Patenty so značkou «výroby»

Strana 126

Způsob výroby granulovaného hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263945

Dátum: 12.05.1989

Autor: Šulc Josef

MPK: C05D 5/00

Značky: způsob, horečnatého, hnojiva, výroby, granulovaného

Text:

...protože část siranového iontu je vázána jako málorozpustný sádrovec. Dále pak kieserit granulovaný podle vynálezu poskytuje rostlinám horčík během delšího obdobi, protože V pevné fázi působí vodorozpustný hořčík ze síranu, později z .má 1 orozpustného~ hydroxidu hopřečnatého. Zároveň tento hydroxid hořečnatý příznivě ovlivňuje půdni reakci. Množství hydroxidu hořečnatého V granulátu je ekVivalentní hydroxidu vápenatému obsaženém V...

Estery arylalkanových kyselin s 1,3-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263920

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří

MPK: C07C 69/612

Značky: 1,3-diglyceridy, kyselin, výroby, způsob, estery, arylalkanových, jejich

Text:

...2ale s podstatně nižším ulcerogenním účinkem 1/7 až 1/10 indomethacinu vedle menšího inhíbičeního účinku na biosynthesu prostaglandinů.Způsob výroby esterů arylalkanových kyselin s LB-diglyceridy obecného vzorce I,podle vynálezu spočíva v tom, že se na snadno dostupné substituované arylalkanové kyseliny obecného vzorce IIkde Ar a R 1 mají vpredu uvedený význam,ve formě halogenidu působí LS-diglyceridem obecného vzorce lllkde R má...

Způsob výroby zápustkových výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263911

Dátum: 12.05.1989

Autori: Jelša Július, Matějovic Karel, Lüftner Antonín, Novotný Vojtěch, Flandera Ferdinand

MPK: B21K 1/76, C21D 9/34, B21J 5/02...

Značky: způsob, výroby, zápustkových, výkovků

Text:

...za současného fixnvání unetvářeného objemu dokován na konečný tvar a rozměry.V další operací je v zápustce s celoplošným konečným tvarem použité již pro předkování dokován zbývající objem. Při kovaní první části na konečné rozměry se postupuje od středu směrem k výronkové drážce a doporučuje se, aby první operace obsáhla větší podíl práce než operace dokončovací.Výhoda způsobu výroby zápustkových výkovků podle vvnálezu spočívá v tom, že i...

Způsob výroby bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263910

Dátum: 12.05.1989

Autori: Žmolil Přemysl, Filáček Ladislav, Kotlán Josef, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, výroby

Text:

...množství vodné fáze v jednotlivých fázích doplñováním destilovanou vodou.Podstata spočíva V tom, že po reakci se reakční směs ředí vodnou iázi z extrakce,ke které může být přidáno malé množství přísady, komplexující přítomné ionty těžkých kovů, hlavně železa, např. citrónové,oxalové, Vinné kyseliny, nebo chelat-onů. jako vody pro extrakci se pak užívá vodná fáze ze stripoväní těkav.ých složek vodní parou. Dokonalou extrakci na protiproudé...

Způsob výroby kyseliny trichlorizokyanurové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263900

Dátum: 12.05.1989

Autori: Klimšová Eva, Hradil Jiří, Schierová Eva

MPK: C07D 251/36

Značky: výroby, způsob, trichlorizokyanurové, kyseliny

Text:

...vložená kyselina kyanurová z 95 0/0 přítomna ve formě dichlorizokyanuranu sodněho, zbytek tvoříjiné rozpustné formy. ChlorodusIku vzniká méně, než 0,5 g na 1 mol kyseliny kyanurové. Takto získaný roztok se dochloruje ve druhém stupni v kontinuálně lprarcujícím reaktoru typu kolony s míchadlem. Chlorace ve druhém stupni probíhá při teplotě 15 až 45 C za atmosfěrického, případně mírně sníženěho tlaku, pH se v průběhu reakce udržuje přídavky...

Způsob výroby šumivého sladového nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263893

Dátum: 12.05.1989

Autori: Janík Petr, Černohorký Vladimír

MPK: C07C 11/00

Značky: způsob, šumivého, sladového, výroby, nápoje

Text:

...esence,výhodné muškát, .au takto upravené médium se ponechá kvasit V kvasných .tancich 1 .až 30 dnů při teplote 10 až 30 °C a potom 1 až-30 dnů při rteplotě 0 .až 10 °C. Po prokvašeni se .nápoj ztiltruje a stočí do lahvi.jNový způsob výroby má proti původnimu způsobu výhodu v tom, že při velkoobjemovém kvaše-ní v- tanku odpadá nutnost temperovaných skladů pro kvašení nápoje v .Lawhvi a dále odpadá manipulace s přepravkami přivýroby šumĺvéhů...

Způsob výroby srážených feritů magnetitového popřípadě magnetoplumbitového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263880

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: C01G 49/02

Značky: srážených, popřípadě, magnetoplumbitového, magnetitového, feritů, výroby, způsob

Text:

...nich přivádět a vmíchávot bud civojmocné ionty od atoniového čísle. 50 nelbo také některé jcdnomocné ionty. Pritom koncentrace musí ztajištovat po vytvoření feritu ta spotrebe vání všech složek pro vytvoření feritu do~ stažení bodu varu zhývajiciho matečného roztoku nad 120 °C, nejlépe přes 140 ic. Dosežení této ,podmínky je reálne, neb-ot hydroxid sodný s vodou vaří do bodu tání 322 °C, hydroxid rubidný do 300 °C, hydroxid lithný do 445 C o...

Způsob výroby aromatizovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263874

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hrbek Milan, List Jaroslav, Němec Zbyněk, Schwarz Walter, Svoboda Vladimír

MPK: A23D 5/02

Značky: výroby, způsob, aromatizovaného

Text:

...8 kg potravinářského sójoveho lecitínu, 3,6 kg červeného potravinárskeho barviva do masla, 10 kg sušeného mléka a 0,6 kg kyseliny sozrbové. V jiné nádrží se v 53 kg pitné vody zahřáté na8 D °C postupně rozpustilo 10 kg kuchyňské soli, 0,36 kg glutamanu sodného a 14,5 kg, masového aróma. Do tuk-ové násady přečer pené .do ,emvulzní vany a míchané vrtulovým míchadlem se přidala pripravené vodná fá ze. Vzniklá disperze se potom načerpala do...

Způsob výroby amfoterního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263845

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mikulcová Dagmar, Novák Jan, Skalský Jiří, Kovář Pavel, Zeman Ivo, Krob Václav, Šmidrkal Jan, Zajícová Hana, Červinka Karel, Kožíšková Ludmila

MPK: C11D 1/90

Značky: způsob, výroby, tenzidů, amfoterního

Text:

...tenzid lze aplikovat do vlasových a tělovych šampónů, koupelových pěn, prrostředkůpro intimní hygienu a řadypodle vynálezu má minímální dermální- Další výhodou způsobu amíoterního tenzidu podle vynálezu je to, že k této výrobě postačuje systém dvou reaktoru, .které jsou vybaveny běžným kotvovými míchadly. Výhodou rovněž je, že do reakční směsinení třeba přidávat organické novzpouštědlo. Výchozí sur-oviny pro výrobu amfoterního tenzidu...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kudrna Stanislav, Přikryl Josef, Poláček Karel

MPK: C08F 222/08

Značky: způsob, styrenu, výroby, vodorozpustných, kopolymerů

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...

Způsob výroby práškových substituovaných hexagonálních feritů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263820

Dátum: 12.05.1989

Autori: Boháček Jaroslav, Tér Martin, Pokorný Miroslav

MPK: B22F 9/24

Značky: substituovaných, výroby, feritů, hexagonálních, způsob, práškových

Text:

...500 cm 3. Do této soustav-y byl za míchání přilit i roztok Ti. K srážení byla použite směs vzniklá roz uštěním 42 g K 2 C 0 s a 20 g KOH v 450 cm H 2 O. Při teplotě 20 °C byl .roztok hydroxidiu a uhličitanu rovnomerné dávkovtán zaMe stroncium nebo haryum (příp. »jejich směs a x se pohybuje v rozmevzí 0,95 - 0,2.Výrobní postup je charakterizován tím, že roztok obsahující rozpuštěné soli uvedených kovů v.e stechiotmetrickém poměru je srážen...

Způsob výroby 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263819

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kysilka Vladimír, Wagner Jiří, Vacek Jan, Bedřich Zdeněk

MPK: C07D 405/04

Značky: způsob, výroby, 2-(2-furyl)-benzimidazolu

Text:

...furfuralbisulfitu je výhodné dávkovat kontinuálně, nebol pak je možno množství minerální kyseliny snížit až na 0,001 molu na 1 mol o-fenylendiamínu. V případě, že neník dispozici vhodné dâvkovací zařízení na o-fenylendiamin lze postup upravit tak,že roztok-ufurfurralbisillfitu se dávkuje kontinuálně a o-fenylendiamín se dávkuje šaržovitě v pravidelných intervalech tak, aby v reakční směsi byl stalý nadbytek soli o-fenylendiaminu s...

Způsob zpracování kyselých odpadních vod z výroby silikonových přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263818

Dátum: 12.05.1989

Autori: Scholle Stanislav, Zadák Zdeněk, Doležalová Ludmila, Hromádka Miloslav

MPK: C02F 1/04

Značky: kyselých, výroby, zpracování, silikonových, způsob, odpadních, přípravků

Text:

...kondenzační kolony oddělí voda jako velmi slabá cca 1 0/0 hmot.) kyselina chlorovodíková .a v deflegmátoru se zachytí alkohol pro skrápění této i vstupní destilační kolony. Alkylchlorid, který prošel detlegmátorem kondenzace jako plyn,se pak bežným způsobem pere, komprimuje a ochlazením zkapalní.Oba naznačené technologické postupy zpracování odpadních vod, jejichž složení není definováno a náhodné se mění, jsou z hlediska řízení výroby velmi...

Způsob výroby křemíkových dozimetrických diod s vysokou citlivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263809

Dátum: 12.05.1989

Autori: Látal František, Kits Ján, Sopko Bruno, Obraz Otakar

MPK: H01L 31/00, G01T 1/24

Značky: výroby, dozimetrických, citlivosti, způsob, vysokou, křemíkových

Text:

...na potíže reprodukovatelnosti,což souvisí s technologií vyroby.Dosaxvadní nevyhovující stav. řeší navrhovaný způsob vyroby, kterého podstata vynálezu spočívá v tom, že na křemíkovou de-s ku, tloušťky 2,5 mm a rněrného odporu 100.Q .cm s Hlaądkým povrchem, jehož bylo docíieno broušením a ieptäním, se naimplantuje z jedné strany bor B 1, popřipadě hliník AI nebo thalium T 1 o dávce větší2, než 2 . 101 íontů . cm s energií 160 keV a do druhé...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Pleva Milan, Petrůj Jaroslav

MPK: C04B 9/20

Značky: způsob, výroby, plniv, horečnatých, hydrátovaných

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263749

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krob Václav, Kořínek Jaroslav, Hrdina Pavel, Novák Jan, Mikulcová Dagmar, Šimek Stanislav, Prachař Otakar, Šmidrkal Jan, Nováček Alois, Kadeřábková Jitka, Šmidrkalová Eva, Votápek Václav, Kohout Josef, Hromas Josef, Kršňák František

MPK: C11D 1/62

Značky: způsob, kationaktivního, výroby, tenzidů

Text:

...vodě čiře rozpustný a lzeVtedy jej použít do čirých avivážních prostředků, které lzeaplikovat i ve formě sprejů. Pokud se nepoužije organickêho rozpouštědla, má kationaktivní tenzid pastovitý .vzhled a nelze jej aplikovat do čirých avivážních prostředků. Další výhodou kationaktivního tenzidu podle vynálezu je, že ješlze vzhledem k jeho nízke viskozitě použít do koncentrova ných avivážních přípravků. Výhodou rovněž je, že vzhledem k tomu, že...

Způsob výroby chalkogenidového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263739

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wachtl Zdeněk, Matušek Miroslav

MPK: C03C 3/32

Značky: způsob, výroby, chalkogenidového

Text:

...popřipadě z jiných inertních materiálů. Ta vení je třeba uskutečnit za značně vysoké teploty, neboř syntéza uvedených prvků probíhá při teplotách kolem 900 °o a vyšších. Při těchto vysokých teplotách je však křemen napadán taveninou, cožmá za následok uvolňování částic oxidu křemičitého S 102 ze stěnBinární chalkogenidy modifikujícich prvků lze snadno čistiť a desoxidovat před přikročenim ke druhému syntéznímu kroku různými známými...

Způsob výroby diamantem impregnovaného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263700

Dátum: 11.04.1989

Autori: Věreščagin Vitalij, Žornik Viktor, Dorožkin Nil, Kot Anatolij, Širokij Igor, Jarkovič Alexandr

MPK: B24D 18/00

Značky: způsob, nástroje, diamantem, výroby, impregnovaného

Text:

...velkou rychlostí vtlečení díementových zrn do materiálu polotovaru takovým způsobem a do takové hloubky, že je tím zajištěno jejich pevné uchycení. Tím je umožněno zvýšení koncentzace.diamAntových zrn v nâstrojí, přičemž je zároveň odstraněna možnost jejich vylamování z nástroje při provozu A tím dochází ke zlepšení provozních vlastností.Mimoto přispívá krátkodobé působení rázového impulau při kvalitním vpravení diamnntových zrn ke zvýšení...

Způsob výroby modifikovaných flotačních přípravků na bázi alkylsulfátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 263680

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malatinský Kornel, Müller Karel, Kontra Štefan, Machovič Vladimír, Zadák Milan, Prachař Otakar, Pedál Miroslav, Morák Milan, Šindelář Vlastimil

MPK: C11D 1/12, B03D 1/00

Značky: výroby, způsob, flotačních, sodných, bázi, modifikovaných, alkylsulfátů, přípravků

Text:

...po sulfataci bez desorpce ihned dál zpracovávat. sulfatace kyselinou sírovou nebo oleem vede také k použitelným produktům sulfatace, avšak pro nutný vyšší pfebytek sulfatačního činidla obsahují produkty sulfatace větší podíly kyseliny sírová.V každém případě je žádoucí kyselé produkty sulfatace co nejrychleji převést na sodné soli, protože při jejich skladování klesá časem stupeň dosažené sulfatace. Proto jsou pro sulfatací a další...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žák Zdeněk, Šrámek Karel, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: způsob, točivého, výroby, stroje, stator, elektrického

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....

Prostředek pro stanovení proteolytické aktivity a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263665

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/68

Značky: stanovení, výroby, aktivity, způsob, prostředek, proteolytické

Text:

...a je možno je stanovit např. spektło~ fotometricky, po odfiltrováni nebo odstředěni nerozloženého nerozpustnáho substtátu.vynález je dokumontován príklady.Azokasein byl v tenké vrstvě zahřiván v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 200 °cpo dobu 5 hodin. Po záhłevu byl tepelné modifikovaný azokasein opakované suependován ve2 až 4 roztoku hydroxidu sodného, dokud se uvolñovalo intenzivni hnědočervené až červená zabarvaní. Poté byl...

Způsob výroby povrchově hydrofilních kolonových výplní z organických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263649

Dátum: 11.04.1989

Autori: Linek Václav, Křivský Zdeněk, Šulc Jiří, Sinkule Jiří, Králíček Jaroslav, Raschig Gert

MPK: B01D 3/00

Značky: organických, polymerů, hydrofilních, povrchové, výplní, výroby, kolonových, způsob

Text:

...například nízkotlaký polyetylen, polyvinylfluorid a jiné halogenované polymery a kopolymery,popřípadě jejich směsi.Analogickým způsobem lze použít libovolné směsi teplotně stálých hydrofobních polymerů,např. polyvinylfluoridu, s libovolným hydrofilním polymerem nebo kopolymerem, jak jsou uvedeny v dalším, za předpokladu, že hydrofilní materiál, přidáváný v relativně malém množství,má nižší teplotu tavení a nižší viskozitu taveniny než základní...

Způsob výroby sušeného tlakového vzduchu s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263647

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Daniel, Břeclav, Hnátek Vladimír

MPK: B01D 53/26

Značky: tepla, využitím, výroby, tlakového, kompresního, vzduchu, způsob, sušeného

Text:

...je pro proces sušení příznivé. Pro případ nerovnoměrného provozu kompresorovny, zvláště při provozu více kompresorů na jeden sušič, je vhodné zachovat možnost elektrického příhřevu regeneračního vzduchu na potřebnou teplotu regenerace silikagelu 120 až 130 °C. chod pomocného topného tělesa je ovšem ovládán termostatem, takže nedochází k nadbytečné spotřebě elektrické energie. využitý regenerační vzduch, který má v důsledku vysokého obsahu...

Pokrm s vaječným bílkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263628

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lachoutová Dana, Vančíková Olga, Praha, Rysová Jana, Vavreinová Slavomíra

MPK: A23L 1/32

Značky: bílkem, způsob, výroby, vaječným, pokrm

Text:

...dosud uvedené příklady nízkoenergetických výrobků jsou výrobky na bázi žloutků a celých vajec. Bílek v koagulované formě je zde přítomen jako plnidlo nebo stabilizátor, podobně jako jiné bílkovínné preparáty. Tak je tomu např. u výrobku, který narokuje v majonéze obsah koagulovaného a šlehaného vaječného bílku V nízkém procentu (0,57 hmot.) a to vedle želírujícíoh 5 stabilizačních přísad (EP 134 196). Tento výrobek však nelze označit za...

Způsob výroby ložiskové pánve s tlumicím a antifrikčním obložením pro kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 263612

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ešov Anatolij, Bajborodov Jurij, Litvinov Jevgenij, Morskov Vladimir, Sergejev Alexandr, Kodnir David, Manenkov Jurij, Pokrovskij Igor

MPK: B21K 1/05

Značky: ložisko, ložiskové, způsob, antifrikčním, kluzné, tlumicím, pánve, výroby, obložením

Text:

...slisováním dvou obrobků se dvěma fluoroplastovými deskami je však účelne jen za uvedených podmínek, protože jen za těchto podmínek se dosahuje pronikání fluoroplastových tyčinek až do hloubky rovné třem až pěti průměrům drátu spirál. Tato hloubka průniku zaručuje pevné spojení fluoroplastové desky s obrobkem tvořeným drátěnými spirálami, jakož i stabilitu charakteristík pružnosti a tlumenítakto vyrobené ložiskové pánve.Je také účelne, když...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Hronec Milan, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Futrikanič Jozef, Ambrož František, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, výroby, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Ambrož František, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, výroby, zmesí, cyklohexanolu, spôsob

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Ambrož František, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Sabadoš Július

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Lichvár Milan, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Bakoš Ján, Banhedyi Erich, Košuth Jaroslav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, oxidáciou, spôsob, výroby, cyklohexanonu, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Stabilizačný aditív kvapalných hnojív a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263556

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gabčo Milan, Vážny Emil, Hutár Eduard, Štec Boris, Kopinič Vladimír, Teren Ján

MPK: C05G 3/00

Značky: stabilizačný, hnojiv, výroby, kvapalných, spôsob, aditiv

Text:

...hnojiv má celý rad ekonomických prednosti (jedná sa o vedľajší produkt výroby extrakčnej fuosforečnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojív, použitie l-lzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relatívne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFe pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov HzsiFs sa zvyšujú náklady na prepravu a...

Substituované aryloxyaminopropanoly a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263555

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gsöllei Jozef, Švec Pavel, Borovanský Alois, Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Bezeková Mariana, Beneš Luděk, Béderová Eva

MPK: C07C 101/00

Značky: substituované, spôsob, aryloxyaminopropanoly, výroby

Text:

...v zriedenej lcyselíne clilóroxroclíkoxrej, prrtrepe étermn a z oddelenej vodnej fáze alkalizáciou uvolnená báza vytrepe do éteru. Z tohto roztclku je možné bázický ester previesť priamo na žiadanú sol a tú ďalej čistiť kryštalizáciozi z organického rozpúšťadla alebo zo zmesi organických rozpŕlštadirxl.Zo soli s orgganickýini kyalrliuiami prichádzajú do úvahy hydrotthloríd, hydrobromid,síran, fosforečnan, prípadne zo solí s anorganíckými...

Způsob výroby za studena válcovaných ocelových pásů určených pro kalení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263547

Dátum: 11.04.1989

Autori: Filip František, Místecký Emerich, Bořuta Josef

MPK: B21B 1/28

Značky: způsob, určených, oceľových, pásu, válcovaných, kalení, studena, výroby

Text:

...přímo válcují za studena bez mezižíhání až na konečnou tlouštku, což sice v důsledcích výrazně urychluje austenitizaci při ohřevu ke kalení, ale obzvláště u podélně nědělených pásů z legovaných oceli často z důvodů nadměrného zpevnění válcováním za studena v součinnosti s mikrotrhlinami na hranách pásů dochází k jejich roztržení při průchodu zušlechtövací linkou nebo obzvláště u tenších pásů dochází ke ztrátě jejich tvarové stabilityv...

Způsob výroby průběžně zušlechtěného drátu z uhlíkatých a chromvanadových ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263532

Dátum: 11.04.1989

Autori: Staněk Jiří, Neuhöfer Lubomír

MPK: B21B 1/16

Značky: zušlechtěného, průběžné, uhlíkatých, oceli, drátu, chromvanadových, výroby, způsob

Text:

...úběrem 15 až 20 .Způsob výroby prúběžně zušlechtěného drátu podle vynálezu snižuje pracnost výroby, spotřebu elektrické energie a odstraňuje tažení drátu s nevhodným povrchem po loupáni. Záverečná de~ formace vzhledem k odstranění povrchových ved loupáním je oproti dosavadnímu způsobu výrazně sníženaç Tim se snižují nároky na organizaci výroby. Vynález zaručuje dosažení kvalitnějšího povrchu a vyšších hodnot zúžení, ohybů i krutů na...

Způsob výroby uhlíkových vláken pro automobilové zapalovací kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263523

Dátum: 11.04.1989

Autori: Martinová Jana, Holeček Rudolf, Grégr Jan, Mňuk Jiří

MPK: H01B 1/12

Značky: způsob, uhlíkových, výroby, kabely, vláken, zapalovací, automobilové

Text:

...způsob výroby uhlíkových vláken pro zapalovaci automobilová kabely, jehož podstata spočivá v tom, že polyakrylonitrilové vlákno se 60 až 100 Z polyakrylonitrilu v polymeru a jemnosti monofilu 0,6 až 2,4 dtex a počtu monofilů ve svazku 1000 až 40000 se nejprve tepelné stabilizuje při teplotě 190 až 3 o 0 °c při konstantni délkové změně vlákna v rozmezi -10 až 30 Z a výsledné měrné hmotnosti stabilizovaného vlákna 1,35 až 1,45 g/cm 3 a...

Způsob výroby rybářských nástrah

Načítavanie...

Číslo patentu: 263508

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borůvková Lenka, Koutník Jiří, Brož Jiří

MPK: A01K 85/04

Značky: rybářských, nástrah, způsob, výroby

Text:

...odstraňuje způsob výroby rybářských umělých nástrah dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že povrch nástrahy je opatřen vrstvou nitrocelulozového emailu a po jeho zaschnútí se nanáší diamantový flitr s epoxidovou pryakyřicí, které se následně vytvrdí.Povrchovou úpravou umělých rybářských nástrah podle vyná~ lezu se docílí dokonalý hladký lesk a lámáni světla při pohybu nástrahy vodou, stálosti a trvanlivosti barevných odstínů....

Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263424

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk

MPK: F16J 15/00

Značky: výroby, materiály, vakuový, způsob, kovovými, kompozitními

Text:

...vytvořeným lepenim respektive tmelenim. nový technický účinek, zejména v tom, že jeho trvanlivost je dlouhodobá, protože na rozdíl od syntetických pryskyŕic, například na bázi epoxidů, které se při rozdilných teplotních roztažnostech spojovaných kovových a kompozitnich materiálů snadno odlupuji, je u vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu těsnost spoje zajiščována stálým tlakem pružné deformované trubky z...

Spôsob výroby betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263391

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bruthans Zdeněk

MPK: C04B 24/00

Značky: betónovej, spôsob, zmesí, výroby

Text:

...po 60 až 180 sekundách sa pridá prísada so stekujúcim účinkom.Zvýšenie účinku dosiahnuté podľa vynálezu je zrejmé z príkladov prevedenia. vyrábala sa zmes portlandského cementu a normového piesku s v/c 0,45, ku ktorej sa pridávali v rôznej dávke stekucovače v rôznej dobe od momentu pridania zâmesovej vody. Zislovala sa tekutost po vyrobeni zmesi ako aj opakovane tekutoatw tej iatejJzmesi~po«uplynutí dalších ž 0 minút. Tekutost sa merala...

Spôsob výroby motorovej nafty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263359

Dátum: 11.04.1989

Autori: Palkovik Milan, Jankovič Július, Šajmír Teodor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hlinšťák Karel, Kopernický Ivan, Maňák Jiří, Tesař Ilja

MPK: C10G 45/04, C10G 7/00

Značky: nafty, motorovej, spôsob, výroby

Text:

...spôsobu podľa tohto vynálezu. ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Atmosférickou destilaciou zmesi romaškinskej a ápadosibírskych sírno-parafiniokýchrôp sa získava okrem raíinérskych plynov frakcia 5 t.v. 35 až 180 °C, tvoriaca primárny benzín, v množstve okolo 18 t hmot., dalej s t.v. 180 až 280 °c ako petrolejová frakciav množstve okolo 12 8 hmot., resp. frakcie o t.v. 240 až 360 °C ako frakcie plynového olejav množstve okolo...

Spôsob výroby tvarových výkovkov z trieskového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263355

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosák Peter, Paulovič Igor, Podolský Michal

MPK: B21J 1/00

Značky: výroby, tvarových, trieskového, výkovkov, spôsob, odpadů

Text:

...tvrdost je vplyvom mierneho zakale 3 263355nia pri ochladeni po kovani vyššia, čo možno považovať za vyšší účinok. za technický pokrok treba považovať jednu 2 nových možností bezstratového spôsobu znovuspracovania trieskového odpadu so značnými energetiokými, čaeovými a čo do počtu operácii podstatne nižšími nárokmi. Kovanie trieskového odpadu vykazuje všetky výhody presněho kovania. Kovaním pôrovitých výliskov v uzavretej zápustke sa vyrobi...

Spôsob výroby kyseliny glukonovej a jej solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263351

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenberg Michal, Stanek Stanislav, Augustín Jozef, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Pápayová Iveta, Šturdík Ernest

MPK: C12P 7/58

Značky: spôsob, glukonovej, výroby, kyseliny, solí

Text:

...na použite hore popísaného konkrétneho prostredia alebo na použitie prostredia popísaného v uvedených príkladoch.V súlade 5 vynálezom obsahuje fermentačné médium D-gluközu v počiatočných koncentráciach zhruba od 10 do 30 E (hmotnost/objem) s výhodou od 16 do 20 R (hmotnosť/objem). Tieto koncentrácie sú optimálne pre rast biomasy s vysokou aktivitou glukozooxidázy. Po poklese koncentrácie glukózy vo fermentačnom médiu na hodnoty nižšie...