Patenty so značkou «výroby»

Strana 117

Způsob výroby polyhalogensloučenin adiční reakcí katalyzovanou imobilizovanými katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267459

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hradil Jiří, Hájek Milan, Švec František, Včelák Jaroslav, Chvalovský Václav

MPK: C07C 19/02, C07C 17/28

Značky: katalyzátory, polyhalogensloučenin, výroby, reakcí, adiční, katalyzovanou, způsob, imobilizovanými

Text:

...etylenoimetakrylátu modifikovaném dietylentriaminem s koncentraci primárnich aminoskupin 1,30 mmol/g,specifickým povrchem 5 A,1 mz/g a objemom porú 1,091 ml/g o zrnitosti 400 až 500 um byl přilit roztok 0,469 dilú chloridu měůného rozpuštěného v 15 dilech aoetonitrilu. Po A hodinách michání vibračnim míchaolem při 20 GC byl polymer odfiltrován na frité v atmosféře dusiku, promyt pětkrát 5 díly acetonitrilu. Po vakuovém vysuseni obsahoval 0,736...

Způsob výroby m-aminofenylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267458

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 127/19

Značky: výroby, m-aminofenylmočoviny, způsob

Text:

...m-fenylendiaminu. Vznik nežádoucích guanidínů je zcela potlačen způsobem podle vynálezu, neboł komplexotvorná činídla působí jako ínhíbitory přítomných iontú katalyticky aktivnich kovů. Lze použít některé sloučeniny kyseliny aminooctové, například sodnou sůl kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctové. Výběr komplexotvorných činidel se neomezuje na uvedený derivât kyseliny aminooctové, který je v daném případě nejvhodnější a je rovněž komerčne...

Způsob zpracování lehkých podílů z výroby 2-ethylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267454

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macek Vladimír, Novrocíková Marta, Peluhová Eva, Zemanová Marie, Novrocík Jan, Řehák Jindřich

MPK: C07C 29/74, C07C 29/16

Značky: výroby, 2-ethylhexanolu, zpracování, způsob, lehkých, podílu

Text:

...rozpětí teploty varu 76 až 106 °C, a obsahujeS 8 až 65 hmot. nenasycených éterických látek. Hlavní alkoholová frakce v množství42 až 54 hmot. má rozpětĺ teploty varu 106 až 118 °C a obsahuje 92 až 98 t hmot. směsi n- a izobutanolu a 2 až B hmot. 2-metyl-l-butanolu spolu 5 dalšími minorítnímí látkami. Destilační zbytek v množství az až SA hmot. má teplotu varu nad llĚ °CDlouhodobým analytickým sledováním složení vedlejších produktů...

Způsob výroby fosfolipidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267445

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Zdeněk, Klíma Ladislav, Hladík Jiří, Táborský Otto

MPK: C07K 15/24

Značky: způsob, fosfolipidů, výroby

Text:

...Eosfolipidy s výhodou centrifuqací a zbavený vody pomocí dvousložkové rozpouštědlové směsi tvořené rozpouštědlem mísitelným a rozpouštědlem nemísitelným s vodou s výhodou n~hexan I aceton. ve kterém přejdou do částí nemísitelné s vodou. Z té jsou získány působením acetonu s výhodou o teplotě - 5 10 °C ve formě sraženiny a následně odděleny s výhodou centrifugací. Zbytky acetonu jsou odstraněny odpařením. Přečištění fosfolipidů lze...

Derivát imidazoliové soli a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267441

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvorský Drahomír, Chlost Milan

MPK: D06M 13/46

Značky: způsob, imidazoliové, derivát, výroby

Text:

...konstituci. Metodou infračervené spektroskople a nukleární magnetické rezonance byla potvrzena předpokládaná struktura sloučenln uvedených v tabul ce 1.Pro Praktické použití je však zbytečné sloučenlny podle vynálezu z reakční směsi Izolovat. Sama reakční směs může sloužit jako přípravek pro lntenzifíkaoi vypírání nezreagovaného a hydrolyzovaného reaktivního barvlva po tisku nebo barvení.Postupy přípravy sloučenin podle vynálezu a jejich...

Způsob výroby polykrystalického materiálu na bázi diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267420

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mičulek Jiří, Doubrava Jiří, Dědic Josef

MPK: C01B 31/06

Značky: polykrystalického, bázi, způsob, diamantu, materiálů, výroby

Text:

...je slinována ve vysokotlakém nástroji nebo i bez použití vysokotlaké techniky. při použití slinovadla na bázi binární směsi titan-křemík Ti~Si). U této binární směsi je využít nejníže položený eutektický bod fázového diagramu a tomu odpovídající slitina Ti Si (22 78 X). která se vyznačuje optimální smáčivostí povrchu diamantu. Pro zvýšení pevnosti polykrystalického materiálu na bázi diamantu je však nutné upravit do struktury...

Způsob výroby sýrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267418

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černý Vladimír, Houdková Irena

MPK: A23C 19/08

Značky: výroby, sýrů, způsob

Text:

...jakosti zralých sýrů se provádí standardizace kyselosti mléka k výrobě sýrů přídavkem základní kultury před pasterací nebo před zráním mléka přídavkem zákysu základní kulturyv do pasterovaného mléka určitou dobu před sýřením /Teplý a kol. Cisté mlákařské kultury. SNTL Praha. 1984/.Nevýhodou těchto postupů ie to. že se standardizuie kyselost mléka před výrobou nebo že se aktlvují kultury při nízkých teplotách případně je určen pro aktivaci...

Způsob výroby pšeničného piva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267412

Dátum: 12.02.1990

Autori: Černohorský Vladimír, Černý Michal, Hlaváček Jan

MPK: C12C 11/00, C12C 9/00

Značky: způsob, pšeničného, výroby

Text:

...je- úspora sladovnickáho ječmene náhradou za použití pšenice- snižená dávka chme 1 enío 25 až 50 2 bez dopadu na vvváženost chuti- energetická úspora ve varně ve výši 40 až 50 8 použitím infuzního varního postupu oproti dvourmutovému postupu- energetická úspora chlazení v průběhu fermentace při teplotách cca 15 až 20 °C oproti 6 až 10 °C při klasické výrobě- snížení požadavků na kapacitu spilky a ležáckého sklepa o 50 XTechnolgglgký gąstug...

Katalyzátor na báze bentonitu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267383

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čičel Blahoslav, Nigrin Miloš, Komadel Peter

MPK: B01J 29/14, C07B 37/02, B01J 29/28...

Značky: báze, výroby, katalyzátor, spôsob, bentonitu

Text:

...až 33 17/., vyššiu účinnosť pri dimerizácii nenasýtených mastných kyselín, ako monoiónové formy toho istého bentonitu (montmorillonitu),aj ako bieliaca hlinka. ktorú sme z neho pripravili.V porovnaní so známym stavom je teda prednosťou tohto vynálezu príprava katalyzátora s vyššou katalytíckou aktivitou ako má bi~ eliaca hlinka alebo ľubovoľná monoiónová lorma toho istého bentonitu (montmorillonitu).100 g bentonitu (z lokality jelšový Potok)...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Daubnerová Viera, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Velický Viktor

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: suspenzného, spôsob, výroby, homopolymerů, kopolymerů, vinylchloridu

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby vysokokremičitého zeolitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267357

Dátum: 12.02.1990

Autori: Morávek Štefan, Mravec Dušan, Ilavský Ján, Kotenová Denisa, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: B01J 29/06

Značky: vysokokremičitého, zeolitu, výroby, spôsob

Text:

...synlctický mctanol. produkty Fiscltcrovcjľrojwscltovcj syntćzy, resp. katalyzovartej hydrokondenzácie syntézneho plynu. najmä iniciovanej alkínmi a zvlášť uskutočňovaných na katalyzátoroch na báze železa, zinku, medi a chrómu.Možno využit tiež zmesi alkoholov a prípadne tiež zmesi alkoholov a acetónu vyrobeného lerrnentačrtýíni procesami.Dalšie útlaje o uskutočňovaní spôsobu výroby podľa tohto vynálezu, ako aj ďalšie výhody sú zrejmć z...

Spôsob výroby 4-hydrxybenzénsulfónovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267350

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mrva Bohumír, Gáliková Rosemarie, Sohler Ervín, Lacko Juraj, Kvasnička Jozef, Kovačič Henrich, Vanek Juraj

MPK: C07C 143/44

Značky: 4-hydrxybenzénsulfónovej, spôsob, výroby, kyseliny

Text:

...opisuje eulfonáciu fenolu a kyselinou sirovou v závislosti na teplote. Podla výsledkov zistil. že pri eulfonácii fenolu za účelom pripravy 4 ~hydroxybenzéneulfőnovej kyseliny vzniká až 11 2-hydroxybenzéneulfőnovej kyseliny. Ďalším negatívnym znakom doteraz známych postupov výroby 4-hydroxybsnzéneulfônovaj kyseliny eulfonáciou fsnolu je vznik pomerne vysokého podielu /až 10 / 2,4-hydroxybenzéndisulfőnovej kyseliny.Teraz bol zistený spôsob...

Jednostupňový spôsob výroby dutých sklenených mikroguľčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 267339

Dátum: 12.02.1990

Autori: Surovec Ján, Fedorík Radovan, Švehla Štefan, Melicher Roman

MPK: C03B 19/10

Značky: sklenených, spôsob, jednostupňový, výroby, dutých, mikroguľčok

Text:

...mikroguľocok o priemere rádovo 10 až l 0 l mm a s hrúbkou steny rádovo l 0 ą až 10) mm,podľa vynálezu ktorého podstata spočíva v tom, že roztok eklotvornýoh oxidov sa zmieša s horiavou látkou v hmotnostnom pomere roztoku eklotvornýoh oxidov k horľavej látka 199 až l 0,25,zmes sa rozpráši a zapáli.Výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva v jednoduchosti jednostupňového procesu pri pomerne nízkej energetickej náročnosti a najmä v tom, že...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Glos Ján, Mišeje Gabriela, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Komora Ladislav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: kopolymérov, vinylchloridu, výroby, spôsob, homopolymérov

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Spôsob výroby modifikovaného polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267327

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rusina Miroslav, Glos Ján, Bobula Stanislav

MPK: C08F 16/06, C08F 8/06

Značky: spôsob, modifikovaného, výroby, polyvinylalkoholů

Text:

...hydrclýzy I BB mol. re 1. číslo kyelosti roztoku (prepočítaná na sušinu) 2,69 as KOH/3. Autokldv sa uzavrie a prepláchne trikrát kyslíkom pri tlaku 0,4 lľa potom ss pretlak kyslíka vypustí (zostane tlak kyslíka 0,1 MPa) a obsah autoklávu sa za neustaleho miešania vyhreje na teplotu 200 °C a pri tejto sa s presnosťou 3 2 °C udržuje počas 4 h. nato sa reakčná zmes ochladí a vypustí do pripravenej nádoby. získaný vodny roztok, resp. sől...

Spôsob výroby 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267313

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hesek Dušan, Kmetty Gejza, Gömöry Juraj, Kacina Roman, Tegza Marian, Šmahovský Vendel

MPK: C07D 473/08

Značky: 7-(2-hydroxyetyl)-teofytínu, spôsob, výroby

Text:

...jodidov alkalicwch kovov.Hlavnou výhodou uvedeného postupu podĺa vynílezu oproti. dopoaiaĺ popísanýu, je vznik len 7-/2-hydronety 1/-teory 1 ínu bez aprievodnej prínosy jeho izonerneho derivátu 9-/2-hydrowety 1/-teory 1 ínu vzorce IIo E 30 -n/čĺm 0 x 3 0820820 /u/, ktorýrnie je aožní dokonale odstranit bežnou čistiacou operíciou. napr. krydtalizáciou, čo ná za následok zníženie kvality subetancie pre farmaceutické využitie. Ďalšie...

Způsob výroby hexafluorpropenu a jeho oligomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267292

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kvičala Jaroslav, Dědek Václav, Paleta Oldřich

MPK: C07C 11/06

Značky: způsob, výroby, hexafluorpropenu, oligomerů

Text:

...butandinitril, hexandínitril a/nebo dialkylethery gykolu a oligoethylenglykolů, e výhodou l,2 ~dinethoxyethan, 1,2-diethoxyethan, diethylen-i glykol-, triethylenglykol- a tetraethylenglykoldimethylether,, 267 292 a/nebo dipolárni aprotická rozpouětědla, e výhodou dimethylformamid, tetrahydrothiofen-1,1-dioxid, hexamethylfoefortrir amíd, dimethylsulfoxíd, N-methylpyrrolídínon. Součástí rozpouätědel jsou v některých případech koronandy, 3...

Způsob výroby stínění pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267256

Dátum: 12.02.1990

Autori: Primas Vladimír, Landa Václav

MPK: C25D 17/00

Značky: galvanoplastické, postupy, stínění, způsob, výroby

Text:

...tvořen nerozvinutelnými plochami,ovenĺ účinného stínčnĺ velmi ztíženo. Pro tyto podmínkyje zhot bylo v praxi zkoušeno celistvé stíněni, zhotovené ze skelného laminátu, ktoré se však v provozních podmínkách pro značnéčlenité předměty neosvědčilo. Technologie jeho výroby byla rovněž náročná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsobąvýroby stínění pro galvanoplastické postupy, které je Vytvořeno na P°k 0 V°V 5 ném předmětu 0 putřenémp 0 m 0 cn 0 u...

Způsob výroby 9,10-antrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267240

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: 9,10-antrachinonu, způsob, výroby

Text:

...značně zmírňuje způsob výroby 9,lO-antrachinonu podle vynálezu. Jeho podstatou je, že se tekutý antracen s minimální zádrží ve skledovacím zásobníku 1 v odpařovači tenzně odpařuje do proudu vodní páry a po smíchání s technolo~ giokým vzduchem se na pevném katalyzátorovém leží v adiobatioky řízeném trubkovém reaktoru oxiduje eelektivně na 9,lO~antrachi~ no. Reakční plyny se vedou do rekuperátoru, kde se část tepla předává čerstvému...

Způsob výroby kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267211

Dátum: 12.02.1990

Autori: Gajewski Karel, Šimek Stanislav, Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07C 65/40

Značky: způsob, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové, výroby, kyseliny

Text:

...v prostředí vodného hydroxidu sodného při. 267211 teplotě so až so °c, přidá při so až 85 °c zředěná kyselina sírová /asi 24/ a při teplotě 95 až 100 °C proběhne rozklad oximu na kyselinu. Po ochlazeni reakčni směsi se vyloučený krystalický produkt odsaje, promyje vodou a po vysušeni se v tomto stavu po« užije do dalšího stupně. Kyselina vzorce I se získá vqwýtěžku 87 až 99 teorie a vykazuje obsah 99-až 100 .k Ve srovnání s dosavadnim...

Spôsob výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofe-nyl)fosforotioátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267193

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopinič Vladimír, Žáková Ľubomíra, Macko Jozef

MPK: C07F 9/18

Značky: 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofe-nyl)fosforotioátu, výroby, spôsob

Text:

...samotného polárneho,alebo nepolárneho rozpúštadla nedá dosiahnuť. Použité zmesné rozpúštadlo urýchľuje reakciu,zvyšuje čístotu, výťažky a znižuje reakčnú teplotu, čím sa dosahuje obdobný účinok, ako pri katalyzovaných reakciách. Tento účinok je nový, v literatúre doposiaľ nepopisaný jav, ktorý sa vo výrobnej praxi zatiaľ nevyužíva.Kombinácia polárneho a nepolárneho rozpúšťadla umožňuje súčasne zachovat homogenitu kvapalnej fázy aj za...

Spôsob výroby alkydov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267182

Dátum: 12.02.1990

Autori: Guba Gustáv, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rendko Tibor, Malčovský Eugen, Haspra Jozef, Suran Pavol

MPK: C08G 63/52

Značky: spôsob, výroby, alkydov

Text:

...kyselín alebo ich anhydridov sa počíta na hmotnosť ich sušiny tiež sušina koncentrátu, čím sa rozumie koncentrát po odpočítaní vody. Avšak prakticky sa aplikuje i s primesami vody. Toto množstvo navyše pridanej s koncentrátom, okrem vznikajúcej reakčnej vody treba však zohľadniť v množstve pridaného vynášača.Spôsob výroby sa najčastejšie uskotčňuje pretržite, ale môže sa uskutočňovať aj polo pretržite a kontinálne.Ďalšie údaje o...

Spôsob výroby mnohohrotovej katódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267170

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vávra Ivo, Korenov Sergej

MPK: H01S 3/11, H05H 1/34, H01S 3/07...

Značky: spôsob, mnohohrotovej, katody, výroby

Text:

...vyplývajúce z nízkej plošnej hustoty a nerovnakého tvaru hrotov.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje spôsob výroby monohohrotovej katódy podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že 2 mnohovláknového kábla sa vytvorí cylindrický zväzok, ktorého jeden koniec sa pájkovaním upevni do medenej objímky. Druhý koniec zväzku sa vyleští kolmo na os zväzku. Supravodivý mnohovláknový kábel pozostáva z tenkých vlákien 2...

Spôsob doredukovania trosky z výroby rafinačného ferochrómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267151

Dátum: 12.02.1990

Autori: Svorenčík Štefan, Holub Pavol, Borák Arnošt

MPK: C22C 35/00

Značky: spôsob, doredukovania, rafinačného, ferochrómu, výroby, trosky

Text:

...až do zníženia obsahu kysličníka chromitého v odvalových troskách pod 2 5 hmot., pričom sa získava medziprodukt vo forme silikochrômu s obsahom chrómu nad 30 hmot. Na úpravu fyzikálnych vlastností a chemického zloženia odvalovej trosky sa môžu pri procese doredukovania pridávať do 20 troskotvorné prísady najmä vápno a surovinyobsahujúce hliník alebo jeho zlúčeniny.Postup oproti doteraz známym postupom je jednoduchý, menej náročný na...

Termostabilní potravinářské želé a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267122

Dátum: 12.02.1990

Autori: Stoulil Josef, Dobiáš Jaroslav, Jůza Václav, Poskočilová Hana, Holas Jiří

MPK: A23L 1/068

Značky: želé, způsob, termostabilní, výroby, potravinářské

Text:

...sodného( či dvojfosforečnanu sodného, 0,02 až 0,10 hmot. emulgátoru, například glycerinmonostearátu nebo fosforylovaných diglyceridů, 40 až 80 hmot. cukru, například sacharőzy nebo směsi sacharőzy a škrobového sirupu, popřípadě do 0,10 hmot. potravinářského barviva, popřípadě do 0,10 hmot. aróma a zbytek je pitná voda.Způsob výroby tohoto želé se uskutečňuje ve dvou stupních,přičemž se nejprve připraví vodný roztok alginátového...

Spôsob výroby podošiev z vulkanizátov, nášlapovej časti viacfarebných

Načítavanie...

Číslo patentu: 267098

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kopál Pavel, Šakový Miroslav, Schaffer Ľudevít, Hulman Štefan

MPK: A43B 13/04

Značky: spôsob, částí, vulkanizátov, viacfarebných, nášľapovej, podošiev, výroby

Text:

...sa uzavrie a oba materiály sa zvulkanizujú pri teplote 10 až 30 OCvyššej, akou sa predvulkanizovala fólia.Technický účinok spôsobu výroby podošiev z vulkanizátov, V nášlapovej časti dvojfarebných je treba vidieť v tom, že v jednej pracovnej operácii dochádza ku kvalitnému spoju predvulkanizovanej fólie a nezvulkanizovanej äalšej časti nálože bez ich povrchovej úpravy, alebo náteru lepidla.Presné ohraničenia farebnosti je dosiahnuté zvýšeným...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paľo Ondrej, Komora Ladislav, Lichvár Milan, Čorný Jozef, Žedényi Mikuláš, Komorová Eva, Vanko Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: výroby, monopentaerytritolu, pentaerytritolu, spôsob, obsahom, žiadaným

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany manganato-nikelnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267048

Dátum: 12.02.1990

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojné, výroby, cyklo-tetrafosforečnany, jejich, způsob, manganato-nikelnaté

Text:

...alespoň stopy vodní páry tají nekongruentně.Podstata vynálezu dále spočívá v tom, že podvojné cyklo-tetrafoaforečnany manganato-nikelnaté se pripraví tím způsobem, že tavenina o teplotě nad 950 °c s výhodou nad 1250 °C, obsahující katíonty manganatě a nikelnaté v molárním poměru un/Ni odpovídajícím vztahu (2-x)/x a dále obsahující foaforečnanově aníonty v množství odpovídejícím molárnímupoměru P 205/(MnNi) rovným 0,95 až 1,2 s výhodou...

Způsob výroby pevných lékových forem s obsahem ibuprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267045

Dátum: 12.02.1990

Autori: Koblas Karel, Rubínová Jitka

MPK: A61K 9/20

Značky: forem, ibuprofenu, výroby, způsob, lékových, pevných, obsahem

Text:

...bud hnětením, kdy se z prachových častíc a roztokem pojíva vytváří plastická hmota, která se mechanicky rozdrobí a vzniklézrna se usuší nebo přímou agragací častíc ve vznosu.Při tvorbě receptury a stanovení vhodného technologického postupu je třeba brát aamozřejmě v úvahu vzájemnou snašenlivost jednotlivých složek a to jak látek účinných, takJedny 2 nejcbtižnějších případů receptur jsou pevné lakové formy 3 řízeným uvoľňováním a 5...

Spodkový díl obuvi a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267044

Dátum: 12.02.1990

Autori: Turek Bohuslav, Mazal Vladimír

MPK: A43B 13/12

Značky: způsob, spodkový, obuvi, výroby

Text:

...další růmoborevrąý efekt v náälapové ploäe.Způsob výroby spodkovyoh dílů obuvi podle vynálezu vylučuje potřebu samostatných rorom pro výrobu podeävovýoh vrstev a také samostatnou prípravu e. výrobu těchto podełvovýoh vrstev. Núetřiłcem nlnstomorního materiálu podeävové vrstvy přímo na. svrěok obuvi se velmiproduktiv-ně vytvářejí spodková díly e z-ůznobąrevnými efekty na. nášląpová ploäe, Náutŕiken elutomerního materiálu mozipodešvovâ...

Způsob výroby vyčiněných usní se zvýrazněnou obrazovou kresbou okrasného dezénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267015

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kriedl Ivan, Škutek Bohumil, Ludvík Jaromír, Pavelková Helena, Tkáč Josef, Hublar Josef

MPK: C14B 1/56, C14C 11/00

Značky: okrasného, kresbou, výroby, vyčiněných, způsob, zvýrazněnou, obrazovou, usní, dezénu

Text:

...vyššími účinky podle vynálezu.Technický účinek způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení jednak zvýrazněné dvoubarevné obrazové kresby dezénu, jednak kombinace nubukové úpravy s hladkou povrchovou úpravou ve formě lesklých plošek nezbroušeného líce mezi dezénovou kresbou.Hlavní podmínky dosažení uvedených nových učinků jsou tyto a/ Přesná postruhování v celé ploše usně na požadovanou clouščku v toleranci Í 0,1 mm.b/ Stejnoměrné...

Nestlačitelná pletená cévní protéza a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267007

Dátum: 12.02.1990

Autori: Krajíček Milan, Říčařová Jana, Šidík Michal, Rulíšek Pavel, Stoupal Petr, Kramplová Milada, Plíšek Jan

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: výroby, její, protéza, pletená, způsob, nestlačitelná, cévní

Text:

...materiálu, nanesená na povrch protézy dle vynálezu, a to tím, že protézu neni nutno přeosrážet krvi pacienta. Spirála přiléhá na povrch protézy tak nepatrnou plochou, že i po odstranění nezbytně nutné části spirály pro vytvoření anastomózy, dochází pouze k zanedbatelnému krváceni 1 přesto, že pod odstraněnou spiráiou není prítomná vrstva vstřebatelného oilkovinného materiálu.vynález bude dále podrobněji popsán a vysvětlen pomocí...

Sadební obal s řízenou dobou rozpadu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267994

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dušek Vratislav, Martincová Jarmila, Jurásek Antonín, Provazníková Danuše, Barklová Anna, Homoláč Jan

MPK: A01G 9/10

Značky: řízenou, rozpadu, sadební, dobou, výroby, způsob

Text:

...polymeru nepř. sníši prúměrně na41 93 původní hodnoty neozářeněho POP. se vzrůstajíoí dívkou ozáření pmdoe klesá i pevncst v tehu. Po absorbované dávno 50 kGy klesne například pevnost v tehu podle druhu POP materiálu v průměru na 58 původní hodnoty před ozářením.Takto vytvořený sadební obal chrání při předpěstění sazenic jejich kořenový bal před rozpadnutím a mechanickým poěkozcnim, ale po uplynutí delěí doby. kdy je obal uložen spolu s...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267976

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heřmánek Stanislav, Šimek Stanislav, Kříž Otomar, Nedbal Jindřich, Čásenský Bohuslav

MPK: C07D 211/22

Značky: d,1-lobelinu, racemického, způsob, výroby

Text:

...1-lobelinu. Ten se extrahuje diethyletheram, zo kterého po zahuštění a ochlazení krystaluje. vyšší čistotu lze dosáhnout opakovaným překrystalovánim z diethyletheru.Dále Jsou popaány příklady provedení způsobu podle vynálezu.Do 2 1 banky opatřené magnetickým míchadlem, účinným zpětným chladičem zakončeným kapsou se suchým ledem, přivodem dusíku a přikapávací rovnotlakou nálevkou, bylo v dusíkové atmosféře přeloženo 200 g 58,6 g toluenového...

Spôsob výroby prstencových telies z kovových práškov tvaru krúžkov valivých ložísk s prehĺbenou obežnou dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 267948

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 3/12

Značky: výroby, krúžkov, oběžnou, tvaru, prehĺbenou, valivých, prstencových, práškov, telies, dráhou, kovových, ložísk, spôsob

Text:

...podla obr. 3 s valoovaoou kladkou v polohe pred začiatkom valcovania za studena. Na obr. 5 je znázornený spŠsob upnutia krúžku z práškového materiálu s .vyvaloovanou obežnou drúhou za studena, s vymeöenou lokálne zhutnenou vrstvou materiâlu, s veloovou kledkou v konečnej polohe valoovania a sposob upnutia na otéöavon tŕni. Na. obr. 6 sú znázornená polohy 3 valoovaoíoh kladiek vo vztahu k tolesu, na ktorom treba vyvaloovnř obežná dráhu.Obr. 1...

Spôsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáciou linaloolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267946

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zamiška Štefan, Hojč Ivan, Špacír Jozef, Čamaj Vladimír, Glevitzký Edmund, Kráľ Bohumil

MPK: C07C 29/56

Značky: izomerizáciou, linaloolu, katalytickou, výroby, spôsob, nerolu, geraniolu

Text:

...využíva bežné izcmorizaőnő katalyzátory (estery kyseliny crtovunadiönej), navyše spetrebováva kyselinu boritú, ciniöitú alebo zirkoniöitú, ktorých ostery s metanolcm resp. alkalické soli predstavujú odpadne produkty izomerizaöných reakcii.Nevýhody uvedených postupov rieši spâsob výroby geraniolu a nerolu katalytickou izomerizáoiou linaloclu v kvapelnej fáze v pritomosti esterov kyseliny ortovanadiönej v xmožshre 0,1 až 1,0 1, hmot. ako...

Spôsob výroby dekoratívnych, reliéfovaných prvkov a nábytkových dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267904

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kadlec Pavel, Vargová Marta, Müller Miroslav

MPK: B27D 1/00, B27D 1/08

Značky: reliéfovaných, spôsob, výroby, dielcov, prvkov, dekoratívnych, nábytkových

Text:

...pred lisovaním zvýšiťVýhoda spôsobu výroby dekorativnych, reliéfovanych prvkov a nábytkových dielcov podľa vynálezu je v tom, že umožňuje výrobu týchto dielcov a dosák s vyššou úžitkovou hodnotou ako pri výrobe nábytku, tak i pri dekoračných obkladoch interiérov a exteriérov. Vyšší účinok vynálezu sa prejavuje v možností výroby hlbšich reliéfov ako je hrúbka použitého povrchového dekoračného materiálu, čo umožňuje použiť plášťovacie...

Způsob výroby 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267890

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hájek Milan, Šilhavý Přemysl, Čermák Ján, Novák Miroslav

MPK: C07C 17/34, C07C 21/19

Značky: výroby, 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu, způsob

Text:

...nebo přidáním katalytického množství koncentrované kyseliny chlorovodíkové do reakční směsi, což se projevi zkrácenim reakční doby.Dehydrochloraćní reakci lze provádět bez rozpouštědla, to však vyžaduje vyšších reakćních teplot kolem 150 až 170 °C, je proto výhodnější použití vhodného rozpouštědla, jako je napr. kyselina octová nebo kyselina mravenčí. V jejich prítomnosti probíhá dehydrochlorační reakce snadněji i při nižších teplotách...

Sposob výroby 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/fosforotionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266988

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svitek Imrich, Pavlík Jozef, Kopinič Vladimír, Macko Jozef, Černý Peter

MPK: C07F 9/165

Značky: výroby, spôsob

Text:

...tak, že na jeden mol sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa ponechá 0,2 až 2,0 molu vody a použije sa také množstvo rozpúštadiel, aby sa po ukončení reakcie získal roztok obsahujúci v 100 hmot. dieloch najmenej 15 hmotnostných dielov 0,0-dimetyl-0 ~/3-metyl-4-nitrofeny 1/fosforotioátu /fenitrotionu/.Regulovaný obsah vody v reakčnom prostredí je dôležitým faktorom, ktorý vplýva V značnej miere na priebeh a výsledok reakcie. zistili sme, že v...

Sposob výroby homopolymérov a kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266976

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bobula Stanislav, Kráľ Bohumil, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/18

Značky: vinylchloridu, homopolymérov, výroby, kopolymérov, spôsob

Text:

...množstve 0,05 až 0,3 hmotových s výhodou 0,07 až 0,15 hmotových za nasadenýPomer monoméru resp. zmesi monomérov ku vodnej fáze má byť pri postupe podľa vynálezu v rozmedzí 11 až 12,5 s výhodou 11,l až 11,4.Ako iniciátory sa pri suspenznej polymerizáoii použijú známe radikálové iniciátory rozpustné v monoméri akými sú napriklad diacylperoxidy ako napriklad dilauroylperoxid a peroxydikarbonáty ako napríklad diizopropylperkarbonát,...