karbonylsulfidem a eminem se měří...

Způsob výroby 1-methylesteru N-L-alfa-aspartyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257778

Dátum: 15.06.1988

Autori: Oppici Ernesto, Dallatomasina Franco, Giardino Pietro

MPK: C07K 5/06

Značky: způsob, n-l-alfa-aspartyl-l-fenylalaninu, výroby, 1-methylesteru

Text:

...podle vynálezu, je ve vodném roztoku o konceutraci 50 Ú/o až 99 0/0, výhodně 85 0/). Množství použité kyseliny fosľorečné se pohybuje od 1,2 do 5 molů na 1 mol N-formylaspartamu, určeného k detormylaci.Alkohol, přidávaný společně s kyselinou iosforečnou k reakční směsi, obsahuje od jednoho do čtyř atomů uhliku a výhodně se použije methylalkohol. Deformylace se provádí při teplotě od teploty místnosti do G 0 °C, po dobu 4 až 12...

Způsob výroby organicko-minerálních vápenatých hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 257774

Dátum: 15.06.1988

Autori: Struszcyk Henryk, Bielawski Zdzislaw, Skwarski Tadeusz, Koch Stanislaw, Beresniewicz Andrzej, Obloj Józef, Krajewski Krzysztof, Rybicki Zbigniew, Nowosielski Olgierd

MPK: C05F 11/02

Značky: výroby, organicko-minerálních, vápenatých, způsob, hnojiv

Text:

...ÚČÍHku hnojiva. Způsob podle vjrnxílezlt umožňuje také využít odpadové produkty, jako prach hnedého uhlí, rašelinn, popel línědého uhlí, küru, odpadové dřevo, lignit, ligninové výluhy, odpudová vlákna, starý papír,vápno z cukrovarů, čímž se umožní hospodárně využít podstatné množství až dosud nevyužitoliíých produktů, které znečišťíijí přirozssuo životní jírostředí.U zpüsobn podle vynálezu dochází ke vzniku kontrolního polymeru za Inírných...

Akaricidní, herbicidní a růstově regulační prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257773

Dátum: 15.06.1988

Autori: Inczédy Péter, Mészáros Jenö, Klumpp Egon, Bihari Ferenc, Magyari István, Czövek Rudolf, Schüszler Erzsébet, Bohus Péter, Timár Judit, Eifert Gyula

MPK: A01N 33/18

Značky: způsob, herbicidní, růstově, složky, prostředek, účinné, regulační, výroby, akaricidní

Text:

...Vyloučená usazeniíia se odstředí, promyje se vodou a usuší na vzduchu do konstaiítní hmotnosti. Získá se 28 kg 2 ~trifluormethyl-4,B-dinítroľenolu čistoty 94,3 . Výtěžek 92,4 °/o.Emulzní koncenirát obsahující 60 0/0 hmotnostních EC B 0433 g 2 ~triilLIorn 1 eil 1 y 1-4,řdlnitrtíioilolu 970/0 se rozpustí při 40 °C ve směsi 200 g isoforonu a 25 g xylenu. Roztok se ochladí na teplotu mĺstnosti a jařefiltruje GAF-filtrem o velikosti...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257771

Dátum: 15.06.1988

Autori: Meyer Willy, Reinehr Dieter, Örtle Konrad, Schurter Rolf

MPK: A01N 47/36

Značky: výroby, složky, prostředek, způsob, herbicidní, účinné

Text:

...methoxyskupinou,aceioxyskupinou, methoxykarbonylovou skupinou, methylkarbonylovou skupinou, ethoxykarbonylovou skupinou, hydroxyskupinou,trilluormethylsultonylovou skupinou, trifluorinethylsulfinylovou skupinou, methylsulfonylovou skupinou.Z této výhodné podskupiny nutno zvláště zdůraznit sloučeniny, ve kterých substituovaná alkenylová skupina R 5 obsahuje substiluenty fluor, kyanoskupinu, acetoxyskupinu, brom nebo hydroxylovou...

Způsob výroby orálních farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257769

Dátum: 15.06.1988

Autori: Mattson Kjell Johan, Källstrand Anders Göran Vilhelm, Sjöqvist Rolf Ivar

MPK: A61K 9/22

Značky: farmaceutických, přípravků, orálních, výroby, způsob

Text:

...forma baskarmpicilin-hydrochloridu.iné výhodné sloučeniny jsouUvedená léčíva lze používat V neutrální formě -nebo ve formě solí.Od uvedených léčiv lze užívat následující S 011Dale lze používat i kationtové soli. Vhodné kationtově soli zahrnují alkalícký łkov,například sodík a »dras 1 ík, a aomoniové soli a -soli .aminů známé z oboru, farmaceutický přijatelné, jako je napříkladZapouzdření léčlva lze dooílit formou mikrotobolek, avšak...

Způsob kontinuální výroby polymeru exotrermickou polymerační reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257764

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beret Samil, Jones Thomas, Jones Russel, Jenkins John

MPK: B01J 8/18

Značky: způsob, polymerační, exotrermickou, reakcí, polymerů, kontinuální, výroby

Text:

...využitím postupu podle uvedeného vynálezu. V alternatívním provedení může být větší průměr reaktoru zachovän a rychlost recyklovaaného proudu může být snížena, což se zase prejaví v nižších pořizovncích o provozníchnákladoch týkající se kompresotu na recyk~Výhody postupu podle uvedeného vynálezu ve srovnání s jinými metodemí .odstraňování tepla z reakce, při kterých se využívá ízkondenzované kapaliny, spořčívají v jednoduchosti...

Způsob výroby zmrazených licích forem nebo jader z předchlazeného zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257755

Dátum: 15.06.1988

Autori: Singh Bakshi, Jespersen Emil

MPK: B22C 1/00, B22C 9/02

Značky: jader, zmrazených, způsob, zrnitého, licích, výroby, materiálů, předchlazeného, forem

Text:

...kov může lít do formy bezprostředně po skončení formovaní. Tím se dosáhne tak velké výrobní rychlosti,že je tent-o způsob použitelný u rychle pra 4cujících automatických strojů pro výrobu slévárenských forem s jádry nebo bez nich,například typu, popsaného v. dánském patentovém spise č. 87 462, kde se bere v úvahu vysoká provozní rychlost těchto strojů. Předem zmrazené pojivo je ve formovací směsi přítomno v podobě jemných...

Způsob výroby oxidu fosforečného spalováním elementárního fosforu vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257754

Dátum: 15.06.1988

Autori: Püsche Herbert, Queck Robert, Kuxdorf Bernhard, Daniel Hellmuth

MPK: C01B 25/12

Značky: spaľovaním, vzduchem, výroby, fosforu, oxidů, elementárního, fosforečného, způsob

Text:

...jako trubkový had a teprve potom se odvádi k jejímu použití. Přitom uvedený předehřívač páry je umístěn ve spojovací trubici spojující sálavou komoru s věží pro absorpci oxidu fosforečného o tom viz N. N. Postníkov Termická kyselina fosforečná .a její soli, Moskva, 1976,str. 139 na 140, zejména obrázek IIl-34. Výše uvedené nedostatky nemá způsob výroby oxidu fosforečneho spalvováním elementá-rního fosforu vzduchom za využití reakčního tepla k...

Insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257752

Dátum: 15.06.1988

Autori: Bachelot Jean-claude, Croze Ernest

MPK: A01N 25/04, A01N 57/16

Značky: způsob, prostředek, výroby, insekticidní

Text:

...ve formě pevných částeček o průměru mezi 1 .a 10 ,im a p~ovrchově aktivní přísada 5 gramů) se nechá stát 30 minut při 20 °C v kalibrovaném válci. o stání se 0/10 devět desetln objemu suspenze z vrchní části suspenze odejme bez mich-iní a měří se pevný podíl zbytek po odpaření vtedy zbylé desetiny. Obsah pevných podílů nesmí prevyšovat 12 9/0 hmot. pevných podílů 100 ml suspenze, se kterou byl test proveden.Vlastnosti, ktere byly detínovány...

Způsob výroby kysaného zelí s použitím mléčných baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 257737

Dátum: 15.06.1988

Autori: Fabián Josef, Mičan Petr, Špaček Bohumil

MPK: A23L 1/218

Značky: bakterií, kysaného, mléčných, způsob, zelí, výroby, použitím

Text:

...širšĺho rozšíření V průmyslu.Výše uvedené nedostatky a problémy řeší způsob výroby kysaněho zelí podle vynálezu,jehož podstata spočíva V tom, že se nakrouhané zelĺ zaočkuje virulentni suspensí zdravotně nezávadných mléčných bakterií Lactobacillus plantarum, Lactobacillus oasei, Pediococcus acidi lactici, Stereptococcus faeoium, druhů jež byly autory Vynálezu odzkoušeny jako optimální sestava pro fermentací zelí.Vzájemně vyvąžená metabolicka...

Způsob výroby uhličitanu lithného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257729

Dátum: 15.06.1988

Autori: Chupík Lubomír, Kuchynka Petr, Souček Viktor, Janko Jaromír, Vyoral Leopold

MPK: C01D 15/08

Značky: lithného, výroby, uhličitanu, způsob

Text:

...konkrétního provedení.150 l vodní fáze. která byla získána při výrobě kapalného polybutadienu o obsahu 4 2 hm. hydroxidu lithného a 0.2 S hm. metylterobutyletéru, bylo zahříváné ve vařáku destilačníkolony na teplotu 60 °C. Pc oddestilování metyltercbutyletéru byl vodný roztok hydroxadu lithného 2 važáku destilační kolony přepuštěn do reaktoru, kde za mícháni bylo zaváděno5,6 kg plynného oxidu uhličitého. Reakčním teplem se matečný louh, se...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244792

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koleneiak Rudolf, Kužma Štefan, Kicko Jozef, Kešjar Vladimar

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, alkanolů, způsob, fluorovaných

Text:

...speciální provoz. V literatuře je rovněž uvedena příprava (tetrafluorethy 1)alkanolů obecného vzorce HCF 2 CF 2 Cą(OH)R 1 R 2 fotochemicky iniciovanou adicí nízkych alkanolů na tetrafluorethen. Podle této literatury se reakce provádí v ampulích za působení vnějšího zdroje ultrafialového záření, přitom je bráněno vzniku telomerních alkanolů, dále je reakce omezena na adici nízkych alkoholů do počtu atomů uhlíku 3 a přitom nejsou blíže...

Způsob výroby kombinovaného chmelového přípravku pro vaření piva s konstantní hořkostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244790

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zelem Addej, Kováe Július, Kováe Cyril, Potoeek Ivan

MPK: C12C 3/04

Značky: způsob, chmelového, hořkostí, konstantní, kombinovaného, výroby, vaření, přípravků

Text:

...umožní dobrou.skledovatelnost výrobku bez nutnosti nákladného balení do více vrstných folíí. Tímto způsobem se však nedosáhne odstranění zbytku vzduchu z vnitřku výlisku. Toto malé množství během delšího skladovánímůže způsobít určité nepříznivé oxidační změny pivovarsky cenných~-2 p 244 790 Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby kombinovanáho chmelového prípravku podle vynálezu, který epočivá v tom, že se výlieek připravený z chmele a...

Způsob výroby C .sub.4.n. aldehydů hydroformylací propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244780

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žitoanský Marcel, Bajanak Augustan, Kaloforov Nikola, Ragan Emil, Vozár Miroslav

MPK: C07C 47/02

Značky: výroby, aldehydů, způsob, hydroformylaci, propylenu, sub.4.n

Text:

...postupu podle vynálezu je zlepšení výtěžku žádoných C 4 aldehydů při hydroformylaci propylénu bez velkých nároku na energie a jednoduchost provedení s maximální využítelnostístandartních zařízení běžně při hydroformylaci používaných. Eko nomická výhodnost postupu podle tohoto vynálezu není limitována kapacitou výroby, takže je možná a výhodná i aplikace u menšíchjednotek hydroformylace, Podstatou vynálezu je zjištění, že z...

Způsob výroby kyseliny citronové fermentací houby Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 244775

Dátum: 01.06.1988

Autori: Mikolajek Jaroslav, Jílek Jioí, Protiva Miroslav, Hick Zdenik, Pomykáeek Josef

MPK: C12P 7/48

Značky: citrónové, fermentaci, houby, niger, aspergillus, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...zejména otáčkami rotoru, jeho rozměry, velikosti vstupních a výstupnioh otvorů, mírou pono ření celého rotoru pod hladinu media apod. 244775Zvýšení intenzity virového pole umožňuje dokonalou difusi kysliku i do medii, které maji již kešovitý charakter,ele ještě tečou v dravitačnim poli.Výhodou způsobu výroby kyseliny citrolové podle vynálezu je dokonalé využiti kysliku 2 vháněného vzduchu pro růst buněk uvedené houby a tvorbu produktu,...

Způsob výroby ve vodě rozpustných aromatických výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244774

Dátum: 01.06.1988

Autori: Bednaoík František, Zohorna Jan, Hooecký Petr, Hrdlieka Drahomír, Zenzinger Kurt

MPK: A23L 2/00

Značky: vodě, aromatických, výluhu, výroby, způsob, rozpustných

Text:

...odpadajiciho po výrobě olejopryskyřic zředěným lihem obsahujicim 30 až 50 obj. ethanolu, při teplotě 20 až 50 °C, po dobu- 2 zoirn do 48 hodin, získají se ve vodě rozpustné aromatické výluhy mající příjemné senzorické vlastností. Tento poznatek tvoří podstatu našeho vynálezu. Podle něj vyrobené výluhy mají přírodní chuť a lze je s úspěchem použít v potravinářském průmyslu,zvläšté pak k výrobě arőmat a nealkoholických nápojů.Obsah sušiny V...

Způsob výroby samonosných konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244752

Dátum: 01.06.1988

Autori: Koláo Jaromír, Horáeek Jioí

MPK: C23C 4/00

Značky: prvků, konstrukčních, samonosných, způsob, výroby

Text:

...prvku a předehřáté na teplotu v rozmezí 450 až 950 K, načež sejádro e nastříkaným materiálem vytvářejícím konstrukčr ní prvek ochladí, mezívratva se odstraní nebo odděliod materiálu konetrukčniho prvku a konstrukční prvek se eejme e jádro. Iezivratva se.může odstranit vhodným rozpuetidlem nebo vytavenim, může být zhotovenn žárovým náetříkem materiálu na bázi hliníku nebo zinku a může být zhotovene plazmovým nástřikem chloridu...

Způsob výroby kompletovaných dílců z polyuretanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244368

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vyroubal Antonín, Kasáeek Karel, Mencl Vojtich

MPK: C08J 9/16

Značky: kompletovaných, dílců, výroby, polyuretánu, způsob

Text:

...ke zvlnění pásů ve styn cích mezi dí 1 ci.Při teplotních změnách dále k pohybům střešních A dílců a následnámu porušování krytiny.Podle patentové dokumentace je známý další způsob výroby tepelně izolačního dílce z granulí pěnového polyuretanu a kmple toveného krycími vrstvami kaučukovým lepidlem.- 2 244308 Rovněž tento způsob výroby kompletovaného dílce vyžaduje pracovníoperací navíc a kvalita nalepení vrstev není rovnoměrná.Výroba...

Způsob výroby syntetických latexů polymerů a kopolymerů butadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244188

Dátum: 01.06.1988

Autori: Novotná Ladislava, Netolický Ladislav, First Antonín, Brabenec Miroslav, Ziárský Josef, Žák Jan, Kužniar Josef

MPK: C08F 2/26, C08F 36/06

Značky: kopolymerů, latexu, výroby, butadienu, způsob, polymerů, syntetických

Text:

...systém. Použití speciálních emulgátorů je obvykle spojeno s vyššimi výrobnimi náklady a jejich obtižnou dostupnosti. Při postupu podle čs. patentu 133 440 se obtižně reguluje šířka výsledné distribuce velikosti částic. Postupy založené na použití násadového latexu jsou spojeny se zmenšenim využitelného objemu reaktoru o násadový objem polymeru. Postup. podle čs. A 0 166 957 vyžaduje použití sšěiálnich emulgátorů, 244 188jejichž...

Způsob výroby vícenásobných antireflexních vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 244156

Dátum: 01.06.1988

Autori: Krema Vladimír, Rec Oldoich

MPK: C03C 17/34

Značky: vícenásobných, antireflexních, výroby, vrstev, způsob

Text:

...tluoridu hořečnatěho ugrz se kyslík nepřipouätí e nspeřovecí rychlost se pohybuje v intervalu 0,5 až 5,0 nn.s 1.Výroba vícenísobných antireflexních vrstev spočívá tedyv použití netrsdiční kombinace materiálů s nískýl a vysoký indezn lolu pro vakuové nspařevání. Při jejich aplikaci na výrobu antirsflexních vrstev z nateriílů o dvou indexoch louu dochází vliven menších tlouštěk a rozleděnosti použitých konstrukčních sestąv ke kcnpenzaci...

Způsob výroby dodatečně laminovaných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244058

Dátum: 01.06.1988

Autor: Buryan Petr

MPK: B32B 27/00

Značky: spojů, výroby, způsob, dodatečné, laminovaných

Text:

...tkanine sanotní se musí z povrchu velmi pečlivě obrousit, protože by naopak sama zhoršovale pevnost budmuäho spoje. Z toho důvodu se také tento způsob, ač jinak velmi výhodný, v širším měřítku neužívá. Další nevýhodou těchto tkanin je okolnost, že poměrně hustá a jemnétkanivo zanechává i po odtržení hladký povrch, bohatý na pryskyřici, což dále snižuje pevnost spoje.Výše uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob výroby dodatečně...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247199

Dátum: 16.05.1988

Autori: Havlík Josef, Toman Václav, Dvooáeek Lubomír

MPK: C07F 9/38

Značky: výroby, derivátů, kyseliny, způsob, methylendifosfonové

Text:

...na tenké vrstvě silikagelu (Kieselgel 60 F 54 Merck) při použití elučního činidla tvoŕeného isopropyletheremRf 0,70. b) Tetrasodná sůl kyseliny 1-amino-4-oyklohexylthiobutyliden-1,1-difosfonové ve formě monohydrátuSměs 11 g kyseliny fosforité a 10 g 4-cyklohexylhutyronitrilu se zahřivá na teplotu 160 °C po dobu 3 hodin. Zbytek se vyjme vodou vykrystalizuje pevný žlutý produkt, který se promyje vodou, potom acetonem a konečně etherem. Tato...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247198

Dátum: 16.05.1988

Autori: Petržela Jan, Rambousek Jaroslav, Novotný Vladislav

MPK: C07F 9/38

Značky: derivátů, výroby, kyseliny, způsob, methylendifosfonové

Text:

...z amidových výchozích produktů obecného vzorceve kterém R 1, n, Alk, R 2 a R 3 maji výše uvedený význam. Tyto amidy se získaji známým způsobem z kyselín obecného vzorceve kterém R 1, Alk a n mají výše uvedený význam, například působenim thionylchloridu nebo chloridu ŕosforitého na uvedenou kyselinu a potom reakcí s aminem obecného vzorceTaktopřipravený amid se potom zahřívá s kyselinou fosforitou a chloridem fosforitým v inertním...

Způsob výroby nového meziproduktu pro cefalosporiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247197

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tauš Viktor, Šedaj Miloš, Grúz Jioí, Novák Milan, Beran Vratislav, Sobotka Zdenik, Mikulec Jindoich, Novák Jioí, Stejskal Jioí, Smreina Jioí

MPK: C07D 277/40, C07D 501/46

Značky: meziproduktu, nového, výroby, způsob, cefalosporiny

Text:

...přímým nebo rozvětveným řetězcem, například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl,n-butyl, isobutyl, sek.butyl, terc.butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, dodecyl nebo podobné. Výraz C 1 Salkyl značí například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl,sek.buty 1, tero.butyl nebo podobně. Výraz aryl značí například Íenyl, tolyl, naftyl, indanyl nebo podobné. Výraz ar-C alkyl značí například benzyl, fenetyl, 4-metylbenzyl, naftylmetyl nebo...

Způsob výroby nových substituovaných isochromanů a oxepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247196

Dátum: 16.05.1988

Autori: Wiesner Jioí, Harna Silvestr, Tůma Pavel, Koš?ák Miloslav, Ševeík Jan, Hons Vilém, Žák Miroslav, Marek Jioí

MPK: C07D 313/08, C07D 311/76, A61K 31/335...

Značky: způsob, výroby, oxepinů, isochromanů, nových, substituovaných

Text:

...Antipődy se získaji rovněž tehdy,vyjde-li se z opticky aktivních výchozich látek.Isochromany a oxepiny obecného vzorce I je možno obvyklým způsobem převádět na adiční solí 5 kyselinami. vhodnými kyselinami k přípravě solí jsou například kyselina chlorovodíková,kyselina bromovodiková, kyselina jodovodíková, kyselina fluorovodíková, kyselina sírová,kyselina fosforečná, kyselina dusičná, kyselina octová, kyselina propionová, kyselina...

Způsob výroby karbapenemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247195

Dátum: 16.05.1988

Autor: Morava Jaroslav

MPK: 07D4 87/04, C07D 205/08

Značky: způsob, výroby, karbapenemderivátů

Text:

...R 3 je iont tvořící sůl nebo methyl nebo ethyl. Tyto sloučeniny jsou uvedeny v evropské patentní přihlášce 8 885.USA patent č. 4 235 922 (viz také evropské patentní přihláška 2 058) nárokuje derivátzatímco britská patentní přihláška č. 1 598 D 62 nárokuje izolací sloučeninyKarbapenemy, kťeré jsou nesubstituované V poloze 6, byly rovněž synthetizovány. Tak V USA patentu č. 4 210 661 jsou uvedeny sloučenlny vzorcekde R 2 je fenyl nebo...

Způsob výroby cis,endo-2-azabicyklo[3.3, 0]-oktan-3-karboxylová kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247193

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kotyza Radomír, Vališová Irena, Poikryl Josef, Eernieenko Vadim Kirilovie, Filippov Petr

MPK: C07D 209/52

Značky: esterů, 0]-oktan-3-karboxylová, jejich, výroby, způsob, cis,endo-2-azabicyklo[3.3, kyseliny

Text:

...podle vynálezu se výhodné vyráběji sloučeniny obecného vzorce III, v němž W znamená atom vodíku, terc.butylovou skupinu nebo benzylovou skupinu.Sloučeniny vzorce Xľa a Xľb, které se používaji jako výchozi látky pro postup podle tohoto vynálezu je možno získat z enaminů cyklopentanonu obecného vzorce VIX r-ą/ (Vít L//h v němž X 1 znamená dialkyaminoskupinu se 2 až 10 atomy uhlíka nebo zbytok obecného vzorce VII CHÍkde m a o...

Způsob výroby derivátů kyseliny methylendifosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247192

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lejnar Jioí, Václav Jan, Thér Ferdinand

MPK: C07F 9/38

Značky: kyseliny, způsob, derivátů, methylendifosfonové, výroby

Text:

...vodíku, s roztavenou močovinou.Takto získané kyseliny mohou být potom převedeny o sobě známým způsobem na soli. Tato konverze se provádí v teplém rozpouštědle tak, že sůl vykrystalizuje ochlazením po případnémpřidavku třetiny rozpouštědla, Způsob podle vynálezu je v následující části popisu blíže objasněn formou konkrétníchKyselina 1-amino-2-(4-methylfeny 1 thio)ethyliden~ 1,1 difosfonová ve formě dihydrátu tetrasodné soli (SR 42 710a)...

Způsob výroby prostředku s porézní matricí na bázi polykaprolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247190

Dátum: 16.05.1988

Autori: Eerný Vítizslav, Saxl Poemysl

MPK: A61K 47/00

Značky: výroby, porézní, polykaprolaktonu, způsob, matricí, prostředků, bázi

Text:

...až70 000 ve formě granulí se střední velikosti částic 50 až 500 nm a s krystalinitou alespoň 75 .Polykaprolaktonem používaným při výrobě matrice podle vynálezu je po 1 y(epsi 1 on-kaprolakton) obecného vzorce1 L (cn 2)5-coo 5 L , kde n znamená číslo mezi 17 (V případě molekulové hmotnosti 2 000) a 615 (v případě molekulovê hmotnosti 70 000).S výhodou se pohybuje střední molekulová hmotnost polykapvolaktonu v rozmezí 30 000 až 45 000 a...

Způsob výroby 1, 2-dichlorethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247189

Dátum: 16.05.1988

Autori: Löffelmann Karel, Valík Jan, Eácha Ladislav, Pavlica Ivo

MPK: C07C 19/045

Značky: způsob, 2-dichlorethanu, výroby

Text:

...2 kapalného produktu zbylého na dně kolony a znovuNyní bylo zjištěno, že při postupu podle německé prihlášky vynálezu P 32 47 988 se krystalizát katalyticky účinných složek vznikajici po zahuštění reakčni směsi chlorace ethylenu na dně destilační kolony a po následujícím vrácení surového katalyzátoru sestávajícího zchloriduželezitěho a například čpavku jako dusíkaté báze, při každém stupni vraceníNa druhé straně bylo s překvapenim...

Způsob výroby nového heminového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247187

Dátum: 16.05.1988

Autori: Moekoo Jioí, Drápal Svatopluk, Hlavatý Zdenik, Doležil Eduard

MPK: C07D 487/22, A61K 31/40

Značky: nového, komplexu, výroby, heminového, způsob

Text:

...sodného (hematin). Protože tento roztok jenestálý, nemůže být průmyslové vyráběn ve velkém méřitku.Mimoto způsobuje hematin, jak bylo svrchu uvedene, záněty žil s trombózou V místě injekce u přibližně 50 případů, patrně v důsledku vysokého pH roztoku. Znamená to vážnounevýhodu, která snižuje podstatné použitelnost uvedene látky.Předmětem vynálezu je způsob výroby nového heminového komplexu, ve vodě rozpustného,s...

Způsob výroby derivátů 1 -triazolylethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247179

Dátum: 16.05.1988

Autori: Erbek Václav, Vanik Jioí, Ježek Josef

MPK: A01N 43/653, C07D 249/08

Značky: výroby, způsob, triazolylethyletheru, derivátů

Text:

...alkylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhliku, nitroskupinou nebo/a kyanoskupinou substituovanou benzylovou skupinu aznamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 3 atomy uhliku substituovanou alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku, alkenylovou skupinu se 3 až 4 atomy uhliku, benzylovou skupinu nebo halogenbenzylovou skupinu.Postupem podle vynálezu se dále Výhodné vyrábějí sloučeniny obecného vzorce I, v němžznamenají...

Způsob výroby oxidu uranováho s vysokou reaktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 247170

Dátum: 16.05.1988

Autori: Douša Ladislav, Kotalík Lubomír

MPK: C01G 43/04

Značky: uranováho, reaktivitou, výroby, oxidů, vysokou, způsob

Text:

...a kterou je třeba odstranit.Vzhledem ke svrchu uvedeným nevýhodám známých postupů bylo nutné navrhnout způsob výroby oxidu uranového s vysokou reaktivitou, s vysokým specifickým povrchem a vysokou porositou tepelnou denitrací hydratovaného uranylnítrátu, který by po následné redukci vzhledem k fluoridačnímu činidlu, s nimž by se měl slučovat zvýšenou rychlosti a s maximálním výtěžkem.Předmětem vynálezu je způsobu výroby oxidu uranového s...

Způsob výroby nových karbapenernderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247168

Dátum: 16.05.1988

Autor: Koen Vladimír

MPK: C07D 487/04

Značky: nových, způsob, výroby, karbapenernderivátů

Text:

...6, kde R 6 je alkyl, fenyl nebo substi VZOICČkde R 1 je atom vodíku a R 2 je kyanoskupína nebo COZRB, kde R 3 je atom vodíku, alkyl, aryl nebo arylalkyl.kde R 1 je atom Vodíku nebo acyl a R 8 je atom Vodíku nebo substituovaný neho nesubstituovaný alkyl, alkenyl, alkínyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, alkylcykloalkyl, aryl, arylalkyl,arylalkenyl, arylalkínyl, heteroarvl heteroarylalkyl, heterocýklyl nebo heterocyklylalkyl jsou uvedeny v US...

Způsob výroby komponenty katalytického systém u pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247166

Dátum: 16.05.1988

Autor: Wolf Klaus-friedrich

MPK: C08F 4/64, C08F 10/10

Značky: komponenty, katalytického, výroby, polymeraci, způsob, olefinu, systém

Text:

...v molárním poměru asi 115 až asi 11 Ve vztahu ke kokatalyzátoru (například trialkylhliníku).Komponenta nosičového katalyzátoru s obsahem titanu podle vynálezu se přípravuje aktivací, výhodně kopulverizací nosiče se specifikovanými donory elektronů. Tyto donory (Lewisovy báze) se liší od donorů používaných v kokatalyzátoru.Aktivaci je možno provádět rozpuštěním nosiče a jeho donoru elektronü a přesrážením. Také je možno generovat jemně...

Způsob výroby hydroxidu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 247160

Dátum: 16.05.1988

Autori: Holuša Petr, Šafaoík Ivo

MPK: C01G 3/02

Značky: výroby, měďnatého, hydroxidů, způsob

Text:

...fosforečnanových iontů k dosa ženi hodnoty pH suspense 7,5 až 9.Při způsobu podle vynálezu se výhodně používá koncentrace oxychloridu měčnatěho ve výchozi suspensi nejvýše 25 hmotnosti, obzvláště 10 až 15 hmotnosti. Kyselina fosforečná nebo fosforečnanové ionty se přidávaji výhodně k dosaženi koncentrace fosforečnanovýchReakce oxychloridu mědnatého s hydroxidem alkalického kovu a/nebo kovu alkalické zeminy se provádí výhodné při teplotě...

Způsob výroby komplexotvorných kruhových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247158

Dátum: 16.05.1988

Autori: Voddejs Vladimír, Janderová Blanka, Snášel Zdenik, Bendová Olga, Holas Mikuláš

MPK: C07D 323/00, C08K 5/15

Značky: etherů, způsob, kruhových, komplexotvorných, výroby

Text:

...nitroskupiny,vázané na aromatickém kruhu bis~kruhovó ethcrové strnkturní jednotky, a řetězce spojujĺcí obě kruhové etherové jednotky je vázán na aromatický kruh přes urethanovon resp. moćovinovouUvedené nitroskupiny tvoří intramolekulárně vodíkový mústek s NH-jednotkou urethanovć resp. močovinové skupiny. obě tyto kruhové etherové jednotky zaujímaji optimální sterickou polohu potřebnou k vytváření komplexu pouze s íontom draslíku, Čĺmž vzniká...

Hokejka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247156

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kroupa Milan, Stark Josef

MPK: A63B 59/14, A63B 59/12

Značky: hokejka, její, výroby, způsob

Text:

...vytváříkolem celistvého jádra 3 povrchovou vrstvu łł, což je zrejmé z obrázků 2 a 3.Polyesterová umělá hmota tedy vyplňuje otvory 1 V čepelové části 3, čímž se z polyesterové umělé hmoty vytvářejí malé osnovy, které veskrze příčně rozšiřujĺ čepelovou část 1Vzhledem k tlouštce zesilujícího pruhu §, která je menší než šířka drážky §, prenikápolyesterová umělá hmota do drážky Ž a uzavírá pruh § na jeho obou stranách.Polyesterová umělá hmota...