Patenty so značkou «výroby»

Strana 110

Způsob výroby 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-I2-derivátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270552

Dátum: 12.07.1990

Autori: Radüchel Berndt, Skuballa Werner, Vorbrüggen Helmut, Haberey Martin, Stürzebecher Claus-seffen, Town Michael Harold, Schillinger Ekkerhard

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, způsob, 3-oxa-6a-karbaprostaglandin-i2-derivátu

Text:

...má podle tohoto následující strukturní vzoreovynález se tedy týká způsobu výroby 3-oxa-őa-karbsproetaglandin-IZ-derivátů obecného vzorce IR, , R 2, R 3, R 4 značí aton vodíku. nebo nethylovou vsküpinu eR 5 znamená nethylcvcu nebo ethylovou skupinu, a Jejich solí a ryziolosiolcy snáěenlivýni bázoni.K tvorbě solí Jsou vhodná enorganická e. organické báze, známá pro odborníka k tvorbě tyziolosicky snilenlivých solí. Jako příklady...

Spôsob výroby ekologicky nezávadnej prísady do cestných a stavebno-izolačných bitumenových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270540

Dátum: 12.07.1990

Autori: Holčík Ján, Poór Alexander, Podmanický Stanislav, Jaroš Alois, Krajíček Štefan, Kleinová Zuzana, Kačáni Stanislav, Hanák Miroslav, Krištofčák Jozef, Leška Štefan

MPK: C07D 277/80, C10C 3/06

Značky: nezávadnej, bitúmenových, ekologicky, výroby, cestných, materiálov, spôsob, přísady, stavebno-izolačných

Text:

...po rozdelení na vodnú fázu s obsahom cyklohexylamínu a benzotiazolovú fázu vrecia do procesu výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénemidu a smolovitý destilečný zvyšok se odoberá ako prísada do cestných a stavebne-izolačných bituoenových materiálov. Proces deetilácie spodnej fázy primárneho emolovitého pätového produktu je možné viest i v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni se pri tlaku 5 až 20 kPa a teplote 20 ° až 100 °C izoluje vodná...

Spôsob výroby A-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270529

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sojka Jozef, Vida Roman, Kupec Pavel, Polievka Milan, Uhlár Ladislav

MPK: C07D 285/22

Značky: výroby, spôsob, a-izopropyl-2,1,3-benzotiadiazín-4-on-2,2-dioxidu

Text:

...ee odfiltruje, promyje vodoua auäi do konětantnej hmotnosti. Pre aplikáciu ee použive ako 40 hmot. vodný roztoksodnej soli. Týmto poetupon ziekený N-izopropyl-2,1,3-oenzotiediezin-4-on-2,Z-dioxidje dostatečně čietý a nie je ho nutné špeciálnymi poetupni dočieťovat, eko je to potreb ná pri priprava bentazonu bez likvidácie zvyükovej vodyo×ychloridom foeforečným.Ďalšie výhody eú zrejme z prikladov prevedenia.28,2 g kyseliny ohlőreulfňnovej ae...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrózofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270521

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zervan Ivan, Kovačič Henrich, Hauskrecht Peter, Lacko Juraj

MPK: C07C 81/05

Značky: 3-metyl-4-nitrózofenolu, výroby, spôsob

Text:

...postupu podľa vynálezu je, že pri výrobe 3-metyl-4-nitrőzofeno 1 u sa netvorie inkrusty na stenách reskčnoj apsratůre, ktoré zhoräovali prestup teple, čím mohlo nastať miestne prehriatief Po ukončení výroby J-metyl-at-nitrőzotenolu sa museli inkruety odstranit, čo. bolo podstatné a epasobovelo časové a materiálne stráty. Tenzid zabezpečuje lepší styk orgenickej i anorsanickej časti kvapalnej fázy a reakcia môže prebiehať...

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Filadelfy Ivan, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Guba Gustáv, Kavala Miroslav, Piskla Štefan

MPK: C07C 29/132

Značky: spôsob, cyklohexanonu, alkoholovej, spracovania, výroby, frakcie

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Způsob výroby kyseliny 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270491

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hezký Petr, Stanková Magdalena, Hájíček Josef

MPK: C07D 209/08

Značky: výroby, způsob, 7-ethyl-2-karboxyindol-3-yloctové, kyseliny

Text:

...(R - H) v ełhanolu (30 ml) ee uvádí 30 mlnul chlorovodĺk, přičemž emče postupně hnődne a eamovolně se zahňje k veru. Zároveň dochází k vylučovćnĺ emnozmného chloridu amonného. Potom se reekčnĺ směs zahřĺvú 1 h k varu, ochladí se a ztlllrujo. Kryełaly se promyj( etlhąnolem e spojené tluráty se odpeří vo vakuu. Zbytek ee rczděll mezi chloroform (30 ml e vodu (30 ml). organické fáze se promyje vodou (10 ml). vyeuší se chlorldem vápenałým a....

Způsob výroby práškového polyimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270485

Dátum: 13.06.1990

Autori: Preisler Ladislav, Švejdová Emilie

MPK: C08L 79/08, C08G 73/10

Značky: výroby, způsob, polyimidu, práškového

Text:

...při 320 OC na vzduchu netmevne.Oproti predchozímu postupu je nutno homogenizaci výchozích surovín pro pripravu polyimídu přímo z dianhydridu, to je vmíchání směsi dianhydrid-grafit do diamínu, provádět bez prístupu vlhkosti, nebot hygroskopický diamin způsobuje vlhnutí směsi a vznik aglomerátů.Při postupném zvyšování teploty polykondenzace je část oiaminu vynesena unikající reakčni vodou, čímž je molární poměr reaktantů porušen.Vzniklý...

Způsob výroby tvarovek z inertních uhlíkatých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270479

Dátum: 13.06.1990

Autori: Němec Jaroslav Člen Korespondent Čsav, Medek Jiří, Weishauptová Zuzana

MPK: E04C 2/02

Značky: látek, tvarovek, způsob, výroby, inertních, uhlíkatých

Text:

...jako polydiapersni systém autonomnich ćáatic, pri eeparaoi z taveniny Jako víoe nebo máně ulehlý aglomarát častíc vzájemné etmelanýoh tuhou nebo kapalnou íází základní aromatická suroviny. Protože dominantní aložku inertníoh látek tvoří v rozsahu 97 až 99 8 hmot. inartní uhlikatá látky, jsou vlaetnoeti inertníoh látek jako celku v podstatě urceny vlastnoatmi inartníchuhlíkatýoh látek, která Jsou technicky významnou uhlíkatou aurovinou, ve...

Způsob výroby karbazátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270449

Dátum: 13.06.1990

Autori: Benkó Pál, Magyar Károly, Berényi Edit, Rátz Ildikó

MPK: C07C 133/02

Značky: výroby, karbazatů, způsob

Text:

...vzorce I mohou být použity pri chovu dobytka. Tyto látky maji ten cenný účinek, že zvyšuji přírůstky hmotnosti za soućesnáho výraznáho zvýšení využití krmiva u domácích zvířat, zejména praeat, drúbeže e přežvýkavců, zvláště jehňat.Ovlivnění hmotnostních pŕírústků slouceninami obecného vzorce I je doloženo nesledujíoím testem, jehož výsledky jsou shrnuty v tabulce 1. Test byl prováděn na jehňatech,krmení trvalo 40 dní a testované eloučenina...

Způsob výroby karbazátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270448

Dátum: 13.06.1990

Autori: Benkó Pál, Magyar Károly, Rátz Ildikó, Berényi Edit

MPK: C07C 133/02

Značky: způsob, výroby, karbazatů

Text:

...obecného vzorce i může být z reakční směsi lzoíována známým metodami, například krystaiizací za chladu, odpařoním nebo vlitím do vody atd.získanú sloučenína obecného vzonce i může být převedena na jinou eioučeninurobecného vzorce i. Tak může být aioučenina obecného vzorce i. kde A znamena ienyi-Czhaalkenyl. redukována na odpovídající eloučeninu obecného vzorce I. kde A znamená ienyi-Cadsaikyl. Tato reakce může být provedena...

Způsob výroby 7-amino-3-propenylcefalosporanové kyseliny a jejích esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270435

Dátum: 13.06.1990

Autori: Okumura Jun, Naito Takayuki, Abe Yoshi, Hoshi Hideaki, Aburaki Shimpei

MPK: C07D 501/18

Značky: kyseliny, esterů, výroby, jejich, 7-amino-3-propenylcefalosporanové, způsob

Text:

...adiční soli sloučenin obecného vzorce I s kyselinami náležeáí soli s minerálními kyselinami, Jako s kyselinou chlorovodíkovou, .kyselinou sírovou, ,jakož i s kyselinou fosforečnou, soli s orgenickými sulfonovými kyselinami, Jako s kyselinou p-etoluensulronovou a soli s .jinými kyaelinami používanými v chemii cetalosporinů.na aloučenina obecného vzorce I, ve kterém R znamená otom vodikmrovnlł tvořísoli s kovy. Mezi synteticky vhodnú kovová...

Způsob výroby karbazatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270424

Dátum: 13.06.1990

Autori: Magyar Károly, Benkó Pál, Rátz Ildikó, Berényi Edit

MPK: C07C 133/02

Značky: způsob, karbazatů, výroby

Text:

...ekvímolární množství nebo malý přebytek odpovídající kyseliny k roztoku sloučeníny obecného vzorce I v lnertním organickém rozpouštědle.Výohozí látky obecného vzorce II a III jsou známe (Houben~Weyl Methoden der organischen Chemie §, 676-680 a 101-104) a obchodne dostupná.Sloućeniny obecného vzorce I mohou být použity při chovu zvířat. Tyto sloučeniny mají ten cenný účinek, že zvyšují přírůstky hmotnosti, doprovázenývýznamným zvýšením využití...

Způsob výroby lyofilizovaného přípravky obsahujícího anthracyklinový glykosid

Načítavanie...

Číslo patentu: 270421

Dátum: 13.06.1990

Autori: Gatti Gaetano, Gambini Luciano, Oldani Diego, Contalonieri Carlo

MPK: C07H 15/24

Značky: obsahujícího, výroby, anthracyklinový, lyofilizovaného, přípravky, způsob, glykosid

Text:

...chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou nebo fosforečnou, nebo sůl s organickou kyselinou, jako je například kyselina octová, benzoová, maleinová, fumarová, jantarová, vinná, citronová, exalová, glyoxalová, methansulfonová, ethansulfonová nebo benzensulfonová. zejména výhodnou solí je sůl s kyselinou chlorovodíkovou. Roztoky vhodnými pro injekce mohou být zejména fyziologický salinický roztok.V popise výrazy farmaceutický a farmaceutický...

Způsob výroby mukopolysacharidů se zvýšenou antitrombotickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270420

Dátum: 13.06.1990

Autori: Choay Jean, Lormeau Jean-claude

MPK: C08B 37/10

Značky: antitrombotickou, mukopolysacharidů, aktivitou, zvýšenou, výroby, způsob

Text:

...jež se znovu získávají po srážení, lze obecně charakterizovat tak, že jsou tvořeny v podstatě řetězci (1) a průměrnou molekulovou hmotnosti 4000 až 5000 daltonů, zejména 4500, (2) jež mají titr W přibližně 180 až 200 Ju/mg a poměr titru W/USP nižší než 10,zejména přibližně 6 až 3, především pak řádu 4.Tyto směsi jsou kromě toho tvořené většinou řetězci ukončenými skupinami se strukturou 2,5-anhydromanno, pocházejí-li výchozí směsi z...

Akaricidní insekticidní a fungicidní prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270419

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pásztor Károly, Tarpai Gyula, Fodor Károly, Lörik Ernö, Dombay Zcolt, Grega Erzsébet, Nagy József, Tóth István, Magyar Magdolna, Sántha Pál, Urszin Eszter, Balogh Károly

MPK: A01N 57/32

Značky: prostředek, látky, akaricidní, způsob, účinné, fungicidní, insekticidní, výroby

Text:

...zbyteko 2 až 6 atomech uhliku. cykloakyl o 3 až 6 otomech uhliku, Fenyl, benzyl, alkoxyalkyl o 1 až 3 atomech uhliku v alkylové 1 alkoxylové skupině nebo skupinu obecného vzorceQ znamená celé číslo 0 až 3, nohou aubstltuenty R 4 a R 5 tvořit spolu s atomem duaiku, na nějž jsou vázány,hexanethyleniminoskupinu, vyznočující se tím, že uvede do reakce N-subotituovený N, N-disubstituovaný glycinauid obecného vzorce IIjednotlivé subetituenty...

Způsob výroby punčochových kalhot a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270417

Dátum: 13.06.1990

Autori: Manini Benito, Gariboldi Franco, Conti Paolo, Conti Gianni

MPK: D04B 9/46

Značky: zařízení, provádění, výroby, punčochových, způsob, kalhot

Text:

...vynezuje stahovací rovinu, vyšší než je atahovací rovina vymezovaná na ostatních zatahovacích platínách.Zatahovací pletiny obou jehelních lůžek mohou být pevné a jsou opatřeny profílovaným úsekea vynezujícía atahovací rovinu s konvexnín zadním profílen. Alespoň některé ze stahovacich platin jsou e výhodou opatřeny u obloukovitého zodního profilu, podporujícího klíčky očka, hàćkovýli útvary ve tvaru zobců nebo háčků, přeeahujících profllovaný...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270413

Dátum: 13.06.1990

Autori: Haddock Ernest, Clark Michael, Gilmore Ian

MPK: A01N 37/40

Značky: herbicidní, látky, prostředek, způsob, účinné, výroby

Text:

...uhlíku v Alkylové části dialkylaminokarbonylovou skupinu s 1 až ĺł atomy uhlíka v každé alkylové öâstimvláště dimethylaminoknrbonylovou skupinu nebo elkylsulfonylovou skupinu s 1 až 14 atomy uhlíku, zvláště methylsulfonylovou skupinu aB představuje atomdcysliku nebo skupinu vzorce -CH 2- nebe -N(R,7)-, ve kterém R 7 představuje otom vodiku, alkylovou skupinu až se l atomy uhlíku, zvláště methylovou skupinu, která je popripade substituována...

Způsob výroby nových 4´-halogenanthracyklinglykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270411

Dátum: 13.06.1990

Autori: Arcamone Federico, Suarato Antonio, Guiliani Fernando, Penco Sergio

MPK: A61K 31/70, C07H 15/24

Značky: nových, výroby, způsob, 4´-halogenanthracyklinglykosidů

Text:

...s kyselinami jsou použitelná jako protinádorové prostředky. Tyto nová sloučeniny obecného vzorce A se používaji stejným způsobem jako kmenové sloučeniny (tj. daunorubicin a doxoruoicín) k léčení různých experimentálních nádorů myší, jako je například Ll 2 lU,P 388, P 388/04 apod. Předchozími testy bylo zjištěno, že tyto nové sloučeniny jsou v mnoha případech účinnější než kmenové sloučeniny. Ddpovídajícím způsobem se tudíž predložený...

Způsob výroby biologicky aktivní látky s imunostimulačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270410

Dátum: 13.06.1990

Autori: Page Yves-marie, Vanderhoven Christine

MPK: A61K 35/74, A61K 35/66, A61K 39/02...

Značky: aktivní, látky, účinkem, imunostimulačním, výroby, způsob, biologicky

Text:

...je těžko prokazatelný, pouzdro e koncovou destíčku, která nejsou vidět. Na agaru mají dvorce lyze průměr 1 až 1,5 mm, okrouhlou íormu, pravidelne okraje, zakalený stred a klony ľ sbíhłavá. iKultivační půda obsahuje na lítr hovězí extrakt 2,5 g, pepton 4,1 g, chlorid sodný 7,0 g, zbytek redestílovaná voda.Půda se naočkuje inokulem bakterií, které jsou ve íázi exponenciálního růstu. Počáteční hustota kultury je 1.105 bakterií na ml. Inkubace...

Způsob výroby trichlormethylkarbinolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270407

Dátum: 13.06.1990

Autori: Székely István, Soós Rudolf, Nemes Jószef, Schler István, Szelestei Miklós, Vidra László

MPK: C07C 33/40

Značky: trichlormethylkarbinolů, výroby, způsob

Text:

...v prakticky kventitetivnim výtěžku odpovidejici l,l.l-tr 1 chlor-4-methylpenten-Zfol obecneho vzorce I. vhodným ketslyzůtorem pro evrchu uvedený typ reakce tedy neni katelyzdtor typu Lewieovy kyseliny jako přijemco elsktronů. nýbrž zoeedite, neutrdlni neho kyeeld slouäeniny trojveznáho železa nebo komplexy dvojvoznáho železa nebo odpovidojici soliJe třeba zdoraznit. že ee z chlorelu o hexahydratu-chloridu železitoho v průběhu reakce vytváří...

Způsob výroby oceli z pevných kovových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270404

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bogdany Von Ludwig, Brotzmann Karl

MPK: C21C 5/34

Značky: výroby, složek, kovových, způsob, oceli, pevných

Text:

...podstate je podle vynálezu v tom. že z celkového odpíchnutého množetví ocelí ae odgýleně uchová 10 až 30 hmot. taveníny. která ee jako takutá ocalové lázeň přídá k příétí veézce pevných kovových eložek po jejích předehřétí.výhoda způaobu podle vynélezu je v ton. že umožňuje epolehlívou výrobu ocelí z pevných železných složek, jako šrot nebo podobné. bez přídéní tekutého eurového železa pří příznivé apotřebě tepla e pomerne rychlén rytmu...

Způsob výroby octanu benzylnatého benzylací octanů alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 270369

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matouš Vladimír, Havlíčková Libuše

MPK: C07C 69/157

Značky: octanu, alkalických, benzylací, benzylnatého, způsob, výroby

Text:

...varu reakění aoěai klaeá dooažitalnd hodnota teploty v roaköní ooőai podle atupnů zroagování ootanu alkaliokáho do uatalanó hodnoty ktoré Ja o 8 až lo °c nižäi naž taplota vrouoí raokční aoäai na počátku raakoa a banzylohlorideo. Raaküní doba činí 4 až 8 hodin.Izolaoi produktu lzo a výhodou uakutečnít vakuovýo oddaetilovdnío rozpouitldla. ktorým Ja kyaelina ootovdí která přejda do přodlohy i a prípadný nazraagovanýa banzylchloridao a muža...

Způsob výroby bis-substituovaných allylkarbonátů polyglykolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270366

Dátum: 13.06.1990

Autori: Toman Jaromír, Žaludová Iva

MPK: C07C 69/96

Značky: allylkarbonátů, způsob, bis-substituovaných, polyglykolů, výroby

Text:

...üaet z celkové núaady bieohlerourayenčanu glykolu a jeho zbytek Je vnaäen postupně epolu e alkelickým hydroxidea tak, aby biachlcronrovenčan glykolu byl neuatále v přebytku.-Teprve po dodavkoviní jeho oelĺ níeedy je davkován eaootný alkelický hydroxid vo anožatví zbyleo pro dokončení.raakca.výhody poetupu podle vyntlezu jeou núeledujíoíz Aktuální koncentrace biechloronravenčanu glykolu v reakční eałei je nízka a ia je oaezene aožnoat jeho...

Způsob výroby racemické 2-(4-isobutylfenyl)-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270360

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubáň Josef, Hájek Jiří, Kubelka Vladislav, Svoboda Jiří, Hampl František, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 53/134

Značky: racemické, výroby, kyseliny, způsob, 2-(4-isobutylfenyl)-propionové

Text:

...přidání roztoku hydroxidu se z rsakční směsi začne uvolňovat amoniak, který se jiná ve vodě a využije při neutrelizeci kyselých ví 3 Vžhikajícich po uvolnění kyseliny vzorce I ze eodná soli. Po dalších 5 až 10 hodinách zahřívání je hydrolýza ukončena /prakticky se zastaví vývoj amoniaku/ a z reakční směsi se oddostiluje přavážná část alkoholu. Potom se k reakční směsi přidá pozvolna 0,7 až l hmotnostní díl aromatickáho uhlovodíku...

Hydrofilní transparentní síťovaný kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270345

Dátum: 13.06.1990

Autori: Součková Dana, Vacík Jiří, Obereigner Blahoslav

MPK: C08F 20/60, C08F 20/58

Značky: hydrofilní, výroby, kopolymer, způsob, transparentní, síťovaný

Text:

...Je vhodný pro odlćvéni napr. odatřadivé liti kontektnich čoček. Použité rozpouétédlo, ktoré by v prvnim připodě brénilo mechanickému oprecováni zde naopak přiznivő ovlivňuje tlaky projevujici ee při zbotnéni Již hotovéhc výrobku.Je také možné a v připadl výroby vicebotnavých eouetružených kontaktnich čočak výhodne. rozpcultédle, popř. vodou rozpuatné nizkomolekuldrni podily. obeažené v eiřcvanén kopolymeru připrevonén v přitcmnoeti výše...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270333

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kyslíková Eva, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Volfová Olga

MPK: C12N 1/32

Značky: metanolu, kvasničných, výroby, způsob, produktů

Text:

...5 litrů a plněním 2,5 litru byla provedena Jednorázová kultivaca kvasinky Candida boidinii 2 na minerálním médiu s xylőzou. složení minerálního média bylo 1 litr vodovodní vody,3 g 101401 7 g KH 2 P 04 O,5 g MgS 04.7 H 200,l g NaCl 1.00 mg kvasničného extraktu a 10 /u biotinu. Xylóza byla pouzite v množství 3 g v l litru média. pH média během kultivaoa bylo udržovâno automaticky na konstantnívýši pH 3,0 dávkováním 3 1 hmot. KOH nebo NaOH a...

Způsob výroby kvasničných produktů z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270332

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Volfová Olga, Kmentová Miroslava

MPK: C12N 1/32

Značky: metanolu, způsob, kvasničných, produktů, výroby

Text:

...dala katalůzy, redukovaný nikotinadenindinukleotid (RADE) a redukovaný glutathion (GSR).V zásad Je mozno při kultivacích postupovat dvoJím způsobem. Melaacvé výpalky lze přidat k minarělnímu médiu bud Jednorázově na počátku Iermentaoe, nebo postupně v průběhu kultivaca v koncentraci 0,l až 0,3 hmot.V laboratorním mechanicky míchaném rermentoru e celkovým obJemem 5 la plnením 2,5 1 byla provedena neeterilní Jednorázová kultivace...

Způsob výroby tripolyfosfátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 270316

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lucký Josef

MPK: C01B 25/41

Značky: způsob, sodného, výroby, tripolyfosfátu

Text:

...o dinotrlumíoníúlu o molárním pomönm P i No c- 1.666 je jejich suĺení v rozprołovocí suůárnł o následná kolcinaco zo vzniku kipoiyíosíátu sodnćho. Při tomto spôsobu výroby so zĺskćvú trlpoiyíosiút sodný vo formě zm - tuhých kuiičok. iyto kuiičky jsou isnkostůnne o vykozují malou odolnost proti poškození při monipuloci. snížení sypnć váhy je možno dosáhnout přídovkem látek. která se při zvýłonó topiotě rozkiádąjĺ zo vývoje plynů. ktore...

Způsob výroby derivátů 2alfa, 3alfa-dihydroxy-5alfa steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270300

Dátum: 13.06.1990

Autor: Černý Václav

MPK: C07J 9/00, C07J 1/00

Značky: 3alfa-dihydroxy-5alfa, steroidů, výroby, derivátů, způsob, 2alfa

Text:

...o opačne konfiguraci. V tomto případě vznikne tedy üteeter, ktorý ee v dalšim stupni zmýdelni na žádaný diol VI.Protože ee jedná o obecnou metodu připrevy různých látek včetně eubetituentů jako. derivátů 2 c(, 3 Kxdihydroxy-50(-eteroidů lze tuto metodu použit i pro jiné výchozi sloučeniny tohoto typu, eubetituované 1 v jiných polohách jak v základnim ekeletu, tak v poetrannim řetězci R (R je např. -COOCH 3, nebo -CH(0 C 0 CH 3)CH...

Způsob výroby monokrystalů arzenidu galitého dotovaného křemíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270289

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tomek Karel, Medlík Vladimír

MPK: C30B 29/42

Značky: dotovaného, arzenidu, způsob, monokrystalů, výroby, galitého, křemíkem

Text:

...že použitým dvoucyklovým technologickým postupem lze poměrně jednoduše a epolehlivě omezít vznik strusek snižujících výtěžnost monokrystalů. Pro vyřešení daného problému bylo účelne využíto známého technologického postupu, přičemž pro dosežení vyěšího účinku, to je zvýšenévýtěžnosti monokrystalického růstu z dosavadních cca 50 na dosahovaných 70 bylo úspěšně využito změny sledu určitých kroků technologického postupu. Oproti známému stavu...

Způsob výroby funkčních součástí strojů pro zemní práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 270273

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žďárský Karel, Havrda Miroslav, Zvěřina Karel, Bartuška Miloslav

MPK: C23C 4/00

Značky: strojů, práce, způsob, výroby, zemní, součástí, funkčních

Text:

...1,5 až 2,0 hmot. bőru s 2 až 3 hmot. křemíku.základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá v dosažení dobre adheza k podložnímu kovovćmu materiálu, dobré odolnosti vůči otěru a dobrá odolnosti vůči namáháni mechanickými rázy. Vlivem ohřevu celého materiálového systému dochází k dokonalámu propojení obou vrstev, která je podmínčno podobnosti v chemickem složení spodní vrstvy vytvářenć žárovým stříkáním a pojiva v kompozitní vrchní vrstvě,...

Způsob výroby ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270272

Dátum: 13.06.1990

Autori: Aufart Jaroslav, Krajzl Jaroslav, Vystavěl Vladislav

MPK: C07C 67/00

Značky: výroby, způsob, kyseliny, ethylesteru, 3-ethoxy-3-iminopropionové

Text:

...je, vzhledem k nasycení roztoků chlorovodíkam, příp. i kysličníkem siřičitým, spojene s intenzívním zemořením precoviätě uvedenými plyny, které je nutno obtížně likvidovat.Jednodušší, ućně pracný a z hlediska ekologie výhodnějäí postup, ktorý současně poskytuje i vyšší výtěžky produktu v závislosti na době kryatalizaca hydrochlorldu ethylesteru kyseliny 3-ethoxy-3-iminopropionové, spočívá v tom, že hydrochlorid ethylesteru kyseliny...

Textilie nestejnoměrně vybarvená a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270248

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ricci Francesco

MPK: D06P 5/00, D06P 5/13, D06P 7/00...

Značky: způsob, nestejnoměrně, vybarvená, textilie, její, výroby

Text:

...lze použít barviva běžně používaná pro potiskování a barvení. Příklady vhodných barviv jsou barviva reaktívní, sirná, kypová, kyselá, bšzioká, kationtová, přímá, mořidlová, pígmenty atd. Tato barviva jsou rozpouštěna nebo dispergována, s výhodou ve vodě, popřípadě spolu s dalšími chemíckými pomocnýmí látkami, jako jsou dispergační čínidla, emulgátory, avivážní prostředky atd. Popřípadě mohou být barviva rozpuštěna V bázíckých nebo...

Způsob výroby nových solí cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270247

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chan Ka-kong, Then Rudolf, Keith Dennis, Albrecht Harry, Weigele Manfred

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545, C07D 501/26...

Značky: solí, cefalosporinu, výroby, nových, způsob

Text:

...halogenem (například chlorem Iluoram, btomem), trltluormethylovou skupinu, aminoskuzínou. kyanoskupínpu atd.Výraz alkanylová skupina-se 2 až 6 atomy uhlíku označuje přímo nebo rozvätvená uhlovodíkové skupiny s olerinlckou dvojnou yazbou a sa 2 až 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, vo kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například allylovou skupinu, vinylovou skupinu atd.Výraz aralkyl značuja uhlovodíkovou skupinu s...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270246

Dátum: 13.06.1990

Autori: Chan Ka-kong, Then Rudolf, Albrecht Harry, Weigele Manfred, Keith Dennis

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/545...

Značky: acylderivátů, výroby, způsob, nových

Text:

...uhlíku.Jako příklady těchto skupin lze uvěat aoetylovou skupinu, formylovou skupinu, propionylovou skupinu, n-butyrylovou skupinu apod.Výraz eubatituovaný renyl označuje mono- nebo disubetituovanou tenylovou skupinu, přičemž jako aubatituenty přicházejí v úvahu atom halogenu (například chloru,bromu, fluoru), alkylová skupina a 1 až 8 atomy uhlíka, aminoskupina, nitroskupina ne bo trifluormethylová skupina.výraz subetituovaný alkyl znamená...

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270245

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Chan Ka-kong, Weigele Manfred, Then Rudolf, Albrecht Harry

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: způsob, výroby, acylderivátů, nových

Text:

...tríflunrmethylovou skupinou, aminoskupinou, kyanoskupinou atd.Výraz alkenylová skupina se 2 ąž É atomy uhlíku označuje pŕímé nebo rozvětvené uhlovodíkové skupiny s olafinickou dvojnou vazbou a ae 2 52 6 atomy uhlíku, tj. zbytek sloučanin vzorce CnH 2 n, va kterém n znamená číslo 2 až 6, jako například ůľky 10 V°U-5 kUnu, vinylovou skupinu atd.Výraz ara 1 kyl označuje uhlovooíkovou skupinu s aromatickou a alitatickou strukturou, tj....

Způsob výroby nových acylderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270244

Dátum: 13.06.1990

Autori: Keith Dennis, Albrecht Harry, Weigele Manfred, Then Rudolf, Chan Ka-kong

MPK: C07D 501/26, C07D 501/34, A61K 31/545...

Značky: acylderivátů, způsob, nových, výroby

Text:

...chlonm. mnohom. hmmm). tdnúormousylovou akuplnou. amlnoohlplnou. kyanoakuplnou aid. zVýraz alkonylová nkuplna n, 2 až 6 domy mnm označuje přímć mbovrozvůtvonó uhlovodíkovć skupiny a oloílnlckou dvojnou vazbou a ao 2 až 6 atomy uhlíka. tj. zbytok aloučonín vzorov CHI-iz. vo khrőm n znamená čĺaĺo 2 a 6. jako například allylovou skupinu. vlnylavou skupinu atd.Výraz aralkyl označuje. uhlovbdncwou akuphuuo aromałlckou a aluatlckou ah-ukturou. u....

Způsob výroby dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270242

Dátum: 13.06.1990

Autori: Cross Peter, Alker David

MPK: C07D 211/90

Značky: výroby, dihydropyridinů, způsob

Text:

...-CUDH, reak cí s amoníakem.Alternativně je možno ty sloućeniny obecného vzorce I, ve kterém Z znamená skupinu-CDNHZ, připravit reakcí sloučeniny obecného vzorce IIIR. R 1 a R 2 mají shore uvedený význam aQ představuje snadno odštěpitelnou skupinu, s amcniakem. Symbol D může znamenat napríklad atom chloru nebo methoxyskupinu.Príprava výchozíoh látek obecných vzorců II a III je popsána v evropské ptihlúšce vynálezu č. 85303304 (zverejnená pod...

Způsob výroby extraktu ze Serenoa repens

Načítavanie...

Číslo patentu: 270241

Dátum: 13.06.1990

Autori: Verotta Luisella, Jommi Giancarlo, Magistretti Maria

MPK: A61K 35/78

Značky: extraktu, serenoa, repens, způsob, výroby

Text:

...zvířat.V případě obou zkoušenýçh produktů došlo ke stallstlcky význomnému poklesu hmolnostl svrchu uvedených orgánů. jak je uvedena v následující tobuloe 1. Je překvopující. že Alkoholové frakce, ktoré bylo podáns v osmlnásobnö nlžäí dávce než úplný extrakt vyvolalo větší prooentućlní pokles hmotnosti uvedenýchorsćnů.V tabulce je uveden antlandrogenní účlnek úplného llpoťllníłzo extraktu (EL) S. ľůpiľls vo srmmání s účinkom alkoholovó...

Způsob výroby nových derivátů triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270233

Dátum: 13.06.1990

Autori: Attwood Michael, Lawton Geoffrey, Crackett Peter

MPK: C07D 487/04, C07D 513/04, C07D 471/04...

Značky: triazinu, nových, způsob, derivátů, výroby

Text:

...lze uvést fenoxyskupinu, 4-chlorfenoxyskupinu, 4-tolyloxyskupinu atd. Jako příklady arylalkylových skupin.s 1 až 6 atomy uhlíku v alkylo vé části lze uvést benzylovou skupinu, 4-chlorbenzylovou skupinu, 4-tolylovou skupinu, 4--methoxybenzylovou skupinu, fenethylovou skupinu atd. Jako příklady arylalkoxyskupin s T až 6 atomy uhlíku a alkoxylové částijlze uvést behzyloxyskupinu, 4-oh 1 orbenzy 1 oxyskupí nu, 4-tolyloxyskupinu,...