Patenty so značkou «výroby»

Strana 138

Způsob výroby polyetylénizoftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257971

Dátum: 15.07.1988

Autori: Havelka Jaroslav, Smažil Pavel, Norek Petr

MPK: C08G 63/18

Značky: způsob, výroby, polyetylénizoftalátu

Text:

...apod. Kromě těchto jednotlivých látek, které tvoří samostatné s vodou konstantně vroucí směs s vysokým účinkem odstraňování vody z reakční směsi je ještě účinnější odstupňované odstraňování reakční vody ze systému pomocí směsi těchto látek zvláště směsi toluenu s xylenem a lakovým benzínem s tím, že je takto postiženo široké rozmezí teploty varu azeotropických směsí a voda je dokonale odstraněna.Tento rozhodující moment má za náeledek zdárný...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hájek Milan, Čermák Ján, Šilhavý Přemysl, Novák Miroslav

MPK: C07B 39/00, B01J 23/72

Značky: způsob, výroby, halogenovaných, sloučenin, organických

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Způsob výroby kalcinovaného jílu s nízkým otěrem a vysokou optickou odrazností

Načítavanie...

Číslo patentu: 244945

Dátum: 15.07.1988

Autori: Felbáb Ladislav, Mirsch Miroslav

MPK: B28C 1/06, B28C 1/20

Značky: výroby, otěrem, optickou, nízkým, kalcinovaného, jílu, odraznosti, vysokou, způsob

Text:

...-spotčívá V tom, že způsob magnetické .úpravy kaolinovýc-h jílů je přl odstraňovaní barvicích nečistot obsahujících titan a .železo natolik účinný, že umožňuje výrobu jílu polevové jakosti i ze surovín, které se .udříve pro toto použití považovaly v důsledku .vysokého znečištěni za nevhodné.jiná další výhoda spočíva V tom, že způsob se může prová-dět s použitím běžných magnetických separátorů s porézními matri-cemi, aniž by docházelo -k...

Způsob výroby minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244944

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Bojanovský Josef, Šmíd Miroslav, Stejskal Jan

MPK: C03B 37/00

Značky: minerální, způsob, výroby

Text:

...idu-stk 70 až 74 0/0, kyslík 8 až 12 0/0, oxid uhelnatý 10 až 14 °/0,vodní pára a jiné látky 2 .až 4 0/0. Po do-datečném spalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý se stupněm účinnosti alespoň 99 0/0 vyhliži složení nasledovné dusík 70 až 74 , kyslík 1 až 4 °/0, oxid uhličitý 18 až 22 °/0 a zbytek 2 až 4 . Roztavený če»dič ve formě lávy přichází »do zvlá-kñovacího zařízení, odkud se přes usazovací komoru vede do vytvrzovací komory 5. Do...

Žebrovaný plech a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244932

Dátum: 15.07.1988

Autor: Eernoch

MPK: B21D 53/04

Značky: plech, výroby, způsob, žebrovaný

Text:

...která působí kolmo k povrchu upnutého pásu plechu 3.současně se pohybují upínací zařízení 1,2 směrem k sobě, přičemž jsou pohybllvá obě nebo jen jedno z upínacích zařízení 1,2 a ohýbací nůž.Při pohybu upínacích zařízení 1, 2 směrem k sobě je ohýbaná část plechu 3 vystavena působení ohýbací síly F. Pro vytvoření bezvadně uzavřeného žebra 5 je žádoucí,aby byly rychlost v 1 pohybu uupínavdel a horizontální rychlost posuvu ohýbacího nože...

Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244929

Dátum: 15.07.1988

Autor: Glanc Antonín

MPK: A63B 71/12

Značky: její, těla, poduška, způsob, výroby, ochraně, částí

Text:

...pro vzduch, například v polyethylenový list, nebo V pružnou nylonovou textílíí nepropustnou pro vzduch. Kryt 33 může mít první vrstvu z plastické hmoty, například polyethylenu, na jedné straně vložky 32, a druhý list z nylonové textílie na druhé straně vložky 32. sousední obvodové kraje prvního i druhého listu jsou tepelně staveny a uzavírají vložku 32. ako obalu 33 pro pružnou vložku 32 lze použít i jiných typů pružných listových...

Způsob kontinuální výroby modifikovaných kopolymerů ethylenu a alespoň jednoho.alfa. -olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244918

Dátum: 15.07.1988

Autori: Oliva Jioí, Soueek Josef, Piálek Josef, Kollmann Jan, Brázda Zdenik

MPK: C08F 210/16

Značky: způsob, kontinuální, alespoň, kopolymerů, modifikovaných, ethylenu, jednoho.alfa, olefinu, výroby

Text:

...íixována na inertní nosič nebo smíšena se sloučeninou kovu skupiny VIII periodického systému prvků.R 1, R 3, R 3 a R 4 znamenají uhlovodíkové zbytky s 1 až 10 uhlíkovýml atomy a R 5 znamena bud uhlovodíkový zbytek s 1 až 10 uhlíkovými atomy nebo skupina typu- sloučenina na bázi alkylaluminiumfluoridu obecného vzorce AIRZF AlRzxlaR znamená alkylovou skupinu s 1 až 12Halogenovanou sloučeninou přechodového kovu skupin IVa až Via periodického...

Způsob výroby antigenního přípravku pro omezování nebo prevenci zubního kazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244906

Dátum: 15.07.1988

Autor: Drzyzga Janusz

MPK: A61K 39/40

Značky: antigenního, omezování, výroby, způsob, prevenci, zubního, přípravků

Text:

...imunizovaných buněčnými stěnami S. mutans, s vývojem u pěti opic v kontrolní skupině jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus 191, kde střední hodnoty vývoje zubního kazu u imunizovaných opic jsou označený plnými čtvereč 244906ky E a u kontrolních opic plnými kroužky 3.Obr. 3 znázorňuje titraci metodou ELISA sérove IgG protilátky proti antigenu C připravené ze vízorků séra od čtyř pokusných opic jak je popsáno Cohenem a spol. 1979 pokus...

Způsob výroby obuvi s dvojbarevnou pryžovou podešví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245943

Dátum: 01.07.1988

Autori: Rysev German Stipanovie, Lipskij Vladimir Konstantinovie, Trojickij Igor Nikolajevie

MPK: A43B 13/12

Značky: výroby, dvojbarevnou, obuvi, pryžovou, podešví, způsob

Text:

...použít stávající vulkenizační lisy obuvie formy na obuv. Zároveň se dosáhne lepšího využívání kvalitnéších pryžových směsi a vhodným barevným laděním 1 vyšší prodej-noeti obuvi.Přiložený výkres znázorňuje na obr. 1 příčný řez obuví ve formě při konečná Iázi vulkenizaoe, na obr. 2 je znázorněn detail přidržoveoího nuoenáho přetoku e na obr. 3 Je znázornän půdorys obuvi e přidržovaoím nnoeným přetokem po obvodu.V provedení podle vynálezu je...

Způsob výroby tenkých vrstev oxidu křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245935

Dátum: 01.07.1988

Autori: Bergmann Gerhard, Schade Hubert

MPK: H01L 21/02

Značky: tenkých, oxidů, křemíku, vrstev, výroby, způsob

Text:

...pracovním cyklu libovolné kombinace vrstev chemicky a plasmochemicky deponovaného oxidu křemíku. Přitom oba druhy vrstev lze dotovat fos jforem nebo bőrem nebo oběma prvky současně zavedením fosfínune bo diboranu nebo obou dopantů současně do reaktoru zařízení, přičemž oba dopanty mohou být ředěny inertním plynem, popř. fosfín ředěn silanem.Příklad využití vynálezu lze uvést při chemické depozici vrstev oxidu křemíku na křemíkové destičky...

Způsob výroby jednotlivých ploten z gutaperčové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245913

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kaminskij Anatolij Josifovie, Blinov Petr Michajlovie, Krajev Vladimir Ivanovie

MPK: A44C 27/00

Značky: způsob, jednotlivých, výroby, gutaperčové, hmoty, ploten

Text:

...gutaperčová kruhové plotna.Ruční způsob vyžaduje vynsložení značného množství fyzické práce v nepříjemném prscovním prostředí. Další nevýhodou je rozhodující vlív lidského fektoru na kvalitu povrchu získaných ploten a celkovou produktivitu pracovíště.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby ploten z gtaperčové hmoty rozehřátě na teplotu 60 až 100 °C zhomogenižovené hnětením podle vynálezu tím, že gutaperčová hmota se pnotlačuje štěrbinou na...

Způsob výroby orientovaných transformátorových pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245901

Dátum: 01.07.1988

Autori: Köbcke Hartmut, Günther Waldemar

MPK: B21B 1/22, B21B 3/00

Značky: způsob, výroby, pásu, transformátorových, orientovaných

Text:

...jedné. pracovní otáčky válcovací tratě technologickým svarem neušleohtilý materiál o stejné tlouštce a šířce jako ocelový pás, načež se ocelový pás podrobí válcování za studena v jednom nebo několika stupníchfndêí se neválcované části neušlechtilého materiálu mechanicky odstraní.Yýhodou způsobu výrobydlejvynálezu je, že zavedení začátku i konce ocelového pasu do štěrbiny-navíječky i navinutí prvních závitů je provedeno právě u...

Způsob výroby sýrů s vysokodohřívanou sýřeninou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245446

Dátum: 01.07.1988

Autori: Wunderlich Wolf, Waldowski Josef, Dimmel Erwin, Židkov Vasilij Danilovie, Böhnke Jürgen, Borgwardt Jörg

MPK: A23C 19/063

Značky: vysokodohřívanou, výroby, způsob, sýřeninou, sýrů

Text:

...vyšší lipolytickou aktivitu u kmenů Praionibacterium shermanii /podle BergeysManual of Determinative Bacteríology, 8. ed., Baltimore, 1974Propíonibacterium freudenreíchii, subsp. shermanii/ než u kmenů Propioníbacterium freudenreichii. Autoři rovněž zjistili, že sýry obsahující propionové bakterie s vysokou lipolytickou akti vitou byly po chuřové stránce hodnoceny lépe než sýry ostatní.Propionové bakterie ovlivňuji svou činností hlavně...

Vodou ředitelné alkydové disperze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245444

Dátum: 01.07.1988

Autori: Urbanke Walter, Prjadeenko Boris Grigorjevie, Kokoškova Margarita Konstantinova, Dunse Helmfried, Donskich Alexadd Jemeljanovie, Eujko Alexadd Nikolajevie, Chonjak Jevgenij Josifovie, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Voronov Valentin Nikolajevie

MPK: C09D 3/64

Značky: alkydové, výroby, vodou, disperze, jejich, ředitelné, způsob

Text:

...meohanickém namáhání. Jsou libovolně ředitelné vodou bez nebezpečí koagulace. Dobře se misí s běžnými typy alkydových disperzí i se známými die» perzemi vinylových homopolymerů a kopolymerů.Základní složkou vodou ředitelných alkydových disperzipodle tohoto vynálezu jsou samoemulgovatelné alkydové pryskyřim ce. Jsou to kondenzačni produkty vícemocných alkoholu se 3 až 6 hydroxylovými skupinami (hlavně glycerolu,...

Kladivo pro mlýny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245249

Dátum: 01.07.1988

Autori: Orr Alexander Ferguson, Portykus Ingo

MPK: B02C 13/28

Značky: kladivo, mlýny, způsob, výroby

Text:

...g je zakulaoeno a na dvou protilehlýchfunkčních plochách jsou vytvoreny tvarované spojovací elementy 3 ve formě přerušovaných prohlubní a rýb.Nosná část l kladiva je odlita z pevného a houževnatého materiálu, t.j. z 13 manganové austenitické oceli. Tvarovaná otěruvzdorná vložka g se zakulaceným čelem Q je odlita ze speciální otěruvzdorné litiny. Spojení nosné části l s otěruvzdornou vložkou g je docíleno při odlévání především mechanicky a...

Terčová elektroda pro nanášení supravodivé vrstvy v magnetronovém poli a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245242

Dátum: 01.07.1988

Autori: Györvári János, Szombathely, Alpár Tibor, Stenström Yngve, Tér László

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, její, magnetronovém, terčová, elektroda, supravodivé, vrstvy, nanášení, výroby

Text:

...nemagnetického kovu obdélníkového nebokruhového tvaru s vyfrézovanou drážkou, do které je zalisována supravodivá sloučenina. Elektroda se vyrábí tak, že do drážky těê lesa elektrody se nasype supravodivá sloučenina, která se společně s tělesem elektrody slisuje na konečnou výšku elektrody.Výhoda uvedené elektrody podle vynálezu spočívá především v tom, že elektroda umožní nanášet supravodivé vrstvy metodou magnetronového naprašování...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se zvýšenou odolností proti poškození způsobenému vpichovacími a všívacími jehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245236

Dátum: 01.07.1988

Autori: Soukup Milan, Preisler Vlastimil, Horoák Juraj

MPK: D05C 17/00, D04H 5/02

Značky: všívané, všívacími, způsobenému, primární, způsob, zvýšenou, koberce, tkaniny, jehlami, proti, výroby, odolností, poškození, vpichovacími, podkladové

Text:

...způsobem vyrobyprimární podkladové tkaniny podle vynálezu, jehož podstatou je, že se nenese na pásky nebo na tkaninu 0,6 až 3 přípravků, které ovlivňují povrchové vlastnosti pásků při jejich vzájemném pohybu a skluzu,a tak sižují dynamické namáhání tkaniny v procesu všívání.Účinek úpravy se projevuje nízkým poklesom průměrné pevnosti podkladové tkaniny a poměrně vyrovnanými pevnostmi v tehu ve směru útku po vpichování e všívání....

Způsob výroby gravitačních koncentrátů z rudnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245233

Dátum: 01.07.1988

Autori: Filip Aleš, Kadlec Zdenik, Lepaoík Karel

MPK: B03B 7/00

Značky: způsob, výroby, gravitačních, koncentrátů, rudnin

Text:

...s hrubým předkoncentrátem tak,že jemný předkoncentrát se směšuje s meziproduktem mokrého gravitačního rozdružování hrubého předkoncentrátu.Obsahuje-li hlušina po následném pneumstickém rozdružení těžké frakce zájmové množství užitkové složky, je výhodné ji směšovat s lehkou frakcí e třídit sítováním.Výhodou způsobu výroby gravitačních koncentrátů z rudnin podle vynáležu ve srovnání se známými způsoby pneumatického rozdružování je zvýšení...

Způsob výroby pryžových dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245217

Dátum: 01.07.1988

Autori: Paoízek Miroslav, Jasanský Zdenik, Macek Vladimír, Kopecký Ivan, Kolena Jioí

MPK: B29D 29/00

Značky: provádění, tohoto, pásu, výroby, způsob, pryžových, způsobu, dopravních, zařízení

Text:

...brzdou(11). Jednotlivé pogumované textilní vložky(7) jsou vzájemně slepová.ny na slepovacím dvouválci(3), kde horní válec(12) je přitlačován pružinou(13) nebo jiným pružným zařízením a spodní válec(1 A) je volně otočný. Prosnadnění zavádění pogumovanýoh textilních245 217 V 10 Žek(7) je spodní válec (14) opatřen pohonom, který se při pracovním cyklu odpojí a zapojení se provede pouze při zavádění nových textilních vložek do tažného...

Způsob výroby mikrobiálního syřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245213

Dátum: 01.07.1988

Autori: Pacherník Pavel, Brtník Rudolf

MPK: C12N 9/58

Značky: mikrobiálního, výroby, syridla, způsob

Text:

...plísně Rhizomucor sp. MX byl izolován z bramborových hlíz, napadených hnilobou, a uložen ve Sbírce kultur plísní a hub (Mezinár. federace sbírek č.182), katedra botaniky nižších rostlin Karlovy university Praha 2, Benátská 2, pod č. CCF 1863..Použitý kmen Rhizomucor sp. MK CCF 1863 lze charakteri zovat takto při kultivaci na sledinovém agaru při teplotě 37 °c vznikají kolonie H 3 nñvysoké, zprvu šedomodré, později hnědošedé až....

Spôsob výroby 4, 9-di/substituovaných-fenoxy/-3, 5,8, 10- tetraoxa-4, 9-difosfa spiro [5, 5] -undekánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245205

Dátum: 01.07.1988

Autori: First Antonín, Žák Jan, Holub Poemysl, Netolický Ladislav, Šindeláo Zdenik

MPK: C08K 5/52, C07F 9/08

Značky: undekánov, výroby, 9-difosfa, spiro, tetraoxa-4, spôsob

Text:

...sa rozkladajú už pri nízkych teplotách.Stabilizácia polymérov zlúčeninami obecného vzorce I, ktoré majú výhody oproti doteraz používaným antioxidantom vo zvýše nej vlastnej termickej stabilite i zvýšenej odolnosti voči hydrolýze je predmetom autorského osv. č. 2 /76Zistili sme, že tieto zlúčeniny obecného vzorca I/I/ kde R 1, R 2 a R 3 sú normálne alebo rozvetvené alkyly s 1 až 18N so 6 až 7 atóâi uhlíka, kde m, n a r sú celé čísla od O až...

Způsob výroby hluboce prokvašeného tmavého piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244000

Dátum: 01.07.1988

Autori: Penco Sergio, Vanotti Ermes, Angelucci Francesco

MPK: C12C 7/00

Značky: hluboce, tmavého, způsob, prokvašeného, výroby

Text:

...pnoérqihmäĺo vynález je objesněn na příkladu výroby łehkeho-tmavého piva šrotování sladu se provádí na běžných šrotovnících. Spo 1 ečně~se šrotuje sled český bevorský e keramelový. Slad barevný se šrotuje oddělenů. skladbu sypání tvoří zo 40 sled český 25 sled bevoreký 15 sled karamolovýí 5 íelad barevný a 15 cukr rafínovený. Celková spotřeba etanderdního sladu je 14,15 kg/hl.Rmutuje eek 1 eeíckýn dvojrmutovým způsobem s prodloužením...

Zařízení k úspornému způsobu výroby maltovin a cihlobetonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243986

Dátum: 01.07.1988

Autori: Hartkopf Heinz, Schaub Fritz, Kauer Miroslav, Kauer Pavel, Schleicher Oskar-hans, Hadler Malcoim Ronaid

MPK: B28C 9/04

Značky: cihlobetonu, výroby, úspornému, zařízení, maltovin, způsobu

Text:

...pohonných hmot a pracovních sil. Dále ve zlepšení životního prostředí,nehÍ se sníží prašnost, hlučnoet a exhalace plynů a i náklady na ůdržbu komunikací tím, že hlavní sta~ vebí materiál se získává přímo v místě výstavby.Pro doeažení jakosti maltovin a cihlobetonu podle ČSN se provádí vyhodnocování drtí a podle konkrétních výsledků se k určenému množství drtě přidává určité pojivo s příslušným množstvím vody a popř. dalších...

Způsob kontinuální výroby rolovaných pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243956

Dátum: 01.07.1988

Autori: Potišil Vladimír, Kubíeek Karel, Šmíd Miroslav

MPK: B21C 47/26

Značky: výroby, pásu, rolovaných, kontinuální, způsob

Text:

...200 OC do 250 °C, po odměření délky se pás lamel dálkově dělí,načež se tloušřkově rozřezávé a horní i spodní část původně rovinněho pěsu lamel se odděleně rolují, ovíjejí polyetylenovou fólií kolem vnějšího obvodu, ktera se po ovinuetí odřizne a její volný konec se přivaří k fdlii obalujícísrolovaný pás lamel, načež se rolované pásy přepravují k paletovacímu místu a ukládají do palet.Výhodou způsobu výroby podle vynálezu je skutečnost,že...

Skříňová ozvučnice pro reproduktorové soustavy, způsob její výroby a zařízení k provádění způsobu výroby skříňových ozvučnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 257943

Dátum: 15.06.1988

Autor: Janda Jiří

MPK: H04R 1/28

Značky: provádění, skříňových, způsobu, ozvučnic, zařízení, ozvučnice, její, soustavy, výroby, reproduktorové, skříňová, způsob

Text:

...zanikla, avšak v rozměrově nejmenší a nejlevnější cenové třídě stále převažuje. Proti velkoobjemovým-3 výliakům z plaetů mluví především značná investice do výrcbního zařízení a poměrně dlouhý výrobní cyklue. Značná spotřeba-energie na ohřev e chlazení lieovaoích forem neúměrně vzrůetá pri ailnějěích etěnéch výlieku, které jeou nezbytné pro potlečení nežédoucích vibrací. Ani silně nedouvane etrukturní p 1 asty,např. dvoueložkově...

Dělená velkoobjemová nádoba z plastů opatřená přírubovým spojem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257909

Dátum: 15.06.1988

Autori: Starý Miroslav, Vašátko Eduard, Houžvic Vladimír

MPK: B29C 45/00, B65D 8/22

Značky: opatřená, výroby, plastů, přírubovým, způsob, spojem, delená, velkoobjemová, nádoba, její

Text:

...spoje vyztužuje a zároveň tvoří pevné lože pro uložení.kovové příložky, která svoji tuhosti brání následným deformacímnádoby za provozu. Kovové příložky dále roznášedí tlak Šroubů rovnoměrně na těsnění a brání dlouhodobému krípu, a tím 1 netěsnostem přírubového spoje. Další výhodou řešení je skutečnost. že zcela odpadá nutnost podstatnějšího zesilováni tloušłky pří 257909çs í.ruby proti tlnuštce stěny ostatní nádoby, což značné...

Způsob výroby pohledové vrstvy prefabrikovaných dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 257902

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šmidrkal Jan, Řehořek Miloš, Paickr Jaromír, Thoma Jan, Krob Václav, Hájek Jaroslav, Zlesák Ivan, Novák Jan, Vácha Jaroslav

MPK: B28B 17/00

Značky: způsob, dílců, vrstvy, výroby, pohledové, prefabrikovaných

Text:

...v celkovám množàtvi 0,06 až 0,5 kgp 1 ooz-n 1 cnak tivních látek na 1 m 2 ošetřené plochy formy. Uvedená eměs- 3 se nanáší na části forem, které tvoří fasádní vrstvu,jako jsou teracové směsi, betonové eměeľ,přípedně jinép směsi vhodné pro tento způsob výroby.Hlavní výhody postupu podle vynálezu spočívají v tom,ze nenáäená směsnemá korozivní účinky na kovové formy,jenetoxícká a její výroba může být reelizověne v tuzemsku za nižší cenu při...

Způsob výroby oceli legované niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257856

Dátum: 15.06.1988

Autori: Běgeř Miloslav, Havránek Zdeněk, Irmler Bohdan, Bečvář Jaroslav, Dokoupil Jiří, Bonczek Tadeáš

MPK: C21C 5/52, C22B 7/00

Značky: výroby, způsob, niklem, oceli, legované

Text:

...na 1 tunu vyráběné oceli.Fřidávánim niklové strusky do tavby oceli se snižuje spotřeba niklu. současně neni nutné používat ředidel a vlivem strusky se sniží obsah síry v ocelích. Chemické složení strusky lze upravit V redukčnim údobí tak, aby charakter odpovídal syntetickým struskám, které jsou používány pro odsiřeni oceli.Výše uvedený způsob byl využít na elektrické obloukové peci při výrobě niklchromové oceli.Na konci taveni bylo do...

Sposob výroby slinutej magnézie

Načítavanie...

Číslo patentu: 257846

Dátum: 15.06.1988

Autori: Palčo Štefan, Staroň Jozef

MPK: C01F 5/06

Značky: magnézie, spôsob, výroby, slinutej

Text:

...horečnatým v množstve 0,5 až 10 mol. počítané na suchý oxid. Pod pojmom urýchlenej hydratizácie sa rozumie v zmysle vynálezu,dej, ktorý sa ukončí najviac za jednu hodinu počnúc kontaktom oxidu s vodou, končiac vstupom sypkého produktu hydratizácie do zásobníka kalcinačnej pece. Vzhľadom na možné výkyvy v rewdivite oxidu je potrebné, aby sa jeho zmes s vodou v prítomnosti uvedených reakciu urýchlujücich látok prihriala za stáleho...

Sposob výroby elektroizolačného káblového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 257845

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stuchlík Jiří, Podobníková Valéria, Kotek Jiří, Krempaský Bohdan, Lazar Ľubomír, Macho Ján

MPK: C10G 67/00

Značky: výroby, káblového, elektroizolačného, oleja, spôsob

Text:

...pred kontaktovaním s adsorbentom sa zriedi s Iahkou 2 1 pri 50 OC a rafinuje sa 5 0,1 až 5 B hmotnostnými koncentrovanej kyseliny sírovej pri teplote 30 ažuhľovodíkovou frakciou, napríklad plynovým olejom, na vískozitu 40 až 85 mm 565 °C. Kyselinový rafinát sa oddelí od smôl, neutralízuje sa pri teplote 50 až 85 OC s 3 až 10 S nýmroztokom NaOH v zmesi voda etanol (hmotnostný pomer 11 až 31), premyje sa vodou a zbaví riedidla a...

Sposob výroby laktónu kyseliny alfa-D-glukoheptónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 257827

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kacina Roman, Gömöry Juraj, Major Milan, Antalová Silvia

MPK: C07C 59/105

Značky: alfa-d-glukoheptónovej, kyseliny, spôsob, výroby, laktónu

Text:

...laktônu kyseliny alfa-D-glukoheptönovej kyanhydrínovou syntézou z glukózy a kyanidu alkalického kovu vo vodnom prostredí pri teplote do 30 OC, pričom vzniknutá beta-forma s nezreagovanou gluközou a kyanidom sa použije do dalšej násady, čím možno dosiahnut zvýšené výťažky a skrátenia výrobného cyklu. Hydrolýza vzniknutého nitrilu prebieha v dôsledku alkalického reakčného prostredia samovoľne. Alkalická soľ kyseliny alfa-D-glukoheptönovej sa...

Sposob výroby formalínových roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257817

Dátum: 15.06.1988

Autori: Oleárnik Miroslav, Bodajla Michal, Juhás Stanislav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, roztokov, výroby, formalínových

Text:

...používanými priemyselnými a studničnými vodami sa do produktu zanáša kal a nežiadúce soli najmä vápnika a horčíkavo forme prechodnej resp. trvalej tvrdosti týchto vôd, čo tiež spôsobuje nežiadúce nánosy na teplovýmenných plochách.Takto pripravené formalínové roztoky majú v äalšich, a to najmä V špeciálnych syntézách a aplikáciach obmedzené použitie. Ak sa použije ochladený parný kcndenzát, ako skrápacie médium, ktorý tieto...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257796

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wren Douglas, Li Tsung-tee, Beard Colin, Van Horn Albert, Cooper Gary

MPK: C07C 177/00

Značky: 16-fenoxyprostatrienové, derivátů, výroby, kyseliny, způsob

Text:

...vzorci la a lb, nepřírozené vzorci la a lb.Výraz směs, pokud je vztažen ke vzorci I, je definován V tomto popise jako jakálcolív kombinace všech čtyř komponent vzorce la, Ia, lb a Ib, které jsou uvedeny výše, v jakýclíkoliv poměrech a všech permutacích každých dvou, tří nebo čtyř konpvolnent.Použití symbolu R před substituentem zlíamenä absolutní stereochemíckou konfiguraci tohoto substituerltu podle Cahn-lngol-Prelogo-vých pravidel viz...

Způsob výroby nových derivátů 1-alkylergolinyltriomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257795

Dátum: 15.06.1988

Autori: Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Biere Helmut

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: výroby, 1-alkylergolinyltriomočovin, způsob, derivátů, nových

Text:

...látky popř. nosičového prostředí tj. 30 minut po aplikaci clonidínu byla pomocí thermosondy změřena rektální teplota. Zatímco u myši, kterým bylo předem aplikovano nosičové prostředí, došlo k hypothermii,byl u zvířat, kterým byly předem aplikovany ergolinthiomočoviny substituované v poloze 1, zrušen v závislosti na dávkach účinek clonidinu projevující se snížením tělesné teploty.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I spočíva podle...

Způsob výroby substituovaných androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257794

Dátum: 15.06.1988

Autori: Buzzetti Franco, Barbugian Natale, Lombardi Paolo, Di Salle Enrico

MPK: C07J 1/00

Značky: androsta-1,4-dien-3,17-dionů, výroby, substituovaných, způsob

Text:

...jsou známé, z výchozí sloučeniny obecného vzorce VI, Tak například popsal M. Morí v Chem. Pharm. Bull. Tokiol, 25779410, 386 (1962). Protože sloučenina obecného vzorce VI se může bromovat půlsobením l až 1,2 ekvivalentů bromu v 1 kyselině octové nebvo jiných vhodných rozpouštědel za teploty asi od 0 do 50 °C, s výhodou za teploty místnosti, získa se tak 4-bromderivát, který se potom dehydrobromuje, aniž by se čistil, v dímethylformamidovém...

Způsob výroby derivátů chinolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257793

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tömpe Péter, Petöcz Lujza, Hartai Éva, Varga László, Berényi Edit, Pallos László, Kovács Ágnes, Ladányi László

MPK: C07D 215/46

Značky: chinolinu, výroby, derivátů, způsob

Text:

...75, 541-555 19781, je možno k charakterizaci tohoto modifikačního efektu použít parametry odvozené z křívky závislosti mezi dávkou a přežitím .při radiací dále křivka přežití),například sklon exponenciálni části krivky přežití a vypočtená střední letální dávka Dnj, jakož i celkové extrapolační číslo (N).Multiplikativní radiosensitizace znamená schopnost dané sloučeniny zvyšovat sklon křivky přežití a tedy snižovat střední letální dávku...

Způsob výroby trans stereoisomerů racemických a opticky aktivních derivátů eburnameninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257791

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kreidl Jánoos, Forgács Lilla, Gere Anikó, Szombathelyi Zsolt, Stefkó Béla, Csomor Katalin, Kuthi Csaba, Kiss Béla, Farkas Mária, Szporny László, Visky György, Kárpáti Egon, Czibula László

MPK: C07D 461/00

Značky: eburnameninu, racemických, derivátů, aktivních, trans, opticky, stereoisomerů, způsob, výroby

Text:

...acylchloridu, například benzoylchloridu, provádí se acylace v rozpouštědle obvykle používaném pro acylační reakce s acylchloridy, například v chlorovaných uhlovodících, jako chloroformu nebo dichlorethanu, neb-o V aromatických uhlovodcích jako beneznu nebo toluenu, popřípadě za přítomnosti prostředku vázajicíh-o kyselinu jako je triethylamln. Tato reakce se provádí za teploty varu použitého rozpouštědla.Použíje-li se jako acylačního...

Způsob výroby nových derivátů 20-benzoylaminopregnenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257790

Dátum: 15.06.1988

Autori: Sólyom Sándor, Szilágyi Katalin, Toldy Lajos

MPK: C07J 5/00

Značky: derivátů, 20-benzoylaminopregnenu, výroby, způsob, nových

Text:

...například v toluen-ovém roztoku, přičemž se redukce provádí V ínertním rozpouštědle, například V tetrahydrofuranu. Po skončení reakce se nadbytek redukčního činivdla rozloží přídavkem nižšího alifatického alkoholu a po zředění reakční směsi vodou se pnodukt izoluje extrakcí.Redukováním směsi stere-oisomerů sloučeniny obecného vzorce V se sloučenina obecného vzorce I získá též V podobě směsi isomerů Z/E, zatímco při redukci samotného...

Způsob výroby topického farmaceutického přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257788

Dátum: 15.06.1988

Autori: Niedner Roland, Marmé Dieter, Schöpf Erwin

MPK: A61K 33/14, A61K 33/06

Značky: způsob, přípravků, výroby, farmaceutického, topického

Text:

...plasmatické membrány pro vápnika sestávající buď zea VZÉETŽEIHD na nosič, 0,2 až 10 0/0 hmotnostnich ionizoŕvatelné směsi farmakolo» gicky ssnášeniivých solí Ca. a K V molárvnímjpoměru Gaz K 1 3 až 4 1,nebob z Cal iontoforu V koncentraci 3 ×~ 1 o~ 8 až 3 x 10 M v kombinaci se solemi váípníku V koncentraci 0,1 až 50 mM, nebose poprípade vedle jiných pomocných ne bo/a účinných látek, Vztaženo na obsaženou vodu až do koncentrace Züaž 100 mM...

Způsob výroby derivátů kyseliny 16-fenoxyprostatrienové

Načítavanie...

Číslo patentu: 257784

Dátum: 15.06.1988

Autori: Wren Douglas, Li Tsung-tee, Beard Colin, Van Horn Albert, Cooper Gary

MPK: C07C 177/00

Značky: kyseliny, derivátů, výroby, způsob, 16-fenoxyprostatrienové

Text:

...čtyř sloučenin lze také připravit níže uvedenými postupy. Směsi ia a la nebo lb a lb nebo směsi všech čtýř komponent se vyrobí z výchozích racemických nebo neracemických moditikací laktonu vzorce 1. směsi Ia a lb, nebo la a Ib se pripraví za použití příslušného opticky aktivního laktonu vzorce 1. Všechny níže Livedené směsi a směsi Ia a lb a lb a la lze také připravit smísením příslušných meziproduktů nebo jednotlivých komponent získaných...