Patenty so značkou «výroby»

Strana 113

Způsob výroby hydrochloridu selegilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269271

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Ferenc Milan, Hrbata Jiří, Pihera Pavel, Křepelka Jiří, Kvapil Lubomír, Pospíšil Josef, Hájíček Josef

MPK: C07C 85/04, C07C 87/29

Značky: způsob, hydrochloridu, selegilinu, výroby

Text:

...kryatallsoce sloučenlny vzorce 1 probihá J vysokou výtěžnoeti, o rozpoučtědlo ná zároveň vysokou čistící schopnost. Pro kryotnllzacl je možno dále s přijatelnýu výsledkom použít I aceton.Při olkylačni reakci je možno použít se stejný výsledken recemické aloučeniny vzorce II i obou jejích Inantionerů.zjistili jsme, že sloučeniny vzorce I je možno vyrábět 9 vysokou výtěžnostl a ve vysoké člstotě za mirných podmínek bez použití silných host,...

Způsob výroby profilového těsnicího prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269188

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hynek Zdeněk, Říha Milan

MPK: F16J 15/10

Značky: profilového, prvků, výroby, způsob, těsnicího

Text:

...se jeho konce spojí.Výhodou spůsobu podle vyneľezu je jednoduchá výrobe těsnění, ktere i pro rozměrné kruhové slabostěnná příruby zaručuje vysokou těsnost, nutnou zejména v Jaderné energetioe. Zářezy provedsne do vnějšího prstence e středového nůstku dovolují vytverovat těsnění do plocheho kruhu bez zvlnění.Tato výrobe umožňuje použití protilováho těsnění tvořícího kruhový průřez, který vnitřním kruhovýn prstencem sajiätuje vysokou...

Dílec roštu ke scezování kapalin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269169

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sterzinger Marcel, Kupf Lubomír

MPK: B01D 25/04

Značky: dílec, roštů, scezování, výroby, způsob, kapalin

Text:

...pod úhlee 15 ar 25 ° nebo ae nejdríve rozliruje pod dhlea Ž až 6 ° v částí, ktarl ee rovní 1/10 až 1/A výšky roltníce a potoe pe zu uje pod úhlee 15 až 25 °. Po vytvorení rovinndlo dílce ee provddí jeho ohnutí do funkčního tvaru ieąívâlelválcov 6 ho ohýbecího atroje., - VPríkled provedení díloe Ja inizornin ache-eticky na výkreau,kda obr.l Šnlzorňuja dílec aeetavenf z devítl roltníc a dvou príčnýel tyčí. Pro nízornijlí predetevu jsou obě...

Způsob výroby katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 269162

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubička Rudolf, Pařízek Miroslav, Huml Miroslav, Černý Jaroslav, Filip Petr, Macek Vladimír

MPK: B01J 27/10, B01J 27/125

Značky: hlinitého, komplexu, způsob, výroby, chloridů, katalytického

Text:

...stupni organické syntězy katalyzovnná tímto katalytiokým komplexem, do kterého se dávkuaí složky komplexu, tj. chlorid hlinitý, LZ-diohloretan a -popřípadě také voda,-přičemž 1,2-dích 1 orstan se popřípadä předem rozpustí v jednotlivých surovinéch, vstupuaícíoh do stupně organické ayntézy a jako aromaticlą uhlovodík pro výrobu komplexu potom slouží směs reakčních komponent obsažené ve stupni organické syntézy, tj. například v...

Způsob výroby nafukovacích výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269131

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocůrek Ladislav, Dohnal Milan

MPK: B32B 35/00

Značky: výrobků, nafukovacích, způsob, výroby

Text:

...již nedaji dodetečnč odstranit.-uvedene nevýhody eoučeeného etavu techniky do značné níry odstraňuje způsob výroby nafuhovecích výrobků podle vynélezu, jehož podstata spočíva v ton, že se vzduänice nahustí na optimální pretlak, jehoz hodnota je zdola oaezena predepsanýu provozní přetlaken nefukovaoího výrobku a zhora 40 x Hodnoty pretlaku na oszi pevnosti nefukovocího výrobku. Přiton se zvätli otvory ve vazbě textilního pláätění. Na...

Způsob výroby kopolymerů polyalkenů s polymery obsahujícími esterové anebo karboxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269107

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kimmer Dušan, Majerová Karla, Kučera Miloslav

MPK: C08F 299/00, C08G 81/02

Značky: esterové, kopolymerů, polyméry, polyalkenů, způsob, obsahujícími, skupiny, karboxylové, anebo, výroby

Text:

...nebo pobočném řetězci a karboxylové nebo anhydridové skupiny V pobočném řetězcí.Příprava kopolymerů se uskutečňuje dvěma kroky ve vysokovakuové aparatuře, která maximálně omezuje možnost kontaminace iontových center. Nejprve dochází k interakci iniciátoxu s vysušeným polyalkenem, při které se na povrchu polymerní matrice vytvářejí kationtová aktivní centra. Interakce probíhá při teplotách 253 až 295 K po dobu 1 dne. Ve druhém stupni dochází...

Vodná disperze polymerů s abrazivními plnidly a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269082

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šarlejová Jana, Kábela Josef, Svojanovský Jindřich, Kouřil Jiří, Kučera František

MPK: D06M 15/263, B24D 11/02

Značky: výroby, abrazivními, způsob, plnidly, polymerů, vodná, její, disperze

Text:

...podle vynálezu je skutečnost, že vodná disperze Je při vysokém obsahu abrazivního prášku stabilní, abrazivní prá 2 CS 259 082 B 1äek eedinentuje jen velmi pomalu, dieperzi lze zprecovàvet i po dlouhém čeeoven období. nebo ketalyzátor - eíren enonný se přidavá až před vleetnín zprecovúnín,viekozitu dieperze lze v rozmezí 0.2 až 2.0 P.s. enednoregulovet obsehee vody. H Uvedené hodnoty viekozity byly stenoveny nýřením na rotačnín viekozinetru...

Způsob výroby cívky s vysokou izolační pevností pro jiskrově bezpečné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 269072

Dátum: 11.04.1990

Autori: Goj Jiří, Štverka Václav, Bigos Radomír

MPK: H01F 5/06

Značky: výroby, vysokou, způsob, obvody, bezpečné, izolační, pevnosti, cívky, jiskrově

Text:

...způsob výroby cívky 5 vysokou izolační pevnosti pro jiskrově bezpečné obvody podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že na těleso kostřičky se navine primární vinutí, které se od stinici fólie z vodívého materiálu oddělí izolační fólií, nnvinutou na primárni vinutí tak, že izolační fólie je širší než šířka tělesa kostřičky a její navinutí se provede tak, že začátek fólie se zachytí o čelo kostřičky a fólie se napne tahem za mez...

Spôsob výroby izopropylamidu kyseliny antranilovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 269038

Dátum: 11.04.1990

Autori: Polievka Milan, Sojka Jozef, Uhlár Ladislav, Grolmus Peter

MPK: C07C 103/76, C07C 103/28

Značky: antranilovej, kyseliny, spôsob, izopropylamidu, výroby

Text:

...(USA patent 3 828 038).Po zreagování všetkého N-ohlorftalimidu (prejaví se vyčírením suspenzie) sa do reakčnej zmesi pridá roztok izopropylaminu a kyseliny chlorovodíkoved naraz alebo v priebehu 10 minút pri teplotách od -10 do 10 °C. Po zdávkování sa zmes mieša ešte 0 až 5 minút pri dvedenej teplote a potom sa vyhreáe okolitým prostredím alebo vodným kúpelom na 30 až 40 °C, pričom začne vypadávat biela zrazenina, 5 až 10 minút po vypednutí...

Spôsob výroby síranu draselného

Načítavanie...

Číslo patentu: 269030

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlottyová Anna, Gábor Ján, Pavlotty Anton

MPK: C01D 5/08

Značky: síranu, spôsob, výroby, draselného

Text:

...chloridu draselněho podla tohoto vynálezuj síran draselný i chlorid amonný sa získajú v takej čistote, aká je čistota východzich aurovín, čo pre využitie v polnohospodérstve i pri výrobe hnojív plne postačuje.Výroba čistých chemikálií siranu draselného o chloridu amonného vyrobených spôsobom podla tohoto vynalezu je možná známými metódami, ktoré však nie sú predmetom tohoto vynálezu.V porcelánovej miske bolo zmiešané 1,5 g Kci a 1,35 g (NH...

Spôsob výroby cis-izoméru a 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269025

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vojček Lorant, Škoda Alojz, Mravec Dušan, Ilavský Ján

MPK: C07C 33/048, C07C 29/56

Značky: 3-metyl-2-pentén-4-ín-1-olu, výroby, spôsob, cis-izoméru

Text:

...teplota na hlava kolőny neprevýěi 50 °C. Zo zvyšku sa frekčnou rektifikáciou oddeli nezroegovaný 3-metyl-1-pentán-4-in-3-ol pri tlaku 16 až 1,2 kPa. Frakcia a obaehom cia-izomeru 3-mstyl-2-pantón-4-in-l-olu se odo 1 CS 269 D 25 B 1berie pri tlaku 1,5 až 0,l 3 kPa. zo zvyłku je aožné pri čaléej rektifikácii odobraťfrakciu e obaahoa trane- izoaéru 3-aetyl-2-pantén-4-in-1-oluo cie-izoaór 3-Iety 1-2-pen tén-4-in-l-olu aa takto ziake vo výľažku...

Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy a matečných lúhov z výroby 1-lyzín ultrafiltráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269024

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brokeš Peter, Sálka Ján, Forsthoffer Július, Hlaváček Juraj, Hano Alexander, Bučko Michal

MPK: C12N 11/00

Značky: fermentačnej, 1-lyzín, získavania, lúhov, matečných, ultrafiltráciou, pôdy, výroby, enzýmov, spôsob

Text:

...a naopak prepůšľe nizkoaolekuldtne zložky z fernentačnej p 6 dy. Pripadne ee tieto látky môžu odeeperovaľ ultrefiltráciou až z metečnýoh lůhov po vykryätelizovani 1-lyzinu.Z koncentrátu vyeokonolekulárnych látok ziakaneho poaocou ultrafiltrácie je aožne ziskat viacerá priemyselné významná enzýny, hlavně protaázy. Tieto enzýay, ktorá aa takto otenů vedľajšie produktoa výroby penicilinu ee doteraz nijako nevyuživejů.Priklad l 1 000 000 dielov...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Rendko Tibor, Olejník Vincent, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Střešinka Jozef, Jurečeková Emília

MPK: C07C 67/08

Značky: spôsob, výroby, monoacylesterov, hexaacylesterov

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Nažehlovací vzory a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268989

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: B44C 1/18, D06Q 1/00

Značky: způsob, nažehlovací, vzory, výroby, jejich

Text:

...ozdobné prvky jsou vzájemně trvale propojeny nosičem, přičemž nosič je umístěn na povrchu tepelně citlivé vrstvy materiálu, protože jí prochází. Nosičem je bud ozdobná páska, osnova, sítka, nit, popřípadě plocha, atd. Nosič je uvnitř vzoru nebo vyčnívá i přes jeho okraj a lze ho opatřit tepelně citlivou vrstvou materiálu. Způsob výroby vychází z toho, že na tepelně citlivou vrstvu plošně srovnaných a orientovaných prvků se umístí nosič,...

Nažehlovací vzor pro zdobení a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268988

Dátum: 11.04.1990

Autor: Filip Radoslav

MPK: D06Q 1/00, B44C 1/18

Značky: nažehlovací, zdobení, způsob, výroby

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že jednotlivé ozdobné prvky jsou upevněny alespoň svou boční stranou v otvorech nebo tvarovaných ůtvarech fôliového nosiče, opatřeného popřípadě samolepící vrstvou. způsob výroby se provádí tak. že na plošné srovnané a popřípadě i orientované ozdobné prvky opatřené na části povrchu určené ke spojení se zdobeným substrátem, tepelně citlivým materiálem a vytvářející vzor se umístí nosič se samolepící vrstvou, opatřený...

Způsob zpracování tuhých nebo kapalných odpadů z výroby plochých nebo kapilárních memrán a vláken z nativního nebo modifikovaného polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268986

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rufus Ján, Štefaničáková Alena, Pechoč Vladimír, Pechočová Mária, Mravčák Stanislav

MPK: D01F 6/66

Značky: odpadů, tuhých, kapalných, výroby, kapilárních, modifikovaného, způsob, plochých, memrán, polyfenylenoxidu, zpracování, nativního, vláken

Text:

...se zbytky roztoku a tuhé odpady roztřídí podle druhu. Tuhé odpady se pořežou na kousky do velikosti 2 cm a po vysušení se rozpustí v chlorovaných uhlovodících nebo jejich směsích na roztok o koncentraci 5 až 25 hmot. a viskozitě 1 až 15 Pa.s. Na toto složení se upraví i kapalné odpady přídavkem polymeru nebo rozpouštědel. Pro zpracování tohoto roztoku na porézní vlákna nebo ploché membrány se roztok připravuje 5 přídavkem srážedla jako...

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Navara Milan, Pscheidt Jiří, Stibor Ivan, Sucharda Zbyněk, Pícha František, Včelák Josef, Orlt Jan

MPK: C07D 307/87

Značky: cyklických, způsob, výroby, anhydridu

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Způsob výroby papírenských buničin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268912

Dátum: 11.04.1990

Autori: Němec Milan, Tomis Bořivoj, Milichovský Miloslav, Mohyla František, Dostál Jaroslav

MPK: D21H 3/12

Značky: výroby, buničín, způsob, papírenských

Text:

...přidat k buničině i během procesu sušení.Aktivní plnidlo se získá kondenzací aldehydu se sloučeninou mající aktivní vodík vázaný na dueíkovám atomu,např. podle autorského osvědčení č. 230 015.Sušená bělená sultitová buničina se rozvlákní při konzistenci 3 a přidá se k ní 5 plnidla na bázi močovino-rormaldehydového kondenzátu připraveného podle če. autorského osvědčení č. 230 015, ktorý byl před aplikací rozdispergován v diskovém mlecím...

Polymery nesoucí 4-aminofenylsulfonylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268885

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kahovec Jaroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 12/06, C08F 20/18...

Značky: 4-aminofenylsulfonylové, výroby, jejich, způsob, nesoucí, skupiny, polyméry

Text:

...i na zesítäných polymerech praktic~ ky se 100 Ť konversl. ul kyseliny 0-aoetylaminobençensulfinové lze připravit in situ v reakční směsi neutralizeci volné kyseliny vhodnou zásadou.významným znakem připravy polymerů s aromatickou primární aminoskupinou podle vy~ iálezu je její universšlnost. Polymerní skelet P může mít nejrůznější strukturu alkylace probíhá 5 chlormethylovaným polystyrenem, s polyvinylchloridem, s alkylujicimizpůsobu je...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chvalovský Václav, Čermák Ján, Kvíčalová Magdalena

MPK: C08F 236/20

Značky: výroby, cyklických, způsob, uhlovodíku, vysoce, nenasycených

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Způsob výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268876

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šátek Jaroslav, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Wedell Martin, Stejskal Pavel, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 21/60, H01L 23/48

Značky: polovodičového, způsob, výroby, bezpotenciálového, modulu, výkonového

Text:

...výroby výkonového bezpotenciálového polovodičového modulu podlevynálezu je zjednodušení výrobního procesu. To je dáno snížením počtu mechanickýcha mcntážních dílů modulu, které nahrazují části ěleněné měděné rőlie. Elektrody tvořené částmi měděné folia dávají vyšší proudovou zatížitelnost a spolehlivost, než běžně užívané ultrazvuková spoje nebo elektrody zs silných měděných plechů. Vynález umožňuje zjednodušení příprsvků při montáži a...

Způsob výroby potahové textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268872

Dátum: 11.04.1990

Autor: Straková Ludmila

MPK: D04B 21/14

Značky: textilie, potahové, způsob, výroby

Text:

...celoplošnenu dotyku těla pri aeděni na sedadle a podobne, takže nedocházi k nadměrnému poceni a nepřljemněmu pocitu při dlouhé jizdě v autě stp.Způsob výroby podle vynalezu je objasněn v dalším popisu v souvislosti sa achema tickým nakresem na obr. 1 v pohledu ze strany na přlvod materialu do proplétsciho stro je a V obr. 2 je přlčný řez propletenou textilií.K výrobě podle vynálezu lze použit libovolný známý proplétací nebo prošívací...

Způsob výroby samozhášivého zpěňovatelného polystyrenu radiálovou polymerací v suspenzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 268871

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyroubal Čestmír, Marášek Josef, Sochor Jiří, Karásek Břetislav, Trněný Jaromír, Zach Jiří, Vyoral Leopold, Pavlíček Jiří, Závodská Věra, Krofta Karel, Kovařík Jan, Horák Zdeněk

MPK: C08F 112/08, C08J 9/14

Značky: samozhášivého, zpěňovatelného, polymeraci, výroby, suspenzí, způsob, polystyrenu, radiálovou

Text:

...K iniclaci polyneraco za použít běžné radikalové iniciâtory například organické peroxidy nebo azoaloučcniny. Jako retardér hořeni je použito organickú broaova sloučanina s obsahom vázaného broau vyššia než 40. Vhodnýli retardéry jsou napřiklad 1, 2, 5, 6. 9, 10 - hoxabroacykiododekan, 1, 2, 3, 4. 5 - pentabroa -oo chlorcyklohcxan, 1,2, 5, 5 - totrabronoyklooktan, dibroaetyldibroncyklohexan, dávkované v anožstvi 0,2 - 20 haotnostnich. účinnost...

Žlutá dvouekvivalentová barvotvorná složka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268862

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: její, složka, dvouekvivalentová, způsob, žlutá, barvotvorná, výroby

Text:

...dvouekvivelentových složek podle vynálezu jsou nejen jejich vynikající fotografické aplikační vlastnosti, ale i jednoduchost jejich připravy a ekonomickú výhodnoet výroby, dobrá rozpustnost ve vysokovroucích 1 nizko 2 CS 258 862 B 1vroucioh rozpouštědloch o především stabilitu dvouekvivolontových složok aplikovnných vo fotografická emulzi.29.8 g 3-pgtoaylonino-5-isopropyl-1.2,4-thiadiozolu oo rozpuoti vo 100 nl oootonitrilu o pŕidá so 50 ml...

Způsob výroby 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268849

Dátum: 11.04.1990

Autori: Guglielmetti Leonardo, Vostatek František

MPK: C07C 143/55

Značky: 4,4´-dinitrostilben-2,2´-disulfonové, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...nuŕíklud již za použití jednoho dílu některého z uvedených rozpouštědel popřipadě kombinací a) až f) na 1 díl 4-nitroto 1 uen 2-sulfonové kyseliny, výhodne za použití 1 až 10 dílů a zejména 3 až 6 dílů některého z uvedených rozpouštědel, popřípadě kombinace a) až f) tato okolnost má velkou přednost z technického a ekonomického hlediska. Dále pak je amoniak levný a snadno dostupný v průmyslovém měřítku. Díky jeho nízká teplote varu...

Způsob výroby opticky aktivních (—)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268841

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dahl Helmut, Petzoldt Karl

MPK: C07D 307/93, C12P 17/04, C12P 31/00...

Značky: opticky, —)-oxabicyklo(3,3,0)oktanolonů, výroby, způsob, aktivních

Text:

...ztrlt na výtiłku při krynta 112101. se dílo uvedený pontup nooovčdčzłąPři postupu podle přadložonáho vynálezu ao důloni provadi na stupni racoaických Jocqcyloxy-GA-hvdroxyaathyl-z-oxabicyklo 3.3.0 oktan-a-ono vzorce (g-u anzyaatickýa zaýdolněnin. ktoré voda ko aaioi produkto. zo ktara ao aohou židanó aloučoniny vzorca (-)-1 ziakat bud oxtrakci nebo z vodná fáze.výchozi látky ao daji vyràbět pootupca podle britského patantovóho apiau E. I 579...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268839

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lee David

MPK: C07C 147/06, A01N 35/06, A01N 41/10...

Značky: způsob, látek, herbicidní, výroby, prostředek, účinných

Text:

...na sobě znamenají vždy atom vodíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 utomy uhlíku,(11) zbytek ReC(0)-, v němž Re znamená alkylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku nebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atomy uh líku,(12) zbytek -S 02 NR°Rd, v němž RC a Rd mají shora uvedený význam, nebo(13) zbytek -N(R°)C(O)Rd, v němž RC a Rd mají ahora uvedený význam.Substituent R 7 je s výhodou nąvázán v poloze 3. Ještě výhodněji pak R 7 představuje atom vodíku, chloru...

Regulační vrstva do vrstvených náplastí a obkladů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268838

Dátum: 11.04.1990

Autori: Fekete Pál, Barta Irén, Máhr Lajos, Kovács Gábor, Pallos László

MPK: A61L 15/06

Značky: její, regulační, vrstvených, náplastí, výroby, vrstva, obkladu, způsob

Text:

...dosahuje 100/200 nebo 200/250 pro větší molekuly účinná látky a 100/150 pro menlí molekuly účinné látky. V případě účinné látky hydrorilního .charakteru například tetrabutalinsulrát/ je výhodná podrobovat kopclymerní Iőliią, mající vyšší obsah vinylacetátu /molárně 20 až 30 / ozáření, zatímco pro hydrofobní účinnou látku /například nitroglycerín/ je vhodné ozařovat kapelymer mající nižší obsah vinylacetátu /molárně 10 az 15 /.Fôlie, která se...

Způsob výroby nových 1-aryloxy-dihydrobenzothiadiazinylalkylaminoalkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268837

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hoefke Wolfgang, Köppe Herbert, Gaida Wolfram, Esser Franz, Speck Georg

MPK: C07D 285/30

Značky: nových, výroby, 1-aryloxy-dihydrobenzothiadiazinylalkylaminoalkanů, způsob

Text:

...na krevní tlak byl zkoumán na geneticky hvnertonních kryaách za použití o sobě známého testu, který popsali J. R. weeks a J. A. Jones v Proc. Soc. Exp. B 101. Med. 10 , str. 646 - 648 (1960). Účinné látky se vždy aplikují 0 rálně v dávce 30 mg/kg. zjištěná výsledky jsou shrmity do následující tabulkysloučenina z pokles krevního tlaku ežálsłeâešąUrčitá zjištění naavědčují tomu, že účinek sloučenin podle vynálezu na snížení krevního tlaku...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268836

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Goetz Norbert, Zipplies Matthias, Ammermann Eberhard, Sauter Hubert

MPK: A01N 33/04

Značky: prostředek, výroby, fungicidní, účinných, látek, způsob

Text:

...vodíku, alkylovou skupinou s I až 8 etomy uhlíka. cykloalkylovou skupinou sa 3 až 8 atomy uhliku nebo alka xyskupinou s 1 až 8 atomy uhlíku, e m znamená čísla I až 4,nebo soli těchto sloučenin.Vazba může být přítomna jako dvojná vazba (4-aubstitovaný cyklohexenylzain) nebo jako jednoduchá.vazba (4-trans-aubatituovany cyklohaxylamin).Jako účinné látky přicházadí z praktických důvodů v úvahu také soli aminü obecného vzorce I.Solemi so rozumí...

Prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268834

Dátum: 11.04.1990

Autori: De Jong Anno, Scheer Martin, Berschauer Friedrich, Lindel Hans, Hallenbach Werner

MPK: C07D 213/36

Značky: užitkovosti, zvýšení, výroby, účinných, prostředek, látek, způsob, zvířat

Text:

...jako účinné 1 átkyprostřed ků ke zvýšení užitkovostí zvířat, zejména k podpore a urychlení růstu zvířat ke zvýšení produkce mléka a vlny, jakož i k lapšímu zhodnocování krmiva.Předmětem predloženého vynálezu je tudíž prostředek ke zvýšení užitkovosti zvířat,zejména ve formě přísad do krmív a pitné vody pro zvířata, který spočívá v tom, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jednu sloučeninu shore uvedeného a oerinovaneho obecnéhovzorce I...

Způsob výroby redispergovatelného prášku plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268832

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rauch Hubert, Lehmann Klaus, Mager Theodor, Klesse Wolfgang

MPK: B29B 9/00, B29K 33/20, C08J 3/12...

Značky: výroby, prášků, plastických, redispergovatelného, způsob

Text:

...o nitrily kyseliny skrylové nebo methakrylove, amidy kyseliny ekrylová nebo methakrylové a JeJich łl-slkylově deriváty, o ,allcylestery kyseliny ekrylovd nebo methakrylove s více než 8 atomy uhlíku v alkylovém zbytku nebo o hydroxnlkylestery nenusycených polymerovatelných kąrboxylových kyselín.Čím vydäí Je podíl Jednotek s obsahom kyseliny akrylová nebo methakzrylové v kopclymeru, tím vyšší Je při Jinak steJmjch komonomsrech teplotní rozdíl...

Způsob výroby kapalných farmaceutických přípravků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268831

Dátum: 11.04.1990

Autor: Schwabe Karl-dietlef

MPK: A61K 9/08, A61K 31/545, C11D 3/37...

Značky: přípravků, způsob, výroby, farmaceutických, kapalných

Text:

...vztaženo na celkovou hmotnost kapalněho farmaceutického prípravku.Jako blokový kopolymer ethylenoxidu a propylenoxidu je zvláště výhodný polyethylen-polypropylenglykol 1800, který se v další části označuje také jako PPG 1800.Zvláště výhodné se postupem podle vynálezu připravují parenterálně aplíkovatelné farmaceutické přípravky na bázi derivátů cafaloaporinu nebo penicilinu. Samozřejmou podmínkou je, že uvedená lěčiva musí být...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268825

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kolassa Dieter, Schirmer Ulrich, Keil Michael, Becker Rainer, Theobald Hans, Meyer Norbert, Wuerzer Bruno

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: herbicidní, prostředek, látek, výroby, způsob, účinných

Text:

...vzorce I mohou vyrábět tím, že so nechá reagovat sloučoninn obecného vzoroo IIR 2, R 4 a. Y mají shora uvedený význam,so sloučoninou obecného voorookdo R 1 má sboru uvedený význam a x znamená aniont, při teplotách neni. 0 a 90 ŠG, popřípadě n přítomnost. inortního zozpouätädla a popřípad za přídavm pomooná bázo.vhodnými bázomi. Jsou například uhličitany, hydrogommlläitąny, octu. olkozády, oxldy, popřípodč hydroxid olkalloldoh kovů nebo...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268823

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kuipers Johannes, Dolman Henrik

MPK: A01N 43/10, A01N 41/02

Značky: účinných, prostředek, výroby, látek, způsob, fungicidní

Text:

...uhlíku, triazolylovou skupinu, imidazolylovou skupinu, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, alkoxylovou skupinu 5 1 až 4 atomy uhlíku poprípadě substituovanou alkylkarbonylovou skupinou se 2 až 5 atomy uhlíku, fenylovou skupinu popřípadě substituovanou halogenem, fenoxyskupinu nebo fenylthíoskupinu, neboR 1 a R 2 společně s vinylenovou skupinou, na kterou jsou navázâny, tvoří fenylovnu skupinu popřípadě substituovanou halogenem nebo...

Způsob výroby částic s řízeným uvolňováním účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268819

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sjögren John, Dahlinder Lars-erik, Sandberg John, Johansson Mats

MPK: A61K 9/54

Značky: látky, částic, uvoľňovaním, řízeným, účinné, způsob, výroby

Text:

...která jsou přijatelné z farmaceutického hlediska, například polypropylen nebo polyethylen, s výhodou polypropylen. Jádra obvykle mají standerdisovaný rozměr a tvar, s výhodou kulovitý tvar se stejnoměrným povrchem. Materiál jádra by také měl mít dostatečnou specifickou hmotnost,která by zajiäřovala jeho vhcdnost pro použití pro zpracování ve vířivé vrstvě.Dále je zapotřsbí, aby materiál jádrn byl vysoce čistý, zejména prostý jakýchkcli...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268818

Dátum: 11.04.1990

Autori: Liebl Rainer, Bieringer Hermann, Mildenbeerger Hilmar, Bauer Klaus, Handte Reinhard

MPK: A01N 43/38

Značky: látek, výroby, herbicidní, prostředek, způsob, účinných

Text:

...báze, Jako triethyloninu nebo pyridinu v inertníl organické rozpouätědle, jako ocetonitrilu nebo dinothylforuouidu při toplotéch nezi 40 a 160 °C, výhodné při teplotéch nezi so o. 1 oo °c. Roakce Iloučeniny obecného vzorce II a trieatoren fosforité kyoeliny, dieotere footonité kyseliny( popřípadi Ionoeetore roofonité kyseliny obecného vzorce R 1-0-B 9310 Io provádí výhodné bo rozpouätödln při teplotách mezi 50 o 140 C, popřípodá zo...

Způsob výroby 17alka-ethinyl-17beta-hydroxy-18-methyl-4,15-estradien-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268817

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hofmeister Helmut, Lorenz Hans Peter, Laurent Henry, Weichert Rudolf

MPK: A61K 31/57, C07J 1/00

Značky: výroby, 17alka-ethinyl-17beta-hydroxy-18-methyl-4,15-estradien-3-onu, způsob

Text:

...II Je možno vyrobit z l 5 alf 1-hydroxy-l 8-methyl-4-estren-3,17-dionu, popssnćho v pstentověm spioe DB č. 25 46 062, bud odätčpením vody z polohyl 5,l 6- I převedením nn 3-dienolether, nebo ącylecí l 5 llfs-skupiny a převedením nn 3-dienoletber.Odätäpení vody zs tvorby 15,15-dvojné vszby se provádí o sobě známým způsobem methsnsulfonylchloridem v pyridinu přes l 5 Alra-mesyldt n dalším zprncovdním mesylátu dimethylfornnnidem v...

Způsob výroby (1-amino-(/(2-//(diaminomethylen)amino//-4-thiazolyl)methyl/- thio)propyliden)sulfamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268815

Dátum: 11.04.1990

Autor: Montserrat Fabá Eusebio

MPK: C07D 277/42

Značky: thio)propyliden)sulfamidu, výroby, způsob

Text:

...bude osvětlen náeledujícini příklady21 g (0,0755 molu) sulfútu methyliaothioeočoviny ee rozpusti ve euěei 250 nl vody e 100 nl nethenolu. Sme ee zahřeje ne teplotu veru pod zpětným chladiče a v průběhuhodiny ee přidú 44,5 g (0,15 l molu) Š l-enino-3-/Ľ (2-enino)-4-thiezolylj nethyl/ thio/ propylidsn žeulfaidu V rgzçoku ve l O nl hydroxidu eodnćho o koncentreci 2 N. sněe sezehřivá ješ ě 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chledičem, pek...

Způsob výroby vysoce pružných polymérů na bázi kaseinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268814

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schmidt Elzbieta, Pietrzak Bogdan, Brzozowski Zbigniew, Lorens Krzysztof

MPK: C08H 1/00

Značky: způsob, výroby, vysoce, kaseinu, polymerů, bázi, pružných

Text:

...pro výrobu tiskových berev, při činěni, atd.Zpoaob podle vynllezu je bliže objeeněn v náaledujicich přikledech provedení.40 9 keeeinu e 90 g vody se předloži do třihrdló beñky vybavené eichedlel, toploně 2 CS 268 814 B 2rou o zpätnýu chlodičoo u přidů ss 5 g 25 roztoku uuoniuku. Vznikli uuěo so zuhřujo nu top 1 otu 85 °c. V průběhu zohřivsní ou zisku houogsnni roztok. Zohřivúni buñky so přuručí u začne so po uolých dávksch přikupúvot glyoid....