Patenty so značkou «výroby»

Strana 127

Způsob výroby bezpečnostního vodního korýtka pro protivýbuchové uzávěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263319

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zatloukal Jan

MPK: B29C 51/10

Značky: výroby, protivýbuchové, vodního, korýtka, bezpečnostního, uzávery, způsob

Text:

...nepříznivé pro danou výrobu. současně se umožní výroba z minimálního rozměru výchozího polotovaru a sníží se zejména fyzická námahe obsluhy. Rovnoměrný průřez konečného výlisku zajišťuje požadovanou tříštivost V celém jeho průřezu a tím také bezpečnost protivýbuchových uzávěrů.Na obr. 1 je znázorněno volné uložení termoplastické desky před vlastním zahříváním. Na obr. 2 je znázorněn způsob uchycení desky, její ohřev po vysunutí a uzavření...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů rtuťných z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263315

Dátum: 11.04.1989

Autor: Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: plynné, výroby, fáze, rtuťných, způsob, monokrystalů, halogenidů

Text:

...také obtížné získat reprodukovatelně stejné výsledky, protože v důsledku aubliuace suroviny, respektive narůatání krystaluuvnitř ampule, se mění v průběhu procesu poloha výaledného těžištěo 2 253 315 anpulc, což může vést k poruše jojí souososti s peci a k nožádoucím změnám radiálniho toplotniho gradiontu uvnitř nonokrystalu.Uvedené nedostatky řeší způsob výroby monokrystalú hnlogonidů rtutných z plynné fázq prováděn vo statické ampuli...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263307

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: výroby, parawolframanu, způsob, amonného

Text:

...podle vynálezu má podobné prednosti jako známý postup podle DE 3 601 304, navíc je jednodušší. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamin snadno oddělí od vodného roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Protože v roztoku po extrakci zůstává jen velmi málo melaminu, lze jej odpařit hlouběji než při provádění uvedeného známého postupu,a dosáhnout tak podstatne vyšší výtěžek parawolframanu amonného. Při postupu podle vynálezu...

Způsob výroby parawolframanu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 263306

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: způsob, parawolframanu, amonného, výroby

Text:

...se oddělí od zbylé pevné fáze a z tohoto roztoku se krystalizuje parawolframan amonný. Postup podle vynálezu má všechny přednosti známého postupu podle DE 3 601 304 a postrádá jeho nedostatky. Je výhodou postupu podle vynálezu, že se melamín snadno oddělí od vodněho roztoku po extrakci a lze jej znovu použít. Při zhruba stejné ceně melamínu a urotropinu se tím řádově snižují náklady na srážecí činidlo. Protože v roztoku po extrakci zůstává...

Způsob výroby kyseliny wolframové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263305

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframové, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...zinu (melamínu) při pH l až 7, vzniklá sraženina se oddělí od zbylého roztoku, z této sraženiny se extrahuje wolfram vodným roztokem amoniaku, vodný roztok po extrakci se oddělí od zbylé pevné fáze, k tomuto roztoku se pridá silná minerální kyselina a vyloučená kyselinawolframová se odděli od kapalné fáze. Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká kvalita produktu a jednodušši provedení ve srovnání se známým postupem....

Způsob výroby výplňkového plošného textilního útvaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263303

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: provádění, útvaru, výroby, výplnkového, zařízení, plošného, způsob, textilního

Text:

...cilů směřuje technologický postup výroby výplňkového plošného textilního útvaru, který obsahuje jednak základní složku z jednoduché nebo dvojité jednolícní osnovní pleteniny, případně z oboustranně protilehlé osnovní pleteníny, jednak výplnkovou složku propojenou se základni složkou.Podstata vynálezu epočivá v tom, že se nítě alespoň jedné vložené výplňkové soustavy přiváději do pracovního ústrojí shore a zakládaji do prostoru mezi stěny...

Dozimetrická fólie na bázi alaninu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263301

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vacek Karel, Černoch Pavel, Hansen Johny Witterseh, Janovský Igor

MPK: G01T 1/203, G01T 1/04

Značky: výroby, alaninu, dozimetrická, způsob, bázi, její, fólie

Text:

...tloušřce 0,1-1 m, která vykazuje při ozáření dostatečnou odozvu a má též dostatečnou mechanickou odolnost.Dále je předmětem vynálezu způsob výroby spočívající v tom, že směe práškového oc-alaninu o velikosti zrna menší než 1/3 tlouštky připravované főlie, avšak maximálně rovné 0,1 mm a kopolymeru etylén-vinylacetát se zhomogenizujea vytlačením se zhotoví főlie.Dozimetrickou fólii lze vkládat do ozařovaného materiálu,na jeho povrch, na rozhraní...

Způsob výroby kvasničného extraktu a ergosterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263298

Dátum: 11.04.1989

Autori: Běhalová Božena, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Šillinger Vladimír, Machek František, Tomis Bořivoj, Vavříčková Naděžda

MPK: C12P 33/00

Značky: ergosterolu, kvasničného, způsob, výroby, extraktu

Text:

...pak steroly zůstanou nezměněny. Oddělením vzniklých nízkomolekulárních látek dojde k úbytku suché hmoty buněk, získání kvasničného extraktu a tím k realtivnímu nakoncentrování ergosterolu V buňkách. Úbytek hmoty se pohybuje od 20 až 30 3 původní hmoty. Nízkomolekulární látky oddělené z buněčné suspenze se po zahuštění a usušení mohou použít jako kvalitní extrakt s vhodnými oràanoleptickými vlastnostmi. Postup podle vynálezu je velmi...

Způsob výroby surového 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263292

Dátum: 11.04.1989

Autori: Taufmann Petr, Londýn Miroslav, Borovička Miloš

MPK: C07D 211/98

Značky: 1-amino-cis-2,6-dimethylpiperidinu, způsob, surového, výroby

Text:

...Uvedený postup je reprodukovatelný a realizovatelnýv technologickém měřítku, ale má některé podstatné nedostatky. Při redukci ve větším měřítku nelze dodržet teplotní a časové parametry vzhledem k exotermní reakci. V konečném produktuje obsažen nežádoucí cis-2,6-dimethylpiperidin (15 až 20 8) a dále 1-amino-trans-2,6-dimethy 1 piperidin (2 až 4 |. obě tyto látky komplikují další zpracování, trnas izomer z produktu nelze známymi...

Způsob výroby syntetického wollastonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263277

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kupka František, Omský Josef

MPK: C04B 35/62

Značky: syntetického, výroby, wollastonitu, způsob

Text:

...a především nedostatečná Čistota konečného produktu, který zpravidla obsahuje příměsi dalších látek jako je beta-dikalcíumsilikát, cristobalit a křemen.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob přípravy syntetického wollastonitu vysokoteplotní syntézou, vycházející ze směsi oxidu vápenatého ve formě kalcitu a oxidu křemičitého ve formě křemene případně jiné vhodné formy a selektivního krystalizátoru -fluoridu lithného - která...

Způsob výroby oceli s hmotnostním obsahem uhlíku nad 0,3 procenta

Načítavanie...

Číslo patentu: 263270

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maroszczyk Věslav, Parma Václav

MPK: C21C 5/28, C21C 5/52

Značky: uhlíku, oceli, způsob, procenta, hmotnostním, obsahem, výroby

Text:

...hmotnostni obsah do 0,05 t fosforu.způsob výroby uhlíkatých oceli podle vynálezu umožňuje při levné výrobě surového železa ve vysokých pecích dosáhnout vysoce efektivní výroby uhlíkatých oceli v kyslíkových konvertorech a tandemových pecích. Předložený vynález si předsevzal za úkol mimo jiné dosáhnout 1 lepší kvality vyráběné oceli. surové železo je vyráběno ve vysoké peci s obsahem fosforu nad 0,10 8 hmotnosti a síry nad 0,030 0 hmotnosti,...

Způsob výroby magnetického obvodu rotoru malého vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263245

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dresler Jaromír, Ráčil Jiří

MPK: H02K 1/18

Značky: vysokootáčkového, způsob, magnetického, výroby, malého, obvodů, elektrického, rotoru, stroje, točivého

Text:

...vrtáni svazku pleohů rotoru.Toto vrtání má tvar geometrického obrazce,u kterého jemu vepsaná kružnioe má průměr rovný nejvýše deseti milimetrům.Užitím způsobu výroby podle výnálezu se docílí potřebu ného zajištění plechů svazku proti otočení na hříde 1 i,jejich slisování e zajištění svazku plechů na hřídeli v axiálním směru.Tímto způsobem výroby je vytvořena vhodná technologie pro hromadnou výrobu magnetického obvodu rotoru.Vy 1 oučeni...

Způsob výroby indasulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263239

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plachý Josef, Lazecký Josef, Morák Milan, Haumer Jaroslav, Peterka Vlastimil, Šimek Stanislav, Prachař Otakar, Pedál Miloslav, Müller Karel, Kepl Jiří, Hauptfleisch Pavel

MPK: C11D 1/22, C07C 143/38

Značky: způsob, kyseliny, indasulfonové, výroby

Text:

...směsi indanu s alkylbenzenem lze vést v kontinuelním nebo diskontinuelním pochodu.V diskontinuelním pochodu a uspořádání se probublává předloženou směsí kapalných surovin sulfonační plyn a po zavedení 1,0 až 1,3 molů oxidu sírového na l mol suroviny Je sulfonaoe ukončena.Při kontinuálním pochodu lze také pracovat v barbotážním systému a to budvv jediném reaktoru,nebo v kaskádě reaktorů,kde do prvního reaktoru se přivádí veškeré množství...

Třecí materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263235

Dátum: 11.04.1989

Autori: Postava Miroslav, Cekota Bohuslav

MPK: B29C 35/02

Značky: třecí, materiál, výroby, způsob

Text:

...materiálu. Zajiětění těchto požadavků je u této materiálové báze velmi obtížné a prakticky téměř nedosažitelné. Vznikají technické obtíže,a to jak při přípravě plstěných desek přesné t 1 ouštky,tak i při zamezení změny tlouštky vliven opakovaného stlačování obložení při funkční činnosti stroje. Extrěmní případ vzniká v takových aplikacích, kde jsou plstěným materiálem opatřeny lamely v počtu několika desítek a uloženy na společné nosné...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Uhlíř Miroslav, Neubauer Libor, Zelenka Pavel, Doubek Rudolf, Dvořáková Jaroslava, Zadák Milan

MPK: C10M 129/44

Značky: chladicího, měděného, přípravků, mokra, mazacího, drátu, tažení, způsob, výroby

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Markusek Július, Hauskrecht Peter, Bratislava, Poór Robert, Svitek Imrich

MPK: A01N 31/00

Značky: spôsob, přípravků, herbicídneho, výroby, kombinovaného

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Spôsob delenia a spracovania vyššievrúcich podielov z výroby vinylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263156

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ondruš Imrich, Maláriková Eva, Hojč Ján

MPK: C07C 69/15

Značky: delenia, vyššievrúcich, podielov, vinylacetátu, spracovania, výroby, spôsob

Text:

...nerovnomerné množstva knotőnaldehydu a acetanhydridu.Podla tohto vynálezu sa spôsob spracovania vyššievrúcich podielov získaných po oddestilovani vinylacetátu z jeho výroby z acetylénu a kyseliny octovej destiláciou sa uskutočňuje tak, že v destilačnej kolone sa v zóne prislúchajúcej kyseline octovej udržuje konštantné teplota v rozmedzí 116,5 až 120,5 °C s presnosťou 1 1 OC nástrekom priamej vodnej pary za tlaku 0,15 až 0,35 MPa a na...

Způsob výroby objemných pojených textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263075

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirsák Oldřich, Krčma Radko, Šilhavý Otta

MPK: D04H 1/54

Značky: textilií, způsob, výroby, objemných, pojených

Text:

...Podle výhodného provedení se formovaní provádí soustavou trnů, umístěných po obvodu rotujícího válce,z nichž je zahuštovaný skládaný útvar snímán pruty roštu, procházejícího mezi řadami trnů. Dále je možné provádět formovaní vibrující hladkou lištou nebo lištou opatřenou trnyo V jiném případě je u formovaní možno využít soustavu pružných lišt,uchycených po obvodu rotujícího válce a ekládaný útvar snímat stěrací deskou, určující výšku...

Způsob výroby likrovacího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263073

Dátum: 11.04.1989

Autori: Karas Dušan, Koutný Petr, Řehák Petr, Škrabal Mojmír, Socha Josef

MPK: C14C 9/02

Značky: výroby, prostředků, způsob, likrovacího

Text:

...necha jí zreagovat s isobutylstearátem v hmotnostním poměru 10025až 1 oo 25 při teplotě eo °c až 110 °c.Výhodně se reakce provádí při 80 OC až 85 OC. Výhodně se použije isobutylstearát obsahující 10 hmotnostníchPostup tohoto vynálezu je jednoduchý a snadno preveditelný. Získá se stálý likrovací prostředek, který má dobré mazací vlastnosti a který zejména zajištuje světlostálostZpůsob výroby likrovacího prostředku je zřejmýDo...

Způsob výroby uhlíkového pěnového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263069

Dátum: 11.04.1989

Autori: Konečný Josef, Burket Milan, Potoček Jaroslav, Přepychy

MPK: C01B 31/02

Značky: uhlíkového, pěnového, materiálů, způsob, výroby

Text:

...Nárůst teploty při vypalováni má následující průběhod 20 do 100 °C max-50 °C za hodinu od 101 do 15 o°c ma×.3 °C za hodinu od 151 do 3 oo°c ma×.4 °c za hodinu od 301 do 500 °C ma× 8 °C za hodinu od 501 do 1 ooo°c ma×.2 o°c za hodinuPři vypalováni na vyšší teplotu je uhliková pěna vypalována následujicim způsobemod 20 do 1 ooo°c ma×~ 500 °C za hodinu od 1001 do 150000 ma×.300 °C za hodinu od 1501 do 2 soo°c max 5 oo°c za hodinu.Uvedený...

Stabilní biosenzory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263066

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kühn Manfred, Beneš Milan

MPK: C12M 1/40

Značky: stabilní, výroby, způsob, biosenzory, jejich

Text:

...ektivniho notoriálu o vo vodů norozpuotnćho nombrànovóho neteriàlo echopnàho váza těžko kovy. Jako biologicky aktivni neteřiàl se použiva jeden nebo -SH enzynñ,jako je např. ureeoa aeporaginaoa, 4.-glukooidaea. alkoholdehydrogenooa nebo jeden či vico SH enzymů obeehujicich vyše integrovaný biologicky nktivni oyoton. Jako Jsou např. mikroorganizmy e bunky nebo orgonely rostlin nebo zviřot. Materiál monbrán ktorý váže těžké kovy. je...

Pyroelektrický materiál na bázi Pb(Zr, Ti)03 a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263006

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kala Tomáš, Veselský Miroslav

MPK: C01G 21/00

Značky: materiál, výroby, bázi, způsob, pb(zr, ti)03, pyroelektrický

Text:

...hodin, zapracujeApojivo, tvaruje lisováním e nebo litím a slinuje při teplotě 1100 °c až 1300 °c.Při tomto složení pyroelektriokého materiálu se vhodnéhozpůsobu řízení elektrického měrného odporu dociluje použitímneradioaktivních a méně toxickýoh oxidů olova a manganu.Vynález je založen na experimentálně zjištěných závislostech pyroelektrického koeficientu p/nC cm 2 K 1/ a specifického objemového odporuPvLRmd pevných roztoků na bázi...

Způsob výroby výkovků částí s odbočkou kováním v zápustce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262958

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ocásek Miloslav, Perlík Jiří

MPK: B21K 1/14

Značky: částí, zápustce, způsob, kováním, výkovků, odbočkou, výroby

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že u polotovaru zbaveného okují a ohřátého na teplotu v rozmezí 650 °C až 130000 jsou kováním v zápustce předtvarovány otvory, a to jak v hrdlové, tak 1 v podélné části. Kování probíhá v rozmezí 1 až 500 sekund od vložení do tvarové dutiny v zápustce. Násieduje vyjmutí polotovaru ze zápustky,vyděrování otvoru v hrdlové částí a okrojení výronku.Způsobem výroby podle vynálezu se odstraní nutnost náročné...

Způsob výroby uhličitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 262948

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holub Zdeněk, Promberger Jan, Buryan Petr, Kordík Miloslav, Dienstl Johan, Bernard Josef, Dvořák Antonín, Bouška Petr, Antoš Petr

MPK: C01D 7/18

Značky: sodného, způsob, výroby, uhličitanu

Text:

...výroby uhličitanu sodného působením emoniaku na chlorid sodný za spolupůsobení oxidu uhličitého e vody podle vynálezu. Jeho podstata spočívá V tom,že se jako částečný, případně jako úplný zdroj amoniaku a oxidu uhličitého použijí odpadní čpavkové vody s výhodou z tlekového zplynění hnědého uhlí parokyslíkovou směsí.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že je možné čpevkovou vodu ze zplynění dávkovat do výroby uhličitanu...

Pojená síťovina pro technické účely a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262940

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krčma Radko, Kotek Václav

MPK: D04H 1/54, D04H 3/02

Značky: výroby, účely, technické, její, pojená, síťovina, způsob

Text:

...její výroby jsou dále blíže popsány na příkladu provedení a příkladech způsobu výroby dle přípojených výkresů, kde obr. 1 znázorňuje nérys sítoviny, obr. 2 půdorye sítovíny, obr. 3 schematícký nárys zařízení, obr. 4, 5 alternativní provedení zařízení.Jak patrno z obr 1 a 2 tvoří sířovinu dvě podélné soustavy nití polyesterového technického hedvábí 1 100 dtex, ve vzájomných roztečích po 15 mm u každé soustavy, mezi nimiž jeuložena soustava...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Škramlík Jiří

MPK: G01R 1/06, C25D 17/10, C25B 11/00...

Značky: způsob, měření, výroby, proudové, elektrolyzéru, hustoty, sondy, měřicí

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Způsob výroby rtuti z jodidu rtuťnatého a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262894

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšlavý Zbyněk, Molnár František Geolog

MPK: C01G 13/00

Značky: provádění, zapojení, rtuťnatého, výroby, jodidu, způsobu, rtuti, tohoto, způsob

Text:

...hliníken a z chladící kolony 1. Všechny tyto části jsou propojeny za sebou, přičemž výstup z chladící kolony 5 je spojen se vstupen rozpouätěcí kolony l, takže všechny tyto vyjmenovane součástí zapojení propojené potrubím, vytvářejí uzavřený obvod. čerpadlo 5 je v tomto konkrétním případě unístěno mezi chladící kolonou 1 a rozpouětücí kolonou 1. řCirkulující roztok obsahuje jodidové ionty, které při průchodu rozpouätěcí kolonou 1 rozpouštějí...

Způsob využití konverzního plynu z výroby kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262886

Dátum: 11.04.1989

Autor: Waltr Vratislav

MPK: C01B 17/79

Značky: kyseliny, konverzního, plynů, využití, sírové, výroby, způsob

Text:

...reakcí a negativně ovlivňuje životní prostředí.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob využití konverzního plynu z výrobny kyseliny sírová praoujíoí metodou dvoustupñové katalýzy a dvoustupňové absorpce podle vynálezu,jehož podstata spočívá V tom, že konverzní plyn se odebírá za1. stupněm kontaktní oxidace, přítomný kysličník siřičitý se dooxiduje na kysličník sírový a takto upravený plyn se následně zužitkuje zpět ve výrobně...

Způsob výroby dvoubřitového kuželového vrtáku na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 262881

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vetešník Pavel

MPK: B23B 51/10

Značky: výroby, kuželového, plech, způsob, vrtáků, dvoubřitového

Text:

...s podĚlňýmĚéiíü jőH 6 ŘUĺíÍČ 3 vé části, obre 2.představuje čelní pohted ná vŕťďRtdüŕąÍ. V znázorňuje přfčný řez kužoLovou části s vyinďčőñüü ňoVTñou,proloženou středem dràžok, e obr. 4. přddšłďvuio ďďť ootovtny nástroje, řcsazeně vůči sobě oodél Fdčehě ídvłñýłDvoubřítový kuželový vrtak na plech podle vynâlezu sestava za stopky 1 a kuželového tělesa 5, na jehož povrchu jsou vytvořeny dvě protílehlé podélné dražky 1, 5. Při proložení rovíny...

Strukturně lehčené desky z polyolefinů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262864

Dátum: 11.04.1989

Autori: Franta Jiří, Těšínský Václav, Sezima Edward, Šmejkal František

MPK: B29C 67/20

Značky: jejich, způsob, desky, strukturně, lehčené, výroby, polyolefinů

Text:

...více než l/2 tloušĺky desky.Tyto nedostatky lehčených desek odstraňuje vynález. Umožňuje připŕavit desky o průměrné objemové hmotnosti menší než polovina objemové hmotnosti zpracovávanóho polyn meru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tavenina poly olefinu obsahující chemické nadouvadlo a pomocné látky se- 3 - 2 x 2 m vystříkne do uzavřené, vodou chlazené formy, která se za určitý časový interval pootovře o předem naštavenou hodnotu...

Způsob výroby segmentového čidla s kruhovým průřezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262823

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sobolík Václav, Mitschka Pavel, Menzel Thomas

MPK: B21F 21/00, G01P 5/08

Značky: způsob, kruhovým, výroby, segmentového, průřezem, čidla

Text:

...vhodným lepidlem tak, aby byiy vzájemné izolován.Na obrázku je znázorněno třigegmentové čídlo pro měření střihového napětí. Skládá se z prvního segmentu ł, druhého segmentu g, třetího segmentu 1, izolace 5 a trubky 5. Směr prouděni kapaliny je vyznačen úhlem gý . Způsob výroby čidla je popsán v přiloženém přikladu.Výhoda tohoto způsobu spočívá v tom, že umožňuje výrobu vícesegmentových čidel s kruhovým průřezem, kterými lze jednoduše měřit...

Způsob výroby výkovků volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262821

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jílek Ladislav, Burda Svatopluk

MPK: B21J 5/08

Značky: výkovků, volným, způsob, výroby, kováním

Text:

...je minimální. Wím je možné kovat poměrně krátké a silné výkovky bez operace pěchování. která vyžaduje poměrně větší tvářecí sílu než ohýbání. Dále je výhodou to, že pro štíhle výkovky lze použít štíhlejší ingoty, které mají méně vad a je u nich vyšší využití kovu, nebo lze rovněž použít i plynule odlévané sochory, které jsou zaee levnějěí než ingot nebo válcovaný sochor stejného prüřezu.Na připojených výkreeech je příkladně sohematicky...

Spôsob výroby práškového kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Levák Vladimír, Holička Rudolf, Vranka František, Mišút Vladimír

MPK: C22B 23/04

Značky: práškového, kobaltu, spôsob, výroby

Text:

...kyslík - 02 a za stáleho miešania sa obsah .autoklávu vyhrieva. Po dosiahnutí teploty 170 až 190 C sa nadávkuje vodík - H 2 na hodnotu jeho parciálneho tlaku 3,0 až 3,5 MPa. Koniec redukcie je identifikovaný ukončením spotreby vodíka ~ H 2 a ustalením tlaku v autokláve. Za týchto podmienok vzniká produkt požadovaných vlastnosti, ktorý po odfiltrovani, premytí deionizovanouvodou, premytí etanolom a vysušení pri 1.05150 °C sa ball a...

Spôsob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Glevitzký Edmund, Balák Jiří, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kráľ Bohumil, Polievka Milan, Svoboda Jozef

MPK: C07C 11/06

Značky: spôsob, výroby, 2-alkoxypropénu

Text:

...allfatickým alkoholom C 1 až C 3. Najčastejšie je koncentrácia celkovej vody a hydroxidu súdneho alebohydroxidu draselného vo vodnoalkoholickom roztoku 0,1 až 10 hm-ot. Ako zriedený vodnoalkoholický roztok hydroxidu alkalického kovu podla tohto vynálezu sa rozumie aj vodnoalkoholický roztok zmesi hydnoxidov alkallckých kov.ov, ako aj alkoholátov alkalických kovov s alkoholom C 1 až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z extrakcie alebo...

Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hodál Emil, Petrík Emil, Ondro Peter, Lobotka František

MPK: H01R 39/26

Značky: výroby, klzné, spojivom, termosetickým, uhlíkové, kontakty, spôsob

Text:

...teplote nad 433 K.Uhlíkové klzné kontakty zložené z komponentov a vyrobené spôsobom podľa tohto vynalezu sa vyznačujú v porovnaní s dosiaľ používanými kontaktami na motoroch typuSchrage zlepšenou funkciou, ktorá sa preja vuje v bezporuchnovom zvládnuti komutačného procesu. Pod kontaktami sa vytvára rov 4nomerný hnedý lilm, nedochádza ku šk-odlivému iskroniu a poškodzovaniu komutátora opaľmi a tvorbou rýh, čím sa životnost motorov predlžuje....

Spôsob výroby oceľových pásov a plechov pre smaltovanie najmä výrobkov pre domácnosť

Načítavanie...

Číslo patentu: 262778

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dubovský Marián, Košice, Papcun Jozef

MPK: B21B 1/22

Značky: výrobkov, plechov, pásov, domácnost, smaltovanie, najmä, spôsob, výroby, oceľových

Text:

...0,05 0/0 hliníka, do 0,06 medi, odlievanä do ingot-ov alebo na zariadení ply 4nulého odlievania do bram, ktoré sa valcujú za tepla kontinuálnym spôsobom na teplé pásy, ktoré sa navijajú do zvitk-ov, potom sa valcujú za studena a rekryštalizačne žíhajú podľa výnalezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že oceľový .pás po vyvalcovaní za tepla sa navíja pri teplote 660 až 740 °C,a že celková deformácia pri valcovaní za studena je v rozmedzí 65...

Spôsob výroby polymércementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262775

Dátum: 11.04.1989

Autor: Palenčár Zoltán

MPK: C04B 24/24

Značky: polymércementových, výroby, spôsob, zmesí

Text:

...polymércementových zmesí namiesto reaktoplastov vo forme emulzií, reaktoplasty vo forme živíc a to tak,že sa najskôr zmiešajú suché zložky zmesi, t. j. cement a piesok so zámesovou vodou, do ktorej sa vopred pridalo tvrdidlo.Pevnosť v ťahu za ohybu v MPaPo dokonalej, homogenizácii sa za stáleho miešania pridava príslušné množstvo živice. V pripade používania zmesi o tekutej výroby zmesi len časť zámesovej vody zmiešanej s tvrdidlom a...

Způsob výroby 2,5-dichloranilin-4-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262748

Dátum: 14.03.1989

Autori: Racek Otakar, Šuška Valdemar, Vaněk Vladimír

MPK: C07C 143/58

Značky: kyseliny, 2,5-dichloranilin-4-sulfonové, výroby, způsob

Text:

...až 105 °c a při této teplotě se za mí chání udržuje 15 až 60 minut. Za těchto podmínek docházív daných podmínkách minimální. Izolací surového produktu a jeho přečištěním na sodnou sůl se získá produkt lepší kvality(zcela zbavený diaulfonové kyseliny) 5 výtěžkem 86 až 88 theorie na výchozí 2.5-dich 1 orani 1 inąvedle zvýšené výtěžnosti samotného produktu lze očekávet1 vyšší výtěžnost následných pyrazolonovýoh derivátů vzhledemk lepší kvalitě....

Způsob výroby mikroporézního nosiče s vypařovacím inhibitorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 262740

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nykl Ilja, Bartoň Karel, Kňourek Jaroslav

MPK: C23F 11/02, C23F 15/00

Značky: způsob, inhibitorem, nosiče, mikroporézního, vypařovacím, výroby

Text:

...se směs homogenizuje až do vytvoření hydrogelu kyseliny křemičité, z níž se poté tvarují granule s následným sušením po dobu 5 až 24 hodin při teplotě 15 až so °c. iZákladní výhoda způsobu výroby mikroporézniho nosiče spočívá V msžnosti využití dostupného anorganického pojiva k výrobě granuli s vysokým obsahem vypařovacího inhibitoru jednoduchým způsobem. Dále umožňuje vysoké nasyceni granulí vypařovacím inhibitorem, přičemž připrocesu...

Způsob výroby vlákanného útvaru, zejména příze, ze směsi srážlivých, nesrážlivých nebo méně srážlivých vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 262705

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D02G 3/04

Značky: srážlivých, nesrážlivých, směsi, výroby, méně, vlákanného, vláken, příze, způsob, zejména, útvaru

Text:

...s netrhanými polyakrylnitrilovými vlákny se srážlivostí vyšší než 10 , nebo se směsí polyakrylnitril vlna, po mísení následuje výpřed česané příze vlnařským způsobem, načež se příze po sksní objemuje.vlákna TESIL nebo GRIZUTEN. lřolyesterové vlákno je použito jako řezanec z řezaciho konvertoru, což je operace méně ná ročná na energií a řezaci konvertory svoji cenou jsou 1 ev nějäí než konvertory trhací. Dále zde dochází k...