Patenty so značkou «výroby»

Strana 109

Způsob výroby cyklohexanonoximu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270788

Dátum: 12.07.1990

Autori: Mařík Jiří, Čásenský Bohuslav, Jakl Ladislav, Frank Jiří, Kulla Štefan

MPK: C07C 131/04

Značky: cyklohexanonoximu, způsob, výroby

Text:

...roztokom stabilizovaného hydroxylaminu nevázaného na minerální kyseliny, pri protiproudém vedení reagujícíeh fází a reakčních teplotách 80 až 95 °C, přičemž ee V horní části kolony konstruované jako rafinační zona vypírají z oximu proudem horké deminerolizované vody zbytky volného hydroxylaminu a kondenzeční produkty vedlejších reekcí. čistý oxim, zbavený všech vodou rozpustných nečistot a obsahující rovnovážná množství vody, se pred dalším...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270773

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hájek Milan, Šilhavý Přemysl, Votava Vladimír, Janoušek Zbyněk, Veselý Ivan, Dolanský Vladimír

MPK: C07C 55/32

Značky: výroby, 2,4,4-trichlor-5,5,5-trifluorpentanové, způsob, kyseliny

Text:

...pro průmyslové provedení transesterifikační reakce je použití katalyzátoru ve iormě kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit z reakční směsi Iiltrací a opětovně použit.Katalyzovanou transesterifikačni reakci je výhodné provádět v prítomnosti vody, resp. zředěné kyseliny octové nebo zreděné kyseliny mravenčí, nebot prítomnost vody urychluje reakci v důsledku usnadněného odstraňovaní vznikajícího alkylacetátu či alkylmravenčanu ve formě...

Inaktivovaná vakcína proti moru králíků a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270770

Dátum: 12.07.1990

Autori: Dedek Ladislav, Valíček Lubomír, Šmíd Bedřich, Jordán Vladimír, Jurák Evžen, Štěpánek Jan, Rodák Ladislav

MPK: A61K 39/125

Značky: jejich, způsob, výroby, proti, vakcína, králiků, inaktivovaná

Text:

...dávka vakcíny v množství 1 cm 3 navozuje doetačující protilátkovou odpověd a zaručuje zcela chráněnost zvířat před infekcí. Podkožní způsob aplikace vakcíny a hydroxidem hlinitým vylučuje možné změny ve svelovině. což je významné z hlediska konzumeco masa.Přednootí navrhované vakcíny je dobrá protilátková odpověd po Jednorázové aplikaoi 1 cm vakcíny (tabulka 1), která zaručuje dostatečnou ohráněnoat krélíků proti infekoi (tabulka 2). Při...

Homopolymery a kopolymery N-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270707

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C08F 20/60

Značky: n-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů, homopolyméry, výroby, jejich, kopolymery, způsob

Text:

...g (10 G konverze) statlstíckého kopołymeru. ktorý se pňnrćží ethanolom z chloroíormového roztoku. Podle stanovaného obsahu duaíku (3.17 ) je v kopolymcru vestavěno 23.12 96 hmot. (13.29 se mousmtch) N-(S-dímethylamlnoťenyl)methakrylamldu. Límnn vlskozítní číslo kopoíymeru v dímethylformamldu při 2 o °C odpovídá 18.0 cmag-í.Stcjnýrn způsobem jako v příkladu 1 se polymeruje násada obsahující o.5 g N-(B-dlnauxylamlnoísnyÚmothakrylamldu. 0.5 g...

Způsob výroby cyklohexanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270696

Dátum: 12.07.1990

Autori: Pokorný Petr, Šuber Josef, Švajgl Oldřich

MPK: C07C 13/18

Značky: způsob, cyklohexanu, výroby

Text:

...podmínky převodu nniyicykioponianu na cyklohoxan. kdo izn nnĺžonim taploty zo 150 na 130 OC zvýšil stupeň přvmöny v důsledku posunu larmodynamická rovnováhy. Nižší inploty ta kó zaručujĺ. že nedojdo k vőtiií hydrodacykiizaci Cô-cykianů, případnč k jejich hydrokrakovÁnĺ. By io oxperimoniáinč dokázćno. že roakční rychioai inomorizaco Jo doniainčná i při nižší lopioiě. Také nkuiikace má Velký význam. nebot současně a výrobou cyklohoxanováho...

Způsob výroby obuvnických kopyt a forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270690

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zlín, Procházka Leo, Mrázek Karel

MPK: A43D 3/02

Značky: kopyt, obuvníckych, způsob, způsobu, provádění, výroby, forma

Text:

...v tam. .že vyivaruvánl a vylisovćn přveonýchdělicích plech je velmi jednoduché a nevyžaduje nákladná zařízení. Přesná dělicí plocha umožňuje lelmé upnutí části kopyta do vhtena írézovocího stroje, kde tak lze strojné opracovat celý povrch části kopyta. spoločným lrézováním polotovarů obou částí a dodatočným opracovćním upína cích stvolů se značně urychlí opracování.Vyšší účinek lormy k provádění způsobu spočívć v tom. že při hral-ovaní přesně...

Způsob výroby prostředku pro stanovení proteolytické aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 270671

Dátum: 12.07.1990

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/573

Značky: výroby, prostředků, stanovení, aktivity, způsob, proteolytické

Text:

...vodou, usušen pri mírně zvýšené teplote a rozetřen v třscí misce na jemné částioe.Analogicky jako v příkladu 1 byl připraven nerozpustný barevný gel. Po rozdrobaní a promytí vodou byly ćástice gelu homogenizovány v Elvehjem-Potterově homogenizátoru. Vytvorené jemne častice byly suspendovány v pufru a použity pro stanovení proteolytické aktivity.Analogicky jako v příkladu l byly připraveny substráty obsahující jako pigment nigrosin...

Způsob výroby tvarově složitých forem pro galvanoplastické postupy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270610

Dátum: 12.07.1990

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: složitých, postupy, galvanoplastické, způsob, forem, tvarově, výroby

Text:

...vložka.Výhodou způsobu podle vyná 1 ezu.je zejména odstranění náročného mechanického postupu výroby forem na obráběcích strojích. současně se podstatné zvyšuje kvalita výsledné skořepiny, která splňuje i u náročných tvarových řešení stanovené požadavky na hladkost povrchu a jeho rozměrové parametry. Dosažená tvarová přesnost formy se základním předmětem - modelem je podstatným znakem formy, vhodné pro výrobu vysoce náročných strojních...

Způsob výroby chinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270600

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hirose Tohru, Matsumoto Jun-ichi, Minamida Akira, Nakano Junji

MPK: C07D 215/56

Značky: derivátů, výroby, chinolinových, způsob

Text:

...vzorce 13kde 231 znamená apeoifickou pyrrolidinylovou nebo apiro-eminovou skupinu, nebo jinou heterocyklickou akupinu, x znamená on, cc 1, c n atd r znamená n, r. 01. Br,R 31 znamená H. c 15 a 1 ky 1 nebo kation e R 32 znamená 014 a 1 ky 1, vinyl. halogenalkyl,C 24 hydroxya 1 ky 1, nebo 035 oykloalkyl, nebo Jejich armaoeuticky přijatelně ediční sole 5 kyselinami nebo bázemi.Evropská zveřejnčná patentov( přihláäke č. 276700 a jí...

Způsob výroby 1-terc.alkylsubstituovaných naftyridin- a chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270598

Dátum: 12.07.1990

Autori: Remuzon Philippe, Di Cesare Pierre, Bouzard Daniel, Weber Abraham, Essiz Munir, Jacquet Jean-pierre

MPK: C07D 471/04, C07D 401/04

Značky: naftyridin, způsob, kyselin, výroby, chinolinkarboxylových, 1-terc.alkylsubstituovaných

Text:

...n fenylové skupiny, dále nminoekupinu, hydroxylovou skupinu, tom fluoru, ton chloru nebo fenylovou skupinu oa jejich farmaceutický upotřebitelnýoh ndičních eoli a kyselinou. n solí e bázeni,epočívející v renkci eloučenin obecného vzorce IIR 1, X e Y nej short uvedený výnos, M představuje non vodnou, elkylovostrekupinu a 1 až 4 etomy uhlím, iont nlkolickćho kovu nebo kovu elkllickó zeminy, nebo nnoniový 1 on 1. ex...

Způsob výroby 1-terc.alkylsubstituovaných naftyridin- a chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270597

Dátum: 12.07.1990

Autori: Weber Abraham, Bouzard Daniel, Essiz Munir, Di Cesare Pierre, Remuzon Philippe, Jacquet Jean-pierre

MPK: C07D 471/04, C07D 401/04

Značky: výroby, naftyridin, kyselin, způsob, chinolinkarboxylových, 1-terc.alkylsubstituovaných

Text:

...Mezi novější zde popisovaná činidla náležejí látky označované jako norfloxacin (1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)~A-oxochinolin-3-karboxylová kyselina) a cíprofloxacin (1-cyklopropy 1-6-fluor-1,4-dihydro-7-(1-piperazinyl)-à-oxochinolin-3-karboxylová kyselina).V americkem patentovém spisu C. 3 590 036 jsou popsány četná 1-substituované deriváty 1,A-dihydrn-4-oxo-1,8-naftyrídin-3-karboxylová kyseliny vzorcevčetně samotné...

Způsob výroby 4-demethoxyanthracyklinonových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270596

Dátum: 12.07.1990

Autori: Suarato Antonino, Carusa Michele, Angelucci Francesco, Arcamone Federico

MPK: C07H 15/252

Značky: způsob, 4-demethoxyanthracyklinonových, výroby, derivátů

Text:

...Iosforné.kde A znamená atom vodíku nebo hydroxylovou skupinu.Sloučenínu obecného vzorce XVa, v němž R 4 znamená atom vodíku, je možno snadno převést na sloučeninu obecného vzorce XVb, v němž R 4 znamená hydroxylovou skupinu standardními postupy. S výhodou se postupuje tak, že se uvede do reakce 4-demethoxy-4-amino-7-dmxydaunomycinon vzorce XVa nebo 4-demethoxy-4-aminodaunomycinon vzorce ŘVD, rozpuštěný ve.37 vodnémlroztnku kyseliny...

Způsob výroby 1,4-dihydropyridinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270592

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fray Michael, Richardson Kenneth, Steele John, Cooper Kelvin

MPK: C07D 211/90, C07D 401/10, C07D 413/10...

Značky: 1,4-dihydropyridinu, způsob, výroby

Text:

...atom vodíku, alkylovou skupinu 5 1 ažŕâ atomy uhlíku, pyridylovou skupinu, jako skupinu pyrid-2-ylovou, thiazolyluvou skupinu, jako skupiňu thiazo 1-2-y 1 ovou, 1-(teny 1)ethy 1 nvou skupinu, 4- nebo 6-methylpyrid-2-ylovuu skupinu, 4- nebo 5-methylthiazoi-Zlyluvou skupinu, 5-methyloxadiazo 1 ~ 3-ylovou skupinu, 5-methy 11 soxazol-3-ylnvou skupinu, benzothiazol-Z~y 1 ovuu skupinu S-etho×ybenzuthiazo 1-2-ylovou skupinu nebo...

Způsob výroby 4-demethoxy-5-aminoanthracyklinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270585

Dátum: 12.07.1990

Autori: Carusa Michele, Angelucci Francesco, Suarato Antonino, Arcamone Federico

MPK: C07H 15/252

Značky: 4-demethoxy-5-aminoanthracyklinových, derivátů, výroby, způsob

Text:

...skupiny je možno odstranit mírnou hydrolýzou v slkslickém prostredí.S výhodou se antrscyklinový glykosid obecného vzorce I, v němž R 1 znamená atom vodíku isoluje vs stupni (11) ve formě svého hydrochlorídu. Následným zpraoovâním výsledných A-demethoxy-4-aminodaunorublcinových dsrlvàtů způsobem podle US pstentového spisuě. 4 067 969 sa vs stupni (lil) získaj odpovídající 4-demethoxy-smnnodoxorubIcinová deriváty. Hydrolýzu je...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Rózsa László, Hegedüs Mária, Fekete Márton, Petöcz Lujza, Gacsályi István, Szirt Enikö Kiszelly

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: nových, aminoalkanoyl-dibenzo, 1,3,6, dioxazocinu, způsob, d,g, výroby

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...

Způsob výroby chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 270577

Dátum: 12.07.1990

Autor: Preiss Michael

MPK: C07D 401/04

Značky: způsob, výroby, chinolinkarboxylových, kyselin

Text:

...180 °Ľ e zoela zvláätě výhodne od 120 do 160 °C.Pri postupu podle vynálezu ee Jako eminů výhodne používá pyrrolidinu, piperezinu,N-methylpiperezínu, N-ethylpiperezinu, N-(2 ~hydto×yetny 1)~p 1 perazinu, N-formylpiperazinu,2-methylpíperazínu, 1,2-dimethylpiperezínu, cie- e trans-2,5 ~d 1 methy 1 piperaz 1 nu, cie- e trans-2,6-dimethylpípetezínu, 2-ethylpíperazinu, 2-propylpiperazinu, 2-isopropy 1 piperaz 1 nu, 2-leobutylpiperazinu,...

Způsob výroby substituovaných 1-fenoxy-3-amino-2-propanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270576

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kobinger Walter, Lillie Christian, Esser Franz, Köppe Herbert

MPK: C07C 103/76

Značky: výroby, substituovaných, 1-fenoxy-3-amino-2-propanolů, způsob

Text:

...a 12.ó-dime thyl-ą ( hmąolyloxyacetylamlno ) tenoxy .a-hydroxy-a-diemylaminopropan. ~Jednotkavć davka látek podle vynález ee pohybuje při oralním podání od 1 do 3 oo m 3. s výhodou od lo do 150 ma. při parenierěiním podaní pak od 1 do zo m 3.Účlnnó látky podle vynaiezu je možno zpracovavat na obvykle lekwő lou-my, jako jeou tabloty. dražő. roztoky, emulza. práčky. kapele nebo depotní íormy. k jejichž výrobě je možno...

Způsob výroby pórovitých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270570

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kozlowski Andrzej, Konopczyński Andrzej, Biń Andrzej, Raabe Jerzy, Szafran Mikolaj

MPK: C04B 38/06

Značky: desek, výroby, způsob, pórovitých

Text:

...prachu tabulového skla z odprašovacích zařízení.po dobu 15 minut. Nato se k této směsi přidá vodní roztok dextrinu v množství 7 kg a smísí se v dvou» hřídelové míchačce po dobu 15 minut, až vznikne stejnorodá směs. Formují se brikety o rozměrech 250 x 120 x 50 mm, které se po vysušení vypaluaí v peci při teplote 1050 °C po dobu 3 hodin. Obdrží se spékany polotovar křemenného písku a skle. Slinek se rozbiae nepřed v čelisřovém drtiči a...

Způsob výroby dutých kontejnerů z několikavrstvové plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270569

Dátum: 12.07.1990

Autori: Le Doug George, Geesink Johannes

MPK: B29L 22/00, B29C 49/22

Značky: několikavrstvové, plastické, výroby, hmoty, způsob, kontejneru, dutých

Text:

...vřetenu 7, ktorý zasahuje do trnui se může rovněž dodávst tlakové tekuté prostředí nebo se prostředí může odvádět z dutiny 39Na obr. 2 až 8 je totéž zařízení Jako na obr. l s výjimkou opärné trubky 2 §,ktoré ,je vybavena otvory 2 ł 9 (viz obr. 5 až 8).Při způsobu podle vynélezu se postupuje způsobem, pstrným z obr. l až 4. Nejprve se vnější vrstva 33 (viz obr. 1 ) zavede do otevřené formy l Pak extruder 4 přivádí ve směru šípok 34...

Způsob výroby meziproduktu s prvního stupně konfekce radiální pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270568

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vorih William, Carpentier Jean

MPK: B60C 9/08

Značky: prvního, stupně, pneumatiky, výroby, meziproduktu, konfekce, radiální, způsob

Text:

...podstatě kolmém ke dráze pohybu povlečeného textilního pásu a nepříč k textilním nitím a k ose otáčení konfekčního bubnu.vynález bude vysvětlen na příkladech provedení znázorněných na výkrese, kde značí obr. l schematicky axonometrický pohled na zařízení k provádění zpüsobu podle vynálezu, obr. 2 řez vedený rovinou II-II na obr. 1, obr. 3 zvětšený schematickýaxiometrický pohled na první obměnu podrobnosti z obr. l, obr. 4 zvětšený achematický...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270567

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jennens David, Gilkerson Terence, Coombs Mandy

MPK: A01N 43/86, C07D 279/06, C07D 279/04...

Značky: výroby, způsob, fungicidní, látky, prostředek, účinné

Text:

...otom vodiku o když R znamená terc.-butylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo 2-methoxyfenylovou skupinu, X představuje otom kysliku nebo atom siry.Přikladem eubatituentu značíciho otom halogenu je otom fluoru, otom bromu u atom chloru. Alkylová nebo alkenylová skupine obsahuje vždy uvedený počet atonů uhllku a má přímý nebo rozvětvený řetězec. V těchto případech jde účelně o nethylovou, ethylovou,propylovou nebo propenylovou skupinu. Pokud...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270566

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jennens David, Gilkerson Terence, Coombs Mandy

MPK: C07D 279/04, A01N 43/86, C07D 279/08...

Značky: fungicidní, látky, způsob, prostředek, výroby, účinné

Text:

...vzorce OR 3.ve kteréo R 3 znelenó otoe vodiku nebo elkylovou okuplnu e F 2 představuje otoo vodlku a Q znelenâ kyenoekuplnu nebo F 1 e P 2 v dohroeady zne|enojlekuplnu vzorceve ktere HelzneIená tou helogenu, eReekce ee obvykle provádí v lnertnxe organické rozpouätedle, jako je other nebo dlchlornethen, při teplote uezl teplotou nletnoetl e teplotou rpětného toku. Pokud Pl a F 2 předscavujl dohroeady ekuplnu vzorcea Q znamená eco vodlku,...

Způsob výroby krmivové přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 270563

Dátum: 12.07.1990

Autori: Palócz László, Tóth Mihály, Bornemisza Endre, Korda Rudolf, Korcyl Béla, Schmidt János, Bálint Sándor, Kubó Sándor, Czencz Ferenc, Szigeti Jenö, Adám Róbert

MPK: A23K 1/00

Značky: výroby, způsob, přísady, krmivové

Text:

...tanku zředí vodou o teplote alespoň 60 °C, s výhodou o teplotě 70 °C, obsah sušiny takto získav ného rmutu činí 250 až 300 g/1. K tomuto rmutu se za nepřerušovanáho míchání pŕivádí na místě samém vyrobený zelený sled nebo sled v množství 1 až 5 X hmot. na sušinu rmutu. Po dvou- až tŕíhodinovém míchání se získá hydrolýzou rmut obsahující 40 g/1, s výhodou 60 g/1 cukru. K tomuto rmutu se přivede směe chloridu draselného a měünatého, síranu...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270561

Dátum: 12.07.1990

Autori: Ferguson Ian, Anthony Vivienne, Godfrey Christopher, Clough John, Defraine Paul, Hutchings Michael, Clowley Patrik

MPK: A01N 43/40, A01N 43/54

Značky: prostředek, způsob, fungicidní, výroby, účinných, látek

Text:

...představuje-li W 5-tritluormethylpyridin-2-ylovou skupinu, neznamená A kyslík, Q a jejich stereoisomery.Sloučeniny podle vynálezu obsahují nejměně jednu dvojnou vazbu uhlík-uhlík a někdy se získávají ve formě aněsí seouetrických isonerú. Tyto směsi však lze dělit na individuální isonery a do rozsahu vynálezu spadají jak tyto individuální iaomery, tak směsi isonerd ve všech pouěrech, včetně sěaí obsahujících převážně Z-isoner a směsí...

Návnada pro zvířata a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270559

Dátum: 12.07.1990

Autori: Schneider Lothar, Schneider Irma

MPK: H01M 31/06

Značky: zvířata, její, způsob, návnada, výroby

Text:

...tukové složky, která byla předem zkapalněna a s touto se mísí, totéž platí í pro návnadu (při použití rybí moučky může návnada-odpadnout). Pro specielní oblasti použití je také možné místo homogenního rozdělení nâvnady v nosiči, tuto po výrobě nástrahy na tuto nastříkati neho na ni rozprášiti.Je také možné po vyrobéní návnady na tuto nanést přísadu obsahující vosk, jako například parafin, ale při tom je nutné dbát na to, aby se tímto...

Způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270558

Dátum: 12.07.1990

Autori: Thierauch Karl-heinz, Vorbrüggen Helmut, Dahl Helmut, Stürzebecher Claus-steffen, Skuballa Werner

MPK: A61K 31/70, A61K 31/557

Značky: klatrátů, způsob, cyklodextrinu, výroby, derivátů, karbacyklinů

Text:

...tetrahydroxypyranyloxyskupiny, tetrahydrofuranyloxyskupiny, trimethylsilyloxyskupiny, tribenzylsilyloxyskupiny nebo dimethyl-terc.-butylsi 1 yloxyskupiny.Předmětem tohoto vynálezu tedy je způsob výroby klatrátů cyklodextrinu derivátů karbacyklinu obecného vzorce I uvedeného svrohu, který spočíva v tom, že se karbacyklin V pevném stavu nebo v roztoku po dobu 4 až 50 hodin míchá za teploty 25 až 60 °C s vodným roztokem Á ~, Q-...

Způsob výroby acylované cyklické diketonové sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 270553

Dátum: 12.07.1990

Autori: Milano Pamela, Heather James

MPK: C07C 49/697

Značky: způsob, acylované, diketonové, výroby, sloučeniny, cyklické

Text:

...k enolovémuesteru nebo za prítomnosti stechiomatriokeho množství kyanidu alkalického kovu vzhledem k enolovému esteru a katalytiokého množství oykliokého Crown etheru nebo jeho acyklického analogu.Sloučeniny tohoto typu s různými suostituenty na jednom nebo obou kruzích cyklohexanu nebo ťenylu jsou uvedeny v Evropské patentová přihlášce š. 9 Ď 262, v čs. patentu č. 270206 a patentovýoh přihláškách č. 51/l 3750 a 51/13755, které uvádějí...