Patenty so značkou «výroby»

Strana 132

Způsob výroby dvouvrstvých plošných textilních útvarů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260742

Dátum: 12.01.1989

Autori: Holub Miloš, Fejgl František, Piknová Danuše

MPK: D04H 13/00

Značky: útvaru, výroby, provádění, dvouvrstvých, plošných, zařízení, způsobu, textilních, způsob, tohoto

Text:

...títtrtązvukem podle vynálezu přiváděnypod různým napětím v podélném směrutak, aby při pojení nenastávałlo tvoření přehybů, přičemž .krycí vrstva je rozpínána po Slľčĺłe, například za použití rotačního rozvíra e.Vlastní vzájemné pojení obou textilníc-h vrstev .nastáva v jedné linii po celé šířce textílie současně mezi pracovním nástrojom.a reliéfovým válcem. Při pojení se obě přiváděné textilní vrstvy v pracovní zóně, tj..pod »ptacovními...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Brůžek Josef, Votápek Václav, Chlumecký Jan

MPK: D06M 13/46

Značky: způsob, zvýšení, stálosti, kapalný, barviv, vlákně, výroby, přípravek

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...

Způsob výroby netkané izolační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260708

Dátum: 12.01.1989

Autor: Ptáčková Věra

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, výroby, izolační, netkané, způsob

Text:

...do něhož jsou zakotvena vlákna po jedné straně. Pojivem může být pěna ze syntetické prýskyřice.Známe způsoby výroby netkaných izolačních textilií nevedou ke zhotovení netkané izolační textílie s vysokou tepelné i zvukově izolační schopností a s vysokými mechanickými, zejména pevnostními parametry.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby netkané izolační textílie podle vynálezu, při kterém se mykané nebo vzpichované předzpevněné...

Způsob výroby L-lysinu biosyntézou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260706

Dátum: 12.01.1989

Autori: Varga Vladimír, Sálka Ján, Ščipáková Jarmila, Hano Alexander, Bučko Michal

MPK: C12P 13/08

Značky: l-lysinu, výroby, biosyntézou, způsob

Text:

...7,6 .až 7,8, tj. asi po 12 hodinách kultívace, je ínokulum vhodné k očkovaní do 10 litrů fermentační půdy, která má toto složení sacharöza 18 procent, hydrolyzát z 5 arašídové mouky připraví se ze suspenze 500 g arašídově mouky v 1 500 ml vody a 200 ml 920/0 kyseiny sírové v autoklávu 6 hodin při 120 °C,neutralízazcí 25 čpavkovou vodo-u na pH 5,5 až 6,0 a filtrací, kukuříěný výluh 60 procent sušiny 1 , KH 2 PO 4 0,2 0/0, MgSO 4 0,03...

Způsob výroby L-lysinu a L-argininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260705

Dátum: 12.01.1989

Autori: Benda Antonín, Kalina Vladimír, Čulík Karel, Břečka Antonín, Dašek Jaroslav

MPK: C12P 13/08, C12P 13/10

Značky: způsob, výroby, l-argininu, l-lysinu

Text:

...v běžných fermentač- ninu a methioninu, které se především uplant~ nich surovinách, a to nejenom s ohledem na ňují při biosyntéze l-lysínu. obsah argininu, nýbrž íse zřetelem na obsah T a b u 1 k .a 2 Surovína obsah aminokyselín g/B g Nzjištění, že l-argínin není prakticky ntilí- ního mikr-oorgaeííisínu a v důsledku toho í zován při bicsyntéze l-lysinu auxotroí-ními rychlost produkce l~lysinu jsou do značné mutartttaníi dependentními...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hamsa Jaroslav, Hanuš Oldřich, Nosek Jaroslav, Jareš František, Hůlka Petr, Langmajer Miroslav, Hofreiter Václav

MPK: H01G 4/00, H01G 4/08

Značky: vysokofrekvenčního, slídového, způsob, výroby, kondenzátorů, výkonového

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koubková Marie, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Vlachovský Vladislav

MPK: G03G 5/087

Značky: výroby, tiskové, náklady, způsob, elektrografického, střední, vysoké, materiálů, ofsetového

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Způsob výroby dílů na bázi polyesterových skelných laminátů technologií vakuoinjektáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260658

Dátum: 12.01.1989

Autori: Batík Jan, Vašátko Eduard

MPK: B29C 45/03

Značky: způsob, skelných, polyesterových, technologii, dílů, vakuoinjektáže, výroby, bázi, laminátu

Text:

...vychází z pružné konstrukce výrohních laminátových forem, brzdicího efektu eklovýztuží a kombinece tlaku a podtlaku ve formách. Podstata epočívá v tom, že se pomocí brzdicího efektu sklovýztuže zvýšením vetřikovací rychlosti pryskyřice nejmáně na 800 g/min vytvoři za eoučasného vakuování v dutině formy přetlak vyvolávající pružnou deformaci nejméně jedné části formy. Deformace trvající i po ukončení vlastního vetřikování napomáha v konečné...

Zařízení pro výroby výstřižků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260648

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zháněl Miroslav

MPK: B29C 45/38

Značky: výroby, zařízení, výstrižku, plastů

Text:

...topení 10 opatřeného odklopnou žehlicí deskou 11, tvarovacího a střtžného nástroje 12a 15, případně předtvarování 13 a naváděcího zařízení 14. Střižný nástroj 15 je možno opatřit vyhazováky 16 sloužícími záro. veň pro vysunutí sloupců napočítaných vý střižků 17 nad horní hranu 13 Střižného nástroje.Dále sestava z odsunovacího zařízení 19 a manlpulačního stolu pro hotové výrobky,n-avíjecího zařízení 22, na které jenavíjena o-dpadní fólie...

Způsob výroby ethylamidu 10-desGly, 6-D-Tle LH-RH

Načítavanie...

Číslo patentu: 260642

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krchňák Viktor, Krojidlo Milan, Vágner Josef

MPK: C07K 7/20, A61K 37/38

Značky: ethylamidu, způsob, lh-rh, výroby, 10-desgly, 6-d-tle

Text:

...vynálezu dokumentují,ale nijak neomezují.Polystyrénová pryskyřice 2 g, 0,8 mmolu Cl/g, sítěna 1 DVB se SľIlÍSlĺ s 10 m 1 ethylaminu a ponechä se dva dny reagovatPo cudstranění ethylaminu se pryskyřice promyje MeOH, DCM .a znovu MeOH. Získaná NEAM .pryskyřice byla vysušena a byl stanoven obsah volných aminoskupin jpikrovým testem a elementární analýzou na 0,7 mmolu N/g. Pryskyřice byla Umístěno do reaktoru ta byly provedeny jednotlivé...

Způsob výroby 2-naftylamino-6,8-disulfonové kyseliny a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260624

Dátum: 12.01.1989

Autori: Beneš Karel, Doležal Stanislav, Jarý Jiří, Spáčil Jiří, Grossmann Vojtěch, Beneš Milan, Stuchlík Josef

MPK: C07C 149/44

Značky: způsob, výroby, kyseliny, solí, jejich, 2-naftylamino-6,8-disulfonové

Text:

...protřepáním s CaClz a destilací). Ethanol se dá rovněž použít do další šarže. Další destilací reakční směsi do sucha se získa bílý krystalický zbytek, který se potom extrahuje 95 ethanolem 4 až 5 X po 800 ml.Z-chlorethansulfonan sodný se získa z extraktů buď vychlazením nebo rychleji oddestilováním ethanolu na rotační odparce) do sucha, přičemž se ethanol vrací do extrakce. Výtěžek produktu je 65 až 83 g 40 až 50 0/0 teorie, počítáno na...

Způsob výroby 2-hydroxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260603

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šenkýřová Jarmila, Čermák Ján, Rylek Milan, Veselý Václav, Heyberger Aleš

MPK: C07C 69/653

Značky: metakrylové, 2-hydroxyetylesteru, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...prestupu hmoty mezi fázemi a nebyla jím ovlivňonvána rychlost děje, je třeba zajistit intenzívní míchání směsi a užívat priměreněho množství rozpo-uštědla.Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje norvý způsob výroby výužívající výhod azeotropického -oddestilováni reakčního produktu z reakční směsi. Tento způsob prípravy HEMY byl experimentálně ověrenvlaboratorním merítku a prokazalo se, že lze konverzi reakčních komponent Zvýšit...

Způsob výroby aktivního uhlí se sníženým obsahem olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 261347

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kohut Radislav

MPK: C01B 31/08

Značky: olova, sníženým, výroby, aktivního, obsahem, způsob, uhlí

Text:

...Cu, Pb), které přes další zásahy v technologickém procesu jako např. extrakce, mleti, praní atd. nejsou 2 výrobků odstraněny. Vzhledem k tomu,že aktivní uhlí se používá i v potravinářském průmyslu je přítomnost těchto kovů, hlavně olova, zvlášť nežádouci.Uvedený kvalitativni nedostatok, omezujici 1 rozšíření použití aktivních uhlí je odstraněn vynálezem který spočíva v předchozim vysráženi olova cementaci zinkovým prachem z roztoku chloridu...

(6-Purinylthio)acyldipeptidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261344

Dátum: 12.01.1989

Autori: Mašek Karel Člen Korespondent Čsav, Černý Antonín, Krojidlo Milan, Křepelka Jiří

MPK: C07K 5/06

Značky: výroby, způsob, 6-purinylthio)acyldipeptidy, jejich

Text:

...popřípadě po oddestilování alkoholu, okyselí silnou kyselinou,jako kyselinou chlorovodíkovou nebo kyselinou sírovou, na pH asi 3,5 až 4 a vyloučený produkt se po odfiltrování čistí krystalizací, výhodné z vody.Výchozí sloučeniny obecného vzorce II jsou známé látky nebo je lze přípravit analogickými zpúsoby přípravu kyselín (6-purynilthio)alkanových (obecného vzorce II, ve kterém R 1 značí atom vodíku) popsali Semonský a spolupracovníci...

Způsob výroby reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261341

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kulhavý Teofil, Šauman Zdeněk, Glaser Ralf, Brandstillerová Marie, Ješík Ernest, Zdráhal Miroslav, Brodský Artur, Najvar Karel, Gálik Miroslav, Drábek Bořivoj, Buček Miroslav, Bučko Zdeněk

MPK: C01F 7/16

Značky: vápenatých, způsob, aluminátů, reaktivní, bázi, výroby, látky

Text:

...však vyžadují poměrně čisté výohozí surovinové složky a vzhledem k potřebným vysokým teplotám jsou také energeticky í ěasově náročné a nákladné.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že meziprodukt z výroby hliníku obsahující jako hlavní fázi hydratovaný hlinitan vápenatý, se vyžíhá při teplotě 400 až 1 ono °c, s výhodou von až soo °c.Meziprodukt při výrobě hliníku obsahuje jako hlavní...

Deriváty 7-oxo-7H-benzo(c)fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261339

Dátum: 12.01.1989

Autori: Křepelka Jiří, Prantová Renáta, Mělka Milan

MPK: C07C 103/78, C07C 143/78

Značky: jejich, způsob, výroby, 7-oxo-7h-benzo(c)fluorenu, deriváty

Text:

...1 a u nádoru STE v dávce B 0 mg/kg i.p. zmenšil hmotnost nádoru o 21 . Ve stejném rozsahu cca 20 S byla zmenšena hmotnost nádoru STE při i.p. aplikaci B 0 mg/kg 5-/2-(N-sorboyl-N-metylamino)ethoxy/-7-oxo-7 H-benzo(C)fluorenu.5-/2-(N-benzoyl-N-metylamino)ethoxy/-7-oxo-7 H-benzo(cbfluoren v dávce 80 mg/kg podané i.p. snížil hmotnost nádoru STE o 20 8 a inhiboval biosyntézu DNA (ICSD 18 mo 1.ll) a v menší míře i proteosyntézu (ICSO 261 mo 1.l...

Estery indomethacinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261333

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Kušková Ivana

MPK: C07D 209/32

Značky: způsob, estery, výroby, jejich, indomethacinu

Text:

...vrstvě. Po ukončení reąkce se reakční mě zředí vodou, promyje orqanickým rozpouštědlem jako dichlormetanem, chloroformem. 1,2-dich 1 oretanem, toluenem, spojené organické podíly se promyji vodou, nasyceným roztokom chloridu sodného, vysuši a odpařĺ. ziaká se tak ester obecného vzorce. Žvynález a jeho účinky jsou demonstrovány na několika příkladech, ktoré jsou pouze ilustrativní a žádným způsobem neomezují rozsah vynłlezu.směs 35,7 g...

Estery arylalkanových kyselin s 1,2-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 261332

Dátum: 12.01.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/612

Značky: estery, arylalkanových, 1,2-diglyceridy, kyselin, výroby, způsob, jejich

Text:

...kde Ar a R 1 mají shora uvedený význam, ve formě halogenidu působí 1,2-diglyoeridem obecnéhovzorce III RCOOŤHZ RCOOCH (III)kde R má shora uvedený význam,za míchání při teplotě reákční směsi 0 až 50 °C v prostředí terciárního aminu s výhodou pyridinu, triethylaminu, ethyldiisopropylaminu, popřípadě za přítomnosti katalytického množ ství 4-dimethylamino-, nebo 4-dibutylaminopyridinu po dobu 1 až 12 hodin. Průběh reakceje možné s 1 edovatpomocí...

Způsob výroby 2-naftylamin-6,8-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261311

Dátum: 12.01.1989

Autori: Roman Jan, Kroupa Jan, Šarbort Jiří, Valcha Petr

MPK: C07C 143/60

Značky: 2-naftylamin-6,8-disulfonové, výroby, způsob, kyseliny

Text:

...v pastě Z-naftol-6,8-disulfokyseliny.Výzkumem bylo zjištěno, že nevýhody obou uvedených postupu lze odstranit při použití amonnodraselné soli 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny jako výchozí suroviny pro Buchererovu reakci. Způsob dle vynálezu spočívá v tom, že reakci se čpavkem za přítomnosti siřičitanových či disiřičitanových iontů se při teplotě 140 až 195 °c a tlaku 1 až 4 MP 5 podrobí amonnodrsselná sůl 2-naftol-6,8-disulfonové kyseliny,...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bláha Karel, Hrubý Milan, Borovička Miloš, Trojánek Jan, Míčková Růžena, Kakáč Bohumil, Jančik Fedir, Michalský Jiří, Šturc Antonín, Křepelka Jiří, Lukáč Juraj, Novák Pavel, Pospíšek Jan, Ferenc Milan

MPK: C07K 5/06

Značky: alkylesterů, výroby, nižších, hydrochloridu, alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu, způsob

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob výroby kyseliny 1-methylaminochinolinkarboxylové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261250

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pajor Anikó, Sipos Judit, Balogh Mária, Kereszturi Géza, Szüts Tamás, Horváth Ágnes, Hermecz István, Vasvár Lelle, Kovács Gábor, Ritli Péter

MPK: C07D 403/10

Značky: způsob, výroby, kyseliny, derivátů, jejich, 1-methylaminochinolinkarboxylové

Text:

...na farmaceutický přijatelně soli. Mohou být 5 výhodou tvořeny adiční soli s kyselinami, například solí vytvořené s kyselinami halogenvodíkovými, kyselinami sulfonovou a sírovou nebo organickými kyselinami. Tak je možno získat například chloridy, bromidy, 4-methylfenylsulfonáty,methansulfonáty, maleáty, fumaráty, benzoáty a podobně. Sloučeniny obecného vzorce I vytvářejí soli s alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin nebo ostatními...

Způsob výroby nových 12- a 13-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261246

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schröder Gertrud, Heindl Josef, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/17, C07D 457/12

Značky: výroby, nových, 13-substituovaných, způsob, derivátů, ergolinu

Text:

...tohoto vynálezu vyznačují silnějším popřípadě alespoň stejným účinkem na centrální blokáda alfaž-reoeptorů při slabších popřípadě zcela chybějících antidopaminergních účincích. Takovýto profil účinku predurčuje tyto sloučeniny jako cenné látky k léčení psychických poruch z okruhu depresivních forem. Antidepresivní účinek sloučenin obecného vzorce I, Vyráběných podle vynálezu, spočívá na centrální blokádě alfaz-reoeptorů, která způsobuje...

Herbicidní prostředek a prostředek k potlačování růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261243

Dátum: 12.01.1989

Autor: Schurter Rolf

MPK: A01N 43/40

Značky: způsob, rostlin, herbicidní, účinné, růstu, potlačování, výroby, složky, prostředek

Text:

...skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo fenylovou skupinou,která je sama ještě popřípadě substituována halogenem, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhliku, nitroskupinou,kyanoskupinou nebo alkoxykarbonylovou skupinou s 1 áž 4 atomy uhliku v alkoxylové části. načež se z reakční směsi izoluje propinylester (R)-2-E 4-(5-ch 1 ot-3-fluorpyridin-2-yloxy)fenoxipropionové...

Způsob výroby suchých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261241

Dátum: 12.01.1989

Autori: Geller Leo, Glanzmann Peter

MPK: A61K 31/56

Značky: suchých, látek, způsob, výroby

Text:

...ještě existující problémy, tj. problémy související se stabilitou, dají snížit na minimum. Lyofilízace se provádí například tak, že se určité množství vyrobené suspenze, naplní obvykle ve vhodné nádobě, jako například o napichovací skleněné ampule, potom se vymrazí při asi-40 °C a potom se lyofilizuje při tlaku 20 až 60 Pa a při konečné teplotě asi 25 až 35 °C.Takto vzniklá suchá látka se před použitím rekonstituje jako suspenze,...

Způsob výroby karbapenemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261240

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04, A61K 31/40

Značky: karbapenemových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...1 až 4 atomy kyslíku, dusíku a síry, a alkylová část navázaná na heterocyklický zbytek obsahuje 1 až 6 atomů uhliku, přičemž shora uvedené popřipadě substituované zbytky ve významusymbolu R 5 nesou jeden až tři substituenty nezávisle na sobě vybranéze skupiny zahrnujíci alkylové skupiny s 1 až 6 atomy uhlíku, popřipadě substituované aminoskupinou, atomem fluoru či chloru, karboxylovou skupinou, hydroxyskupinou nebo karbamoylovou skupinou,...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Koczka Éva, Diesler Eszter, Horváth Gyula, Kasztreiner Endre, Makk Nándor, Mátyus Péter, Lázár Árpád, Toldy Lajos, Bobák Dóra, Stefkó Béla, Uskert Emilia, Somogyi Tibor, Szederkényi Ferenc, Balogh Tibor, Láng Tibor

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1, výroby, methylamino-2-nitroethylenu

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261228

Dátum: 12.01.1989

Autori: Munro David, Clark Michael

MPK: A01N 37/52

Značky: výroby, účinné, způsob, prostředek, látky, herbicidní

Text:

...nebo pentaerytritolem, kondenzáty těchto produktů s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, kondenzační produkty alifatických alkoholů nebo alkylfenolů, například p-oktylfenolu nebo p-oktylkresolu, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, sulfáty a sulfonáty těchto kondenzačních produktů, alkalické soli nebo soli alkalických zemin s estery kyseliny sírová nebo sulŕonové s obsahem alespoň 10 atomů uhlíku v molekule, například laurylsulfát...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261227

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sato Ryo, Morita Kouichi, Haga Toru, Nagano Eiki

MPK: A01N 43/84

Značky: způsob, prostředek, účinné, složky, herbicidní, výroby

Text:

...alkinylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenpropinylovou skupinu, n zvláště celé číslo 1. Nejvýhodnějšimi jsou sloučeniny obecnéhovzorce I. kde znamená R 2 atom vodiku nebo metylovou skupinu a R 3 atom vodíku, zvláštěv případech, kdy R 1 znamená alkenylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovouskupinu s 3 až 4 atomy uhlíku. Jakožto specifické příklady herbicidně účinných 1 átek obecného vzorce I se uvádějí 2-E...

Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 245333

Dátum: 15.12.1988

Autori: Decroix Jean-claude, Schedwin Sven-erik, Bully Les Mines, Mitkov Atanas Leshkov, Aubigny Enartois

MPK: C08L 9/06, C07C 7/10, C08K 5/01...

Značky: aromátov, výroby, spôsob, oleja, účely, vysokým, obsahom, gumárenské

Text:

...teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce...

Spôsob výroby plochých krúžkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245303

Dátum: 15.12.1988

Autori: Štipáník Vladimír, Horoák Vladimír, Wiesner Ivo, Bruthans Václav, Novák Jioí

MPK: B22F 5/00

Značky: výroby, krúžkov, spôsob, plochých

Text:

...tepelne alebo chemicko-tepelne spracovávať, sa vylisuje za studena polotovar vacového tvaru s vnútorným otvorom, ktorý sa potom speká a ochladí, potom takýto polotovar sa natrie mazadlom pre ďalšie spracovanie, opätovne sa ohreje a V tomto stave sa podrobí deformácii v uzavretom nástroji, čim sa vytvorí krúžok žiadaného tvaru a rozmerov s obežnou dráhou, hustoty 90 a, 100 teoretickej hustoty materiálu. Potom nasleduje tepelné alebo...

Způsob výroby baletní obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260092

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jílek Michael, Jeřábek Vratislav, Baník, Krosová Marie, Štangl Jan, Cach Pavel, Severová Helena

MPK: A43B 5/00

Značky: výroby, způsob, obuvi, baletní

Text:

...výatuhase celou jednou plochou upevní k napínací stélce v prostoru, jenž je vymezen obvodovou konturou přehnuté napínací záložky a pak se celou druhou plochou upevní k pdešvi. Napínací stélka se přichytí k nástavné pžíložce, jež se předem upevní k nášlapové ploše kopytala jejíž postranní části jsou zmenšeny vzhledem k obvodové hraně nášlapové plochy kopyta o deformační vůli.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že napnutí a vytvarování...

Způsob výroby povlaku obsahujícího diamant

Načítavanie...

Číslo patentu: 260078

Dátum: 15.11.1988

Autori: Jarkovič Alexandr, Bočarov Anatolij, Savčenkov Nikolaj, Razumovskij Alexej, Dorožkin Nil, Žornik Viktor, Bělocerkovskij Marat, Věreščagin Vitalij

MPK: B24D 3/06

Značky: výroby, povlaků, diamant, obsahujícího, způsob

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje vysokou produktivitou 0,6 až 1 m 2/h při nízká spotřebě energie 0,3 až 0,4 kW/kg.Pro plynové tepelné napařování se doporučuje použít směsi elektricky vodivé o spec. el. odporu 0,05 . 10 až 0,3 . 1 orL.m o následujícím složení (v t obj.)Impulsní proud o hustotě 0,3 až 1,5 ks/m 2 je stabilní, jestliže spec. el. odpor směsi zůstává pod 0,3 . 10 änm. Směs se slinuje za stálých teplotních poměrů při tvořenípovlaku...

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pospíšek Jan, Jančik Fedir, Křepelka Jiří, Trojánek Jan, Borovička Miloš, Šturc Antonín, Hrubý Milan, Ferenc Milan, Lukáč Juraj, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Míčková Růžena, Bláha Karel, Michalský Jiří

MPK: C07C 69/96

Značky: výroby, di-terc.butyldikarbonanu, způsob

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Způsob výroby alfa a gama interferonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260049

Dátum: 15.11.1988

Autori: Endrész Valéria, Tóth Miklós, Béládi Ilona, Tóth Sándor

MPK: C12N 5/00

Značky: výroby, způsob, interferonu

Text:

...že se připravuje postupně aľ- -interfenon ary á-interferon ve stejné kultuře leukocytů, přičemž seupravuje suspenze, získaná. po oddělení leukocytární frakce. .-31 krve, odstranění erythrooytů a àuspendování leukocvtů va vhodnéu živném mediu, upravená auspouoe se potou uvádí ve styk 5 induktormm 0 L-ihterfqronu kapalina obsahující JK-interferon ae oddělí od buněk, popřípadě se L-interfeeą ronqregenąruje, buňky ae promývaaí o suapendují ve...

Způsob výroby variantou z kysličníku zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260045

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bühling Dieter, Voigtsberber Bärbel, Bartsch Wolf-dieter

MPK: H01C 7/10

Značky: kysličníku, variantou, způsob, zinečnatého, výroby

Text:

...sro ocymecrnnnercacoqewaunem cnenywmux npnanaxonza) Hnuxokcnnuoe ocHg§ąpg.nemecwno c oxcuo nucnywa max n 06 aBKY.nerHpymT àcxnmunTenbHo ronbxo npmnecnmn oxcnnos cnenýmmux sneueuwon Mapraneu,xoőanbr, Turan n HHKEHB, npnwen B cmecu Konuearpaunn ernx oKcHoB ycranasnnnaerca Ha cñeymmneaennuuHu Oxcu Mapranua 0,70 no 0,80 Monąĺ Oxcnn Koőanawa 0,20 no 0,40 Mon.Z6) Cnexauue npeccoaauuu na 9 Toä cMecH cupues co CKODOCTBD nonorpeaa öonbme 240...

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260015

Dátum: 15.11.1988

Autori: Dudin Vladimir, Konov Vjačeslav, Davituliani Valentin, Gorbunov Boris, Chlybov Vjačeslav, Ovčinnikov Alexandr, Rapport Jurij, Makarova Jevgenija

MPK: C07D 209/48

Značky: výroby, ftalimidu, způsob

Text:

...B CMGCHTBHB, Harperuů no 60-9090, sarpyxamw 444,36 r (3 Mona) ąwanesoroaxrupnna H 108,1 r (1,8 Mona) KapöaMuna (MOHBHOE cooTHomeHuemTaneBuň gu runpuzxapöaunn pa 3 Ho 10,6), repnewnsnpymm CMGCHTGHB, ycwanaannaamw a aeM paspnxenne 0,02-0,1 aTM H npn nepeMemHnaHHu.Harpenamw co CKODOCTBD 1-3 °C 3 Mnnywy. Hpn 95-115 °C CMECB pacnnannxercn, nçnväenguü nnan Harpenamt na160 °C u nunepmnnamr npu swoů Teuneparype 20-30 Mnnyw. Ho oxouqannu...

Způsob výroby ftalimidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260013

Dátum: 15.11.1988

Autori: Ovčinnikov Alexandr, Zajceva Svetlana, Davituliani Valentin, Kopov Vjačeslav, Dudin Vladimir, Chlybov Vjačeslav, Rapoport Jurij, Gorbunov Boris, Makarova Jevgenija

MPK: C07D 209/48

Značky: způsob, alkalických, výroby, kovů, ftalimidu

Text:

...orronxmr oc 2 TBTKH cnupra no conepmanua newyunx aemecrn no 0,52 H oxnaxnamr nonyqeuuuňuecwna menoqn na oocwan npoyxwa npnneeuo n waönuue 1.3 uenenoñ nponyxr nonyqamr n nune cyxoro rouxonucnepcuoro nopomka, conepxanero 957992 ocnonnoro nemecraa. Buxon nponyxra Konnuecrneuuuñą Bnnnane xonn T a 6 n n u a 41 Hsueneuue xaqecrna nponyxra npu xpaneunup§à- .ą-nbxądag -pĺ -.o.ą-..n-b.J~I Monbuoe. Conepaaane neryuux Conepxaaue Qwannuuna xanun u mra...

Způsob výroby elektretu se zadanou hustotou nábojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260012

Dátum: 15.11.1988

Autori: Roginskij Roman, Skugarev Anatolij, Suchanov Konstantin, Bojcov Viktor, Tazenkov Boris

MPK: H01G 7/02

Značky: zadanou, hustotou, elektretů, způsob, výroby, nábojů

Text:

...sapna, HBCMOTPH na T 0, qro sapakaBeeTcsnpn nosmmeunoň Teuneparype. CTa 5 unLHocTbsapnna y Tàxoro 3 neKTpeTa npu nonumeaaoü ornocu-uTenbuoň Bnamuocwn Boanyxa nnoxàa, Tax KaKnoaepxHocrHuü saps pexomôunnpyer c uoHaMu.xnKocru, H nocne anarorpenuponxu nonyuaemca.xaprnHa, nsoöpaxennan jHa Hr.4. Hs QHr.4 ànnao,-sro nennquHannoTHocŕn sapxa pesKo.ynana(6 oneą ueM.a 2 pass) cneoaawenbno, cunLHonoHn 3 nncs H 9 nexTpewHuüVnoTeHuuan 0 ur.5...

Elektroda pro elektroerozivní obrábění a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260004

Dátum: 15.11.1988

Autori: Levit Maxim, Vojnov Nikolaj, Minakova Rimma, Arnoldi Nikolaj

MPK: B23H 3/04

Značky: způsob, obrábění, její, elektroerozivní, výroby, elektroda

Text:

...nMaTepHane BH. BaKyyM same caoůcws BH, H 0 ynuuner, Ynennqeune nannenns B saaHHoM TéMneparypHoM unrepnane sume 110 KF/CM 2. qro oTnenaHue yqacTKu 3 H nepenpecconuaawrca H HMemT orxpuwym HOPHCTOCTB (102 (cwpyxrypa oőpasuos önuaxa K KaMnaxrnoü c HQÓOHBMHM KonHqecTBoM àaxpurum nop).. . I H 6 npěnnaŕaeMoMy cnocoőy öuna MsroTonnena.naprnx 9 H c owxpmroů nopucrocTbm 10, 12, 15 pasMepoM nop 0 1,5 2,0 5 19 20 MKM. Cocras npecc-nopomKa - 94 Bec.Z Menu ...

Pevný zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaných kvasinek k přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259997

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mikláš Emil, Jakubová Antonia, Bučko Michal, Čulík Karel, Huňková Zdenka, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/16

Značky: způsob, pevný, přeměně, výroby, kvasinek, bázi, kyselinu, biokatalyzátor, imobilizovaných, fenoxymethylpenicilinu, zrnitý, 6-aminopenicilánovou

Text:

...které jsou použitelná pro různé biotransformace daných substrátů na požadované produkty. Tyto postupy jsou předmětem čs. autorského osvědčení č. 231.453.. Citovaným postupem, který spočíva na vzájemné chemické imobilizaci různých buněk nesoucích.různé enzymy pomocí reaktivnich, ve vodě rozpustných polymerů (dále jen RŘP), lze vytvořit částice biokatalyzátorů bez použití ve vodě nerozpustného nosiče na bázi buněčných agregátů nejrůznějšími...