Patenty so značkou «výroby»

Strana 120

Spôsob výroby repelentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266264

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mravec Dušan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Ilavský Ján

MPK: A01N 31/00

Značky: spôsob, výroby, repelentu

Text:

...katalytického účinku zlúčenin kobaltu, alebo dooxidáciou ozčnom, oxidmi dusíka a kyselinou dusičnou, čim sa spravidladosiahne ešte vyššia koncentrácia dikarboxylových kyselín.Donörom alkoholu alebo zmesi alkoholov sú jednak individuálne alkoholy C 2 až C 8, najmä n-butanol, izobutanol, n~amylalkohol, ale tiež zmesi alkoholov vznikajúce ako hlavný alebo vedľajší produkt petrochemických procesov. Takým je napr. hlavný produkt, aĺe tiež...

Spôsob výroby oceľového prášku z triesok, vznikajúcich při trieskovom obrábaní valcovaných polovýrobkov z liatych ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266263

Dátum: 13.12.1989

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: vznikajúcich, spôsob, ocelového, triesok, trieskovom, obrábaní, oceli, polovýrobkov, výroby, válcovaných, prášků, liatych

Text:

...100 až 500 knz na teplotu 900 až 1 200 OC a kalenia do vody z tejto teploty. Takto znkalené triesky sa osušia a rozdrobia v mlynoch na prášok veľkosti častíc po preosiati níže 0,3 mm. K takémuto prášku sa primieša práškový oxid železnatý V množstve, aby sa v takto vzniklej práškovej zmesi dosiahol pomer kyslíka a uhlíka 1,5 až 3. Táto prášková zmes sa potom dvojstupňovo žíha pri teplote v rozsahu 700 až 1 100 OC. Pritom prvý stupeň...

Sposob výroby pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266262

Dátum: 13.12.1989

Autori: Radosa Metód, Fukas Gustáv, Bobula Stanislav

MPK: C08F 6/14

Značky: polyvinylchloridu, výroby, pastovateľného, spôsob

Text:

...72 OC. Suchý prášok tvoria zrná PVC, väčšinou tvaru dutej gule s otvorom, vzniknuté aglomeráciou primárnych latexových častíc 2 kvapky latexu pri sušení, ktoré majú polydisperzný charakter s priemerom V rozmedzí 3 až 150 m. Takto získanýprášok ešte nie je vhodný pre plastisoly.Ako už bolo uvedené, prášok emulzného poiyvínylchloridu, aby bol vhodný pre plastisoly,musi mat (okrem základných požiadaviek na postup pri polymerizácii VCM a na...

Způsob výroby příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 266212

Dátum: 13.12.1989

Autori: Berezin Jevgenij, Kogan Alexandr

MPK: D02G 1/06, D02G 3/00

Značky: příze, způsob, výroby

Text:

...Tepuana nonmna őuws óonbme naöo panna cxopocrn-ero orwnránaunx na ycwpoücTaa.f 3 xcnepuMeHTanbHoeHccnéopaaue Hpoueçca-® 0 pMMp 0 BaHHH npnmn c nombmm cmav fTOTO sosnyxa noKa 3 ano,qmq na-Kaqecrno npamn-anuamw raxme nennqnna nomnoä kpyrxn H ee ánneünan nnoTHbcwb.Toecrb nnn Kamnoň nuneňuoñ nnownocwu T npně za cymecwnyem waxag noxnan Kpywxa K, npu KOTODOŘ Kaqecwso npämn nannyumee.Kaunonbnoü mepcwanön npamn c nuneňuoä nnownocwbm or 20...

Způsob výroby amoniaku z dusíku a vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266207

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krotov Leonid, Rumjancev Ivan, Černjakov Josif, Gdalin Semen, Novickij Eduard

MPK: C01C 1/04

Značky: dusíku, vodíku, výroby, způsob, amoniaku

Text:

...3 a. AMMaqHuñ Koneucarnocne-cenapaun nocwynaer B rasooTnennTenb 4, rue H 3 mnxoro aunaxa Banana mwcs pacrnopenuue B nem aprou, Meŕaa, a 3 oT, nonopou, a raxme raaooópasubm.aMmmaK - raK uasbnnaemie Taxxonwe rastu. Oróop Lmpxynnnnouuoro rasa nponsv sonar nocne nepnnquoň cenapaun aMMaKa(ToqKa a). Owönpaeumň ras(37 rue. HM/uac, unn 2,5-oőmero nowoa) poccehupymr no aanenna 40 aTM,cnemnnamr c ranxonmu rasauu (3 THC. HM/uac). Honyqennym cuecb...

Způsob výroby bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266199

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Kučera Oldřich, Körner Jaroslav

MPK: C07D 277/52

Značky: způsob, výroby, bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Text:

...vedlejšich nežádoucích látek vzrůstá se stoupající teplotou.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby bis(p-acetyl~ aminobenzensulfonyl)~ 2 ~aminothiazo 1 u reakci p-acetylaminobenzensulfonylchloridu s vodným roztokem 2-aminothiazolu podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se reakce provádí za přitomnosti uhličitanu vápenatého při teplotách 30 až 60 °C po dobu 1 až 1,5 hodiny.Výhody způsobu výroby...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vyskočilová Jiřina, Čech Oldřich, Kafka Vratislav, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/00

Značky: nejméně, výroby, osnovní, soustavu, vazbě, obsahující, anorganických, nití, způsob, její, jednu, pletenina

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Bázické deriváty tetrahydronaftalenu, chromanu a thiachromanu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266192

Dátum: 13.12.1989

Autori: Helfert Milan, Butora Gabriel, Šmíd Milan, Rajšner Miroslav

MPK: C07D 311/58, C07D 335/06, C07C 121/62...

Značky: způsob, jejich, výroby, bazické, tetrahydronaftalenu, deriváty, chromanů, thiachromanu

Text:

...I se izoluje z ochlazené reakčni směsi vytřepáním do zředěné kyseliny sírové nebo chlorovodíkové, alkalizací odděleného vodného roztoku například roztokem hydroxidu sodného, vytřepánim vyloučené báze do organického rozponštědla nemísltelného s vodou, napříkald toluenu, etheru, dichlormethanu nebo chloroformu, a oddestilováním rozpouštědla. Takto připravené báze obecného vzorce I se mohou převádět neutra lizací anorganickými nebo organickými...

Způsob výroby směsi aromatických sulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266188

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klecan Václav, Sojka Vladimír, Šmidrkal Jan

MPK: C07C 143/28

Značky: aromatických, způsob, výroby, sulfokyselin, směsi

Text:

...o prüměrné relativní molekulovéVýhodou způsobu výroby aromatických sulfokyselin podle vynálezu je, že lze jednodušepřipravit na sulfonačnim zařízení směs aromatických sulfokyselin o aptimálním složení, která se po zneutralizování smíchá s ostatními látkami na disperzi, v níž lze snižitobsah vody. Obsah 0,7 hmotnosti hydrotropní látky umožňuje snížení obsahu vody V disperzi připravené k sušení ze 40 na 35 hmotnosti a tim úsporu topné...

1-(3-Dimethylaminofenyl)ethylacetát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266173

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hrabák František, Bezděk Milan

MPK: C07C 87/28

Značky: výroby, způsob, 1-(3-dimethylaminofenyl)ethylacetát

Text:

...konkrétního provedení jednotlivých stupňů syntézy 3 až 5.Do 1 000 cma trojhrdlé zábrusové bañky 5 míchaldem, zpětným chladičem a zátkou, umístěné ve vodní lázni, se naváží 82,6 g (0,5 mol) 3-nítroacetofenonu o teplotě tání 74 až 76 °C a přidá se 300 cma methanolu. Do vzniklé suspense se za míchání postupně přidává odzátkovaným hxdlem 9,5 g (0,25 mol) natrium borohydridu (NaBH 4) takovou rychlostí, aby reakční směs nevypěnila. Po přidání NaBH...

Způsob regenerace a recirkulace odpadních vod z výroby difenylguanidinu připraveného reakcí anilínu a chlorkyanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266164

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: C02F 1/00

Značky: způsob, difenylguanidinu, výroby, regenerace, recirkulace, odpadních, anilinu, chlorkyanem, připraveného, reakcí

Text:

...se vypírají zneutrallzovanými odpadními vodamiz výroby chlorkyanu. Tyto prací vody obsahují 6 až 12 Nacl, menší množství kyanidu a kyanatanu sodného a amonnéeole chlorid a mravenčan. V přímém styku se spalinami ss ohřejí na teplotu 100 až 110 °C. Dispergovaný chlorid a uhličitan sodný se ze spalín vyperoua podstatná část vody se 2 pracího roztoku odpaří a dojde tak k jeho zahuštění, takžena výstupu 2 vypíracího zařízení obsahuje 20 až 30 S...

Způsob výroby esterů kyseliny skořicové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266159

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šilhavý Přemysl, Hájek Milan, Čermák Ján

MPK: C07C 69/618, C07C 57/44

Značky: způsob, esterů, kyseliny, výroby, skořicové

Text:

...Reakční směs se zbaví kyseliny octové odpařenim za sníženého tlakua po přidání 55,3 g (1,2 mol) etanolu a 60 ml benzenu se zahřivá 1 h k varu za současného odstraňovánĺ vody ve formě azeotropu. Po ochlazenĺ se reakční směs promyje vodou, neutra~ lizuje roztokem kyselého uhličitanu sodného a vysuší síranem hořečnatym. Destilacĺ za sníženého tlaku se získá 49,0 g etylesteru kyseliny skořicové o t.v. 136 DC/1,47 kPaoctové, )1,8 g (0,12 mol)...

Spôsob výroby biofungicídneho spórového preparátu proti fuzarióze koreňov a stebiel obílnin, najmä kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266150

Dátum: 14.11.1989

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 65/00

Značky: kukurice, obilnin, stebiel, výroby, spórového, proti, preparátu, najmä, koreňov, spôsob, biofungicídneho, fuzarióze

Text:

...pôdy, ktorá obsahuje asimilovateľné aacharidy a asimilitovateľný organický zdroj dusíku v pomere 2 až 41 s obsahom komplexu vitamínov rastových a minerálnych látok, pričom ukončenie kultivácie je po úplnom vysporulovani kultúry, pri ktorej tvorí tmavozelený vo vode rozpustný pigment.Spôsob výroby preparátu pri povrchovej kultivácii Trichoderma harzianum na tekutej živnej pôdeKmeň Trichoderma harzianum RR 1 CCM 8008 sa kultivuje v Rouxových...

Spôsob výroby kyseliny mravčej z mravčanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266137

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chocholáček Ľudovít, Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Vanko Igor

MPK: C07C 53/02, C07C 51/02

Značky: kyseliny, spôsob, vápenatého, mravčej, výroby, mravčanu

Text:

...mravčanu vápenatého resp. voľnej kyseliny dusičnej. Optimálnym sa potom javí obsah volnej kyseliny dusičnej nižší ako 1 mg/ml. V tomto pripade potom vo vydestilovanej kyseline mravčej je menej ako 0,1 mg/ml kyseliny dusičnej. To je dôležitépre jej dostatočnú stabilitu i rôzne možnosti použitia. Z reakčněho roztoku sa potom časť vedie na oddestilovanie kyseliny mravčej a druhá časť sa nechá ako roztok na doplnenie močoviny a suspendovanie...

Spôsob výroby kyseliny mravčej

Načítavanie...

Číslo patentu: 266136

Dátum: 14.11.1989

Autori: Komora Ladislav, Paľo Ondrej, Vanko Milan

MPK: C07C 53/02, C07C 51/02

Značky: spôsob, mravčej, výroby, kyseliny

Text:

...vody, výhodne v množstve dvojnásobnom počítané podľa množstva kyseliny V zbytku a v destilácii kyseliny mravčej sa pokračuje až po dosiahnutie požadovanej teploty.Postup podľa vynálezu má rad prednosti. V prvom rade je to získanie viac ako 90 až 95 kyseliny mravčej viazanej v mravčane. Prvoradou podmienkou pri tom je, že dávkovanie kyseliny dusičnej je za prítomnosti tlmiacej látky močoviny za intenzívneho miešania, za chladenia, pri...

Spôsob výroby prísady do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266129

Dátum: 14.11.1989

Autori: Slanička Štefan, Sabolová Jozefína

MPK: C04B 22/06

Značky: cementových, přísady, výroby, zmesí, spôsob

Text:

...účelne, ak sa prisada vyrobená spôsobom podľa vynálezu zomelie, s výhodou spolu s hydrofobizačnou prísadou, napríklad vo vode nerozpustnou soľou mastnej kyseliny, ako je stearan vápenatý a/alebo dispergátorom a/alebo anorganickým nosičom ako je kremičitý piesok,drvený vápenec, popolček, granulovaný (peletizovaný) alebo neupravený kremičitý úlet 2 výroby feroslícia a podobne, na takú jemnost, aby obsahovala najmenej 50 hmotnostných...

Spôsob výroby oxidu dusnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 266105

Dátum: 14.11.1989

Autori: Miškovič Tibor, Sabadoš Július, Kondrát Emanuel, Kontra Andrej, Čollák Mikuláš, Matzenauer Tomáš, Vondrák Pavel, Šimeček Antonín

MPK: C01B 21/24, B01J 23/74

Značky: spôsob, oxidů, dusnatého, výroby

Text:

...oxidací čerstvé, nebo částečně zreaqované směsi amoniaku se vzduchem a podle kterého lze dosáhnout účinnost konverze amoniaku na oxid dusnatý až 97,5 objemových v provozním konvertoru s použitím katalyzátoru, který má aktivní složku bez drahých kovů nanesenou na kovovém nosiči s měrným geometrickým povrchem přesahujícím 2 500 m 2/m 3. Katalyzátor může být použit bud samostatné, nebo v kombinaci se sníženým množstvím platinorhodiovýoh...

Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266099

Dátum: 14.11.1989

Autori: Faulhaber Ervín, Hammer Vladimír

MPK: D06C 7/00, D06N 5/00

Značky: způsob, osnovní, rozměrovou, stabilitou, výroby, textilie, propletu, podobě, vysokou, pleteniny, plošné

Text:

...splnění vytčených cílů směřuje plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v provedení osnovni pleteniny nebo propletu. V případě využití osnovní pleteniny je použito syntetických nitových útvarů, například polyesterové hedvábí nebo staplových přízí v základu,tj. v očkáoh a spojovacíchkličkách a ve vložených výplňkových nitích. U propletu je zhotovena ze syntetického nitovéhc materiálu jak ncsná část, například tkanina a nejméně...

Způsob výroby polykondenzátu 2 naftalensulfonové kyseliny s formaldehydem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266095

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prachař Otakar, Chlumecký Jan, Bezemek Jiří, Zlesák Ivan, Votápek Václav, Zhoř Jiří, Bažout Zdeněk, Kohout Josef, Hradský Josef Csc

MPK: C08G 10/04

Značky: formaldehydem, způsob, výroby, kyseliny, naftalensulfonové, polykondenzátu

Text:

...kg.mo 1) met Ku, Po napuštění sulfokyseliny, se reakčni objem dostal do intenzivního varu a teplota V reaktoru vystoupila na 105 OC. Po odzněnl bouřlivého varu, byla reakční směs mírně přihřivá~ na parou. Po 3 hodinách kondenzace teplota vystoupila na 112 °C. Vysoce viskozni produkt kondenzace byl zředěn 900 kg vody a vypuštěn do neutralizačnl kádě, kde byl po ochlazeni na 40 DC zneutralizován cca 40 roztokem hydroxídu sodného na pu 7,2....

Způsob výroby kapalného hnojiva s omezenou rozpustností dusíkaté složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266094

Dátum: 14.11.1989

Autori: Martínek Bořivoj, Mutínský Jaroslav, Coufalík Jaroslav, Beránek Jaroslav, Kropáček Pavel, Židek Rudolf

MPK: C05C 9/02

Značky: hnojiva, dusíkaté, složky, kapalného, způsob, výroby, omezenou, rozpustností

Text:

...skutečnosti výroby kapalného hnojiva proti výrobě pevného neho suspenzního hnojiva a dále v tom, že je možno využít zavedené a běžně průmyslové využívané technologie výroby močovinoformaldehydových pryskyřic. Oproti technologii výroby kapalného hnojiva na bázi pevných močovinoformaldehydových pryskyřic se realizací způsobu podle vynálezu sníží výrobní náklady, především energetické.Přídavek amoniaku zaručuje nepřítomnost volného...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Baleja Miroslav, Šindelář Milan, Šmatlová Taťána, Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel, Kohoutek Petr

MPK: B29C 35/02, B29L 31/10

Značky: jejich, bloky, výroby, velkoobjemové, elastické, způsob

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Způsob výroby polymerního nosiče pro syntézu peptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266062

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kolínský Jiří, Šimek Petr, Krojidlo Milan, Jeřábek Karel, Setínek Karel, Engstová Jarmila, Jareš Václav, Lepša Luděk

MPK: C07K 1/04, C08F 8/24

Značky: způsob, nosiče, výroby, polymérního, syntézu, peptidů

Text:

...činidla připravenáho postupem popsaným v publikaci J. S. Amato, S. Karady, M. Sletzinger, L. M. Weinstock Synthesis (1979) 970. Reakci dimetoxymetanu s acetylchloridem za katalytickěho působení malé příměsi metanolu při něm vzniká equimolárni směs chlcrmetyl-metyleteru a metylacetátu. Alternativně by bylo možné použít i chlorderivát jiné kyseliny, např. thionylchlorid, sulfurylchlorid apod. Podstatou postupu podle vynálezu je provádění...

Způsob výroby součástí z nástrojových a rychlořezných ocelí, zvláště polotovarů kruhových závitových čelistí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266055

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pantlík Květoslav, Bestr Pavel, Jedovnický Bohumil, Slezáček Ladislav, Horák Miloš

MPK: B21C 37/00, B21C 37/04

Značky: rychlořezných, čelistí, závitových, nástrojových, způsob, polotovarů, zvláště, výroby, kruhových, oceli, součástí

Text:

...životnost.Uvedené nevýhody jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že ústřižek materiálu se ohřeje na teplotu minimálně 700 OC, poté se alespoň v jedné tvářecí operací kalibruje na průměr o 0,1 až 1,5 mm menší, než je průměr konečného polotovaru kruhové závitové čelisti, načež se znovu kalíbruje při současném osovém tlaku, vytvářejícímzahloubení na obou čelech a předtvarování budoucí řezné hrany polotovaru...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266054

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pácl Petr, Žídek Artur, Horký Pavel, Čech Drahomír, Šmíd Vladimír

MPK: H01F 41/02, H01F 1/16

Značky: magnetickou, magnetický, výroby, ztrátami, způsob, izotropních, měkkých, nízkými, vysokou, indukcí, pásu, oceľových

Text:

...rekrystalizačním a oduhličujícím žíháním, jehož podstata spočíva v tom, že před válcovàním za studena se za tepla válcovaný pás žíhá normalízačně na teplotu 900 až 1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, načež se ochlazuje rychlostí minimálně 50 OC za minutu, válcování za studena se provede ednostupňově s celkovou redukcí minimálně 70 2, přičemž pás před válcováním má teplotu 70 až 200 OC a konečné rekrystalizační a oduhličovací žíhání se...

Způsob výroby polyamidových odlitků tvaru pláště rotačního komolého kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265999

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čásenský Bohuslav, Černý Zbyněk, Mařík Jiří, Fusek Jiří

MPK: B29C 41/04, B29K 77/00

Značky: polyamidových, odlitků, výroby, pláště, způsob, rotačního, komolého, kužele, tvaru

Text:

...ql g sinusložka 92 není důležitá, neboč V otáčející se formě se její účinky ruší. Tíhová složka gl působí na polymerujicí kapalinu tak, že tato jeví snahu stékat ve směru klesajicí osy o a její účinky je třeba vyrovnat odstředivým zrychlením ar tak, aby vektor a výsledného zrychlení byl kolmý na stěnu formy. Úhel beta v tomto rovnoběžniku sil představuje odchylku stěny formy od osy rotace formy. Z nákresu vyplývá, žeVelikost tíhové složky...

Způsob výroby profilu o průměru H

Načítavanie...

Číslo patentu: 265983

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jurča Milan, Dušek Josef, Rainisch Jan

MPK: B21B 1/08

Značky: profilů, výroby, průměru, způsob

Text:

...při zachování užitných vlastností profilu, ale i úsporu energie, kterou je třeba vynaložit na jeho válcování. Při menší hmotnosti profilu je snažší manipulace s ním.Na přiloženém výkrese jsou na obr. 1 až 4 znázorněny řezy postupovými kąlibry, jimiž dělicí rovina prochází diagonálně ve střídavém smyslu. Na obr. 5 je řez dokončovacím kalibrem,jímž dělioí rovina prochází V ose profilu.Pŕíkladem způsobu výroby profilu podle vynálezu je...

Způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265965

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikryl Zdeněk, Bílý Karel

MPK: H01H 1/02

Značky: elektrických, způsob, pohyblivých, kontaktů, součástí, výroby, statických

Text:

...na výrobky a byla rigid ně konstrukčně využívána.Nevýhodou tohoto způsobu výroby elektrických pohyblivých a statických součástí a kontaktů je vysoká spotřeba drahých kovů Au a Ag a tím i vysoká cena finálních výrobků nebo komponentů v celém národnim hospodářství.Uvedené nevýhody odstrañujenový způsob výroby elektrických pohyblivých a statických součástí, jehož podstata je v tom, že na podkladovou vrstvu z kovových materiálů, jako je...

Methakrylátové polymery s imidazolovými funkčními skupinami a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265951

Dátum: 14.11.1989

Autori: Švec František, Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 20/36, C08F 8/32

Značky: polyméry, methakrylátové, způsob, funkčními, výroby, skupinami, jejich, imidazolovými

Text:

...strukturní jednotky obecného vzorce I ~a monomerní jednotky vybrané ze skupiny, sestávající 2 jednotek 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethákrylátu.Způsob jejich přípravy spočlvá v tom, že se na kopolymery glycidylmethakrylátu obsahující jednotky obecného vzorce IIs monomerem vybraným ze skupiny sestávající 2 2-hydroxyethylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu působí roztokem imidazolu ve vhodném inertním rozpouštědle.Výchozí...

Vakcína proti infekční bovinní rhinotracheitidě inaktivovaná a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265945

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bartl Milan, Pšíkal Ivan, Štěpánek Jan, Dedek Ladislav, Macura Břetislav

MPK: A61K 39/265

Značky: způsob, proti, bovinní, vakcína, inaktivovaná, infekční, výroby, rhinotracheitidě, její

Text:

...viru z populace skotu. Js orientovaných na postupné ozdravování chovu od IBR.základním parametrem účinnosti inaktivovaných vakcín jsou titry protilátek zjištované v krevních sérech vakcinovaných zvířat za 28 až 42 dnů po imunízaci. Titry protilátek zjiščované po aplikaci vakcíny připravené podle této PV (1 B až 112 B) odpovídají titrům dosahovaným í u zahraničních preparátů přípravených z jiných kmenů a jinými pracovními postupy.Výhodou...

Předvakuovaná slídová izolační páska, způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265928

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vopelka Miroslav

MPK: H02K 15/12

Značky: výroby, slídová, páska, izolační, způsob, předvakuovaná

Text:

...v pojivu předimpregnovaných slídových izolantů. Obsah zbytků ředidel ale i toto množství dostačuje k tomu, aby při vytvrzování Ty pak zhoršují zejména elektric ným vytv jejichž pojiva jsou na bázi epoxidů nebo polyeje obvykle nižší než 1 hmot.,izolace vznikaly menší či větší nehomogenity, většinou dutiny.ké vlastnosti izolace, tj. snižují elektrickou pevnost a zvyšují dielektrické ztráty.Nedostatky současných předimpregnovaných slídových...

Zapojení k rozpoznávání zhoršených mechanických vlastností výrobků hromadné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265925

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Vladimír, Engelthaler Jiří, Žižka Jaroslav

MPK: G01N 33/00

Značky: zhoršených, výroby, hromadné, výrobků, rozpoznávání, mechanických, zapojení, vlastností

Text:

...vlastnostíVýhodou tohoto řešení je to, ž í je nedestruktivní a lzeje prováděno objektivním měřením bez subjektivního vlivu. Zkoušen jej uplatnit i u výrobků, u kterých.ne 1 ze použít metodu elektrického průrazu.zapojení k rozpoznávání zhoxšených mechanických vlastností výrobků je příkladně blokově schematicky znázorněno na obr. 1, přičemž na obr. 2 je v blokovém schématu znázorněno případné zapojení bloku 3 vyhodnocení...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpendační kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265901

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skalický Čestmír, Lébr František Prof, Líbal Jaroslav, Kříž Pavel, Wiesner Hynek, Chaloupka Stanislav, Vlačiha Otakar, Rodová Nataša, Řehák Bohumil

MPK: D21H 5/18

Značky: kondenzátory, papíru, elektrolytického, nízkoimpendační, způsob, výroby, kondenzátorového

Text:

...vlákna je 0,3 až 5 mm. Přidáváním skelného vlákna se zvyšuje pórovitost. Přídavek okolo 5 vláken zajištuje pôrovitost okolo 0,75 přídavek 20 3 umožňuje dosažení pôrovitosti 0,8 ovšem při znatelném poklesu mechanickýchPovrch skelného vlákna je nutno zbavit alkalií nejlépe vypráním kyselinou fosforečnou o koncentraci 1 až 10 S. Vyprání se provede okyselením vodné suspenze vláken a výměnou vodyv suspenzi. Použitá voda nesmí obsahovat sírany,...

Způsob výroby podpatků obuvi a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265898

Dátum: 14.11.1989

Autori: Váňa Oldřich, Joba Jaroslav, Uruba Vladimír

MPK: A43B 21/00

Značky: zařízení, provádění, podpatku, způsobu, výroby, způsob, obuvi

Text:

...tyčim. Ustřeäovaoi rámeček je uložen ve vodicioh lištách, jež jsou upevněny k základni desce v kolmém směru ke společné ose pistnic a kladivových tyčí. Mezi rozřaČova~ cimí planžetami jsou na vodicíoh čspeoh vloPod ustřečovacím rámečkem je upraven vyrážeč, jenž je připojen k pístní tyčí svislého tlakového válce. Pod základní deskou je uložen bezpečnostní spínač, proti němuž je na ustředovecímrúmečku upraven ovládací prst.Vyšší účinek...

Sorpční vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265847

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kučera František, Jirásek Vladimír, Kouřil Jiří, Kabele Josef, Novosad Josef, Procházka Hubert

MPK: B01D 39/06, D04H 13/00

Značky: sorpční, způsob, výroby, útvar, vlákenný

Text:

...ve vodě nerozpustné anorganické sloučeniny, na~ příklad hexàkyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdátofos~ foreönany, wolframátofosforečnany těžkých kovů, vyznačující se speoifiokou schopností sorbovat některé ionty a molekuly. Prakp tioké využití těchto anorganickýoh sloučenin jako sorbentů některých iontů a molekul však naráží na řadu obtíží technologického charakteru, protože se většinou jedná o materiály v suchém stavu sypké,...

Způsob výroby optických trojbokých jehlanů a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265818

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kryl Jiří, Vychodil Miloslav, Konvička Petr

MPK: B24B 13/00

Značky: způsobu, výroby, optických, trojbokých, přípravek, provádění, tohoto, způsob, jehlanů

Text:

...nový způsob umožňuje e použitím popeaného příprevku výrobu osmi trojbokých jehlanñ s přeností lepší než 2 s velkou výtěžností a sníženými výrobními náklady.Způsob výroby podle vynálezu je následující. Nejprve se známým způsobem, to je z hrubě opracované kryohle, odříznou trojboké jehlany požadované velikosti bez ohledu na požadovanou konečnou přeenoat. Pak ee opracují do dokonalé optické kvality a příslušné rovinnoeti jejich zakladny, které...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265806

Dátum: 14.11.1989

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan Csc, Vosolsobě Ján, Havránek Josef, Vokřál Václav, Vybíral Zdeněk

MPK: C05B 11/08, C05B 11/06

Značky: směsi, kyselinu, hnojiva, výroby, převážně, způsob, trihydrogenfosforečnou, obsahující

Text:

...fosforečné suroviny se provádí kyselinou dusičnoua kyselinou sírovou nebo/a částečná úprava poměru vápníku ku oxidu fosforečnému se provádí pomocí kyseliny sirovénebo suroviny tuto kyselinu obsahující, přičemž vzniklý síran vápenatý spolu s obtížné rozložitelnym složkamí z fosfátové suroviny se ze vzniklé suspenze oddělí před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražcváním.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265805

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vosolsobě Ján, Vokřál Václav, Havránek Josef, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Vybíral Zdeněk

MPK: C05B 11/06

Značky: směsi, obsahující, trihydrogenfosforečnou, kyselinu, výroby, převážně, hnojiva, způsob

Text:

...vymražené břečky, u NPK hnojiv vedle amoniakalizace i kali~ zací vymražené břečky, jehož podstata spočívá v tom, že k výchozí surovině nebo/a k výchozím surovinám nebo/a k částečně nebo/a k úplně rozložené břečce se přidává surovina,která s břečkou vytváří sraženinu jako suroviny obsahující sírany, síran amonný, síran draselný, síran hořečnatý,která se spolu s obtížně rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265804

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vosolsobě Ján, Vokřál Václav, Vídenský Jan, Havránek Josef, Vybíral Zdeněk, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/06

Značky: směsi, výroby, převážně, hnojiva, obsahující, způsob, trihydrogenfosforečnou, kyselinu

Text:

...pevná fáze jako síran vápenatý,expandovaný perlit, která se spolu s obtížné rozložitelnými složkami z fosfátové suroviny, před úpravou poměru mezi vápníkem a oxidem fosforečným přímým vymražovánim, ze vznik lé suspenze odďělí.Základní účinek způsobu výroy oodle vyná 1 ezuspočívá V tom, že dochází k omezení tvorby tzv. klků při smísení organické a anorganické fáze. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým způsobům...

Způsob výroby směsi obsahující převážně kyselinu trihydrogenfosforečnou nebo NP nebo NPK hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265803

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vybíral Zdeněk, Vídenský Jan, Havránek Josef, Glaser Vladimír, Vosolsobě Ján, Vokřál Václav

MPK: C05B 11/06

Značky: kyselinu, způsob, hnojiva, trihydrogenfosforečnou, převážně, obsahující, výroby, směsi

Text:

...apatit Kola kyselinou dusičnou o koncentraci 54 hmot. v množství odpovídajíoím 10 nímu přebytku oproti spotřební norměPo 60 ti minutách rozkladu byla získaná břečka zamoniakalizována na pH 1,9. Vzniklá pevná fáze byla spolu s nerozloženým zbytkem fosfátu oddělena fittrací Zbylý čirý filtrát po ochlazení byl smíchán a dále tŕepán s ochlazeným benzínem. Teplota vyuražování byla udržována na ma -15 °C. Po skončení třepáni došlo k samo 3...

Způsob výroby směsových barvených pracenů, zejména ze směsí vlněných a polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265801

Dátum: 14.11.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D01G 21/00

Značky: barvených, vláken, způsob, zejména, pracenů, výroby, směsi, vlněných, polyesterových, směsových

Text:

...spočívá v ton, že po operací posukování následuje bervení nebo potískování vlněného mykaného pramene, po němž se provádí egalizace e vlněný mykaný pramen se smíeí s obarveným polyeeterovým a/nebo jiným pramenem a ve směsi se čeěe a následně dvakrát posukuje.Výhodou uvedeného způsobu výroby směsového premenu je to, že se kromě odstranění nevýhod výše uvedených, dosahuje dokonalého promísení vláken na česecím stroji, odstraněním všech...