Patenty so značkou «výroby»

Strana 119

Způsob kontinuelní výroby nízkých alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266578

Dátum: 12.01.1990

Autori: Neier Wilhelm, Strehlke Günter, Webers Werner, Henn Friedrich

MPK: C07C 31/10, C07C 29/04, C07C 31/12...

Značky: nízkých, způsob, výroby, kontinuelní, alkoholů

Text:

...množství di-sek.-buty 1 etheru (SBE) asi ze 4 hmotnostnich dílü na 1 hmotnostní díl, vztaženo na sek. butylalkohol,při výrobě sek. butylalkoholu. Dělení plynné a kapalné fáze v hlavě reaktoru se zlepšila. Tvorba pěny pozorovatelná při zvlášt vysokém průměrném plynovém zatížení se úplně potlačuje a získaný surový alkohol je prostý stop kyselín strhovaných z procesní vody.V dalším se popisují příklady provedení vynálezu na...

Nosná matrice pro zachycení katalyticky účinných sloučenin a způsob výroby této matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266575

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veser Kurt, Frauenfeld Martin

MPK: C23D 13/00, B01D 53/36, B01J 32/00...

Značky: zachycení, výroby, této, nosná, katalytický, účinných, sloučenin, matrice, způsob

Text:

...může mít ale taká formu žlábkovaněho a/nebo vlnitého kovového plechu. Takověto kovové plechy se sestavují na akumulační tělesa, například taká V oběhových regenerativních tepelných výměníoích pro předehřívání vzduchu pro kotel. Dodatečným převrstvením těchto akumulačních těles keramickou krycí vrstvou za spojení pomocí mezivrstvy ze smsltu se umožní to, že se dá zabudovat katalyzátor pro odstraňovaní sloučenin dusíku do reqenerativního...

Způsob výroby 1 ku 1-kovových komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266574

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lienhard Paul

MPK: C09B 45/04

Značky: způsob, komplexu, 1-kovových, výroby

Text:

...kyselinu,2-amino-5-(4-methoxyfenoxy)benzoovou kyselinu,2-amino-5-(2,4-dichlorfenoxy)benzocvou kyselinu,2-amino-4-jodhenzoovou kyselinu,2-amino-5-(3-methoxyfenoxy)benzoovou kyselinu,2-amino-5-propionylaminobsnzoovou kyselinu,2-amino-5-ureidobenzoovou kyselinu,2-amino-5-(N-fsny 1 ure 1 do)benzoovou kyselinu,2-hmino-3,5-dímethoxybenzoovou kyselinu,2-amino-5-brombenzoovou kyselinu,2-amino-4,5-dimethylbenzoovou...

Způsob kontinuální výroby isopropylalkoholu a sek. butylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266569

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dettmer Michael, Webers Werner, Neier Wilhelm, Osterburg Günther

MPK: C07C 29/04, C07C 31/12, C07C 31/10...

Značky: výroby, kontinuální, butylalkoholu, způsob, isopropylalkoholu

Text:

...3. oba proudy se přes płedehřivač přivedou na reakční teplotu a přivedou se do hlavy zkrápěcího reaktoru 5. K regulaci teploty se část vody před předehřívačem odbočí a přivádí se do reaktoru na několika místech. Potrubím 3 se v tomto pokusném běhu nedáva do reaktoru žádný ether.Produktový proud § se v odlučovači § dělí ve vodnou a orqanickou fázi.Eotrubím 1 se za hodinu získá 29,4 kg organické fáze s následným průměrným složením 62,5,...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266568

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tenud Leander, Gosteli Jacques

MPK: C07C 121/453, A61K 31/275

Značky: karnitinnitrilchloridu, způsob, apticky, výroby, aktivního

Text:

...v jednom stupni. Pak se výhodně používá kyanid kovu alkalické zeminy,výhodně kyanid vápenatý. Přitom se vylučuje kyselina vinná ve formě vápenaté soli a (-1-karnitinnitrilchlorid může být izolován z reakčniho roztoku.Výhodně se uvolñováni nebo reakce provádí ve vodě, jako v rozpouštědle.čištění produktů ee~účinně provádí jednoduchou kryetalizací z rozpouätědel, jako nižších alkoholů.získávejí se tak produkty 5 optickou čietotou vyšší než...

Magnetická hlava pro záznam a/nebo čtení informace a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266563

Dátum: 12.01.1990

Autori: Grimm István, Bolla István, Stenczinger Sándor, Csányi István

MPK: G11B 5/147

Značky: její, informace, magnetická, výroby, čtení, hlava, způsob, záznam

Text:

...Výška boční plochy li určuje plnou hloubku vzduchové mezerylg. Cívka lg je uspořádána na prvním a druhém polopôlu lg a ll a slouží jako snímací cívka v přehrávacím režimu a jako magnetizační cívka v zâznamovém režimu.Obr. 3 znázorňuje hlavu v činnosti, když je páska lg tlačena k čelnímu pásmu ll a páska lg se pohybuje předem určenou rychlostí ve směru šípky A. Čelní pásmo ll hlavy je vyrobeno e výhodou broušením a jeho profil je obroben...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266558

Dátum: 12.01.1990

Autori: Webb Shirley, Ten Haken Pieter

MPK: A01N 43/40

Značky: výroby, účinné, fungicidní, prostředek, způsob, látky

Text:

...tohoto vynálezu je též způsob výroby sloučenin obecného vzorce I, který spočíva v tom, že se sloučenina obecného vzorce IIArl, Arz a RZ mají svrchu uvedený význam, nechá reagovat se sloučeninou obecného vzorce IIIHRI (III), kde má výše uvedenývýznam.obecně způsob podle vynálezu vede ke směsi isomerů sloučeniny obecného vzorce I. Jakbylo uvedene výše, oba atomy uhlíku základní ethanové jednotky jsou asymetrické. Tato samotná asymetrie...

Způsob výroby metl-terc.-butyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266525

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vítek Pavel, Tesařík Jaroslav

MPK: C07C 41/05

Značky: výroby, metl-terc.-butyléteru, způsob

Text:

...do posledního reakčního stupně, přídá směs butan-butenu s mctanolem, obsahující 3 až 5 hmotnostníchmetanolu V množství 10 až 25 3 hmotnostnich na 100 hmotnostních vstupující reakční směsi.Způsob výroby MTBE podle vynálezu využívá principu posunutí reakční rovnováhy přidánim metanolu před poslední reakční stupeň bez dopadü na zhoršenou kvalitu MTBE a jen s částečně vyšší energetickou spotřebou V sekci rektiíikace reakční směsi....

Polovodičová součástka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266521

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pojman Pavel, Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Stejskal Pavel, Venhoda Emil

MPK: H01L 23/10, H01L 25/00

Značky: její, způsob, polovodičová, součástka, výroby

Text:

...z konstrukce součástky vůbec nebo je možno použít jedné dilatační podložky podstatné slabší a s menší hmotností a tím se zjednodušuje a zhospodárňuje výroba výkonových polovodičových součástek a snižuje spotřeba deficitnich kovových materiálů včetně drahých kovů.Způsob výroby výkonové polovodičové součástky podle vynálezu spočíva v tom, že se polovodičcvý systém opatřený deponovanou kontaktní vrstvou ve složení dle vynálezu zapouzdří...

Způsob výroby kyselin 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových

Načítavanie...

Číslo patentu: 266520

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ferenc Milan, Brůnová Bohumila, Hájíček Josef, Michalský Jiří, Pihera Pavel, Hrbata Jiří

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, 1,3-diarylpyrazol-4-yloctových, výroby, kyselin

Text:

...působením směsi červeného fosforu a kyseliny jodovodíkové. Nevýhoda postupu spočívá V tom, že produkty reakce jsou méně čisté a výtěžky jsou nižší.Následující příklady ilustrují, avšak nikterak neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynálezu.Ke směsi 31,0 g (0,1 mol) kyanhydrinu vzorce Il (R C 1), 60 ml kyseliny octové,60 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové a 0,5 ml koncentrované kyseliny jodovodíkové se přidá 24,0 g (0,l 06 mol)...

Způsob výroby lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266511

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baleja Miroslav, Bobovský Jaroslav, Svoboda Pavel, Kohoutek Petr, Šmatlová Taťána, Mojžíš Miroslav

MPK: C08G 18/14

Značky: lehčených, způsob, výroby

Text:

...plněných sazemi lze dosáhnout při nízké objemové hmotnosti a relativně nízkém obsahu tvrdých segmentu z polyizokyanátů vyšší tuhosti. Výrazné lepší jsou také hodnoty odporu proti stlačení, což se příznivé projeví na výrobcích pro nábytkářskýK hližšimu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady.Jednostupñový způsob výroby neplněné lehčeně hmoty probihá tak, že na michačce s kolíkovým míchadlem se intenzivně během 10 s misi...

Způsob výroby elektrolytického kondenzátorového papíru pro nízkoimpedanční kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 266501

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skalický Čestmír, Zajíček Miroslav, Rodová Nataša, Kříž Pavel, Wiesner Hynek, Sklenář Stanislav, Líbal Jaroslav, Lébr František, Řehák Bohuslav

MPK: D21H 3/22

Značky: způsob, kondenzátory, kondenzátorového, nízkoimpedanční, elektrolytického, papíru, výroby

Text:

...zbytky síranů a další nečistoty, které brání využití této suroviny pro výrobu elektrolytických kondenzátorových papírů. Vyprání zbytků uvedených látekje značně obtížné vzhledem k sorbčním vlastnostem celulôzy. Desorpoi solí provádíme vypráním viskózových vláken kyselinou fosforečnou, jejíž zbytky nevadí funkci, ani neohrožují trvanlivost elektrolytickýoh kondenzátorů. Vysoká pôrovitost zajiščuje dostatečně množství kapaliny mezi vrstvami...

Způsob výroby topného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266496

Dátum: 12.01.1990

Autori: Seničeva Valentina, Slobodjanov Anatolij, Volčinskaja Ljudmila, Musienko Oleg, Seničev Alexandr, Medveděv Alexandr, Arendarčuk Albin, Burcev Viktor

MPK: H05B 3/28

Značky: topného, výroby, způsob, modulu

Text:

...uns ycwanoaxu Harpenawens (nuauewp mnawenn nonmeH.5 uTL.Ha 1 MM öonbme naaMerpa narpenawenbnoro sneuenwa), nmpannunamw cnoü oöMaaKu no TOHMMHH 2 ~ 3 MM. Bnox cymaw B cymunbHoM mkaày no 400-450 °C B weqénne 8-10 Q, úonunmanHocne cymxu önok 7 npnoőperaer npouuym HOBGDXÉOCTĽ, éro ycTaHaBnnBam 1 B ueub B Kaqecrne őoxoaoů crenxn, a B oöpasosanamx Kananax ycwanannnnamw Ha rpenarenn. . HapaMeTpm cymxu H TennoTexnúuecKne xapakrepncwnku...

Způsob výroby inhibované fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266484

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pinčuk Leonid, Voroněžcev Jurij, Liberman Semen, Rečic Semen, Goldade Viktor, Vertjačik Igor

MPK: C08J 5/18, B29D 7/01

Značky: fólie, výroby, způsob, inhibované

Text:

...2 ggg 2 §L Hnenxy nonyqamw Tax me, Kam B npnmepe 3, Tonbxo HcnonL 3 yF mr nuycwpnanbuoe Macno.20 Mác.Z Hünycrpuanbaoro Macna, a B Kaqecwae HHPHÓHTOPQ KOpp 03 HH Hcnonbsymw10 ZHHŘ BonHocnnpToBoü pacwnop (BHX-H~ 20), KoTopuň~npecTaBnHeT coöoä nopomoK őenoro usera c 3 anax 0 M PODBKOPÓ MHHaHH (Temneparypa nnaBneHušň 98 °C), nonyqaeumä Ha ocHoBenHMop®onnHeHHnMeTaHa. 0,H p HM e p 10. Hnenxy nonyqamr Tax me, Kax B npnmepe 4, Tonbkq Bnoxw25 Mac.Z...

Způsob výroby N-arylderivátů N’,N’-dimethylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266472

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šamsutdinov Talgat, Poluektova Zoja, Simonov Vadim, Skljar Semen, Valitov Rail, Starkov Anatolij

MPK: C07C 127/19

Značky: výroby, způsob, n-arylderivátů, n',n'-dimethylmočoviny

Text:

...B.onnuecTBe 30 r (0,23 Moĺnn). Honyuamr 45,8 r (98,22) I (R, R 2 R 4 R 5 H, R 3 ~ Cĺ) Tennebarý pa nnannenun 174- 5 °C, conepmaune ocaosuoro Bemecwsa 99,62.B Konőy no 100 mn wewpaxnopswuneua npn TeMnepaTypé 10-15 °C nponycxamw 14,19 r (0,22 MOHH) ćepooxncn ýrnepoa H 31,9 r (0,7 MOHH) nMMeTnnaMnHa,coornomeune umewnnamuha K cepooxhcu yrnepoa 3,21. 3 areM noóannamr 20 r(0,2 Monk) hpoH 3 BoHoro~aHnnnHà II (R, E R 5 H). TeMneparypy nonHMMamT o...

Způsob výroby zásobního hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266446

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Dubský Ferdinand

MPK: C05D 9/00, C05C 9/02

Značky: výroby, způsob, hnojiva, zásobního

Text:

...podíly různého zrnění od prachových částic až po granule. Vysušené hnojivo lze tabletovat a připravit tak novou formu vhodnou zejména pro substráty, které mají velkou propustnost a malou sorpcí. Zásobní hnojívo pak dobře zužitkují rostliny s delší vegetační dobou, vyžadující vyrovnaný přísun živín. Tablety jsou vhodné zejména pro hnojení dřevin v kontejnerech, ke hnojení okresných dřevin a dalších rostlin při vý 3ñä 4 sadbě na trvalá...

Způsob výroby tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266438

Dátum: 12.01.1990

Autor: Veska Jiří

MPK: D03D 1/00

Značky: proti, způsob, natržení, výroby, odolností, zvýšenou, tkaniny

Text:

...omezuje využití vyšších prohozníoh otáčok vzduohovýoh tkaoíoh strojů.Na výkreaeje nakreslen, jako přík 1 ad,vazební diagram tkaniny se zvýšenou odolností proti natržení. Po levé straně vazebního diagramu jsou očíslovány jednotlivé útky a na pravé straně jsou očíslovány přísluäné jednotlivé otáčky hlavního hřídele tkacího stroje. Způsob výroby tkaniny se čtrnácti-útkovou střídou je takový, že zanesení více útků do Jednoho proälupu se dosahuje...

Způsob kontinuální výroby netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266407

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kazda Ota, Burian Zdeněk, Svoboda Ladislav, Krejčí Miloš, Chundela Jiří, Makovský

MPK: D04H 1/00, D04H 13/00

Značky: výroby, textilie, kontinuální, netkané, způsob

Text:

...výrobu netkané textílie. V takovém případě taková výroba netkané textílie, v návaznosti nav podstatě klasický způsob výroby staplového vlákna, nedovoluje potřebné účinnosti ekonomické a úspory zejména- 3 266407 Rovněž jsou známé netkané plošné pásy, které ae vytvoři z vrstev vlákenných materiálů a fólii tak, že jsou jednotlivé vrstvy apojeny vpichovánim, jako například u če. A 0 č. 183 568. AV tomto případě jsou k vpichováni přiváděny...

Způsob výroby velmi pevných sádrových stavebních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266395

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rietz Helmut, Thiel Egbert

MPK: C04B 16/02

Značky: prvků, výroby, sádrových, velmi, stavebních, pevných, způsob

Text:

...CTPMXKM ľ) KGHBCTBIZ ÉičIITIJJID-Ilłľľłřtllíl VI. KDDMF TOPO. CHVIXl-lłl/IW úóbüMHÚFD 00 GB.FVIITCUBHF CTFÚMTEnbHue BJIÉMBHTM npmocperanr XOPDIUIME CUOŇCTDE üdľłaóúTKlłl, Kill( npmamrmmnarame. ľll/IJXIĽD-IMFŠ. OFJESOBBHME.ĺĺükpíllllł-ZHMB BFll-šMeřlm SBTBEDÄÉBEÄHMH HU JIGBJIEFIMEM HÚXBT dhlTb XIOCTMFHYTÚ m CHGY ľlpldłłůľlłlłł-łlłlçl MQBECTł-Iłix MCKÚPMTBJIBŇ BBTBGPĽEBBHMŇ. HBHPVIMEFJ cynnoara HBTPMH. ÚPVIMGłFCüHMB MÚBFJĽITD-łHX FMÄPOOGGD-HX...

Způsob výroby rukavic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266390

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kuročkina Nina, Prasolova Valentina, Ivanov Alexej, Potylicin Gennadij, Tubolcev Sergej, Kravčenko Jevgenij, Belder Emmanuil

MPK: B29C 41/14

Značky: výroby, způsob, rukavic

Text:

...0 dnmmoM. Hmwymym many 1 m nmnwmhu TuHmnunTMuhmnhmMHmru cnancTun 2 nüumcuwn K mnnnm m(wnrraarmnrąa-ru) n snmnnann cruapve c nonaammmmn Kaonmífa, u unycxmov ee na Bunny 3. 3 a×reruue-1 Hnxe na onpnomąpxáreae 4 woman S. npennapnranuno Harpe-rue a cneugnanbnom xanepem ätlmfscľc (m nemam ma nokaaamn). núanuann nnýpła norpynaov a KDMLIIBHTPIAFIOEIGHMIIMpncTncnptKGIKĽIVHYJIŇVCTFI HG SGD XUIMHP/ BF OOPMYDNB Hamm.Huvon nonumnnauvpmncnopvmun...

Způsob fermentační výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266367

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bocker Harald, Grosse Hans-helmut, Müller Peter-jürgen, Heller Ingeborg, Ködel Juliane, Roth Martin, Bergter Friedrich, Plonka Günter, Hilliger Mathias, Hess Werner, Menner Michael, Bormann Ernst-joachim

MPK: C12P 19/28

Značky: fermentační, nourseothricinu, výroby, způsob

Text:

...nu 30) r Kpaxnana (nocne mapaanrxu m 3 aecTHuM aopaaon nmnoaapeunun wepnenron). KMcnoTH 0 cTb oepneHTaumonnaPu nnTnupa nunncpxmuunT nocruçmunñ na ypoaue pH 5.2 npm nonomm rwnpmokmcw annonmm. na oxouuuumu 144 ~Hacmnuň oeneuraumm c Hmcnon o 60 poTna 350 od/MMH M ckopocrun aspaumm 0.75 Úd/má/MMM unpununmnm 7.2 rHĺĺlâ/pí-lížľlTlllnlllłll-ln na JIMTP Kyntnypanbnoü JKVIZIKDCTM.npnnep No.2 Hmm Kmnou na xawanxe (2.5 n). cnnmpxamme 400 MA...

Způsob výroby nourseothricinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266366

Dátum: 13.12.1989

Autori: Meier Arnfried, Roeder Bernd, Heller Ingeborg, Müller Peter-jürgen, Seckel Norbert, Menner Michael, Bergter Friedrich, Grosse Hans-helmut, Schneider Joerg, Tzschoeckel Ute, Plonka Günter, Werner Wilja, Bocker Harald

MPK: C12P 19/28

Značky: nourseothricinu, způsob, výroby

Text:

...B UGJIHX NOILYHEŘHVIFI EIl 0 |JJVl~lł-lli× MliľľaidlľlłivlTlüüVI 21 V . ÍÄIKMGBZ KOMNJTIIBKCHNC KOMFISUO-(Cłł-ľľłzl ľIMTůTCÉ/l hNfIIñ 610025101 lłlMfäťłT ľllĺll Müľľüà NF.ľlPPĺšłlIJčIFH/łTĺüłllrřiťłñ U 6 PčlñľJľKM WGŘIÄWWFNDB CDIICGPXČIPÍVIIÄ (DÓIMWVCI OÄWĽOHTČ IJ FVüIIJÍMHPJfLÄłM łfiVłllíł MHłkłľ-KIJIW JIDCTYHPJUVJTDI). lĺůlCTb JÍDCTYUHUPÚ 0000078 MMBBTCW B OEPMÚŘŇTBUMOFCHÚŇ CPEUWJ I QÚKIYMIE PäHÍJTłJlÍIFDMMCIPÉJ OOCOGTH. ÍŠŠTO...

Způsob výroby tlumícího vyztužení potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266356

Dátum: 13.12.1989

Autori: Medovar Boris, Barbinko Jurij, Paton Boris, Pivovarskij Nikolaj, Sajenko Vladimír, Us Vasilij, Kreddeljeva Alisa, Astafjev Nikolaj, Medovar Lev, Bileckij Semen

MPK: B21D 51/04

Značky: potrubí, výroby, způsob, tlumicího, vyztužení

Text:

...na ymnunmw uomuneumuww nawünuwnocrm uaewañkm-racmvanw c npunansanunw Tpyaanm nwm Harpyxeumw m× uHyTmHHMM nannmuwen. u Takxe coaxanmn nononumranunux ×oHcTpy× 1 mmMu× oaxvoon, cunuňcTmynmm× wannnenmn npunuubuüľü nanpuuuenma pacnpocvuuenna numuyuuñcw TWBNMMN na ranmxumnauouuu.Hpm McnuTaHww Marypnux ndpaauoa Taknx racuvanaň c nuxonon Tpemmnu na oauap n umnw npaeaañ peako ynenbmaavca npauoaunaq c×opocT» ae nponamxeuun. B pe 3 ynbTaTe npomuxonmv...

Laminátový lis pádla nebo vesla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266350

Dátum: 13.12.1989

Autori: Princ Zdeněk, Němec Jaroslav, Tesař Ivo

MPK: B32B 1/04

Značky: výroby, laminátový, způsob, vesla, pádla

Text:

...obvodové hrany mají vysokou odolnost oproti nárazu a otěru. Zvýšení pevnosti je dosaženo optimálním rozložením poměru pojive a výztužs v profilu skořepiny listu, zpevněním okraju listu pramenoem, vložením jádra z tvrdé pěnové hmoty, která má funkci stojiny, zamezující deformaci listu při zatížení a zvyšující pevnost styku listu pádla s dříkem. Zvýšení bezpečnosti je dosaženo zvýšením pevnosti listu, vyloučením štěpitelnosti a provedením...

Způsob výroby nových prostglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266349

Dátum: 13.12.1989

Autori: György Péter, Öri János, Szabó Ágnes, Simonidesz Vilmos, Káldor István

MPK: C07F 9/535

Značky: výroby, prostglandinových, meziproduktu, nových, způsob

Text:

...-alan- nebo stannanové sloučeninyze kterých se působením elementárního jodu získá odpovídající trans-jodalkan vzorce 8Ze získaného jodalkanu vzorce 8 nebo vinylstannenové sloučeniny vzorce 7 se připraví transmetalační reakcí s n-butyllithiem odpovídající trans-vinyllithiová sloučenina vzorce 9z tetrahydrofuranového roztoku vinyllithiové sloučeniny vçorce 9 se může získat působením etherického roztoku měanéha derivátu pentinu...

Způsob výroby nových derivátů kyseliny difosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266345

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675, C07F 9/38...

Značky: difosfonové, derivátů, kyseliny, nových, způsob, výroby

Text:

...vody a methylalkoholu nebo vody a acetonu. Sloučeniny obecného vzorce I se mohou popřípadě dodatečně navzájem převádět tak, že se ze substituovaných sloučenin dají například získat odpovídající nesubstituované sloučeniny obecného vzorce I.Jako farmakologicky přijatelné soli se používají především alkalické soli nebo soli amonné, které se připraví běžným způsobem například neutralisací sloučenin anorganickými nebo organickými basemi, jako je...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266339

Dátum: 13.12.1989

Autori: Souche Jean, Greiner Alfred, Merindol Béatrice

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, látek, způsob, fungicidní, prostředek, účinných

Text:

...uvedené kombinace jsou většinou binarního typu (jedna účinná látka ze skupiny II),v některých případech se však používaj i ternární kombinace (dvě účinné látky ze skupiny II) nebo komhinace kvarternární (tři účinné látky ze skupiny II).Z těchto známých účinných látek se dává přednost preparátům z podskupin 1, 2, 4, 5, G,7, 8, 9 a 17.výhodnými účinnými látkami ze skupiny II jsou rovněž následující preparáty chlorothalonil, iprodion,...

Způsob výroby dusíkatých heterocyklických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266332

Dátum: 13.12.1989

Autor: Franzmann Karl

MPK: A61K 31/47, C07D 217/04

Značky: heterocyklických, výroby, dusíkatých, sloučenin, způsob

Text:

...skupina a s výhodouznačí atom vodíku nebo methylovou skupinu. R 5 b je s výhodou atom vodíku neho methylová skupina.R 63 a Rsb značí výhodné atom vodíku nebo C 1 Aa 1 ky 1 ovou skupinu.R 7 je s výhodou atom vodiku a R 8 je s výhodou atom vodíku, fluoru, chloru, bromu nebo methyłová skupina.Jestliže R 11 značí monooykllcký, bícyklícký, trlcyklioký nebo tatracyklický kruhovýsystém, pak je tento systém bud nasycený, částečně nasycený nebo...

Způsob výroby blokového polyamidového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266328

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hendrick Ross, Garner Albert, Gabbert James

MPK: C08G 69/40

Značky: výroby, blokového, kopolymerů, způsob, polyamidového

Text:

...kdYŽ 59 Pľ 0 určení, Zda se elastomcrní podíl chová jako elastomerní segment podle shora uvedené deíinice, požaduje, aby blokový polyamidový kopolymer obsahoval nejméně 50 hmctnostních elastomerní látky, je třeba si uvědomit, že množství elastomerního segmentu v hlokovýuh pnlynmidových kopolymnrnch vyrobených způsobem podle vynálezu není ljmítnváno obsahem 50 hmotnostních, jelikož i nižší a přirozeně i vyšší obsahy v rozmezí od U doW 0 1...

Způsob výroby heřmánkové silice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266327

Dátum: 13.12.1989

Autori: Issac Otto, Chlodwig Franz

MPK: C11B 9/02

Značky: výroby, heřmánkové, způsob, silice

Text:

...přičemž doba extrakce je potom například 15 minut až 3 hodiny. S výhodou se volí u míchačky takové velikosti oběžná rychlost 50 až 250 otáček za minutu, přičemžJako rozpouštědla přicházejí V úvahu zejména přímé nebo rozvětvené alifatické jednomooné nebo vícemocné alkoholy s 1 až 6 atomy uhlíku a Solketal (2-dimethy 1-4-oxymethy 1 ~ 1,3-dioxolan), jako například methanol, ethanol, propan~ 2-ol, butanol, qlycerin a podobné, jakož i...

Elektrolytický článek pro získávání kovů z minerálních nebo obohacených rud a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266321

Dátum: 13.12.1989

Autor: Everett Peter Kenneth

MPK: C25C 1/18

Značky: článek, získavání, kovů, minerálních, způsob, výroby, elektrolytický, obohacených

Text:

...již bylo řečeno, z výsledků dosavadních výzkumů vyplynulo překvapující zjištění,že vzájemné rovnoběžné rozmístění katod a anod není nezbytné. Radiální uspořádání anod prokázalo dostatečnou chemickou účinnost a umožňuje dosáhnout lepších výsledků při získávání kovů. Avšak také může dojít k uplatnění již zmíněného vzájemné rovnoběžného uspořádání nebo alespoň přibližně rovnoběžného uspořádání, jestliže se použije klínovitého tvaru anod. Anody...

Způsob výroby aglomerátu z vodných uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266318

Dátum: 13.12.1989

Autori: Németh András, Kovács László, Móger Galina, Keszler Ágnes, Héberger Károly, Kerekes András, Szabó Ferenc, Botár László, Kroó Erik, Kuslits Tibor, Gál Dezsö, Répasi Gellérrt, Geling Béla, Nemes István

MPK: C10L 9/00

Značky: vodných, způsob, kalů, výroby, uhelných, aglomerátu

Text:

...způsobu podle vynálezu je znázorněn na výkrese schematickým diagramem. Uhelnýkal obsahující asi 30 E hmotnosti sušíny a asi 35 až 40 hmotnosti hlušiny, vztaženok sušině, se přečerpává z usazovaci nádrže l čerpadlem lg přes tepelný výměník 5 do míchačky §. V míchačce É se případně přidává práškové uhlí ze zásobníku g a/nebo aglomerát za zásobníku gl. Uhelný kal se aglomeruje v míchacím reaktoru É, do kterého se jednak zavádi tečnýmsměrem pára...

Způsob výroby 1-aryl-2-amino-1-ethanolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266316

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mroczek Zdzislaw, Tyrala Andrzej, Daniewski Wlodzimierz, Makosza Mieczyslaw, Fedorynski Michal

MPK: C07D 307/52, C07D 333/20, C07C 91/23...

Značky: způsob, výroby, 1-aryl-2-amino-1-ethanolových, derivátů

Text:

...innu nłnuřnnlny, krnrň nnmnif žádný zápach nebo maíí poměrně slabý zápach v případě, že R obsahuje vice než 7 aLumů uhllku.Nepřímo získané dimethylalkylsulfoniummethylsulfáty obecného vzorce 1- R 5 ĺCH 3)2 S 04 CH 3 kde R má svrchu uvedený význam, jsou nové látky, které dosud nebyly užity při syntéze s ylídy.Arylkarbonylové sloučeniny obecného vzorce III, v němž Ar, X a R 1 maji svrchu uvedený význam a které jsou výchozímí látkami při...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266314

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Ögren Sven, Rämsby Sten, Florvall Gösta

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, způsob, výroby, benzamidových

Text:

...se zbytkem kyseliny benzoové.sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu je možno podávat ve volné formě nebo vo formě nnlf n nntoxickými kyselinamí. Typickým přikladem těchto soli josu hydrobormidy,hydruchluridy, Loeĺáty, nlrany, nulxunáty, Holi kyunlíny uitrmnuwć, mlňčnň, jnhlnčnň nohnSloučenlny. vyrobene podle vynálezu je možno podávat perorálně, rektálně nebo injekčněve formě farmaceutických přípravků,...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266313

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Ögren Sven, Rämsby Sten, Florvall Gösta

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, výroby, způsob, benzamidových

Text:

...kynr-linanni. Typickým přfkladem těchto solí josu hydrobromidy,MydLUUĺLlOľĺdy, tmuňty, slrany, suliunćnty, mll kyseliny cttrćnnvć, unŕąčnó, jublgčnć .mm, Vinné.Sloučeniny, vyrobené podle vynálezu je možno podávat perorálně, rektálně nebo injekčněve formě Earmaceutických připravků, které obsahují účinnou látku bud ve volné formě,nebove formě netoxické, z farmaceutického hlediska přijatelne adiční soli s kyselinou, jakos nosičem,...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266312

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Florvall Gösta, Rämsby Sten, Ögren Sven

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, způsob, výroby, benzamidových

Text:

...uvedených(nt~|I|(cnn-I|ĺ. v 1 1 mm rrwu-Iuniwkývlu unňnĺ Imr-m (I) n (-), kLvrľ- un ohvyklo získaj( při ayntćzçL Tyto směsi je rovněž možno rozdělit na odpovídající enantiomery, ktoré mohou být užity jako takové. Jednotlivé formy je také možno získat reakcí odpovídajícíoh enantiomerů 2-łaminov methyll~ 1-alkyl/alkenylpyrrolidinu se zbytkem kyseliny benzoové.Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je možno podávat ve volné formě nebo ve...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266310

Dátum: 13.12.1989

Autori: Florvall Gösta, Rämsby Sten, Lundström Jan, Ögren Sven

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, benzamidových, způsob, výroby

Text:

...voskem a podobné, načež se výsledná směs lisuje na tablety. V případě, že jsou požadoványje možno povlékat jádro, získané svrchu uvedeným způsobem koncentrovaným umu, želatinu, mastek, kysličníkňkvnbom, nnpřfknd hramhoro potahované tablety,roztokem cukru, který může obsahovat například arabskou gtitaničitý a podobně. Tabletu je možno také potahovat lak organickém rozpouštědle nebo ve směsi organických rozpouštědel. Do povlaků je...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: White William, Falb Richard, Stiso Sisto, Wang Yung-chyung, White-stevens Rodric

MPK: G01N 33/52

Značky: měrné, iontově, zkoušeného, prostředek, síly, vzorků, určování, způsob, hmotnosti, vodného, výroby, zkušební

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Způsob výroby křemíkové oceli s orientovanou strukturou zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 266304

Dátum: 13.12.1989

Autori: Obman Allan Richard, Littmann Martin Frederick

MPK: C21D 8/12

Značky: strukturou, výroby, orientovanou, způsob, křemíkové, oceli

Text:

...5 hmotnosti a kyslíku na obsah v rozmezí od stopového množství do 0,005 hmotnosti, dále se tavenira podrobená rafinačnímu procesu odlévá do plosek o tlouštce v rozmezí od 125 do 225 milimelrů, následuje rozřezáni ztuhlétaveniny na plosky vhodné délky, potom se plosky opětně zahíejí na teplotu v rozmezí od 1 300 OC do 1 400 °c, opětně zahřáté plosky se válcují za tepla na tlouščku pásu, pásyválcovnné za tepla se ochladí, válcují se za studena...

Katalyzátor pro krakování, hydrokratování a isomeraci uhlovodíků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266302

Dátum: 13.12.1989

Autor: Klotz Marvin

MPK: B01J 21/00

Značky: hydrokratování, způsob, isomeraci, katalyzátor, uhlovodíku, výroby, krakování

Text:

...so vyznačuje tím, že je tvořen krysLnljckým borokřemičitanem O gložgnĺvyjádřnnům molárním poměrnm oxidůM rnamená nejménč jeden kation 0 mocenstvi n ze skupiny zahrnujici tetraalkylamoniovýkovu nebo vzájemné směsi těchto kationů,Y má hodnotu 4 až 500 a Z má hodnotu 0 až 160.Tento borokřemičitan se vyznačuje interplanárnimi vzdálenostmi a přiřazenými intenzita mi, jak jsou uvedeny V dále uvedené tabulce I.Při výhcdném provedení má Y hodnotu v...