Patenty so značkou «výroby»

Strana 134

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259549

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, James Claude, Fabre Jean-louis, Farge Daniel

MPK: C07D 513/04, C07D 487/04

Značky: způsob, výroby, nových, sloučenin, heterocyklických

Text:

...vody a pak ještě třlkrát celkovým množstvím 600 ml nasyceného vodného roztoku hydrogenuhličitanu draselného, pak se vysuší bezvoclým síranem bořečnatým a přidá se 0,5 g aktlvního uhlí, načež se směs zfiltruje a filtrát se odpaří za sucha za sníženého tlaku 2,7 kPva při teplotě přibližně 50 °C.Tímto způsobem se získa 52 g výsledněho produktu. Tento produkt se chromatografuje. Na sloupci o průměru 5,2 cm s obsahem 520 g kysllčiníku...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259548

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fabre Jean-louis, Farge Daniel, Lavé Daniel, James Claude

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04

Značky: sloučenin, způsob, výroby, heterocyklických, nových

Text:

...a 23,1 g práškovaného hydroxidu draselného ve 140 Illlĺ tercbutylalkoholu se zahřívá na 2 hodiny na teplotu 82 °C. V průběhu této doby je možno po 10 minutach pozorovat vznik h-o mogenni zakalené fáze, po 20 minutách se počne vyvíjet sraženina. Pak se směs zchladi na teplotu přibližně 20 °C, rozpouštědlo se odpaří za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 60 °C. Krystalický odparek,získaný tímto způsobem, se uvede...

Způsob výroby monohydrátu N,N-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin- hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259545

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jeffery James, Wybrow Derek

MPK: C07C 87/455

Značky: výroby, způsob, hydrochloridu, n,n-dimethyl-1-(1-(4-chlorfenyl)cyklobutyl)-3-methylbutylamin, monohydrátu

Text:

...a filtra se ochladí. filtruje vyloučený produkt, který po vysušeProdukt vykrystalovaný z ochlazezného iil- ní ve vaąkuu při teplote nlístnosti poskytne trátu se odiiltruje a vysuší se ve vakuu při monohydrát N,N-dimethy 1-1-1-4 ~ch 1 orfeteplote mistnosti. Získá se monohydrát N,N- nyicyklobutgrl-B-ineihylbutylamin-hydro-dimethyl-1-1-4-chlorfeny 1 cyklobutyl-3- chloridu o teplote táui 195 (C.-methylbutylamin-hydrochloridu o teploitě tání...

Způsob výroby cefodizimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259544

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jaenicke Ottmar, Worm Manfred, Wagner Hans

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: způsob, výroby, cefodizimu

Text:

...,N-bis-trimethylsllylmočovina, přičemž z těchto silylačních činidel je -výhodný bis-trimethyl-silylacetamid. Malý nadbytek silylačního činidla, překračující 3 molekivivalenty, nepůsobí na reakci záporným účinkem.Při použití vbis-trimethylsilylacetamidu nebo N,N-bis-trimethylsilylmočoviny není zapotřebi přidávat při silylaci bázi, vzhledem k tomu, že v tomto případě nevzniká chlorovodíková kyselina, kterou by bylo nutno vázatSilyla-ce...

Způsob výroby N-acyl-(4-acyloxyfenyl)aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259542

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fruchey Olan, Davenport Kenneth, Hilton Charles

MPK: C07C 102/10

Značky: způsob, výroby, n-acyl-(4-acyloxyfenyl)aminů

Text:

...význam a X představuje zbytek sloučeniny, známé jako acylační činidlo, po odštěpení acylové skupinyo R-~C-, jako hydroxylovmt skupinu, acyloxyskupinu,například acetoxyskupinu, nebo halogenidový anlont, například . ~niont fluoridový, chloridový, rbromidový nebo j-odidový. Použítelnými acylaąčnímí činidly jsou například příslušné alkanové .kyseliny, například kyselina octvová a propíonová, anhydridy alkenových kyselín, například anhydríd...

Způsob výroby nových perfluoralkanů a halogenperfluoralkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259538

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bargigia Gianangelo, Tortelli Vito, Caporiccio Gerardo, Tonelli Claudio

MPK: C07C 19/00, C07C 17/26

Značky: nových, způsob, perfluoralkanů, halogenperfluoralkanů, výroby

Text:

...paraíin s 9 atomy uhlíku teplotu tání popřípadě teplotu varu ~ 20 C popřípadě 125 °C, zatímoo perfluor-zA-dimethyiheptan má odpovídající hodnoty -77 °C, popřípadě 124 stupňů Celsia tato posléze uvedená data jsou výsledkem našeho měření).Předmětem vynálezu je způsob výroby nových perfluoralkanů a halovgenpertluoralkanů obecného vzorcea a c, které jsou stejně nebo navzájem rozdílné, znarnenají celá čísla od O do 4 a výhodné od 0 do 2,...

Způsob výroby nových derivátů insulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259536

Dátum: 17.10.1988

Autor: Markussen Jan

MPK: C07K 7/40

Značky: nových, výroby, derivátů, insulinu, způsob

Text:

...účinku při jaoužití 30 atomů zinku na lioxamar insulinu, což odpovídá 80 org/ml zinku V prostředku s obsahem 240 nmol/inl. Výhodné rozmezí koncentrace zinku je 0 až 2 Ing/ml, s výhodou 0 až 200 /zg/ml při snbstltuci v polohách 813 a/nobo E 27, při p 0 užití jiných analogů je výhodné rozmczí 20 až 200 ,ltfj/Illl.Prodloužený účinek roztoků sloučenin obecného vzorce 1 za přitomnosti iontů zinku se přlpisuje nízké rozpustnosti těchto...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259535

Dátum: 17.10.1988

Autori: Niessen Heinz, Klinksiek Bernd, Wirth Wolfgang

MPK: A01N 25/04, A01N 53/00

Značky: výroby, makroemulze, jejich, způsob

Text:

...proti nírazu lze uvést glycerin, glykol, Inočovinu, cukr a polyethyleugjlykol.jako příklady prostředků inhibujících krystalizaci lze uvést alkylfenoly, které obsahují na 1 mol 1 až 8 molů nakondenzovaného ethylenoxidu. Zvláště nutno V této souvislosti uvést nonylfenol obsahující na 1 mol nakondenzované 2 moly ethylenoxídu.jako prostředky ke zlepšení pachových Ilashíostí se mohou používat parfemicke oleje.Makroemulze podle Vynálezu obsahují...

Makroemulze a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259534

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wirth Wolfgang, Niessen Heinz, Goossens John

MPK: A01N 25/04, A01N 47/10, A01N 57/10...

Značky: jejich, způsob, makroemulze, výroby

Text:

...takové sloučeniny tohoto typu, které mají střední molekulovou hmotnost mezi 2500 a 7000 a hodnoty rovnováhy hydrofilních a lipofilnich složek mezi 9 a 27. Hodnota rovnováhy hydrofilnich a lipofilních složek představuje přitom míru hydrofilie popřípadě lipofilie používaných látek.jako přísady, které mohou být obsaženy V makroemulzich podle vynálezu, přicházejí v úvahu barviva, konzervační prostředky,prostředky proti pěnění, prostředky proti...

Prostředek k inhibici tvorby pylu a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259532

Dátum: 17.10.1988

Autori: Beck James Richard, Price Carole Wendellynn

MPK: A01N 43/56

Značky: látek, inhibici, prostředek, tvorby, výroby, způsob, účinných

Text:

...složek. Obdobně je možno jednotlivé reakční stupně ne~ chat probíhat dlouhou dobu s cílem maximalizace výtěžku reakčního produktu nebo je lze přerušit ještě před úplným ukončením reakce, aby se dosáhlo maximální výkonnosti daného zařízení. V závislosti na daných okolnostech se mohou jevlt jako vý né báze, jako hydroxidu draselného, za vzniku žádaného êł-karboxy-S-pyrazolkarboxamt du. Shora zmíněný postup je možno popsat následujícím reakčním...

Způsob výroby synchronizační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259530

Dátum: 17.10.1988

Autori: Tauschek Georg, Pollok Peter, Sedlmeier Andreas, Schmid Anton

MPK: B21K 1/30

Značky: synchronizační, způsob, výroby, součástí

Text:

...se provádí první dva tvářecí stupně, zatímco při druhém úderu se provádí závěrečné fáze.V praxi se ukázalo, že Synchronizační součástí, zhotovené způsobem podle vynálezu,splňuji všechny požadavky kladené na krátká ozubení, určená pro převodovky motorových vozidel.Stupeň deřormace při pěchování hlav zubů je třeba přítom řídit tak, že nejpozději během záverečného pěchování načisto se v oblasti, která leží mezi horní čelní plochou a hotovým...

Způsob výroby N-acyl-4-hydroxyfenylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259529

Dátum: 17.10.1988

Autori: Davenport Kenneth, Hilton Charles, Fruchey Olan

MPK: C07C 102/10

Značky: n-acyl-4-hydroxyfenylaminů, způsob, výroby

Text:

...nebo líalogenidový aniont, například aniont fluoridový, chloridový, bromidový nebo jodidový. Použitelnýmí acylačnímí činidly jsou například příslušné alkanové kyseliny, například kyselina octová a propíonová, anhydridy alkanových kyselín, například anhydrid kyseliny octové nebo anhydrid kyseliny propionove,a acylhalogenidy, například acetyl- a propionylfluorid, -chlor a ~bromid. je třeba zdůraznit, že i když reakce fenolu s...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259517

Dátum: 17.10.1988

Autori: Webb Shirley, Munro David, Ten Haken

MPK: A01N 37/22

Značky: prostředek, účinné, herbicidní, výroby, látky, způsob

Text:

...nebo iontový charakter. Příklady vhodných povrchové aktiivních látek zahrnují sodné nebo vápenaté soli kyselín polyakrylových a kyselín llgninsulfontlvých, kondenzační produkty mastných kyselín nebo alífaltických amínů nebo .am~idů,ikteré obsahují alespoň 12 atomů uhlíku vv molekule, s ethylenoxídem a/nebo puopylenoxidem, estelry mastných kyselín s glycerolem, sorbitamem, sacharózjou nebo pentaerytrltolem, kondenzační produkty těchto...

Způsob výroby nových heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259516

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lavé Daniel, Farge Daniel, Fabre Jean-louis, James Claude

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04

Značky: heterocyklických, sloučenin, výroby, nových, způsob

Text:

...6,25 ml thionyichloridu, 0,05 ml dimethyltormamidu a 100 ml LZ-dichslorethalnu se zahřívá na teplotu varu pod zpětným chladuičem za stáleho míchání celkem 2 hodiny a 30 minut. Pak se retakční směs zchladi na teplotu přibližně 20 °C a odpwaří se do suchla za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplote přibližně 60 °C. Získa se odparek, který se uvede v suspenzi ve 150 m 1 cyklohexano a rozpouštědlo se pak odpaří za sníže-ného tlaku 2,7 kPa. při...

Způsob výroby vysoce čistého cefuroximaxetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259515

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crisp Harold, Elliott Leonard, Clayton John, Wilson Edward

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: čistého, způsob, cefuroximaxetilu, výroby, vysoce

Text:

...60 až 125 °C. Obdobně výstupní teplota plynu je závislá na použitém rozpouštědle, může však být například v rozmezí 45 až 100 °C, výhodně 50 až 80 °C.Použití postupů rýchleho odpaření, zejména použití sušení rozstřikováním vede též, za vhodných podmínek, obzvláště snadno k získání produktů majících stále shodné rozmezí velikosti častíc. Produkt, vznik 259515lý sušením rozstřikováním, má tvar dutých mikrokuliček, které jsou velmi vhodné...

Způsob výroby opticky aktivní kyseliny 2-(6-methoxy-2-naftyl)propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 259510

Dátum: 17.10.1988

Autor: Schlömer George

MPK: C07C 57/20

Značky: výroby, opticky, způsob, aktivní, kyseliny, 2-(6-methoxy-2-naftyl)propionové

Text:

...stupni d lze jako sůl použít uhličitan, hydrogenuhličitan nebo fosfuorečnan vápenatý, sodzný, draselný nebo litný. jako činidlo s afinitou ke kyslíku lze V tomto stupni použít jodtrialkylsilany, jako je jodtrimethylsilan, jodtriethylsilan, trialkylperfluorsuifonáty, jako je trimethylsilyltrifluormethansuifonát, trimethylsilylpentafluor« ethansultvonát a Lewisovy kyseliny, jako je chlorid hliinitý, bromid hlinitý, cblorid...

Hnojivo v granulární formě a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259509

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ereepons Donald, Crews George, Allan Graham

MPK: C05C 9/00

Značky: granulární, formě, výroby, způsob, hnojivo

Text:

...mravenčany, benzoáty,fumaráty, laktáty, baleaty a ftaláty a směsi těchto látek. Tyto materiály maji špatnou nebo malou rozpustnost ve vodě při pH 7 při teplotě 20 °C a v půdě se pomalu mění na formu, v níž je dusík dostupný rostliSvrchu uvedené zdroje dusíku jsou n trhu běžně dostupné ve formě jemných částic. V případě melamínu so-u například dostupné krystalické častíc-e o rozměru men ším než 1 D mesh .a obvykle menším než 4 D mesh....

Způsob výroby N-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259490

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ježek Zdeněk, Zadák Milan, Kršňák František, Šíp Martin, Kodýtek Vilém, Zelenka Pavel

MPK: C07F 9/22

Značky: n-hydroxymetyl-3-dimetoxyfosforylpropionamidu, výroby, způsob

Text:

...reakcí dimetylfosfitu s akrylamidem v přebytku dimetylfosfitu za přítomností metanolátu sodného při teplotě 45 až GS °C, přidáním dalšího metanolátu sodného v závěru reakce, oddestilováním metanolu a näslednou metylolací vzniklého 3-dimetoxyfosEorylpropionamidu mírným přebytkem formaldehydu při teplote 50 až 90 °C a pH udržovaným v rozmezí 7 až 9 přídavky vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, podle tohoto vynálezu. Tento způsob...

Textilie s osnovním louhovým krepováním a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259476

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kryštůfek Jiří, Řehák Jan, Tůma Zdeněk, Kraus Jindřich, Špelda Vlastimil, Machalová Jana

MPK: D06C 23/04, D03D 15/00

Značky: osnovním, její, krepováním, louhovým, způsob, textilie, výroby

Text:

...následujícím odležením nejméně po dobu 10 minut při běžné tsplotě okolí.oavodnění se provede odstředěním a usušení včetně fixace s vyloučením mechanického namáhání textílie ve všech směrech. i 5Výhodou dvoukomponentníoh textilií podle vynálezu je oproti.čistě bavlněným tkeninám to, že jejich syntetický podíl nepodléhá srážení vlivem louhu sodného, takže při krepování louhsm nedochází k natolik značnému příčnému srážení textílie jako je tomu...

Způsob výroby konstrukčních prvků průtlačně lisovaných ze slitiny hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259475

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nejedlý Vojtěch, Suchánek Vladimír, Sedláček Vladimír, Plaček Karel, Komárek Vladimír

MPK: C22F 1/04

Značky: konstrukčních, způsob, slitiny, hliníku, lisovaných, průtlačně, prvků, výroby

Text:

...10 až 120, s výhodou 15 až 80. Výhodnější je použití čepů menších rozměrů, u nichž je zajištěna menší velikost intermetalických částic.Výlisky se dále žíhají na rozpouštění tak, aby matrice plně nerekrystalizovala, přednostně při teplotě 485 až 495 °C po dobu 10 až 60 min. s näsledným rychlým ochlazením vodou max. 35 °c.Následně, nejpozději do 8 hod. s výhodou však do 4 až 5 h se provede úprava tvaru a mechanických vlastností plastickou...

Fosfolipidové koncentráty a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259440

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sedláček Jiří, Novák Jan, Hrdina Pavel, Ranný Mojmír

MPK: A23J 7/00

Značky: koncentráty, fosfolipidové, způsob, výroby, jejich

Text:

...ditacylglycerolů, 80,9 0/0 hmot. fosfolipidů s poměrem mon-noa diesterů kyseliny trihydrogenfostorečné 41,6 z 1,0.Produkt neobsahuje soli glycerolfosforečných kyselín, ani -anorganické tosfáty. Tento ñosfvolipidový kvoncentrát se použil. jako ,antioxídant a stabilizátor pokrmových tuků a rostlinných jedlých olejů.Do reaktoru o objemu 5,5 m 3 se načerpá 550 kg neutrálníh-o produktu fnosfołrylace parcíálních acylglycerolů na bázi řepkrovehvo...

Způsob výroby směsi fruktózy a kyseliny glukónové a jejích solí v submerzní kultuře plísně Aspergillus foetidus var. pallidus konverzí sacharózového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259439

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Miroslav, Jarý Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Hollerová Ida, Vojtíšek Vladimír, Šeflová Marcela

MPK: C12P 19/02, C12P 7/58

Značky: aspergillus, substrátů, kyseliny, konverzí, směsi, sacharózového, jejich, kultuře, plísně, fruktózy, submerzní, způsob, foetidus, solí, glukonové, pallidus, výroby

Text:

...uvedeného kmene je uložena Ve Sbírce kultur hub Katedry bo-taniky Univerzity Karlovy, Praha 2, Benátska 2 pod č. CCF 1889.Po provedení iermentace buněčná hmota mikroorganismu se může odseparovat od kapalného podílu kultivačního média a opakovaně použít pro konverzi sacharözy nebo produktů, meziproduktů a odpadů z výroby sacharúzy, zejména afinády, rvafinády, lehké a těžké šťavy, kléru a melasy.Pro zaočkování fermentačních nádob se používá...

Sposob výroby 2-metoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259389

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Jozef, Balák Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 41/00, C07C 11/06

Značky: 2-metoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...alebo drvený betón ap.Extrakčnými činidlami sú vodorezpustné dioly až trioly, najmä etylénglykol, dietylénglykol, trietylénglykol, polyetylénglykol,najmží do mólovej hmotnosti 600 g.mól 1,propgdfr rlykoL dipropylenglykol, glycerol,neopcn lykol, trimetylolpropán. Potom alkanolaićrsíny, ako monoetanolamín 2-amínoetanol), dietanolamín 2,2-dihydroxyetylamírlj, trietanolamín, monoizopropylalkoholamíu l-amíno-Z-propanol),...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Josef, Polievka Milan, Balák Jiří, Glevitzký Edmund, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C07C 11/06

Značky: spôsob, výroby, 2-alkoxypropénu

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...

Sposob kontinuálnej výroby taveniny polykondenzovaných fosforečnanov amónnych

Načítavanie...

Číslo patentu: 259372

Dátum: 17.10.1988

Autori: Chromický Karol, Hutár Eduard, Gabčo Milan, Hegner Pavel, Harmaniak Ivan, Lexa Vladimír, Teren Ján, Vážny Emil

MPK: C01B 25/28, C01B 25/38

Značky: amónnych, fosforečnanov, taveniny, polykondenzovaných, výroby, kontinuálnej, spôsob

Text:

...na dodávanie tepla do reakčného systému z vonku - autotermicky.Spíâsob prípravy taveniny polykondenzovaných iosforečnanov amónnych podľa tohoto závislého vynálezu dokumentujú a objasňujú, avšak v žiadnom prípade neobmedzujú nasledujúce príklady.V záujme štvrtprevádzkového overenia spôsobu kontinuálnej výroby taveniny kondenzovaných ľosiorečnanov amónnych v zmysle vynálezu sa do vertikálneho prebublávacieho reaktora podľa čs. autorského...

Sposob výroby kyseliny sírovej kvality pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259353

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gašpierik Ivan, Benža Jozef, Kotupanov Boris, Husár Štefan

MPK: C01B 17/69

Značky: výroby, kyseliny, kvality, mikroelektroniku, sírovej, spôsob

Text:

...1932 a 3145 080 z roku 1964, kde sú popisované spôsoby ich odstraňovanie pomocou rozpustných sírnikov reagujúcich na nerozpustné sírniky týchto kovov, ktoré sú následne odfiltrované. Podobne aj v patente USA 3 826 819 z roku 1974 od Orlandinýho a Larzona je popísaný spôsob čistenia kyseliny sírovej za pomoci sirovodíka. Vo všetkých týchto opísaných spôsoboch sú okrem prašnosti najväčšie ťažkosti s filtráciou nerozpustných zvyškov.Vo...

Tepelně izolační výrobek pro izolaci, zejména v jaderné energetice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259331

Dátum: 17.10.1988

Autori: Baláček Petr, Zink Stanislav, Mareš Ivo, Veselovský Petr

MPK: G21F 1/12

Značky: jaderné, izolaci, izolační, způsob, tepelně, výrobek, výroby, zejména, energetice

Text:

...snížení objemu a hmotnosti isolací, čímž se také následně sníłí při použití na jederných elektrárnách množství radioaktivního.odpadu při opravách. Přitom se jedná o výrobek s vysokou odolnosti k teplotám, vysokou jadernou odolnostii chemickou odolnosti k působení vody za vyšších teplot i kyselých i zásaditých dezaktivačních roztoku. Další výhodou je jednoduchý a nenáročný způsob výroby tohoto výrobku. Sníženípracnosti montáže...

Způsob výroby těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259326

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kyselý Jaroslav, Vašátko Eduard, Riess Pavel, Kubeška Petr, Batík Jan

MPK: C23F 17/00

Značky: výroby, způsob, těles

Text:

...se okraje. kovový povrch se očistí od separační vrstvy a povrch se podle potřeby přebrousí a vyleštíazpůsob výroby podle vynálezu přináší řadu výhod. Výrobu je možno provádět bez ohledu na rozměry těleea běžně dostupným zařízením. Proto jsou i výrobní náklady nízke. skořepína je dobře opravitelná a proto vhodná pro tváření reaktoplastů, k čemuž přispívá i nižší hmotnost. Takto vyrobené formy snášejí dobře i vytápění za predpokladu, že se...

Způsob výroby benzenu hydrodealkylací směsi alkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259306

Dátum: 17.10.1988

Autori: Schöngut Jiří, Lederer Jaromír, Fulín Petr, Hamouz Emil, Rybár Petr, Macek Vladimír, Soldát Miloslav, Krupička Michael, Černý Jaroslav

MPK: C07C 15/04, C07C 6/12

Značky: alkylbenzenu, hydrodealkylací, výroby, způsob, směsi, benzenu

Text:

...°c a tlaku 1 až 10 MPa v přítomnosti vodíku nebo na katalyzátoru obsahujícím 12 až 28 hmot. oxidu draselného R 20, 1 až 3 E hmot. oxidu vanadičného V 205, 36 až 44 hmot. 3 oxidu molybdenového M 003, 1 až 3 hmot. oxidu titaničitého T 102 a 1 až 2 Q hmot. oxidu chromitého Crzoa při teplotách 450 až 600 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa v přitomností vodní páry nebo konečně rafinací na tabletované směsi uhličitanu draselného a vápenatého (KZCOB CaC...

Způsob výroby oceli s mimořádnou čistotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259305

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kratochvíl Stanislav, Matějovic Karel, Horn Zdeněk, Skála Josef

MPK: C21C 7/00

Značky: čistotou, mimořádnou, oceli, výroby, způsob

Text:

...bylo při zkoušení ve stejných místech dosaženo stejné hodnoty 0,27 hmot. Původně dosažený a značné płekročený obsah uhlíku v hotovém výrobku značně zhoršuje neho dokonce znemožňuje použití potřebného tepelného zpracování, např. kalení, kdy je zejména u velkých dílů velké nebezpečí nežádoucího praskání výrobku.V příkladném provedení způsobu výroby oceli s mimořádnou čistotou V ingotu o hmotnosti 170 tun podle vynálezu se pro tavení oceli...

Sposob výroby podošiev napeňovaním segmentovaných polyuretánov mikrobunečnej štruktúry na kaučukový vulkanizát

Načítavanie...

Číslo patentu: 259300

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šakový Miroslav, Kopál Pavel, Schaffer Ľudovít

MPK: C08J 9/16

Značky: polyuretánov, vulkanizát, segmentovaných, spôsob, podošiev, napeňovaním, kaučukový, mikrobunečnej, výroby, struktury

Text:

...sa pred naliatim reagujúcej polyuretánovej masy chemicky upraví náterom 0,1 až 5 °/o-ným roztokom kyseliny trlchlórizokyanúrovej v organickom rozpúšťadle a následne nanesenim 0,5 až 30 percentného roz segmento- vaný polyuretán mikrobnnďnej štruktúry s ťtoku polyumtann o molekulovej hmotnosti 30000-60000.i Pokrok dosiahnutý vynálezom je treba na v chćduť v tom., že veľmi produktivnou tech. nnlógtou jariamełao napeňovania V jedinej o...

Sposob výroby elektroizolačného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 259297

Dátum: 17.10.1988

Autori: Badalová Marta, Lazar Ľubomír, Barta Stanislav, Stuchlík Jiří, Macho Ján, Kotek Jiří

MPK: C10G 67/14

Značky: oleja, výroby, spôsob, elektroizolačného

Text:

...potreba rafinäcie oleja s kyselinou sírovou, čo znamená pri použití 5 °/o hmot. kyseliny zníženie spotreby H 2 S 04 a tvorby odpadov minimálne o 15 0/0 hmot. počítané na súčasnú spotrebu a tvorbu, zvýšenie výtĺažkov kablovêho oleja, zniženie nákladov na likvidáciu odpadov a celkové zníženie výrobných nákladov. V porovnaní s káblovým olejom, ktorý by bol pripravený pri rovnakým podmienkach opačným sledom operácii, t. j. extrakčná rafinácia -...

4,5,6,7-tetrachlór-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indadión a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259291

Dátum: 17.10.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: C07D 277/66

Značky: 4,5,6,7-tetrachlór-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indadión, výroby, spôsob

Text:

...Nagahama S., Shimada K., Harada T., Koga M. apan Kokai 7847, 439.Teraz bolo zistené, že Z-metylbenzotiazol sa kondenzuje s 3,4,5,G-tetrachlórttalanhydridom pri teplote 140-150 C v prítomnosti CH 3 COOK ako bázy a poskytuje v jednom syntetickom stupni intenzívne oranžový, velmi nerozpustný pigment vo vysokom výťažku cca 90 0/0).Pigment vo vode a v bežných organických rozpúšťadlách ako sú etanol, metanol, chlo 4reform, dichlörmetán, acetón,...

Sposob výroby kvapalných dusíkato-sírnych hnojív

Načítavanie...

Číslo patentu: 259285

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hutár Eduard, Gabčo Milan, Teren Ján, Štec Boris

MPK: C05C 3/00

Značky: výroby, hnojiv, dusíkato-sírnych, spôsob, kvapalných

Text:

...kvapalných dusíkato-sírnych hnojív na báze dusičnanu a síranu amönneho, močoviny a vo-dy vyznačujúoi sa tým, že neutralizačnej reakcii sa podrotbí roztok síranu amónnebo v kyseline sírovej s amoniakátom dusičnanu amónneho, pričom k reakčnej zmesi sa pred, v priebehu neutralizačnej reakcie, alebo po jej ukončení ďalej lpridáva močovina a prípadne tiež kyselina dusičná a/alebo dusičnan amónny,a/alebo síran amónny, a/aleb-o am-oníak.V...

Sposob výroby vinutých statorových zväzkov a nástroj na vykonávanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259284

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reiter Juraj, Linhardt Peter, Rudenko Ivan

MPK: H02K 15/02

Značky: tohto, spôsobu, vinutých, výroby, zväzkov, nástroj, spôsob, vykonávanie, statorových

Text:

...automaticky narastá vzdialenosť osi navijacieho tŕña od nastavenej polohy dražkovača, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie požadovaného sklonu statorovej dráž-ky. Nástroj sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou bez potreby výmenných ozubených kolies a vačiek. Pri zmene sklonu statorových drážok stači zmenil jnočiatočnú polohu drážkeovača. Nástroj nie je zavisiý od hrúbky iplechového pásu a jej zmien v priebehu tvorby n-avinutého statorového...

Sposob výroby kompozitných vláken na báze polypropylénu s regulovanou dispergáciou vápenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 259278

Dátum: 17.10.1988

Autori: Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Ďurčová Oľga

MPK: D01F 6/04

Značky: výroby, spôsob, dispergáciou, báze, kompozitných, regulovanou, polypropylénu, vápenca, vláken

Text:

...polypropylénových vláken s -požadovanou clispergaciou Vápenca v hmote vlákna. Súčasne umožňuje nájsť optimálne základ-né technologické »podmienky tvorby vlákna na danom zariadení, kedy sa dosahuje najvyšší stupeň dispergácie vápenca,a tým i najvyššia spoľahlivosť procesu tvorby viákna a .najvyššia rovnomernosť fyzikállno-mechanických vlastnosti k-ompozltných polypropylénových vláken.Zo zmesi izotaktickolio polypropylénu...

Sposob spracovania živičnatých zlúčenín z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259263

Dátum: 17.10.1988

Autori: Host Miroslav, Filip Bohumil, Stavorovský Ivan, Olejník Vincent, Chovanec Ján

MPK: C07C 49/657, C02F 11/06

Značky: zlúčenín, spôsob, živičnatých, výroby, spracovania, cyklohexanonu

Text:

...výroby v priebehu 0,5 až 12 hodín, pri teplote 30 až 130 °C, za stálej homogenizacie do spracovatelnej formy známymi postupom.Zmes organických odpadov vo vzajomnom hmot. pomere 1 0 až 0,4 0 až 0,5 tvoria destilačné zvyšky z procesu kyslej hydrolýzy esterov za súčasného oddestilovania cyklohexanolu z cyklohexanónu a ostatných zlúčenín prchajúcich s vodnou parou pri teplote 140 až 200 °C a tlaku 0,5 až 1,4 MPa,upravených na obsah vody 3...

Sposob výroby farbiaceho preparátu z plodov čiernych ríbezlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259226

Dátum: 17.10.1988

Autori: Drdák Milan, Malík Fedor, Hlaváč Jaroslav

MPK: A23L 1/272

Značky: farbiaceho, výroby, plodov, čiernych, preparátu, ríbezlí, spôsob

Text:

...príklady. P r í k l a d 1Čierne ríbezle sa ihned po zbere spracujú na mlynkoodzrñovači, na ktorom sa zbavia strapín. získaný rmut sa kontinuálne odlisuje na hydraulickom liee, šťava sa odstredí. za účelom zvýšenia výťažnosti farbív zo suroviny sa výlisky zalejú horúcou vodou tak, aby výsledná teplota pripraveného diela nebola vyššia ako 55 °C. Množstvo pridanej vody n neprekročilo množstvo vylisovenej šťavy zo suroviny. Výsledkom...

Sposob výroby amfolytických pufrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259211

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sova Oto, Dobránsky Tomáš

MPK: G01N 27/00

Značky: spôsob, pufrov, amfolytických, výroby

Text:

...pre analytické i priemyselné použitie izoelektrickej separácie, expedovatelné aj v lyofilizovanom stave, čo predľží expiračnú dobu pufrov.K príprave amfolytických pufrov z odstredeného mlieka s maximálnym obsahom tuku 0,05 objem. percent, ktoré obsahuje 26 až 30 g kazeínu v litri. Prvým krokom je izolácia mliečnej bielkoviny vyzrážaním v izoelektrickom bode pri pH 4,7 jednomolárnym roztokom kyseliny chlorovodíkovej. Po naslednom odstredení...

Sposob výroby kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259206

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gašpierik Ivan, Husár Štefan, Benža Jozef

MPK: C01B 21/38

Značky: dusičnej, výroby, spôsob, mikroelektroniku, kyseliny

Text:

...je možné využít na výrobu kyseliny dusičnej pre mikroelektroniku, ktorá najde využitie hlavne pri výrobe integrovaných obvodov a iných mikroelektroniokých súčiastok v elektrotechnickom priemysle.V destilačnej banke uzavretej sklenenej aparatúry pre jednoduchú destiláciu bola zmiešaná v pomere 11 50 8 hmot. kyselina dusičná s 96 hmot. kyselinou sírovou, ktorá bola pridávaná do zmesi postupne cez bočný vstup za pomoci oddelovacieho...