Patenty so značkou «výroby»

Strana 121

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265800

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanek Juraj, Sohler Ervín, Kovačič Henrich, Lacko Juraj, Gáliková Rosemarie, Drozdík Ernest

MPK: C07D 237/14

Značky: spôsob, výroby, 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu

Text:

...spojené s manipuláciou s takto znečistenou reakčnou zmesou fenylhydrazínhydrochloridu, spočívajúce v zanášaní dávkovacích čerpadiel smolovitými kalmi a ich následnom mechanickom poškodení.Uvedené nedostatky prakticky úplne odstraňuje sposob výroby 4,5-dichlôr-l-fenyl-6-oxo-1 H-pyridazínu reakciou reakčnej zmesi získanej diazotáciou anilinu, redukciou benzéndiazóniumchloridu, následnou hydrolýzou fenylhydrazíndisulfonátu sodného kyselinou...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265786

Dátum: 14.11.1989

Autori: Schler Ervín, Mrva Bohumír, Vanek Juraj, Lacko Juraj, Kovačič Henrich

MPK: C07D 237/04

Značky: spôsob, výroby, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu

Text:

..., vodný roztok kyseliny 4-fenolsulfönovej o koncentrácii 40 až B 0 , 4,5-dichlör-1-feny 1-6-oxo-1 H-pyridazín a chýbajúci podiel amoniaku,pričom mölový pomer medzi 4-fenolsulfčnovou kyselinou a hydroxidom sodným je 11 a medzi chloridom amônnym a hydroxidom sodným l 0,l až 1,1 a získaná zmes sa známym spôsobom necházreagovať na žiadaný 4-amino-1-fenyl-5-ch 1 ör-6-oxo-1 H-pyridazín.Výhodou postupu podľa Vynálezu je tá skutočnosť, že technický...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartoš Vladimír, Krajčí Pavol, Waradzin Walter, Al-ali Irena, Bízik Ján, Dočár Jozef

MPK: C05D 9/00, C05C 9/02

Značky: hnojiv, výroby, spôsob, pomalým, živin, priemyselných, uvoľňovaním

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Marchalín Miroslav, Hauskrecht Petr, Demovič Stanislav, Zervan Ivan, Poór Robert, Ondejka Vojtech

MPK: C07C 51/41

Značky: spôsob, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, dimetylamínovej, kyseliny

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265748

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: jejich, cyklo-tetrafosforečnany, kobaltnato-hořečnaté, výroby, způsob, podvojné

Text:

...obsahující kationty kobaltnaté a hořečnaté v molárním poměru Co/Mg odpovídajícĺm ožství odpovídajícím molárnímuPodstata vynálezu dále spočívavztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty V mn s výhodou rovným 1 až 1,005,OC/min za vzniku produktupoměru P 205/(Co Mg) rovným 0,96 až 1,1, se ponechá ve zcelasuché atmosfére ztuhnout chladnutím 5 výhoodu rychlostí menší než 5 Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp....

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kozmík Václav, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav, Dolanský Vladimír, Kubelka Vladislav, Žák Bohumil, Staněk Jan, Ledvinová Marie, Paleček Jaroslav, Veselý Ivan, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Čapek Antonín

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, 9-oxoprostaglandinů, výroby

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,2´-karboxylfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265725

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lašák Karel, Hellerová Zdena, Žaloudek Josef, Buzik Pavel

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,2´-karboxylfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...203 až 206 °c, její títrací hydroxidem sodným vo vodnćm prostředí do 1 až 2 stupně 3 užitím potenciometrické indíkace byla potvrzenapřítomnost karbnxylové a amidické skupiny a z obou stupňů vypočtena relativní molárníProvcdenf podle vynálezu upřesňujl uvedené příklady.13,9 g 1 U 0 kyseliny antranilové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpusti přídavkemroztoku hydroxidu soúného na pH 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného míchání a při teplotě 20...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vacek Jan, Chládek Lubomír, Jasinský Zdeněk, Smrkovský Evžen, Tesař Josef

MPK: B32B 1/08

Značky: agregátu, hutnických, trysek, hořáku, způsob, výroby

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Antistatická podlahovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265708

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fára František, Škarda Václav, Bareš Richard

MPK: C08K 3/04

Značky: podlahovina, antistatická, způsob, její, výroby

Text:

...s elektrovodivými sazem vibraci v rozsahu 9 000 až 15 000 kmitů za minutu.ině podle vynálezu jsou částice elektrovodivých sazí z převážněV antistatické podlahov která tak vytvářísou rovnoměrně rozptýleny v syntetické pryskyřici, miry rozdruženy a j kem sazí vysokofrekvenčnimizejména při zpracování pryskyřice s přidav i a vytvoření řetězců jednotlivýchelektrovodivé pojivo. i se dosahuje rovnoměrného rozptýleni shluků sazjejí pevnosti,...

Způsob kontinuální výroby skleněných tyčí, zejména z optického skla a licí forma k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265681

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heřmanský Josef, Šulc Jaroslav

MPK: C03B 17/04

Značky: výroby, způsob, optického, tohoto, licí, forma, sklenených, tyčí, způsobu, kontinuální, zejména, provádění

Text:

...výhodné, když je trubka formy zhotovena ze sli Atiny niklu a chromuJe rovněž výhodné, když kovový chladič formy je zhotoven ze slitiny mědi.Výhodou tohoto způsobu je, že lze plynule vyrobit skleněné tyče různých průměrů a tvarů přímo z taveni- ny, které mají dostatečně přesné geometrické rozměry,přičemž mají dobré optické vlastnosti a geometrii příčného řezu. Teplota sklovinm a tími její viskozita se mění kontrolovaně během průchodu...

Způsob výroby diamantového kotouče s přerušovanou brusnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265675

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jech Miroslav

MPK: B24D 5/06

Značky: kotouče, brusnou, prerušovanou, výroby, způsob, vrstvou, diamantového

Text:

...trojúhelníka o vrcholovém úhlu 45 až 60 ° a výěce odpovídající 1/2 šířky brusně plochy a při orientaci vrcholů zubů obou protichůdných kruhů kolmo proti sobě jsou vytvořený segmenty ve tvaru kosočtverce a při vzájemněm posunutí vroholů zubů o 1/4 až 1/2 rozteče, vznikne uspořádání brusně vrstvy do tvaru ozubeného prstence. Uvedená brusná směs je s obsahem diamantového prachu především kovového nebo kovověkeramického charakteru.Pokrok ve...

Čiré kapalné dusíkaté hnojivo se zinkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265672

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čampulková Jarmila, Galia Milan, Maťátko Jaroslav

MPK: C05C 13/00, C05D 9/02

Značky: kapalné, výroby, zinkem, hnojivo, čiré, dusíkaté, způsob

Text:

...náročnějšii plodíny se u hnojiv s nižším obsahem obtižněi zajišłuje určená dávka základních živín a zinku. Při použití koncentrátu typu ZINKOVIT je naopak obvykle nutné biogenníprvky dodávat rostlinám odděleně.Nedostatky těchto hnojiv jsou odstraněny při použití nového typu čirého kapalného dusikatého hnojiva se zinkempnüě vynálezu, určeného k přímé aplikaci do půdy. Hnojivo se vyznačuje tím, že obsahuje 22 až 29,5 , s výhodou 25 celkového...

Způsob výroby velkoplošných deskovitých aglomerovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265659

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poštulka Jan, Glíž Miloslav, Indra Zdeněk, Pospíšil Karel, Pánek Jiří, Matějíček Vlastimil

MPK: B27N 3/02

Značky: výroby, aglomerovaných, velkoplošných, způsob, deskovitých, materiálů

Text:

...lisu během jednoho lisovacího cyklu nebo i současnou výrobu běžných aglomerovaných desek a aglomerovaných výlisků opatřených fólií s plastickým vzorem v různých etážích jednoho lisu.Pro vytváření plastického vzoru je možno s výhodou použít kovových listů z hliníkové slitiny, které jsou poměrně levné a snadno dostupné. Tento materiál současně umožňuje velmi dohrý prestup tepla k výlisku, takže nedochází k prodlouženílis ovac ích časů....

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Suchánek Jan, Bajda Miloslav, Jasinský Zdeněk, Neufus Karel, Smrkovský Evžen, Kolomazník Miroslav

MPK: B32B 1/08

Značky: způsob, agregátu, hutnických, výroby, trysek, hořáku

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Způsob výroby aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265638

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dvořák Vladimír, Marek Petr, Jelínek Václav

MPK: C07C 103/50

Značky: výroby, způsob, aminoamidů

Text:

...5 až 30 minut reagovat. Podle dalšího význaku reakce probíhá za přítomnosti nízkomolekulární anilinformaldehydové pryskyřice o teplotě táni 35 až 111 OC, a to V množství 0 až 35 hmot., vztaženo na obsah diaminodifenylmetanu.Způsob výroby aminoamidů podle vynálezu je bliže osvětlen na následujících příkladech.K roztaveným 100 g čistého 6-kaprolaktamu o teplote 80 OC se přidá 1,1 g kyseliny mravenčí 80, po 20 minutách se tavenina ohřeje...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265630

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beránek Dušan, Žídek Artur, Horký Pavel, Pácl Petr, Janok Jan

MPK: H01F 1/16, H01F 41/02

Značky: magnetickou, výroby, měkkých, oceľových, způsob, pásu, magnetický, indukcí, nízkými, ztrátami, izotropních, vysokou

Text:

...pás žíhat při teplotě 500 až 720 C, aby došlo ke zhrubnutí precipitátü po hranicích zrn a k odstranění mezioperační křehkosti. Při teplotě okolo 700 °C stačí doba žíhání okolo 1 minuty, při teplotě blížící se 500 °C je potře ba žíhat po dobu několika hodin.Plasticitu materiálu při válcování za studena lze ještě zvýšit tak, že se válcuje pásohřátý na teplotu 50 až 200 °C. Pokud se týká nízká anizotropie magnetických vlastností, autoři na...

Způsob výroby škrobových zahušťovatel a pojiv pro geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265613

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pomahač Bohdan, Kodet Josef, Krulíkový Jiří, Štěrba Slavoj, Tachovský Petr, Janalík Bedřich

MPK: C08L 3/08

Značky: stavební, pojiv, zahušťovatel, práce, speciální, výroby, škrobových, geologicko-průzkumné, způsob, hydrogeologické, inženýrsko-geologické

Text:

...a starch product. In Referatnyj žurnal,1968, Č. 13, S. 56).Podstata vynálezu spočívá v účelné kombinaci sítování škrobů, zejména škrobu hramborcvého, vhodným sitovacím prostředkem (vázaným éterickou vazbou) a v následné specifické mechanicko-chemické degradaci spojené s termickou modifikaci, která produkt převádí do formy rozpustné za studena ve vodě. Timto postupem modífikace škrobu dochází ke změně charakteru molekulární a zejména...

Podvojné cyklotetrafosforečnany měďnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265600

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, jejich, způsob, podvojné, cyklotetrafosforečnany, měďnato-hořečnaté

Text:

...molárnímu poměru P 205/(Cu Mg) rovným 0,96 až 1,1, 5 výhodou 1 až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmosféře ztuhnout chladnutím s výhodou rychlostí menší než S °C za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp. tuhnutí produktů, které se pohybuje podle poměru Cu/Mg v rozmezí 890 až 1 160 °C. Vzájemný poměr mědnatých a hořečnatých kationtů V tavenině se volí podle požadavku na jejích...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kademnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265599

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Ludvík, Brandová Dagmar, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: kademnato-hořečnaté, cyklo-tetrafosforečnany, způsob, jejich, výroby, podvojné

Text:

...chladnutím s výhodou rychlostí menší než 5 °c za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp. tuhnutí produktů, které se pohybuje podle poměru cd/Mg v rozmezí 800 až 1 160 °C. Vzájemný poměr kademnatých a hořečnatých kationtů v tavenině se volí podle požadavku na jejich obsah v produktu, přičemž množství hořečnatých kationtů se může pohybovat V rozmezí od hodnot blížících se nule až do...

Způsob výroby primární podkladové tkaniny pro všívané koberce se sníženým odporem proti vpichu jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265566

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klimeš Jiří, Procházka Zdeněk, Forman Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: podkladové, výroby, všívané, sníženým, jehel, primární, vpichu, tkaniny, způsob, odporem, koberce, proti

Text:

...vlastnosti pásků po tepelné úpravě a jednak zhoršené zpracovatelné aužitné vlastnosti všívaných koberoů.Tento nedostatek odstraňuje způsob výroby primární podkladové tkaniny utkané z polypropylenových pásku, kde se pásky nebo tkanina opatří nánosem 0,6 až 4 hmot. přípravku snižujícího dynamické namáhání pásku. Podstatou tohoto způsobu je, že jako přípravku snižujícího dynamické namáhání se použije polyethylenglykol s průměrnou...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šmíd Ivan, Hampl František, Hájek Jiří, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav

MPK: C07D 291/08

Značky: esterů, výroby, způsob, 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Maturová Eva, Grimová Jaroslava, Krajíčková Jana, Roubal Zdeněk, Zemanová Ivana, Franc Zdeněk

MPK: C07H 11/00

Značky: polysírový, ester, sodná, resp, těchto, látek, výroby, způsob, glykosaminoglykanu

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265533

Dátum: 13.10.1989

Autori: Csöllei Jozef, Beneš Luděk, Borovanský Alois

MPK: C07C 125/06

Značky: alkylestery, kyseliny, spôsob, 2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej, výroby, 3-acetyl-4

Text:

...hydroxidu draselného po dobu 6 h.Látky všeobecného vzorca II o hore uvedenom význame je možné pripraviť podľa prihl. vynálezu A 0 č. 158 638. Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok podľa vynálezu vyplývajú z nasledujúcich príkladovprevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.14,6 g (0,05 mol) propylesteru kyseliny 3-acety 1-4-hydroxyfenylkarbámovej sa rozpusti v roztoku 3,3 g (0,06 mol) hydroxidu draselného v 100 ml vody a...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl karbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265532

Dátum: 13.10.1989

Autori: Borovanský Alois, Csöllei Jozef, Beneš Luděk

MPK: C07C 125/06

Značky: karbámovej, 3-acetyl-4, 3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl, spôsob, kyseliny, alkylestery, výroby

Text:

...to popísané V literatúre (zöls a spol. Arzneim.-Forsch. 2, 33Bližšie podrobnosti o spôsobe prípravy látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia,ktoré však rozsah vynálezu vynálezu neobmedzujú.(0,15 mol) 3-brčm-1,2-epoxypropánu a 1 ml piperidinu sa aahrieva na vodnom kúpeli 10 h. Po skončení reakcie sa prebytočný brömhydrin za vákua oddestiluje a zvyšok sa rozpustí v chloroforme. organické fáza sa pretrepe 10 kyselinou chlôrovodikovou,...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikulec Jozef

MPK: B01J 27/08, B01J 27/10, B01J 27/12...

Značky: chloridů, spôsob, hlinitého, procesu, fluoridu, katalyzátora, živíc, výroby, odstraňovania, ropných, boritého, báze

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Sposob výroby chemicky čistého L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265509

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szilasi Jozef, Pataky Anton, Sova Oto

MPK: C07C 101/04, C07K 3/16

Značky: spôsob, l-lyzínu, chemicky, čistého, výroby

Text:

...refokusujú a po refokusácii vo frakciách pri pH 9,6 až 9,8 je obsah L-lyzínu aspoň 99 3 v chemicky čistej forme.Prednostou vynálezu sú nizke náklady na zariadenie, prevádzku a energiu. Chemický čistý L-lyzín možno z roztoku získat v tuhej forme sušenim na valccvej alebo rozprašovacej sušičke alebo lyofilizáciou.Technicky L-lyzín s obsahom L-lyzinu v množstve 86 objemových vzhľadom na obsah aminokyselín podľa analýzy automatickým...

Magnetický kompozitní celulózový nosič a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265500

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gemeiner Peter, Lenfeld Jiří

MPK: C08B 15/00

Značky: nosič, způsob, kompozitní, výroby, magnetický, celulózový

Text:

...vzniklé materiály majímagnetickou složku pevně fyzikálně resp. fyzikálně chemicky vázanou ve hmotě nemagnetické složky a jsou touto složkou kryty. Aktivní povrch ani porézní struktura nejsou magnetickým materiálem blokovány. Nevýhodou jsou poměrně složité podmínky přípravy, zejména v případě suspenzní polymerizace.Podstata magnetického kompozitního celulözového nosiče podle vynálezu spočívá v tom,že sestává z gelu regenerované celulôzy...

Emulze koření z eleoresinů koření, způsob jejich výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265480

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sviták Břetislav, Balšíková Libuše, Štěpánková Hana

MPK: A23L 1/221

Značky: způsobu, výroby, provádění, koření, zařízení, emulze, tohoto, eleoresinů, jejich, způsob

Text:

...tekutiny rozdílných barev, podle použitého oleoresinu. Sušina emulzního koření se pohybuje V rozmezí 32 až 37 , měřeno refraktometricky,pH v rozmezí hodnoty 3 až 3,5. Pokud se týče vydatnosti odpovídající emulze koření vydatnosti přírodního mletého koření, ale jak již bylo uvedena je možné účinné látky v nových výrobcích i několikanásobně koncentrovat.Z použitých materiálů, které obsahují přirozeně se vyskytující látky s emulgačními...

Způsob výroby dibrom-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265448

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaňura Jan, Pecka Karel, Mostecký Jiří Akademik, Kryštufek Jan, Havel Zdeněk

MPK: C07C 13/70

Značky: způsob, dibrom-(2,2)paracyklofanu, výroby

Text:

...kde X má vpředu uvedený význam a R je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku, se působí v reakčním prostředí tvořeném směsí inertního uhlovodíkového rozpouštědla a dimetylsulfoxidu silnou zásadou, vznikla amoniová báze obecného vzorce I, kde R má vpředu uvedený význam, se V tomto prostředí rozkladá za zvýšené teploty 40 až 140 OC, s výhodou 60 až 95 °C, za vzniku dibrom-(2,2)paracyklofanu. Inertním uhlovodíkovým rozpouštědlem...

Způsob výroby diagnostického séra pro stanovení C 4 globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265438

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tadra Miloš, Kořínek Jaroslav

MPK: A61K 39/395, A61K 35/16

Značky: séra, stanovení, způsob, diagnostického, výroby, globulínu

Text:

...sérový beta-1 A globulin a některé další bílkoviny, které jsou zvláště potřebné k dosažení požadované monospecifičnosti diagnostického C 4 antiséra.K řadě vzorků séra prasete, kozy, nebo králíka, jimž byl injikován C 4 globulin, se přidá stoupající objem získané frakce. Po jedné hodině stání se získají supernatanty odstředěním, 3 265438a testují se imunoelektroforézou, přičemž ve startovních jamkách je umístěno lidské sérum, V kanálcích...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,4´-karboxylfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265433

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lašák Karel, Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Hellerová Zdena

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,4´-karboxylfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...podle vynálezu upřesñují uvedené příklady. P ř í k 1 a d l13,9 g 100 kyseliny 4-aminobenzoové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpustí přídavkem roztoku hydroxidu sodného na pH 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného míchání a při teplotě 20 až 50 °C do vzniklého roztoku nadávkuje 25,6 g 100 2-nitroch 1 orbenzen-4-sulfonylchloridu(0,1 mol) a vznikajici kyselost se otupujě roztokem hydroxidu sodného o koncentraci c(Na 0...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265432

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žaloudek Josef, Hellerová Zdena, Buzik Pavel, Lašák Karel

MPK: C07C 143/79

Značky: výroby, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob

Text:

...podle vynálezu upřesñuji uvedené příklady. P ř 1 k 1 a d 113,9 g 100 kyseliny 3-aminobenzoové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpustí přidavkem roztoku hydroxidu sodného na pa 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného micháni a při teplotě 20 až 50 °C do vzniklého roztoku nadávkuje 25,6 g 100 2-nitroch 1 orbenzen-4-sulfonylchloridu(0,1 mol) a vznikajici kyselost se otupuje rcztokem hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH) 10 mol/1 tak,...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných nitroacetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265428

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pokorný Miroslav, Bartoš Arnošt, Terč Jiří, Vojtíšek Vratislav, Zíma Jiří

MPK: C07C 103/127

Značky: nitroacetanilidů, způsob, výroby, 2,5-disubstituovaných

Text:

...připouštění kyseliny sírové např. ke 80 až 100 °C teplé soustavě 5-chlor-2-methylacetanilidu a kyselině octové, dochází nejprve k částečně krystalizaci acetanilidu, který vytváří ze začátku dávkoväní přechodně dobře míchatelnou suspenzi, asi po 20 vydávkované kyseliny sírové z jejího celkového množství dochází na homogenní systém. Je nutné acetylační reaktor ohladit studenou vodou, aby nedošlo vlivem uvolněného krystalizačního tepla...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dočekal Josef, Hovorka Jiří, Mikel Eduard, Urbanec Josef

MPK: B29D 29/08

Značky: způsob, klinových, výroby, hromadné, koster, řemenů

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Polotovary mléčných a sýrových polévek a omáček a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265416

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hladíková Zdenka, Cvachovec Vladimír, Pechačová Marta, Janoušek Jan, Forman Ladislav

MPK: A23L 1/40

Značky: syrových, výroby, mléčných, omáček, jejich, polévek, způsob, polotovary

Text:

...sodného. Směs se po utavení formuje a bali do 100 g porcí. Jedna 100 g kostka s 300 ml vody slouží k přípravě dvou porcí mléčné polévky.Ke směsi podle příkladu 1 se přidá 10 kg hubšve sladkokyselém nálevu a po provedeném tavení se získá polotovar houbové omáčky, polévky, která se formuje a balí do 100 g porcí.Na 100 kg základní směsi k tavení o 65 hmot. tuku v sušině, 45 hmot. sušiny se přidá 8 kg bramborového škrobu, 3 kg soli, 2 kg...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rákos Jaroslav, Vrábel Ondřej, Žák Zdeněk, Vodička Zdeněk

MPK: H02K 5/04

Značky: pólů, rotoru, elektrického, stejnosměrného, hlavních, výroby, točivého, způsob, plechů, statoru, stroje, pomocných

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Způsob výroby přírodního houbového arómatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265386

Dátum: 13.10.1989

Autori: Souček Jiří, Buchal Petr, Prudel Martin, Vonášek František, Žaloudek Ladislav

MPK: A23L 1/22

Značky: aromátů, způsob, houbového, výroby, přírodního

Text:

...podle vynálezu lze dostatečně aromatizovat až stonásobné množství finální po 265 386živatíny, než bylo zpracovahého houbového odpeduoTak se efektivně zhodnotí houbový odpad, ktorý se dosud přidává do kompostů e substrátü, kde je vlastně využít pouze jako hnojivo. Podle tohoto vynálezu vyrobená přírodní houbová arőmata jsou zvláště vhodná k ochucování polévek, omáček, hotových jídel a jiných potravinárskych výrobků. Jsou dále vynikajíoí...

Miska výtoku, zejména pro vany vířivých praček pro domácnost a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265374

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matoušek Heinz, Pertlíček Jaroslav

MPK: D06F 37/26

Značky: vířivých, způsob, výroby, výtoku, praček, domácnost, miska, zejména

Text:

...prolisu vystřihne výtokový otvor.Tím se sníží napětí a deiormaoe materiálu při tažení misky výtoku. Uvedeným způsobem se dosáhne snížení zmetkovitosti při výrobě misky výtoku, úspory materiálu snížením její tlouštky a zlepšením odtoku prací lázně z pračky.Na připojeném výkresu je sohematioky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde obr.1 znázorňuje misku výtoku po vylisování šikmého kruhového prolisu ve dně s nastřiženým technologickým...

Způsob výroby injekčního přípravku s obsahem chloridu thalného 201T1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265363

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kopecký Petr

MPK: A61K 49/02

Značky: thalného, chloridů, přípravků, výroby, 201t1, způsob, injekčního, obsahem

Text:

...množství uhličitanového pufru. Autoři udávají chemický výtěžek každé z obou fází chemických operací okolo 95, technologický Výtěžek V Pozmezí 70 ň 75. Na principu spolusrážení a separace extrakcí je rovněž založen výrobní způsob podle Kopeckého P. a kol. v Radioisotopy 25/6/, 767 /1984/, použivwný v současné době v Ústavu jaderného výzkumu vŘeži při výrobäínjekčního přípravku chloridu thalného 2 O 1 T 1. Ozářený terč je rozpuštěn v kyselině...

Způsob výroby racemického 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265360

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šmíd Ivan, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Hampl František, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Hájek Jiří

MPK: C07C 121/52

Značky: racemického, způsob, 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu, výroby

Text:

...se tak, že ha l mol chloridu vzorce II rozpuštěném v aromatickém uhlovodík se působí 5 až 6 moly, s výhodou 4 moly kyanidu sodného ve formě 45 až 55 hmot. vodného roztoku v přítomnosti 0,02 až 0,2 molu, s výhodou 0,1 molu kvartérni amoniové soli jako katalyzátoru fázového přenosu» Reakce se provádí za íntenzívniho micháni při teplotě varu aromatického uhlovodiku a její průběh se sleduje pomoci plynově chromatografické analýzy. Po...