Patenty so značkou «výroby»

Strana 123

Spôsob výroby tuhého priemyselného hnojiva obsahujúceho amidický dusík

Načítavanie...

Číslo patentu: 264963

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila, Teren Ján, Gabčo Milan

MPK: C05C 9/00

Značky: výroby, spôsob, dusík, hnojiva, amidický, priemyselného, obsahujúceho, tuhého

Text:

...napríklad týchto prác pat. NSR č. 3 322 724 (bromo-nitro alkány), Aut. osved. NDR č. 215 075 (komplexy fenylêster diamidu kyseliny fosforečnej), Aut. osved. NDR č. 157 611 (Na, Cu, Mn a zn - ditiokarbamáty),pat. Europa č. 119 495 (S-hydrokarbyldiamid fosforo-triolát), pat. USA č. 4 528 020 (kyselina hydroxaminová, diaminofosfinylově zlúčeniny), pat./USA Č. 4 518 413 (polyfosforodiamidovéMočovina v kombinácii 5 rôznymi inhibitormi...

Spôsob výroby tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264960

Dátum: 12.09.1989

Autor: Chladný Anton

MPK: D03D 13/00

Značky: spôsob, tkaniny, výroby

Text:

...zatláčanim vlákien medzi osnovné nite pružnými ihlami dvoch protibežných rotačných tkačskych bŕd, ktoré súčasne vyvodzujú aj potrebný príraz. V inom variante sa môže lúč suspenzie zavádzať do zivy v tkacej rovine vytláčaním zo zanášacieho zásobníka alebo z výkyvného zásobníka umiestneného vedla osnovy.Popieaným spôsobom možno využiť na výrobu tkaniny aj veľmi krátke textilné vlákna a jednoduchým zariadením dosiahnut vysokú produktivitu...

Způsob výroby mléka s vysokým obsahem antibiotika nisinu ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 264948

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hylmar Bohumil, Peterková Ludmila

MPK: A23C 9/127, A23K 1/18

Značky: mléka, nisinu, antibiotika, vysokým, krmným, způsob, účelům, výroby, obsahem

Text:

...mikroflorou. Přitom je snižen přídavek hydroxidu sodného k neutralizaci,at již je neutralizace prováděna postupně nebo jedenkrát během kultivace, přip. neutralizace odpadá vůbec.Zkrmované mléko s vysokým obsahem nisinu příznivé ovlivñuje mikrofloru gastrointestinál~ ního traktu hospodářského zvířectva. Vyprodukovaným antibiotikem nisin i kyselinou mléčnou v mléce je potlačována hnilobná i jiná nežádouci mikroflora, způsobujicí latentni...

Sekundární amidy N-(2-kyanfenyl) thiokarbamové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264942

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pazdera Pavel, Ondráček Drahoslav

MPK: C07C 157/09

Značky: kyseliny, amidy, jejich, thiokarbamové, n-(2-kyanfenyl, sekundární, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce I ve výtěžku 69 až 92 .K roztoku 9 g (0,056 mol) 2-isoHiokyanatobenzonitrilu v 80 cms směsi dichlormethan-petrolether (11) bylo za teploty mlstnosti přikapáno 6 g 10,082 mol) diethylaminu. Po dvou hodinách byla reakčni směs zahuštěna na poloviční objem, krystaly odsáty, promyty diohlormethanem a petroletherem.K roztoku 3 g (0,019 mol) 2-isothiokyanatobenzonitrilu v 50 cm 3 dichlormethanu bylo přidáno 1,53 g (0,0 l 9 mol)...

2-aminofenol-4-(N,4′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264930

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jesenský Miloš, Žaloudek Josef, Rampas Rudof, Buzik Pavel

MPK: C07C 143/80

Značky: způsob, výroby, 2-aminofenol-4-(n,4'-karboxyfenyl)sulfonamid

Text:

...kaly) odděli převedením aminolátky alkalizací hydroxidem sodným do roztoku a následnou filtrací.Látka vzorce I se vyloučí z roztoku Vykyselenĺm vhodnou kyselinou, např. kyselinouPrůběh konverze neni provázen vedlejšimi chemickými reakcemi. Po izolací se ziská prakticky čistá látka vzorce I s teplotou tání 299 až 302 °C, s výtěžkem 85 teorie. Diazotační a následnou kopulačnl titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného...

2-nitrofenyl-4-(N,2′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264929

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buzik Pavel, Filip Oldřich, Lašák Karel, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/79

Značky: způsob, 2-nitrofenyl-4-(n,2'-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...°C s výhodou při teplotě 98 až 100 OC a pH 11 až 14. Průběh konverze je téměř kvantitativní, s minimem vedlejšĺch chemických reakci. Po izolací se ziská prakticky čistá látka vzorce I s teplotou tání 203 až 209 °c, s výtěžkem 98 3 teorie.Titraci této látky hydroxidem sodným ve vodném prostředí s využitím potenciometrické indikace byla stanovena relativní molárni hmotnost 338.Provedeni podle vynálezu upřesñuje dále uvedený přiklad. P ř I k 1...

Způsob výroby vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264923

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kubát Jindřich

MPK: D04H 1/48

Značky: vrstvené, výroby, textilie, způsob

Text:

...na 10 cm, načež se takto předzpevněný útvar vystaví působení tepla v rozsahu 120 až 180 OC a tlaku v rozsahu 0,2 až0,6 MPa, nebo se impregnuje akrylátovými nebo polyvinylacetátovými pojívy V množství 20 až zoo g.m 2 v sušině.Rozvlákněná smčs textilních druhotných-surovín sestávající hmotnostně 2 55 polyestero CS 264 923 B 1 3vých vláken a 45 polyamidových vláken je překládána na rounotvorné zařízení skládajícíse ze dvou mykacích linek...

Způsob výroby vícesložkových stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264914

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šesták Karel, Šesták Štěpán

MPK: E21D 11/04, B28C 1/04, B01F 3/12...

Značky: způsob, stavebních, výroby, vícesložkových

Text:

...mají snadnější rozpojitelnost a mají v podstatě nižší specifickou hmotnost proti klasickým betonům.Způsob výroby stavební hmoty pro výrobu prefabrikátů nebo monolitů a maltovin objasňující následující příklady pro 1 m 3 stavební hmotyDo míchacího prostoru míchačky se vloží 120 kg dřevěných smrkových pilin o vlhkostido 20 , které tvoří 9 celkové hmotnosti vsázky. Načež se za michání vnese směs vody,tvořená 32 kg kašovitého hašeného vápna...

Houževnatý polystyren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264907

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ambros Dušan, Petrů Vladimír, Fikesová Adéla, Konečná Věra, Weigl Lubomír, Vyroubal Čestmír, Konečný Dušan, Spousta Eduard

MPK: C08F 279/02, C08F 265/04

Značky: výroby, polystyren, způsob, houževnatý

Text:

...butadienu V reakční směsi,která obsahuje latex, pŕipravený v prvním stádiu polymerace. V nejjednodušším případě může být do latexu z prvního stádia přípravy elastomerní fáze dávkován butadien nebo monomerní směs, obsahující butadien v množství, které po ukončení druhého stádia polymerace odpovídá zastoupení butadienových jednotek V polymeru, vzniklémve druhém stádiu polymerace, alespoň 60 hmotnostních. Z důvodů, které souvisejí zejména s...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Broul Miroslav, Markalous František, Söhnel Otakar, Hložný Ladislav

MPK: C01D 5/08

Značky: bezvodého, síranu, amonného, sodného, způsob, chloridů, výroby

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Ďurana Jozef, Marcišin Ján, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol

MPK: G05B 24/00, G05B 24/02

Značky: stavebných, látok, zariadenie, výroby, priemysle, automatov, programové, riadenie

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Spôsob výroby špirály sklučovadla a špirála sklučovadla vytvorená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264812

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: špirála, skľučovadlá, špirály, týmto, spôsobom, výroby, vytvorená, spôsob

Text:

...špirály sklučovsdiel je nasledovnýNosný profil 2 pružného materialu a dlžky odpovedajúcej dlžke nosnej špirály llg špirály lg sa zvihie tak, aby medzi závitmi nosnej špirály łlgbola vzdialenosť radiálneho stúpa nia 3. Rovnaká vzdialenost medzi závltmi nosnej špirály lłg o hrúbke bl sa dosiahne napríkladpomocou vymedzovacej špirály lip o hrúbke 52, ktoré sa spoločne, ale axiálne presadene o oso vé presadenie Ä súčasne zvinú. Hrúbky 31, hl...

2-aminofenol-4-(N,2′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264797

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Rampas Rudolf, Jesenský Miloš

MPK: C07C 143/80

Značky: 2-aminofenol-4-(n,2'-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob, výroby

Text:

...sodným do roztoku a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce I se vylouči z roztoku vykyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími chemickými reakcemi. Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 213 až 215 OC, s výtěžkem 90 teorie. DiazotačniE následnou kopulační titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného aminua stanovena...

2-nitrofenol-4-(N,4′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264796

Dátum: 12.09.1989

Autori: Žaloudek Josef, Lašák Karel, Buzik Pavel, Filip Oldřich

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, 2-nitrofenol-4-(n,4'-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...teplotě 95 až 120 °C s výhodou při teplotě120 °C a pH 11 až 14. Průběh konverze je téměř kvantitativni, s minimem vedlejších chemických reakcí. Po izolací se získa prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 303 ažProvedeni podle vynálezu upřesňuje dále uvedený přiklad. P ř I k 1 a d35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,4-karboxyfenyl)sulfonamidu (0,1 mol) se suspenduje ve 150 ml vody, přidá se 19,2 g hydroxidu sodného 100 ve formě roztoku o...

Způsob výroby tenkostěnných profilů spojitým prostorovým ohybem polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264783

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kozderka Jiří, Tomášek Svatopluk, Popek Milan

MPK: B21D 5/02

Značky: ohybem, spojitým, prostorovým, profilů, výroby, polotovarů, způsob, tenkostenných

Text:

...zvětšením minimálních hodnot ohybových ramen, využitým části sil technologických pro přetváření polotovaru, dále změnami jejich charakteru na Výhodnější, zvláště v energeticky náročných průchodech a vytvořením stupňů volnosti v deformačních zônách umožñujících profilu zaujmout optimální polohu z hlediska energetické náročnosti deformace, čímž se zvýší energetická účinnost procesu, umožní se tváření menších poloměrů chybu ve vztahu k...

Způsob výroby olefinů z pyrolýzních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264756

Dátum: 12.09.1989

Autori: Heller Gerhard, Zachoval Jiří

MPK: C07C 7/09, C07C 11/02

Značky: způsob, pyrolyzních, olefinu, plynů, výroby

Text:

...plynový olej nebo/s se chladí prací olej v nejméně dvou stupních, přičemž odebraným teplem pyrolýzního plynového oleje a druhého, případně dalších stupňů chlazení pracího oleje se předehřívá procesní voda vstupující do systému generace procesní vodní páry.Zavádí se tedy odběr, chlazení a recirkulaoe pyrolýzního plynového oleje přes středníčást olejové pračky a do okruhu pracího vstřikovaného oleje ve spodní části primární kolonyse zařazuje...

Spôsob výroby nízkomolekulových alkénov a aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264748

Dátum: 12.09.1989

Autori: Danila František, Baxa Jozef, Bajús Martin, Krivulka Ivan, Rybar Ivan

MPK: C10G 9/00

Značky: nízkomolekulových, spôsob, alkénov, aromátov, výroby

Text:

...pri zdržnej dobe kratšej ako 1 sekunda, výhodne 0,2 sekundy. Spôsob podľa vynálezu je možné zlepšiť tým, že sa za účelom zväčšenia výtažkov nizkomolekulových alkénov a aromátov a potlačania tvorby koksu pyrolýza uskutočňuje v prítomnosti sirovodika v množstve 0,3 až 50 hmot. na východiskovú surovinu.Vynálezom sa dosahuje pokrok v tom, že sa zbytková frakcia C 3 zhodnocuje pyrolýzou nielen na etylén, ale aj propén, benzén, toluén a...

Spôsob výroby kvapalného viaczložkového hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 264747

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bačík Zdeno, Hermann Lubomír, Juhás Milan, Vanek Juraj

MPK: C05B 11/16

Značky: výroby, kvapalného, viaczložkového, spôsob, hnojiva

Text:

...nádobe §. Vyparená voda sa po kondenzácii v kondenzátora Q vracia späť do expanznej nádoby. Požadovaný podtlak sa v chladiacom systéme udržiava pomocou zdroja vákua Q. Ochladená reakčná zmes je odtahovaná zo spodnej časti expanznej nádoby späť do zásobníka produktu 4. Kyselina trihydrogénfosforečná 1 a amoniak 2 sa v požadovanom množstve privádzajú do sacieho potrubia pred vstupom do expanznej nádoby §. Voda sa privádza prúdom g do...

Spôsob výroby hydinovej mozaikovej tlačenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264738

Dátum: 12.09.1989

Autor: Čukan Jozef

MPK: A23L 1/317

Značky: hydinovej, mozaikovej, tlačenky, spôsob, výroby

Text:

..., ktorá vyplýva z celkového technologického postupu, najmä použitím surového mäsového polotovaru v technoloqickom postupe. Samotná technológia taktiež umožňuje zvýšiť produkciu na jedného pracovníka o viac ako 100 pri súčasnom znížení namáhavosti práce a hygieny na pracovisku. V neposlednom rade sú to i zlepšené chuťové a aromatické vlastnosti hotového výrobku a nižšie energetické náklady oproti predchádzajúcemu spôsobu výroby.Receptúra na...

Spôsob výroby 0-/2-dietylamíno-6-metylpyrimidin-4-yl/-0, 0-dimetylfosforotioátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264735

Dátum: 12.09.1989

Autori: Macko Jozef, Žáková Ľubomíra, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 57/16

Značky: 0-dimetylfosforotioátu, spôsob, výroby

Text:

...takže tvorí pravý roztok.To umožňuje znížiť potrebná množstvo zmesného rozpúšćadla na minimum, čím sa dosiahne niekoľkonásobne vyšší špecifický výkon výrobného zariadenia, než pri doposial známych postupoch.Ďalšou významnou výhodou navrhnutého postupu prípravy pirimifos-metylu je možnosť efektívne využíť rczpúštacie teplo prípravy alkalickej soli 2-dietylamíno-6-mety 1-4-hydroxypyri 3 264735midínu a hlavne reakčné teplo vlastnej...

Spôsob výroby citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264720

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šauša Igor, Bucko Miroslav, Gattnar Ondrej, Miklovič Jozef, Rýchlik Eduard

MPK: C07C 49/20

Značky: citralu, výroby, spôsob

Text:

...v katalyzátore, výborne fyzikálne vlastnosti katalyzátora, ktoré sa oceňujú vo výrobnom procese a vysoká účinnost katalyzátora vedúca ku konverziam nad 90 . Ďalšou výhodou postupu je skutočnosť, že technický citral získaný týmto postupom tvorí lacnú surovinovú základňu pre výrobu pseudojonőnu,kľúčového produktu vo výrobe vit. A a E.Do míešaného reaktora sa dá 234 l vody, 11,4 kg luhu sodného a 5 kg oxidu vanadičného. Zmes sa mieša za normálnej...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bučko Miloš, Kovaľ Ján, Tatranský Ivan, Kopernický Ivan

MPK: C07C 39/07

Značky: vznikajúcich, fenolů, výrobe, spôsob, kuménu, výroby, vedľajších, produktov, spôsobom, kuménovým

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Silanizačný prostriedok na prípravu nepolárnych viazaných fáz pre chromatografiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264706

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jendrichovský Ján, Božek Peter, Štibrányi Ladislav, Berek Dušan, Šebeková Katarína, Novák Ivan, Buszewski Boguslav

MPK: G01N 30/48

Značky: viazaných, nepolárnych, silanizačný, výroby, chromatografiu, přípravu, prostriedok, spôsob

Text:

...°C teplej a vákuovo sa predestilujú. Získa sa 2 900 až 2 960 g zmesi metylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 220 °C/1,9 kPa (90 až 93 ).Pri použití bezvodného etanolu sa získa 3 050 až 3 100 g zmesi etylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 225 °c 1,9 kPa (90 až 93 2).971 g zmesi metylesteru kyseliny stearovej a palmitovej 1100 ml toluěnového roztoku bis-(metoxyetoxylnatrium aluminium hydroxidu (70) 2000 ml bezvodého...

Spôsob výroby modifikovaného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 264703

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zeman Svatopuk, Tomis Bořivoj, Moravcová Jarmila, Tauc Jaroslav, Klimeš Stanislav, Dimun Milan, Milichovský Miloslav

MPK: D21H 3/36

Značky: modifikovaného, papiera, výroby, spôsob

Text:

...so zníženou plošnou hmotnosťou pri zachovaní jeho užitnýoh vlastností, t. j. najmä belosti, opacity, hladkosti, mäkkosti atd., teda ušetria sa suroviny a energia.Pod pojmom vodonerozpustný zosietený močovino-formaldehydový kondenzát sa rozumie chemizačný prostriedok tvorený 4 až 100 kondenzatu s 0,1 až 6 hmot. povrchovo viazaných metylol skupín.Výroba modifikovaného papiera je ilustrované príkladmi prevedenia, nie je nimi však nijako...

2-nitrofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264699

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lašák Karel, Buzik Pavel, Filip Oldřich, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby, způsob

Text:

...prostředí při teplotě 95 až 120 °C, s výhodou při teplotě H 0 °C, a pH ll až 14. Průběh konverze je téměř kvantitalivní, s minimem vedlejších reakcí.Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce l s teplotou tâní 242 až 243 °C, s výtěžkem 99 A teorie.Iĺruvedení vynálezli upřesňuje dále uvedený pří (lzul.35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,3 ĺkarboxyfenyhsulfonamídu (0,1 mol) se suspenduje ve i 50 ml vody, přídá se 19,2 g hydroxidu...

2-aminofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264698

Dátum: 14.08.1989

Autori: Žaloudek Josef, Buzik Pavel, Jesenský Miloš, Rampas Rudolf

MPK: C07C 143/80

Značky: 2-aminofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby, způsob

Text:

...a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce l se vyloučí z roztoku vy« kyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími reakcemi. Po izolací se získá látka vzorce I s teplotou tání 25.3 až 255 °C. Diazotační a následnou kopulační titrací této látky byla potvrzení přítomnost umnrnticky vúznnćho amínu a stanovena relativní ntolární hmotnost 308.Provedení podle vynálezu upřesňuje...

Nízkoenergetické dietní mléčné výrobky na bázi mléčné bílkoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264697

Dátum: 14.08.1989

Autori: Drbohlav Jan, Patrovský Jiří, Hainer Vojtěch, Dědičová Libuše

MPK: A23C 23/00, A23L 1/29

Značky: výroby, bílkoviny, bázi, jejich, způsob, nízkoenergetické, dietní, výrobky, mléčné

Text:

...a vyššího věku. Chuľová a konzistenční variabilita výrobků ijejích výživová hodnota přispívají i ke zlepšení psychického stavu pacientů v průběhu lćěby.Příprava nízkoenergetického mléčného nápoje se provede suchou homogenizací 83 až 97 hmot. mléčného poloproduktu. obahujícího 3 až 8 hmot. rostlinného oleje. se 2 až 6 hmot. ochucující složky. jako je kávová, jahodová, kakaová ap., s 0,05 až 0.50 hmot. náhradniho sladidla a s 0,3 až...

Způsob výroby průtlačně lisovaných dutých tyčí a profilů ze slitiny typu hliník-hořčík-křemík se zvýšenými pevnostními charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264687

Dátum: 14.08.1989

Autori: Smetana Miloslav, Šperlink Karel, Plaček Karel

MPK: B21D 51/16

Značky: průtlačně, slitiny, hliník-hořčík-křemík, charakteristikami, výroby, pevnostními, lisovaných, dutých, tyčí, způsob, profilů, zvýšenými

Text:

...vzduchem nebo vodou a znovu ohřejí na teplotu 470 až 510 °C, načež se lisují tak, aby výtoková rychlost činila 5 až 15 m/min., takže jejich teplota na výstupu z matrice je 490 až 530 °C a dále se ochlazují vzduchem nebo vodou na teplotu pod 100 °C. Dále se výlisky napnou s trvalou plastickou deformací v rozmezí 0,5 až 2,5 , kterou je nutnéprovést v intervalu 1 až 8 hodin po lisování. Minimálně 24 hod. po napnutí se provede umělć stârnutí ři...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Přehnal Arnošt, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila, Dvořáková Alena, Ferenc Milan, Michalský Jiří

MPK: C07D 209/28

Značky: tropovou, způsob, kyselinou, indometacinu, výroby, esterů

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Optické lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264639

Dátum: 14.08.1989

Autori: Procházka Jan, Paleta Oldřich, Kuncová Gabriela, Gőtz Jiří, Schrüfel Josef, Dědek Václav

MPK: C09J 3/14

Značky: výroby, lepidlo, způsob, optické

Text:

...hmotnostní obsah polymeru ve směsi je 20 až 80 , a pak se k výsledné směsi pŕidá iniciátorOptické lepidlo podle vynálezu má řadu výhod podle podilu složek, zejména polymeru,lze měnit viskozitu lepidla, která může být snižena až na 0,3 Pa.s. slepované části mohou být vůči sobě přesně nastaveny pod mikroskopem a k jejich pevnému spojeni dochází po ozážení ultrafialovým světlem a při pokojové teplotě. Spoj vytvořený lepidlem odolává teplotním...

Způsob výroby optického vlákna typu křemen polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 264638

Dátum: 14.08.1989

Autori: Gőtz Jiří, Pospíšilová Marie, Hayer Miloš, Kuncová Gabriela

MPK: C03B 37/025

Značky: způsob, křemen, vlákna, výroby, polymér, optického

Text:

...3 UV světlem vytvrditelné pryskyřice a křivka à dimethylpolysiloxanu.Způsob výroby a vlastnosti vláken typu PCS se sekundární ochranou z UV vytvrditelnépolymerní pryskyřice je oevětlen na příkladech, které však vynález nikterak neomezují. Příklad 1Bylo taženo křemenné vlákno průměru 200)un z křemenné tyče (syntetický křemen Sprasil F) průměru 10 mm. ohřev tyče byl prováděn v grafitové odporové peci na teplotu 2 050 °C. Rychlost tažení...

Vrstvený plošný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264630

Dátum: 14.08.1989

Autori: Drag Jiří, Hradecký Gustav, Dort Ivan, Varhaník Jiří, Konečný Dušan

MPK: B32B 27/30, D06N 3/14

Značky: materiál, plošný, způsob, výroby, vrstvený

Text:

...papírovou separační podložku byla v množství 100 g/m 2 nanesena vrstva roztoku kopolymeru akrylonitril-butadíen-styren. Po vysušení této vrstvy při 80 až 100 °c byla pak v množství 180 g/m 2 nanesena střední vrstva expandovatelné polyvinylchloridové pasty, která byla předželatinována při 150 °c. Do další vrstvy - laminačního nánosu (V množství E 0 g/m 2) byla potom kašírována tkanina. Po expanzi celého útvaru při teplotách 180 až190 OC a...

Způsob souběžné kvantitativní analýzy kyselin a níže a výšemolekulárních esterů v produktech z výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264614

Dátum: 14.08.1989

Autori: Parýzková Jana, Nováková Miluše

MPK: G01N 30/50

Značky: analýzy, souběžně, výroby, způsob, kyselin, esterů, dimethyltereftalátu, níže, kvantitativní, produktech, výšemolekulárních

Text:

...látek. Pro nezmáné látky se použijí kalibrační faktory nejbližších známých složek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu. Použije se kapilární kolona smočená stacionární fází typu silikonového oleje nebo polyglykolu, které jsou vázány na vnitřní povrch kolony fyzikálně nebo chemicky, případně jsou zesítovány chemickou vazbou.Způsob kvantitativní analýzy produktů z výroby DMT podle vynálezu je charakterizován vysokou...

Způsob výroby proteolytického krytu na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 264607

Dátum: 14.08.1989

Autori: Buchvaldek Tomáš, Sedláčková Jana, Štamberg Jiří, Šťovíčková Jitka, Turková Jaroslava

MPK: A61K 37/547

Značky: proteolytického, krytu, výroby, způsob, rány

Text:

...promývací kapaliny, vyznačený tím, že polymerní produkt promytý pufrem o pH 7,5 až 8,5 se v tomto prostředí suší na 1 až 15 zbytkového obsahu vody ve vznosu v proudu vzduchu při 20 až 90 OC po dobu 10 až 150 minut.Ukázalo se, že sušení ve vznosu je výhodnější než lyofilizace s ohledem na snadnější proveditelnost. Nevyžaduje vakuum (zdroje vakua, dokonale těsnou aparaturu), ani hluboké vychlazení sušeného produktu. Důsledkem těchto...

Způsob výroby vrstevnatých keramických žárovzdorných tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264601

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hloušek František, Kraus Michael, Fiala Miloš, Bartošová Jaroslava

MPK: B32B 18/00

Značky: vrstevnatých, keramických, žárovzdorných, tvarovek, výroby, způsob

Text:

...aby mohl být spotřebiteli dodán bez dalšího tepelného zpracování. Při prvním provozním zahřátí se vypaluje pouze objemově menší část výrobku. výrobek má vlastnosti hutné tvarovky, má přitom ale sníženou tepelnou vodivost a klade tudĺž vyšší odpor prostupu tepla.Na připojeném obrázku 1 je V axonometrickém pohledu znâzorněna vrstevnatá tvarovkaČíslicí l je označeno tepelněizolační jádro z vypáleného žárovzdorného materiálu.Čislicí Ä je...

Způsob výroby absorpčního vrstveného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264590

Dátum: 14.08.1989

Autori: Patočková Ludmila, Konopáčová Libuše, Železný Zdenek

MPK: A61F 13/00

Značky: výroby, vrstveného, způsob, výrobků, absorpčního

Text:

...z pőrovíté kalandrované pojené netkané textilní vrstvy, na níž spočívá jednou svou stranou netkané sevá vrstva, opatřená na své druhé straně prodyěnouhydrofőbní zádržnou vrstvou z netkaného pojeného textilu,obsahující alespoň jeden druh hydrofőbních vláken a sestáva jící z vlákenné pavučíny, jejíž vlákna jsou pojena kapičkamipojiva. Pojivem jsou míněny syntetické latexy a dísperzeplastických polymerů. Vícevrstvá textílie se může dále...

Vakcina určená pro perorální aplikaci k prevenci a/nebo léčení gastrointestinálních infekcí novorozenců a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264572

Dátum: 14.08.1989

Autori: Žádníková Raja, Šourek Jiří

MPK: A61K 31/66

Značky: vakcína, výroby, léčení, prevenci, gastrointestinálních, infekcí, aplikaci, její, určená, novorozenců, způsob, perorální

Text:

...zejména nedonoše~ ných, nekojených, překážel všeobecnému rozšíření a zavedení264 D 72 do běžné klinické praxe nedostatek vhodné aplikační formy,která by byla trvanlivá po přijatelně dlouhou dobu a umožňovala jednoduché a bezpečné podávání i prostřednictvím méněkvalifikovaného personálu. Dosud byl totiž k dispozici properorální osídlovaní novorozenců kmen E. eoli 083 pouze ve formě suspenze, kterou bylo nutno denně čerstvé...

Způsob výroby bioaktivní síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 264559

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: bioaktivní, síry, způsob, výroby

Text:

...łrcjmocné alkoholy, cukry atd. Chlazením roztoku či taveniny za působení ultrazvuku se dosahuje toho, že po zchladnutí se síra vyskytuje ve formě kuliček. Velikost kuliček je funkcí teploty,použité pomocné kapalně fáze, intenzity a kmitočtu desintegrátoru a chlazení, Vyrobené síra podle vynálezu je vlastně síra dokonale smočená kapalnou nebo tuhou fází s velkým povrchem.Bioaktivní síra připravená podle vynálezu je vbodná pro použití v...

2-(4´-acylbifenyl-4-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazoly a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264542

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín, Kuthan Josef

MPK: C07D 271/10

Značky: jejich, výroby, způsob, 2-(4´-acylbifenyl-4-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazoly

Text:

...Orgamcká vrstva byla oddělena, promyta vodou do pH 7 a sušena M S 0 Po odpaření na odparce byla pevná lát a překrystalizována ze směsi aceton-dioxanbromidu ve 25 ml dichlormetanu byl za slabéhorefluxu přikapán roztok 2 g Z-bifenylyl-S-fenyl- «1,3,4-oxadiazolu v 35 ml dichlormetanu během 1,5 hodiny. Směs pak byla zahřívána ještě další 2,5 hodiny a poté byla rozložena 100 ml vody a vyloučená sraženina odsáta. Zbylé matečné louhy byly...

Spôsob výroby vitamín A-acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264526

Dátum: 14.08.1989

Autori: Samochvalov Gleb, Karabinošová Eva, Lomjanský Jozef, Davidovič Dmitrij, Lomjanská Elena, Černyš Gennadij, Karabinoš Jozef, Rudakova Nina, Nazarov Dmitrij, Šauša Igor

MPK: C07C 175/00

Značky: výroby, spôsob, a-acetátu, vitamín

Text:

...s acetanhydridom,ktoré vznikajú pri acetylácii, je jasné, že nukleofilná reakcia na sekundárnej -OH skupine zlúčeniny vzořca IV prebieha s komplexom trietylamín-acetanhydrid pre stérické zábrany ťažko. Ak sa prevedie acetylácia v zmesi trietylamínu a dichlórmetánu, acetylácia sa na sekundámej -OH skupine prakticky znemožní a vysledkom je monoacetát vzorca Il. Okrem toho použitie zmesi trietylamínu a dichlórmetánu umožňuje Zvýšit teplotu...