Patenty so značkou «výroby»

Strana 135

Způsob výroby vysoce savé sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259155

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kučera František, Prudilová Marcela, Šarlejová Jana

MPK: D04H 1/44, D04H 1/58

Značky: savé, výroby, vysoce, způsob, textilie, sorpční

Text:

...vtlačuja koloidní roztok supersorbentu zapůsobení tlakb 50 až 500 N.cm 1, načež se vlákenný útvar usuší.Dávkování koloidního roztoku aupersorbentu se provádí ze zásobníku přímo do svěru válců, přičemž se hladina koloidního roztoku udržuje na konetantní výši.Zařízení, v němž se provádí způsob výroby vysoce savévsorpční textílie, je znázorněno na obrázku. Koloidní roztokauperaorbentu se přivede do zásobníku 1, kde je promícháván . lopatkami...

Způsob výroby tetrafluorethylenu CF2=CF2 a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259123

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Ulbert Karel, Kubánek Vladimír, Nešpůrek Stanislav, Koropecký Igor, Šorm Miloslav

MPK: C07C 21/18

Značky: způsob, tetrafluorethylenu, provádění, výroby, zařízení, způsobu, cf2=cf2

Text:

...a pohonnou Jednotkou posuvu. Vodící člen Ag, je u 1 ožan.ve.vodících drážkách 35 základní desky łä, Jejímž če 1 amprochází . vodící tyč pístu §. vývody gg čí łg plynného4 produktu podle druhu provedení Jsou přípevněny ke vstupnímuTermické depolymerace se provádí v rozmezí teplot 873 až 1073 K. V tomto rozmezí má teplota Jen malý vlív na složení plynných produktů a proto se z důvodů úspor energie zpravídla volí na epodním okraji daného...

Způsob výroby (13C) methyljodidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259101

Dátum: 17.10.1988

Autor: Elbert Tomáš

MPK: C07C 19/07

Značky: 13c, methyljodidu, způsob, výroby

Text:

...je nnhrueni velkých objouů druhého rospouätüdle neponěmä laoinčjšin tetrehydromrenen e skrácení celková doby syntěsy /13 c/methenolu. Vyšäího účinku podle vynálesu, ve srovnání se. známým postupy, ee dosahuje tím, že při použití tetrehydrofurenu JUkožto rozpouätědle odpadá nutnost sdlouhevo a ti-dátová několikanásolnćredeetileoe eurováho /nc/nethenolu, nebot sbytky tetrahydrotursnu s-diethylenglykolmonobutylethem poskytují, ne. rozdíl od...

Chladicí kanál, zejména v elektrickém stroji točivém, a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259063

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kotrba Vít

MPK: H02K 9/04, H02K 9/16

Značky: elektrickém, zejména, kanál, způsob, točivém, stroji, chladicí, výroby

Text:

...poloze v kanála, pružina se vsune do kanálu a uvolní se.Výhodou ohladioího kanálu podle-výnáležułje, že ťoto řešenízahrnuje v sobě oba způsoby ihtenzifikaoe přeetupu.tepla. Šrou~bovitá pružina svým zbytkovým předpětím je dotlačována na stěnu kanálu, ařje vytvořen v plném.materiáu některé eoučásti, nebo je tvořen trubkou, a jednotlivé její závity vytvářejína vnitřním povrchu kanálu ožebrování a současně svým tvaroma polohou neruěují proud...

Způsob výroby D-glukózy a produktů hydrolýzy škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259045

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hohaus Wolfgang, Brix Udo, Kempa Willi, Schirner Rolf

MPK: C12P 19/12

Značky: způsob, výroby, škrobu, produktů, hydrolýzy, d-glukózy

Text:

...40 - 802, B nocnenymmnx xe peaxuuounux cocynaxnon neňcrauem noöaaneunopo sHsnMa Qnxcnponauuoro na uocnrenenonuuü runponns npoonmaeTcn no snaueaux DE panaoro 95 - 99, a sannmuennn nyweu repnuqecxoü oöpaöorxu cnoöonnmm BHSHM esaxwnnnpyewca, a eàaxruaupoaanuuü npoyxr nonuoro ruponnsa ounmaETCH n nepepaöawuaaewcx nocpencTBoM Kpucwannnsaunu npu oxnamneuun Kun rpaúy~ nnunu npn pacnmneuun nnu auxpeaou cnoe.Cnenymmnň cneuxanbnmň Bapnanw...

Způsob výroby dřevěné moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259044

Dátum: 16.09.1988

Autori: Nikolskij Vadim, Karakin Leonid, Akopjan Jelena, Filmakova Lidija, Krasnokutskij Valentin, Askarov Kurat, Nepomnjaščij Anatolij, Mironov Nikolaj, Telešov Viktor, Basova Ljubov, Jenikolopov Nikolaj

MPK: B27L 11/06

Značky: výroby, způsob, moučky, dřevěné

Text:

...Menee 100 MKMOrxonm epeaooöpaöowxu xnoňuux nopon c pasnepom qacruu no I MM ynnamnzmr n cuecurene, cuaöxenuon nonacwuoä Memanxoü ao coepmannn anarn 15 Mac.Za Teqenne I uaca. Baran nonroronnennmü Taxnm o 6 pasoM MaTepnan nonamT.s mHeKo~ naň CMECHTGHB Henpepunuoro neňcwsun, npennapnrennuo Harpermň no remmepamypu l 05 °C. B cnecnwene Marepnan Henpepuaxo nepenemaewcn B sasope mupunoň l MM non anneneu 5,0 Ma. Pesynbwawu nannoro npuuepa H...

Způsob výroby málo hořlavého dřevěného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259024

Dátum: 16.09.1988

Autori: Puchalskij Miroslav, Šutov Gennadij, Edrman Maja

MPK: B27K 3/52

Značky: dřevěného, výroby, málo, způsob, materiálů, hořlavého

Text:

...nqnheue TeMnepaTypm or 60.no 120.0. BpeMH TepM 005 paÓOTKH - 12 qac.Hpuwep 2. Ornuqaércn or npunepa I TeM, qro KOMHOHGHTH Haxonrcn B cneymmeu coornomenuu, Mac. ZI craux ®eHonocnHpTm . 35 Bona 65 II cwannn nuauounüůocmaw - 15 cynb®aT aMMoHun 15 Bona - N ~ 70. Hpnmep 3.Ornuqaewcx or npHMepoB 1, 2 TEM, qro KOMHOHBHTH HaxoxTca B cnenymmeu cpownomeuun, Mac. Z - I cTauxOrnnqaewcn ow npHMąpoB 1-3 TGM, qTo KOMHOHEHTH Haxoarca B cnenymmeu...

Způsob výroby oligomerních esterů kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 259020

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vlasov Garold, Reusov Anatolij, Gladkovskij Gleb, Caveljeva Rimma, Ryžov Jevgenij, Romanova Ljudmila, Lebeděv Vladimír

MPK: C08G 65/32

Značky: kyseliny, způsob, borité, výroby, oligomerních, esterů

Text:

...npononam npn weuneparype 80-100 °C, a sareu na oőpaaymmeücn cuecu npu reunepawype 110-130 °C non BaKyyMoM orronnmr neryque nponyxru.B peaxrope eMKocTbm 100 n pacwnopamr 0,156 xr rngpoxcnna Hampnn 3 15,6 KP Mewunosoro cnnpra. K nonyqennoü cHcTeMe npn Teunepawype 95 °C u naanenun 3 arn npncoenunnmr 62,4 Kr oxncn srnnena, 25 KT nonyqeunoro menouuoro nonnMepusara, coepxamero 0,2 Mac. Z onHroMepHoro ankoronnra HaTpHñ (5 nepecqere na rupoxcnn...

Způsob výroby dřevovláknitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259018

Dátum: 16.09.1988

Autori: Mirkamilov Tulkun, Usmanov Chašdam, Šapovalov Oleg, Vorobjeva Jekatěrina, Šarkov Vladimir, Terenťjev Otto, Grudinka Jekatěrina, Nesterčuk Gennadij, Mirkamilov Šavkat

MPK: B27N 3/04

Značky: drevovláknitých, způsob, desek, výroby

Text:

...8 uacoñ no paànonepnaň Bnaxuocwn. A 7 0npu.rex me ycnoungx nonyqamw pesecno-aonoxnncwue nnurm öes nnona xap 6 ć~ auuna Ha craun pasóanneunn nonoxnncwoñ Maccu Booü. A vFOTOBHG HJIPITBI HCIIMTBIBaIOT Ha HDOWIHOCTI) HDH CTETHHECKOM HBPHČG. B CTOWIHHÍ. nonax onpenennmr conepmaune cnoőoaoro Qeuona H Qopuanbneruna no cymecrsymmmm ueronnxan. - 7, Hs cnonbsyeuoň KoHągHTpauHH Kapñamuá, uauöonee onwuuanbumm nnn nonüoro cnnsbmaànn menona,...

Způsob výroby krmných směsí s obsahem antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 259012

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bocker Harald, Gräfe Udo, Menner Michael, Forberg Wolfgang, Härtel Albert, Linde Helmut, Müller Peter-jürgen, Grosse Hans-helmut, Hoffman Herbert, Lüdke Helmut, Meixner Bernhard, Loehnert Hans-jürgen, Plonka Günter, Thrum Heinz, Junne Wolf, Fricke Heinz

MPK: A23K 1/17

Značky: způsob, antibiotik, obsahem, krmných, směsi, výroby

Text:

...ocrawxu HOYPSEOTpHHHH 00 őpa 30 BaTeHH.Bprowponnoe eücrane Hoypseorpuunna ómno ycranoaneno B peaynbrawe nposeneuHHX B npaxrnuecknx ycnonuax onmroB,KopMneHua pasnuquux cenacxoxosnňcrnenuononesnux mnaoruux. KoM 6 nKopMano 3 npymr raxun oőpasoh, qroőuoöannnenąůuoypseorpuuuu cocraannn 5 ~ 100 Mr Ha Kr cyxoro Bemecrea KoM 6 HKopMa.B nsyx onurax no orxopmy ópoňnepoa B ycnoBHnx 6 arapeůHoro conepmannx n coorBGTCTBEHHO Ha rnyóokoň noncrunxe basnuqnue...

Topné keramické elementy pro elektrický odporový a indukční ohřev a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258943

Dátum: 16.09.1988

Autori: Baláž Milan, Nágr Jindřich, Hubáček Milan, Tesařík Bohumil, Brožek Vlastimil, Oboril Ján

MPK: C04B 35/58

Značky: odporový, indukční, keramické, ohrev, způsob, elektricky, elementy, jejich, výroby, topné

Text:

...ve směsi pre přípravu elektricky vodivé keramiky zastáva funkci pojiva,vodivost materiálu zajišiují boridy titanu a zirkonia. Halogenidy kovů alkalických zemin nebo alkalických kovů, s výhodou fluorid lithný zvyšují hutnost, respektive snižují pôtovi~ test keramického materiálu. Keramika připravená podle vynâlezu obsahuje maximálně 5 obj. pôrů. Vyšší pčrovitost je pro aplikace s roztavenými kovy nepřípustná.Způsob výroby a vlastnosti...

Způsob výroby rozptylových dispersních filtrů typu krystal – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258942

Dátum: 16.09.1988

Autori: Koňák Čestmír, Matušek Miroslav

MPK: G02B 5/20, G02B 5/28, G02B 5/26...

Značky: vzduch, krystal, rozptylových, výroby, filtru, dispersních, způsob

Text:

...zdlouhavá a drahá. Přesto představuje klasický a dosudužívaný postup.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby rozptylových dispersnich filtru podle vynálezu, při kterém se na transparentní podložku ve tvsru fólie fixuje vrstva tříděného prášku, jehož velikost zrna je vázána na rozsah vlnových délek, v jejichž rozsahu má filtr propouštět světlo. Podstata vynálezu spočivá v tom, že se na transparentní podložce vytvoži lepivý...

Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258941

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krob Václav, Komínková Vendulka, Procházka Karel, Novák Jan, Zeman Ivo, Zajícová Hana, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 1/62

Značky: způsob, výroby, tenzidů, kationaktivních

Text:

...etoxysulfonyloxyskupinu m přírozené číslo 2 až 3ní přirozené číslo 1 až 4z amidu obecného vzorce IIR, R 1, n a m mají shora uvedený význam, vyznačený tím, že se směs 1 molu amidu obecného vzorce II nechá reagovat ve vodném nebo alkoholickém prostředí s 0,5 až 1,2 mol dimethyl nebo diethylsulfátu při teplotě 40 až 90 °CVýchozí amid se připravi reakcí dimerní nebo trimerní alifatické karhoxylové kyseliny a nebo jejich směsi s odpovídajícim...

Způsob výroby 3-azido-1,2-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258935

Dátum: 16.09.1988

Autori: Velemínský Jiří, Staněk Jan, Heřmánková Věra, Jarý Jiří, Juříček Miloslav, Moravcová Jitka

MPK: C07C 117/04

Značky: výroby, 3-azido-1,2-propandiolu, způsob

Text:

...při 150 QC prakticky kvantitativně během několika desítek minut.Při sledování vlivu stopovýoh množství vody V N,N-dimetylformamídu na rychlost této substituce bylo zjištěno, že přítomnost dipolárně aprotického rozpouštědla není pro průběh sledované bimolekulární nukleofilní substituce nezbytná. Reakce probíhá dostatečně rychle i v samotné vodě, kvantitatívní konverze bez vedlejších produktů se V tomto prostředí dosáhne při 100 °C za 20...

Lehké isoalkanické rozpouštědlo pro extrakci rostlinných olejů a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258925

Dátum: 16.09.1988

Autori: Pokorný Petr, Švajgl Oldřich

MPK: A23D 5/00

Značky: lehké, rozpouštědlo, rostlinných, způsob, isoalkanické, extrakci, výroby, olejů

Text:

...1 butan a C 6-cyklany. 2-metyl a 3-metylpentan spolu s n-hexanem jsou frakcí, která má nejnižší oktanové číslo isomerizátu. Přitom jejich obsah může být až 30 8 isomerizátu. Při jejich isolaci se získá kvalitnější zbylý isomerizát až o 3 jednotky oktanovéno čísla výzkumnou metodou. Výhoda je dále, že isomerizát je prakticky úplně zbaven aromát, zvl. benzenu a olefinů. Volbou isomarizační teploty i řezu benzínu lze jednostupñově získat...

Způsob výroby válcovitých odlitků z poly-6-kaprolaktamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258923

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kubánek Vladimír, Čásenský Bohuslav, Králíček Jaroslav, Mařík Jiří

MPK: B29K 77/00, B29C 39/02

Značky: poly-6-kaprolaktamu, výroby, válcovitých, způsob, odlitků

Text:

...a aktivátorem při teplotách pod bodem tání poly-6-kaprolaktamu podle vynálezu, který spočívá v tom, že se reakční směs odleje do forem o příčném průřezu víceúhelníku, načež se podrobí polymeraci. Reakční směs je výhodné odlévat do forem o příčném průřezu šesti nebo osmiúhelníku, popřípadě do deskových forem s vícenàsobným opakováním průřezů vzájemné propojených tenkým spojem.zavedením určitého stupně asymetričnosti do formy se dosáhne...

Vakcina proti infekci vyvolané tasemnicí Taenia crassiceps a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258922

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kudrna Karel, Prokopič Jan Člen Korespondent

MPK: A61K 35/56

Značky: způsob, tasemnicí, vakcína, infekcí, crassiceps, vyvolané, výroby, taenia, proti, její

Text:

...případů. Nevýhoda těchto způsobů vakcinace je, že celé larvy nebo vajíčka helmintů použitá jako imunizačni pxostředekse vyvíjejí a mohou infikovat celý hostitelský organismus. Z těchto důvodů byli paraziti předem ozařování bud x-paprsky nebo ultrafialovým zářením. Účinnost těchto vakcín je v průměru 80 (Urban J. F. Jr., Tromba F. G., Vet. Immunol. Immunopathol., 1982, 3, 399-409).Podobných výsledků bylo dosaženo použitím antigenů at už ve...

Způsob výroby kyslíku O2 (1délta g)

Načítavanie...

Číslo patentu: 258827

Dátum: 16.09.1988

Autori: Špalek Otomar, Hiršl Aleš, Kodymová Jarmila

MPK: C01B 13/02

Značky: způsob, výroby, kyslíku, 1délta

Text:

...kyslíku jeho desaktivací v roztoku.Rovněž ztráty singletového kyslíku v plynné fázi způsobené průběhem reakce.jsou ve spodní ěásti,probubląvacího chemického qenerátoru vlivem hydrostatického tlaku přibližně o dva řády vyšší než nad roztokem.Uvedené nedostatky významnou měrou snižuje řešení podle vynálezu, jehož předmětemje způsob výroby 02(HAg) reakcí chloru s alkalickými roztoky peroxidu v probublávacim generátoru. Podstata vynálezu...

Způsob výroby 2-naftalensulfonanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 258822

Dátum: 16.09.1988

Autori: Adámek Milan, Scholle Stanislav

MPK: C07C 143/30

Značky: 2-naftalensulfonanu, výroby, sodného, způsob

Text:

...v pevné formě. Dojde k dosycení roztoku,který se pŕečerpavá do nádrže s nasyceným roztokem, určeným pro vysolování. Jinou možností je oddělený promývací roztok čerpat zpět do výroby solanky a přidávat k proudu vody určeného pro výrobu solanky. Jedním z řady dalších praktických řešení by mohlo být použití solné nádrže tlakové, opatřené kyselinovzdornou vrstvou.Tímto způsobem dochází ke značným úsporám anorganických solí používaných k...

Způsob výroby koproporfyrinu kultivací kvasinek Saccharomyces

Načítavanie...

Číslo patentu: 258818

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kotal Petr, Kordač Václav, Jirsa Milan, Šperl Jan, Kahler Miroslav

MPK: C12P 9/00

Značky: kvasinek, způsob, koproporfyrinu, výroby, saccharomyces, kultivaci

Text:

...alginátovém gelu se kontinuálně kultivovaly v průtokovém náplňovém reaktoru 0 objemu 2 000 ml při zřečovací rychlosti 0,20 hod 1. Medium pripravené z užitkové vody obsahující jako zdroj uhlíku glukosu 6 g/1) a jako zdroj dusíku močovinu(0,25 g/1) bylo do reaktoru přiváděnc bez vzdušnění odspodu pomocí peristaltické pumpy při laboratorní teplotě. Porfyriny se z eluátu okyseleného kyselinou chlorovodíkovou (výsledná koncentrace byla 0,5 M)...

Způsob výroby obalovaných průmyslových hnojiv s prodlouženou účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 258817

Dátum: 16.09.1988

Autori: Štajer Pavel, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Vosolsobě Ján

MPK: C05C 9/02

Značky: výroby, průmyslových, způsob, hnojiv, prodlouženou, obalovaných, účinnosti

Text:

...se takto vyrobená hnojiva stěvejí oproti hnojivům vyrobeným známymi výrobními postupy z hlediska účinnosti výhodnějěími.Výroba může být kontinuální, diskontinuělní, nebo kombinací obou těchto poatupů. Postupuje se například tak, že se na vrstvu zahřátých a pohybujících se granulí hnojiva nanáěí, za současnéhosušení, jednotlivé níže popsané složky neho jejich libovolná aměs nebo jejichcelkově směs a minerální kyselina nebola kysele reaqující...

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: svazků, výroby, teplovýmenných, trubkových, syntetické, agregátu, přepážek, způsob, pryskyřice

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Způsob výroby směsi amfolytických tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258792

Dátum: 16.09.1988

Autori: Červinka Karel, Skalský Jiří, Mikulcová Dagmar, Zajícová Hana, Zeman Ivo, Krob Václav, Novák Jan, Kovář Pavel, Šmidrkal Jan, Kožíšková Ludmila

MPK: C11D 1/90

Značky: amfolytických, výroby, směsi, způsob, tenzidů

Text:

...molu chloroctanu sodného při teplotě I 30 až 90 OC, načsž se přidá 0,05 až 0,95 molu peroxidu vodiku.Výhodou způsobu výroby směsi amfolytických tanzidů obecného vzorce I a II je, že směs neobsahuje žádný kovalentně vázaný chlor a že během reakce nevzrůstá viskozita reakční směsi.Tekuté prostředky pro osobní hygienu a tekutá mýdla jsou založena převážně na bázi amfolytických tenzidú, kde se využívá toho, že při mytí nepoškozuji pokožku a maji...

Způsob výroby měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258780

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: způsob, čoček, kontaktních, výroby, měkkých

Text:

...čoček sítující polymeracív rotující formě v přítomnosti vysokovroucí kapaliny, například glycerolu, která rozpouští monomer a změkčuje polymer, odlité čočky ještě ve formiěkách zbaví vysokovroucího změkčovadla jeho odpsřením se sníženého tlaku od 1.101 kPa do 1.103 kPa při teplotách pod teplotou varu změkčovsdla, načež se čočky případně dcdstečně opracují a po případném proměření vyperou s nechají se zbotnst ve vodě nebo ve...

Spôsob výroby modifikovaných vláknotvorných polyesterov obsahujúcich alkalickú sol sulfo skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258737

Dátum: 16.09.1988

Autor: Lacko Vladimír

MPK: C08G 63/46, C08G 63/18

Značky: vláknotvorných, skupiny, spôsob, modifikovaných, polyesterov, výroby, sulfo, obsahujúcich, alkalickú

Text:

...aby organické kyselina dávala neutrálnu, alebo slabo zasadítú soľ, prípadne aj nepatrne kyslú. Disociačná konštanta amonlaku je 1,7 . 105, čo zodpovedá pK 4,76 tz)záporný logaritmus disociačnej konštany .Bez prísady Mravčan amónny Octan amónny Oct-an amónny Octan amónny Propionan amónny Adipan amónny Benzoan amónny Izoftalan amónny Tereftalan amónnysilnejšie organické kyseliny ako sú mravčla a šťavelova nevyhovujú. Účinné začínajú...

Spôsob výroby benzylových esterov alifatických karboxylových kyselín s počtom uhlíkov 2 až 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 258706

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vojtko Ján, Ilavský Ján, Mravec Dušan, Čihová Milina

MPK: C07C 69/035

Značky: benzylových, esterov, počtom, alifatických, karboxylových, spôsob, výroby, uhlíkov, kyselin

Text:

...prepadom sitonom organickej fázy z deličky fáz do reaktora, sa nadávkuje 108 g 1 Inól benzylalkoholu, 78 g L 3 mólu kyseliny octovej 1,02 g 0,01 mólu kyseliny sírovej o koncentrácii 96 0/0 hmot. a 50 cm 3 n-heptánu. Esterifikáoia trvá 1 hod., počas ktorej vznikne 18 r reakčnej Vody, čo zodpovedá úplnej premene benzylalkoho-lu na ester. Voda sa priebežne vydestilováva vo forme azeotropu s n-heptánom a kyselinou octovou, ktorá V množstve celkove...

Spôsob výroby kyseliny chlorovodíkovej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258702

Dátum: 16.09.1988

Autori: Gašpierik Ivan, Benža Jozef, Husár Štefan, Auskrech Peter

MPK: C01B 7/01

Značky: výroby, chlorovodíkovej, kyseliny, mikroelektroniku, spôsob

Text:

...kyselinou sírovou, ktorá sa pridáva k vodným roztokom chloridov a/alebo chlorovodíka. Vysušený chlorovodík sa zbavuje strhnutých kvapiek kyseliny sírovej lapačom kvapiek. Vyčistený chlorovodík sa absorbuje vo vysokočistej vode čistoty pre mikroelektro-niku na vodný roztok kyseliny chlorovodikovej. Materiál na zhotovenie sa volí podľa požadovaného stupňa ziskanejkyseliny chlorovodikovej. Nečistoty, predovšetkým polarne látky sa...

Spôsob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258698

Dátum: 16.09.1988

Autori: Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Butkovský Ľudovít, Juhás Stanislav

MPK: C07C 47/058

Značky: spôsob, dehydrogenáciou, metanolu, formaldehydu, výroby, oxidačnou

Text:

...zlúčenioa (US 4198 351.Plynná zmes pripravená v sytiacom zariadení s výhodou zbavená mechanických nečistôt, pripadne kvapiek DE 2 114 370 sa prehrieva na- tepllotu 360 až 390 K a prechádza katalytickým lôžko-m o teplote 8231 023 Kelvinla. Katalyzátor môže byť uložený v kontaktnom koši DE 2173 938, DE 2545104,US 2 745 722, alebo na kovovej podložka priamo na trúbkovnici výmennika tepla DE 1642 S 155, CS 225 301, CS 227155). Uloženie...

Spôsob výroby spevnených dýh a zosadeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258685

Dátum: 16.09.1988

Autori: Müller Miroslav, Kadlec Pavol, Vargová Marta, Hespodárik Alexander, Katuščák Svetozár

MPK: B27D 1/00

Značky: výroby, spevnených, spôsob, zosadeniek

Text:

..., sa uložia vedla se-ba s medzeraml 0,2 až 5 cm na spevňujúcu podložku vo forme netkanej textílie o plošnej hmotnosti 50 g/mz, s nános-om le-piocej zmesi 60 g/mz predsušenej na sušinu 90 °/o a opatria sa zo strany spevňujúcej podložky kompenzačnou podložkou,vytvorenou súborom sita, perforovanéhoplechu »a sita. Lisujú sa v plošnom lise pri teplote 100 °C lisovacím tlakom 0,5 MPa pri absolútnom tlaku p-aroplynnýich zmesí 0,05 MPa., ktorý...

Spôsob výroby nátierkového masla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258683

Dátum: 16.09.1988

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/12

Značky: spôsob, nátierkového, másla, výroby

Text:

...čistých mliekárenských kultúr a zmes sa za tepla plní do spotrebiteľských obalov.Na 1 000 kg hotového výrobku sa použije 417 kg maska, 445 kg tekutého odstredené 4ho mlieka, 40 kg sušeného odstredenéłno mlieka, 5 kg koncentrátov mliečnych bielkovín a 4,4 kg emulgátora. Zmes sa zahreje na 95 9 G, vychladí na 75 °C, homogenizuje pri tlaku 25 MPa. Po homogenizácil sa do zmesi pridá kyselina citrónová, alebo mliečna, alebo zmes kyseliny...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258670

Dátum: 16.09.1988

Autori: Střešinka Jozef, Bartuš Ján, Beniska Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/24, C08G 18/18, C08G 18/20...

Značky: spôsob, výroby, polyuretánov

Text:

...vody s reakčnými partnermi.Podľa tohto vynávlezu sa spôsob výroby polyuretánov s výhodou polyu-retánový-ch .pien z polyhydroxyzlúčenin a organických polyizokyanátov v prítomnosti krartalyzátowrov,stabllizátorov, retardérov horenia, plnidiel,nadúvadiel, pripadne iných zlúčením uskutočňuje tak, .že ako amínový katazylátor sa použije zlúčenina silazánového typuR 1, R 2 značí alky-l s 1 až 4 cvtómami uhlíkua alebo fenyl aPodla použitých...

Spôsob výroby bimetalických súčiastok s minimálnou medzou pevnosti v tahu ocelového podkladu 1800 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 258668

Dátum: 16.09.1988

Autor: Křivák Antonín

MPK: B22F 7/02

Značky: podkladů, bimetalických, súčiastok, minimálnou, pevnosti, výroby, ocelového, spôsob, medzou

Text:

...Al, Nb, Mo o celkovom obsahu duo 5 0/0 sa najprv tepelne spra-cuje rozpúšťacim žíhlaním na teplote austenitizácie s ochladením na voľnom vzduchu, potom sa po jej povrchovej úprave nenesie na požadovaný povrch práškovou metalurgiou-vrstva zliatiny farebných kovov pri teplote 600 až 900 °C a v čase 1až 60 min, čím sla vyrobí bimetalický polnotovar, ktorý sa opracuje na požadovaný tvar súčiastky mechanickým opraooyaním a následným ohrevom na...

Spôsob výroby D-xylózy z predhydrolyzátu listnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258665

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hajnoš Ján, Rendoš František, Foltín Jozef, Leško Zoltán, Hubaľ Ján, Vyžinkár Josef

MPK: C07C 47/19

Značky: spôsob, listnatých, d-xylózy, výroby, predhydrolyzátu, drevín

Text:

...sa kyselina sírová zneutralizuje s techiometrückým prídavkom kysličnika vápeoatého, a to bud vo forme mletého páleného vápno alebopráškového hydratovaného vápno. Vzniklý ner-ozpustný síran vápenatý sa -odfiltruje spolu so živičnými inkrustlami a farebnými nesacharidickými látkami, ktoré sa v ňom jabsorbovali. Preflltrvovaný predhydrolyzát sa deminetralizuje na ionexoch a zahustí sa na 80 0/0 hmot. k vykryštalizovaniu D-xylózy.Zistilo sa.,...

Spôsob výroby sulfidu sodného o vysokej čiastote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258640

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vicianová Katarína, Koštúr Peter, Maťaš Michal, Charvát Jan

MPK: C01B 17/22

Značky: spôsob, čiastote, sulfidů, sodného, výroby, vysokej

Text:

...odfiltrovaním sulfidov železa. Hydroxid sodný sa pred jeho kontaktovaním so sirovodíkom ohreje na minimálne 60 °C a vplyvom reakčnéhą tepla sa teplota reagujúcej zmesi nechá vystúpiť maximálne na 150 °C.Teploty kryštalizácie vodného roztokusulfídu sodného totiž vzrastajú so vzrastom jeho koncentrácie. Päť percent hmotnostných sulfidu sodného vo vodnom roztoku hydroxidu sodného o koncentrácii 38,4 percent hmotnostných má teplotu...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258638

Dátum: 16.09.1988

Autori: Csoellei Jozef, Beneš Luděk, Borovanský Alois

MPK: C07C 125/065

Značky: spôsob, alkylestery, 3-acetyl-4-hydroxykarbanilovej, kyseliny, výroby

Text:

...Ioshi S. S. a spol. I. Amer. Chem. Soc. 76, 4993 1954 .Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.dá sa 7,9 g 0,1 mólu pyrłidlnu a k vzniknutému roztoku sa postupne pridá za miešania 12,2 g 0,1 mólu prtfpylesteru kyseliny chlôrmravčej v 30 ml acetónu a zahrieva 1 h. na vodnom kúpeli. Pĺo oddestilovanĺ acetónu sa reakčná zmes ,rozpustí v...

Způsob výroby kvasnic se zvýšeným obsahem hrubého proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258598

Dátum: 16.08.1988

Autori: Matějů Ladislava, Aunický Zdeněk

MPK: C12N 1/16

Značky: zvýšeným, proteínu, obsahem, výroby, kvasnic, hrubého, způsob

Text:

...byly dodávány ve směsi etanol živiny lihovarské zahuštěné výpalky 4,0 až 4,5Etanol a živ odseparovaná zápara. pH kutlivačního prostředí bylo udržováno na hodnotě pHpřídavkem roztoku čpavkové vody na základě impulsů regulačního pH metru. Zřeäovací rychlostse pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,25 hl. Koncentrace sušiny biomasy ve fermentoru dosahovalahodnot 10 až 12,5 g/l. Inokulace fermentoru byla provedena inokulem z 5 baněk o objemu 250 ml,...

(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy- 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8H-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c) pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258579

Dátum: 16.08.1988

Autori: Černý Antonín, Beneš Jan

MPK: C07D 498/14

Značky: 2-methyl-2,3,-5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8h-oxazolo(3,2-a)-pyrrolo(2,1-c, výroby, způsob, pyrazin, 2r,5s,10as,10bs)-5-benzyl-3,6-dioxo-10b-hydroxy-2-karboxy-8-methoxy

Text:

...výroby sloučeniny vzorce I je blíže objasněn v následujících příkladech provedení,které však rozsah vynálezu žádným způsobem nevymezují.Roztok 2,6 g (10 mmol) (35,Bas)-3-benzyl-6 ~hydroxy-1,4-dioxo-1.Z,3,4,6,7,8,8 a-okahydropyrrolo/1,2-a/pyrazinu ve 20 ml methanolu se míchá s několika kapkami koncentrované kyseliny sírová při teplotě místnosti po dobu 15 min, reakční směs se.odpaří za vakua vodní vývěvy na malý objem a...

Způsob výroby lisovacích aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258573

Dátum: 16.08.1988

Autori: Marek Petr, Marek Oldřich, Hajíček Odon, Maťátko Jan

MPK: C08L 61/20

Značky: aminoplastů, výroby, lisovacích, způsob

Text:

...10 až 99 kPa dosuší při teplotě 50 až 100 °C po dobu 0 až 15 min. sypná hmotnost granulovaného aminoplastu v rozsahu 0,5 až 2,0 kq.dm 3 se řídí dobou polyreakce V rozsahu 1 až 15 min.Výhodou popsaného postupu podle vynálezu je zejména to, že je odstraněna technologické složitost postupu popsaného ve stavu techniky, zvláště pak nutnost mletí produktu a jeho qranulování do finální formy. současně se pak odstraní další nevýhody takto vyrobených...

Způsob výroby betainů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258572

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kovář Pavel, Kožíšková Ludmila, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan, Zajícová Hana, Skalský Jiří, Krob Václav, Zeman Ivo, Červinka Karel, Novák Jan

MPK: C11D 1/90

Značky: betainů, výroby, způsob

Text:

...dále je, že do reakční směsi není třeba přidávat organické rozpouštědlo.Výchozí suroviny pro výrobu triglyceríd, obvykle kokoscvý olej, 3-dimethy 1 aminopropylamin a kyselina chloroctová jsou běžně dostupné chemikálie. Rovněž je možno reakci provádět v inertním prostředí, například v atmosfére dusíku, což má příznivý Vliv na zbarvení produktú.Betainy připravené způsobem podle vynálezu je možno použit do všech formulací vlasových šamponů,...

Způsob výroby fólií nebo desek z polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258553

Dátum: 16.08.1988

Autori: Zvoníček Josef, Svoboda Jiří, Král Vladislav, Oulehla Zdeněk, Urbánek Karel, Doležel Josef, Rulf Jiří, Novák Jaromír

MPK: B29D 7/00, B29C 47/78, B29K 27/06...

Značky: fólií, způsob, polyvinylchloridu, desek, výroby

Text:

...odstranění výše uvedených nedostatku přispívá způsob výroby fólií a desek z polyvinylchloridu, případně jeho polymerních směsi nebo kopolymerů vinylchloridu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom, že tavenina, vytlačovaná v podobě plochého pásověho útvaru při teplotě 160 až 200 °C, se nejdŕíve kontaktním způsobem mírně ochladí na teplotu 80 až 150 DC, s výhodou 100 až 120 °C, načež se při minimalizovaném tahovém namahání...