Patenty so značkou «výroby»

Strana 118

Sposob výroby húževnatého polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266975

Dátum: 12.01.1990

Autori: Micka Miloň, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Szulényi František, Tribulík Ján

MPK: C08F 265/04, C08F 214/06

Značky: polyvinylchloridu, výroby, spôsob, húževnatého

Text:

...redukčné činidlá, regulatory molekulovej hmotnosti, prenášače, regulatory pH prostredia,povrchovoaktívne látky, prípadne prísady amoniaku.Pomocnou látkou, resp. modifikátorom priebehu polymerizácie, resp. Očkovania (štiepenia),či kopolymerizácie je najmenej jedna vápenatá a/alebo horečnatá soľ karboxylovej kyseliny C 1 až C 6. Rozumie sa tým, že môže to byt aj zmes vápenatých a horečnatých solí zmesi kyselín C 1 až C 5, pričom ku...

Sposob výroby elektród tranzistorov typu MESFET

Načítavanie...

Číslo patentu: 266957

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lalinský Tibor

MPK: H01L 21/28

Značky: elektrod, výroby, mesfet, spôsob, tranzistorov

Text:

...a hradla sa žihajú pri teplote 400 až 520 °C v redukčnej atmosfére vodika s rýchlosťou ohrevu 20 až 200 °C.sl a následne ochladzujú s rýchlosťou aspoň 50 °C.s 1. Hlavnou presnosťou vynálezu je, že umožňuje vyrába tranzistory, ktoré sa vyznačujúhodnotou merného kontaktného odporu ohmických kontaktov nižšou než 0,05 JL mm, výškou potenciálovej bariéry Schcttkyho hradlového rozhrania väčšou než 0,74 V a koeficientom ideálnosti aspoň 1,08....

Sposob výroby syntetického faujasitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266956

Dátum: 12.01.1990

Autori: Janiga Ján, Zubek Viliam, Hýbl Čestmír

MPK: C01B 33/28

Značky: výroby, spôsob, faujasitu, syntetického

Text:

...alebo koloidných roztokov sioz je cena úletového sioz nepomerne nižšia. Vzhladom na to, že oxid kremičitý je v zeolite zastúpený viac než 60 hmotnostnými, má táto skutočnosť podstatný vplyv aj na zníženie výrobných nákladov výsledného produktu.surovinou vhodnou na využitie spôsobu výroby zeolitu typu NaY podľa tohto vynálezu je napríklad úletový oxid kremičitý značky Komsil. ktorý má toto zloženieV predloženej nádobe vybavenej...

Sposob výroby trubkových odbočiek tvaru T s ochranným plášťom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266952

Dátum: 12.01.1990

Autor: Konečný Oto

MPK: F16L 59/16

Značky: výroby, trubkových, tvaru, odbočiek, spôsob, plastom, ochranným

Text:

...oblúk do odbočky tvaru T, na čo sa postupne na oblúk navlieka druhý ochranný plášť pozostávajúci z trubiek a segmentov, ktoré sa vzájomne pospájajú a potom sa priestor medzi medionosnou trubkou a ochranným plášťom uzavrie medzi dvomi hlavnými prírubami a priestor medzi oblúkom a druhým ochranným plášťom sa uzavrie vedľajšou prírubcu, na čo sa takto uzavretý priestor vyplní tepelne izolačnou hmotou. Trubky a segmenty ochranného plášťa sa...

Způsob výroby pružných vedení tlakového vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266946

Dátum: 12.01.1990

Autor: Solar Jiří

MPK: B29D 23/22

Značky: vzduchu, tlakového, vedení, způsob, výroby, pružných

Text:

...12 nebo z polybu CS 266 946 B 1 2tyléntereftalátu se postupuje tak, že plastová trubka se z odvíjecí jednotky nejprve provlékne brzdou, kde brzdicí účinek vzniká jako reakce k překonání vnitřních sil v materiálu trubky a působí proti směru jejího pohybu při průchodu soustavou kladek, které zpüsobují její ohýbání v mezích pružné deformace a je přímo úměrný hodnotě přetvárné práce, potřebné k ohybovým změnám. Výsledná brzdicí síla je...

Způsob výroby krytů a konstrukčních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266944

Dátum: 12.01.1990

Autori: Řezník Jan, Galíková Anna, Pešek Miroslav

MPK: C08J 7/18, B29C 35/08, C08L 71/04...

Značky: výroby, částí, konstrukčních, krytu, způsob

Text:

...při zachování požadoVaných elektrických vlastností až do frekvencí 10 Hz.Způsob výroby krytů a konstrukčních částí je dále vysvětlen na dvou příkladech.Z granulátu směsi na bázi polyfenylenoxídus houževnatým polystyrenem byly na vstřikovacím stroji při teplotě 260 až 270 °C vytvarovány kryty pro mikrovlnné systémy. Takto vytvořené kryty byly ozářeny elektromagnetickým ionízujícím zářením gama radioaktivního izotopu kobaltu Co o...

Způsob výroby N1ethoxykarbonylnorkodeinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266942

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojánek Jan, Hodková Jarmila, Veselý Zdeněk

MPK: C07D 489/00

Značky: n1ethoxykarbonylnorkodeinonu, způsob, výroby

Text:

...fázového přenosu v množství 10 až 30 mol . Reakce se provádí při teplotách v rozmezí O až 40 °C, s výhodou při teplotě místnosti a kromě intenzívního míchání nevyžaduje žádné zvláštní zařízení. Oxidace je však přísně podmíněna přítomností katalyzátorů fázového přenosu. Bylo totiž experimentálně zjištěno, že bez přídavku těchto katalyzátorů reakce téměř neprobihá (za 24 h vzniklo pouze 8 oxidačního produktu vzorce l), zatím co s jejich...

Způsob výroby 4-(E)-3,3-alkylendioxy-4-(substituovaných)-1-butenyl/hexahydro-2H- cyklopenta/b/furan-2,5-diolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266916

Dátum: 12.01.1990

Autori: Staněk Jan, Ledvinová Marie, Žák Bohumil, Píš Jaroslav, Paleček Jaroslav, Dolanský Vladimír, Čapek Antonín, Mostecký Jiří Akademik, Kubelka Vladislav, Votava Vladimír

MPK: C07D 307/935, C07D 407/06

Značky: výroby, způsob

Text:

...který se odsaje a 1- až 3 krát se promyje výše uvedeným rozpouštědlem při teplotě O až-10 °C. Tímto postupem získané krystaly obsahují minimálně 92 produktu obecného vzorce I. Po odpaření matečních louhů k suchu je možné získat další podíl produktu pomocí jednoduchého provedení sloupcové filtraceVýhodou způsobu podle vynálezu je jednoduché provedení reakce a snadná izolace produktu i v provozních podmínkách. Malá spotřeba rozpouštědel značné...

N,N-Disubstituované amidy N-/2-(3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzo/b/thienyl)/thiokarbamové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266896

Dátum: 12.01.1990

Autori: Řezka Milan, Nováček Eduard, Pazdera Pavel

MPK: C07D 333/68

Značky: amidy, způsob, jejich, výroby, n,n-disubstituované, kyseliny

Text:

...tání 99-101 °C. Výtěžek diethylamidu N-/2-(3l( roztoku 11 g (0,05 molu) Z-isothiokyanato 3-kyan-4,5,6,7-tetrahydrobenzobthiofenu ve 100 cm 3 směsi dichlormethan-petrolether (1 3) byly za teploty místnosti přikapány 4,3 g (0,05 molu) morfolinu ve 20 cm dichlormethanu. Po 120 minutách stání byly krystaly odsáty, promyty petroletherem a vysušeny za vakua.Produkt tvoří žluté krystaly, teplota tání 169 170 °C. Výtěžek morfolinu N-/2-(3-kyanK...

Způsob výroby sulfonftaleinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266866

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bednářová Marie, Prachař Jiří

MPK: C07D 327/04, C07C 147/06

Značky: sulfonftaleinů, výroby, způsob

Text:

...l, R 1kde R R, je vodík nebo hydroxyskupina nebo brom nebo chlor nebo alkyl o počtu 1 až 3 atomů uhlíku a R 2, R., je vodík nebo hydroxyskupina nebo alkyl o počtu 1 až 3 atomů uhlíku se získávají bromací sulfonftaleinů bromem v prostředí kyseliny octové nebo alkoholu a je vyznačený tím, že se bromovodík vznikající při reakci oxiduje peroxidem vodíku o koncentraci 25 až 40 na brom při molárním poměru reagujících látek sulfonftalein ku brom...

Způsob výroby uhlíku s rozvinutým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266850

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kavan Ladislav, Dousek František

MPK: C01B 31/02

Značky: uhlíku, způsob, povrchem, rozvinutým, výroby

Text:

...teplotě 842 až 1 695 °C tedy nejméně při teplotě bodu tání příslušného fluoridu alkalického kovu, který vzniká při reakci spolu s uhlíkem, při sníženém tlaku l 01 až 106 mm Hg případně v inertním prostředí.Jedná se tedy o elektrochemickou redukci jednoduchých perťluorovaných organických látek, která u těchto látek V plynném nebo kapalném skupenství může probíhat za nízké teploty elektrochemickým mechanismem nszbytným pro vznik uhlíku s vysoce...

Způsob výroby voluminesní netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266829

Dátum: 12.01.1990

Autori: Skokanová Zdena, Nekuda Vladimír, Plevová Zdena, Kubát Jindřich, Drápela Ladislav

MPK: D04H 1/48

Značky: způsob, výroby, netkané, voluminesní, textilie

Text:

...řešení je však značný vlákenný úlet, který při zpracování zanáší stroje, což představuje značné časové ztráty a námahu při čištění těchto strojů. Další nevýhodou je malá restituce v protažení.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby voluminesní netkané textílie, vytvořenéz vlákenné vrstvy, po vpichování alespoň na jedné straně natavené a zchlazené, jehož podstatou je, že se nejdříve vpuchuje útvar, sestávající z 20 až 70 hmot....

Způsob výroby dithioničitanu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 266828

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kohut Radislav, Doffek Zdeněk, Stejskal Zdeněk

MPK: C01B 17/66

Značky: dithioničitanu, způsob, výroby, sodného

Text:

...teplot a hlavně předávkováním 100 plynného S 02. Velikost redukční nádoby a hmotnost vsádek je konstantng doba redukce je dána klimatickými podmínkami a teplotou chladící vody, to znamená, že v letním období trvá cca 100 minut a v období zimním pak 70 minut. Ukončení redukčního procesu se zjištuje vizuální kontrolou vzhledu roztoku, který podle reglementárního předpisu mábýt mlěčně šedě zbarven s obsahem malých poletujících zbytků...

Ztužený tkaný, pletený, pletenotkaný nebo netkaný plošný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266817

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krejčí Miloš, Svoboda Ladislav, Kazda Ota

MPK: D04B 39/06, D04H 3/12, D03D 15/00...

Značky: netkaný, pletený, tkaný, ztužený, textilní, plošný, výroby, pletenotkaný, způsob, útvar

Text:

...vláken pouze omezená, nehledě k tomu, že tavením vláken dojdeke zničení mikrostrukturální stavby vlákna, jak již bylo uvedene dříve.Zvláště u plošných textilních útvaru vzniklých z rouna je možno předpokládat relativně značnou tlouščku plošného útvaru, což zvyšuje problémovost potřeby rovnoměrného zahřátí takového útvaru, čímž předpoklad zničení mikrostrukturální složky stavby fôliového vláknasměrem ke zdroji přívodu tepla roste. Protože je...

Způsob výroby krystalického silybinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266809

Dátum: 12.01.1990

Autori: Moural Jaroslav, Mazač Rudolf, Procházka Vladimír

MPK: A61K 31/35

Značky: silybinu, krystalického, výroby, způsob

Text:

...extraktu a dosaženi koncentrace acetonu asi 60 začíná spontánně krystalovat silybín, který spolu s vyloučeným olejem vytváří složitou směs. Při odtučňování petroletherem vznikají stabilní emulze a oddělování fází je značně ztíženo. Z technologického hlediska nelze stávajícíl postup používat ke zpracováníUvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby krystalického silybinu z přírodní neodtučněné drogy obsahující komplex flavanolignanů s...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266799

Dátum: 12.01.1990

Autori: Beneš Ludvík, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, cyklo-tetrafosforečnany, podvojné, způsob, kobaltnato-nikelnaté, jejich

Text:

...anionty v množství odpovídajícím molárnímu poměru P 205/(CoNi) rovným 0,97 až 1,12, s výhodou rovným I až 1,005, se ponechá ve zcela suché atmosféře ztuhnout chladnutím s výhodou rychlostí menší než 5 °C za vzniku produktu v podobě mikrokrystalků. Teplotu taveniny je třeba volít nad bodom tání, resp. tuhnutí produktů, ktoré ae pohybuje podle poměru Co/Ni v rozmezí 1050 až 1250 °c. vzájomný poměr kobaltnstých a nikelnetých...

Způsob výroby sýrů olomoucké tvarůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266795

Dátum: 12.01.1990

Autori: Cikánek Daniel, Březina Pavel, Vtípil Tomáš, Maraunek Milan, Bartošek Vít, Filipová Hana, Kavan Miroslav

MPK: A23C 19/076

Značky: tvarůžky, sýrů, způsob, olomoucké, výroby

Text:

...může výrazně ovlivnit výslednou kvalitu olomouckych tverůžků.Způsob vyroby olomouckých tverůžků podle vynálezu spočívá v tom, že se před formováním tvarůžků spolu o přídavkem technologické vody k úpravě sušiny přidá do hněteče tverohu suspenze kvasinkové kultury Cendida valide, JH-23, získaná z Milch wirtschattlieh Lehr-und Unterauchunoanstalt Hannover-Ahlen, Harenberger Setr. 130. Během první fáze zrání dojde k výrazné oxidaci kyseliny...

Způsob výroby amorfního syntetického kysličníku křemičitého o specifickém povrchu alespoň 200 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 266793

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/143

Značky: alespoň, povrchu, výroby, specifickém, křemičitého, amorfního, kysličníku, syntetického, způsob

Text:

...ve arážecí směsi byl 1,5 - 2,3.Havržený postup lze realizovat například tak, že suroviny tj. zředěné vodní sklo obsahující 5 - 10 hm. kyslíčníku křemíčitého, kyselina chlorovodíková a roztok chloridu vápenatěho jsou dávkovény v předepsaných poměrech do srážeče. Kyselina chlorovodíkova a roztok chloridu vápenatého jsou míseny v mísiči ještě před vstupem do srážeče. Vysrážená suspenze amorfníbo kyaličníku křemičitého je ze srážeče...

Způsob výroby DL1fenylglycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266791

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mandel Martin, Rajšner Miroslav

MPK: C07C 101/30, C07C 101/06

Značky: způsob, výroby, dl1fenylglycinu

Text:

...provedení způsobem podle vynálezu jsou roekční podmínky uopořádány tak, že je donaženo vysoké koncentrace reekčních komponent, podmíňující využitelnou rychlost hydro~ lýzy za atmonférického tlaku, bez použití tlakové nádoby. Účelný postup ce volí podle zamyěleného vedení reakce. Napríklad po Bucherer-Bergaově reakci se k reakční eměoi, obsahující hydantoin obecného vzorce II, přidává hydroxid nebo omše hydroxidů alkolického kovu,...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kademnato-vápenaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266779

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: výroby, způsob, podvojné, jejich, kademnato-vápenaté, cyklo-tetrafosforečnany

Text:

...vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálszu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetraroarorsěnany kademnato-vápenaté se připraví tím způsobem, čo tavenina o teplotě nad 750 °c. s výhodou nad 800 °c, obsahují kationty kadsmnatě a vdpenaté v molárním poměru cd/Ca odpoví~ dsjícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující tosťorečuanovê anionty v množství odpovín dajícím molárnímu poměru P 205/(cdca) rovným 0,98 až 1,05, s výhodou rovným l až...

Způsob výroby lysergenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266767

Dátum: 12.01.1990

Autori: Trojánek Jan, Veselý Zdeněk

MPK: C07D 457/02

Značky: lysergenu, výroby, způsob

Text:

...podílů chromatografuje na eloupci silikagelu. Výtčžky lyeergenu (I) uspokojivá kvality ee pohyhují mezi 25 až 30 .Provedení obou alternativních poatupů je Jednoduché a nevyžaduje žádné náročné zařízení.Způsob výroby podle vynálezu je nejlépe petrný z příkladů provedení, které ilustruJí, ale nikterak neomezuji obecnoet postupu podle vynálezu.K roztoku 0.955 g (4 mmol) agroklavinu vo 100 ml bezvodého methanolu se přidá 3.5 g (40 mmol)...

Způsob výroby 3,4-dichloranilin-6-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266752

Dátum: 12.01.1990

Autori: Racek Otakar, Vaněk Vladimír, Šuška Valdemar

MPK: C07C 143/63

Značky: 3,4-dichloranilin-6-sulfonové, způsob, kyseliny, výroby

Text:

...při použití zastaralého a poruchového výrobního zařízení. Nevýhodou sulfonačního postupu 2,5-dichloranilínu, aplikovaného na méně reaktivní 3,4-izomer je především to, že použité množství olea daná koncentrace při teolotě 80 až 85 °C nestačí k úplné konverzi aminu na sulfonovou kyselinu.Uvedené nevýhody odstraňuje způsoby výroby 3,4-dichloranilinrő-sulfonová kyseliny sulfonací 3,4-dichloranilinu-po rozouštění ve 100 kyselině sírová oleem o...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266746

Dátum: 12.01.1990

Autori: Žmolil Přemysl, Toman Jaromír

MPK: C07C 69/04

Značky: polyglykolů, bis-substituovaných, způsob, allylkarbonátů, výroby

Text:

...reakční komponenty mísí cirkulací mezi reakčním prostorem přes čerpací a případně chladící systém, přičemžroztok hydroxidu sodněho se přivádí přímo do sací části čerpacího systému.Podstata spočíva v tom, že běžně míchaná reakční směs natéká z kotle na sání odstředivého čerpadla, které kapalinu cirkuluje, případně přes další pomocnou chladicí plochu a do sání čerpadla je zároveň zaveden roztok hydroxidu sodného. Ten je na sání okamžitě...

Způsob výroby monokrystalů halogenidů jednomocné rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266743

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: výroby, rtuti, halogenidů, jednomocné, monokrystalů, způsob

Text:

...nedostatku je dosažitelné úplně definovanou krystaloqrafickou orientací, což je účelom předloženěho řešení.Způsob výroby monokrystalü halogenidů jednomocné rtuti podle vynálezu používá způsobu podle čs. patentu 147 476, podle kterého halogenid jednomocně rtuti v uzavřené ampuli po evakuaci a zatavení resublimuje na monokrystal, a způsobu podle PV 1678-87, podle kterého se krystalografický směr (001) odohyluje od směru růstu o úhel 5 °...

Způsob výroby izolačních prefabrikátů pro tepelnou izolaci potrubí velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266732

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimek Milan, Svoboda Jan

MPK: F16L 59/02

Značky: průměru, izolaci, prefabrikátů, tepelnou, potrubí, výroby, způsob, veľkých, izolačních

Text:

...tato technologie výrazný efekt v nízké energetické náročnosti celého výrobního procesu, v jednoduchosti strojního zařízení a ve vysokémstupni využití vstupních materiálů.Způsob výroby vynálezu je blíže vysvětlen v následujících příkladeoh s odvoláním na přiložené výkresy, kde na obr. 1 je zobrazen izolační prefabrikát sendvičocého provedení ve tvaru segmentu, obr. 2 znázorňuje schéma sestavení souboru lamel a obr. 3 vytvoření izolačního...

Veterinární přípravek pro imobilizaci spárkaté zvěře a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266685

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lamka Jiří, Křišťanová Olga, Henzlová Miroslava, Mužík Miroslav, Straková Jana

MPK: A01M 31/06

Značky: zvěře, veterinární, přípravek, spárkaté, imobilizaci, výroby, způsob

Text:

...až 10 hmot. polyvinylpyrolidonu. 0,5 až 10 hmot. polyethylenglykolu a 30-až 80 hmot. sacharozy ve vodě a prvním zásypem obsahujícím 0,4 až 24 hmot. chlorproti- xenu a 26 až 49,6 hmot. diazepamu, zbytek zásypu do 100 hmot.3 266 685 je tvořen směsí chloridu sodného a sacharozy v hmot. poměru 0,8 až l,9 O,8 až 1,2 a druhým zásypem tvnřeným směsi sacharozy a chloridu sodného v hmot. poměru 0,8 až 1,O,8 až 1,2, přičemž množství druhého...

Způsob výroby tvarovaných koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 266682

Dátum: 12.01.1990

Autor: Forman Zdeněk

MPK: D05C 17/00

Značky: výroby, koberců, způsob, tvarovaných

Text:

...ohřev vé skladby režného koberce. Takto tvarovaný koberec se vhodnýmzpůsobem pojí s dalšími podkladovými nebo nosnými materiály. Nevýhody dosud používaných způsobů tvarováni za tepla odvýroby tvarovaných koberoů, kde se použije jatextilie primární podkladové tkanina z polypropyopatřená na rubové straně připevněným polyestel 50 g/m 2 a podrobená všívá ového nátěru na primárniko podkladové lenových pásků,rovým rounem o plošné hmotnosti...

Způsob výroby hydrochloridu methylestru kyseliny 2-/4-/2-/1-piperydinyl/ethoxy/benzoyl/benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266674

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimek Stanislav, Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Gajewski Karel

MPK: C07D 295/08

Značky: hydrochloridu, kyseliny, výroby, způsob, methylestru

Text:

...1 ekonomicky výhodnější způsob výroby hydrochloridu methylestea ru vzorce I elkylací fenolické skupiny methylesteru kyseliny 2-/4-hydrokybenzoyl/benzoové hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu a převedením čisté báze na hydrochlorid v prostředí 2-propanolu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se alkylace hydrochloridem 2-piperidinoethylchloridu provádí v molárním poměru nebo nejvýše 10 přebytkem alkylačního činidla v...

Způsob výroby oceli v kyslíkovém konvertoru nebo v tandemové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 266645

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hromek František, Březin Jaroslav, Pětroš Jaroslav, Záviský Jaromír, Machálek Vladimír, Štivar Antonín

MPK: C21C 5/04, C21C 5/28

Značky: konvertoru, oceli, výroby, způsob, tandemové, kyslíkovém

Text:

...kusových paliv je, že rychlost přechodu kusového vápna do taveniny strusek se snižuje uhlíkem z těchto paliv, a to z důvodu redukce oxidu železa ve strusce, kde oxidy želeva výrazně ovlivňují rozpouštění vápna. Důsledkem toho je zhoršení stupně odsíření, případně odfosfoření taveniny kovu struskou a rovněž i pomalejší nárůst bazicity strusky v porovnání se způsoby bez použití kusových paliv.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby...

Kyselina 2-(bifenyl-4′-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-4”-karboxylová a její soli a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266625

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kurfürst Antonín, Lhoták Pavel, Kuthan Josef

MPK: C07D 271/10

Značky: jejich, kyselina, její, výroby, 2-(bifenyl-4'-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazol-4''-karboxylová, způsob

Text:

...hlíže objasněn v následujících příkladech. Příprava kyseliny vzorce IIK roztoku 21,3 g hydroxidu sodného ve 200 ml vody bylo za chlazení ledem přikapáno 28,5 g Brz tak, aby teplota směsi nepřesáhla 10 °C. Vzniklý roztok NaBr 0 pak byl zahřát na 50 °C a bylo přidáno 15 g látky I rozpuštěné ve 100 ml horkého dioxanu během 0,5 h. Směs pak byla míchána při teplotě 45 až 50 °C další tři hodiny. Po ochlazení bylo k reakční směsi přidáno 50 ml...

Způsob výroby apticky aktivního karnitinnitrilchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266600

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gosteli Jacques, Tenud Leander

MPK: C07C 121/453, A61K 31/275

Značky: aktivního, karnitinnitrilchloridu, způsob, apticky, výroby

Text:

...převést působenim acetonkyanhydrinu nebo kyseliny kyanovodikové na L~karnitinnitrilchlorid.Tento postup se výhodně provádí v alkoholu jako rozpouštědle při teplotě mistnosti.čištění produktů se účinně provádí jednoduchou krystalizací z rozpouštědel, jako nižších alkoholu.Získávaji se tak produkty s optickou čistotou vyšší než 98 S.Tímto postupem je ale také možno di-()-3-chlor-2-oxypropyltrimethylamoniumĺ-D-(-)-vinan převést na odpovídající...

Způsob výroby (S)-1-/6-amino-2-//hydroxy-(4-fenylbutyl)fosfinyl/oxy/-1-oxohexyl/-L- prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266599

Dátum: 12.01.1990

Autori: Karanewsky Donald, Petrillo Edward

MPK: C07F 9/65, A61K 31/675

Značky: výroby, způsob, prolinů

Text:

...skupiny, jako skupinu- (cHQr-SH nebo - (CH 2) -NH-C ,NH pak hydroxylová, aminová, imidazolylová, merkaptanová nebo guanidinylová funkce musí být během kondenzační reakce chráněny. Mezi vhodné chránici skupiny náležejí skupina benzyloxykarbonylová, terc.butoxykarbony 1 ová, benzylová, benzhydrylová, tritylová apod., a nitroskupina v případě guanidinylové funkce. Chránici skupina se po ukončení reakce odstraňuje hydrogenaci, působenim kyseliny...

Způsob výroby 16,17-acetalsubstituovaných derivátů kyseliny pregnan-21-ové

Načítavanie...

Číslo patentu: 266597

Dátum: 12.01.1990

Autori: Axelsson Bengt, Andersson Paul, Brattsand Ralph, Andersson Per, Trofast Jan, Thalén Bror

MPK: A61K 31/55, C07J 5/00

Značky: derivátů, 16,17-acetalsubstituovaných, kyseliny, výroby, způsob, pregnan-21-ové

Text:

...se účelně provádí za přídavku kyseliny k reakčni směsi. Jako kyselina se s výhodou používá minerální kyselina, jako je kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina ohlorovodíková, sulfonová kyselina, jako je kyselina p-toluensulfonová, nebo karboxylová kyselina, jako je kyselina mravenčí nebo kyselina octová, aby se dosáhlo hodnoty pH asi 2,0 až 6,0.Výchozí sloučenina obecného vzorce II se může vyrobit z odpovídajícího 21-hydroxysteroidu...

Způsob výroby esterů nenasycené karboxylové kyseliny o stereokonfiguraci 2E, 2Z

Načítavanie...

Číslo patentu: 266596

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pataki Sándor, Barkóczy József, Reiter József, Körtvélyessy Gyula

MPK: C07C 69/587

Značky: kyseliny, stereokonfiguraci, esterů, nenasycené, karboxylové, způsob, výroby

Text:

...obecného vzorce VIIICH 3-CEC~R 2 (VIII). ve kterém R 2 znamená lithimn, soątk, draslik nebo hcl-čtk,vzniklý acetylenový derivát vzorce Ix ,OHse přeměni v allenový ester obecného vzorce xR má výše uvedený význam, působením ortho-esteru V přítomnosti slabé kyseliny jakožto katalyzátoru, načež se vzniklý produkt přemění ve směs isomerních esterů obecných vzorců I a IV, ve kterých X znamená vodĺk a R má výše uvedený význam. Během přeměny se...

Způsob výroby derivátů 2-(2-hydroxy-3-fenoxypropylamino)-ethoxyfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266593

Dátum: 12.01.1990

Autori: Holloway Brian, Howe Ralph, Rao Balbir Singh, Stribling Donald

MPK: C07C 93/06

Značky: způsob, derivátů, 2-(2-hydroxy-3-fenoxypropylamino)-ethoxyfenolu, výroby

Text:

...octanu alkalického kovu (například uhličitanu draselného nebo octanu sodného), nebo hydridu alkalického kovu (například natriumhydridu), přiteplotě v rozmezí například od 10 do 120 °C. vhodným rozpouštědlem nebo ředidlem je například aceton, methylethylketcn, 2-propanol, 1,2-dimethoxyethan nebo terc.butyl-methylether.Aby se V maximální možné míře zabránilo vedlejším reakcím, lze rovněž postupovat tak, že se fenol obecného vzorce II podrobí...

Způsob výroby silyl-enoletherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266585

Dátum: 12.01.1990

Autori: Roberge Guy, Ueda Yasutsuga

MPK: C07F 7/18

Značky: způsob, výroby, silyl-enoletherů

Text:

...postup pro přeměnu 6-aminopenicilanové kyseliny na azetidinon chráněný na kyslíku,odpovídající vzorcikterý pak lze postupem popsaným ve shora citované práci v Tetrahedron Lett. převést na intermediární diazosloučeninu vzorce I.Protože intermediární diazosloučeniny obecného vzorce I jsou výhodnými meziprodukty pro přípravu karbapenemových sloučenin, bylo by žádocí mít k dispozici postup pro přeměnu snadno dostupných azetidinových sloučenin...

Způsob výroby benzylesteru 1-/N-(1-ethoxykarbonyl-3-oxo-3-fenylpropyl)-L-alanyl/-L-prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266584

Dátum: 12.01.1990

Autor: Faba Euseblo Monserrat

MPK: C07K 5/06

Značky: benzylesteru, výroby, způsob

Text:

...dvakrát 40 ml 10 vodného roztoku uhličitanu sodného,pak se vysuši a odpaří do sucha. Výaledná olejovitá kapalina se promyje 2 x 20 ml směsi hexanu a etheru, čímž se získá 38 g benzylesteru 1--N-(1-ethoxykarbony 1-3-oxo-3-/fenylpropyl)-L-alaniljí-L-prolinu v prakticky čisté formě ve výtěžku 80 S jako viskôzní olej.Spektrum v infračerveném světle má následující íntenzĺvni a charakteristické pásyK roztoku 10,25 g (0,05 molu) benzylesteru...

Způsob výroby derivátů hydrazonu s morfinovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266583

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hosztafi Sándor, Makleit Sándor, Zsupán Kálmán, Szilágyi László

MPK: C07C 109/16, C07C 109/12, A61K 31/15...

Značky: derivátů, hydrazonů, morfinovou, způsob, strukturou, výroby

Text:

...roztoku. Reakce se provádí v methanolu nebo ethanolu, jestliže Y znamená skupinu -NH 2, ve vodě nebo směsi ethanolu a vody nebo methanolu a vody, jestliže Y znamená skupinu vzorce-NHCDNHZ nebo -NHCSNH 2. Jestliže Y znamená skupinu vzorce -NH-C 6 H 3(N 02)2, reakce se provádí ve zředěné kyselině chlorovodíkově nebo kyselině octové.Stereoizomery se oddělí krystalizací a/nebo chromatografií. Sloučenina takto získaná se popřípadě převede na...

Způsob výroby nových esterů 16,17-acetal-substituované androstan-17 beta-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266581

Dátum: 12.01.1990

Autori: Thalén Bror, Trofast Jan, Axelsson Bengt, Andersson Paul, Andersson Per

MPK: C07J 3/00

Značky: 16,17-acetal-substituované, androstan-17, beta-karboxylové, způsob, esterů, kyseliny, nových, výroby

Text:

...androstan-170-karboxylové kyseliny obecného vzorce Ipoloha 1,2 je nasycena nebo obsahuje dvojnou vazbu, kdeznamená atom vodíku, atom fluoru, atom chloru nebo atom bromu,znamená atom vodíku, fluoru, chloru nebo bromu, znamená atom vodíku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhliku, znamená atom vodiku nebo přímou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu s 1 až 10 atomy uhliku aznamená kyslík nebo siru, znamená atom...

Způsob výroby nových esterů androstan-17betakarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266580

Dátum: 12.01.1990

Autori: Andersson Per, Thalén Bror, Andersson Paul, Axelsson Bengt, Trofast Jan

MPK: C07J 3/00

Značky: nových, způsob, kyseliny, androstan-17betakarboxylové, výroby, esterů

Text:

...pro sloupec SephadexR LH-20 je možno s úspěchem použít haloqenovaného uhlovodíku, jako chloroformu nebo směsi heptanu, chloroformu a ethanolu v poměru 0 až 5050 až 1 D 01 D až l, výhodné směsi V poměru 20201. Při použití stacionární fáze chromatografických systémů se epimery nezávisle označují písmeny A a B v pořadí, v jakém se vymývají ze sloupce.lnl-karboxylové kyseliny, které se používají jako výohozí látky, se připravují eliminaoí...