Patenty so značkou «výroby»

Strana 136

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvíčalová Magdalena, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 236/20, C08F 238/00

Značky: oligomerních, uhlovodíku, způsob, nenasycených, výroby, vysoce

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Čermák Ján

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: vysoce, výroby, cyklických, nenasycených, způsob, uhlovodíku, oligomerních

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Způsob výroby koagulačního činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258507

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pálffy Alexander, Němeček Jiří, Závodník Jiří

MPK: C01G 49/14

Značky: způsob, činidla, koagulačního, výroby

Text:

...na otevřených skládkách odpadní zelené skalioe a kyselých systémů z výroby titanové hělobypodle vynálezu sejevízpüsob, jehož podstata spočíva v tom, že pevný materiál těchto skládek se zkrápí kapalnou fází těchto skládek za přístupu vzduchu v takovém poměru jednotlivých složek, aby výsledný roztok obsahoval nejméně 90 původně dodaného železa, ale přitom ne více než 10 g/1 volné kyseliny sírové, přičemž kapalná fáze cirkuluje v uzavřeném...

Způsob výroby 4-methyl-6-methylsulfinylthieno(3,2-b)pyrid-7(4H)-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258500

Dátum: 16.08.1988

Autori: Davies Roy, Fraser James

MPK: C07D 495/04

Značky: způsob, výroby, 4-methyl-6-methylsulfinylthieno(3,2-b)pyrid-7(4h)-onu

Text:

...karboxymethylcelulose. Kromě měření před podáním se krevní tlak měří ještě za 1,5 a 5.0 hodín po podání testované látky. Teatovaná sloučenina se pokladá za účinnou v případě, že snižuje krevní tlak ve stejné nebo vyšší mífe než jaké se na základě známých kontrdlních údajů považuje za minimální významné snížení (p« 0,0 l).Při tomto testu vykazuje 4-methy 1-6-methylsulfinylthienoĺä,2-Éjpyrid-7(4 H)-on vzorce I podle vynálezu účinnost v...

Způsob výroby nových dihydropyridinlaktolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258499

Dátum: 16.08.1988

Autori: Schlossmann Klaus, Bossert Friedrich, Bender Joachim, Petzinna Dieter, Puls Walter, Ahr Hans, Bischoff Hilmar, Goldmann Siegfried

MPK: C07D 491/048, A61K 31/44

Značky: způsob, dihydropyridinlaktolů, výroby, nových

Text:

...z retroorbitálnížilní pleteně. Odebere se vždy 30 l krve pomocí automatického zařízenia pomoci 0,3 ml uranylaoetátu (0,16 S) se odstraní bílkoviny. Po odstředění se v aupernatantu pomocí glukosoxidasové metody za použití 4-aminofenazonu jako barevného indikátoru fotometricky určí obsah glukosy. Vyhodnocení výsledků se provádí pomocí t-testu podle Studenta, přičemž se jako mez významnosti volí hodnoty p 0,05.Látky, které u krya k určitému...

Způsob výroby androsta-1,4-dien-3,17-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258498

Dátum: 16.08.1988

Autori: Buzzeti Franco, Lombardi Paolo, Di Sale Enrico, Barbugian Natale

MPK: C07J 1/00

Značky: androsta-1,4-dien-3,17-dionů, způsob, výroby

Text:

...při refluxování rozpouštědla, jak je popeáno výše.sloučeniny vyrobitelné způsobem podle vynálezu jsou inhibitory biotraneíormací endogenní androgenů, to jest jsou inhibitory eteroidní aronątázy. Proto aloučeniny podle vynálezu mohou být vhodné jako alternativa k endokrinní ablaci, například vyněti vaječníku, podvěeku mozkového nebo k adrenalektomii, płi ošetłování pokročilých rakovin závislých na hormonech u prau. pankreaeu...

Způsob výroby nových 2-subtituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258497

Dátum: 16.08.1988

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/17, A61K 31/435, A61K 31/40...

Značky: ergolinu, způsob, výroby, 2-subtituovaných, nových, derivátů

Text:

...nnčeł se vazba cac popłípadě parciálne nebo zcela hydrogenuje, deriváty močoviny se popřípądě převedou na deriváty thiomočoviny nebo/a získané aloučeniny ae popřípadě převedou na své adiční soli s kyeelinami.Výroba aloučenin obecného vzorce III se popisuje například v evropských patentových přihláškách Č. 160 842, 56 353 a 141 387.Reakce ae provádí při teplotách od 0 °C do 120 °C, výhodná při teplotách 70 °C až 100 °c, v aprotickém...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258495

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bühmann Ulrich, Neh Harribert, Rowson Graham, Giles David, Joppien Hartmut, Wegner Peter

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, prostředek, výroby, akaricidní, účinných, látek, způsob

Text:

...reahčním produktem tríchlormetyleeteru chlormravenči kyseliny a anilinu obecnéhoz Č H 2 (IV) ve kterém Z má shore uvedený význam, poprípade za použití rozpouštědla. Tento postup bude dále oznučován také jako postup B).Jako rozpouštědla ae hodí kapaliny, které jsou ínertní vůči reakčním sloikám, jako alifntickě, alicyklické a aromatické uhlovodiky, které mohou být popřípadě chlorovány,jako hexan, cyklohexan, petrolether, benzen, toluen,...

Způsob výroby derivátů difosfonových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258493

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: C07F 9/38, C07F 9/40, A61K 31/66...

Značky: difosfonových, kyselin, výroby, způsob, derivátů

Text:

...s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové. Tyto soli se vyrábějí obvyklým způsobem, například neutralízací popisovaných sloučenin anorqanickými nebo organickými bázemi, jako uhličitanem sodným nebo draselným, hydroxidem sodným nebo draselným, vodným amoniakem nebo aminy, například trimełhylaminem nebo triethylaminem.Nové sloučeniny obecného vzorce I podle vynalezu a jejich soli je možno aplikovat entsrálně nebo parenteralně v kapalné...

Způsob výroby nových dihydropyridinlaktolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258492

Dátum: 16.08.1988

Autori: Bender Joachim, Ahr Hans, Puls Walter, Bossert Friedrich, Goldmann Siegfried, Petzinna Dieter, Bischoff Hilmar, Schlossmann Klaus

MPK: A61K 31/44, C07D 491/048

Značky: nových, výroby, způsob, dihydropyridinlaktolů

Text:

...farmaceuticky vhodných nosných látek obsahují jednu nebo několik účinných látek vyrobených poatupem podle vynálezu nebo které sestävají 2 jedné nebo 2 několika účinných látek vyrobených postupom podle vynálezu. vynález rovněž zahrnuje přípravu těchto płípravků.K přeâloženému vynálezu náležejí taká farmaceutické pfipravky ve formách jeänotkového dávkování. To znamená, že přípravky ve formě jednotlivého dílu, například tabletky, drsžé,kapsle,...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258490

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sauer Gerhard, Wachtel Helmut, Huth Andreas

MPK: A61K 31/435, A61K 31/40, A61K 31/17...

Značky: ergolinu, 2-substituovaných, způsob, derivátů, výroby, nových

Text:

...ne čhtinlcí skupina oditäpí,dorlvát močovlny se popžípadě převede na derívít thlonočovíny nebo/A získaná sloučenlna se popřípadě převodu na fyziologlcky snúäenlivou adlční sůl s kyselinou.Jako elektrotllní sloučenlny síry lze uvést výhodné organické disulfldy, jako napříkladpopłípedl jednou nebo několikrát subotituovanó aromatioké dinultidy, jako difenyldisulfiäy o dibonzyldioulfidy nebo heteroaromatíoká dieulfidy se hora uvedenými...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258488

Dátum: 16.08.1988

Autori: Munro David, Bit Rino

MPK: A01N 33/26

Značky: složky, způsob, prostředek, výroby, herbicidní, účinné

Text:

...kyanoskupinu korbcxyskupinu, alkylaminoskupinu s 1 ai 4 atomy uhlíku, uvlaště methylaminoskupinu nebo fenylsulfonylovou skupinu alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo benzyloxykarbonýlovou skupinu, zvlaätě methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, butoxykarbonýlovou skupinu nebo benuyloxykarbonylovou skupinu, alkanoylcvou skupinu s 1 až I atomy uhlíku, Ivliitě acetylovou skupinu nebo...

Způsob výroby derivátů ergolinylthiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258487

Dátum: 16.08.1988

Autori: Haffer Gregor, Biere Helmut

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02

Značky: výroby, derivátů, způsob, ergolinylthiomočoviny

Text:

...kovů, slrníky alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, thiomočovina, Bunteovy soli apod., přičemž výhodnými thiolačnímí činldly jsou xanthogenáty alkalických kovů, jako je etylxanthogenát draselný nebo metylxanthogenat draselný, a sirníky alkalických kovů, jako je sirník sodný nebo airník draselný.K provádění thiolační reakce jsou vhodná všechna ínertní rozpouštědla, jak ta výše uvedena. tak i dimetylformamid, dimetylsulfoxid aj., a též...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258485

Dátum: 16.08.1988

Autori: Scheer Martin, Berschauer Friedrich, Ingendoh Axel, Lindel Hans, De Jong Anno

MPK: C07C 83/04

Značky: látek, prostředek, zvýšení, užitkovosti, účinných, výroby, způsob, zvířat

Text:

...hąlogenem, trifluormethylovou skupinou nebo meth~ oxyskupinou, tím, že se na arylglyoxaly obecného vzorce IIImá shora uvedený význam,popŕípadě ve formě svých hydrátů neho aduktů s alkoholy působí hydroxylaminy obecného vzore ce IVOH I HN - R (IV) ve kteréh R má shora uvedený význam, za odštěpení vody.Arylethanolhydroxylamíny vykazují vynikající účinek při zvyšování užitkovosti zvířat. Tyto aloučeniny se dají tudíž používat v oblastí...

Způsob výroby nových thienopyridonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258483

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fraser James, Davies Roy

MPK: C07D 495/04

Značky: nových, výroby, thienopyridonů, způsob

Text:

...například 3-chlorperbenzoová kyselina.Slouěeniny obecného vzorce II je možno připravit alkylací sloučeniny obecného vzoroeIIIve kterém Z, R 1 a 5 mají shqra uvedený význam.Tuto alkylaci je možno uskutečnit reakci eloučeniny obecného vzorce III s alkylačnim činidlem, například s dialkylsulfátem nebo alkylhalogenidem, jako alkyljodidem, postupem obvyklým pre tento typ reakci.Meziprodukty obecného vzorce III jsou nové. Ty meziprodukty...

Způsob výroby 4-androsten-3,17-dionu a 1,4-androstadien-3,17-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258482

Dátum: 16.08.1988

Autori: Weber Alfred, Kennecke Marlo

MPK: C12P 33/00, C07J 1/00

Značky: způsob, 4-androsten-3,17-dionu, výroby, 1,4-androstadien-3,17-dionu

Text:

...substrátu.vhodnými rozpouštědly substrátu jsou například methanol, ethanol, glykolmonomethylether,dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid. Emulgace substrátu může být doaaženo například tím, 3 258482že se subštrát V mikronisované formě nebo rozpuštěn v rozpouštědle mísitelném s vodou (jako je methanol, ethanol, aceton, glykolmonomethylether, dimethylformamid nebo dimethylsulfoxid) nastřikuje pomocí trysky za silné turbulence do vody...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258481

Dátum: 16.08.1988

Autori: Scheer Martin, Berschauer Friedrich, Lindel Hans, Hallenbach Werner, De Jong Anno

MPK: A23K 1/16, A23K 1/22

Značky: zvýšení, výroby, zvířat, prostředek, účinných, užitkovosti, způsob, látek

Text:

...skupinu CONHRQ, skupinu COOR 7 neho skupinu CORIG,přičemž R 7 znamená atom vod 1 ku alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylovou skupinu,R 9 znamená atom vodiku nebo methylovou skupinu aR 10 znamená methylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, se mohou vyrábět například reakci thienylisokyanátú obecného vzorce IIIs aminy obecného vzorce IVR 1 aš Ľ E (III). R 3 NCO a R 3 mají shore uvedené významy. n - NHRG (IV), má shora uveůcný...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258478

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stendel Wilhelm, Naumann Klaus, Homeyer Bernhard, Becker Benedikt, Braden Rudolf, Behrenz Wolfgang

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, účinných, akaricidní, látek, insekticidní, prostředek, výroby

Text:

...IIIF F Zz-CHz n ľľľľ) v F F v němž R a Z 2 mají shora uvedené významy, jsou novými slouěenínami.Tyto nové alkoholy popřípadě deriváty alkoholů obecného vzorce III se mohou připravovattim, že se pentafluorbenzylalkohol nebo jeho deriváty obecného vzorce IVF F zľ-cn r 1 (m. F F V němž Z 2 znamená hydroxylovou skupinu, chlor nebo brom, nechá se reagovat - popřípadě za pŕítomnoati činidel vázajicich kyseliny - se sloučenínamí obecného vzorce VR...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258473

Dátum: 16.08.1988

Autori: Eckhardt Wolfgang, Zondler Helmut, Nyfeler Robert

MPK: A01N 43/54

Značky: fungicidní, způsob, prostředek, látek, výroby, účinných

Text:

...oborsch preventívně . nebo kurativně k boji proti fytopathoqenním houbám. Účinné látky vzorce I podle vynálezu se vyznačují v širokých mezích aplikovaných koncentrací vysokou fungicidní účinnosti. značnou šíří účinku a nepatrnou fytotoxicitou a mohou se bez problémů používat zejména v zemědělství.Na základě své výraznéŤfungic 1 dnI účinnosti při ochraně rostlin, jsou výhodné následující skupiny účinných látek Sloučeniny vzorce I, v němž...

Vytvarovaný uzávěr mající dobrou ohebnost a pružnost a vzhled přírodního korku a způsob výroby tohoto uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258464

Dátum: 16.08.1988

Autori: Malaspina Alex, Paisley Gary

MPK: B29C 67/20

Značky: uzávěru, způsob, výroby, mající, vytvarovaný, vzhled, korku, tohoto, ohebnost, přírodního, uzáver, pružnost, dobrou

Text:

...což se opět projeví vytvořením kresbových čar na povrchu takto vyráběného uzávěru.Pozdržení zpěnění termoplastického materiálu se docílí dočasným zvýšením tlaku ve formovací dutině, čehož se dosáhne rychlým vstřiknutím zpěnitelného termoplastíckého pryskyřičného materiálu za vysokého tlaku do formovací dutiny a postupným odstrañováním části vzduchu,vytlačeného vstłiknutým termoplastickým pryskyřičným materiálem, rsgulovaným minimálním...

Způsob výroby oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 258463

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mehlman Stewart, Balkishan Agrawal, Selines Ronald

MPK: C21C 5/28

Značky: způsob, výroby, oceli

Text:

...předmětu vyndlezu, znamená plyny, které odcházejí z roztavené oceli během oduhličování, redukce nebo dokončovąní.vynález je zlepšením non postupu, které umožňuje použít postupu na výrobu oceli s nízkym obsahem vodíku. vynález spočíva na objevu, že jsou nutné určité stupně pro vyrobuADD zkujněné oceli s nízkym obsahem vodíku a že všechny tyto stupně jsou nutné pro postup,aby se dosáhlo požadovaného výsledku.výraz ocel s nízkým obsahom...

Imobilní cholinesterázový přípravek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258449

Dátum: 16.08.1988

Autori: Boross Lászlo, Szajáni Béla, Kovács Kamilla

MPK: C12N 11/08

Značky: cholinesterázový, způsob, imobilní, přípravek, výroby

Text:

...nedostatký. Podle vynálezu se přiorawují imobilní cholineaterázová připrawky, ktoré splňují požadavky prodlouženého použití. Tyto-přípravky mají enzym vázaný na chemioky a mikrobin.ologicky iherthím nosiči s vhodnými meohąnickými vlaat 258449noatmi, které zajiěřují vysokou průtokovou ryohloat. Další výhodou Je, že enzym může být kopulován na nosič za mírných reakčních podmínek.By 1 ozJ 1 štěno, že polymerníoprykkyřioe, zàložené na monomereoh...

Způsob výroby dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258428

Dátum: 16.08.1988

Autori: Borobjeva Jekatěrina, Terenťjev Otto, Grudinka Jekatěrina, Nesterčuk Gennadij, Burov Anatolij

MPK: B27N 3/04, B29J 5/00

Značky: desek, výroby, drevovláknitých, způsob

Text:

...Mna. - - ~ HpnMep 4 f Á . E ý « 7 , .V VB ycnonnnx npnMépa 1 nan H naroronnenm npn nneeuuu 151 Topma K Maćce 3,ĺ. a.c. aonoxnag Bpeua Tépúnqecxoň 0 §pa 6 OTKH F 2 qaca ~ HpnMep 5 (KOHp 0 nBHHů). .V . , - B ycnonunx npúueýà jusroToaneHu nnnvu-öes oâanneuun wopba. Bpena rep 4 ĺ 3 Mnqecxoň oöpaüowxú - 3 uaca 30 Mnayçą f Á 5 1 V - fiľ L Pesýnsrawm chmwanuň oópasuon nsrorbànennux na nąóqbaropuou oöopynoaaüłnee vneé)30 jnee 20....

Způsob fermentační výroby nourserotricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258414

Dátum: 16.08.1988

Autori: Menner Michael, Gaubold Gottfried, Bocker Harald, Grosse Hans-helmut, Müller Peter-jürgen

MPK: C12P 17/16

Značky: nourserotricinu, způsob, výroby, fermentační

Text:

...cynhůawnux uouon oxasancn canr Kucnoruocŕu cnadoxucnoü nuwamenbuoň cpeu n cwopony menoqumx snaqeunü pH B npquecce crepnnnsauuu,-nusunaeMuMocąxneHueM CaS 04 n cnasaunbm c srnn yanenaen as cpg-musuonoruuecxu xncnux cynnmawuux uouon. Coornewcwneuno Hauanbuan xouuenrpauna pacwaopuuoro unn öuonornqecxu nocrynuoro mocaTa cnnmaemcn Taxxe acnecwnne ycranonxu menounoro snauenua pH neuen cvepunusauueü. Ynenuueuue auaqeuna pH oöecneqąnaer cosnauue...

Způsob výroby inhibitoru sedimentace minerálních solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258413

Dátum: 16.08.1988

Autori: Barsukov Anatolij, Samakajev Rafail, Uskač Jakov, Djatlova Nina, Kytjanin Leonid, Jarošenko Galina, Kisil Jevgenij, Chavčenko Natalja, Sizov Vladislav, Komova Světlana, Kulikova Olga, Ditjuk Leonid

MPK: C02B 5/14

Značky: solí, sedimentace, inhibitorů, způsob, minerálních, výroby

Text:

...B peaxrppe nonuuamr o 50 °C H BunepnBamT B Teueune 4 uacon. B pesynsrare cnaresa nonyuamr 265 Kľ uaruöuropa 33 Z~uoü KonueurpaunmB npumepax 4-6 npuneeuu caeenun o nonyueanu uurnónwopą coneornomeugü IPM pQSJZHHI-BDI MOHEPHBIX COOTHOIIIGHHHX BHHXIIODPHAPHŘG H BMMHSKE.Ycrauoaxa uns cuuresa uuruůnropa coneornoxeunñ Texas me, Kax B npnwepe I.Sarpymamm 100 KP npoyxra Kouencaunn npn 20 °C annnoprnnpnua H nouoro anuuaxa, nsnwux 5 Mannnon cooruomeuu...

Způsob výroby krystalického síranu železnatého pro farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 258392

Dátum: 16.08.1988

Autor: Taufmann Petr

MPK: C01G 49/14

Značky: síranu, účely, farmaceutické, železnatého, způsob, krystalického, výroby

Text:

...kmitů rotujících soustav, jsou výsledky podstatné ovlivněny hodnotami momentu setrvačnosti. Dále je nutné rovněž ověřovat vliv momentu setrvačnosti na frekvence a amplitudy torzníoh kmitů systému.Je známo řešení, kdy rotující soustava je doplněná o setrvačník, založený na principu odstředivého objĺmkového roztěžníku, u něhož požadovanou polohu jeho pákoví se závažím zajišťuje stavěci mechanismue, sestávající z rozvidlené páky, která je...

Způsob výroby sypké krmné směsi se silážovanou kukuřicí a adsorbovanou močovinou a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258365

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hlavica Zdeněk, Brabec Michal, Ševčík Vladimír

MPK: A23K 1/22

Značky: krmné, silážovanou, sypké, směsi, provádění, adsorbovanou, kukuřicí, způsob, zařízení, močovinou, výroby

Text:

...ke zvýšení sušiny V hotovém produktu, který může být dávkován stávajícími zařízenimi pro sypké krmné směsi.Na připojeném výkrese je znázorněno schéma zařízení pro přípravu sypké krmné směsi se silážovanou kukužicí a adsorbovanou močovinou podle vynálezu.Do násypky směšovacího šneku Š jsou dávkovány současně silážované drcené klasy kukuřice vyprazdňovacím šnekem ze zásobníku l, minerální krmný doplněk z dávkovače 3 a krmný doplněk ze...

Způsob výroby karosérie obytných přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258361

Dátum: 16.08.1988

Autor: Vlasák František

MPK: B62D 29/04

Značky: způsob, přívěsů, karosérie, výroby, obytných

Text:

...výrobě, která je založena na postupném zhotovení laminátových dílů a jejích spojení, na obr. 6 až 12 je znázorněn postup výroby při kusové výrobě, kde je pouze laminátový výrobek - vnitřní tvar spodní stavby laminován na pevnou formu, zatímco další laminování je prováděno na tvary zhotovené z lehčené hmoty, např. polystyrénu. Jednotlivé laminátové díly lze zhotovit V jakékoliv časové posloupnosti.Na obr. 1 je znázorněn příčný řez...

Tesniaca podzemná stena zo samotvrdnúcej suspenzie a zvislých izolačných vrstiev a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258351

Dátum: 16.08.1988

Autori: Nikitenko Michal, Sobolevskij Juraj, Jančeková Eva, Greša Ján, Janček Viliam

MPK: E02D 5/18, E02D 5/20

Značky: tesniaca, suspenzie, samotvrdnúcej, zvislých, vrstiev, stěna, výroby, podzemná, postup, izolačných

Text:

...zámkami z valcovaných profilov.Obr. 4 znázorňuje pôdorysným rezom tesniacu podzemnú stenu vytvorenú z dvoch súvislých izolačných vrstiev fólii a vytvrdnutej samotvrdnúcej suspenzie. spojenie jednotlivých fóliových pásov je podobné ako na obr. 2.Obr. 5 zobrazuje pôdorys tesniacej podzemnej steny zhotovenej z 3 súvislých vrstiev fólii a vytvrdnútej samotvrdnúcej suspenzie. Jednotlivé fôliové pásy sú pospájané zvislými zámkami. Zámky súsedných...

Způsob výroby třeného lnu z rosených nebo nerosených lněných stonků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258349

Dátum: 16.08.1988

Autori: Henyš Václav, Kout Pavel, Blažek Jan

MPK: D01B 1/10

Značky: stonku, rosených, způsob, lněných, nerosených, výroby, třeného

Text:

...à poiěrácí zőněCäk,že následující mechanické síly zpracovávdíívatbnky v podstatěza 2/3 délky vo směru růatu atonků a z 1/3 délky proti směru růstu atonkůą Stonky se lámou v lámací zőně-pro okvětní část a v lámací zőně pro kořenovou část, přičemž ae lámací zőna pro okvětní část překrývá se zőnou pro kořeňovou část ve střední části stonků.Potěrácí proces probíhá optimálně, jeatližà se potčrá vylámaná vrstva stonků, která má na začátku...

Tavná pojistka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258338

Dátum: 16.08.1988

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/18

Značky: tavná, pojistka, výroby, způsob, její

Text:

...znázorněn na připojenám výkreeu, na němž je pojistka v příčném řezu. 7 ~Tavné pojistka je tvořená~tevným vodičem 19, který je oběma konci pevně a elektricky vodivě připojen k vičkům gl, gg. Každé.z viček gl, gg je opatřeno noži gQl ggl. Tavný vodič lg je obklopen zrnitým hasivem 23. Mezi zrnitým haeivem 29 a pouzdrem gg z plastu vytvořeným technologii olísováni nebo obliti je trubice 19 ze smrštitelné folie. Vičko gg je opatřeno...

Způsob výroby polyetylentereftalátu nebo jeho kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258331

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Hofman Zdeněk

MPK: C08G 63/76

Značky: kopolymerů, polyetyléntereftalátu, výroby, způsob

Text:

...vlastnostmą jako například molekulovou hmotnosti, polymeračním stupněm a tomu odpovídajících mechanických vlastností (pevnost, houžev.natost a podobné). Postup podle vynálezu nevyžaduje sušeníodpadů, nebot při přípravě suspenze ve vroucím etylenglykolulze vodu bez nesnází na jednoduchém dělícím zařízeníodstranit. Společné s vodní parou jsou unášeny i některé složky preparačních prostředků, které jsou běžně přítomny ve vlákenných odpa...

Způsob výroby litých dvouvrstvých válců pro tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 258300

Dátum: 16.08.1988

Autori: Strung Ladislav, Kulíř Jiří, Havlíček František

MPK: B22D 15/02, B22D 19/16

Značky: válců, litých, způsob, tváření, výroby, dvouvrstvých

Text:

...V tom, že tlouštka ztuhlé povrchové pracovní vrstvy z kvalitního materiálu na těle válce je poměrně tenké. Je určena rychlostí tuhnutí po dobu existence tekuté fáze ve vtoku, kterým se rovněž odlěvá i druhý houževnatý materiál,proto vtok nesmí zatuhnout. Tato doba.je poměrně krátké, činí pouze několik minut. Určité prodloužení tekuté fáze ve vtoku a tím i doby tuhnutí povrchové vrstvy na těle válce je možné docílit částečným prolěváním...

Peptid s vlastostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258290

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/08

Značky: peptid, výroby, vlastostmi, způsob, determinant, antigenních

Text:

...HOBt estory. Po ukončené nyntéze byl psptid z pryskyłice odštěpen a současně byly odstraněny chrinicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky, s výhodou působením kapalného HF nebo TFMSA ve směsi s TA a thioanisolem. Surový produkt byl čiätěn bud pomocí sloupcové chromatografie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu potaženém hydrofobními uhlíkatýml řetězcl nebo nosičů fungujících jako molekulární síta. Peptid...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258289

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mach Otakar, Krchňák Viktor

MPK: C07K 7/08

Značky: antigenních, výroby, vlastnostmi, způsob, peptid, determinant

Text:

...deriváty, s výhodou symetrickými anhydridy nebo HOBt estery. Po ukončené syntéze byl peptid z pryskyřice odětěpen a současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčnich aminokyselín acidolyticky, s výhodou púsobením kapalného HF nebo TRMSA ve směsi s TFA a thianisolem. Surový produkt byl čištěn buč pomocí sloupcově chromatografie na nosičich používaných v chemii peptidů, s výhodou silikagelu, potaženém hydrofobnímí uhlíkatýmí...

Peptid s vlastnostmi antigenních determinant a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258288

Dátum: 16.08.1988

Autori: Krchňák Viktor, Mach Otakar

MPK: C07K 7/06

Značky: antigenních, determinant, způsob, vlastnostmi, výroby, peptid

Text:

...současně byly odstraněny chránicí skupiny vícefunkčních aminokyselín acidolyticky,s výhodou působením kapalného HF nebo TPMSA ve směsi s TFA a thioanisolem. Surový produktbyl čištěnbud pomocí sloupcové chromatoqrafie na nosičích používaných v chemii peptidů, s výhodou silikaqelu, potaženém hydrofobními uhlíkatými řetězci, nebo nosičů fungujících jako molekulární sita. Peptid byl charakterizován aminokyselinovou analýzou a jeho čistota byla...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konrád Jan, Malina Miroslav, Dolejš Václav, Martinovič Viktor, Uhlíř Josef, Kropáček Jaroslav

MPK: C01C 1/04

Značky: výroby, amoniaku, způsob

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Způsob výroby 1,6-disubstituovaných N-(8alfa-ergolinyl)-N’,N’-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258270

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12

Značky: n-(8alfa-ergolinyl)-n',n'-diethylmočovin, výroby, způsob, 1,6-disubstituovaných

Text:

...kyselinu, například v přítomnosti uhličitanu sodného nebo draselného nebo triethylaminu. Získané sloučeniny obecného vzorce I se izolují zředěním reakční směsi vodou a extrakcí nebo odfiltrováním vyloučeného surového produktu čištění se provádí běžnými laboratorními technikami, například sloupoovou chromatografií a/nebo krystalízací.obecného vzorce I způsobem podle vynálezu jsou nové látky, které při farmakoloqickém testováni nevykázaly...

Způsob výroby kyseliny L-asparágové pomocí heterogenních biokatalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258259

Dátum: 16.08.1988

Autori: Malaníková Marta, Malaník Viktor, Marek Miroslav, Křišťan Vladimír, Káš Jan, Pšenička Ivan

MPK: A23L 1/236

Značky: biokatalyzátoru, výroby, způsob, l-asparagové, kyseliny, heterogenních, pomocí

Text:

...činí minimálně 180 dni.Způsob výroby kyseliny L-asparagové dle vynálezu je výhodný zvláště pro konitnuální uspořádání, nebot používaný biokatalyzátor má výborné sedimentační a hydrodynamické vlastnosti pro použití v kolonách ve formě pevného nebo fluidního lože. Z filtrátu, respektive kapalného podílu reakční směsi odděleného od biokatalyzátoru se kyselina L-asparagová získá úpravou pH pomocí minerální kyseliny na hodnotu 2,8 a...

Způsob výroby dělitelné tablety se zpomaleným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247079

Dátum: 15.08.1988

Autori: Gernlein Wolfgang, Knye Ulrich

MPK: A61K 9/22

Značky: zpomaleným, výroby, tablety, uvoľňovaním, látky, dělitelné, způsob, účinné

Text:

...s kyselýmí nebo zásaditými skupinami, např. kyseliny polymeth-akry 1 ovê nebo N,N-dimethylaminoethylesteru kyselín polymethlakrylových nebo polyvinylpyrrolidon, tyto látky mohou být přítomny také ve formě kopolymerü. Polymerem, který obsahuje kyselé skupiny, je například Eudragit L 100, kopolymer kyseliny methakrylove a methylesteru kyseliny methakrylové s molekulovou hmotnosti přibližně 250 000. Materiálem s obsahem zásaditých skupin je...