Patenty so značkou «výroby»

Strana 112

Pórobetonový stěnový dílec a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269852

Dátum: 14.05.1990

Autori: Hajdu Pavel, Keim Lubomír, Pospíšil Jiří, Hromádka Jaroslav

MPK: E04B 2/04

Značky: způsob, pórobetonový, výroby, dílec, stěnový

Text:

...seprmtýoh do celku opíoeoími téhly, prochćIeJíoími dčrami v blocíoh vedle vrstvy tepelné izolace.Podstata způsobu výroby stčnového dílce podle vynélezu spočívé v tom, že do formy us výrobu pőrobetonov-ýoh bloku se vloží. tvarovaná výztuini rohoň, ke ktoré os připevní předem vrstve tepelnč izolačoího materiálu.Vrstvsný stěnový díleo podle vynůlezu mé. pcdstatnč zlepiené tepelnč izolační vlastnosti, takže s. při uouüłoe o cm Je pouäitemý pro...

Způsob výroby orální lékové formy s obsahem monohydrátu 7-/D-alfa-amino-alfa-fenylacetamido/-3-methyl-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269849

Dátum: 14.05.1990

Autori: Minczinger Štefan, Kociánová Mária, Kovaříková Eva, Pospíšil Arnošt, Kubeš Jiří

MPK: A61K 31/545

Značky: výroby, kyseliny, lékové, formy, způsob, orální, monohydrátu, obsahem

Text:

...je řízení stupně a intenzity aglomerace při převodu suché směsi mono CS 269 849 B 1hydrátu kyseliny 7-/D-d~amino-a~reny 1 acetamido/-3-methyl-3 ~cefem-4 ~karboxy 1 ové s plnivv a pojivem dobře rozpustným ve vodě i v organických rozpouštědlech pomocí vlhčiva na konstantně zhutnělý aglomerát bez závislosti na velikosti částic monohydrátu 7-/D-d~aminoąw-fenylacetsmido/-3-methyl-3-cetem-4-karboxylové kyseliny. Požadovanáho efektu je...

Fosfolipoproteiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269834

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ranný Mojmír, Musil Jan, Sedláček Jiří, Souček Jiří

MPK: A23J 7/00

Značky: jejich, výroby, fosfolipoproteiny, způsob

Text:

...dífosfatidylglycerol, fosfatidylserin, fosfatidylinositol nebo jejich lysoderiváty, dále kyseliny ceramidfosforečná, ceramidfosfoinositol, ceramidfosfoserin nebo jejich směsilJako peptidy se hodi nízkomolekulové i vysokomolekulové peptidy, obsahující nejméně dva aminokyselinové zbytky /dipeptid/, z nichž aspoň jeden je tvořcn bazickou aminokyselínou, jako arginin, lysín, histídin nebo ornithín. Lze je připravit bud izolacemi...

Způsob výroby bimetalických naprašovacích terčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269830

Dátum: 14.05.1990

Autori: Romaniak Petr, Chládek Lubomír, Vacek Jan, Souček Vladimír

MPK: C23C 14/00

Značky: výroby, způsob, naprašovacích, terčů, bimetalických

Text:

...difúzního) svaru obou materiálů bez různých netěsností a špatné vodivýoh mezivrstev. Fri svařováni výbuchem dochází navíc k vytvoření laminárně vlnítého tvaru svarového rozhraní, čímž je maximálně zvětšena plocha potřebné pro přestup tepla. Fředností takto vyrobených bimetalických terčů je vysoká pevnost spoje, vynikající přestup tepla mezi vlastním terčem a ochľazovanou podložkou a možnost použití až do teploty tavení jedné složky...

Způsob výroby nitrobenzenu bez vedlejší produkce zředěné kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269822

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zicha Svatoslav, Špičák František

MPK: C07C 79/10

Značky: výroby, sírové, vedlejší, zředěné, kyseliny, produkce, nitrobenzenu, způsob

Text:

...95 hmot. HZSOA. Odtahovaná horká kyselina předá část teple naetřikovaná kyselině sirová, což zlepšuje ekonomiku provozu. Po doplněni ztrát konosntrovanou kyselinou sirovou je zekoncontrovaná kyselina sirová opět použite pra připrsvu nitračni směsi. Oddes tilovaná voda obsshujici organické látky (benzsn, nitrobenzsn) je použite pro prani nitrobenzenu.Výhody způsobu výroby podle vynálezu spočívají ve snížení potřeby koncentrované kyseliny...

Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 269808

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nepožitek Jiří, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Šťastný Miloslav, Volf Radko

MPK: G01N 27/30

Značky: základu, čidel, výroby, elektrodových, systému, elektrochemických, způsob

Text:

...dále zesilovat a pokrývat elektrolyticky vyloučitelnými povlaky kovů a jiných látek,na druhé straně deetičky je vytvořen obraz připojovacich plošak, které jsou vodivě spojený s obrazom elektrodového systému přes prokovené otvory.Způsob výroby základů elektrodových systémů elektrochemických čidal podle vynálezu umožňuje nahradit masivni alaktrochemické měřici alektrody zhotovované z chemicky odolných a drahých kovů a materiálů méně odolným...

Způsob zpracování odpadů z výroby minerálněvláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269807

Dátum: 14.05.1990

Autori: Haluza Josef, Škrdlík Jaroslav, Růžička Oskar

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadů, způsob, zpracování, minerálněvláknitých, výroby, výrobků

Text:

...znečištění půdy a zejména spodních a povrchových vod.Uvedené nedostatky odstraňuje a danou problematiku řeší způsob zpracování odpadů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že odpady z tavení a rozvlákňováni se roztřídí na alespoň dvě granulometrické frakce, z nichž frakce nad 30 mm se vraci přímo jako vratná vsázka zpět do kupolové pece, zatímco k frakcím o zrnitosti pod 30 mm se přidají zrnité odpady a odprašky z výrobní linky,...

Způsob výroby kroužkových polymerních výrobků a zařízení pro jejich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269764

Dátum: 14.05.1990

Autori: Sizova Svetlana, Guskov Valeerij, Molodan Oleg, Kozačevskij Gennadij, Gorodničev Jurij, Bojkov Bladimir

MPK: B29C 35/02, B29C 33/26, B29D 29/08...

Značky: výroby, výrobu, způsob, polymerních, jejich, kroužkových, výrobků, zařízení

Text:

...16. a area na puuarn 7 cexropoa 5. oeecnequaaa nocnenoaarenhnoe caeneuue nap cexropos 6 H 5 no nouuoro cuuxuuua npecc-oapnu 3. Hpu aron ocymecranaerca nocnenoaarenbuaa onpeccosxa scàx ywacrxoa aarorounu xnnbueanro nauenun 13.PH BOGÄEŘCTBHH na ÚäFOTOBKV HEPBÚŘ HBPM CBKTDpOB 6 HaCTh ee HaTepHana BHÄEBJIHBâETCSI BCBÚGOÄIIIVD 30 lly. a TJâTeM JÄOHPECCOBMBBQTĽH ľlPH CBeÄeHHH BTOPÚŘ IIEIPH CEKTDPOB 5. .ĺĺPH ľàTUHHCJJIIÍOCTLD ENÓHPčIDTCSI BâSOPH...

Způsob výroby esterů sacharosy s vyššími mastnými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269749

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marek Miroslav, Čapek Karel, Ranný Mojmír, Musil Petr

MPK: C07H 13/06

Značky: výroby, způsob, kyselinami, mastnými, sacharosy, vyššími, esterů

Text:

...60 k hmot. okta-0-palmítoylsacharosy a 40 k hmot. směsi penta až hepta-0-palmitoylsacharos.Směs 120 g (0,44 Ä 4 molu, přepočteno na palnitan mathylnatý) methylesterů kyselín,obsažených ve vepřovém sádle (tato sněs byla připravena reesterifikaci vepřového sádla methanolem), 120 ml methanolu a 3,9 g (0,0696 molu) hydroxidu draselného byla zahřivána 75 minut k varu, potom bylo přidáno 32 9 (0,0935 molu) sacharosy a 3,9 g uhličitanu...

Způsob výroby oxichloridu zirkonia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269731

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jakeš Dušan, Tympl Milan, Steffan Otto, Vebr Zdeněk, Vaněk Jiří, Matouš Václav

MPK: C01G 25/04

Značky: oxichloridu, způsob, zirkonia, výroby

Text:

...g kalu bylo přidáno za míchání postupně celkem 22,2 ml technické kyseliny sírové o konoentraoi 96 hmotnostních, čímž se teplota zvýšila cca na 110 °c. Po dalším přidání 14 ml užitkové vody klesla teplota na cca so °c. Vznikla horké kyselá suspenze byla mícháne. po dobu 30 až 40 minut. Po této době bylo k suspenzi přidáno 50 ml užitkové vody a vznikla suspenze byla zfiltrována za sníženého tlaku přes skleněný sintr Sl, převrstvený křemelinou....

Spôsob výroby tixotrópnej disperzie oligomerného polyesteréteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269695

Dátum: 11.04.1990

Autori: Niepel Wiliam, Švec Radoslav, Kostolániová Viera, Ladislav Peter

MPK: C11D 3/37

Značky: oligomerného, polyesteréteru, disperzie, tixotrópnej, spôsob, výroby

Text:

...okamžite rozvloćkovávali. Uvedené nedostatky možno odstrániť sposobom výroby disperzie podla A 0 241 565, ktorý sa vyznačuje tým, že k disperzii sa pridá za stáleho intenzívneho miešania pri teplote 50 ° C až 60 ° C 0,1 až V 0.2 hmot. etoxylovaného alkoholu 5 dĺžkou uhlíkatého reťazca C 6 až C 10 5 výhodou Caya počtom etylánoxidových skupín 6 až 14, alebo ailikonováho oleja a l až 1,5 k hmot.dialkylsuliojantaranu sodneho na hmotnost...

Spôsob výroby alkylaryluretánov a/alebo dialkylaryluretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269691

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Vojdášová Viera, Lapidus Albert

MPK: C07C 125/04

Značky: dialkylaryluretánov, alkylaryluretánov, výroby, spôsob

Text:

...karboxylovó kyseliny sa rozumeju aj hydroxykyseliny, ketokyseliny i s prípadnými prímesami dikarboxylovych kyselín a iných kyslíkstých organických zlúčenín. vhodnejšie sú vlak ich nehydratované soli, lebo prímesi vody znižujú selektivitu na uretány. Promőtorom je oxid vanádičný alebo zmes oxidu vanadičnćho s oxidni železa, najmí oxidon želeaitya. Ak sa pracuje len s nepatrnjmi prímesami kyslíka alebo peroxidu v reakčnom prostredí, sú...

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smutný Jozef, Mataš Ján, Maťaš Michal, Klucho Pavol, Svitok Alojz, Skalák Pavol

MPK: C10G 67/08

Značky: výroby, spôsob, olejov, petrolsulfonátov, bielych

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Spôsob výroby slinute páleného dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269679

Dátum: 11.04.1990

Autori: Eichner Alexander, Staroň Jozef, Zimová Mária

MPK: C04B 35/64

Značky: výroby, spôsob, páleného, dolomitu, slinuté

Text:

...í oxidu křemičitého a minim. 80 hmot. f oxidu horečnatěho, v pomere 92 až 96 hmot. ř dolomitu k 4 až 8 hmot. ř magnězie, zmes sa zvlhčí vodou, alebo roztokmi známych spojív, napr. sulfítověho výluhu, síranu horečnatěho a i., skusovd sa briketáciou na výtvorky, ktoré sa po vysuäení vypaíujú v äachtovŕch, alebo v rotačných peciaoh pri teplote 1600 až 1900 °C. Spôsob výroby padli vynálezu má viacero prednosti proti známym postupom výroby...

Spôsob výroby tepelne pojenej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269677

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Tabaček Stanislav, Bartek Pavol, Šupej Jozef

MPK: D04H 1/48

Značky: pojenej, výroby, tepelně, textilie, spôsob

Text:

...a spodnej vlákennej vrstvy, ktore sa spájajú vpichovaním zo strany vzhľadovej vrstvy, tepelne sa exponuje,priöom roztavená pojivá vrstva za súčasného zvýšenia kompaktnosti celého útvaru tlakom preniká do vzhľadovej vrstvy textílie kde sa vytvára efekt natavenia jej povrchu.Výhodou vynálszu je zabezpečenie technologickej bezpečnosti výroby tepelne pojenej textílie uvedeným postupom, variabilita modifikácie vzhĺadovej vrstvy a kompaktnost...

Spôsob výroby trvanlivejšej bryndze

Načítavanie...

Číslo patentu: 269674

Dátum: 11.04.1990

Autor: Selecký Ján

MPK: A23C 19/09

Značky: spôsob, výroby, bryndze, trvanlivejšej

Text:

...nátierok sa predlži zo záručnej lehoty 2 dni na 10 až 15 dníZvýši sa zdra~ votná bezchybnoet bryndzi a ochutenýoh nátierok. Rozšíri sa ich predaj do spoločných stravovni, kde bol doposialzákaz ich používat na prípravu jedál.Na 100 kg výroby Liptovskej bryndze sa použije 110,5 kg ovčieho hrudkového syra z ktorého v priebehu zretia a lisovanie vyteče 15,7 kg ervátky a odpad vo forme odrezkov predstavuje 1,2 kg. Do termizačného kotlíka sa...

Spôsob výroby fotochrómnych 1-substituovaných 2,4,4,6-tetraaryl-1,4-dihydropyridínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269668

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kurfürst Antonín, Kuthan Josef, Schwarz Marián

MPK: C07D 211/82

Značky: 1-substituovaných, 2,4,4,6-tetraaryl-1,4-dihydropyridínov, fotochrómnych, spôsob, výroby

Text:

...aplikácie pri výrobe ťotomałeriálov, materí~ álov pre míkroelektroniku, hologratiu, pri tvorbe prvkov optickej pamäti a pod.K suspenzií 0,5 g látky II (Ar fenyl) v 5 ml absol. dímethylformamidu bolo v atmosfére dusíka pridané 0,1 g hydrldu sodného a reakčná zmes bola miešaná pri teplote A 0 °C 0,5 hodiny. Potom bolo k zmesí pridané 1,42 g metyljodídu v 5 ml dimethylformamidu a zmes bola dalej miešaná 1 hodinu. Po rozklade 10 ml vody bola...

Kvapalný izolant pre elektrické výkonové kondenzátory s polymérnym dielektrikom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269665

Dátum: 11.04.1990

Autori: Szücs Ladislav, Kostolányi Peter, Polakovič Jozef, Grus Zdeněk, Cvengroš Ján, Malík Lubomír

MPK: H01G 4/04

Značky: izolant, kondenzátory, výroby, kvapalný, elektrické, spôsob, výkonové, polymérnym, dielektrikom

Text:

...asi 300 až 336 g mol 1 podľa dĺžky uhľovodikového reťazca. Skupina dialkylbenzénov so štruktúrnym vzorcom II je zastúpená relativne veľkým podielom v množstve 30 až 50 mol., pričom sa jedná o m- a p-deriváty. Nólová hmotnosť dialkylbenzénov sa podľa substituentov R a Rpohybuje v rozmedzí najmä 386 až 4 à 2 9 mol 1. Dbsah trialkyltetralínov so štruktúrnym vzorcom III s mólovou hmotnosťou najmä 2 intervalu 380 až húb g mol 1 podľa dĺžky...

Spôsob výroby predstabilizovaného pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269662

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bobula Stanislav, Krajčovič Štefan, Fukas Gustáv

MPK: C08F 114/06

Značky: polyvinylchloridu, pastovateľného, spôsob, predstabilizovaného, výroby

Text:

...(ako sú napriklad eaulgútory, peroxozlúčeniny, redukčné činidla, fosľorečnany, stopy kovových iőnov), pri teplotách 35 až 55 °c, za poułitia soli kyseliny dusičnej ako stabilizátora, ktorý spočíva v ton, že pH letexu, s obsahoa polyvinylchloridu najaenej 42 x heat., v priebehu polyaerizácie a/lebo po ukončeni polynerizácie sa nsstavi na hodnotu 6,5 až 9, výhodne s anonlekoa, s do takto»upraveného latexu sa pridá dusičnan, alebo zaes...

Spôsob výroby trianilidalumíniových zlúčenín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269657

Dátum: 11.04.1990

Autori: Filadelfy Ivan, Balák Jiří, Štovčík Imrich, Hagara Anton, Richter Ján, Dudáš Viliam, Kavala Miroslav, Janoška Milan

MPK: C07F 5/06, B01J 31/14

Značky: uskutočňovanie, zlúčenín, zariadenie, trianilidalumíniových, spôsob, výroby

Text:

...že byt tiež bežná miešané tlakové nádoba, vybavená účinným mie ěadlom. Vyhrievanie je najvýhodnejšie uskutočnit plášťom, v ktorom pfúdi ohrevné médium.Veľkosť reaktora je volená v závislosti od množstva nástreku aromntickéhoamínu tak, aby zdržná doba bola 0,25 - 6 hod. s výhodou 0,5 - 3 hod.Surovinou može byť anilín, prípadne 2-alkylanilíny, ako napríklad 2-metylanilín,ktoré sa po predohriatí na 140 - 200 °C dávkujú do reaktora v množstve, aby...

Způsob výroby keramiky korundového typu se spinelovou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 269621

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šída Vladimír

MPK: C04B 33/32

Značky: fázi, výroby, keramiky, spinelovou, způsob, korundového

Text:

...železnatého, oxidu titaničitého v množství 0,1 až 5 hmot. a směs se žíhá při teplotě 1 100 až 1 300 °C nebo intenzívně semílá za sucha 5 prísadou 0,2 až 5 hmot. povlakotvorné látky, jako je.kyselina olejová, stearová, jejich soli a estery, po dobu 3 až B 0 hodin, tvaruje, lisuje či vakuově vytlačuje, až do vytvoření spinelová fáze é oxidu hlinitého, který se vypaluje za teploty 1 400 až 1 530 °c. íVýhodou postupu podle vynálazu je, že...

Spôsob výroby koželužského pomocného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269590

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matyašovský Ján, Bezák Andrej, Gerbel Ján

MPK: C14C 9/00

Značky: koželužského, pomocného, přípravků, výroby, spôsob

Text:

...ich výroby. Nevýhodný je tiež obsah zdraviu škodlivých organických látok pri ich výrobe.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby koželužakého pomocného prípravku, ktorého podstata spočíva v tom, že zložky prípravku sa homogenizujú pri teplote 50 až l 00 °C, po dobu 2 až 4 hodín pri počte otáčok meiěadla 10 až 40 za minútu a prípadne až pri pretlaku 0,1 MPa.Technický účinok výroby koželužského pomocného prípravku spočíva v tom, že sa jed~...

3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269565

Dátum: 11.04.1990

Autori: Borovanský Alois, Hücklová Monika, Čižmárik Jozef, Čižmáriková Ružena

MPK: C07C 49/84

Značky: výroby, 3-alkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny, spôsob

Text:

...F., Tomazo T.,Norujasu H., J. Med. Chem. 22, 279 /1979/reagovať s prislušným alkoholom všeobecného vzorca III R 2 -D-H IIIkde R 2 značí to iaté ako vo vzoroi I, za prítomnosti NaHCo 3 modifikovaným postupompodľa Sohda S., Masatashi F., Tomazo T., Norujasu H., JHed. Chem. 22, 279 /i 979/ Bližšie podrobnosti vyplynú 2 nasledujúceho spôsobu prípravy Príklad A-hydroxy-3-propoxymetylfenylmetylketőn0,1 A mol...

3-cykloalkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269563

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čižmáriková Ružena, Čižmárik Jozef

MPK: C07C 49/84

Značky: 3-cykloalkoxymetyl-4-hydroxyfenylalkylketóny, spôsob, výroby

Text:

...všeobecného vzorca II, pripravené podľa literatúry ľtave R., Gazz. Chím. Ital. 81,773kde R 2 znamená cykloalkyl s S až 6 atomaml uhlíka za prítomnosti NaHC 03 pri teplote 30 so °c.Bližšie podrobnosti vyplynú s nasledovnáho spôsobu prípravy Príklad 3-cyklohexyloxy-Q-hydroxyfenylmetylketón0,10 mol A-hydroxy-3-chlórmetyltenylmetylketón sa za laboratórnej teploty rozpusti v 150 ml cyklohexanolu a postupne sa pridáva 0,29 mol NaHC 03....

Spôsob výroby usní s protipliesňovou a protibakteriálnou odolnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269545

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hastík Pavel, Orlita Alois, Orbert Jaroslav, Janči Vladimír

MPK: C14C 9/02

Značky: usní, spôsob, protibakteriálnou, výroby, protipliesňovou, odolnosťou

Text:

...ju s výhodou použit na výrobu Iportovej, pracovnej, alebo vojenskej obuvi a taktiel pri kooperativnej výrobe so vzdialenýni a klimaticky exponovanými krajinami, najal s tropiekou klimou.Sp 3 sob výroby usni podla vynalezu sa uskutočňuje tak, že surové hovädzinove kože aa počas nanoku rehydratujú v eudoeh, alebo v halpliach. Po vyprati sa äalej počas lúženia zmesou Nazs a Cao.xHz 0 zbavujú srsti, madzivlaknitých a nevlaknitýeh bielkovín. Po...

Spôsob výroby kombinovaného klzného ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 269526

Dátum: 11.04.1990

Autor: Lebedev Ivan

MPK: F16C 33/00

Značky: ložiska, kombinovaného, výroby, spôsob, klzného

Text:

...potom prebieha pomalé ochladzovanie-do 150 °c s následným volným ochladzovaním.Kovania teplota ložiska z hliníkového bronzu je v rozmedzí 850 - 900 °C. Pred kovaním je nutné zápustku predohrlał na teplotu cca 400 OC. Výkovok, bude mat zo strany axiálnej časti ložiska predkovaný slepý otvor a na opačnej strane valcovú čast - stopku pre upinanie pri trieskovom obrábani.Po vybratí zo zápustky sa výkovok následne ochladí do vody, čím sa dosiahne...

Spôsob výroby 2-amino-N-(1-metyletyl)-benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269517

Dátum: 11.04.1990

Autori: Veselá Zlatica, Jaras Albert

MPK: C07C 103/76

Značky: 2-amino-n-(1-metyletyl)-benzamidu, spôsob, výroby

Text:

...s výhodou na 110 àž 150 °C v pritomnosti ketalyzátorov, ktorými sú alkoholáty vzorca III.kde R má vyššie uvedený význam. Molový pomer katalyzàtore k 1 molu 2-aminoa 1 kylbenzoátu sa môže meniť v rozsahu 0,1 až 10 molov, s výhodou 1,5 až 2.5 molu. Katalyzátor možno po skončení reakcie ziekaf naspäť à použi( znova. Molový pomer izopropylaminuk 1 molu 2-eminoalkylbenzoátu sa môže meniť v rozsahu 05 až 50 molov s výhodou l až 4 moly. Prebytok...

Koncentrát vápenca na báze polypropylénu so zlepšenou dispergáciou plniva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269506

Dátum: 11.04.1990

Autori: Strapko Lubomír, Ondrejmiška Koloman, Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Szentiványi Norbert

MPK: C08K 3/26, D01F 1/02

Značky: vápenca, polypropylénu, báze, dispergáciou, plniva, zlepšenou, spôsob, koncentrát, výroby

Text:

...čo sa prejavuje v zlepšenífiltrovateľnosti v porovnaní a koncentrátom vápenca, pripraveným za rovnakých podmienok bez použitia dispergátora, ako i v porovnaní s filtrovateľnosťou granulátupolypropylénu s povrchovo naneseným práškom vápenoa.Na rýchlomielačke sa pripravila zmes pozostávajúca z 55 hmot. prálkového polypropylénu TATREN HPP, 40 hmot. mikromletého vápence Durcal 2, s priemernou ve 1 L kosťbu častíc 2,8.l 06 m a 5 hmot. S zmesi...

Způsob výroby enzymových hydrolyzátů z mléčných surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269496

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hušek Vladimír

MPK: A23C 23/00

Značky: výroby, hydrolyzátů, enzýmových, mléčných, surovin, způsob

Text:

...běžně aké k výrobě syřldol. Substrátse vytempeřujo na teplotu 20 až 50 °C, výhodné na 48 °C. při této toplotä se płldá propartt jednoho z uvedených aspartátových enzymů. Reakční smě se promíchává pomnloběž ným míchadlem, dávka enzymu se volí podle jeho aktivity vyjádřené např. v Soxhletových nebo pepsinových jednotkách a podle požadovaného stupně hydrolýzy, který se určí stanovením tozpustných dusíkatýoh látek v trichloroctové kyselině,...

Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269479

Dátum: 11.04.1990

Autori: Potoček Josef, Heřmanský Vojtěch, Patočka Zdeněk

MPK: H01G 4/10

Značky: způsob, kondenzátorů, výroby, tenkovrstvého, tantalového

Text:

...na bázi chlorovaných alifatických uhlovodíků,kdežto fotorezistová maska použitá pro následne tvarování horní elektrody a kontaktů kondenzátoru se odstraní spálením v nízkoteplotním kyslíkovém piazmatu, přičemž hotová struktura tenkovrstvého kondenzátoru se opět čistí kombinovaným praním v peroxidu vodíku,poiárním rozpouštědle a deionizované vodě o vodivosti menší než 2 yuS/cm.Způsob výroby tenkovrstvého tantalového kondenzátoru podle vynàlezu...

Způsob výroby 1-chlor-5-benzoylamino-8-metoxyantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269454

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lustig Jiří, Slupecký Jaroslav, Smetana Bohuslav

MPK: C09B 1/32, C07C 97/24

Značky: způsob, 1-chlor-5-benzoylamino-8-metoxyantrachinonu, výroby

Text:

...příklady provedení. Příklad 1Ke 173 gnitzobenzenu bylo přidáno 16,6 g (90,3 n.í), tá. 0,0549 ll l-chlor-S-anino-B-hydronqantrschinonu a povyhřátí na 115 °O bylo během 0,512. přikapáno 10,0 g bonzoylchloridu. Po 2 h míchání při 115 °C byla benzoylace ukončena na chromatogramu reakční směsi zcela vymizela výchozí látka. Po ochlazení na 80 °c bylo k reakční měsi přidáno 16,4 g uhličitanu draselněho.Po 2 hodinovém vymíchání při 125 °C byla...

Způsob výroby ohebných plošných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269424

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horský Jiří, Mikeska Jaroslav, Mikošek Rostislav, Žajdlík Jiří, Guryča Petr

MPK: D06N 7/00

Značky: způsob, útvaru, výroby, plošných, ohebných

Text:

...účinkom hladioího homogenizačního válce Ž, u něhož se nevylučují případné doplnkové dezénujíoí účinky. Struktura nánosu plaetiaolu g se ještě více zhuštuje a ohebný plošný útvar vyrobený způsobem-podle vjnálezu pak nabývá finální tlouätku e honogenním povrchem Q, pod nimž ee nachází homogenní fáze gą změkčeného polyvinylchloridu a rovnoměrně rozptýlenými částicemi sazí gą, zakotvená v textilní podložca l.Způsob podle vynálezu se uskutočňuje...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paleček Jaroslav, Votava Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Hájek Jiří, Svoboda Jiří, Žák Bohumil, Hampl František, Dědek Václav, Veselý Ivan

MPK: C07D 333/22

Značky: výroby, způsob, suprofenu

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269359

Dátum: 11.04.1990

Autori: Snášel Metoděj, Valášek Pavel, Stárek Jiří

MPK: B21D 22/00

Značky: polotovarů, dutých, způsob, výroby

Text:

...pracovního válce v libovolném řezu /n/, vo je - vstupní rychlost protlačování, která se volí v rozmezí 0,5 až 48 m/min) poměr vstupní rychlosti k výstupnírychlosti polotovaru je v rozoezí 1,02 až 1,40.Tento způsob výroby dutých polotovarů ve čtyřvàlcové stolici tlačného děrováni plně reapektuje konstrukcí stolice, rozměry pracovních válců a děrovacího trnu, volbu vstupní rychlosti děrování v uvedeném rozsahu e z toho plynoucí geometrické...

Způsob výroby monokrystalů skupiny AIIIBV v podmínkách beztíže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269338

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tříska Aleš, Moravec František, Barta Čestmír

MPK: C30B 29/40

Značky: výroby, způsob, beztíže, skupiny, podmínkách, aiiibv, monokrystalů

Text:

...nebo jeho taveninou zemezuje parazitní nukleaoi na stěnách ampule, a tím umožnuje dosáhnout vyšší jakosti vypěstovanáho monokiąyrstelu, projevující se nižším obsahom růstových vad, například dislokací a růstových nehomogenit. Uvedeným způsobem lze vypěstovst monokzwstaly skupiny AIHBV větších rozměrů při zachování homogenity v celém objemu.Způsob výroby monokrystslů skupiny AIHBV podle vynálezu je vysvětlen na příkladu pěstováxmí...

Způsob výroby diltiazemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269330

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Hrbata Jiří, Přehnal Arnošt

MPK: C07D 281/10

Značky: výroby, diltiazemu, způsob

Text:

...navíc dochází k vylepšení pracovního prostředí s bezpečnosti práce. Další výhodou zpdsobu výroby je možnost aplikace závěrečných operací postupu k přečiětění analyticky nevyhovujíoíoh podílů aloučeniny I získaných z matečných louhů při výrobě substance.Způsob výroby podle vynálezu se provádí tak, že se sloučenina II v prostředí acetonu a v přítomnosti uhličitenu draselného alkyluje Z-(dímetłwlaminohthylobloridem. Po proběhnutě reakoi se...

Zařízení pro řízení výroby optických křemenných preforem pro PCS vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 269319

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kostka František, Pechlát Miroslav

MPK: G02B 6/02

Značky: křemenných, zařízení, výroby, řízení, preforem, vlákna, optických

Text:

...krátkodebőho i dlouhodoběho cheraktennepermetry taiene preronq. číslicový způsob řízení otáčok teda( kladlq pouäítý v tomto zařízení zaručuJe vysokou stabilitu rychlosti tałení prefer i při nízkýeh otíčkćeh tałnő kladlq. Výhodou zařízení Je ivy-sokí stabilite všech Jeho parametrů a JeJich presná reprodukovetelnost. Dalším. výhodnú tohoto zařízení Je i Jeho vysoká Jednotnost v systému ovlídíní, rozsáhlě možností v zobrazování parametrů...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bruthans Václav, Rada Antonín, Jarolímek Přemysl, Micka Vladimír, Wiesnerová Ludmila, Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/06

Značky: pryskyřic, epoxidových, výroby, způsob, nízkomolekulárních

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy L-lysin – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269279

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Skácelová Eva, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: štěpením, pomocná, čisté, štěpicího, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, l-lysin, činidla, způsob, propanové, racemátu, kyseliny, opticky, použití, výroby, soustavy, báze

Text:

...až 50 vodného roztoku) v množství 0,5 až 0,8 molu na 1 mol racemické kyseliny. součet molárních koncentraoí použitých bázi by měl být 1,05 až 1,5 molu na 1 mol raoemické kyseliny. Produkt postupně krystaluáe, krystalizace Je prakticky dokončena po 2 až 6 hodinách míchání. Vyloučená L-lysinová sůl ()-kyseliny se odsaáe, dobře pronyje methanolem a po rozpuätění v destilovaně vodě se produkt uvolni úpravou pH roztoku pomocí 10 kyseliny...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrbata Jiří, Ferenc Milan

MPK: C07C 99/12

Značky: pomocná, propanové, kyseliny, štěpicího, soustavy, hydrochlorid, čisté, štěpením, výroby, báze, použití, l-lysinu, opticky, činidla, způsob, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl, racemátu

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...