Patenty so značkou «výroby»

Strana 124

Nosič na bázi celulózových vláknitých útvarů pro aplikaci látek fumigací a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264506

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jahoda Jaroslav, Kacafírek Stanislav, Veselý Vladimír, Bacílek Jaromír

MPK: A01N 25/08

Značky: bázi, fumigací, celulózových, výroby, útvaru, látek, nosič, způsob, vláknitých, aplikaci

Text:

...Dále obsahuje látky ovlivňující proces hoření, např. dusičnan nikelnatý, dusičnan měďnatý a kobaltnatý. Látky regulační jsou dusičnany kovů alkalickýcb zemín nebo látky působící jako akumulátory tepla, minerální soli stabilní do 1 000 °C, polykřemičitany alkalickýcb kovů.Výhoda nosiče dle vynálezu je v tom, že neobsahuje látky reagující za studena se složkamí přípravků běžných pro ochranu rostlin. K aplikaci na nosič dle vynálezu jsou...

Způsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264489

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fiala Jiří, Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, metylmetakrylátu, způsob

Text:

...rozpouití v organické tázi. síran železnatý zajištuje inhibici polymerace zejména pri amidsci. Płíznivě se zde projevuje také jeho působení na potlačení vedlejäích reskcí, které je zřejmě 2 porovnání kvalitstivnich analýz na tenkých vrstvách. Musí však být zajištěno. aby použitá surovina obeahovele jen zanodbetelné množství síranu železitého nebo aby nedošlo k jeho kvantitativnímu vzniku přímo při reekci oxidací prítomných vzdušným...

Způsob výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264476

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kanclíř Robert, Langer Jiří, Bělík Vladimír, Kučera Václav, Sedláček Jiří

MPK: B22D 43/00, B22D 21/00, B22C 9/08...

Značky: výroby, keramické, filtrační, pěnové, filtrací, kovů, roztavených, tvárnice, způsob

Text:

...mstrice, pro odstranění přebytečné keramické suspenze, podrobí odstředění.Výhodou zpúsobu výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů podle vynálezu je, že při výrobě nedochází k zaslepování otevřených póro v polyuretanové matrici keramickou suspenzí a tím k zmenšováni průtočnosti roztaveného kovu pěnovou keramickou filtrační tvárnicí. Další výhodou je, že průměr pôrů a tlouščke stěn mezi jednotlivými póry...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Dvořáková Alena, Pihera Pavel, Fišnerová Ludmila, Michalský Jiří, Přehnal Arnošt, Ferenc Milan, Grimová Jaroslava

MPK: C07D 209/28

Značky: výroby, způsob, indometacinu, kyselinou, esterů, tropovou

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Způsob výroby 5,6-dihydro-5-azacytidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264456

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Jiří, Pískala Alois, Česneková Barbara

MPK: C07H 19/12

Značky: výroby, 5,6-dihydro-5-azacytidinu, způsob

Text:

...triazinového jádra ke snižováni výtěžků. Isolace volného dihydroderivátu vzorce I se provádí s výhodou ionexovou technikou. Jako kaŕboxylová kyselina se osvědčila komerčné dobře dostupná kyselina octová. Jelikož blokovaný 5-azacytidin je citlivějši vůči hydrolýze než volný 5-azacytidin, je vhodné redukci blokovaných nukleosidů provádět ve směsi karboxylové kyseliny a 2,2-dimethoxypropanu, který zaručuje bezvodnost reakčniho prostředí....

5,6-Dihydro-5-azauridin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264455

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Jiří, Česneková Barbara, Pískala Alois

MPK: C07H 19/12

Značky: způsob, 5,6-dihydro-5-azauridin, výroby

Text:

...provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) a 2,2-dimethoxypropanu (2 ml) se ponechá 24 hodiny stát při teplotě místnosti v uzavřené bañce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a kovalentni adukt 2,3,5-tri-O-benzoyl-5-azauridinu s methanolem (0,590 g 1 mmol). Směs se 7 hodin intensivně magneticky michá při teplotě místnosti a nerozpustný materiál se odsaje přes fritu. Materiál na frítě se promyje postupně...

2-Deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264454

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Jiří, Česneková Barbara, Pískala Alois

MPK: C07H 19/12

Značky: výroby, způsob, 2-deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin

Text:

...s anorganickou či organickou kyselinou, se provádí roztokem alkoxidu alkalickéno kovu i V alkanolu s 1 až 4 atomy uhliku, s výhodou methoxidem sodným v methanolu.V dálšim je vynález bliže objasněn V přikladech provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) ą 2,2-dimethoxyptopanu (2 ml) se ponechá 24 hodin stát při teplote mistnosti V uzavřené baňce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a 2-deoxy-3,5-di-o-p-to 1...

Způsob výroby vápenaté soli kyseliny 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264450

Dátum: 14.08.1989

Autori: Michalský Jiří, Hájíček Josef, Brůnová Bohumila, Ferenc Milan, Hrbata Jiří, Pihera Pavel

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, výroby, kyseliny, vápenaté, 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové

Text:

...chloridu cínatého. Směs se za mícháni zahřeje během 0,5 h k varu, přičemž dojde k rozpuštění pevné fáze. Po 2 h míchání za mírného varu se reakční směs ochladí, pevná látka se odfiltruje a promyje se 10 ml kyseliny octové. Ke spojeným filtrátům se přidá 250 ml chloroformu a 250 ml vody a po protřepání se vodná fáze oddělí a extrahuje 40 ml chloroformu. spojené chloroformové výtřepy se promyjí 2 x vodou (100 a 50 ml) a potom se extrahují 250 ml...

Způsob výroby přítlačných kroužků grafitových a podobných ucpávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264422

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/16

Značky: prítlačných, výroby, grafitových, ucpávek, podobných, způsob, kroužků

Text:

...nitridací při teplotě 600 °C. Funkční čelní strana je opatřena kapilárním pájením vrstvou z mědi, niklu, zinku, cínu, stříbra a jejich slitin. Funkční čelní strana je pokryta depolarizační ochrannou vrstvou, například oxidu.Výhoda takto vytvořeného pžítlačněho kroužku spočíva ve výrazném snížení korozních vlastností a zlepšení charakteristík opotřebení jak funkční čelní strany přítlačného kroužku,tak i protilehle umístěně grafitové ucpávky....

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264414

Dátum: 14.08.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: ložiska, radiální, výroby, segmentů, víceplochá, způsob

Text:

...segmenty upevní a opracujíse jejich vnitřnínfunkční válcové plochy.Vyěěího účinku se dosahuje tím, že lze pomocí jednoho přípravku zhotovit segmenty pro několik různých průměrú ložiskových čepů při zachování vnějšího úložného průměru Iegmentů, což múza následek úsporu nákladů na výrobu více přípravkü. současně dochází ke zvýšení produktivity práce.Příklad konkrětního provedení vynálezu je schemąticky znázorněn na pžipojených výkresoch. kde...

Způsob výroby nitrilů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264405

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrů Miroslav, Švarc Josef, Pavlíček Jiří, Konečný Dušan, Sochor Vladimír, Klátil Miroslav, Konečná Věra, Matouš Vladimír, Kroupa Jaroslav

MPK: C07C 149/237

Značky: způsob, kyseliny, nitrilu, beta-alkylmerkaptopropionové, výroby

Text:

...a snížení barevnosti produktu. který může být pro některé aplikace použitelný bez dalšího dočiščování nebo po málo nákladné dočištění, např. po extrakci reakční směsi vodou. Postup je zvlášt vhodný pro výrobu solí kyselín, které se získají hydrolýzou nítrilové skupiny aduktu merkaptanu a akrylonitrilu.P ř í k 1 a d 1 (srovnávací) Příprava nitrilu kyseliny beta-teme.dodecylmerkaptopropionové.Do 1 litru trojhrdlé baňky s michadlem, teploměrem...

Způsob výroby alkylesterů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264404

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Souček Ivan, Konečný Dušan, Závodský Pavel, Švarc Josef, Klátil Miroslav, Grmela Vladimír, Matouš Vladimír, Konečná Věra, Trněný Jaromír

MPK: C07C 149/20

Značky: kyseliny, způsob, alkylesterů, beta-alkylmerkaptopropionové, výroby

Text:

...reakčních složek je z hlediska nároků na doěištování produktu obvykle výhodné volit co nejblíže stechiometrickému.Výhodou postupu podle vynálezu je zejména vysoká reakční rychlost, nízká náklady na katalyzátor, nízká spotřeba vedlejších surovín a nízky obsah zhytkového merkaptanu V produktu,který pro některé aplikace může být použit bez dalšího dočištování nebo po málo nákladném V dočištění (např. po extrakci vodou). Postup je zvlášč...

Způsob výroby výkovků rozměrných lopatek parních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264397

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: parních, lopatek, výkovků, turbin, způsob, výroby, rozměrných

Text:

...nízkotlakého stupr ně parní turbíny ze slitiny titanu typu Ti 6 Al 4 V o celkové dál ce výkovku 1243 mm a šířce listu cca 200 mm. Výkovek byl vykován na lisu o lisovacím tlaku 105 MN tím způsobem, že z předkovku rotačního proměnlivého průřezu byl výlisován tvar lopatky v nenakrouceném stavu. Po ostřižení výronku byl list lopatky v členěné nakrucovací zápustce nakroucen a v zápustce pro finální tvar byla provedena kalibrace výkovku.Detailní...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264359

Dátum: 12.07.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: víceplochá, segmentů, ložiska, výroby, způsob, radiální

Text:

...V tom, že se kluzná výstelka válcového pouzdra opracuje na konečný tvar a rozměr, válcové pouzdro se podélně rozřeže nejména na tři segmenty,ktoré se aonou na vícep 1 ocý trn a opracují se jejich vnějš plochy.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že oopsanýmzpůsobem vroby segmentü se dosáhne vyssí kvality povrchu kluz 264 3592 ných ploch a přesností jejich geometrického tvaru. Tím se ome zí vibrace za provozu, snlzl se...

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264350

Dátum: 12.07.1989

Autori: Ramuz Henri, Marti Fränzi, Märki Hans Peter, Jaunin Roland, Branca Quirico

MPK: C07C 87/457

Značky: derivátů, tetrahydronaftalenu, způsob, nových, výroby

Text:

...fosforečnou kyselinou, cítronovou kyselinou, mravenči kyselinou, maleinovou kyselinou, octovou kyselinou, jantarovou kyselinou, vinnou kyselinou,methansulfonovou kyselinou, p-toluensulfonovou kyselinou apod. Takovéto soli se mohou s ohledem na stav techniky a s přihlédnutím k povaze sloučeniny, která se převádi na sůl,připravovat metodami, které jsou pro každého odborníka bez dalšího zcela zřejmě.Výhodné se postupem podle vynálezu...

Způsob výroby nových 1H, 3H-pyrrolo-(1, 2-c)thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264349

Dátum: 12.07.1989

Autori: James Claude, Fabre Jean-louis, Lavé Daniel

MPK: A61K 31/44, C07D 513/04

Značky: nových, 3h-pyrrolo-(1, výroby, způsob, derivátů, 2-c)thiazolových

Text:

...mají zajímavé farmakologické vlastnosti, které jsou současně doprovázeny nízkou toxicitou těchto látek. Tyto sloučeniny jsou účinné v inhibičních koncentracích Clso V rozmezí 1 až 1 000 nM při zkoušce na antagonismus fixace (3 H)-1-O-oktadecyl-2-0-acetyl-2-ns-1-glycerofosforyl-3-cholinu(PAF -triciovaný acetéter) na receptory krevních destiček při následujicím pokusua) příprava promytých krevních destiček králikaSamcům novozélanských králíků...

Způsob výroby chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264345

Dátum: 12.07.1989

Autori: Vasvár Lelle, Horváth Ágnes, Hermecz István, Ritli Péter, Pajor Anikó, Kovács Gábor, Szüts Tamás, Baloch Mária, Kereszturi Géza, Sipos Judit

MPK: C07D 403/10

Značky: kyselin, způsob, výroby, chinolinkarboxylových

Text:

...aminy jako pyridin, 1,5-diazabicyklo/5.4.D/undec-5-en, 1,5-diazabicyklo/4.3.0/non-5-en, 1,4-diazabicyklo/2.2.2/oktan. z anorganíckých bázi je možno uvést hydroxidy nebo uhličitany alkalickýoh kovů nebo kovů alkalických zemin. S výhodou se jako činidlo, které váže kyselinu,užije uhličitan draselný, hydrogenuhličitandraselný, hydroxid sodný, hydroxid vápenatý a podobné nebo je také možno užít přebytek aminu obecného vzorce...

Způsob výroby fólie jako mezivrstvy pro bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264335

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pabst Horst

MPK: B29D 7/01, B29K 29/00

Značky: bezpečnostní, mezivrstvy, výroby, způsob, fólie

Text:

...Británie č. 1 271 188, je nutno použí pro výrobu tohoto polotovaru teploty asi 80 °C.Pro výrobu fólií podle uvedeného vynálezu je možno použít všechny změkčené polyvinylbutyraly, které jsou vhodné pro výrobu fólií pro bezpečnostní Vrstvená.sklaTěmito polyvinylbutyraly jsou zejména polymeťy. které obsahují vinylalkoholové jednotky v množství v rozmezí od 10 do 30 hmotnosti, ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu v množství v rozmezí...

Způsob výroby aminoalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264332

Dátum: 12.07.1989

Autori: Schinozaki Haruhiko, Satoh Masaru, Moritoh Naoya, Kamishiro Toshiro, Masaki Mitsuo, Hashimoto Koichi

MPK: C07C 91/16, C07C 93/10

Značky: způsob, aminoalkoholu, výroby

Text:

...1 propan~l-ol Ľsv. Zikolova a L. Zhelyazkov. Farmatsiya,14, (5), 16 až 21 (1964) (CA, 62, 13 135 g). Shora uvedené publikace se však nezmiňujío tom, že by tyto známé sloučeniny měly blokujĺci účinky na glutamovou kyselinu. Pokusy prováděné autory tohoto vynálezu ukázaly, že zmíněné sloučeniny v porovnání se sloučeninami podle vynálezu mají codo blokováni glutamové kyseliny a co do své účinnosti na potlačováni a uvolñování rigidity...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Harada Masato, Miya Shinya, Yamada Sadahiko, Iljima Makoto

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: olefinu, polymeraci, výroby, katalyzátoru, způsob, pevného

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Způsob kontinuální výroby alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264322

Dátum: 12.07.1989

Autori: Neier Wilhelm, Dettmer Michael, Webers Werner

MPK: C07C 31/02, C07C 29/10

Značky: kontinuální, způsob, alkoholů, výroby

Text:

...hydratují na alkohol.Konverse bez zpětného vedení etheru odtahovaného s alkoholem činí 90 až 93 (vizpříklad 1). se zpětným vedením oddestilovaného etheru se dosáhne prakticky úplné konverse.Podle obrázku 2 se recyklovaný proud vede oběhovým vedením Ä do extrakčního reaktoru 2, ve kterém se při nižší teplotě, obzvláště V rozmezí 80 až 100 °C, pomoci vody vymývají ze zpětného proudu přítomné relativně vysoké podíly alkoholu. Alkoholu...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264317

Dátum: 12.07.1989

Autori: Meconi Reinhold, Wolf Michael, Hoffmann Hans, Zerbe Horst

MPK: A61L 15/03

Značky: farmaceutického, výroby, způsob, prostředků

Text:

...koncentrace je menší nebo rovná koncentraci nasycenosti.Pod přilnavou lepící vrstvou A je nanesena uzavíratelná ochranná vrstva, která se stahuje bezprostředně před použitím. Je z materiálu, který je pro součástí laminátu ne propustný.Obr. 2 udává průřez dalšího provedení podle vynálezu, opět s pětivrstevným zásobníkem. Na rozdíl od obr. 1 nalezá se mezi krycí vrstvou § a nejvyšší vrstvou se zásobníkem g samolepici mezivrstva. Tuto...

Způsob výroby dimethyletheru, popřípadě spolu s methanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264304

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chang Clarence, Bell Weldon

MPK: C07C 43/04

Značky: výroby, způsob, methanolem, popřípadě, spolu, dimethyletheru

Text:

...složek. Není uváděno, že by složení katalyzátoru (kromě obsahu hliníku mělo nějaký zvláštní účinek. Poměr Cr/(CuZn v katalyzátorech uvedenýchformou příkladu leží přibližně v rozmezi od 0,2 do 0,6. V patentu se rovněž uvádí, že vhodný molárni poměr H 2/C 0 v nasazovaném plynu je v rozmezi od asi 0,3 do asi 10. Syntézní plyn používaný v přikladech měl molárni poměr H 2/C 0 3.Proveditelnost přímé syntézy dimethyletheru byla püvodně...

Způsob výroby legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264301

Dátum: 12.07.1989

Autori: Yun Zixang, Hentrich Robert

MPK: C21C 7/10

Značky: legovaných, způsob, výroby, oceli

Text:

...s povrchem lázně V bodě dopadu a na složku kolmou k povrchu lázně.Průměrné složka dopadové rychlosti, kolmá k povrchu lázně, vztažená na fyzikální normální podmínky, má být účelně menší než 5 m.s-1, měřeno těsně nad povrchem lázně ve vzdálenosti asi 50 mm. Tato kolmá složka však může být menší než 3,5 m.s-1 a dokonce menší než 2 m.s 1. Uvedené hodnoty jsou vztaženy na normální fyzikálni podmínky, to znamená na teplotu 20 °C a tlak...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264300

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franceschini Jacqueline, Margarit Josette

MPK: A61K 31/35, C07D 307/82, A61K 31/34...

Značky: nových, způsob, výroby, dihydrobenzofuran, chroman-karboxamidů

Text:

...destilace se provádí ve vakuu do konstantní hmotnosti zbytku.Do jednotlivé banky s kulatým dnem se predloží 107 g jemně rozemletého N-2,5-dichlorpentyl j-6-ethylsulfonylchroman-S-karboxamidu a 203,5 g l-cyklohexenylmethylaminu. Obsah baňky se 2 hodiny zahřívá na 60 °C .a výsledný roztok se nechá 48 hodin V sušárně při teplotě 60 °C. Po přidání vody a 30 m 1 300/0 roztoku hydroxidu sodného se amin oddestiluje. Směs se ochladí a vyloučená...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264299

Dátum: 13.06.1989

Autori: Giles David, Joppien Hartmut, Neh Harribert, Bühmann Ulrich

MPK: A01N 43/56

Značky: akaricidní, složky, insekticidní, výroby, způsob, prostředek, účinné

Text:

...fosfatidylethanolaminu, N-acylfosfatidylethanolaminů, Íosľatidylinositu, fosľatidylserinu, lysolecithinu a iosfatidylglycerolu.Účelně se uvedené účinné látky nebo jejich směsi používají ve formě prostředků,jako prášků, posypů, granulátů, roztoků, emulzi nebo suspenzí, za přídavku kapalnych nebo/a pevných nosných látek, popřípadě ředidel a popřípadě adheziv, smáčedel, emulgátorů nebo/a dispergátorü.vhodnými kapalnými nosnými látkami...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264298

Dátum: 13.06.1989

Autori: Ferber Hubert Peter, Binder Dieter, Rovenszky Franz, Schrör Karsten

MPK: C07O 333/32, C07D 409/02

Značky: výroby, dusíkatých, arylmethoxythiofenových, způsob, derivátů

Text:

...pro enterälní nebo parenterální podání. Ide o z farmaceutického hlediska přijatelné organické nebo íanorganické nosiče, jako jsou například voda, želatina, arabské guma,mléčný cukr, škrob, stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobne. Farmaceutické prostředky mohou mít pevnou formu, jako například tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo kapalnou formu, například roztoky, suspenze nebo emulze. Tyto...

Způsob výroby karbocyklických purinových nukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264290

Dátum: 13.06.1989

Autori: Morumoto Ryuji, Hamana Takumi, Taniyama Yoshio, Yammamoto Naoki

MPK: C07H 19/16

Značky: purínových, způsob, výroby, karbocyklických, nukleosidů

Text:

...uvedenému účelu používá vhodná účinná dávka sloučenin podle tohoto vynálezu v rozmezI 30 až 500 mg na 1 kg tělesné hmotnosti za den, s výhodou v rozmezí 100 až 300 mg na l kg tělesné hmotnosti za den. Požadovaná dávka je obvykle přítomna jako dvě, tři nebo čtyři dílčí dávky, které se podávají ve vhodných intervalech během dne. Podávání se může prováclět libovolnou cestou, včetně orální, rektálni, nasální a lokální například bukálni nebo...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264288

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franceschini Jacqueline, Margarit Josette

MPK: A61K 31/35, C07D 307/82, A61K 31/34...

Značky: dihydrobenzofuran, chroman-karboxamidů, výroby, nových, způsob

Text:

...50 °C.Do jednovtlitrové baňky s kulatým dnem se predloží 76 g 6-methylsulfamoylchrvoman-čl-karboxylové kyseliny, 200 ml chloroformu a 28,5 g triethylaminu, obsah baňky se ochladí na 0 °C a přikape se k ,němu 30,5 gramu ethyl-chlortormlátu, přičemž se teplota udržuje vnějšim chlazením ledem na 0 až 5 °C. Směs se při shora uvedené teplotě 30 minut michá, načež se k ní při teplotě 0 až 5 °C přikape roztok 55,5 g...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264287

Dátum: 13.06.1989

Autori: Ferber Hubert Peter, Binder Dieter, Schrör Karsten, Rovenszky Franz

MPK: C07D 409/02, C07D 333/32

Značky: dusíkatých, výroby, arylmethoxythiofenových, způsob, derivátů

Text:

...hnedého oleje, který se rozpustí V methanoltl a pak se smísí s přebytkem methanolnového r-oztolku kyseliny chlorovodíkoavé. Rak se směs odpaří a odparek se nechá překrystalovat z methan-olu.Takto zskaný krystalícký produkt se dělí mezi nasycený vodný roztok hydrnogenuhličitanu s-odněho a methylenchlorid, vodná fáze se ještě dvakrát extrahuje methylenchloridem, organické fáze se sliji, vysuší se síranem sodným, ztlltrují a odpaří. Odparek...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264286

Dátum: 13.06.1989

Autori: Wiebus Ernst, Konkol Werner, Cornils Boy, Bahrmann Helmut, Gick Wilhelm, Hahn Heinz-dieter, Bach Hanswilhelm

MPK: C07C 45/50, C07C 47/02

Značky: výroby, způsob, aldehydů

Text:

...ke snížení rychlosti hydroformylační reakce a tím k poklesu produktilvity katalyzátorového systému.Obzvlášť se osvedčilo upravovat koncentraci sulfoííovaííých nebo karboxylovaííých triarylfosfinü na hodnoty 26 až 28 0/0 hmot.,vztaženo na vodný roztok.Způsobem podle vynálezu se nechajíhydJÍOÍlOFHlYÍOVäÍ olefiny se 2 až 12 atomy uhlíku. Tyto olefiny mohou být líneární nebo rozvětvené s dvojnou nvazbou na konci nebo uvnitř. Příklady pro takové...

Katalyzátor pro výrobu maleinanhydridu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264284

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franchetti Victoria, Keppel Robert

MPK: B01J 27/195, B01J 27/18, C07C 51/16...

Značky: katalyzátor, výrobu, maleinanhydridu, výroby, způsob

Text:

...nizsi než 180 °C po dobu 1 až 10 hodin.Kalalyzüiorový prekursor se s výhodou vysuší při teplotě 100 až 150 °C.Kaialyzátorový prekursor se s výhodou praží při teplotě 200 až 290 °C po dobu alespoň dvou hodin.Kalalyzátorový preknrsor se s výhodou před pražením tvaruje na požadovanvou strukturu.líalcinace katalyzátorového prekursoru se s výhodou provádí tak, že se pražený katalyzátioroivý prekursor zahřivá v suché atmosiéře při teplotě 100 až...

Způsob výroby nových 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264283

Dátum: 13.06.1989

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, způsob, derivátů, 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových, výroby

Text:

...se podají sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu v kumulativní dávce 3 až 3000 tag/kg d-o vena jugularis. Po podání se sleduje vlív těchto látek na tlak v lenvé komoře srdeční LV dp/dt), tlak a průtok ve stehenní tepně a také srdeční objem lv. čase HZV a srdeční frekvence.Při provádění svrchu uvedených pokusů působí sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu statisticky významný, na dávce závislý vzestup tlaku v levé srdeční kom-oře...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264282

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Ammermann Eberhard, Graf Hermann, Rentzea Costin, Wahl Peter, Sauter Hubert

MPK: A01N 43/90

Značky: výroby, způsob, fungicidní, prostředek, účinných, látek

Text:

...způsobem popsaným v Organic Synthesis Coll., Vol. 1. str. 248, nebo v DOS 3227 388. Reakce těchto sloučenin kondenzace s aminoazoly obecného vzorce III se může provádět v prítomnosti či neprítomnosti rozpouštědel. ako rozpzouštědlia přicházeji v úvahu zejména alkoholy,jako ethanol, pr-opanoly, butanoly, glykoly nebo glykolmonoethery, diethylenglykoly nebo jejich monoethery, amidy, jako dimethylformamid, diethylformamid, dibutylformamid,...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264281

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pinter Garry, Sircar Jagadish

MPK: C07D 473/00, C07D 473/18, A61K 31/52...

Značky: purínových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...se míní stejna alkylová skupina,jak-o je uvedena výše s knoncovou hydr-oxyskupinou.Pojem arylová skupina zahrnuje nesubstituorvaný nebo substituo-vaný aromatický kruh, jak-o je například fenylová skupina nebo fenylnová skupina substituovaná atomem halogenu, jako například fluorem,chlorem, bromem nebo jodem, dále alkyloVou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, ako je například methylova skupina nebo ethylová skupina, dále hydroxyskupinou,...

Způsob výroby 1,3,5-triazintrionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264276

Dátum: 13.06.1989

Autori: Günther Andreas, Mohrmann Karl-heinrich, Gallenkamp Bernd, Schmidt Thomas

MPK: C07D 251/30

Značky: způsob, 1,3,5-triazintrionů, výroby

Text:

...příklady sloučenin obecného vzorce III lze uvéstPostup podle vynálezu k výrobě sloučenin obecného vzorce I se provádí výhodné bez ředidel. Výhodné se pracuje v přítomnosti nadbytku dialkylesteru uhličité kyseliny vzorce lll.Postup podle vynálezu se provádí za přítomnosti silných bázi. Zde nutno zvlâště uvést alkoxidy alkalických Ikowů, jako methoxid sodný a methoxid draselný nebo ethoxid sodný a ethoxid draselný.Postup podle vynälezu se...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hauk Rolf, Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00

Značky: železa, tekutého, způsob, předslitin, výroby, oceľových, surového

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264272

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: účinných, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, esterů, insekticídne, kyseliny, způsob, akaricídne, výroby

Text:

...nichž R 2 představujeZ-propylwovou skupinu,Z-butylovaou skupinu,Z-pentylovou skupinu,B-pentylovou skupícnu,Z-Inethylprop-Z-ylov-ou skujpínu,Z-Inethylbut-Z-ylolvou skupinu,cykloprwopylłovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMezíprodukty odpovídající shore uvedeInêmu obecnému vzorcí I, v němž R znamená alkoxyskupínu obsahující do B atomů uhlíku, které mohou sloužit k výrolbě výchozích...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264271

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: insekticídne, akaricídne, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, výroby, způsob, kyseliny, účinných, esterů

Text:

...Z-butylovou skupinu,Z-pentylovou skupinu, S-pemtylov-ou skupinu, Z-methyluprop-Z-yiov-ou skupinu, Z-me»th-ylbuit-Z-ylovuou skupinu, cyklopropylovou skupinu nebo cykl-ohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMeziprnodukty odpovídající shore uvedenému olbecnému vzorci I, v němž R znamená alk-oxyskupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, k-teré mohou sloužit k výrobě výchozích lćyselin obecného Ivz-orce II, je...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264266

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sircar Jagadish, Pinter Garry

MPK: A61K 31/52, C07D 473/18, C07D 473/00...

Značky: způsob, purínových, výroby, derivátů

Text:

...on NHCHO / NHCHO a lHÄN N NH HÄN N NH A c R Re r~ Ham R AFť-Cf-zm 5 R 5 n n- (N) , (IV) Výrazern alkyl s 1 až 4 at-omy uhliku se Výrazem hydroxyalkylová skupina s 1mini přimý ,nebo xrozvětvemý uhlovodikuový řetězec, který obsahuje až 4 automy uhliku,jako je napříkladmethylová skupin-a, ethylová skupina, prolpylová skupina, isoprvopylová skupina, butylová skupina, isobíitvlova skupina, sekundární butylová skupina nebo terciární butylová...