Patenty so značkou «výroby»

Strana 115

Způsob výroby opticky aktivních esterů bicyklo/3,3,0/oktandionkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268543

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petzoldt Karl, Skuballa Werner

MPK: C07C 69/757, C07D 321/02, C07D 319/08...

Značky: kyselin, esterů, opticky, výroby, způsob, aktivních

Text:

...X znamená přímou nebo rozvětvenon alkylenovou skupinu 3 1 až T atomy uhlíku, pak se takovou skupinou rozumí následující skupinySymboly R 3 a R 4 ve významu přímých nebo rozvětvených alkylových skupín a 1 až10 atomy uhlíka popřfpadě 3 1 až 7 ntomy uhlíku znamenaj( skupinu nethylovou, skupinuEnzymy používané podle vynálezu mohou být použfvány v rozpuštěně nebo suspendované formě, nebo také imobilizoŕány, například na sepharose aktivovaně...

Způsob výroby opticky aktivních derivátů (+)-bicyklo(3,3,0) oktanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268542

Dátum: 14.03.1990

Autori: Petzoldt Karl, Skuballa Werner, Dahl Helmut

MPK: C07D 319/08, C12P 17/02

Značky: derivátů, +)-bicyklo(3,3,0, výroby, oktanolu, aktivních, opticky, způsob

Text:

...oktan-7-onu, které jsou teprve vhodné pro výstavbu Á» aću-řetězců typických pro analogy karbacyklínu.Novější publikace popisuje použití derivátů cís-bícyk 1 c 3,3,Caoktan-37 ~dionu k syntéze opticky aktivních karbacyklinů. Kojíma a další popisují v Chem. Pharm. Bull. ll, 2688 (1985) způsob, který zahrnuje dělení diastereomerních solí racemické 7,7-ethylendíoxy-3 A~hydroxy-cis-bicyk 1 oĺ 3,3,doktan-2-karboxylové...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268536

Dátum: 14.03.1990

Autori: Yamaguchi Totaro, Wagatsuma Mitsuyoshi, Oine Toyonari

MPK: C07D 501/24

Značky: způsob, nových, derivátů, výroby, cefalosporinových

Text:

...ůčinnójší,může však obsahovat malú množství druhého isomeru, způsobem podla vynálazu je možno získat sloučeniny obecného vzorce 1 nebo jejich soli tak, že seA) kondanzuje kyselina oxyiminooctová obecného vzorce IIR 11 znamená aminoskupinu, popřípadě chráněnou, nebo sůl nebo reaktivni derivét této kyseliny, se 7-aminocefalosporinovou sloučeninou obecného vzorce 111kde R 8 R mají svrchu uvedený význam, nebo sůl této sloučeninyB) v...

Způsob výroby ergolenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268534

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kovács Lajos, Megyeri Gábor, Szporny László, Groó Dóra, Pálosi Eva, Lapis Erzsébet, Laszlovszky István, Keve Tibor, Kiss Béla, Kassai Anna, Stefkó Béla

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, derivátů, ergolenových, výroby

Text:

...(ve °G) vztaženě k hodnotám, která se zíakávají pouze s apomorrinem.Pro testovaní aaryxiální anoxie byl použit způsob podle c. Caillerda a spol. Lite Scí. 1 §, | 607 (1975). Myši (n 5) obojího sexu o hmotnosti 22 až 24 gramů se nechaçjí hladovět I 6 hodin, načež se ,jim podá testované aloučenina v dávce 50 aug/kg. Po 60 uinutách se zvířata uníatí do těaně uzavřených sklenených lanví o objemu 100 nl a zaznamenává se čas přožití. Jako...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268533

Dátum: 14.03.1990

Autori: Knauf Werner, Lüders Walter, Waltersdorfer Anna, Salbeck Gerhard, Schubert Hans

MPK: A01N 55/00

Značky: akaricidní, výroby, látek, prostředek, účinných, způsob, insekticidní

Text:

...halogenalkoxyskupinu s 1 až 3 atomy uhliku, Místo spojeni pyridylováho zbytku (volná valence) (například v obecném vzorci A) na atom křemiku ve vzorci I je výhodná v poloza 2 nebo 3 pyridylového zbytku (N poloha 1). Pyrimidylová skupina (například vzorce B) je vázána na atom křamgku výhodné v poloza 2 nebo 5. Výhodné Jsou jedenkrát nebo dvakrát substituoVB~ né pyridylové nebo pyrimidylové skupiny, zejména vzorců A nebo B s m n o - 1 nebo...

Způsob výroby derivátů karboxyalkenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268531

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 501/20, C07C 57/13

Značky: karboxyalkenové, způsob, kyseliny, výroby, derivátů

Text:

...také její struktura nemají zvláštní význam, pokud skupina dobře slouží k ochraně a tak může být nahrazena široce různorodýni ekvivalentními skupinami.Mezi zvláště vhodné karboxyderiváty se zahrnují soli alkalických kovů a farmaceutícky přijatelné eatery. výhodné kovy jsou ty, které tvoří fyziologicky přijatelné ionty. výhodné jsou lithium, sodik a draslík. Farmakologicky přijatelné estery zahrnu CS 268531 B 2 3-ji dobře znélé alkyleabery,...

Způsob výroby derivátů karboxyalkenové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268528

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07C 57/13, C07D 501/20

Značky: derivátů, karboxyalkenové, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...nebo podobné.Chránicí skupina ve sloučeninách podle vynálezu a také její struktura nemají zvláštní význam, pokud skupina dobře slouží k ochraně a tak může být nahrazena široce různorodými ekvivalentními skupinami.Zvláštěvýhodně karbotyderíváty jsou látky vhodné z lékařského hlediska, mezi které se zahrnují soli alkalíckých kovů s farmaceuticky přijatelné estery. Výhodné kovy jsou ty, které tvoří fyziologieky přijatelné ionty....

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268527

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: C07D 265/12, C07D 279/08, A61K 31/545...

Značky: způsob, kyselin, beta-(karboxyalkenoylamino)-3-cefem-4-karboxylových, výroby

Text:

...vazbě V poloze 7 bočního řetězce jsou antibakteriálně účinné. Z nich jsou antibakteriáloě účinnější sloučeniny, které maji substituenty R a R 1 v poloze cis. Druhý geometrický homer hrane) je vhodný jako meziproduktpro výrobu odpovidajiciho cis-isomeru.Dále je uveden přehled některých representativnich sloučenin obecného vzorce I. Tento přehled však nelze pokládat za vyčerpávajicí.7/ - 2 -/2-amino thiazol -4-yl/-4-karboxy-Z-butenoylaminäĺ-S...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268526

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: A61K 31/545, C07D 265/12, C07D 279/08...

Značky: způsob, beta-(karboxyalkenoyl)-3-cefem-4-karboxylových, kyselin, výroby

Text:

...zánět mandlí, ulcerece, infakca močového traktu, infakce zraněni mäkké tkáně, ktoré jaou zpdaobeny citlivýni bakteriemi, při podáni ůčinnáho nnožatvi a 1 ouče~ niny obecného vzorce I v obvykle denni dávce 10 mg až l g externe, 0,2 až 5 g intravenôzně nebo 0,1 až 2 g orá 1 něv čaaovén intervalu 3 až 12 hodin v závislosti na infikujici bakterii a podmínkách pacienta a je-li to žádouci, zpracované a obvyklýai přiaadaai.Sloučenina obecného...

Způsob výroby při skladování stálého segmentovaného polyurethanového předpolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268521

Dátum: 14.03.1990

Autor: Henn Robert

MPK: C08G 18/12

Značky: stálého, způsob, polyurethanového, segmentovaného, skladování, předpolymerů, výroby

Text:

...látek o nízká teplotě tání, obvykle v závislosti na tom,zda se použllo polyether- nebo polyesterpolyolů. Systémy pro tvorbu předpolymeru na bázi polyetherpolyolu obvykle nevykazují žádnou ze svých konečných íyzikálních vlastností v podstatě až do té doby, dokud nejsou vytvrzeny. Mnohé systémy pro tvorbu ředpolymerů na bázi polyesterpolyolú vykazují řadu svých konečných fyzíkálních vlastností již v časných stadiích vytvrzování v důsledku...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268519

Dátum: 14.03.1990

Autor: Anderson Martin

MPK: C07C 127/19, A01N 47/34, C07C 127/17...

Značky: způsob, prostředek, insekticidní, akaricidní, účinné, složky, výroby

Text:

...v přítomnost báze, Jako Je například hydroxid,alkonćlĺd nebo uhliýitan alkalického kovu, nebo organickú báze, Jako je pyridim nebo triethylanin. Reakční teplota je e výhodou v roznezí od 0 do 150 °C, účelně od 30 do 100 °C.Sloučenin obecného vzorce II, kde R 7 znamená skupinu vzorce -NCO u I, Y, Z, n a p mají ovrchu uvedený význan, lze príprav-it reakcí eloučeniny obecného vzorce II, kde B 7 znaenä skupinu vzorce ~NE 2 a I, Y,...

Způsob výroby dutých betonových prefabrikátů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268516

Dátum: 14.03.1990

Autor: Harala Olli

MPK: B28B 21/24

Značky: dutých, způsob, výroby, prefabrikátů, provádění, zařízení, betonových

Text:

...díl 1 a dutý hřídel ll mohou být rovněž rotační. Nosný hřídel L 1 může být neotočný a válce gl mohou rotovat pouze kolem svých hřídelů.V provedení podle obr. 4 je uvnitř pružného pláště tvarovacího dílu umístěna křivková deska 21 s křivkovým obrysem, připevněná k nosnému hřídeli L 1. Část hrany křivkové desky 31 má tvar ěroubovioa, která je pod úhlem l 80 ° k obvodu plášte. Prúměr této šroubovíce je o něco větší než průměr...

Způsob výroby nových morfolinových derivátů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268514

Dátum: 14.03.1990

Autori: Acton Edward, Tong George, Mosher Carol

MPK: C07H 15/24, A61K 31/70

Značky: nových, derivátů, doxorubicinu, morfolinových, výroby, způsob, daunorubicinu

Text:

...léčbu nádorú běžným způsobemHorľolinylově deriváty ininodaunorubicinu a iminodoxorubicinu n kyanmoríolinylové deriváty, iminodaunorubicinu s ininodoxorubicinu Jsou uvedeny v následující tabulca I.Jedna z těchto sloučenin je nejvýhodnějši pro svou velmi dobrou účinnost proti nádorům. Jde o následující látku 3-deamino~ 3 ~(4-morrolinyl)-5-iminodoxcrubicinPrvní čtyři sloučeniny, uvedené v tabulce I je možno použít ve formě...

Způsob výroby kyselin 7 beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových

Načítavanie...

Číslo patentu: 268513

Dátum: 14.03.1990

Autor: Hamashima Yoshio

MPK: A61K 31/545, C07D 279/08, C07D 265/12...

Značky: beta-(karboxyalkanoylamino)-3-cefem-karboxylových, výroby, způsob, kyselin

Text:

...známé a mohou ae zavádět a odstraňovat bez škodlivého účinku na jinou část molekuly. Reprezentantem jsou anorganické soli, například soli tvořené lithiem, sodíkem, draslíkem,hořčíkem, vápníkem, hlinikem a podobné, nebo organické bázické soli.výhodné R 3 a R 6 jako skupiny chránicí karboxyskupinu jsou vodík, sodík, drasiík,methyl, terc.-butyl, Fenyl, indanylj benzyl, methylbenzyl, nítrobenzyl nebo podobné.Chránicí skupina není přítomna ve...

Způsob výroby nových morfolinových derivátů daunorubicinu a doxorubicinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268512

Dátum: 14.03.1990

Autori: Tong George, Mosher Carol, Acton Edward

MPK: C07H 15/24, A61K 31/70

Značky: nových, daunorubicinu, morfolinových, doxorubicinu, derivátů, výroby, způsob

Text:

...Jde o následující látky3 ~deamino-3 ~(3-kyan-4 Hmorfolinyndoxorubicín 3-deamino-3 ~(3-kyan-4-morfolinyl)-13-dlhydrodoxorubícin,3 ~deamino-3-(3 ~kyan-4-morfoliny 1)daunorubicin a 3-deanino-3-(3-kyan-4-morfolinyl)-13 ~díhydrodaunorubicin. První z těchto látek je nejvýhodnější.způsob výroby některých výhodných sloučenin.uvedené látky je možno získat následujícím obecným způsobemNejprve se běžně dodávaný daunorubicin nebo doxorubicin ve...

Břitová destička ze slinutého karbidu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268508

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kress Dieter, Häberle Friedrich

MPK: B23B 27/16

Značky: výroby, karbidu, způsob, destička, břitová, její, slinutého

Text:

...k hlavnímu ostří, obrousí. Dílčí povlékání rezné destičky lze totiž realizovat pouze velmi obtížně e mimo to při něm nelze vytvořit poloměr vedlejšího ostří s dostatečně malou hodnotou. Způsob podle vynálezu odstraňuje tyto nedostatky a umožnuje vyrobit břitovou destičku s velmi dobrými řeznými vlastnostmi.Vynález je sohematicky znázorněn na výkrese, kde značí obr. 1 bokorys nožové hlavy výstružníku se vsazenou břitovou destičkou, obr. 2...

Způsob výroby eosinu volné kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268474

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bednářová Marie, Prachař Jiří

MPK: C07D 311/82

Značky: způsob, kyseliny, eosinu, výroby, volně

Text:

...se bromace provádí za prítomnosti peroxidu vodíku při molárním poměru fluoresceinu ku bromu ku peroxidu vodíku 1 ku 2 až 3 ku 2 až 3 při teplotě 20 až 80 °C po dobu 15 až 300 minut.Při reakol vzníkající bromovodík se oxiduje 25 až A 0 peroxidem vodíku na brom,který se dále úćastní reakce. Takto provedenou bromací se podstatné sníží spotřeba bromu,klesaji nároky na odlučovací zařízení zachycující páry bromovodíku při zahřívání reakční směsi a...

Způsob výroby anhydritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268473

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bureš Jaroslav, Michek Pavel

MPK: C04B 11/06

Značky: výroby, způsob, anhydritu

Text:

...a/nebo kulové brikety o minimálním rozměru 60 mm, načež se takto upravená pálí za vertikálního postupu proti směru proudění produktů spalování kapalných a/nebo plynných paliv.Výhodou tohoto způsobu je, že se provádí v šachtových pecích, obdobných jako pro výpal vápna. Tyto pece jsou z hlediska spotreby tepelné energie podstatné efektivnější než dosud používaná zařízení a také jejich výrobní kapacita podstatne lépe vyhovuje potrebám na daný...

Nový analog vasopresinu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268463

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrbas Pavel, Barth Tomislav, Kluh Ivan, Škopková Jana, Krojidlo Milan

MPK: C07K 7/16

Značky: způsob, analog, výroby, vasopresinu, nový

Text:

...kapalinovou ohromatoàafií za tajných podmínek jako je popsáno v příkiadu 1. Zlyofílizovaný vzor-ek byl rozpuštěn ve 2 m 1 R 20 a na kolonu nanášeny 50/41 vzorky. Frakce odpovídající produktu a nezreagovanému IB-D-argíninjdeaminovasopresínu byly pogpojovúny a odpařeny vevakuu při. laboraťorní teplotě a usohovány přiPřfklad 3 stanovení aminokyselinověho složení,- N-teminálních aminokyselín a určení primární struktury produktu chymotryptickěho...

Způsob výroby vpichované textilie s pevnými okraji a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268461

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nápravník Karel, Klofec Rudolf

MPK: D04H 18/00, D04H 1/46

Značky: způsobu, vpichované, okraji, zařízení, pevnými, výroby, způsob, textilie, provádění

Text:

...známého způsobu výroby vpichovaně textílie s pevnými okraji se skládá z ukladače nekonečných vláken místěného nad dopravníkem vlákennévrstvy. Dopravníky jsou po stranách lemoväny naváděcími plechy, které svírají s plochoudopravního pásu úhel 45 ° a zavádějí odstávající vlákna zpět do vlákenné vrstvy. K neváděcím plschům jsou souběžně s nimi přichyceny trysky. Naváděćí plechy a úhel trysky jsou nastavitelné. Za tryskami mohou být k okrajům...

Způsob výroby oboustranně galvanicky pokovených pásů z nízkouhlíkové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 268458

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matoška Zdeněk, Krabec Miroslav, Henzl Zdeněk, Vach Vladimír, Janda Miloš

MPK: C25D 7/06

Značky: galvanicky, oboustranné, způsob, oceli, pásu, pokovených, výroby, nízkouhlíkové

Text:

...uvedeného způsobu podle vynálezu je možnost výroby na stávajícím zařízení, na kterém se používají o mnoho méně nebezpečná média bez zvýšených.nároků na jejich likvidaci,dále při vytváření pokoveně vrstvy je značně omezena možnost vzniku vodíkové křehkosti základního ocelověho págu a tím je zaručeno uzkě rozpätí pevnosti a tažnosti pásu. Navíc kvalita a drsnost povrchu pokoveně vrstvy spolu s optimalním obsahom mědi 63 až 73 zaručují vysokou...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Drahoňovský Jan, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Dědek Václav, Hampl František, Staněk Jan, Mostecký Jiří Akademik, Svoboda Jiří, Votava Vladimír

MPK: C07D 333/16, C07D 333/22

Značky: způsob, výroby, kyseliny

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...

Způsob výroby racemického d,1-lobelinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268393

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nedbal Jindřich, Šimek Stanislav, Čásenský Bohuslav, Kříž Otomar, Heřmánek Stanislav

MPK: C07D 211/22

Značky: d,1-lobelinu, výroby, způsob, racemického

Text:

...redukce je toluen, ve kterém jsou dobře rozoustne neziprodukty reakce, po reakci umožnuje snadnou izolaci produktu a je snadno rege nerovatelný.K redukcipodle vynàlezu lze použit krystalíckého N-isopropylininoalanu a nebo odfiltrovaněho roztoku reakčni směsi z Jehosyntězy podle autorského osvědčeni č. 167 751.izolace racemútu d,1-lobelinu ze surové reakčni směsi se nejlépe provede ve dvoustupnich, a to rozloženia reakčni směsi...

Způsob výroby detektorů elektromagnetického záření pro oblast od 400 do 1200 nm

Načítavanie...

Číslo patentu: 268375

Dátum: 14.03.1990

Autori: Onheiser Pavel, Sopko Bruno, Folvarčný Václav, Pavlů Jaroslav

MPK: G01T 1/24, H01L 21/225

Značky: záření, výroby, elektromagnetického, detektoru, způsob, oblast

Text:

...prakticky neomezenou životnost, nizkou výrobni cenu, nalpu hmotnost,vysokou oitlivoet a rychlost odezvy a mohou být provozovány při pokojovć teplotě, Způsob výroby detektorů podle vynálezu je objesněn pomoci připojeneho výkresu,kde na obr. l je znázorněn profil detektoru po rozdifundováni vrstvy typu N. na obr. 2 je profil dstektoru po inplantaci aktivni oblasti N a na obr. 3 je výsledný profil kředikovàho detektoru elektromagnetického...

Způsob výroby porézních struktur bezproudovým pokovením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268336

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horváth Ladislav, Nyklová Blanka, Nykl Ilja, Novotná Irena, Štulc Petr

MPK: C23C 10/18

Značky: zařízení, pokovením, způsobu, způsob, tohoto, provádění, bezproudovým, struktur, výroby, porézních

Text:

...s povrchem součástky a z druhá strany zasahuje do pokovovací lázně.Výhodou tohoto způsobu je možnost výroby kapílárnich struktur o vysoká otevřené pôrovitostí, í z různých materiálů, dokonalý kovový spoj na styku jednotlivých častíc,dostačujíci pevnost spojení částíc mezi sebou í s pevnou stěnou. Zanedbatelná není ani skutečnost, že pro výrobu není třeba složité zařízení. Bezproudové pokovení probíhá pri nízkých teplotách, pří kterých...

Způsob výroby magnetických pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268320

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krabec Miroslav, Šváb Roman, Matyáš Vladimír, Vach Vladimír, Matoška Zdeněk

MPK: B21B 1/40

Značky: pásu, magnetických, způsob, výroby

Text:

...zprscováni etřihanim, ohýbánim, lisovánim s hlubokým teženim při eoučesnóm zarućeni magnetických v 1 aat~ noeti, zvláštä koercitivni sily v intervalu 90 až 300 A/m. Da 1 äiyýhodou je zaručani stability e hoaogenity mechanických e strukturálnich vlastnosti, parametrů drenoeti povrchu e magnetic~ kých vlastnosti po celé dálce i ěiřce pásu. Delěi výhodou Je, že ae Jedná o materiály ooekononicky výhodnou cenou o přestože výrobni způsob obsahuje...

Oxim-etherové deriváty s účinkem regulátorů vývoje hmyzu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268295

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kuldová Jelena, Sehnal František, Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Wimmer Zdeněk

MPK: A01N 35/00

Značky: oxim-etherové, hmyzu, účinkem, deriváty, výroby, jejich, regulátoru, způsob, vývoje

Text:

.../0,42 g/ v mothanolu /20 ml/ byl jednorúzově přidún borohydrid odný /0,2) g/ A renkční mě byla míchšnn zo 0 OC 1 h. Potě byl methnnol odpnřen za sníženěho tlaku, zbytek zředěn nasyceným roztokem solí/20 m 1/ u extrahován do othcru. ľo vysušení a odpnřenĺ rozpnuštědla byl zbytok chromątografován na silikugolu. Bylo získúno 201,6 mg /48 f/ cis-syn- n 167,5 mg trnns-syn-2-/4-/2-0...

Způsob výroby hydrolyzátu chlazení pro kosmetické a farmaceutické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 268277

Dátum: 14.03.1990

Autori: Krabcová Marie, Hanuš Vladimír, Adam Milan

MPK: A61K 35/54

Značky: chlazení, účely, výroby, farmaceutické, hydrolyzátů, kosmetické, způsob

Text:

...lázni při teplotě 70 až 85 °C, s výhodou 80 OC, za stálého micháni po dobu 10 až 20 min., s výhodou 15 minut, naćež se roztok ochladí na teplotu mistnosti. Následně Jo provedena úprava pH na kyselou reakci a pepsinové digesce.Hydrolyzát chalazei lze vyrábět podle následujiciho přikladu technologického postupu, kterým se rozsah tohoto vynálezu neomezuje ani nevyčerpává.Chalazaa získaná z vaječného bilku se Ěrůběžně soustředuji a uchovávaji v...

Způsob výroby heterocyklických laktam-esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268274

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pihera Pavel, Hájíček Josef, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 471/14

Značky: laktam-esterů, heterocyklických, způsob, výroby

Text:

...za se použije tryptemínu a pracuje se v bezvodém rozpouštědle. Nevýhodou tohoto postupu, i když poskytuje srovnatelnà výtêžky, je nutnost sušít rczpouštědlo, e navíc použít.gerçgární organické zásady, Jako tríethylamínu nebo pyrídinu, Jako cínidla poutející ho uvolněný chlorovodik.Následující příklady ílustrují, avšak nłkteübk neomezují, obecnost způsobu výroby podle vynâlezu.(tj. 1.2 ekvívalentu) oxalylchlorídu. Po odeznění bouřlívého...

Způsob výroby nitrilu kyseliny 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 268273

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fišnerová Ludmila, Brůnová Bohumila

MPK: C07D 211/06

Značky: způsob, kyseliny, nitrilu, 2,2-difenyl-4-piperidinobutanové, výroby

Text:

...jehož podstata spočivà v tom, že se k alkylaci dífenylacetonitrílu používá 2-piperldlnoethylchlorid ve formě hydrochlorldu, reakce probihá v přttomnostl hydroxidu sodného bez rozpouštědla při teplotě 90 až 110 °C, po ukončení alkylace se při uvedené teplotě reakčni směs rozpoušti v rozpouštědle, nemisitelném s vodou, typu arometického uhlovodiku s teplotou varu nad 100 OC, např. toluenu, přidánim vodné kyseliny chlorovodlkové 0 hmotnostni...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268247

Dátum: 14.03.1990

Autori: Neuenfeld Steffen, Dědek Václav, Timpe Hans-joachim, Paleta Oldřich

MPK: C07C 31/38

Značky: hexafluoralkanolů, způsob, výroby

Text:

...dále organické peroxyaloučenlny, a výhodou dlbenzoylperoxld, di(chlorbenzoyl)pero×ld, deriváty benzolnu, s výhodou O-mathylbenzoin a/nebo o~íaopropylbenzoín a/nebo alfa-fenylbenzoln,dále ketony, 5 výhodou aceton a acetofenon. V průtočnín uspořádání je zdroj zařeníbud zcela ponořen do kapalné fáze, nebo může být uníatěn nad kapalnou Fézí uvnitř reaktoru. Při ozařování z vnějěku může být zéřenl vhodné uaněrněno reflexnini plochaol...

Elektromotor s plechovými štíty a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268220

Dátum: 14.03.1990

Autori: Staniček Zdenko, Šrámek Karel

MPK: H02K 5/04, H02K 5/173

Značky: elektromotor, štíty, způsob, plechovými, výroby

Text:

...a A, kde ramena 15 prvního štítu 1 jsou širší ne ramena 1 § druheho štítu 2.První štíty 1 nebo druhe štíty 3, poprípade oba současně, mohou být s výhodou opatřeny vyztušovacími prvky, například průlísy, a to již při lísování prvního štítu 1 a druheho štítu Z. Pokud jsou potom vyztuiovocí prvky provedeny na ramenech 15, nohou mít s výhodou Ixíblni sběr. Takove vyztuženi je výhodne zejména ueLektromotorů podle vynálezu větších typových...

Způsob výroby modifikovaných rozvětvených etoxypolysiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268216

Dátum: 14.03.1990

Autori: Czaková Marie, Schraml Jan, Čapka Martin, Blechta Vratislav

MPK: C08G 77/20

Značky: rozvetvených, etoxypolysiloxanů, výroby, modifikovaných, způsob

Text:

...°C. stabilní katalyzátory rozpustné ve vodě lze odstrenit vypráním reakční směsi vodou.I když při modifikaci etoxypolysiloxanů lze obecně používat široký výběr disilcxanú, výhodné jsou zejména ty, které jsou technicky dostupné jako hexametyldisiloxan. hexaetyldisiloxan, případně dieiloxany obsahující fenylskupinu. Pro přípravu modifikovaných etoxypolysiloxanů obaahujíoích nenesycenou skupinu je velmi výhodný...

Způsob výroby neutronového stínění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268214

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nezbedová Eva, Kupf Lubomír, Starý Miroslav, Bízek Václav, Zavadil Zbyněk

MPK: G21F 1/04

Značky: neutrónového, stínění, výroby, způsob

Text:

...pojiva, a ta se pak za stáleho míchání ztekutí přídavkem 20 až 30 hmotnostních vody.Vzniklá ztekucend licí směs se pak nalije do vhodného bednění, kde se nechá ztuhnout. Pro usnadnění homogenizace, dokonalejší ztakucení a zvýšení soudržnosti vzniklého neutronověho stínění se do směsi může přidat vhodné smáčedlo.Výhodou neutronového stínění vyrobeného způsobem podle vynálezu je především jeho podstatně nižší pořizovací cena ve srovnání s...

Způsob výroby námelových alkaloidů submersní fermentací za řízených fyziologických podmínek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268211

Dátum: 14.03.1990

Autori: Stuchlík Josef, Sajdl Přemysl, Cvak Ladislav, Malinka Zdeněk, Harazim Pavel, Flieger Miroslav, Votruba Jaroslav

MPK: C12N 1/38, A61K 31/48

Značky: fermentaci, výroby, způsob, řízených, fyziologických, podmínek, alkaloidů, námelových, submersní

Text:

...fyziologické rychlosti produkce podle vynálezu je popaán v následujících .příkladech použití, aniž by jimi byl předmět vynálezu jakkoliv OZRBZOVBDoProdukční médium obsahující hmotnostně 10 eacharozy, 1 kyseliny jentarové,0,025 Ž KHZPOA, 0,025 M 3504 . 7 H 20, 0,1 CaCl 2, 0,1 Ca(N 03)2 - 4 H 20, 0,002 Ě e 504 . 7 R 20, 0,O 015 ZnSO 4 . 7 H 20 v destiloveně vodě bylo rozplněno po 100 ml do Erlenmayerových baněk o objemu 500 ml....

Způsob výroby nových substituovaných 3-fenyl-7H-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268198

Dátum: 14.03.1990

Autori: Gebert Ulrich, Schleyerbach Rudolf, Thorwart Werner, Bartlett Robert

MPK: C07D 513/04

Značky: způsob, nových, výroby, 3-fenyl-7h-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů, substituovaných

Text:

...łqaelinami, popřípadě s Jejich alkyleetery obecného vzorce VIIIn n 4 (vľľľ) O 0 vo kterém R 3 má význam uvedený pod vzorcem I a R 4 znamená otom vodíku nebo alkylovou skupinu e 1 až 3 otom uhlíka, za vxniktz příslušných sloučoniln obecného vzorce I.Výhodné ae připravují takové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém bud R 1 znamená. fero.- butylovou skupinu nebo R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíhz nebo...

Způsob výroby opticky čistých (5R, 6S,1´R)-2-methoxymethyl penemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268197

Dátum: 14.03.1990

Autori: Alpegiani Marco, Zarini Franco, Perrone Ettore, Della Bruna Costantino, Franceschi Giovanni

MPK: C07D 499/00

Značky: čistých, 6s,1´r)-2-methoxymethyl, penemderivátů, způsob, opticky, výroby

Text:

...bázickć aliIatiokó estery karboxylových kysalin, například Z-diothylaminoethylester 4-aminobenzoov 6 kyseliny, nižší allqlennminy, například l-ethylpiperidin, cykloelhylaminy, například. dicyklohexylanin, benzylaminy, například 11,11 ~dibenzylethylendismi.n, dibanzylamin nebo lI-henzyl-o-renethylsmin, nebo bázioká aminokyseliny, například arginin. Zvlášť výhodnými famaceuticky upotřebitelnými solemi sloučeniny vzorce I jsou...

Způsob výroby nových substituovaných 3-fenyl-7H-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268194

Dátum: 14.03.1990

Autori: Bartlett Robert, Gebert Ulrich, Thorwart Werner, Schleyerbach Rudolf

MPK: C07D 513/06

Značky: nových, 3-fenyl-7h-thiazolo(3,2-b)(1,2,4)triazin-7-onů, způsob, výroby, substituovaných

Text:

...se připravujl takové sloučeniny obecného vzorce I, ve kterém buü R 1 znamená terc. butylovou skupinu nebo R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methy lovouskupinu.Ďále jsou výhodné zejména takové sloučeniny obecného vzorce 1, ve kterém R 1 znamená terc.-butylovou skupinu a současně R 2 a R 3 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methylovou skupinu, jako například 3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyll-7 H-thíazo 1...

Způsob výroby nových 4,5-dihydrooxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268191

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rovenszky Franz, Binder Dieter, Ferber Hubert Peter

MPK: C07D 495/04, C07D 413/14

Značky: 4,5-dihydrooxazolových, nových, způsob, výroby, derivátů

Text:

...vodíku v ledově kyselině octové při teplotě místnosti.sloučeniny obecného vzorce I podléhají tautonerii a mohou se tedy vyskytovst ve všech tautomerních formách obecného vzorce I.Výchozí sloučeniny obecného vzorce III jsou známé. Výchozí látky obecného vzorceII je možno získat ze známých látek známým způsobem. Zvláště je možné tyto látky získat podle reakčního schemstu I a podle údajů, uvedených v příkladech. Sloučeniny obecného vzorce...

Způsob výroby quinazolindionů a pyridopyrimidindionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268189

Dátum: 14.03.1990

Autor: Lowe Ill John

MPK: C07D 239/06, C07D 471/04

Značky: způsob, pyridopyrimidindionů, quinazolindionů, výroby

Text:

...slabé báze, jako terciârního aminu, například tríethylamínu.Příprava lsokyanátu se s výhodou uskutočňuje in situ bez izolace lsokyanátu před jeho následující cyklízací na sloučenlny obecného vzorce I, jak je popsána výše. Rozpouštědla používaná pro prípravu isokyanátu in situ a následující cyklízaci musí být inertní jak za reakčních podmínek pri přípravě isokyanátu, tak za reakčnícr podmínek fi cyklizaci. vhodnými rozpouštědly jsou...