Patenty so značkou «výroby»

Strana 111

Způsob výroby kompozice k izolaci vůči vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270232

Dátum: 13.06.1990

Autori: Dregus József, Juhász Lajos, Székely Tamás, Nagypál Mária, Kávássy Miklós, Szépvölgyi János, Juhász Imre, Zádor Mihály, Medgyesi Iván

MPK: C09K 17/00

Značky: způsob, izolaci, kompozice, vlhkosti, vůči, výroby

Text:

...nebo jejich směsi.Tetraetoxysilan a perethoxypolysiloxanové oligomery se používojí V hmotnostním poměru 3 1 až 1 3, zatím co polyalkoxymethylsiloxan a elkoholát hlinítý se používaJi v poměru směsi 2 1 až 4 1.Kondenzační produkt podle vynálezu je dobře rozpustný v alkoholech s 1 až 4 otomy uhlíku a ve aměsích takovýohto olkoholů. ýzolační kompozice sepmužívš ve formě 5 až 30 elkoholického roztoku.Produkt vyrobený způsobem podle vynálezu...

Prostředek k ochraně kulturních rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270230

Dátum: 13.06.1990

Autori: Föry Werner, Böhner Beat, Mosef Hans

MPK: A01N 25/32

Značky: způsob, rostlin, účinné, složky, ochraně, výroby, prostředek, kulturních

Text:

...a l až 4 atoay uhlíkuj kyanoakupinou nabo nitroakupinou5- až 7-člonný hstarocyklický zbytok ktorý Ja vázán přímo nebo přaa alkylanový nůatak a 1 až 4 atoay uhlíku a ktorý 1 apopřipadě aubatituován atomaa haloganu alkylovou skupinou a l až 4 atony uhlíku naho alkoxyokupinou a 1 až 4 atomy uhlíku.Kationty alkalických kovů kvů alkalických zenin a amoniovýni kationty ktoré Jaou fyziologicky anáěanlivá roatlinaai aa rozumi kationtyz ktoré Jsou...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270227

Dátum: 13.06.1990

Autori: Albrecht Harry, Keith Dennis, Weigele Manfred, Chan Ka-kong, Then Rudolf

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/525...

Značky: výroby, nových, acylderivátů, způsob

Text:

...uhlovodíkovou skupinu, ve které Je Jeden otom vodíku alkylovő skupiny B 1 až 8 atomy uhlíka substituován monooykliokou srylovou skupinou, například fenylovou skupinou, tolylovou skupinou atd.vyraz pěti-. šesti- nebo sedmičlsnný hsterocyklický kruh s l až 4 stomy kysliku, dusí ku nebo/a siry označuje například následující skupinyšestičlenná. hetsrocyklicks kruhy obsahující dueik. jako pyridyl. pipsridyl. pipsridinoskupinu, N-oxidopyridyl....

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zimmermann Werner, Franke Hermann, Lindner Horst, Limmer Heinz, Bohlmann Dieter, Schütter Hartmut, Müller Henner, Frohn Werner, Poppen Hans, Dietrich Detlev, Matthey Reinhard, Höpfner Eberhard

MPK: C10G 9/00

Značky: olejů, zpracování, výroby, běžné, způsob, zbytků, topných, použitelných, svetlých, produktů

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Způsob výroby derivátů tetrahydropyranu nebo -furanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270225

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chene Alain, Caruhel Pascal

MPK: C07D 307/10, C07D 309/04

Značky: způsob, furanu, derivátů, tetrahydropyranu, výroby

Text:

...nebo v tekověn poměru, že některý z těchto enentiomerů převládáoSloučeniny obsahující více než jeden eeynetrický eton uhlíku exietují v diaetereoucrních formách, přičemž každý diaeterecner obecně existuje ve dvou enentiomerních formách. V tekovýchto případech je třeba na ehore uvedený obecný vzorec II pohlížet tak, že definuje rovněž eněe diaeteraonerů a enantionero, a to buö v ekvivalentnín poměru nebo v takové poměru, kdy Jedna ze...

Fugicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270224

Dátum: 13.06.1990

Autori: Greiner Alfred, Pepin Régis

MPK: A01N 43/653

Značky: výroby, látky, způsob, účinné, prostředek, fugicidní

Text:

...protickém nebo aprotickém rozpouštědle, jako například ve vodě, alkoholu, katonu,nitrilu, esteru, nasyceném neho poprípade halogenovanám eromatiokém uhlovodíku, dimethylsulfoxídu nebo amidu, jako dimethylformamidu.V dalším reakčním stupni se sloučenina obecného vzorce IIg podrobi reakci s nesubstitu~ ovaným triazolem vpřitomnosti organické nebo anorganické báze, například pyridínu, tríethylaminu, hydroxidu sodného, hydroxidu draselného,...

Způsob výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270219

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gillet Philippe, Pognon Jean-marc, Faure Jacques, Hess Raymond

MPK: C07C 5/333, C07C 15/46

Značky: styrenu, způsob, výroby

Text:

...za účelem čištění.vynález je blíže vysvětlen na uvedených praktických prevedenie-h, která mají sloužít pouze jako ukázka a nemají omezovat rozsah vynálezu a která jsou prováděna na zařízení pro výrobu styrenu, popsaném dále a znázorněněm na obr. l.zařízení, znázorněné na obr. l, podle vynálezu obsahuje tři dehydrogenační reaktory 1, 2 a 3, uspořádané v sérii. 7Ethylbenzen se ngjprve odpaří ve výměníku (neznázorněněm na obr. l) a pak se...

Nematocidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270216

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chene Alain, Caruhel Pascal

MPK: A01N 43/10, A01N 43/16, A01N 43/08...

Značky: výroby, látek, prostředek, nematocidní, způsob, účinných

Text:

...citani, str. 382) reagovat ee olí obecného vzorceM hal ve kterém hal znamená atom helogenu a M představuje atom alkaliokěho kovu nebo kovu alkalické zeminy, zejména lithie, so díku nebo draslíku.Sloučeníny obecného vzorce IV jsou, s výjimkou 2-(hydroxymethyl)tetrahýdropyran-tosylátu nově. Tyto látky je možno připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce VR má shora uvedený význam,se eloučeniuou obecného vzorce III v přítomnosti akoeptoru...

Fugicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270213

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pettman Roger Bruce

MPK: A01N 43/50, C07D 233/58

Značky: fugicidní, látky, prostředek, výroby, způsob, účinné

Text:

...skupina se 2 až 6 atomy uhlíku, přičemž dvojné vazbu. není poutáxm na otom kyslíka ve zhytku vzorce N 0 R 3. APodstatou způaobu výroby účinné látky tungicidního proetřetłku, tedy derivútu imído 2 o~ lu obecného vzorce I, je, že ee enter imidooolu obecného vzorce IIR 1 S ñ s i ł o . (n kdo R 1 mi význam uvedený výväe a A R 6 představuje alkylovou skupinu e l už 6 etony uhlím, nechá reagovat ae elouäenineu obecného vzorce IIIn - 0 x...

Způsob výroby pletených kalhotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270212

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wright Kenneth, Van Laar Anton

MPK: D04B 1/24

Značky: kalhotek, výroby, způsob, pletených

Text:

...šířka d, která je přibližně jedna tretina šířky dl tělové částí. Nakonec se plate obrácenú kraj, podobný jako pasová část E, E 1. jehož vazba je znázorněna na obr. IA a plete se současně s nsznázorněnou hladkíf ujímanou částí. Ujímená část je dostatečně dlouhá na zajištění koncu hadieových pasových částíÄ, E 1 a současně ulehčuje odlisování hotové hadice.Po upletení hadice a po vyjmutí ze stroje se toto rozřízne po sloupku, jak ,je...

Způsob nepřetržité výroby monokarboxylových kyselin, zejména s 8 až 18 atomy uhlíku, katalytickou oxidací n-alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270210

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sczepaňska Hanna, Bednarska Halina, Obloj Józef, Wieckiewicz Boguslaw, Grzywa Edward, Schwenkgrub Edmund, Zwierzykowski Wlodizimierz, Jakubowicz Andrzej, Razimierowicz Wiktor, Hofman Leslaw, Chmielewski Konstanty

MPK: C07C 51/225, C07C 55/00

Značky: oxidací, uhlíku, n-alkanů, kyselin, katalytickou, způsob, výroby, nepřetržité, zejména, atomy, monokarboxylových

Text:

...5 m 3.m° 2.h 1, zatížení kolony plynnou fázíje 4000 až 8000 m 3.m 2.hl a použijeeli se absorpční kolony s patry 0 avětlém průměru 30 až 60 . Průtokové množství plynněho proudu v otvorech v patrech kolony pak činí8 až 14 m 3.s° 1. Tato množství jsou blízká a nižší než množství při nichž docházík zahloování kolony, což umožňuje odhánět produkty oxidační reakce pomocí plynů při teplotách značné nižších než Jsou teploty varu vzniklých kyselin.Při...

Způsob výroby nových N-(2-aminoacylamido-2-desoxyexosyl)-amidů, -karbamátů a -močovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270209

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kroll Hein-peter, Zeiler Hans-joachim, Metzger Karl Georg, Stadler Peter, Hayauchi Yutaka, Lockhoff Oswald, Brunner Helmut, Schaller Klaus, Streissle Gert, Stünkel Klaus Georg, Klimtzek Volker, Paessens Arnold

MPK: C07D 309/02, A61K 31/35, C07H 15/12...

Značky: n-(2-aminoacylamido-2-desoxyexosyl)-amidů, výroby, močovin, nových, způsob, -karbamátů

Text:

...řetězce výhodné takové alkylové skupiny, které obsahují až 12 ałomů uhlíku.Jako příklady rozvětvených alkylových skupin ve významu symbolu R 1 lze uvést 2-methy 1 dodecylovou skupinu, 4-methyldodecylovou skupinu, 6-methyldodacylovou skupinu. 8-mathyidodacylovou skupinu, 11-mathyldodecylovou skupinu, 4-ethyldodecylovou skupinu, 8-athy 1 dodecylovou skupinu, 2-methyltetradecylovou skupinu,4-methyltetradecylovou skupinu, 10-methy 1...

Způsob výroby aldehydů hydroformylací olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270208

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blessing Michael, Bunning Donald

MPK: C07C 45/49, C07C 47/02

Značky: výroby, hydroformylaci, olefinu, aldehydů, způsob

Text:

...uhelnatým a vodíkem, které jsou doplňované v takovém množství, aby celkový tlak olefinu, oxidu uhelnatého a vodíku byl menší než 3,15 MP a molární poměr vodíku k oxidu uhelnatému byl od 1 10 do 100 2 1. Výhodná forma provedení zahrnuje recyklací kapaliny. Zvláště výhodné je, pokud se sekundárního hydroformylačního procesu zavádí pouze nezreagovaný olefin, obsažený v odtahovaném proudu z primárního systému.Výhodným znakem navrženého řešení je...

Směs pro povlékání válců textilních strojů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270205

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ruciňski Jerzy, Baryň Wlodzimierz, Šlusarski Ludomir

MPK: C08L 9/02

Značky: povlékání, směs, způsob, válců, výroby, strojů, její, textilních

Text:

...zlnsčnatćho s komplsxotvornýrn dispsrgačním prostüdksm ve formĺ kyseliny bsnsoovő v hmotnostnľm množství 1 až zoo 96. vztaženo na hmotnost chloridu zlnečnatůho, a trlsthanolamlnu v hmolnostním množství 1 až zoo 3 G, vstažsno na hmotnost chloridu zinsčnatóho. za teploty 293 až Gao K. načož so tímto-způsobsm přlpravsná pasta smicha s jinými stožkaml smžsi.Vsúzka chloridu zinočnatóho moditikovaná kyselinou bonzoovou a klothanolamísnsm jako...

Spôsob výroby výrobkov z tepelne ošetreného ovčieho hrudkového syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270200

Dátum: 13.06.1990

Autori: Herian Karol, Krčál Zdeněk, Brezáni Pavol

MPK: A23C 19/082

Značky: výrobkov, tepelně, spôsob, výroby, ošetreného, hrudkového, ovčieho

Text:

...-70 a B 0 °C s výdrłou l až 5 Iin. rermizácia sa môže uskutočňovať aj nepriaun ohrevom za neustálom pohybu pri teplote 70 až 80 °C s výdržou l až 5 minút. výrobok po tepelnou ošetrení sa plní ,za horúca do spotrebitelských obalov, po prípadnom predchádzajúcu oohutení. vynález je založený na použití taviacej soli K (československej výroby) ako prostriedku na stabilizáciu mliečnych bielkovín a viazanie srvátky, prípadne volnej vody pri...

Spôsob výroby sušeného soleného údeného syra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270199

Dátum: 13.06.1990

Autor: Kováčová Judita

MPK: A23C 19/086

Značky: údeného, soleného, výroby, sušeného, spôsob

Text:

...hodin studeným dymom. .Pokrok a výhody dosahovand spôsobon výroby suienłho strúhanóho solendho syra podľa tohoto závislého vynelezu spočívajú v tom. že k účinku jeho pôvodných podmienok známych zo základnłho vyndlezu A 0 255 321 pristupuje účinok krdtkodobdho údenia, ktorým sa avýeia moinosti vyułitia týato spôsobom vzniknutých výrobkov a to nielen ako ochucovadla vhodndho alebo vyhradendho na strúhanie. ktoré nahrádza äpeciúlne tvrdé syry,...

Spôsob výroby 3-oxo- až 12-oxo-alkánových karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270178

Dátum: 13.06.1990

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: výroby, 3-oxo, 12-oxo-alkánových, spôsob, kyselin, karboxylových

Text:

...ale len jeho časř odtshovač z procesu.Volba reaktívneho rozpúštadla je daná jeho ŕyzikálnymi vlastnosťami ako je teplota tuhnutia, teplota varu a jeho chemickou reaktivitou. Nízka teplota tuhnutia reaktívneho rozpúštadla umožňuje ozonizáciu východiskove suroviny pri nízkych teplotách aj v pritomnosti vody, čo je dôležitá pri ozonizácii látok lahko prchavých alebo látok, pri ozonizácii ktorých vznikajú prchavé látky. Teplota varu...

Spôsob výroby polypropylénu pre vlákna riadenou degradáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270157

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šandová Katarina, Bučko Miloš, Pokojný Jozef, Kaššovič Vratko, Javorek Miroslav, Rzyman Tadeáš

MPK: C08F 110/06, C08F 8/50

Značky: vlákna, riadenou, spôsob, výroby, degradáciou, polypropylénu

Text:

...1 oveteInoudegradéciou a spolu e fenolickýn izokyenurétovýn antioxidantom doe tatočnú aprecoveterekú stabilitu. Okrem antioxidečného e ternoetabilizsćného účinku se prejavuje aj vybieľbveci efekt. Fenolický antioxident izokysnurátového typu neinteraguje v degredočnom prooeee e molekuleai peroxidov a evoju aktivitu si v plnej miera uchováva pre stabilizáciu polymóru pri zvlákňovani. Chemická štruktúra antioxidentu je ak 2 1 CS 270 157 B 1tivne...

Útlmové vedenie pre vysokofrekvenčný signál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270101

Dátum: 13.06.1990

Autori: Blanárik Miroslav, Verbich Otto

MPK: H03K 6/00

Značky: spôsob, útlmové, signál, vedenie, výroby, vysokofrekvenčný

Text:

...Ne obr. 2 sú znázornené priečne rezy útlmovým vedením odetupňovené navzájom o jednu štvrtinu stúpania h äpirýlovitého ekrútenia vnútorného jadre. Na obr. 3 je výsledná frekvenčná charakteristika tlmenie útlnoveho vedenie e vnútorným jadrom 6 1 prvkov pri zmene sily spätného tehu u dvoch obvodových prvkov. VRiešenie podla vynblezu je objesnené na nasledujúcich príkladochůtlmove vedenie má lenkovâ vnútorné jadro so 6 1 dvakrát...

Mazadlo na usně a kožešiny a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270081

Dátum: 13.06.1990

Autori: Obhlídal Vlastislav, Jakl Jindřich

MPK: C14C 9/02

Značky: mazadlo, kožešiny, usně, výroby, způsob

Text:

...míchání se vpraví zvclne po dobu 7 minut do 150 hmot. dílů polypeptidů glutinu o eušinä S 0 k a pH 9,5 zehŕátáho na 25 ° O a nechá se půaobit 20 minut. Potom ee do produktu vmíchá aždo úplného rozpuätění 15 hmot. dílů emulgátoru Syntaponu Co. Ptidáním čpavkové vody 25 H se upraví pH hotováho mezedla na hodnotu 7,0 až 7,5.100 hmot. dílů technického oleinu se zahřěje na 25 ° C a za intenzĺvního míchání se zvolna po dobu 7 minut vpraví do...

Způsob odstraňování zbytků organických látek odpadních vod z výroby a zpracování plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270078

Dátum: 13.06.1990

Autori: Skoupil Jan, Janda Vítězslav, Matějíček Alois

MPK: C02F 1/52, C02F 1/46

Značky: odstraňování, plastů, zbytků, organických, látek, výroby, způsob, zpracování, odpadních

Text:

...je vhodná pridat uvedené látky za účelem zvýšení její elektrické vodivosti, nejlépe v množství 0,2 až 0,8 g/1. V případě čištění technologické odpadní vody pitně nebo užitkové postačuje k zabezpečení dostatečně vodivosti její přirozená tvrdost. Uvedeným způsobem a bez podstatněho vlivu na účinnost procesu lze zpracovávat i průmyslové oüpední vody s poměrně vysokým obsahem solí, tj. do 50 g/1.Celý postup čištění lze vést bud...

Homopolymer a kopolymery N,N,N-trimethyl-N-(3vinylfenyl) amoniumjodidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270053

Dátum: 13.06.1990

Autori: Topčiev Dmitrij, Hrabák František

MPK: C08F 12/28

Značky: kopolymery, n,n,n-trimethyl-n-(3vinylfenyl, homopolymer, výroby, amoniumjodidu, způsob, jejich

Text:

...v příklndoch 1 o 2 oo połymorujo omša 0.46 g MNJJ-Lrímothyl-N(3 vinyllonyl)nmonlumjodldu. 2.34 g olynnu, 0.040 g 2.2 ĺązobłoüsobnatyronltt-uu) a 10 c 113 MN-dímothyítortnamídu po dobu 37 hodin pH bpłotő óo OC. Obsah ompule so potom vyííjo do 150 cms cthonoíu. Slabö nožloutlú ornžonłną kopolymoru o odtíltrujo a vynuší vo vokuu vodní vývävvy váží 0.90 g (tJ. 43.7 1 konvorso výchozích komonomorů na kopołymor). Podla stanoveného obsahu uhlíku...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270044

Dátum: 13.06.1990

Autori: Všetečka Tomáš, Škvára František, Holan Vlastimil, Ďurovec Pius

MPK: C04B 7/52

Značky: cementářského, výroby, slínku, způsob

Text:

...deteilně experimentálně eledován, bylo e překvapením zjištěno, že ze určitých definovaných hodnot~provozních podmínek mlecího procesu dochází k drestickému zlepšení průběhu mlecího procesu při výrszném zvýšení měrného po vrchu rozemletého produktu. .Výše uvedené nedostatky známého stavu techniky jsou ted podstatnou měrou elimino. vány způsobem mletí oementářského slínku nebo/a strueky pro výrobu oementu s märným po. vrchom 240 ež 580 m...

Způsob výroby penem-derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269999

Dátum: 14.05.1990

Autor: Volkmann Robert Alfred

MPK: C07D 499/00

Značky: výroby, způsob, penem-derivátů

Text:

...zhruba stejnou antibakteriúlxxi účinnost, překvapujioi väak .je, že pokud Jde opivalcyloxymethylestery,absorbuje se isomer vzorce II při orálnim podání. lépe neä icomer vzorce I a äĺe, zřejmě v důsledku nižäiho stupne metabolické destrukoe, sa ieomer vzorce II vylučuje moöi při pan renterálnim podání ve formě sodnó soli nebo při orâlnim podání ve formö pivaloyloxymethyl-v esteru prakticky ve dvojnásobne miře než isomer vzorce I. Z výše...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269997

Dátum: 14.05.1990

Autori: Ehrhardt Heinz, Mildenberger Hilmar, Maier Thomas, Sachse Burkhard, Shaller Rainer, Braun Peter

MPK: A01N 47/38

Značky: výroby, fungicidní, způsob, prostředek, látek, účinných

Text:

...obecnéhoR má shore uvedený význam, ve kterémse sloučeninou vzorce IIIpopřípedä v prítomnosti čínldol vázejících kyselinu e ínertních rozpouätěoel, o případným převedením reekčního produktu na komplex se solí kovu. I Vrsloućeníny obecného vzorce II Jsou zeeetí známýmí eloučenínemí (erov. napríklad Bull. Soc. Chím. Fr. (1907) JA 1, 340 Arch. Pharm. 292 (1959) 165, 167) nebo se mohou vyrábět z odpovídejících hydroxyelkylplperídínů podle...

Způsob výroby nových derivátů fenanthrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269996

Dátum: 14.05.1990

Autori: Zsolnai Irén, Tétényi Péter, Benkó Pál, Kiniczky Márta, Bernáth Jenö, Pallos László, Zsolnai Tibor

MPK: C07C 131/00

Značky: výroby, nových, způsob, fenanthrenu, derivátů

Text:

...jako napríkladPro tarmakologlcke použití se mohou elouěeniny obecného vzorce I prevádět na směsi 5 vhodnými lnertniml pevnými nebo kepalnýml termaceutickými nosnými látkami. Yakovéto farma V ceutlcké přípravky se mohou pripravovat metodaml, ktoré jsou ve farmeceutickém prümyelu.Předmětem predloženého vynálezu je způsob výroby nových derivátů fenanthrenu obecného vzorce I uvedeného a deflnovaného shore, který spočíva v tom, že se nechá reagovat...

Způsob výroby derivátů chinolinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269995

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kulcsár Gábor, Frank Judit, Béres Klára

MPK: C07D 401/10

Značky: derivátů, způsob, výroby, chinolinkarboxylové, kyseliny

Text:

...sŕedłní zejména enorganickě kyseliny, napříklsd kyselinu chlorovodikovou. stàovou, footoročnou o podobnä. zo zásad je možno použít hydroxidy s uhličitsny alknliokýoh kovu I kovů olkslickyoh zemin. Formylovou skupinu je možno odstranit v orgsniokdn rospoultldlo e/nebo ve vodě, s výhodou ve smaei vody a alkoholu. Nedvýhodnöuäi je smäà isopropylnlkoholu e vody v poměru 3 1. Reokce se provádí5 při teplot 25 až 100 °c, e výhodou při teplot...

Způsob výroby kyseliny tetramové

Načítavanie...

Číslo patentu: 269994

Dátum: 14.05.1990

Autor: Meul Thomas

MPK: C07D 207/36

Značky: výroby, způsob, tetramové, kyseliny

Text:

...s 90 ° 0. Přednostnöjse prsoujs ss sníšenőho .tlaku, zvláätč mezi 100 rs e. 5 kPa, abyse z rovnováäneho stavu odstrsšovely odätäpoveně nižší olkoholy. Po reskční době přibliž-Ä nä 20 až 30 hodin se můše hbenzylow-B-pyrrolin-z-on nprsoovet obvyklým způsobem, například szeotropickým oddsstilovdním přebytoěnćho benaylalkobolu a popřípedö následující kry» stalizsoí.získaný produkt se může jednoduchým způsobem převést kstelytickou...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269991

Dátum: 14.05.1990

Autori: Whittle Alan, Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54

Značky: prostředek, insekticidní, výroby, účinných, akaricidní, způsob, látek

Text:

...a butyleeteru kyselín obecného vąorce I, v něm R 1 znnmunñ atom vodíku,ch 1 oru nebo tluoru e R 2 představuje 2-orooylovou,Z-butylovou, 2-pentylovou,3-pentylovou, 2-methylprop-2-ylovou, 2 ~methv 1 but~ 2-ýlovou, oyklopropylovou, 1-methy 1 cykloproylovou neüo cyklohexylovou skupinu. tMezi konkrétní eloućeniny použitelná jako meziprodukty náležejí následující látky ethy 1-RS-2-/2-(prop-2-y 1)pyr 1 m 1...

Pevná složka katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269990

Dátum: 14.05.1990

Autori: Uwai Toshihiro, Sato Akihiro, Shimizu Hiroschi, Tachibana Masami

MPK: B01J 27/128, C08F 4/64

Značky: způsob, pevná, její, polymeraci, výroby, složka, alfa-olefinů, katalyzátoru

Text:

...těchto látek při teplote -10 až 50 OE, s výhodou 50 až 90 PC na dobu 30 sekund až 5 hodin, s výhodou 5 minut až 3 hodiny, takto získaný reakční produkt I se přidá za míchání při proatorovám výkonu až 2,50 kw/m 3 při teplotě 0 až 70 °C na dobu l až 10 hodin k chloridu titeničitého a takto získaný pevný produkt II se uvede do reakce s donorem elektrono a 5 akceptorem elektronů, kterým je halogenid prvků skupiny III až V periodického systému.Na...

Způsob výroby 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269989

Dátum: 14.05.1990

Autori: Muchowski Joseph, Chiu Fang-ting, Berger Jacob, Clark Robin, Gardner John

MPK: C07D 217/20, C07D 217/04

Značky: derivátů, 3-(4-kyano-4-fenylalkyl)tetrahydroisochinolinových, výroby, způsob

Text:

...obecneho vzorce l je přibližnł recenicki eaěa diaetereoaerůwvýhodnd je nepřikled ale (as. rs), (as n, (an, rs) a (an, Ľn) ieoaerů 3- E 4-(34-d 1 aethoxyfenyD-d-leoprepyld-kýanobutyl -6 hdinethoxy-N-eethy 1-1,2,3,4 otetrehydroteochinolinu. výhodná je eko aala (as fs). (38. ťa), (sa, fs) o (ak, ťR) ieonerů 3-» ĽA-(siA-dioethoxyfenyn-etoteopropyl-hkyanobutyl.J -6 ,7-d 1 aethoxy-N-oethy 1-1,2.ruhtetrehydroteochtnoltnu . hcl. Výhodne je dne...

Způsob výroby 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269983

Dátum: 14.05.1990

Autori: Schweikert Otto, Schütz Joachim

MPK: C07D 291/06

Značky: způsob, výroby, 6-methyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxathiazin-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...aceto acetylačního činídlo, tj. diketenu, v inertním organickém rozpouštčdle v přítomnost amínu pri teplotách mezi asi -30 e 100 °c. Tato reakce probíhá podle núsledujíoihoreakčního echćnatu (za použití tríethylaninu jako nmínu)Acetoacetamid-N-sulfofluorld se potom obvyklým způsobem cyklizuje pomocí báze,například pôsobením nethanolického hydroxidu draselného, na sladidlozI když známé postupy umožňují doaažení skutečně uspokojivých...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269982

Dátum: 14.05.1990

Autori: Waespe Hans-rudolf, Ehrenfreund Josef, Farooq Saleem

MPK: A01N 43/82

Značky: insekticidní, látek, výroby, způsob, prostředek, akaricidní, účinných

Text:

...benzen, toluen a xylen ketony jako sceton, cyklohexanon a Éšąhšlethylketanonz athery, jako totrahydrofursn, dloxan a dlethylether hslogenovâäšnřhlovodíky jsko chloroforn, tstrschlornethsn s chlorbenzen alkoholy. jako athsngĺki propanol sotery allfotíckých kyselín, jako ethylacetét alífstlcké snldy, jako dínethylfornaald a dlnathylacetsnldt dínethylsulfoxíd a dalií rozpouätédlo, které üúňlznlvč ocovllvňují reakcl. Toto rozpoultädla se nohou...

Způsob výroby chřipkové vakciny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269981

Dátum: 14.05.1990

Autori: Inoue Atsuo, Nerome Kuniaki, Oya Akira, Ohkuma Kunio

MPK: A61K 39/145

Značky: výroby, chřipkové, vakcíny, způsob

Text:

...derivatů murawylpeptidu k cholesterolu ae pohybuje v rozmezí 5050 až 3050.Hnotnnstni poměr derivátu nurawyldipeptldu k leclçhinu se pohybuje v rozmezi 1 10 až 1 50 o huotnoatní poměr leclchlnu k dlcetylfonfútu v rozmczl 1 0,05 azs výhodouee k výrobě vakcĺny ožije chřipkového antigenu, ktorý byl získán šiltonía viru chrípky.Muranyldipeptidová deriváty, kterých je nołno užít i při provádění způaobu podle vynálezu byly popaány například vo...

Způsob výroby pevné složky katalyzátoru pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269970

Dátum: 14.05.1990

Autori: Masami Tachibana, Toshihiro Uwai, Hiroshi Shimizu, Akihiro Sato

MPK: C08F 4/64

Značky: polymeraci, katalyzátoru, složky, výroby, způsob, alfa-olefinů, pevně

Text:

...elektronů a akceptorem elektronů E.Ve výhodném provedení spůsobu podle vynélezu se ulije reakční produkt I, získaný reakcí l mol organohlinité slouěeniny A 1 s 1 až 4 mol donoru elektronů B v rozpouätädle při teplotě -10 al 50 °c v době 30 sekund až 5 hodin.V delší výhodnő provedení npúeobu podle vyndlesu se ułije pevnáho produktu II,získanóho reakcí chloridu titaničitdho e reakčním produkte I, přičemž poaěr atceů hliníku v reekční produktu I...

Způsob výroby syntézního plynu z uhlovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 269965

Dátum: 14.05.1990

Autor: Hasenack Hendrikus Johannus Antonius

MPK: C10G 27/04

Značky: způsob, plynů, uhlovodíkového, syntézního, paliva, výroby

Text:

...který vystupuje ze druhého mezikruhovóho výetupováho kanálu hořáku, který je použit v postupu výroby podle uvedeného vynálezu, je rozätěpen proudem oxideční složky proudící s vysokou rychlostí a kterývystupuje 1 prvního mezikruhováho výstupoveho kanálu, a ve skutečnosti tvoří ochranný pláčt okolo oxidmční látky, přičemž zabraňuje předběžnému kontaktu oxidační látky s již vytvořeným syntezním plynen.Vzhledem k tomu, že podle uvedeného...

Způsob výroby 4,6-substituovaných-alfa-D-maltohexa-bis-oktaosidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269962

Dátum: 14.05.1990

Autori: Neumann Ulrich, Empl Bernhard, Rauscher Elli, Gruber Wolfgang, Schaich Eugen, Wahlefeld August

MPK: C07H 3/06

Značky: způsob, výroby, derivátů, 4,6-substituovaných-alfa-d-maltohexa-bis-oktaosidových

Text:

...kyseliny p-oluensulíonové reagovat v polámím rozpouštědle se sloučemnou obecného vzorce lll R 5ve kterém každý ze eymbolů R 4 a R 5 znamená nezávisle na druhém symbolu otom vodíku nebo alkylovou ekuplnu a 1 až 5 alorny uhlíku aJako polamího organlckého rozpoušlědla se e výhodou používá dlmethylíormamldu nebo lormamidu. vhodná jeou však l jlnÁ polćrní organlcká rozpouštědla se arovnalelriou bazlcílou.Uvedenou reakcí ae překvaplvä...

Způsob výroby nového resinátu o-(2,6-dichloranilino)fenyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269954

Dátum: 14.05.1990

Autor: Khanna Satish Chandra

MPK: C07C 101/453, C08F 12/08, C08F 12/36...

Značky: nového, resinátu, kyseliny, výroby, způsob, o-(2,6-dichloranilino)fenyloctové

Text:

...například běžnšmi mísicími, granu 1 ač~ nimi, dražovacími, rozpouätěcími nebo lyofiliaačními postupy. Tak lze získat farmaceutické přípravky pro orální aplikaci tím, že se účinný komplex kombinuje s pevnŕmi nosnŕmi látkami,získaná aměs ae popřípadě sranuluje, E smäs popřipadä granulát, pokud je to žádoucí nebo nutné, se po přidání vhodných pomocných látek zpracuje na tablety nebo dražé.Vhodnŕmi nosnými látkami jsou zejména plnidla, jako...

Způsob výroby enduracidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269952

Dátum: 14.05.1990

Autori: Nogami Ikuo, Shirafuji Hideo, Matsumura Shigeo

MPK: C12P 21/02

Značky: enduracidinu, způsob, výroby

Text:

...získají kmeny rezistentní vůči m-fluor-DL-tyrosinu výše uvedeným postupem. Příkladem takového výhodné využitelného kmene získaného z dříve uvedeného kmene Streptomyces fungicidicus BAB-453 je kmen Streptomyces fungicidicus Emt 2-100(IFO-IAOBB, FERM P-5730, ATCC-31731). Naopak taká kmeny rezistentní vůči m-f 1 uor-DL-tyrosinu mohou mít schopnost vylučovat enduraoidin k získání dvojitých mutantů. Dále mohou být tyto dvojité mutanty vybrány ze...

Způsob výroby extrudovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269915

Dátum: 14.05.1990

Autori: Albrecht Jaroslav, Tarínek Martin

MPK: A21D 8/00

Značky: výrobků, extrudovaných, výroby, způsob

Text:

...javí jako nedcstatečné.Nevýhody uvedených způsobů využití, popřípedä zpracování obchodnä nerenlizovaného chleba jsou odstraněny tím, že se žítný nebo žitnopäeničmý ohléb rozdrtí, ueuäí na vlhkost nižší než 15 f, rozemele na jemnou granulaoi a připraví ee smäs obsahující 75 až 90 takto připravenőho chleba a 10 až 25 látek enižujících stupeň expanze äkrobovýoh a bílkovinnýoh komponent, například obilnýchýotrub, drcsněho kmínu, soli,...