Patenty so značkou «výroby»

Strana 116

Způsob výroby nových tetrahydrobenzothiazolo-chinolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268187

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schingnitz Günter, Schneider Claus, Sobotta Rainer, Mierau Joachim, Bauer Rudolf, Merz Herbert

MPK: C07D 513/06

Značky: nových, výroby, tetrahydrobenzothiazolo-chinolinů, způsob

Text:

...3 atomy uhlíku, která může být substituovaná fenylovým zbytkem nebo tenylovým zbytkem mono- neho disubstituovaným chlorem, bromem, fluorem, hydroxysku plnou, methoxyskuplnou, methylovou skupinou, aminuakupinou nebo trifluormsthylovou skupinou a3 znamená atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhliku, přičemž R 2 znamená shora defínovanou aąkanoylovou nebo popřípadě substituovanou fenylalkanoylovou skupinu pouze v případě, že R 3...

Mikrobicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268182

Dátum: 14.03.1990

Autor: Nowak Edward

MPK: A01N 43/84

Značky: mikrobicidní, způsob, složky, výroby, účinné, prostředek

Text:

...ve formě rozłoku.Reekce se provádí obvykle reekcí v podstatě stechzooetrických nnožetvisloučanin vzorce III a IV, při taplotà pohybujicí se od teploty niatnosti aždo 100 °C, Reakce se může provádět ze případné přltomnosti rozpouštědel, eko například vody, ethylecetátu, isopropylelkoholu nebo ethylelkoholu. Najvýhodnějši rozpouštědlo při shore uvedené reakci ee pak zvláště voli podle toho zda se má sloučenine vzorce II ziskat ve formě...

Způsob výroby pevných farmaceutických forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268177

Dátum: 14.03.1990

Autori: Spengler Reinhard, Laemmerhirt Klaus, Sanner Axel, Goedtz Hans-helmut, Klimesch Roger, Lang Siegfried

MPK: A61K 9/22

Značky: farmaceutických, způsob, výroby, forem, pevných

Text:

...že ve směsi s účinnou látkou a popřípadě s obvyklými galenickými pomocnými látkami taji nebo jsou ve změkčeném stavu v požadovaném rozsahu teplot také bez zvláštních změkčujícich přísad. Tání nebo změkčenl pod určitou teplotu je popřipadě potřebné e ohledem na možné tepelné nebo/a oxldačnl poškození nejen účinné latky, nýbrž také polymeru N-vlnylpyrrolid-2-onu. Tento polymer by mohl při zpracování vytlačovánlm zežloutnout a z tohotodůvodu...

Způsob výroby derivátů fenoxylkanoltriazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268171

Dátum: 14.03.1990

Autori: Schulz Guenter, Mackenroth Wolfgang, Trautmann Walter, Sauter Hubert

MPK: C07D 249/08

Značky: derivátů, výroby, fenoxylkanoltriazolů, způsob

Text:

...od 15 do 25 °C.Oba reakčni stupně, tj. oxidace a reakce s triazolem, probíhají při velmi dobrém chemickém výtčžku se selektivitami, vztaženo na isomery, vždy nejměnč 95 1. Tĺmto způsobem se hladce zĺská z E-alkenú vzorce III pár cnantiomerů RS/SR vzorce 1 a ze Z-alkenú vzorce Ill se získa pár enantiomerů RR/ss vzorce I.Problém diastereoselektivní syntézy sloučenin vzorce I se tak redukuje na syntézu stereochemicky jednotných E- nebo...

Způsob výroby fluorovodíku z kyseliny fluorokřemičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 268163

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zagozda Kazimierz, Kónczal Józef, Bulinska Anna, Hermann Zygmunt, Jarzynowski Marek, Zawadski Bohdan

MPK: C01B 7/19

Značky: fluorokřemičité, fluorovodíku, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...ve vodě, čímž se získa kyselinu Fluorovodíková o koncentraci vyšší než 70 .Předmčtcm vynálezu je tedy způsob výroby ľluorovodíku z kyseliny Fluorokřemičité rozkladem této kyseliny působením kyseliny sírové, vyznačující se tím, že kyselina fluorokřemičità o koncentreoí vyšší než 40 se rozkladá kontínuàlním mísením s koncentrovanou kyselinou sírovou, jejíž entelpie byla předběžně zvýšena a která byla obohacena fluorovodíkem v průběhu...

Ocelová srdcovka pro křižovatky nebo výhybky kolejnic a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268158

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pirker Robert, Augustin Hubert

MPK: C22C 38/50

Značky: kolejnic, výhybky, srdcovka, způsob, križovatky, výroby, její, ocelová

Text:

...svsřitelnost těchto specielnich oceli zvlbätni opatření, která jsou rovněž nákladné. Je také znáno použiti sdruženého materiálu v oblasti přejezdu kol, přičemž část odolné proti opotřebeni v oblasti přejezdu kol se nenese navařenin na základni materiál.U všech těchto provedeni erdcovek jsou v oblasti pojezdu kola, tedy na křidlové kolejnici a na hrotu srdcovky, použity buč stejný oteriál nebo nsteriâly rozdilné a nc~ přilii rozdilnou...

Způsob výroby 1,1-dioxidů 6-aminoalkylpenicilanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268156

Dátum: 14.03.1990

Autor: Barth Wayne Ernest

MPK: C07D 499/00, A61K 31/43

Značky: způsob, 6-aminoalkylpenicilanových, výroby, kyselin, 1,1-dioxidu

Text:

...lqsalinou msleinovou, kyselinou jsntarovou, kyselinou benzeneulfonovou, kyselinou- p-coluensulfonovoxą kyselinou 2 naitsleneulfonovou s kyselinou methansulfonovou. Farmaceutiolq upotřebitelně kationioká soli zahrnují (bez jakěhokoli omezení pouze na tyto přípsdy) soli sodná, draselné a vápenaté, soli s N, Nĺdibenzylethylendieminem, N-methylgluksmjnem (megluminem) e. dietłmnolsminem.Odkazy na estery hydrclýzovatelné ze fyziologiołüoh...

Způsob výroby bifokální brýlové čočky s přímým rozhraním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268122

Dátum: 14.03.1990

Autori: Goruk Alexandr, Pavlas Vladimír

MPK: G02C 7/08, G02C 7/06

Značky: brýlové, výroby, bifokální, přímým, způsob, čočky, rozhraním

Text:

...s přímym rozhrani» shodných vlastnosti s vybrušovanými bífokàlnimi čočkamí. Rozhraní bifokálni plochy lze navíc jednoduše provést na zadní ploše čočky. Takto umístěné rozhraní je méně vystaveno možnosti mechanického poškození, dále umožňuje snadnější zabrušování čoček do brýlových obrub a je í pro oko méně rušivé. velkou výhodou je snadná výroba prakticky všeh druhů brýlových čoček v bífokálním provedení, u nichž je zadní plocha sférická....

Způsob současné výroby různých druhů etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268100

Dátum: 14.03.1990

Autori: Putna Zbyněk, Huml Miroslav, Kolář Zdeněk, Čech Stanislav, Macek Vladimír

MPK: C07C 29/04

Značky: etanolu, výroby, druhu, současné, způsob, různých

Text:

...s frakcí nečistot v samostatné strípovací koloně s cílem zabrénit ztrátám.Způsob podle vynélezu je podrobněji znázorněn na výkresu. Surový produkt syntézy etanolu, který nemusí být předběžně zbaven dietyléteru, se do systému přivádí potrubím l. Jeho část se potrubím 3 zavádí do linky deetilační raíinage. Další podíl lze potrubím 1 pŕivádět do linky výroby technického a hydrogenačně rafinovaného etanolu. V lince destilační raíinace vstupuje...

Způsob výroby prostředku pro dochucování pokrmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268095

Dátum: 14.03.1990

Autori: Antoš Jan, Habr Jaroslav, Kutal Tomáš, Loučka Miloslav

MPK: A23L 1/226

Značky: dochucování, pokrmu, prostředků, výroby, způsob

Text:

...přičemž obsah kyseliny chlorovodíkové v reakční směsi činí max. 20 obj vzniklý hydrolyzát se neutralizuje max. do pH 7, podrobí se zràní a filtraci. Hydrolýza kvasničné hmoty je časové méně náročná, lze pracovat i za teplot bodu varu, které odpovídají atmosférickému tlaku, je spotŕebováno méně bilancované kyse liny chlorovodíkové a neutralizačního činidla, což je zvlášt zřejmé v případě kvasničnéhomléka, kde jsou již kvasničné bílkoviny...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia z odpadních kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268091

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matouš Václav, Jakeš Dušan, Tympl Milan

MPK: C22B 34/12

Značky: odpadních, kalů, výroby, oxichloridu, zirkonia, způsob

Text:

...spodem, takže se produkt promývá ve vznosu,a to tak dlouho, že obsah iontů 50,2 klesne na hodnotu obvyklou u užitkové vody. To se dá nejlépe zjistit obćasnou kontrolou během promývání. V tomto stadiu postupu má získaná pevná fáze, oddelená zo směsi ľillrací nebo odstřoděním, složení Zr 02.×H 20, ćili jde o hydratovaný oxid zirkonlćitý. Ten se na konečný produkt oxichlorid zirkonia převede postupem podle autorského osvědčeni 255 ASB nebo...

Způsob výroby fluorovaných alkanolů a zařízení k provádění výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268085

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paleta Oldřich, Koropecký Igor, Kubánek Vladimír, Ulbert Karel, Šorm Miloslav, Dědek Václav, Nešpůrek Stanislav

MPK: C07C 29/34, C07C 29/44, C07C 29/32...

Značky: způsob, zařízení, fluorovaných, alkanolů, provádění, výroby

Text:

...uvedeným způsobem umožňuje zařízení podle vynálezu. Toto zařízení je s jedním fotochemický reaktorem schematicky znázorněno na obr. 3. Znázonněné akční členy jsou dálkově ovládány a signály všech čidel jsou dálkově recistrovány, což umožňuje automatizovat výrobu do vysokého stupně a efektivně ji řídit počítačem podle stanoveného programu. Zařízení podle vynálezu sestává z následujících hlavních částí Ze soustavy ,rotochenických reaktorů,...

Způsob výroby svazkové příze ze staplových vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268070

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štěpánek Miroslav, Stejskal Alois, Hrdina Jan, Borovcová Želmíra, Lojka Jaroslav, Dídek Stanislav, Ferkl František, Šlingr Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: výroby, způsobu, provádění, tohoto, staplových, způsob, vláken, svazkové, zařízení, příze

Text:

...alespoň rovnafunkční šířce vyčesávacího válečku. do zužující se části, zakončené koncovou částí, je jíž šířka je alespoň dvojnásobně menší než šířka základní části sacího pole, přičemž na perforovanou plochu navazuje skrucovací ústrojí uspořádané pro odvádění skrucovaného podélného vlákenného útvaru ze sacího pole v tangenciálním směru, ve smyslu pohybu perforované plochy.CS 268 070 B 1 - 3 Podle prvé varianty zařízení rychlost perforované...

Způsob výroby diagnostického přípravku ke stanovení alfa 1-antitrypsinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268052

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kořínek Jaroslav

MPK: G01N 33/86

Značky: 1-antitrypsinu, stanovení, diagnostického, způsob, výroby, přípravků

Text:

...výrobě diagnostika, se vpichuje surový lidskýol - antitrypsin, alternativně i rozpustná síranová frakce lidského séra sraženého siranem amonným při 40 nasycení, a to nejméně ve 3 až 5 injekcich k dosaženi co nejvyššího titru protilátek. Za 6 až 10 dnů po poslední injekci se získá zviřeci serum, ke kterému se přidá co nejmenší množství lidského°l - antitrypsinu, právě postačujíci ą k odstranění protilátek protic(l - antitrypsinu, přičemž...

Způsob výroby kaseinátových lepidel, zejména pro etiketování pokovených a mastných lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 268047

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kučerová Hana, David František, Hloušek Jiří

MPK: C09J 3/24

Značky: zejména, etiketování, pokovených, lepidel, kaseinátových, lahví, mastných, výroby, způsob

Text:

...polotovarů.Výše uvedené nedostatky řeší navržený způsob výroby kaseinátového lepidla podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že se směs kyselého kaseinu, hydrolyzovaného škrobu s vískozitou 7 roztoku při 20 °C 300 až 1 500 mPa. s, louhu, močiviny, fosfátu a vody v poměru hmotnostních dílů 0,8 až l 0,l až 0,30,02 až 0,050,3 až 0,5 0,1 až 0,23 až 5 zahřeje za michání na teplotu 80 OC po dobu 60 minut, načež se přidá 0,1 až 2 hm. ...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268042

Dátum: 14.03.1990

Autori: Žák Zdeněk, Rakus Jaroslav, Šrámek Karel

MPK: H02K 15/02

Značky: elektrického, způsob, výroby, stroje, stator, točivého

Text:

...listěné, uepořádané do čtyř svazků a mají tvar úhelníku s rozšiřujícimi se etranamio Jsou opatřeny kruhovýmí otvory pro stahovaci svorníky e podólnými otvory Q trojůhelníkového tvaru pro snížení demagnetizačních ůčinků magnetického toku reakce kotvy. Na koncich jejich ramen jsou vybrání pro podélné 11 šy § ktereJsou k nim přivařeny sváry Z- Vnější třmeny 5 spolu s podélnými lištemi § tvoří vnějšíčást statoru l. Mezi tengenciálními...

Způsob výroby křemíkových desek s gestující úpravou zadní strany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267877

Dátum: 12.02.1990

Autor: Václavík Martin

MPK: H01L 21/02

Značky: zadní, křemíkových, způsob, výroby, gestující, desek, strany, úpravou

Text:

...strany zhotovené podle vynálezu mají prodloužený getrační účinek i po dlouhodobém teplotním a jiném zpracování a zvyšují výtěžnost na nich vyrobených součástek. Hlavní príčinou tohoto zlepšení je vrstva nevyžíhaných oxidů křemíku na rozhraní mono-polykrystalícký křemík. Tato vrstva se v průběhu teplotního zpracování desek rozpadá a vytváří precípítační zárodky pro růst sekundârních defektů, které prerůstají v dislokační sít. Napomáhá tomu i...

Způsob výroby zahuštěného mléka s maltodextrinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267827

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nejedlý Bedřich, Přikryl František, Kodet Josef, Stuchlík Jaroslav, Pilař Josef

MPK: A23C 9/154

Značky: způsob, zahuštěného, mléka, výroby, maltodextrinem

Text:

...nepřijmou dostatek živín, zejména bílkovín.Je rovněž dobrým zdrojem energie pro sportovce a fyzicky vice zatéžované osoby, umožňuje ryohlé doplnění svalového glykogenu, ale je také vhodné pro běžné použití do ká~ vy, čaje, při přípravě kakaa, omâček, salátů, koktejlů apod.Vynález se týká průmyslového způsobu výroby zahuštěného sterilovaného mléka 5 maltodextrínem vhodného pro tekutou výživu. Výrobek může být aplíkovàn zejména k odstranění...

Způsob výroby přísady na bázi kopolymeru styren-maleinanhydrid do želatinových fotografických materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267810

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrdlička Jaroslav, Hudeček Slavko, Čefelín Pavel, Hudečková Ivana

MPK: G03C 1/38

Značky: fotografických, kopolymerů, přísady, bázi, želatinových, materiálů, způsob, výroby, styrén-maleinanhydrid

Text:

...být nejlépe henzen nebo toluen, jsou vhodné takové typy, které jsouodvozeny od slifotických azosloučenin, nopř. 2,2-azobis/isobutyronitrí 1/.Pod pojmem regulátor molekulové hmotnosti jsou miněny látky, které se vyznačují tzv. vysokou přenosovou konstantou /B. VOLLřERT Základy makromolekulární chemie, Academia, Praha 1970, str. 89 a další/. V tomto případě jsou nejvhodnčjší typy odvozeně od halogenových derivátů mezhnnu jako...

Alkylestery 4-/(3-halogén-2-hydroxy)-proproxy)-fenylkarbamovej kyseliny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267785

Dátum: 12.02.1990

Autori: Borovanský Alois, Beneš Luděk, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: výroby, alkylestery, kyseliny, spôsob

Text:

...alkylester kyseliny 4-Ľ /2,3-epoxy/-propoxy J łenylkarbamovej všeobecného vzorca IIIv ktorom R má už uvedený význam, s kyselinou halogénvodâkovou vo vodnom roztoku etylmetylketônu alebo acetčnu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutoční so L 8 -nou kyselfncu bromovodlkovou vo vodnom acetône pri teplote miestností počas 4 hodln. Ďalšlpostup výroby je rovnaký ako uvádza Zbls a kol. Arzneim.-Forsch, 2, 233 1983/. Zlúčeniny všeobecného...

Spôsob výroby disperzií práškových aditív, najmä koncentrátov pigmentov v polypropyléne s upravenými tokovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267779

Dátum: 12.02.1990

Autori: Franko Peter, Mačurák Milan, Mihály František, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Javorek Miroslav

MPK: C08F 8/50, C08J 3/22

Značky: najmä, koncentrátov, aditiv, spôsob, upravenými, disperzií, vlastnosťami, tokovými, práškových, polypropyléne, výroby, pigmentov

Text:

...a iných priaad pri teplotách nàsady vyššich ako teplota rozpadu pritomných látok urýchlujúcich odbúranie.Účinok týchto priaad zavisi od účinku aditiv, najnĺ stabilizátorov, niektorýchvtypov dispergbtorov, pripadne i pigmentov, čo sa prejavuje na zvýšenej potrebe degre dačných priaad, avšak na none farabnłho odtieňa sa to neprejavi. Tento vplyv je za~ nedbatelný oproti vplyvu diapergátora a stupha dispergacie pigaentu.Ako radikàlotvornł...

Spôsob čistenia odpadovej kalovej vody z azbestocementovej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267771

Dátum: 12.02.1990

Autor: Bisaha František

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadovej, kalovej, čistenia, azbestocementovej, výroby, spôsob

Text:

...nnožatve 7,5-8 kg/m 3. miešanie kalovej vody v nadrłi eołeme orevieat tiež znaayai rotačnýai mielačni pri aúčaanoa privode oxidu uhličitého do spodnej časti nádrže. Virenia kalovej vody v nádrži dosiahneme preaiełanie a vaielanie oxidu uhličitého a akalice zelenej 3 následnou neutralizaciou na pH 6 až 8 a redukciu Crół na crłł bez poatupneho spracovania na zariadeni čistiacej stanice odpadovej vody.vyčistenie odpadovej kalovej vody e vylúčenia...

Zalévací hmota olověných akumulátorů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267717

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fiedler Vlastimil, Bým Pavel, Fára Petr, Horák Miroslav, Kaláb František

MPK: H01M 2/08

Značky: hmota, její, zalévací, výroby, způsob, akumulátorů, olověných

Text:

...polypropylmu. Podstata způsobu výroby zalěvaoí hmoty olověnýoh akumulátorů ze směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejom tvorené 30 Í 2 95 hmotnosti oleje a 70 o t 2 56 hmotnosti pryže nebo Šřyžového regenerátu spočíva podle vynálezu v tom, že do směsi pryže nebo pryžového regenerátu s olejem se za teploty 150 až 220 °G vmíchá přísada 0,1 až 10 hmotnosti polymeru o teplotě tavení 95 až 175 °C tvořícího homogenní směs se stejným...

Hadicový osnovní úplet a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267685

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kirilov Kiril, Minčev Veselin, Popov Christo, Ribareva Borjana, Petrov Savko, Ribareva Jordanka, Ribarev Božidar

MPK: D04B 21/00

Značky: hadicový, úplet, výroby, osnovní, způsob

Text:

...2. 3. 4. 5. 6. M 7 nerembuue cromauxu 1. 2. 3. 4. 5. 6 K 7 H HETGJBHME cnqzu 1.2.3.4.5.6 n 7. ospaaynmuu uereubuue Pñnu X. II. III H IV.Curnacuo pucyuxy 1. nereubnas csanb 1 nepenpuruaaew qepea nćreubuuň crouonx 2 H coenuuneľ anbrepuarusno nerenbnue cTon 6 HKn 1 n 3 B Kamux nsyx uerenbnux auax.Cornacno pucynxy 2. nerenbuaa CBS 3 b 1 nepenpurnaaew qepea nerenbuue cromduxn 2 u 3 H cua 3 uuaeT amhrepuarnuuo neTenhuue CTDMGHKH 1 H 4 3 Kamnux nnyx...

Způsob výroby kopolymerů alkenů se siloxany

Načítavanie...

Číslo patentu: 267639

Dátum: 12.02.1990

Autori: Majerová Karla, Kuřera Miloslav, Kimmer Dušan

MPK: C08G 81/02

Značky: výroby, siloxany, alkenů, kopolymerů, způsob

Text:

...jev-i použití. lcopolymerů se siloxany pro výrobu mechanických převodových ústrojí. z plastů.Modifiłmcc polyaucenů je obecně obtížné Uhlovodikové řetězce ,jsou velmi nestálé vůči účinkům běžných. chemických činidel. Teprve za extrémnich podmínek je tato čixxidla napadoçjí Obvykle to však vode k nov-ratné destrukci makromolekul se všemi nopřímivými důsledky.Pro vytváření lcationtových aktivnich center Jsou zvláště Vhodné polyalkeny...

Způsob výroby enzymového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267633

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volf Radko, Vrbová Eva, Nepožitek Jiří, Doležal Bohuslav, Marek Miroslav

MPK: C12M 1/40

Značky: čidla, enzymového, způsob, výroby

Text:

...k Jejímu zaschnutí zvlhčí čistým rozpouštědlem, ve kterém byla rozpuštěnn polymerní látka po odpaření rozpouštědla se na nosič zakotví enzymVyšší účinek způsobu výroby spočívá ve snížení počtu mechanických dílů, potřebnýchke zhotovení enzymového čidlu a v jednoduchosti hromadné výroby těchto ěidel.Způsob výroby enzymováha čidla je dále blíža popsán na příkladu provedení a podle připojeněho výkresu.Čidlo sestává 2 tölesa 1 čidln, V němž Je...

Účinná složka koželužského likrovacího přípravku a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267624

Dátum: 12.02.1990

Autori: Škrabal Mojmír, Koutný Petr, Řehák Petr, Ptáček Miroslav

MPK: C14C 9/02

Značky: koželužského, účinná, výroby, likrovacího, způsob, její, složka, přípravků

Text:

...připoušti do praoího roztoku 0 uložení 80 hnotnostníoh dílů vody, 10 hmotnontnich dilů NIOH, 9 dílů hmotnostních krystnlickćho sírnnu sodnćho Po 15 ti uinutovám míchání so nof chá smčs oddčlovat po dobu 12 hodin. Oddčlenó sulfoeatery so čâatečnč zneutralizují amouiukem na pH 6,9 už 7,0, přidá so 20 hmotnostních dílů kondenzitu bílkovinněho hydrolyzàtu s oleylobloridon a při H 0 °C so níchá 30 minút, nnčož so přídnvkem Anoniaku...

Způsob výroby Mannichových bazí 3,3-dimethyl-2-butanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267606

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kvapil Lubomír, Minář Luděk, Pospíšil Josef, Grepl František

MPK: C07C 97/02

Značky: způsob, mannichových, výroby, bázi, 3,3-dimethyl-2-butanonu

Text:

...reakce provádí v prebylku J.)-Uimclhyl-2-butanonu až 20 H hmot. vzhledem k paraíormaldehydu.Reakce je katalyzována silnými kyselinami, jako je kyselina sírová. chlorovodlková, (os.forećná a pltoluensultonová, s výhodou se používá kyselina sírová. Reakční smês se udr žuje pri teplotách nad 70 °C, s výhodou pri teplotách varu reakćnl směsi. po dobu 1,5az 7 hodin. Ke konci reakce se reakční směs zrod( vodou a plebytecný, nezreagovaný...

Způsob výroby stabilního přípravku s obsahem chlordiazepoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267602

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tomášek Václav, Sajvera Jiří, Hermová Helena

MPK: A61K 31/55

Značky: výroby, obsahem, přípravků, způsob, chlordiazepoxidu, stabilního

Text:

...Tak výrazná závislost biologické dostupnosti na složení tablety nebyla dosud u žád né jiné účinné látky pozorována. lNa základě výsledků tohoto studia byl vypracován způsob výroby stabilního prípravku s obsahem chlordiazepoxidu, zejména ve formě tvarovaných výliskú, určených pro perorální aplikaci, 5 optimální biologickou dostupnosti účinné látky, podle vynálezu.Jeho podstata spoćívá v tom, že se nejprve z homogenizované směsi substance...

Způsob výroby kyslíkového čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267598

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/48

Značky: čidla, kyslíkového, způsob, výroby

Text:

...obrázkom kyslíkového čidlą v řezu.Základní tělísko l Äöidla je zhotoveno z elektricky nevodivého materiálu a je opatřeno zlatou elektrodou g s připájeným elektrickým přívodem a ehloridoatříbmou elektro~ dou g s přívodem, která má tvar zbroušeného neuzavřeneho anuloidu. Čidlo je opatřeno vrstvou ő chloridu sodného, vrstvou i polymezmí látky a vrstvou ĺ 6 krycí polymerní lát KY.Podle příkladu provedení bylo kyslíkové čidlo zhotovenie ze zlatého...

Diethylester (2-p-tolylsulfonyloxyethoxy)methan-fosfonové kyseliny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267590

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/40

Značky: způsob, 2-p-tolylsulfonyloxyethoxy)methan-fosfonové, diethylester, kyseliny, výroby

Text:

...být čištěn krystolizací z ethanolu nebo chromntografií na silikegelu v soustuvách obsnhujících chloroform(bútky vzorce III získané touto cestou jsou krysteliokěa dobře charakterizovatelné a mohou být skladovány po neomezenou dobu.Použití látky vzorce I pro přípravu klíčových meziproduktů /látek III/ skýtá oproti dřívějšímu postupu další výhodu v tom, že reokční směs je homogenní, výtěžky látek vzorce III jsou znutelnš vyšší A je omozena...

Farmaceutické prostředky k léčení asthmatu a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267551

Dátum: 12.02.1990

Autori: Raport Samuel Mitja, Zanke Dieter, Grupe Renate, Schewe Tankred, Lyr Horst, Slapke Jürgen, Kühn Hartmut, Strumpf Thomas

MPK: C07C 83/10

Značky: léčení, farmaceutické, účinné, prostředky, látky, výroby, asthmatu, způsob

Text:

...vzorce III se užije zásada, například alkoholät sodný nebo alkoholový roztok hydroxidu sodnćho nebo draselnćho v ekvivalentním množství nebo s výhodou v dvoj až čtyřnascbnćm přebytku, vztaženo na sůl hydroxylaminu.V případě reakcc aktivovaných esterů, například kyanomethylesteru nebo p-nitrorenylesteru karboxylové kyseliny obecného vzorce III se užije terciírní zásada, například triethylanín nebo pyridin v alespoš dvojnásobném množství,...

Způsob výroby alkalických solí alkylamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267530

Dátum: 12.02.1990

Autori: Procházka Karel, Klecan Václav, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Krob Václav

MPK: C07C 103/147

Značky: solí, alkylamidů, alkalických, způsob, výroby

Text:

...najvhodnejší jako rozpouštědlo použít nethanol, ethanol,1-propanol nebo 2-propanol. Pří použítí vody jako rozpouštědla je reakční sněs obtížnějí níchatelná, neboř je gelovítà. Použítí vyšších alkoholů vyžaduje zase vyšší teplotu pří oddestílovaní. Pro výrobu solí alkylamídů výše uvedených kyselín je nejvhodnější tlakový reaktor opatře ný míchadlen.Příklady způsobu výroby jsou blíže objasněny v následujících příkladech provedení.1. Jo...

Způsob výroby samonosné vzduchové filtrační tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267524

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kořínek Petr, Maloušek Antonín, Mužík František

MPK: H01F 41/06

Značky: vzduchové, filtrační, samonosné, výroby, tlumivky, způsob

Text:

...mechanicky zpevni, se z ní po jejin vychladnuti přípravek vyjne. Dále je podstatou vynálezu i to, že na pás plstovité textílie se pirálovitě nevíne další vrstva, případně vrstvy vinuti neízolovenćho vodiče z eěděného pletiva včetně izolační nasàklive pásky. přičemž na jeho poslední vrstvu se navine snršřo veci tkanice.Vyhodou způsobu výroby saeonosné vzduchove filtrační tluuivky podle vynálezu je, že se docili nejen snížení pracnoati, ale í...

Způsob výroby pórobetonové tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267492

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hajdu Pavel, Pospíšil Jiří, Keim Lubomír

MPK: E04B 2/04

Značky: způsob, výroby, tvarovky, pórobetonové

Text:

...odpor, takže tepelně technické parametry tvarovky odpovídají i nejnáročnějším požadavkům. Výroba tvarovek je velmi jednoduchá, jedinou pracovníoperací navíc je vložení tepelně izolačního materiálu do formy.Příklady provedení pőrobetonové tvarovky, vyrobené způsobem podle vynálezu, jsou zobrazeny na výkresu, kde obr. 1 znázornuje axonometrický pohled na základní provedení tvarovky,na obr. 2 je axonometrický pohled na vrstvu tepelné izolačního...

Způsob výroby termostabilní modifikace metalokomplexního barviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267473

Dátum: 12.02.1990

Autor: Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: modifikace, barviva, výroby, způsob, metalokomplexního, termostabilní

Text:

...modifiknco mctnlokomplcxního barviva na bázi 12 chromitého komplexu vzorce I působoním kyseliny chromsalicylovć nn kyselinu vzorco II vo vodnćm prostředí za přítommosti močoviny. Reakční doba so pohybujeod 3 do I hod a jo závislá na množství přidané močoviny.Při výrobě uvedeného barviva podle vynálezu vzniká jeho termostabilni modiľikucc,která je apotřcbí při barvení polyamídu vo hmotč, odpadá práce 5 orcunickými rozpouštědly, což zlepšuje...

Způsob výroby supravodivého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267465

Dátum: 12.02.1990

Autori: Barta Čestmír, Nevřiva Miloš, Pollert Emil, Pokorná Zdena, Tříska Aleš

MPK: B22F 9/24, H01L 39/12

Značky: supravodivého, způsob, materiálů, výroby

Text:

...podrobena krýstalizaei s výhodou V zadaném směru daném gradientem teploty V rozmezí 0, až 150 °C/cm. Výslcdný produkt je možno podrobit následné temperncí při teplotě 600 až 1 100 OC s výho dou V oxidačnim prostředí V zadaném gradientu teploty V rozmezi O 1 až 1 O OC cm. Y ĺVýhodou způsoąu podle vynálezu je jeho rychlost při současném,2 ískánl supravodivého materiálu vyšších parametrů a možnost získání různých tvarů materiálů vhodných k...

Epoxidové fóliové vypěňující lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267463

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vaňková Marcela, Zedník Milan, Eder Martin, Souček Jiří

MPK: C09J 7/00, C09J 5/08

Značky: lepidlo, vypěňující, epoxidové, způsob, výroby, fóliové

Text:

...unychloveče vytvrzování a vzniklé směs se po homogenizací lisuje, nebo válcuje, nebo vytlačuje, nebo roztírá do tvaru požadované fólie.Timto způsobem so získá vypěňujíci lepidlo vo formě mírně lopivé fólie, ktoré za laboratorní teploty dobře přilno k lepeným povrchům n po vytvrzoni při toplotě 100 ~ 180 °C vyplni daný prostor a dává spoj s dosdatcčnou pevnosti. Fólie má životnost nojménč 3 mě síce při laboratorní tcplotö.Epoxidovć fôliovć...

Způsob výroby methylesteru kyseliny 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267461

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fišnerová Ludmila, Gajewski Karel, Brůnová Bohumila, Šimek Stanislav

MPK: C07C 65/40

Značky: výroby, methylesteru, způsob, kyseliny, 2-(4-hydroxybenzoyl)benzoové

Text:

...kyseliny 2 ~/h~hydroxybonzoy 1/benzoové vzorce I, připravovaného dosudestorifikaoi kyseliny 2-/h~hydroxybenzoy 1/benzoové methylnlkoholem v množství 25 až 35 molů, za přitomnosti Q až 5 molů kone, kyseliny sirové Jako katalyzátoru, při teplotě varu raakčni směsi a 120 laci vzniklého esteru vzorce I nalitím roakčni směsi do nasyoeného vodného roztoku uh 1 i~ čitanu sodnćho, podle vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že so k...

Skládaný rotační ševingovací nástroj a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267460

Dátum: 12.02.1990

Autor: Koubek Arnošt

MPK: B23F 21/28, B23F 19/06

Značky: výroby, způsob, ševingovací, rotační, skládaný, nástroj

Text:

...zvyšuje tření hřbetů břitů nástroje 1 jeho teplota, což snižuje životnost nástroje. Výroba stávajících nástrojů je obtížné a nákladná, vyžaduje specielní nástroje na drážkování bokůVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny skládaným rotaćním Ševingovacím nástrojem,který sestává z páru upínacích přírub s řeznýmí kotouči opatřenými čelním ozubením na jehož bocích zubů jsou podle vynálezu vytvoreny řezné hrany, jejichž hřbet břitů je tvořen...