Patenty so značkou «výroby»

Strana 122

Způsob výroby alkoxy- a aryloxykarbonylových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265359

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vašutová Iveta, Uchytil Jan, Konečný Václav, Kraus Miloš, Daňková Daniela

MPK: C07C 45/65, B01J 23/06, B01J 23/24...

Značky: sloučenin, výroby, aryloxykarbonylových, alkoxy, způsob

Text:

...katalyzátoru a potlačuje vedleáší reakce. složení katalyzátoru se může pohybovat v poměrně širokých mezích molárního poměru chromu k zinku, od 16 do 51. Množství alkalického kovu, s výhodou sodíka nebo dreslíku, je vhodné od 0,1 do 2,0 .Vhodná reakční teplota pro uvedený typ katalyzátoru je 300 až 5 oo°c, s výhodou kolem 400 °C, tj. v oblastí, kdy rovnováha dehydrogenace je posunuta výrazně na stranu karbonlové sloučeniny. To je prednosti...

Způsob výroby kyselin 2-alkoxybenzoových

Načítavanie...

Číslo patentu: 265355

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vystavěl Vladislav, Aufart Jaroslav

MPK: C07C 65/21

Značky: způsob, 2-alkoxybenzoových, výroby, kyselin

Text:

...na alkalickésoli kyselín 2 ~elkoxybenzoových, které se z roztoků izolují okyselením, zpravidle anorganickými kyselinami. Výtěžky kyse~ lin 2-alkoxybenzoových dosahují při tomto způsobu alkylece až ~ 80 teoňt se stupněm čistoty, potřebným pro další syntézu bervotvornýchütokomponent.Provedeni syntézy je zřejmě z následujících přikladů. Příklad 1K roztoku alkoholátu, připraveného rozpuštěním 23 g sodiku ve směsi 310 ml methanolu a 150 ml...

Způsob výroby sodné soli kyseliny nitriltrimethylenfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265354

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelenka Pavel, Bartoníček Robert, Lukeš Ivan, Šíp Martin

MPK: C07F 9/38

Značky: sodné, výroby, kyseliny, způsob, nitriltrimethylenfosfonové

Text:

...kyseliny chlorovodíkové je sníženo o více jak o polovinu. Použitím pdpadního monomethylesteru kyseliny fosforité a snížením nadbytků reakčních složek se samozřejmě snižují výrobní náklady.schopnost kyseliny nitriltrimethylenfosfonové krystalizovat z nasyceného roztoku je dána řadou faktorů. Navrhovaným postupom se získá volný roztok, který obsahuje 43 až 47 hmot. produktu a neobsahuje formaldehyd a ve větší míře nadbytečnou kyselinu...

Kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265352

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 9/00

Značky: její, čočka, kontaktní, způsob, výroby

Text:

...čočky by ly skleněné nebo tvrdé z organického skla a proto nepřekvapuje, 265352že už v začátcích vývoje kontaktních čoček se vvnoŕilv návrhv opatřit skleněnou nebo jinou tvrdou čočku měkcim okrajem nebo souvislým podkladem,například z regenerované celulozv,z prvže a podobné, aby se vylnučilo poranění oka tenkým okraiem sklenené čočky a omezilo dráždění (viz například západonemeckv patentní spis č. 921 416). Tento návrh se však nemohl...

Spôsob výroby spojky pre spájanie jednovláknových optických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265319

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petríková Iveta, Plavák Milan

MPK: H01P 1/04, G02B 6/02

Značky: optických, spájanie, káblov, jednovláknových, spojky, spôsob, výroby

Text:

...rúrka, ktorej konce sa nalisujú na spájaný kábel a následne sa vytvorí vonkajší obal zo zmraštiteľnej polyetylénovej rúrky, ktorá sa taktiež zmraští pri teplote minimálne 100 °C.Riešenie spôsobu výroby spojky pre spájanie jednovláknových optických káblov podľa vynálezu má výhody v tom, že sa ňou vylúči komplikovaná a náročná montáž konektorov, pričom sa dosiahne nižšie prechodové tlmenie. Tým, že sa vlákno zvarí pomocou vhodného...

Vlasová textília s podielom polyolefínových vlákien a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265303

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marušková Mária, Čenščák Jozef, Šmída Stanislav, Fuljerová Anna, Fiamčík Pavol, Šesták Jozef

MPK: D04H 11/08

Značky: spôsob, výroby, textília, vlasová, polyolefínových, vlákien, podielom

Text:

...za varu do 10 . POP vlákno sa aplikuje do väzných a/alebo vzorových osnov osnovnej pleteniny, u pletotkaniny najmä do útku v celkovom podiele 20 až 45 . PES vlákno sa aplikuje do väznejosnovy, ale najmä do vzorovej osnovy osnovnej pleteniny. Pre vytvorenie voľnej slučky je potrebné zabezpečiť kladenie prístroja aspoň cez 4 ihly (tzv. flotažny vzor). pri tvorbe pletotkaniny sa volí vhodná väzba, pri ktorej je útok krytý osnovou 2 PES...

Vidlice, zvláště pro jízdní kola a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265274

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krump Jiří, Wallenfels Pavel, Kovář Josef, Novotný Karel, Aubrecht Jaroslav

MPK: B62K 21/02, B62K 19/06

Značky: zvláště, výroby, její, vidlice, jízdní, způsob

Text:

...v nárysu polotovar vidlice před vylisováním patice, obr. 6 znázorňuje ze spodu pohled na alternativní provedení vidlice.Trubkové rameno g vidlice je na svém spodním konci zakončeno paticí l. Stěna trubkového ramene g je na jedné stra 265 274ně zahnuta tak, že její spodní konec leží zhruba V myšleném prodloužení stěny trubkového ramene g na protilehlé straně. Patice l tvoří jeden celek s trubkovým ramenem g,takže stena tr ového ramene g...

Způsob výroby diethyloxalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265260

Dátum: 13.10.1989

Autori: Malík Miloš, Prokšová Pavla, Zemanová Marie, Novrocíková Marta, Novrocík Jan

MPK: C07C 69/36

Značky: diethyloxalátu, způsob, výroby

Text:

...procentním roztokem hydroxidu alkalického kovu, destilovanou vodou, 0,3 až 1 procentním roztokem anorganické kyseliny a nakonec opět destilovanou vodou. VVýhodou způsobu výroby diethyloxalátu podle vynálezu je významné zkrácení esterifikační doby a zvýšení výtěžku esteru. Významné je, že katalyzátor je možno jednoduše oddělit od produktu prostým odsazením a použít ho bez jakékoliv úpravy opakovaně v dalších esterifikaěních násedách. Využití...

Způsob výroby fumaranu železnatého, fumaranu amonného a síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265259

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Pecha Jaroslav, Novrocíková Marta

MPK: C07C 69/60

Značky: amonného, síranu, výroby, způsob, železnatého, fumaranu

Text:

...produkty současně na jednom zařízení. současně je kompletně vyřešena problematike odpadů, nebot ve srovnání s dosud používanými postupy-vzniká podstatné menší množství oópadních vod s nižším obsahom anorganických solí. V první řadě reoyklace matečného louhu ze druhého výrobního stupně umožňuje získat nasycený roztok síranu amonného při 50 OC a minimalizuje tak množství odpadních vod z celé výroby. Další výhodou této výroby je izolace...

Způsob výroby bezvodé krystalické sodné soli 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265250

Dátum: 13.10.1989

Autori: Allen Douglas John Meldrum, O’neill Brian Thomas

MPK: C07D 409/06

Značky: bezvodé, způsob, 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu, krystalické, sodné, výroby

Text:

...ilustrují následující příklady provedení, jimiž se však rozsah Vynáluu v žádném směru neomezuje.Příprava 1 Hydratovaná sodná sůl 5 ~ch 1 or-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamiduHydráty uvedené v názvu se připraví postupem podle příkladu Í 0 amerického patentového spisu č. 4 556 672 (Kadin). Alternativně lze postupovat tak, že se 51,2 q (0,16 mol) 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu (příklad 8 shora citovaného amerického patentového...

Způsob výroby teplotně stálých antibiotických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265249

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaplan Murray Arthur, Bogardus Joseph Ballard, Palepu Nageswara

MPK: C07D 501/46

Značky: způsob, stálých, preparátu, výroby, teplotně, antibiotických

Text:

...stabilitami preparátü pripravených z individuálních solí obsažených ve směsi. Tak například je možno připravit preparát z obojetného iontu, chloridu vápenatého a chloridu sodného, přičemž stabilita vzniklé pevné látky se bude pohybovat mezi stabilitami preparátů připravených jednak z obojetného iontu a chloridu vápenatého a jednak obojetného iontua chloridu sodného. Použití směsi solí k výrobě preparátů podle vynálezu může být výhodné tehdy,...

Způsob výroby analogů rebeccamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265248

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaneko Takushi, Wong Henry, Utzig Jacob

MPK: C07H 17/00

Značky: analogů, způsob, výroby, rebeccamycinu

Text:

...1 a 11 nesou na cyklickém systému rebeccamycinujiné substituenty ve významu symbolu X. Deriváty rebeccamycinu nesoucí na cyklickém systému rebeccamycinu různé substituenty lze například vyrobit za použití metod, které popsaliV následujícím reakčním schématu je konkrétněji popsána syntéza analogů nebo chromoforů rebeccamycinu nesoucích na cyklickém systému namísto atomů chloru různé substituenty ve významu symbolu X. Ve vzorcích...

Způsob výroby kovových komplexů N-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A nebo 11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 265247

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lopotar Nevenka, Djokić Slobodan, Vajtner Zlatko

MPK: C07H 17/08

Značky: kovových, výroby, 11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu, způsob, komplexu, n-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu

Text:

...(0,02 mol/1 roztok se za michání rozpustí (hodnota pH asi 6). Pak se přidá 0,086 9 dihydrátu chloridu mědnatého (0,01 mol/1 roztok vztaženo na C 42) a za míchání se po částech přidâvá 0,1 N lmol/1) hydroxid sodný do dosaženi hodnoty pH 8,5. Reakční směs se michá 2 hodiny za udržování konstantní hodnoty pH (udržování pH),fialová sraženina se odsaje, promyje se třikrát 10 ml vody, vysuší a poskytne 0,64 g produktuvypočt. 4,1 Účinnost 834 E/mg...

Způsob výroby nových tetracyklických derivátů indolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265243

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brambilla Enzo, Salvati Patricia, Temperilli Aldemio, Eccel Rosanna

MPK: C07D 487/06

Značky: tetracyklických, nových, indolu, derivátů, způsob, výroby

Text:

...hodnoty) a 15, 30, 60, 265243 4120, 240 minut až 24 hodiny po ošetřeni. Skupiny 7 až 8 krys se ošetřují orálně jedinou dávkou testované sloučeniny nebo vehikula, methocelu (0,5 hmotnostně objemových 0,2 mlna 100 g tělesné hmotnosti). Hodnoty ED 25 se vypočitaji pro každou sloučeninu z regresní čáry dávka - odezva.Jako standardní látka se také testuje captopril. Hodnoty ED 25 (dávky snižujici průměrný tlak krve o 32,9 kPa) dosažené u...

Způsob výroby nových derivátů difosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265242

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: C07F 9/38, A61K 31/66

Značky: difosfonové, způsob, kyseliny, derivátů, výroby, nových

Text:

...bromid fosforitý.Volné difosfonové kyseliny obecného vzorce I se mohou ízolovat jako volné kyseliny nebo ve formě svých monosoli nebo disoli s alkalickými kovy. soli s alkalickými kovy se dají zpravidla dobře čistit přesrážením ze směsi vody a methanolu nebo vody a acetonu.Jako farmakoloqicky snášenlivé soli se používají především soli s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové, které se připravují obvyklým způsobem, například reakci...

Způsob výroby soli 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro- 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu s kyselinou benzensulfonovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265237

Dátum: 13.10.1989

Autori: Davidson Edward, Wells James Ingram

MPK: C07D 211/90

Značky: 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu, způsob, 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro, benzensulfonovou, kyselinou, výroby

Text:

...nejstabilnější solí, zatímco hydrochlorid je solí nejméně stabilní.besylát nejstabilnější mesylát tosylát sukcinát salioylát maleát acetát hydroohloridJ. K tomu, aby se získaly stabilní prostředky, je žádoucí mít k dispozici sůl, která není hygroskopická. V pevném stavu, kde obsah účinné látky je vysoký, může absorbovaná vlhkost působit jako činidlo napomáhající a způsobující hydrolýzu a chemický rozklad. Je to právě hyqŕoskopický charakter...

Způsob výroby efervescentních kopulovaných látek s anacidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265231

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mention Jacky, Tarral René

MPK: A23L 2/40, A61K 9/46

Značky: efervescentních, kopulovaných, způsob, výroby, anacidním, účinkem, látek

Text:

...například- francouzský pątentový spis č. 1 484 202 popisuje způsob výroby kyselé složky pro efervescentní prostředky tak, že se uvede do reakce organické polykyselina v práškovanéformě s hydrogenuhličitanem sodným é v množství, které je nižší než množství, jehož by bylo zapotřebí pro úplnou neutralizaci použité organické polykyseliny.~ V us patentovém spisu č. 2 984 543 se popisuje apůnob výroby prostředku se stabilizovaným...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu Amifloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265229

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sipos Judit, Pajor Anikó, Horváth Ágnes, Mészáros Zoltán, Vasvár Lelle, Kovács Gábor, Ritli Péter, Kereszturi Géza, Baloch Mária, Hermecz István

MPK: C07D 215/58, C07F 5/02

Značky: způsob, výrobu, meziproduktu, amifloxacinu, výroby

Text:

...se míchá ve 25 ml vodného roztoku kyseliny fluoroborité 5 obsahem 50 g této kyseliny ve 100 ml vody při teplotě B 0 až 95 °C po dobu 4 hodiny. Po 1,5 hodině se počnesrážet krystalický produkt. Reakční směs se zchladi na teplotu místnosti, načež se uloží do chladničky a výsledný produkt se nechá krystalovat přes noc. Vysrážené krystaly se pak oddělí filtraci a promyjí se malým množstvím vody. Timto způsobem se získa 4,55 g anhydridu kyseliny...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu norfloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265228

Dátum: 13.10.1989

Autori: Horváth Ágnes, Sipos Judit, Ritli Péter, Kovács Gábor, Hermezc István, Vasvár Lelle, Pajor Anikó, Mészáros Zoltán, Kereszturi Géza, Balogh Mária

MPK: C07F 5/02, C07D 215/56

Značky: norfloxacinu, výrobu, výroby, způsob, meziproduktu

Text:

...obecného vzorce II a derivâtu boru obecného vzorce III se s výhodou provádí v organické karboxylové kyselině, popřípadě halogenované,která rovněž může obsahovat odpovídající anhydrid, při teplotě 0 až 200 OC. Takto získaná sloučenina obecného vzorce I se z reakční směsi buč samovolně sráží nebo se sráží po zchlaze~ ni je možno ji oddělit například filtrací.Reakci je však možno provádět i v jiném rozpouštědle, například sulfoxidu,...

Způsob výroby ferrieritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265227

Dátum: 13.10.1989

Autor: Evans Wayne Errol

MPK: B01J 29/28

Značky: výroby, způsob, ferrieritu

Text:

...s obsahem alkalického kovu je možno použít oxidu kteréhokoliv alkalického kovu, například oxidu lithného nebo oxidu draselného, avšak nejlepších výsledků se dosáhne 5 oxidem sodným, čímž se získá ferrierit v Na-formě. K přeměně ferrieritu s obsahem alaklického kovu, získaného postupem podle vynálezu, v katalyticky účinnou podobu se ionty alkalického kovu, přítomné v tomto produktu, nahradí ionty vodíku, výhodné postupom výměny iontů,...

Způsob výroby přípravku pro regulaci růstu tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265224

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hendry Neil

MPK: C12N 5/02, C12N 5/00

Značky: výroby, přípravků, tkáně, způsob, regulaci, růstu

Text:

...připraveny roztok se udržuje při zvýšené teplotě 50 až 80 °C po dobu tří dnů a pak se kapalina suší vymražováním.Roztok může obsahovat pufrovaci soli. Jakožto roztok je přípravek vhodný pro parenterál~ní nebo pro orální podávání.Přípravek podle vynálezu se může připravovat v pevné formě pro orální nebo rektální podávání v tomto případě se formuluje jako tablety, kosočtverečné pastilky nebo čípky. Nebo se může vyrábět ve formě prášku nebo...

Termoplastická hmota na bázi kolagenu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265223

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wagner Herbert, Wyler Adolf

MPK: C08L 89/06

Značky: výroby, kolagenu, způsob, hmota, termoplastická, bázi, její

Text:

...50 MPa.Shora popsané fyzikální vlastnosti hmoty podle vynálezu je možno modifikovat přimísením vhodných přísad a/nebo plniv. Pevnost materiálu je možno zvýšit přidáním vláken o vysoké pevnosti (například sklenených, qrafitových nebo kovových vláken) nebo vysoce pevných částic nebo vloček, jakožto výztuže. Přidavkem práškového uhlíku nebo střiže z kovových,zejména měděných vláken je možno hmotě podle vynálezu dodat tepelnou a elektrickou...

Způsob výroby 2-ethylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265222

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zgorzelski Wolfgang, Cornils Boy, Hibbel Josef, Bach Hanswilhelm, Kessen Gunther, Gick Wilhelm, Wiebus Ernst

MPK: C07C 31/125, C07C 29/16

Značky: způsob, 2-ethylhexanolu, výroby

Text:

...až 1300, zejména 15 až l 250, výhodné pak 110 až 1200 poměr objemového množství organické fáze k objemovému množství vodné fáze je 11 až 1100, zejména 14 až 140, s výhodou pak 17 až 125.Při výhodném provedení se jako sulfonovaného triarylfosfinu používá sulfonovanéhoZ hydroformylační směsi, převážně zbavené oxidu uhelnatého, vodíku, propanu a propenu,se v destilační kolcně o 100 až 120 teoretických patrech horem oddestilují všechny složky...

Způsob výroby oktadecyl-3-(3,5-di-terc.-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265218

Dátum: 13.10.1989

Autor: Orban Ivan

MPK: C07C 69/88, C07C 69/22, C07C 69/732...

Značky: způsob, oktadecyl-3-(3,5-di-terc.-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu, výroby

Text:

...získaná z destilačního stupně s krátkou prodlevou vyžaduje již pouze provedení granulace obvyklými metodami. například na chlazeném pásu, aby se hotový konečný produkt získal v prakticky čisté, volně tekoucí, neprášivé a pro své specifické použití upravenéVýhodným postupem podle vynálezu je výroba oktadecyl-3-(3,5-di-terc.buty 1-4-hydroxy-fenyllpropionátu reesterifikací methyl-3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu...

Ztužovací materiál pro obuv a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265217

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wilding Emil, Brehmer Harald

MPK: C09J 7/02, C09J 7/04

Značky: výroby, materiál, ztužovací, způsob

Text:

...případech nestačí množství polyv kaprolaktonu k tomu, aby zpevnilo (ztužilo) impregnovaný nosič a kromě toho aby se dosáhlo slepení s materiálem svršku (vnitřní podšívkou a vrchní usní).Tím došla k zadání úlohy najít ztužovací materiál, který je oboustranně opatřen za tepla tavným lepidlem, avšak který by byl před aktivovánim tohoto tavného lepidla dobře tvarovatelný a teprve při aktivaci tavného lepidla získal své ztužovací...

Způsob výroby derivátů thieno- a furo (2,3-c)-pyrrolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265211

Dátum: 13.10.1989

Autori: Descours Denis, Festal Didier, Depin Jean-claude, Quentin Yvette

MPK: C07D 491/048, A61K 31/38, C07D 417/12...

Značky: způsob, 2,3-c)-pyrrolů, výroby, derivátů, thieno

Text:

...sloučeninami. Kromě toho bylo zjištěno, že antagonizující účinek při fixování histaminu na receptory typu H 2, vykazovaný těmito sloučeninami, má originální mechamismus slahě reversibilního typu, udělujicí těmto sloučeninám pozoruhodné trvanlivý antisekreění účinek.Sloučeniny podle vynálezu odpovídají obecnému vzorci IIX 1 a X 2 znamenají atom kyslíku nebo síry, R 1 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu 5 1 až 6 atomy uhlíkunebo...

Způsob výroby výrobků z vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265210

Dátum: 13.10.1989

Autori: Glowacka Jolanta, Bedkowski Waldemar, Pałubicki Romuald, Karda Andrzej, Brzezinski Bariusz

MPK: D04H 1/14

Značky: vláken, výrobků, způsob, výroby

Text:

...komory, který se odvádí do ovzduší a je znečištěna fenolem, formelinem, popřípadě močovinou, sloučeninami síry a uhlíku a vláknitými částicemi minerální vlny.způsob podle vynálezu je dále popsán na základě příkladu provedení znázorněného na výkrese.Předcvarovaná rohož É s pruhovým rovnoběžným uspořádáním vláken se místo do polymerační komory, jak je tomu u tradičních způsobů výroby, vede mezi dva zaváděoí dopravníky, to je mezi dolní...

Způsob výroby plynů obsahujících metan

Načítavanie...

Číslo patentu: 265208

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lacey John, Scott James, Thompson Brian

MPK: C10J 3/16

Značky: metan, plynů, obsahujících, způsob, výroby

Text:

...vodorozpustnýoh sloučenin a kondenzovatelných orqanickcýh sloučenin, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že alespoň část vodní páry potřebné pro reakci se dodá přidáním vodné kapaliny ve směsi s ostatními zplyñovacími činidly.Výhodné je touto vodnou kapalinou vodný odpad, získávaný zpracováním plynu vyráběného jako produkt. Avšak touto vodnou kapalinou mohou být i čistší formy Vody. jako například voda používaná pro chlazení nebo pro...

Vrstvený materiál, s výhodou ve tvaru hadice, pro vykládání propustí, zejména pro opravu kanalizačních trub, a způsob výroby tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265203

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gottwald László, Bocz Károly, Thoma Wilhelm, Wlasitsch Gyula, Schröner Walter, Pisaric Karl

MPK: B32B 27/12, B32B 27/16, B32B 27/04...

Značky: vrstvený, způsob, tvaru, výhodou, materiálů, propusti, hadice, vykládání, výroby, tohoto, trub, kanalizačních, materiál, opravu, zejména

Text:

...představují s výhodou nasákavá rouna nebo i tkaniny a pleteniny z přírodních nebo syntetických vláken, které vykazují hmotnost mezi 100 až 1 000, s výhodou 150 až 500 a s obzvláštní výhodou 175 až 400 9/m 2. Výhodné jsou V podstatě nevázaná nebo slabě vázaná, vysrážená a popřípadě nesrážlivá rouna na bázi syntetických vláken, s výhodou polyesterových, polyamidových nebo polypropylenových vláken nebo jejich směsi nebo řídce utkaná tkaniva na...

Kultivační sítko a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265198

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Antonín, Halásek Jiří, Stolař Pavel, Nováková Ivana, Honzík Oldřich, Kocna Petr

MPK: G01N 33/483

Značky: sítko, výroby, kultivační, způsob

Text:

...vyrobené ze stejného plechu a V jedné výrobní operací jako perforovaná část sítka, umožňují lokalízaci kultivačního sítka v kultivační komůrce a jeho umístění v požadované výšce kultivační komůrky. Malý průměr otvorů kultivačního sítka a malé rozteče jednotlivých otvorů jsou technicky realízovatelné V podstatě pouze prostřednictvím leserové technologie, která umožňuje vytvářet V korozivzdorném plechu otvory velmi malých rozměrů a s velmi...

Abrazivní pojená netkaná textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265162

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šarlejová Jana, Kučera František, Svojanovský Jindřich, Kábela Josef, Kouřil Jiří

MPK: A47L 17/08, D04H 13/00

Značky: pojená, výroby, netkaná, její, textilie, způsob, abrazivní

Text:

...načež se celý útvar usuší.Plošná hmotnost abrazivní pojené netkané textílie podle vynálezu činí 200 až 1 300 g.m 2.Výhodou abrazivní pojené netkané textílie a způscbu její výroby podle vynálezu je vysoký obsah abrazivního plnidla rovnoměrně rozloženého V celém průŕezu nosné textílie. Z toho vyplývá vyšší životnost oproti známým řešením.Základem abrazivní pojené netkané textílie je vlákenné rouno z polyestrové stříže o jemnosti vláken ll...

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kučera Jaroslav, Šotola František, Pětroš Jaroslav, Hromek František, Šubert Pavel, Březina Jaroslav, Raška Pavel

MPK: C21C 5/04

Značky: ocelářské, výroby, způsob, oceli, tandemové

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265103

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jebas Jiří, Střeska Emil, Hamerle Robert, Tausk Pavel, Tomeš Miloň

MPK: B21B 21/00

Značky: trubek, bezešvých, oceli, vysokolegované, chromniklové, způsob, výroby

Text:

...1 070 OC. Dále se bezešvá trubka žíhá při teplotě 1 060 až 1 090 °C po dobu 10 až 30 minut s následným prudkým ochlazením.výhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vyaokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní struktura materiálu těchto trubek se zrny, jejichž velikost a tvar jsou ve většině případü srovnatelné. Podstatné vyšší jsou dosažené hodnoty mechanických vlastností materiálu trubek. Zvýšily se užitné vlastnosti trubek a...

N-alkylimidy kyselin 2-/3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl) propanamido/alkylendikarboxylových a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265080

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sedlář Jiří, Pác Jiří, Tocháček Jiří

MPK: C07C 119/06

Značky: jejich, kyselin, způsob, n-alkylimidy, výroby

Text:

...hladinou termooxidačnich produktů. Zejména posledni z uvedených vlastnosti je velmi důležitá, protože stabilizátor, který nemá schopnost pohybu v rámci polymerni matrice silně pozbývá své stabilizačni účinnosti. N-alkylimidy kyselín 2-3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamid§ 7 alkylendikarboxylových Jsou vesměs pevné látky s poměrně ostrým bodem táni,rozpustné v ethanolu, toluenu a za horka i v hexanu.Jejich příprava vychází z reakce...

Způsob výroby arómat z odpadů hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 265077

Dátum: 12.09.1989

Autori: Prudel Martin, Souček Jiří, Vonášek František

MPK: A23L 1/28

Značky: odpadů, způsob, výroby, arómat

Text:

...a V něm ještě obsaženą ve vodě rozpustné látky schopné Maillardovy reakce se zpracují na koncentrované houbové nebo masové arőra. To lze s úspěchem použít k ochucování potravínářských výrobků, především hotových jídel, sýrů, omáček nebo polévek. Je vhodné také k ochucování krmív, zejména určených pro výkrm vepřůoKe 2 kg odvaru ze žampionového odpadu, který zbyl po oddestilování aromatických látek varem s vodou a obsahuje 2 hmoto sušiny se...

Způsob výroby tenkých nožů s otěruvzdorným povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265062

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fontén Jiří, Kotěšovec Vladimír, Vlastník Jiří

MPK: B27G 13/00

Značky: povlakem, způsob, tenkých, výroby, nožů, otěruvzdorným

Text:

...břítu se přebrousí až do odstranění otěruvzdorného povlaku a oceľový pás se rozišli na jednotlivénapařovacích látek. Noze js-u napařezy pouze na činných plochácho ostří a při přebrcušení hřbetu nože se avPříklad způsobu výroby podle vynálezu je znázorněn navýkresu, kde obr. 1 značí řez no e bez povlaku, obr. 2 řez nožem s povlekem naneseným na břítu nože, obr. 3 řez nožem s přebroušeným hřbetem, obr. 4 je raâíální řez svitkem a obr. 5 značí...

Polymerní kompozitní materiál s elektronovou a iontovou vodivostí a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265058

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Petr, Bjorklund Robert, Inganäs Olle

MPK: C08L 71/04

Značky: polymerní, elektronovou, iontovou, kompozitní, výroby, vodivosti, způsob, materiál

Text:

...roztoku /I/ rozptýli mono- nebo oligomery pyrrolu nebo jeho derívátú, které po přidavku oxídačniho činidla zpolymeruji na polymer /II/, polymerní kompozitní materiál se zbavi zbytku oxídačního činidla, upraví se do vhodné formy a zbaví rozpouštědla. Oxidačnim činidlem jsou látky ze skupiny peroxidu vodíku, persiranů a/nebo železitých sotňTvar polymernimu kompozitnímu materiálu se udělí způsobem podle vynálezu, záležejícím ve smisení roztoku...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil především pro výměnu tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265032

Dátum: 12.09.1989

Autori: Růžička František, Novotný Josef, Masák Vladimír, Červenka Jan

MPK: F28F 21/06

Značky: především, víceprostorový, profil, víceúčelový, výroby, vícemédiový, výměnu, tepla, způsob

Text:

...dvojitého profilu systému trubka v trubce vyrobeného v jediné operací z~jednolitého termoplaetu. Výroba pláště profilu samotného ve všech provedenioh i zvolených způsobech výroby je jednoduššiIďofilçnlo vynálezu se hodi především pro výměnu tepla 553 » témou důslednćho protiproudu pro tekutiny, ktoré netvoři usozo» niny nebo jen v malé miřeelmofilu.všuk lze užit také jeho potrubiprovooučaonćuvedeníV vĺvice médií nebo jako vzduchovou...

Způsob výroby dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265004

Dátum: 12.09.1989

Autori: Cekota Bohuslav, Hajský Milan, Postava Miroslav, Taraba Vladimír

MPK: B29D 29/06

Značky: zařízení, způsob, způsobu, provádění, výroby, dopravních, pásu, tohoto

Text:

...u vyrábčného pásu a dále zjednoduší technologicky postup při konfekci pásu.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreau, kde výrobní linka sestává1, napínacího za ze zásohníku pogumovaných textilních vložekzeni 7 . Požadované rovnoměrne Konstantní napětí pogumovanjchtextilních Vložek i nosné kostry pásu pri jejím obxláduní je pro~Vádàno V úoąu muzi niĺnucĺm zu 2 nm 3 ü rvunm zrxrznnwmjn Poeno...