Patenty so značkou «výroby»

Strana 129

Způsob výroby makromolekulárního materiálu, který na svém povrchu vede elektrický proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 262419

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kryszewski Marian, Jeszka Jeremiasz, Tracz Adam, Ulanski Jacek

MPK: C08J 7/06, C09K 3/16, C08J 7/02...

Značky: způsob, výroby, materiálů, elektricky, proud, makromolekulárního, povrchu, svém, který

Text:

...nálboj se při způsoubu podle vynálezu používají jakožto donory nebo akceptory elektronu.Při .způsobu .podle vynálezu se jakožto výhodných dono-rů elelktronu používá terrathioteltracenil, tetrauthioful-valenu, tetraselenfulvaleznu a jejich derivatů, zatímco se janko výhodných akceptorů elektr-onu používá teltraíkynanochinome thanu, tetrakyaincnaftochino-nu a jejich derivávtů. Ne-vodivé polymerní materiály používané podle vynálezu a...

Způsob výroby nových 1H,3H-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262417

Dátum: 14.03.1989

Autori: Farge Daniel, Lavé Daniel, James Claude, Fabre Jean-louis

MPK: C07D 513/04

Značky: výroby, derivátů, způsob, nových, 1h,3h-pyrrolo(1,2-c)-thiazolového

Text:

...extrakty se slijí, třikrát se ,promyjí celkovým množstvím 450 m 1 destilované vody, vvsuší se bezvodým síranem hořečnatým. přidá se 0,5 g aktivního uhlí,směs se zfiltruje a owdpaří do sucha za sníženého tlaku 2,7 kPa ~při teplotě přibližně 40 °C. Třmto způsobem se získa 71,2 g surového produktu. Tento produkt se rozpustí ve 150 ml vroucího Z-propanolu av ak získaněmu roztoku se přidá 0,5 2 aktivní-ho uhlí,načež se směs za tepla .zfiltruje...

Způsob výroby kyseliny D-2-(6-methoxy-2-naftyl) propionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262412

Dátum: 14.03.1989

Autor: Von Morze Herwig

MPK: C07C 57/30

Značky: d-2-(6-methoxy-2-naftyl, výroby, způsob, propionové, kyseliny

Text:

...do roizpouštědla. V případě potřeby je možno rozpouštědlo udržovat na zvýšené teplotě do té doby, než všechny látky nepřejdou do roztoku. Poté,co se uvedený roztok udržuje na zvýšené teplote po požadovaný časov.ý interval, se roztok pomalu ochladí na teplotu okolí. Během provádění tohoto ochlazování se roztok ve výhodném provedení podle vynálezu naočkuje solí naproxenového prekurzoru se štěpicím činidlem. Takto získaná krystalická...

Způsob výroby ocele v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262411

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bührmann Gerardus Phillipus, Kreijger Pieter Job

MPK: C21C 5/28

Značky: výroby, způsob, konvertoru, ocele

Text:

...mm nad hlavou hlavní kyslíkové trysky v úhlu 30 ° až 38 ° k podělnemu směru trysky.Levný, ale účinný způsob přidávání paliva obsahujícího uhlík do lázně je přidávání kousků antracitu o velikosti 7 a 50 mm.Výhodná provedení vynálezu budou dále popsána na příkladech spolu se srovnávacími příklady a dalším vysvětlením, které umožní porozumět řešení podle vynálezu s odkazy na výkresy kdeobr. 1 znázorňuje konvertor na výrobu ocele při použití...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262410

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kollmeyer Willy, Soloway Samuel, Roman Steven, Payne George, Powell James

MPK: A01N 43/04

Značky: herbicidní, prostředek, způsob, výroby, účinné, látky

Text:

...jedním atomem fluoru .a/neho chloru, nebo alkylovou skupinou popřípadě substituovanou alespoň jedním atomem fluoru a/nebo chloru, hydroxyskupinou, alkoxyskupinou s 1 nebo 2 atomy uhlíku nebo alkylthioskupinou s 1 nebo 2 atomy uhlíku.Cykloaliľatická skupina W ma výhodné od 3 do 6 atomů uhlíku v kruhu a jde o cykloalkylovou skupinu. Takové typické skupiny W zahrnvují například cýklopropyl, l-methylcyklopropyl, cyklohexyl a cyklohexenylové...

Způsob výroby peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262407

Dátum: 14.03.1989

Autori: Manning Maurice, Sawyer Wilbur Henderson

MPK: C07K 1/00, A61K 37/02

Značky: výroby, způsob, peptidů

Text:

...mezi úpinými názvy a zkratkami je následujícíX, Y, W a Z mají výše uvedenéhvýznamy,c wamonolýzu odpovídající Chráněné oktapeptidylové pryskyřice vyrobené ve stupniBoc-X-Phe-Y-Asn-CyBzl-W-Z~Tos-G 1 y-NH 2 v němž X, Y, W a Z mají výše uvedené významy,d přeměnu odpovídajícího Boc-oktapeptidového amitdu vyrobeného ve stupni c na odpovídající p- S-benzyimerkapto-(š,1 šš-cyk~Účinné peptidy byly připraveny syntézou V pevné fázi, jak je popsáno...

Způsob výroby chudého kryptonového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262392

Dátum: 14.03.1989

Autor: Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/14

Značky: výroby, kryptonového, chudého, způsob, koncentrátů

Text:

...Vzduch je stlačen na tlak 600 kPa, je zbaven vody a kysličníku uhličitého v regenerátorech. Pritom se ochladí blízko teploty zkapalnění. Potrubím lg je pak vzduch veden do kolon l, 3 a je dvojnásobnou rektifikací dělen. Produktem prvního stupně rektifikace v dolní koloně l je tzv. bohatá kapalina obsahující cca 38 02, která je potrubím lg vedena do druhého stupně rektifikace horní kolony 3. Dalším produktem je kapalný dusík. který je do...

Třecí obložení pro lamely spojky a způsob výroby lisovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 262389

Dátum: 14.03.1989

Autor: Duška Jiří

MPK: F16D 69/02

Značky: způsob, výroby, lamely, třecí, spojky, obložení, směsi, lisovací

Text:

...vznílá drt s přísadou zbytku korku se vyznačuje vysokou lepivostí za studena,takže zcela odpadá stávající běžná praxe, kdy je často nutná lepivost za studena zvyšovat přídavkem trichloetylenu a tím se vylučuje vznik toxických exhalací při manipulsci s takovouto směsí.Ve srovnání se stávající praxi výroby směsi s kombinovaným pojivem je výhodný i způsob płíprsvy v gumarenském hnětaöi, kdy lze do hnětače začátkem míchání spolu s kaučukem přidat...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262373

Dátum: 14.03.1989

Autori: Paleta Oldřich, Timpe Hans-joachim, Rautschenk Holger, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: fluorovaných, výroby, alkanolů, způsob

Text:

...až 2 MPa. Reakční doba je závislá na objemu reaktoru, na množství příslušnéhoalkoholu, který je v reaktoru předložen, na množství tetrafluorethenu ve vsádkovém skleněném reaktoru, dále na množství iniciátoru, na intenzitě záření, na tlaku i na reakční teplotě. Volba iniciátorů je pcdmíněna tím, aby vykazovaly za použité koncentrace absorpoi zářenív oblasti od 250 nm směrem k větším vlnovým délkám. Pro přípravu fluoralkanolů podle vynálezu se...

Způsob výroby alfa, omega-polydimetylsiloxandiolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262370

Dátum: 14.03.1989

Autori: Skálová Taťána, Urban Miroslav

MPK: C08G 77/16

Značky: výroby, alfa, omega-polydimetylsiloxandiolů, způsob

Text:

...o viskozitě 60-1 000 Pas polymerací směsi linearních organosilozanů obecného vzorce Iso/si (c 135 .zo/nu . u) kde n je rovno nebo větší 3, a cyklických organosiloxanů obecného vzorce IIkdo n ná stejný význam jako ve vzor-ci I, v płítomnosti tetramethylamoniumsiloxanolátu za zvýšené teploty 95-105 °C do rovnovéłného stavu s následující dezaktivací katalyzâtoru zvýšením teploty na 150-170 °C a odstranění nízkomolekulárních...

Způsob výroby roubovaných polystyrenových plastů emulzně suspenzní polymerací

Načítavanie...

Číslo patentu: 262356

Dátum: 14.03.1989

Autori: Závodský Pavel, Závodská Věra, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Dušek Stanislav, Zach Jiří, Švarc Josef, Konečný Dušan

MPK: C08F 55/02, C08F 279/04

Značky: plastů, emulzně, způsob, výroby, roubovaných, polystyrenových, polymeraci, suspenzní

Text:

...v kombinaci. Stahilní suspenze se získávají při dávkování 0,03 až 1,0 hmotnostních dílů stabilizátoru (vztaženo na organickoufázi), s výhodou však 0.07 gž 0,6 hmotnoetních dílů. stabilizátory lze přidávat ve forměprášku nebo ve formě vodného roztoku, přeaŕzahájením nebo v průběhu třetí fáze přípravy,nejpozději však před dosažením B 0 konverze celkového množství monomerů. stabilizátor suspenze lze přidávat v jedné nebo více dávkách. Pro...

Vrstvená konstrukční deska z aglomerovaných dřevin a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262338

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Samcová Eva, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: konstrukční, její, výroby, způsob, deska, vrstvená, drevín, aglomerovaných

Text:

...předností je možnost současně s lisováním základní dřevotŕískové desky provést i její vnější dekorativní úpravu bez dodatočného výrobního postupu na speciálním strojním zařízení. Vhodná volba použité nosné vložky a dýhy, případně ze vzorovaného papíru umožňuje získat dokonalý, vytvrzený a lesklý povrch dřevotřískové desky s imítací dřeva různých druhů, což je materiál zvláště vhodný pro výrobu užitného nábytku do prostředí se zvýšenou...

Vrstvená deska z aglomerovaného dřeva a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262337

Dátum: 14.03.1989

Autori: Šíp Josef, Samcová Eva, Mittenhuber Josef

MPK: B32B 21/08

Značky: výroby, dřeva, její, vrstvená, deska, způsob, aglomerovaného

Text:

...1) oboustranně nalisována na nosnou desku g 2 dřevotřísek, sestává z prvního nánosu g termoreaktivního arkylátu, nalisovaněho na nosnou desku 3, jejímž povrchem tento nános penetruje a plní funkci přímého spojení ochranné vrstvy l s nosnou deskou 3. Na první nános g je nalisována vláknitá výztuž §, jejíž tepelná odolnost má dosahovat minimálně 200 °c. Použijí se textilní materiály, jako bavlněný mul, netkané viskozové vlákno a pro...

Způsob výroby polymerů a kopolymerů 1-lkenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262335

Dátum: 14.03.1989

Autori: Salajka Zdeněk, Legeza Vasil, Gheorghiu Mihnea, Křivánek Josf, Kratochvíla Jan, Hamřík Oldřich

MPK: C08F 4/64, C08F 4/68, C08F 10/00...

Značky: způsob, kopolymerů, 1-lkenů, polymerů, výroby

Text:

...organohořečnaté sloučeniny jsou stejné jako u předchozích složek. Závěrečnou fází přípravy jednofázového katalyzátoru je případné odsušení uhlovodíkového rozpouštědla, prováděla-li se příprava v něm. Toto odsušení se neprovádí, následuje-li polymerace v kapalné fázi.Polymeraci 1-alkenů podle tohoto vynálezu na jednofázovém katalyzátoru lze provéstve fluidním loži, v mechanicky míchané vrstvě v plynné fázi, V kapalném monomeru, neboV...

Způsob výroby síťovatelných halogen-uhlovodíkových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262332

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vysoký Jiří, Schätz Miroslav, Kelnar Ivan

MPK: C08J 3/24

Značky: síťovatelných, způsob, výroby, polymerů, halogen-uhlovodíkových

Text:

...na 100 hm. dílů polymeru. Konečně podleposledního význnku vynálezu se pžidávají oxidy kovů, jako kyslíčník kademnatý, vanadičný,olovnatý, zinečnatý, vápenatý, strontnatý a hlinitý v množství 0,1 až 3 hm. díly na 100 hm. dilů polymeru.základní výhoda způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že hydrolyzovatelné alkoxyakupíny, vázané přes ailan na řetězec polyvínylchloridu jako zdroj příčnýoh vazeb,jsou poměrně stále, zvláätě za nepřlstupu...

Způsob výroby plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262319

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eichler Ladislav, Vyklický Ondřej

MPK: H01L 35/34

Značky: plášťových, způsob, termočlánku, výroby

Text:

...1 mm, sestávající z rozřezání kabelu na jednotlivé díly pro termočlánky, odstranění minerální izolační výplně na otevřených koncích termočlánků a svaření konců vodičů termočlánků. Podstatou vynálezu je, že minerální izolační výplň na koncích termočlánků se odstraní ponořením konců termočlánků do lihového roztoku kyseliny, na který se působí vysokofrekvenčními kmity generátoru ultrazvuku.Tento způsob chemickomechanického odstraňovaní oxidu...

Způsob výroby silikonových pryskyřic se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 262314

Dátum: 14.03.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: způsob, zvýšenou, silikonových, pryskyřic, výroby, stabilitou

Text:

...jednotky Rsi 03/2 nebo směs některých, případně však monomerních jednotek R 3 sio 1,2,R 2 SiO 2/2, RSIO 3/2, S 104/2 0 minimálním počtu dvou monomerních jednotek a celkovém molárním poměru R/si 0,5 až 1,9, kde R je metyl, fenyl, získaných hydrolýzou, případně esterifikacia hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSLCI 3 kde R má ehora uvedený význam,nebo směsi některých, případně všech chlorsílanü obecného vzorku RnSiC 14 n, kde R má...

Dihydrochlorid 5-/2-(N,N-dimethylamino)-ethoxy/-7-/3-(N,N-dimethylamina)propyl-7- hydroxy-7H-benzo/c/fluoren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262300

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vančurová Iva, Mělka Milan, Křepelka Jiří

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, výroby, dihydrochlorid

Text:

...proteosyntézy buněkPodle vynálczu se látka vzorce I připravuje tím způsobem, že se nechá reagovat látka vzorce II3 činidlem vzorce III C 1-Mg-CH 2 CH 2 CH 2 N(CH 3)2 (112)použitým v množství 1,5 až 3 molekvivalenty, výhodné v množství 2 molekvívalentů, v prostředí nukleofílních rozpouštědel, výhodné tetrahydrofuranu, při teplotě 70 °c. Reakci látky II s činidlem vzorce III lze provádět V prostředí nukleofilních rozpouštědel jako...

Způsob výroby mraženého smetanového jogurtového krému

Načítavanie...

Číslo patentu: 262286

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hošek Jiří, Vondruška Václav

MPK: A23G 9/20, A23C 9/13

Značky: výroby, krému, způsob, mraženého, smetanového, jogurtového

Text:

...kysáni, ktoré zůstávají v aktivní formě i při dlouhodobém skladování při mrazírenských teplotách. Tímto způsobem lze vyrábět mražené smetanové krémy i z jiných kysaných mléčných výrobků.Způsob výroby mraženého smetanového jogurtového krému umožňuje úsporu dováženěho stabia lizátoru v množství nejméně 0,5 kg a 5 kg domácího stabilizátoru na bázi modifikovaného škrobu na l 000 kg základní směsi. Sníži se potřeba nádrží a času na přípravu směsí...

5Beta, 10Alfa-1-Formyl-8Alfa-formylamino-2,3-dihydro-6-methylergolin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262284

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Řežábek Karel, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: výroby, způsob, 10alfa-1-formyl-8alfa-formylamino-2,3-dihydro-6-methylergolin, 5beta

Text:

...většiny rozpouštědla ve vakuu, alkalizaci zbytku na pH přibližně 7,5, vytřepánim produktu do rozpouštědla, nemisicího se s vodou. chromatografií a/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla, např. etylacetátu.Ziskaný Sbeta,10 alfa-1-formyl-8 a 1 fa-formylamino-2,3-dihydro-6-metylerqolin je bezbarvá,krystalická látka o t.t. 219 až 223 °C, slabě bazická, tvoříci adični soli s anorqanickýmia organíckými kyselinami. Pro therapeutické účely jsou...

13-Acetyl-2-brom- a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262283

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valchář Martin, Křepelka Jiří, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: jejich, 2-acetyl-13-bromderiváty, 13-acetyl-2-brom, ergolinu, výroby, způsob

Text:

...ze směsi rozpouštědel, podobně se krystalizací či chromatografií dělí oba vznikající izomery, tj. 13-acetyl-2-bromderivát (obecného vzorce I) a 2-acetyl-13-bromderivát (obecného vzorce II).Získané 13-acetyl-2-bromderiváty a 2-acetyl-13-bromderiváty ergolinu, obecných vzorcü I a II jsou bezbarvé, vysokotající krystalické látky, slabě bázické a tvoříci soli se silnými anorganickými a organickými kyselinami. K farmaceutickým účelům lze využít...

13-Acetyltergurid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262282

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Řežábek Karel, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/12

Značky: 13-acetyltergurid, způsob, výroby

Text:

...ve vhodném shora uvedeném rozpouštědle přidá vhodná sloučenina platiny či paládia, jako je kyselina tetrachloroplatičitá či chlorid paladnatý a aktivní forma katalyzátoru se in situ vyredukuje účinkem vodiku a poté se k reakční směsi s výhodou přidá jako akceptor bromovodíku terciárni amin, např. shora uvedený. Alternativně se též může hydrogenolýza provést za užití shora uvedeného rozpouštědla a katalyzátoru, ale bez přídavku...

Tekutý směsný glyoxalmočovinoformaldehydový prostředek pro síťování plošných textilií a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262265

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kuchyňka Jiří, Bělinová Jitka

MPK: D06M 13/34

Značky: síťování, způsob, prostředek, glyoxalmočovinoformaldehydový, směsný, tekutý, výroby, plošných, textilií

Text:

...prostředku podle AO 262 265 lze také použít glyoxal, ve formě 80 práškového polymeru. Avšak výhodnější je výroba ze 40 vodného roztoku glyoxalu.Prostŕedek tvoří přechod mezi samosítitelnými a reaktivními pryskyřícemi a lze ho použít s dobrým výsledkom při úpravě textilií obsahujících vlákna z nativní i regenerované celulôzy. Obsah volného formaldehydu v prostředku je nižší než 2 hmotnostní díly, podle metody de Jong - de Jonge.Postup...

Způsob bezodpadové výroby diallyftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262261

Dátum: 14.03.1989

Autori: Adler Gad, Kudláček Vladimír

MPK: C07C 69/80

Značky: diallyftalátu, výroby, bezodpadové, způsob

Text:

...reakšní směsi na pH 6,5 až 7,5 přidáváním hydroxidu sodného, který je předmětem tohoto vynálezu. Jeho podstata spočivá v tom, že se odpadnívody bez anorganických solí obsahující aílylalkohol popřipadě toluen recyklují do výroby diallylftalátu esterífikací ftalanhydridu allylalkoholem, a odpadmi vody s obsahem ally 1 ~ alkoholu obsahující ještě anorganické soli se recyklují do výroby diallylftalátu allylací ftalátu sodného...

Způsob výroby 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl) pyrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262249

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pihera Pavel, Hájíček Josef, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 231/12

Značky: pyrazolů, výroby, způsob, 4-kyanmethyl-1-fenyl-3-(4-chlorfenyl

Text:

...0,75 ml kyseliny octové a reakční směs se zahřívá 20 minut na 110 °C. Ke krystalicke směsi se po zchladnutí na 60 °C přidä 100 m 1 ethanolu nebo methanolu,ochladí se na teplotu 20 °C a udržuje se při této teplotě 1 hodinu. Krystaly se potom odsají a promyjI 10 ml téhož rozpouštědle. Získá se 68,3 g 93,3 0/0) krystalického produktu, obsahujícího jednu mečistotu v množství cca 5 , vyhovující kvality pro následující cyklizaci. Rekrystalizaci...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staniček Zdenko, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 5/04, H02K 5/15, H02K 5/16...

Značky: způsob, diskovým, točivý, výroby, rotorem, stroj, elektricky

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jarý Jiří, Hasal Pavel, Vojtíšek Vladimír, Slavíček František, Novák Miroslav, Vančura Aleš, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Hollerová Ida

MPK: C12N 11/18

Značky: přeměně, způsob, sacharózy, výroby, enzýmový, imobilizovaný, d-glukózy, biokatalyzátor, d-fruktózu, směsný, d-glukonát, buněčný

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Způsob výroby práškové suroviny pro tlakové slinování keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262232

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bronc Josef, Brožek Vlastimil, Hubáček Milan

MPK: C04B 35/58

Značky: práškové, tlakově, suroviny, slinování, keramiky, výroby, způsob

Text:

...produkt je směsi turbostraticlçé formy hexagonálního nitridu boritého s šesti procenty oxidu boritého a 1,7 proc. fluoridu lithného. Porózita keramiky žárově lisované při teplotě 1600 °C za tlaku 10 MPa činila 3,5 0/0.Smísil se jeden hmotnostní díl kyseliny trihydrogenborité, 2,2 dílu močoviny a 0,09 dílu práškového karbidu křemičitého. Poté se směs zahřívala až její teplota dosáhla 350 °~C. Po hodinové výdrži na této teplotě byl...

Způsob výroby ochranného hydrofóbního povlaku na rzí pokrytém povrchu slitin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 262207

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kušnierik Ondrej, Vlasák Svatopluk, Bartoň Karel

MPK: C23C 22/50, C09D 3/82

Značky: ochranného, výroby, povrchu, slitin, hydrofóbního, pokrytém, železa, povlaků, způsob

Text:

...zvlášť vhodné katalyzátory se projevily kyselina chlorovodíková HC.l kyselina bromovodíková HBr a kyselina jÓldÚVÚ ídíkova Hj, které nejenom umožní tych-lou a .snadno řídintelnou předběžncu hydlr-olýzu výchozí látky, ale které navíc jsou s t-o účitnně katalyzovat chemické děje. při vytváření vlastního pnovlaku.Předběžná hydrolyza .a následne vytváření povlaku je znazorněno schematickými rovnícemi 1 a 2.n počet molekuíl V voligomeru, x r...

1-Tosylderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262200

Dátum: 14.03.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: 1-tosylderiváty, výroby, ergolinu, způsob, jejich

Text:

...obvyklými v. chemíi derivátů ergolinu, například nalitím do vody, vytřepáním do rozpouštědla, nemísícího se s vodou, odpařením roztoku a chromabografií a/nebo krystalizací ze vhodného rozpouštědla.Sloučeniny obecného vzorce I jsou bezbarvě, dobře krystalizující látky, mírně bazického charakteru, poskytující adiční soli se silnými kyse-linami.Způsob výroby l-tosylderlvátů ergolílru obecného vzorce l je blíže objasněií v následujících...

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262192

Dátum: 14.03.1989

Autor: Volný Jindřich

MPK: C01B 17/66

Značky: způsob, sodného, dithioničitanu, výroby

Text:

...trubici se přikapávä postupně 12 ml destilovane vody. V závis~ losti na čase se sleduje změna teploty až do msximálního v-zestupu.Prašnost dithioničitanu změřena přístrojem pro měření prašnosti činí-la 2,40 0/0.Do Dewanovy nádoby se odváží 200 g dithioníčítanu sodneho, ke kterému bylo při~ dáno s následující homogenizací 0,2 g sme si polypropylenu od C 6 do C 90. Do středu navážky se umístí teploměr Cca 3 cm pod povrch. K öidlu tepl-oměru se...

Způsob výroby podkladové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 262174

Dátum: 14.03.1989

Autori: Charvát Bohuslav, Krčma Radko

MPK: D04H 3/02

Značky: výroby, podkladové, textilie, způsob

Text:

...soustava nítí ukládaná ve formě smyček, případně v kombinaci s jpodélnou soustavvou nití.Určitým nedostatkem tohoto způ-sobu výroby je, že spři výrobě je nutno použít poměrně Ivylsoký podíl skleněného hedvábí,přízí nebo pramene. Znamená to, že dosáhnout dobrou stejnoměrnost je možné jen ipři vyšších ,plošných hmotnostech tex-tilie a také vysoký podíl hedvábí nebo přízí nepřiznivě ovlivňvuje ekonomickou efektivnost jinak velmi jednoduché...

Způsob výroby kyseliny glukónové vedle fruktózy v submerzní kultuře Aspergillus niger

Načítavanie...

Číslo patentu: 262168

Dátum: 14.03.1989

Autori: Polívka Ľudovít, Šturdík Ernest, Baláž Štefan, Pápayová Iveta, Rosenberg Michal

MPK: C13K 1/00

Značky: fruktózy, submerzní, glukonové, niger, výroby, aspergillus, kyseliny, způsob, vedle, kultuře

Text:

...v 1 ml media Vegetautivní inoku~ 111 m .so získa 12 .až Bholdinvovým nnaklíčením spor v ,jíodmínkzíloh snížené aerace a, dáv.kííje so do formenbačttího níédia v množství od 1 »do l 0/9 (telkoveho objemu. Po provedeno lermtelílćíttl se hzíněčííá línie-tla mikroorg ano oddčli od ĺlłľlľllłllläčlľlĺhĺ) Inédia a n 1 použít v~ novém ľerníentŕrčnim cyklu. tento zpüraob vevdeui lormentalce je uxtlžne .použít i opakovane.FBTITI-ľšlľlĺĺkĺilllĺł se...

2-Brom-13-nitroderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262148

Dátum: 10.02.1989

Autori: Křepelka Jiří, Taimr Jan

MPK: C07D 457/12

Značky: jejich, způsob, výroby, 2-brom-13-nitroderiváty, ergolinu

Text:

...odpewřením roztok-u a uchrooiaroglrafii vir/nebo krystalizaci ze vhodného rozpouštědla.Sloučenišny obecného vzorce I jsou žluté,krysrtuaulické látky, slabé bazického charakteru, atvořicí amíbčuní soli se silnými .anorglaľlĺclkýlnlĺ .a organickými kyselinamí. ~ Způsob výroby 2-brom-13-nitroderiváltfi oIbecn-ého vzorce I je bliže objasněn v následujicích příklecleszh, které však rozsah vynálezu nijak neomezují. Teploty tání jsou...

Způsob výroby roztoku dusičnanu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262108

Dátum: 10.02.1989

Autori: Luňáček Jiří, Fousek Josef

MPK: C01G 3/08

Značky: měďnatého, roztoku, způsob, dusičnanu, výroby

Text:

...o koncentraci mědi vyšší než 200 kg.m 3 vhodného zvláště pro přípravu katalyzátorü podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že při rozpouštění mědí v kysellně dusičné se v průběhu rozpouště 4ní do reaköní směsi uvádí kyslík a nebo vzduch, přičemž kyselina dusíčná se přidává v množství 05-50 kg/mí kyslíku a nebo vzduchu. -Plynné exhaláty se uvádějí do styku s kovovou mědí, čímž se množství produkovaných nitrözních plynů sníží pod...

Způsob výroby kyanhydrinů 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262099

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hrbata Jiří, Hájíček Josef, Brůnová Bohumila, Ferenc Milan, Pihera Pavel, Michalský Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: 1,3-diaryl-4-pyrazol-karboxyaldehydů, způsob, výroby, kyanhydrinů

Text:

...z 91 0/0 kyanhydrlnu vzorce I Cl), 6 9/0 aldehydu vzorce II R Cl a 3 0/0 neidentifikovaných nečistort. I tento produkt je bez další úpravy použitelný pro reduktivní hydrolýzu chloridem cínaçtým. Rekrystalizací produktu z methanolu nebo ethanolu se získa 25,4 g 82,1 procenta kyanhydrinu l-fenyl-B-tí-chlorfenyl-4-pyrazolkarboxaldehydu I, R C 1 s teplotou taní 124 až 126,5 °c a čistotou dle HPLC 99 .Postupem podle příkladu 1, s tím...

Výstužná síťovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262097

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krčma Radko, Charvát Bohuslav

MPK: D04H 3/08, D04H 3/12

Značky: výstužná, síťovina, způsob, výroby, její

Text:

...spoje soustav. vláken a rnatrici sítoviny jako kompozitů, je armováno neroztavenými vlákny. Podstata způsobu výroby této výztužné siťovlny spočívá v tom, že mezi dvě podélně vedené soustavy nití se ukládá příčné rouno s podílem nejméně 30 0/0 pojivých vláken, vystaví se vlivu tepla. nad teplotou měknutí pojivých vláken a pod teplotou měknutí vláken ostatních a za ochlazení se stlačí. je výhodné, když se podélně vedené soustavy nití buď...

Kopolymery dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium halogenidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262091

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lokaj Jan, Bleha Miroslav, Bílá Jitka

MPK: C08F 222/40

Značky: dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium, halogenidů, jejich, kopolymery, výroby, způsob

Text:

...gnamu methyljodidu a roztok se ponechá stát při pokojové teplotě 24 hodin. Vyioučený produkt 0,90 g se extrahuje ethaimolem. Nalezený obsah 5,35 0/0 N a 15,76 0/0 I odpovídá 46,22 0/0 hmotnostního 22,18 0/0 molárního trimethylS-ma 1 eini 1 nido-4-methy 1 fenyljamonium jodidu, 38,42 0/0 hmotnostního 65,90 0/0 molárního styrenu a 15,36 hmotnostnĺho 11,92 mo-lárníhojnezreagovaného imídu v kopolymeru.Stejným způsobem jako v příklíadu 5 se...

Způsob výroby roztoku síranu železitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262088

Dátum: 10.02.1989

Autori: Dadák Vojtěch, Závodník Jiří, Pálffy Alexander, Podmolík Jaroslav

MPK: C01G 49/14

Značky: výroby, způsob, síranu, roztoku, železitého

Text:

...je ovšem velmi nákladné.Uvedené nevýhody nemá způsob výroby roztoku Sĺľłinlł železitého podle vynálezu,při němž suspenze nebo roztok technického síranu železnatého heptahydrättl nebo monobydrátu s přídavkem kyseliny sírové se oxlduje technicky čistým kyslíkem nebo technicky čistým kyslíkom obohaceným vzduchein za přítomnosti kyslíkatých sloučenin dusíku při tlaku 0,1 až 9 MPa absolutních kyslikaté sloučeniny dusíku slouží jako přenášeč...

Způsob výroby zmrazeného tvarohového dezertu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262083

Dátum: 10.02.1989

Autori: Pechačová Marta, Hošek Jiří, Hladíková Zdenka, Forman Ladislav

MPK: A23C 9/152

Značky: zmrazeného, výroby, způsob, tvarohového, dezertu

Text:

...gum a 7 kg kakaa.Zmrazený tvarohový dezert se vyrábí smísením 50 kg tvarohu, 26,5 kg smetany, 12,5 kilogramu ovocné dřeně 60 0/o hmot. sušinaj, 1 kg stabilizátoru na bázi upravených škrobů), 10 kg cukru.Zmrazený tvarohový dezert se vyrábí smísením 50 kg tvarohu, 20,0 kg masla, 9 kg mléka zfermentovaného jogurtovou kulturou, 10 kg cukru, 10 kg ovocné dřeně, 1 kg stabilizátoru na bázi rastlinných gumj.Výhody nové technologie v-ýroby...