Patenty so značkou «výroby»

Strana 114

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, způsob, čočka, barevná, její, kontaktní

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Způsob výroby kontaktů práškovou metalurgií

Načítavanie...

Číslo patentu: 268799

Dátum: 11.04.1990

Autori: Molnár István, Bozzay György, Néveri István, Gyenis László, Bóday Ottó, Major Ernö, György Tibor

MPK: H01R 13/03

Značky: kontaktů, metalurgii, práškovou, způsob, výroby

Text:

...kuličkovitá a uspořádají se v destičkovité struktuře.Toto řešení může být použito například u hlavní složky ze stříbra nebo mědi, přičemž jako přídavně látky se použije například bud některá z látek Jako nikl, molybden, wolfram,karbid wolframu, tuha, sirník molybdeničitý, kysličník titaničítý, kysličník zirkoničitý, GS 268 799 B 2 3kysličník rtutnatý, kysličník hlinitý, nebo směs nejméně ze dvou těchto látek. Dále může byt použito toto...

Způsob výroby ristomycinu A a/nebo deriváty ristomycinu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268796

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zajka Gabriella, Bognár Rezsö, Sztaricskai Ferenc, Rák Kálmán, Boda Zoltán

MPK: C07H 15/24

Značky: deriváty, způsob, výroby, ristomycinu, vysoké, čistoty

Text:

...koncentraci (0,8 mg/ml) nejsou zjištěny žádná aslutinace. V oblasti od 0,8 až 2,0 mg/ml lze pozorovat lineární spojitost. Při koncentraci nad 2,0 DIS/lll probihají křivky dávek ve aměru k hornímu maximu hodnot. Při dalším zvýšení dávky se srážení plasmy proteínu stává stále ruěivějším faktorom. Při použití citrátu a EDTA-PRP jakosubstrátu se získají identické výsledky.Na obr. 2 je znázoměno, že se ristomycin může velni dobře použít ke...

Způsob výroby katalyzátoru pro dehydrogenaci parafínů C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 268793

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michajlov Ruslan, Notari Bruno, Patanov Viktor, Kotelnikov Georgij, Buonomo Franko, Iezzi Rodolfo

MPK: B01J 37/02

Značky: katalyzátoru, dehydrogenaci, parafinů, výroby, způsob

Text:

...no a Icaueovrse coenuaauma IVCpBMHMX ôepyw wewpaóexsuzcman CCGHSCHQMSi .11 p u u e p 5. Rawaxnsawop rowonm ananornuno upuuepy 1, omiaxo uuxpocqaepomaaxsayn 9- M 203 npoxanuaam a -reuenue 24 v na ąoanyxe npu 1000 °C.II p u u e p 6. Rawmnsamop rowoaxm auaxoruuuo npuuepy 1, omxaxo unxpoctbepounansxyn ya- X 1203 npolcamxaanw a wevenue 24 u na aoamxe upu 11.50.II p u M e p 7. Kawamasamop romoasm anaaxoruuno npuuepy l, no a xauecmae...

Způsob výroby izopropenylových etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268777

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuprinaja Ljudmila, Temkin Oleg, Šestakov Gennadij, Taber Anatolij, Kalečic Igor, Anochina Natalja

MPK: C07C 41/06, C07C 43/15

Značky: způsob, izopropenylových, výroby, etherů

Text:

...cacToaT Ma Harpeaarenn. Mcnapuregn M KaTanMTMuecKoñ Tpyakw Ms Kaapua nuanevpun 25 MM M nnMHuň 200 nn. Mermnauermnan MnM annen. MAM cnecn HeTMJaLBTMnGHa M annena, a Taxxe anMoaTMwacKMM cnMpT C.-C 2 B Bmne napua nonanr B KaTanMTMHecKy» Tpyaxy. npoaykr nPMcoenMHeHMa. mxnaxnannuň yrnekmcnnrnñ. coampaor n nnaymxy M aHaůM 3 MPyDT c nonomnn PIX. namqaa Mancperenma MnancTpMpyeTcn Hmxenpmaexsnnunn npMMepaMM. npmnwp 1. B nmnemennuň 5 TepHocTaT...

Estery 0/2,6 dichlórfenylamino/fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268775

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ivanova Nedjalka, Cvetanov Christo, Ognjanova Vaska, Tanev Georgi, Nikolova Milka, Petrova Ljudmila, Zabunova Orchideja

MPK: A61K 31/235

Značky: způsob, estery, výroby, jejich, kyseliny

Text:

...HGPDBÚPD naaneumn. Cmunmwmmme C oopmynmň la. m KoTmp 0 ň P uao 3 HawaeT DH. nonywanr auanormwnun cnncmoon, npm BTÚM KOMMHQĽTUU H 3 co cpenneñ Monexynnpuuň Maccnň 1350 paauo 5.75 r (U.0 UE Mann). Buxon la nwuu 7.3 r mnm 38 TmpBTMHeCKOFD. MK~mneKTp MMeeT ×apaKTepHyn npocyů -con 1720 cm M Ďo A 500 uM Hpmnep 2. nünyHeHme ia c nonekynnnuoň Maccoñ 10500 m la c Monexynapuoň naccoñ 10300 n.m.. YB~cnnKT U àvanuue ~/łm Züünm. Cpenna Mmcnonan...

Způsob výroby náhražky plnotučného mléka pro mláďata hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268767

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prijdak Taťana, Lešina Valentina, Davidova Natalja, Miroljubov Viktor, Gordeziani Valentina, Smekalov Nikolaj

MPK: A23C 11/02

Značky: hospodářských, mléka, výroby, plnotučného, mláďata, způsob, zvířat, náhražky

Text:

...dłEFIJ/T 1460 Kl naurrepwsuuaarlrlmň Taapoxncnñ IĽUUCJFWĽITKM n cunncepxaxccmean cyxmx ucemeuątn) 5.515. znąvoanzmxrr 1. m Kyxynyanuara oKcTpaKTa v 2.5 MHK xncntumcraruL. acldvrxr-łnilus K-ą lll 24. łepea 4 H JIIZPHIJJIHVITBJIbHÚ Bruna-HT 2.02- KyllbTyFłbl fr. i zrwuannií 4.mHTusmr.-yxuu«ñ uavnanmu B, . Bupauqmnar-ame mean MVIKFJOIIIPPSHMSMOB np 301 x 911 a rana-Mne 21 tu Hf-WI 343 W. IícuIyuLex-nnyn mt 2.» 1 eHTm 0 auHH./x...

Způsob výroby 2-ethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268748

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hájíček Josef, Stanková Magdalena, Hezký Petr

MPK: C07C 87/52

Značky: výroby, způsob, 2-ethylanilinu

Text:

...jehož podstata spočívú v ton, že ee 2-ethylnitrobennen redukuje hydrazinen v přítomnosti maximálně 10 Raneyove niklu jako ketalysátoru, v prostředí ethnnolu v rozmezí teplot 40 °C až teplota veru reskční směsi.Průběh redukce se sleduje pomocí TLC, a po ukončení redukce se směe zpracuje jednoduše tak, že se katalysátor odfiltruje a rozpouštědlo se odpeři ve vakuu, nebo oddestiluje za nornálního tlaku. Jil takto získaný surový 2-ethylanilin má...

Způsob výroby registračního dielektrického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268728

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliment Jiří, Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Kopelent Jindřich, Stejskal Alois

MPK: G03G 13/044

Značky: výroby, registračního, způsob, dielektrického, materiálů

Text:

...překročit únosnou mez, kdy podložka ztrácí elektrickou vodivost, která je nutná pro funkci materiálu.Ztohoto problému vyplývají nevýhody dosavadního způsobu vyroby. Nedosuäený materiál při použití relativně nízkych sušících teplot si zachová nízky elektricky odpor podložky, ale dielektrická vrstva je nedosušená a vzhledem k nízká pigmentaci lepivá, což způsobuje problémy v dalším zpracování. Při zvýšení suäících teplot (přerušení) je...

Způsob výroby napěňovaných mléčných dezertů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268726

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hušek Vladimír, Ševčík Zdeněk, Binder Michael, Strmiska Josef

MPK: A23C 9/154

Značky: dezertu, výroby, způsob, napěňovaných, mléčných

Text:

...výrobku tvoří tvarohový smetonový krém s tučností upravenou na 20 až 35 , ke kte- mu se přidá 0,7 až 1,5 hzotnostních destilovaných monoacylglycerolů, l tepelné upra veného škrobu, 0,5 enzymově hydrolyzovaného škrobu a 3,5 želatiny, směs se ohřeje na 65 až 70 °C po dobu 3 minut, homogenizuje při lo až 20 MPa, zchladí na 5 až 8 °C, napěňujeklad podle bodu I s tím, že se přidá 2 až 3 destilovaného monoacylglycerolu, Ó,30 až, u želatiny,...

Způsob výroby deskových stavebních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 268715

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bouzek Miroslav

MPK: B28B 21/70

Značky: deskových, způsob, dílců, výroby, stavebních

Text:

...znázorněnzpůsobvýroby podle vynálezu. Obrázek I znázorňuje výrobu panelu s obvodový rázen, obr. 2 s vnitřním ráme. a mipřzí výztuhou, obr. 3 panel lichoběžnikového tvaru.Tyčové železobetonové vyzrálé dílce 1 se na podložce sepnou a vytvoří obvožový ráz budoucíhopane 1 u. Při použití záporných délkových tolerancí tyčových dílců a řádná prctmelení spojů lze dosáhnout veliké výsledné přesností panelu. Do rámu se dále vloží výztuž g, spojí...

Způsob výroby nových isoxazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268697

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rovenszky Franz, Ferber Peter Hubert, Binder Dieter

MPK: C07D 413/14, C07D 409/14

Značky: nových, derivátů, výroby, isoxazolových, způsob

Text:

...FCS (fetální telecí krevní aerum). Buněčná koncentrace se volí tak, aby se po 1 až 2 dnech vytvořila souvislá vrstva buněk. Ředění virů se volí tak, aby došlo bez přidání zkoumané látky po 3 až 4 dnech k úplnému cytopathickému účinku.Jako kontroly se užije samotné bunky (buněčná kontrola). bunky s virem (virová kontrola) a bunky se zkoumanou látkou V různé koncentraci (kontrola na toxicitu). Jako mínimální toxické koncentrace MTK se uvádí ta...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268694

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maruyama Toshishiro, Yokoo Hidejiro, Toshima Yasuhide, Kobori Yasuo

MPK: A01N 43/82

Značky: způsob, složky, účinné, herbicidní, výroby, prostředek

Text:

...atom fluoru,X 2 představuje atom chloru a R představuje alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkenylskupinu se 3 až Aatomy uhlfku nebo alkínylskupinu,vykazují obzvláště vysokou herbícldni účinnost.Pokud X 1 znamená tluor a X 2 vodik nebo X 1 chlor a X 2 fluor nebo X 1 vodík a X 2 tluor, mají tyto sloučeniny jen slabou nebo nemají téměł vůbec žádnou heroicidní účinnost. Vysoké účinnosti so dosahuje Jen u sloučenin, v nichž X 1 znamená...

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Csongor Ágainé Eva, Hersányi Kálmán, Bod Péter, Bogsch Erik, Trischler Ferenc

MPK: C07D 277/48, C07D 277/18

Značky: způsob, deriváty, výroby, 2-guanidinothiazolu

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...

Prostředek k potírání peronospory vinné révy a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268689

Dátum: 11.04.1990

Autori: Menconi Augusto, Mirenna Luigi, Camaggi Giovanni, Garavaglia Carlo, Gozzo Franco

MPK: A01N 47/34, A01N 47/40

Značky: účinných, vinné, látek, potírání, révy, peronospory, prostředek, výroby, způsob

Text:

...skupinu účinných látek podle vynálezu tvorí ty sloučeniny obecného vzorce I,v němž R 1 představuje pulyfluoralkylovou skupinu, která odpovídají obacnému vzorci la174 m ve kterém R znamená otom vodíku nebo alkylovou akup 1 nu s 1 až A atomy uhliku,Ľ je číslo o hodnotě 1 nebo 2,A představuje alkylsnovou skupinu s 1 až 6 atomy uhliku nebo fenylenovou skupinu a R představuje polyfluaralkylavou skupinu obsahující 1 až á atomy uhlíku a...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268688

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: a-azepinových, pyridinových, výroby, imidazopyrrolových, způsob, derivátů, substituovaných

Text:

...gonadotropin,ngg 1 eąu 31 cg de potom °rg 1 ě sloučenina podle vynálezu a po jedná hodině adroatendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinadorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory záviaeáíci na tvorbě eatrogenu, je možäo doIožitin vivo například na kryaích aamiciche(Spřague-Dawler) a nádorem mléčné žlázy vyvolanym EMEA. Slouěeniny podle vynálazu způsobuaí...

Způsob výroby substituovaných imidazopyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268687

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: derivátů, imidazopyridinových, způsob, výroby, substituovaných

Text:

...následující den potom orálně sloučenina podle vynálezu a po jedné hodině adrostendion. Minimální účinná dávka sloučer nin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zejména pokud jde o.nádory závisejíci na tvorbě estrogenu, je možno doložit in vivo, například na krysich samicioh (Sprague-Hanley) s nádorem mléčné žläzy vyvoleným DMBA. Sloućeniny podle vynálezu zpüsobují téměř úplnou...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268686

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: pyridinových, substituovaných, imidazopyrrolových, a-azepinových, výroby, způsob, derivátů

Text:

...následuJíci den potom orálně slouěenina podle vynálezu e po Jedná hodině adrostendion. Minimální účinná dávka nloučenin podle vynálezu se pohybuJe zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo Je Ještě nižší. Protinádorovou aktivitu, zeJména pokud Jde o nádory záviaeJící na tvorbě estrosenu, Je možno doložit in vivo,například na krysích samicích (Sprngue-Dawley) s nádoren mléčné žlázy vyvolaná IKEA. Sloučeniny podle vynálezu způeobuJí téměř...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268685

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04, C07D 487/04

Značky: derivátů, výroby, substituovaných, pyridinových, imidazopyrrolových, a-azepinových, způsob

Text:

...překvapení bylo tJiSätěno, že i když elcučeniny podle mÍ 1 § 5 ýIÍJICl.úČ .§Íľbitory aromateey in vitro a in vivo, nov-ykazuJí zřeJaě in vivo inhibiční íčinnoat na štěponí cholootcrolováho poetranního řetězce, protože nevyvolávaJí hypertroíii nadladvinek,Jak bylo ověřeno vyhodnoconía endokrinních orgánů.vzhledem ko evýn farnakologiclzým vlastnostea (inhibitory aromatasy) eo eloučoniny podle vwnálezu nohou. používat Jako láčiva, například vo...

Způsob výroby substituovaných imidazopyrrolových,- pyridinových a-azepinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268684

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 487/04, C07D 471/04

Značky: derivátů, pyridinových, způsob, a-azepinových, imidazopyrrolových, substituovaných, výroby

Text:

...mm. Sloučeniny podle vynáleou apůsohuąlí teněř úplnou regresi a potlačení vlniku nových nddorů při orální aplikaci denních dávok pohybuaíoíoh ee zhruba od I do 20 ag/kg nebo davek Ještě nižších.S překvapení bylo aaištěno, že i kdy slouöeniny podle vynáleau Jsou íčinnýni inhihitcry aronataay in vitro a in vivo, nevykaaugjí sřeaaě in vivo inhihiční účinnost na stěpení choleaterolcveho postranního řetězce, protože nevyvclavaaí hypartrorii...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Knauf Werner, Waltersdorfer Anna, Schubert Hans Herbert, Salbeck Gerhard, Lüders Walter

MPK: A01N 55/00, C07F 7/08

Značky: výroby, insekticidní, účinných, akaricidní, způsob, látek, prostředek

Text:

...jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a...

Způsob výroby 2E, 4E dodekadienových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268682

Dátum: 11.04.1990

Autori: Barkóczy József, Reiter József, Körtvélyessy Gyula

MPK: C07C 57/03, C07C 69/52, C07C 57/02...

Značky: způsob, dodekadienových, výroby, kyselin

Text:

...dalšího postupu popsaného v tento patentu se dihydrocitronellsl obecného vzorce III kondenzuje s acetyliden obecného vzorce XIR 3 znamená lithium, sodík, draslík nebo hořčík,nečež se acetylonový derivát obecného vzorce IIItakto získaný zpracuje a ortho-eateren v přítonnosti slabé kyseliny Jako ketalyzétoru a dostane se allenester obecného vzorce XIII .kde R 1 má význam uvedený výše,načez se tento produkt převede v nlkalickém prostředí...

Způsob výroby zinku z rud a koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268673

Dátum: 11.04.1990

Autor: Everett Peter

MPK: C25C 1/16

Značky: koncentrátů, způsob, zinku, výroby

Text:

...vyloučení slnku na katodě.vynález. zdokonnluje dosud známé způeoby, nebot veškeré rozpouätění a vylučování zinlm probíhá v jednoduché komoře za použití iontoeelektívní membrány. Není potřebu velké oběhová množství roztoku, protože loužení, ktoré probíhá plynule, spotřebovává vodíkové lonty vytvořená v komoře. Dále vynález je výhodný l tím, že dovoluje snadnou recirlctxlaci lontů mědi jako kstalyzátoru, s minimálními ztrátamí. Tento...

Způsob výroby substituovaných imidazo-(1,5-a)-pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268672

Dátum: 11.04.1990

Autor: Browne Leslie

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, způsob, substituovaných, výroby, imidazo-(1,5-a)-pyridinových

Text:

...ovariálního estrogenu u krysích semic, jímž byl nejprve injekčně podán serový gonadotropin březích klisen a po dvou dnech pak lidský chloríový gonadotropin, následující den potom orálně sloučenína podle vynálezu a po jedné hodině androstendion. Minimální účinná dávka sloučenin podle vynálezu se pohybuje zhruba mezi 0,01 a 10 mg/kg nebo je ještě nižší. Protinédorovou aktivitu, zejména pokud jde o nádory závísející na tvorbě estrogenu, je možno...

Způsob výroby N-/4-(3-aminopropyl)aminobutyl/-2,2-dihydroxyethanamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268666

Dátum: 11.04.1990

Autori: Umeda Yoshihisa, Umezawa Hamao, Moriguchi Makoto, Fujii Akio, Nakamura Teruya, Takeuchi Tomio

MPK: C07C 102/00

Značky: způsob, výroby

Text:

...oxydativnd štěpení sľoučenLnyobecneho vzorce I, která je ve vode rozpust- . ná. Je například výhodná užít kyselinu orthoperiodistou (HSID 6), metajodistan sodný (NAIDA)nebo metajodistan draselný (KIDA). V případě použití těchto činidel je obvykle možno provádět reakci ve vodném prostředí, avšak taká ve směsi vody a organického rozpouštědla jako alkoholu, například methanolu nebo ethanolu, dioxanu, etheru apod.Sloučeníny obecného vzorce I je...

Způsob výroby fenolsulfonftaleinyl-beta-D-galaktosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268664

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kleemann Wolfgang, Batz Hans-georg, Buschek Herbert, Herrmann Ruport, Kuhr Manfred, Machat Rudolf, Weckerle Wolfgang

MPK: C09B 11/08, C07H 15/20

Značky: způsob, výroby, fenolsulfonftaleinyl-beta-d-galaktosidů

Text:

...vodě velmi lehce rozpustné.Předmêtem vynálezu je tedy způsob výroby sulfonFteleinyl-beta-D-galaktosidů obecného vzorce I, jehož podstata apočívá v tom, že se nechá reagovat funolaulfonftaleinve kterém mají R 1 až R výše uvedený význem, s 1-halogeno-alfa-D-galaktosou, persubstituovanou na atomech kyslíku 1, obecného vzorce IIIve kterém značí X atom halogenu aR 13 ochrannou skupinu použitelnou v chemii cukrú,za podmínek Waldenova přesmyku při...

Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268658

Dátum: 11.04.1990

Autor: Honegger Werner

MPK: B65B 25/14

Značky: způsob, tiskovin, šupinovitém, přicházejících, expedice, útvaru, výroby, balíků, schopných

Text:

...se svine k dolní straně 5 této první tiskoviny 2. Podle obr. 3 pak pokračuje další svínování ve atejném smyslu, ktorý je znázorněn šlpkou Ě. Svínování útvaru 1 probíhá tedy tak, že přední hrana ga každé tisko viny se zavine zpátky k její dolní straně 4 a tedy směrem od další tiskoviny 2 a ttgSvinování útvaru l ve vysvětleněm smyslu šípky B je, jak bude ještě vysvětlenoxpředpokladem k tomu, aby se tiskoviny 2 daly snadno vyjímat z hotového...

Způsob výroby 2-substituovaných 2-(omega-quanidino-alkenamido, omega-quandino-alkenamido a omega-quanidino hydroxyalkanamido)-N-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268654

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ikeda Daishiro, Kondo Shinichi, Umezawa Hamao, Iinuma Hironobu, Fujii Akio, Takeuchi Tomiuo, Nakamura Teruya

MPK: C07C 133/10, A61K 31/155

Značky: solí, 2-substituovaných, omega-quandino-alkenamido, hydroxyalkanamido)-n-(4(3-aminopropyl)aminobutyl))ethanamidů, omega-quanidino, 2-(omega-quanidino-alkenamido, výroby, jejich, způsob

Text:

...z filtrátu po mikrobiální kultivaci, 3 popřípadě chráněnýmí amino- a iminoekupinami, s alifatickým alkoholom nebo diolemPřítomné chránící skupiny se případně odštěpí.Sloučeniny obecného vzorce I se obvykle používají ve formě svých Iarmakologicky vhodných adičních solí 3 kyselinami. Jako uvedených adičních solí s kyselinami lze používat jejich adičních solí s anorganickými kyselinami, jako s kyselinou chlorovodíkovou, aírovou, fosforečnou...

Způsob výroby mikroporézních tělísek okludujících jedno nebo více aktivních činidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 268652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pansolli Paolo, Gulinelli Silvio, Ciceri Luigi, Morisi Franco

MPK: C12N 11/00

Značky: více, mikroporézních, okludujících, aktivních, činidel, způsob, výroby, tělísek, jedno

Text:

...inertním plnídlem. Postup podle uvedeného vynálezu je zvláště účinný pro přípravu biologických katalyzstorů vzhledem k možnosti, Jak Již bylo uvedeno výše, přípravít tyto katalyzátory v nejrozmanitěàäích tvąrsoh. Tímto způsobem je možno příprsvít vlákna, Iibridy, váloovítá tělíska různých tvarů, elipsoidní têlíska, eferoidní tělíska, prášky o různé zrnitoati, přičemž konečný tvar výrobku závisí na sledu kroků ve finálním zpracovúvání,...

Způsob výroby farmaceutického prostředku pro rektální podání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tanimoto Mariko, Kichijima Hiroshi, Kidani Junko, Saikawa Isamu, Hiroshima Harumitsu

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: farmaceutického, podání, výroby, způsob, prostředků, rektální

Text:

...und Fate Go., Ltd.) a zs solí kyseliny žlučová je možno uvest natrium-tauroglykolát, natriumglykolát, natriuntaurocholát spod.Při provádění způsobu podle vynalezu se může používat alespoň dvou typů shore uvedených emdčedel.dá celkově množství emdčedla.nsiontového typu, smáčedla eniontového typu a soli žlu čového typu a soli žlučove kyseliny činí 1 až 20 S hmotnoatních, vztaženo na hmotnosť olejoveho základu, zvláltě výhodne je v roznezí 5...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268638

Dátum: 14.03.1990

Autori: Körner Jaroslav, Hromas Josef, Lenfeld Miloš, Sedláčková Venuše, Nováček Alois

MPK: C07D 405/14

Značky: alfa-formy, způsob, krystalické, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu, výroby, hydrochloridu

Text:

...byla konverze nacłl -formu již zřetalná, avšak výsledky naodpovídaly uváděným hodnotám. Pohybovaly se v rozmezí od 30 do 60 standartni látky.Další nevýhodou uvedeného postupu je poměrně značná rozpustnost hydrochloridu prazosinu v dimerhylsulfoxidu a dimethylformanidu. Kombinací s jinými rozpouštědly se sícerozpustnoet sníží, avšak konverze na JL -formu se tím snižuje.Nyní bylo zjišgěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby...

Způsob výroby hexahydro-4-acyloxymethyl-5-hydroxy-2H-cyklopenta/b/furan-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268616

Dátum: 14.03.1990

Autori: Veselý Ivan, Žák Bohumil, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Kubelka Vladislav, Staněk Jan, Čapek Antonín

MPK: C07D 307/935

Značky: způsob, výroby

Text:

...ísopropyl- nebo butylacetátem,jehož spojené podíly se promyjí solankou a po vysušení anorganickým sušidlem se rozpouštědla odpaří. Krystalizací destilačního zbytku z alífatického uhlovodíku s 5 až 10 atomy uhlíku, s výhodou cyklohexanu, se získá krystalícký produkt ve vysoké čistotě (nad 95 podle stanovení pomocí vysokotlaké kapalinové chromatografie) a výtěžku nad 80 .Výhodou způsobu podle vynálezu je vedle jednoduchého provedení vysoký...

Způsob výroby trvanlivé smetany

Načítavanie...

Číslo patentu: 268613

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horký Josef, Ptáček Přemysl, Patrovský Jiří

MPK: A23C 13/10

Značky: smetany, trvanlivé, způsob, výroby

Text:

...se přidává jako stabilízační sůl sodná, draselná nebo vápenatá sůl kyseliny ortofosľorečnć, citrőnové nebo chlorovodíkové ve formě 10 až OE vodného roztoku v množství do 0,04 hmot. smotany. Tato hodnota vyjadruje obsah bezvodé soli v případě použití hydrátu soli je třeba při dávkováni uvažovat obsah vázané vody v soli. Uvedené soli je možné použít ve vzájemné kombinaci, přičemž celkový přídavek solí nepřekročí 0,04 hmot.Dále se přidá...

Způsob výroby expandovatelného uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268609

Dátum: 14.03.1990

Autori: Blüml Antonín, Troller Pavel, Král Pavel, Tacl Alexandr

MPK: C01B 31/02

Značky: uhlíku, výroby, způsob, expandovatelného

Text:

...hmotnosti použitého uhlíku. Teplota použitá při výše uvedeném loužení oxidační směsi se může pohybovat od 15 OC do teploty bodu varu použité oxidační směsi. Doba, kterou se působí oxidační směsí na částice uhlíku, se může pohybovať od 10 minut do 6 hodin, přednostně od 1 do 4 hodin.Po loužení částic uhlíku oxidační směsi se provádí jejich promytí vodou za účelem odstranění zbytků oxidační směsi. Promytí se provádí, dokud hodnota pH...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mužík František, Maloušek Antonín, Kořínek Petr

MPK: H01F 27/28

Značky: transformátoru, válce, výroby, izolačního, způsob, vinutí, vzduchových, tlumivek

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268591

Dátum: 14.03.1990

Autori: Brokeš Peter, Mazáň Štefan, Forsthoffer Július, Višacký Viliam, Jakubová Antonia, Bučko Michal

MPK: C12N 9/58

Značky: pôdy, spôsob, získavania, fermentačnej, penicilinů, ultrafiltráciou, výroby, enzýmov

Text:

...neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda...

Spôsob striedavej výroby roztokov dusitanov a dusičnanov a zariadenie k prevadzaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268588

Dátum: 14.03.1990

Autori: Matzenauer Tomáš, Kontra Andrej, Búci Ladislav

MPK: C01D 9/00

Značky: spôsob, spôsobu, výroby, dusitanov, prevádzaniu, striedavej, tohto, roztokov, dusičnanov, zariadenie

Text:

...konltruklne nonlroćných ůprov. Nlkledy no roabixltiu sú preto all a dobe na zavedenia výroby je krłtka.Na pripojenoa obrazku jo uvadunl tehnologik| echłoe epoeobu I zariadenia podľa vynłlezu, eko zariadenie na ztrledavú výrobu roztoku dusitenu odnlho n kyseliny dueilnej, alebo len výroby kylelinylduzičnoj, ne atrednottakovej výrobni kyaeliny duaičnaj,vybevone dvoni abeorpčnýei kolőnani. Abaorpčnl kolonn J olldtnl eitový-i elllaoi je...

Spôsob výroby polypropylénu pre polypropylénové vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 268581

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pác Jiří, Pokojný Jozef, Pospíšil Ladislav, Javorek Miroslav, Rzyman Tadeáš, Kaššovič Vratko, Mišo Jozef

MPK: C08F 8/50, D01F 6/06, C08L 23/12...

Značky: spôsob, polypropylénové, vlákna, polypropylénu, výroby

Text:

...pre vlákna.Niže uvedený priklad ilustruje postup prípravy a podmienky pri príprave polypropylénu pre vlákna 5 modiíikovanýml molekulovými hmotnosĺami.Príklad Do závitovkoyoj pomalobažneá mieěačÉy sa vložilo 100 hmotnootnýçh dielov práškovéhoizataktického polypropylénu 5 hodnotou indexu toku ll /stanovené podla ČSN 64 0861/ uvedenou v tebuĺke č.1. Ku práškovému polypropylénu sa zamiešali aditíva a iniciátor v množstvách uvádených v tabuĺke Č....

Způsob výroby nových steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268550

Dátum: 14.03.1990

Autori: Trofast Jan, Thalén Bror, Axelsson Bengt, Andersson Per, Andersson Paul

MPK: C07J 71/00

Značky: steroidů, výroby, nových, způsob

Text:

...nebo obsahuje dvojnou vazbu, znaneni aton vodíku, aton fluoru, aton chloru nebo aton bronu, 1 X 2 znonanl atoa vodíku, íluoru, chloru nebo bronu,R znamení oton vodíku nebo přínou nebo rozvětvenou uhlovodíkovou skupinu 3 1znancnl pro vodłku nebo přłnou nebo rozvłtvcnou uhtovodikovou skupinu s 1.° ü cn 4 n 5 ocn 6 nebo cR 4 R 5 ocvR 6 kde Y noneni kyslík nebo siru,R 4 znaneni ton vodiku, přinou nebo rozvětvenou uhlovodikovou skupinu s 1 ai...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268549

Dátum: 14.03.1990

Autori: Yamaguchi Totaro, Wagatsuma Mitsuyoshi, Oine Toyonari

MPK: C07D 501/46

Značky: nových, výroby, derivátů, cefalosporinových, způsob

Text:

...ochranných skupin, která se běžně užívají při syntéze peptídů Jako ochranné skupiny na aminoskupině. Muža jít například o íoraylovou skupinu. alkanoylovon skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, například acetylovou nebo pivalovou skupinu, monohalogenovaný, dihalogenovaný nebo trihalogenovaný allçylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíka, jako chloracetyl nebo triíluoracetyl, alkoxykarbonylovou skupinu o l až 4 atomech uhlíku v alkoxylově části., jako...