Patenty so značkou «výroby»

Strana 133

Způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseliny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259996

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Jakubová Antonia, Huňková Zdenka, Mikláš Emil, Bučko Michal

MPK: C12P 37/00

Značky: kvasinek, fenoxymethylpenicilinu, způsob, výroby, buňkami, enzymové, 6-aminopenicilánové, kyseliny, stabilizovanými

Text:

...není hydrolyzován vůbec. Existence tohoto kmene a způsobu výroby enzymově aktivní biomasy tohotokmene kvasinky a průkaz o nepathogenitě tohoto kmene na základě hygienicko-epidemiologické expertízy umožňuje navrhnout řešení technologie enzymové výroby 6 rAPK z V-penicilinu pomocí stabilizovaných buněk.způsob enzymové výroby 6-aminopenicilánové kyseiny z fenoxymethylpenicilinu stabilizovanými buňkami kvasinek podle předmětného vynálezu je...

Způsob výroby lehčených polymerních útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259992

Dátum: 15.11.1988

Autori: Chvála Alois, Hanák Jaroslav, Kluka František, Václavek Miroslav

MPK: B29C 67/20

Značky: lehčených, polymerních, způsob, útvaru, výroby

Text:

...nadouvadlo a sítovadlo se dávkuje do formy, kde se při zvýšené teplotě a tlaku rozloží ühšőo nadouvadla. Tento polotovar se pak vloží do formy, která má přesný tvar požadovaného výlisku a stěny formy se zahřívají, takže dojde k úplnému rozložení nadouvadla a k zesítování. Tímto způsobem je možno vyrábět t 1 ustostěnné.tvarovky s jemnými a pravidelnými pőry,nevýhodou postupu je energetická náročnost a ztráty při vyhřívání forem. dUvedené...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259899

Dátum: 15.11.1988

Autori: Wachtel Helmut, Huth Andreas, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/17, C07D 457/12, A61K 31/435...

Značky: 1,2-disubstituovaných, způsob, výroby, derivátů, nových, ergolinu

Text:

...v chloroformu, methylenchloridu, ethylenchloridu apod.Aldehyd se může redukovat na odpovídající alkohol, například půsübellĺľll lithíumaluminíumhydridu v inertních rozpouštěd~ lech, jako etherech, například v tetrahydrofuranu, díethyletheru apod., nebo působením natriumborhydridu V rozpouštědlech,jako alkoholech, například v methanolu, ethanolu apod.Převádění Sa-ureidoderívátů na odpoví~ dající thíony se provádí reakcí s oxychloridem...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259898

Dátum: 15.11.1988

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/17, C07D 457/12, A61K 31/435...

Značky: způsob, výroby, 1,2-disubstituovaných, ergolinu, derivátů, nových

Text:

...I vyráběné postupem podle vynálezu vyznačují centrální antidopaminergní účinnosti nebo/a účinkem projevujícim se V blokování az-receptorů.Centrální blokádu dopamínových receptorů je možno ilustrovat pomoci interakčniho testu za použití agonisty receptorů dopamínu, tj. apomorfínu, na myšich po jednorázovém předběžném íntraperitoneälním podání parametr potlačení hypetermie vyvolané podaním 5 mgíkg i. p. apomoriinu). Samci myší kmen NMRI se...

Způsob výroby reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 259897

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mistry Prahalad, Taylor John

MPK: C09B 62/08, C09B 62/24

Značky: způsob, výroby, reaktivních, barviv

Text:

...stavu techniky. stejně tak je možno známymi metodami, například sprejovým čištěním nebo srážením a filtrací,tato barviva izolovat. Stejně jako V případě jiných barviv obsahujících sulfoskupiny je často účelne izolovat a používat barvlva podle v-ynálezu ve formě jejich solí rozpustných ve vodě, zejména jejich solí s alkalickými kovy zejména solí sodných nebo solí amonnych. je pochopitelné, že do rozsahu viynalezu spadají jak volné...

Způsob výroby nových solí aryloxypropanolaminu s kyselinou difenyloctovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259896

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pfarrhofer Gerhard, Zölss Gerhard

MPK: C07C 93/06

Značky: kyselinou, způsob, solí, výroby, aryloxypropanolaminů, nových, difenyloctovou

Text:

...alkoxyskupinou, s výhodou 2-fenylethyl nebo 2-3,4-dimethoxyfenyl ethyl.Y v obecném vzorcl V ve významu N-fenylureidvoskupiny nebo N-3-oxapentanmethylenureidoskupiny znamená ureidový zbytek, na jehož koncověm atomu dusiku je atom vodíku nahrazen fenylovým zbytkem,tj. ureidový zbytek, v němž koncový atom dusíku tvoří spolu s methylenovým řetěz cem mortolinový zbytek, jako fenylacetylaminoskupinu, substituovanou hydroxyskupi. nou...

Způsob výroby karbapenemových derivátů nesoucích v poloze 2 kvarternizovaný heterothioalkylthiosubstituent

Načítavanie...

Číslo patentu: 259895

Dátum: 15.11.1988

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04

Značky: výroby, karbapenemových, heterothioalkylthiosubstituent, nesoucích, poloze, derivátů, způsob, kvarternizovaný

Text:

...obecného vzorce IV se obec« ně připravují in situ rewakcí meziproduktu obecného vzorce IIIR 1, R 15 a R 2 mají shore uvedený význam,s vhodným acylačním čiinidlem obecného vzorce R°-L.Při praktickém provádění shiora. popsaného postupu se výchozí materiál vzorce III v lnertním organickém rozpouštědle, jako v methylenchbori-du, acetonitrilu nebo dimethylformamidu, podnebí reakci s cca ekvimoIarnim množstvím činidla obecného vzorce R°-L,...

Způsob výroby nových 1,2-disubstituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259893

Dátum: 15.11.1988

Autori: Wachtel Helmut, Huth Andreas, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/12, A61K 31/435, A61K 31/17...

Značky: derivátů, ergolinu, 1,2-disubstituovaných, nových, způsob, výroby

Text:

...R 2 má jiný význam než skupinu ~S-R 5 nebo skupinu vzorceR 5 má shora uvedený význam, alkyluje, ve dvou-fáz-ovém systému za přítomnosti katalyzátoru fázového přenosu, a takto získané sloučeniny se popřípadě převedou na deriváty thiomočovíny nebo/a na farmaceutický přijatelné .adlční soli s kysellnami.Substituce sl-oučenin obecného vzorce II v- PíÚLOZQ 1 se pravá-di účelně podle metody,kterou popsal V. Illi, Synthesis 1979, 387 a Y....

Způsob výroby derivátů 6-(1-hydroxyethyl)-7-oxo-l-azabicyklo/3,2,0)hept-en-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259892

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bachand Carol, Martel Alain

MPK: A61K 31/40, C07D 487/04

Značky: kyseliny, výroby, derivátů, způsob

Text:

...ktere jsou charakteristické pro sloučeniny podle vynálezu.Ve zverejnené evropské přihlášce vynálezu č. 10317 viz rovněž americký patentový spis č. 4232 036 jsou popsány karbapenemové deriváty obecného vzorceR znamená atom vodiku nebo zbytek ~SR 3 aR 1, R 5, R 7 a R jsou nezávisle n-a sobě vybrány ze skupiny zahrnujici atom vodiku(R 1 neznamená autom vodíku a popřipadě substituované alkvlové., alkenyiové a alkinvl-ové skupiny s 1 .až 10...

Způsob výroby nových thieno-1,2-thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259888

Dátum: 15.11.1988

Autor: Binder Dieter

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, nových, výroby, thieno-1,2-thiazolových, derivátů

Text:

...Rakouskoj.Triglyceridy se stanovi plně enzymaticky jtriglyceridjodnitrotetrazoliová Violet, pokusný systém firmy Chemie Linz AG Diagnostica, Linz, Rakouskoj.Při těchto pokusech mají sloučeniny obecného vzorce I silný účinek ve smyslu snížení hladiny lipidů vv krvi. Například 2,3-dihydro-S-oxo-thieno- 3,4-d -1,2-thiazolpropionová kyselina ve formě 1,1-dioxidu působí v dávce 20 mg/kg intraperitoneálně 9,2 pokles cholesterolu a 7,8 °/o pokles...

Způsob výroby 2-amino-3-nitro-6(4-fluorbenzylamino)pyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259887

Dátum: 15.11.1988

Autori: Emig Peter, Scheffler Gerhard, Orth Winfried, Engel Jürgen, Pohle Hans

MPK: C07D 213/74

Značky: 2-amino-3-nitro-6(4-fluorbenzylamino)pyridinu, způsob, výroby

Text:

...například 1 až 3,5 litru, s výhodou 1,5 až 2,5 litru vody.Účelně se reakční směs po skončení reakce podrobí destilaci s vodní parou za normálního tlaku nebo za sníženého tlaku 3,6 kPa až 0,4 kPa, přičemž se nezreagovaný 4-fluorbenzylamin azeotropicky oddestiluje a z vodného destilätu se získava extrakcí éterem a použije se ho opět jako výchozího materiálu.Pro redukci .nitroskuplny se jako mimořádně vhodná osvědčila katalytická hydro...

Způsob výroby nových 1,4-dihydropyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259877

Dátum: 15.11.1988

Autori: Casanova Verde Maria, Ramos Galiano Joagun

MPK: C07D 211/90

Značky: derivátů, způsob, výroby, nových, 1,4-dihydropyridinových

Text:

...se zahřívá až do úplného rozpuštění složek a pak se přidá 0,1 ml piperldí-nu a 0,3 ml ledové kyseliny octové. Směs se zahřívá 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chlwadičem, po této době se již nevylučuje žáťná vnoda. Po rachlazení se směs zředí benzenem a dvakrát so promyje 25 m 1 kyseliny ch 1 ormnodík~ové o koncentraci 5 a pak 25 mllilitry 5 hydrogenuhličitanu sodného a nakonec vodou. Organická vrstva. se vysuší bezvodým síranem...

Nosič fází pro rozdělovací chromatografii a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259875

Dátum: 15.11.1988

Autori: Sänger Heinz, Müller Werner

MPK: G01N 30/48

Značky: chromatografii, výroby, nosič, fázi, způsob, rozdělovací

Text:

...makromolekul, biopolymerů,subcelárních jednotek i celých buněk ve vodných dvoufazových i víceiázových systémech na bázi polymerů, které jsou popsány například u P. A. Albertsona Patrition of Cell Particles and Macromolecules, druhé vydání Almquist a Wiksell, Stockholm, str. 18 až 30, zejména ve dvoutázovém vodném polyethylenglykol-dextran.Následující příklady osvětlení vynálezu.znázorňuje výrobu nosiče fází podle vynálezu.Do trojhrdlé...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259870

Dátum: 15.11.1988

Autori: Schneider Rupert, Schaub Fritz

MPK: A01N 43/653, C07D 249/08

Značky: látky, způsob, fungicidní, výroby, prostředek, účinné

Text:

...Ustilago maydisin vivo proti kořenomorce bramborové RhÍZOCTOlIÍa solani. Mnohé ze sloučenin obecného vzorce I rostliny snášejí vynlkajícím způsobem, přičemž tyto Sloučeniny mají dobré systémové působení. Sloučeníny obecného vzorce l, pripravené způsobem podle vynálezu, se proto používají pro ošetřování rostlin., senden a půdy k potírání fyt-ojnaioígcíííííctí hub, například basldiomycet Basidiomycetes druhu rzi Uredinales, jako jsou Puccinia...

Způsob výroby 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259869

Dátum: 15.11.1988

Autori: Panzeri Achille, D'alessio Roberto, Di Salle Enrico, Faustini Franco

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, 16-fluor-16,17-didehydroprostanoidů, způsob

Text:

...~~~ olis-dvojnou vazbu nebo jednoduchou vazbua jejichífarmaceuticky nebo veterinárně vhodné soli. ,iVe shora uvedené skupině sloučeíiin obecného vzorceíznamená A s výhodou skupinu ŤCl-hclłďrans. Ajakožto příklady zvläšt vhodných slouče~ niu podle vynálezu se uvádějía farmaceutický nebo reterlnárně vhodné soli volných kyselín.Sloučeniny obecného vzorce I, kde jednotlivé symboly mají shora uvedený Význam, se přípravují tak, že se...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259863

Dátum: 15.11.1988

Autori: Webb Shirley, Ten Haken

MPK: A01N 43/40

Značky: účinné, látky, fungicidní, způsob, výroby, prostředek

Text:

...týká způsobu potlačování hub v místě, které spočíva V použití sloučenlny nebo prostředku podle vynálezu v místě aplikace, Vhodné dávky jsou například v rozmezí od 0,05 do 4 kg účinné latky na hektar. Metoda podle vynálezu je zvláštěvhodná pro ošetřování nebo prevenci napadení houbou u. semen, půdy nebo rostlin. Ošetřovat se mohou například užitkové rostliny citlivé na padli, jako je obilí nebo jablvoně.Nosíčem v prostředků podle vynálezu je...

Způsob výroby makrolidních derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259862

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kirst Herbert, Debono Manuel

MPK: C07D 313/00

Značky: způsob, derivátů, makrolidních, výroby

Text:

...vzorce II, v němž R 5 má odlišný význam od hydroxylové skupiny je možno získat znamými acylačními postupy. Typickým acylačními činidly jsou například aktivovanéderiváty karboxylovýcb kyselín jako anhydridy, halogenidy, které se Ližívají obvykle současně se zásadou. nebo jinou látkou, která váže kyselinu, a aktivní estery. Vhodnými organickými rozpouštědly pro tento typ reakce jsou pyridin a triethylamin. Acylaci je rovněž možno...

Způsob výroby ozvučné skříňky smyčcových nástrojů, zejména houslí a zařízení k tvarování věnce lubů těchto nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259855

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skalmierski Bogdan, Mráz Krzystof

MPK: G10D 1/02

Značky: ozvučné, způsob, zařízení, zejména, nástrojů, skrinky, houslí, věnce, výroby, lubů, tvarování, smyčcových, těchto

Text:

...na vzajemně kolmých rosách uspořádaných otvorů se závitovými pouzdry a přítlaíčnými šrouby, mezi nimiž jsou s výhodou uspořádaný korekční šrouby.Výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v provedení ozvučné skříňky s předpětími pro dosažení sil vyrovnávajících horní desku a jež posouvají místa silných rezonancí, to je forrnantů směrem k vyššímľrekvencím. Tím je ozvučná skříňka upravena jako hornokmitočtová propusť, čímž se zlepší...

Způsob výroby modifikovaných aminoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259847

Dátum: 15.11.1988

Autori: Hajíček Odon, Maťátko Jan, Marek Petr, Dvořák Vladimír, Marek Oldřich, Jelínek Václav

MPK: B32B 27/38, C08L 61/20, B32B 27/42...

Značky: výroby, aminoplastů, způsob, modifikovaných

Text:

...na následujících příklladoch.Do intenzívně míchaného reaktoru o teplot ě 100 °C se vnesoo l-eakční složky v následujícím pořadíroztok 80 kg Urietvanolamin 4 kg kyselina o-rtlořosfworečná 1 kg celulóza buková 10 kg uhličltau väpenatý 120 kgKondenzace proběhne během 12 minut do studia, kdy omiuopłast obsahuje 4,5 0/0 hru-ot.metylolových skupin, vysuší se za vakua 7 kPa během 25 minut tak, .aby obsah těktavých podílů byl 2 až 3 hmot. Zároveň se...

Způsob výroby mazacích olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259802

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kunz Milan, Ambrož Jaroslav, Kotas Jan, Hodinka Jaromír, Vařeková Irena, Floder Jiří

MPK: C10M 107/22, C10M 107/10

Značky: způsob, olejů, výroby, mazacích

Text:

...při skladovaní. Tohoto stavu nelze dosáhnout dříVějším postupem.Vedie zlepšení kvality produktu a snížení spotřeby bělicí hlinky je velkou výhodou vynálezu lepší využití katalytickêho komplexu a dosažení vyšší konverze alfa uhlovodíku, Reakční směs se po odstředění produktu upraví a spolu s dalším monomerem vrací do reaktoru.Podstatu vynálezu objasňují následující příklady. Uváděná procenta v příkladech jsou hmotnostní.Do reaktoru...

Způsob výroby vícevrstvých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259793

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stárek Jiří, Snášel Metoděj, Valášek Pavel

MPK: B21C 23/22

Značky: způsob, těles, výroby, vícevrstvých

Text:

...dutého čí plného průřezu tvářenim ze dvoú polotovarů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že polotovar z vnějšího plátujícího materiálu se děruje polotovąrem z vnitřního plátujícího materiálu dutého. či plného průřezu a naválcovává se na jeho povrch.Výhodou způsobu výroby vícevretvých těles podle vynálezu je, že umožňuje jejích výrobu bez náročných úprav stykovýchploch jednotlivých části vicevrstvého tělesa e operací, kteréjsou...

Způsob výroby proplétané textilie s vlasovým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259791

Dátum: 15.11.1988

Autor: Beneš Milan

MPK: D04B 21/02, D04B 21/14

Značky: vlasovým, textilie, proplétané, výroby, povrchem, způsob

Text:

...A.o. 212 oe 7, ktorý je charakterizován tím, že emyěkový povrch e současně i zpevňující řetízková vszbe textílie jsou vytváŕeny nejměně na jedné streněprop 1 etu již jedním kladecím-prostredkem shodným klsdenínjvezných t 4 smyčkovýchnítí současně ve stejných eloupcíoh nebořádoíeh propletuo Dále je tento způsob cherekterizován tím,le deläín kledeoím prostředkem shodným způsobem kladení vazných 1 smyčkových nítí je možno vytvářet zdvojený...

Způsob výroby oceli kyslíkovým pochodem v nístějovém zkujňujícím agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259758

Dátum: 15.11.1988

Autori: Michalík Stanislav, Michalík Zdislav, Mikolajek Jan, Slíva Jan, Trávníček Rudolf, Jeník Vladimír

MPK: C21C 5/04

Značky: zkujňujícím, pochodem, oceli, kyslíkovým, způsob, agregátu, výroby, nístějovém

Text:

...elipey činila 3 metry, délka vedlejší oey 1,5 metru. Počátek dmýchání počínal ze vzdálenosti 60 až 70 cm od hladinychloet pohybu ohnieka po tàvenině byla nastavena ne 0,1 m Je°.Po nedmýchéní 2 mą. t 1 oceli se vzdálenost úetí trysky od hlaä diny lázně enížila na 30 om a intenzita dmýohání kyelíku ae 7013 zvýšila na 60 má. h 1. t 1 oceli. Rychlost pohybu trysky po hladinové elipse činila 0.2 m . s 1. stažení první strusky proběhlo po...

Způsob výroby N-1-butyl-N-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259750

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Tyl Dalibor

MPK: C07C 143/833

Značky: způsob, n-1-butyl-n-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny, výroby

Text:

...toluenu a benzínu v ta 4kovém poměru, který umožňuje dosáhnout teploty 104 až 1046 °C, která je nutná pro průběh reakce tosylmočoviny s n-butylami nem na žádaný produkt.Když je všechna voda vydestilovaná, zvýši se teplotareakce na 104 až 106 °C a při této teplotě se přidá n-butylamin. Var se udržuje dále 2 až 3 hodiny. Produkt se izoluje obecně známymi postupy bud převede.ním do voadně-alkalického prostředí a oddělením od toluenové...

Způsob výroby stabilního titanového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259731

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balcárek Jan, Závodník Jiří, Sahaj Milan, Pálffy Alexander, Křížala Josef

MPK: C05D 9/02

Značky: způsob, výroby, stabilního, komplexu, titanového

Text:

...práškového produktu se ziská přimísenim suchého, jemně mletého přírodního zeolitu k separovanému pevnému podílu. Při dostatečném přídavku zeolitu se pro-dukt získá přímo v rpráškové formě a není jej třeba již dosroušet. Pokud výrobek obsahuje hrudky, semele se na některém běžném, např. kolíkovém mlýně.Poměr kyseliny vinné a citrónové v reakčni směsi při působení na koncentrovanýroztok titanylsulfátu rozhoduje o povaze získaného...

Způsob výroby perleťových pigmentů se zlatým zbarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 259726

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Sládeček Linhart, Jiráková Dagmar, Pokorný Milan, Nečas Jiří

MPK: C09C 1/36

Značky: výroby, zbarvením, pigmentů, zlatým, způsob, perleťových

Text:

...a nejvhodnějším alkalickým uhličitanem je bezvodý nebo krystalický uhličitan sodný.Množství oxidu titaničitého se určí na základě interterenčního faktoru pro zlatou barvu, vyjadřující se množství oxidu titaničitého V mg/mz povrchu slidy. Tato hodnota se musí experimentálne zjistit na základě čistoty a jasnosti zlaté barvy VykalCĺnOVHného perleťového pigmentu jen s oxidem titaničitým a pohybuje se přibližně od 120 do V 180 mg/mĺ.rozplaví v...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crha Miloš, Křížala Josef, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Balcárek Jan

MPK: C05D 9/02

Značky: výživě, způsob, výroby, univerzálne, titanu, koncentrátů, rostlin, použitelného, kapalného, doplňkové, rozpustného, stabilního

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Způsob výroby nálevek ze skleněných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259700

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šimonic Jaroslav, Mann Berthold, Hudek Lubomír, Kopanický Jiří, Štědra Rudolf

MPK: C03B 23/13

Značky: trubic, způsob, sklenených, nálevek, výroby

Text:

...názornost sohcmaticky znázorněno napřipoJcných výkresoch, z nichž představuje obr. 1 upuknutí trubice, obr. 2 zapalováni okrajů upuknnté trubice, obr. 3 předehřívání střední části upuknutć trubice, obr. H předehřátá upuknutú trubice, obr. 5 tvarováni dvojkužcle, obr. 6 naškrabáváni dvojkužele, obr. 7 upnutí polotovaru kužele a stonku, obr. 8 ohřívání konců polotovaru kužcle a stonku před viastnim svařováním, obr.9stisknutí těchto nahřátých...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259697

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: C30B 23/00, C30B 29/12

Značky: výroby, jednomocné, rtuti, způsob, halogenidů, monokrystalů

Text:

...° až 90 °. Monokrystaly halogenidu vypěstované způsobem podle vynálezu vykazují při testování ortoskopickýmí a laaerovými metodami vyšší optickou jakost než monokrystaly halogenídů pěstované v v jiném krystalografickém směru. Vyšší optická jakost je dána ce 1 ýmaouborem ukazatelů, jako je nižší počet šlír a vnítřních praeklin, menší počet nehomogenít v indexu lomu v monokryetalu,nižší rozptyl světle v celém spektrálním rozsahu propustnoeti a...

Způsob výroby čistícího prostředku na světlíky a okna pracovních hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 259687

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jarý Jiří, Staněk Jan, Kefurt Karel, Kostkan Jan, Potáčová Miloslava

MPK: C11D 7/60

Značky: světlíky, výroby, prostředků, pracovních, čisticího, způsob

Text:

...sušíny a v této formě jej předložít do mísící nádoby. K uvedenému roztoku se pak přídá.takové množstvíkoncentrovaného vodného roztokuhydroxídu sodného, aby pH směsi bylo zřetelrně alkalické, nejlépe pH 10. Potmnse přidávú vodný roztok chlornanu sodného V koncentraci 5 až 15 hmot., nejlépe 10 ą hmot e současně vodný roztok koncentrovaného hydroxidu sodného v tae kovém poměru, aby pH reakční směsi bylo neustále alkalické. Ten~ to požadavek...

Způsob výroby vakuotěsného spoje konstrukčních prvků uzavíracího členu hořáku výbojek pro osvětlovací techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259667

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kodet Vladimír

MPK: H01J 61/36

Značky: prvků, výroby, hořáku, členu, osvětlovací, konstrukčních, uzavíracího, vakuotěsného, výbojek, techniku, spoje, způsob

Text:

...je dominantní složkou kovokeramického materiálu, a takto sestavený komplet se tepelné zpracuje v°ochranné atmosféře argonu, dusíku nebo vodíku a nebo ve vakuu při teplotě 1 500 °c až 1 950 °C.Kovokoramioká směs o pŕíslušném složení se připravuje homogenizací a mletím v mleoĺm zařízení. Jo možné použít obvyklýoh slinovaoíoh přísad Z takto upravené pracovni směsi se vytvářejí některou z obvyklých keramických technologii, nej~ častěji...

Způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259647

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hanák Jaroslav, Bartoš Otakar, Kolmačka Jan, Chvála Alois, Václavek Miroslav

MPK: B29C 67/20

Značky: desek, výroby, vysoce, způsob, lehčených, tvarovek

Text:

...energetické ztráty ochlazováníma znovuohříváním forem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek o objemové hmotnosti 30 až 100 kg/m 3 podle vynálezu. Podstata vynâlezu spočíva v tom,že směs obsahující polyolefin, nadouvadlo,urychlovač rozkladu nadouvadla, síťovadlo a případně další případy, jako například plniva, změkčovadla, pigmenty, stabilizátory,mazadla kaučuky, termoplastické kaučuky,jiné polymery a...

Způsob výroby 7-hydroxy-4-methylkumarinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259633

Dátum: 17.10.1988

Autori: Leiner Jan, Rajšner Miroslav, Hesoun Dušan

MPK: C07D 311/16

Značky: 7-hydroxy-4-methylkumarinu, způsob, výroby

Text:

...zředěný 50 až 200 ml ethanolu nebo kyseliny octové přikape za míchání ke 100 až 200 ml konc. kyseliny sírové a v obou případech se reakční směs míchá při teplotě 0 až 50 °C l až 7 hod. Po skončené reakci se produkt izoluje nalitím reakční směsi za míchání do přebytku vody nebo vodného ethanolu, například 30. Vykrystalovaný produkt se po odsátí a promytí čistí krystalizací, například z methanolu nebo z asi 70 kyseliny octové. Takto...

Kondenzovaný křemičitan-fosforečnan kademnatý vzorce (Cd2/SiP4O14)n a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259624

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fábry Jan, Brandová Dagmar, Jurek Karel, Trojan Miroslav, Hybler Jiří, Petříček Václav

MPK: C01B 25/44

Značky: křemičitan-fosforečnan, kondenzovaný, způsob, vzorce, kademnatý, výroby

Text:

...kademnatého musí obsahovat fosfor a kadmmm ve vzájemném molárním poměru 21 tak, jak to odpovídá konečnému produktu. Proto ze vhodných sioučenin přicházejí v úvahu dihydrogenfosforečnan kademnaiý dihydrát nebo anhydrid), dihydrogendifosforečnan kademnatý, cyklo-tetrafosforečnan dikademnatý a vyšší lineární fosforečnany kademnaté. Oxid křemičitý je vhodné použít v práškové, co nejjemnější podobě, neboť je třeba, aby se tento co...

Způsob výroby kompaktního jádra pro magnetické sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259616

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krob Petr, Tischer Zdeněk

MPK: G01R 33/02

Značky: výroby, kompaktního, magnetické, jádra, sondy, způsob

Text:

...upevněni drátku v ochranné trubce, používající drátku ze slitiný s vysokým obsahem kobaltu. Využíva se tu skutečnosti, že slitiny na bázi kobaltu neztrácejí po tepelném zpracování pružnost a pevnost, Drátek je mírně prohnutý. Oba konce a střed se opírají o vnitřní plochu trubky a tím je drátek v trubce pevně zachycen.Slitiný na bázi niklu mají proti slitinám na bázi kobaltu podstatné větší permeabilitu a tím i větší citlivost. Po tepelném...

Jednostupňový sposob výroby dutých sklenených guločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259597

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fedorík Radovan, Surovec Ján, Melicher Roman

MPK: C03B 19/10

Značky: guločiek, výroby, jednostupňový, dutých, sklenených, spôsob

Text:

...príp. tvaru a určitý Iobsanh plných guľôčok.Uvedené nedostatky odstraňuje a technický problém rieši jednostupñový spôsob výroby dutých. sklenených guľôčok o priemere rádovo 104 až 101 mm »a s hrúbkou steny rádovo 10 až 104 mm, podle vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom. že roztok sklotvorných oxidov obsahujúci 60 až 99 hmotnostných oxidu kremičitého v sušine sa rozpráši priamo »do plameňa o teplote 500 až 2700 °C s d-obou zdržanie 0,05...

Koncentrát na kuratívnu a preventívnu výživu rastlín bórom a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259578

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gabčo Milan, Teren Ján, Trnka Pavel, Hutár Eduard, Vážny Emil, Kubala Vojtech, Lörinčík Ondrej

MPK: C05D 9/02

Značky: bórom, výroby, spôsob, koncentrát, kuratívnu, preventívnu, rastlín, výživu

Text:

...4 skupina .ti/alebo katión alkalického kovu a/alebo katión alkalickcj zeminy a/alebo vodíkový katión an nadobúda hodnoty od 1 do 2.Stúdiom reakcií sacharidov a hydroxvkarboxylových kyselín s kyselinou trlhydrogénboritou vo vodnom prostredí sa zistilo, že tieto môžu za vhodných podmienok viest ku vzniku chelátov, v ktorých sú xdono-rovými atómy kyslíka, a to v prípade dvojice väzieb bud obidva pochádzajúce z alkoholický-ch skupín, alebo jeden...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štovčíková Irena, Papp Jozef, Cvengroš Ján, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Rendko Tibor, Baxa Jozef, Kavala Miroslav, Ambrož František, Lichvár Milan, Macho Vendelín, Žedényi Mikuláš

MPK: C10M 109/02

Značky: syntetického, komponentu, výroby, mazadla, spôsob

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Sposob výroby celopodšivkového zvršku obuvi s krátkym opätkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259570

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hribík Štefan, Sekelský Stanislav, Hudáková Justina

MPK: A43B 23/00

Značky: zvršku, obuvi, výroby, spôsob, krátkým, celopodšivkového, opätkom

Text:

...obuvi je riešený z vrchového dielca z nohy, z vrchovêho dielce do nohy, ,podšivky a podšívkovej pätičky, pričom pätná časť je riešená bez vrchových pätičiek, v čom spočíva úspora .pracovných operácií a jednoduchosť výrobného spôsobu.Pri novom spôsobe vrchový dielec z nohy a vrchový dielec do nohy sa zošijú dvoma riadkami stehov, v jpätnej časti sa oba dielce zošijú na šv-ik, ten sa rozhladí a rozošije,podšívka sa natrie lepidlom a vlepi sa...

Způsob výroby nové heterocyklické sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259550

Dátum: 17.10.1988

Autori: James Claude, Farge Daniel, Lavé Daniel, Fabre Jean-louis

MPK: C07D 513/04

Značky: nové, způsob, heterocyklické, sloučeniny, výroby

Text:

...produktu. Tento produkt se rozpustí ve 120 ml vroucího ethanolu. Vzniklý roztok se chladĺ dvě hodiny na teplortu přibližně 4 °C. Vytvoří se .krystaly, které se oddělí filtrací, dvakrát se promyjí celkovým množstvím 20 m 1 ethaiíoltl, zchlazeného na teplotu přibližně 4 °C a pak třiklrát celkovým množstvím 150 ml isonpropyloxidu, načež se suší za sníženěho tlaku 2,7 kPa při teplotě přibližně 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve...