Patenty so značkou «výrobou»

Viacstupňový spôsob spracovania pentózanových surovín a odpadov s výrobou 2-furaldehydu a pyrolýzneho uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 288265

Dátum: 30.03.2015

Autori: Hroncová Emília, Ladomerský Juraj, Samešová Dagmar, Kočík Karol

MPK: B01J 31/04

Značky: pyrolýzneho, viacstupňový, výrobou, surovin, spracovania, uhlíka, pentozánových, odpadov, 2-furaldehydu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organické suroviny a odpady s obsahom min. 10 % hmotn. pentózanov, ako sú listnaté dreviny a ich odpady, rýchlorastúce listnaté dreviny, napr. vŕba, kukuričné oklasky, slnečnicové šupky, obilné otruby, bavlníkové tobole a i., sa použijú na katalyzovanú alebo autokatalyzovanú výrobu 2-furaldehydu, s použitím kyselín alebo kyslých solí, výhodne fosforečných katalyzátorov, ako je kyselina trihydrogénfosforečná alebo trojitý superfosfát a pod....

Rotačná pec s doplnkovou výrobou elektriny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6234

Dátum: 03.09.2012

Autori: Urban František, Ploskuňáková Lucia, Kučák Ľubomír

MPK: F27B 7/20, F27D 17/00, F27B 7/00...

Značky: doplňkovou, výrobou, rotačná, elektřiny

Text:

...využiť použité palivo na výrobu tepla a elektriny.Predradenim spaľovacej turbíny pred rotačnú pec sa zvýši efektívnosť využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece. Výkon spaľovacej turbíny je potrebné zosúladiť s tepelným výkonom rotačnej pece, pričom spaliny na výstupe zo spaľovacej turbíny majú teplotu 450 °C až 550 °C a nadbytok vzduchu, ktorý umožní dodatočné spálenie paliva bez potreby prívodu spaľovacieho vzduchu. Táto skutočnosť...

Účinná hydrolýza lignocelulózy s integrovanou enzýmovou výrobou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20783

Dátum: 02.01.2012

Autori: Gerlach Jochen, Bartuch Jörg, Kohl Andreas, Dragovic Zdravko, Brück Thomas, Rarbach Markus

MPK: C12P 19/14, C12P 7/10, C12N 9/42...

Značky: hydrolýza, lignocelulózy, účinná, integrovanou, enzýmovou, výrobou

Text:

...ako je napriklad etanol, často zahŕňa fyzikálno-chemickú predúpravu materiálu. Predúprava má odstrániť a oddeliť hemicelulózu od celulózy, porušiť a odstrániť lignínový plášť,znížiť kryštalinitu celulózy, zvýšiť prístupnosť povrchovej plochy celulózy,a/alebo zvýšiť veľkost pórov celulózy a uľahčiť tak penetráciu hydrolytických činidiel (Tolan, 2002 Wyman a kol., 2005). Predúprava prednostne mobiiizuje pentózovú frakciu uvedenej biomasy,...

Spôsob výroby vodíka parným reformovaním naftovej frakcie s výrobou pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14682

Dátum: 19.09.2011

Autori: Fischer Béatrice, Giroudiere Fabrice

MPK: C01B 3/38

Značky: výrobou, parným, výroby, vodíka, reformovaním, naftovej, frakcie, spôsob

Text:

...a elektrinu. Ďalej je jeho úroveň vypúšťanía C 02 privádzaného opäť k jednotke vyrábaněho vodíka nižšia ako v doterajšom stave techniky a umožňuje odvádzať približne menej než0,5 kg C 02, vzťahovane na jeden kg vyrobeného vodíka.Stručný opis vyo brazeníObr. l znázorňuje schému spôsobu Hygensys podľa patentuFR 2.890.955.Obr. 2 znázorňuje schému spôsobu podľa predkladaného vynálezu.Vynález sa môže definovať ako spôsob výroby čistého vodíka, t....

Zařízení pro využití odpadního tepla nízké teplotní hladiny k výrobě mechanické nebo elektrické energie se současnou výrobou chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266351

Dátum: 13.12.1989

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 27/00

Značky: teplotní, výrobou, tepla, energie, současnou, hladiny, chladu, odpadního, zařízení, využití, výrobe, elektrické, mechanické, nízké

Text:

...nnToKa wacrn narnsyanaro punvnopa MAM n nsnawuuon napBraaaTanw - nnpan rmnwlwxü KJWJAII. IWĽIIIHDJIMHUM K TWMWW rłuvatąwran NWO) H wnytonnuummm Hu unnxnmn Kunum Juzvruąsvuntrn. M oaunruzpnsaumarina flñłľáłlñ mam HWUMGXQŘMT IICIIHJHGHIIMW PIINIMWFHTMWHäFI QTJłWQ Tiàľlłlä u ,WFTWOJŇWTIWW napenawM wanna ooraTuMy acvuopy. nonaonmnony U zocnpoap. M n aunuon cnvwan. caauyuuwn uvnawa Tnnnñ nnmuuxmnwv m xanununuuux ymvpnüuvnmx c aMnwHMn...

Způsob dělení vzduchu nízkoteplotním procesem s výrobou kapalných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258533

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sýkora Jiří, Jirsa Jan, Brabec Jaroslav, Chrz Václav, Kouba Milan

MPK: B01D 3/14

Značky: výrobou, vzduchu, produktů, dělení, způsob, kapalných, procesem, nízkoteplotním

Text:

...tlak 0,6 Hra. V chladiči g se jeho teplota sníží na 5 °c a za této teploty se z něj v adsorbéru 3 odstraňuje oxid uhličitý a voda adsorpcí na molekulových sítech. Na výstupu z procesu adsorpčního čištění se smísí s druhým proudem expandovaného vzduchu a tvoří tak vstupující vzduch nízkoteplotního procesu. Ten vstupuje do turhokompresoru Q o výkonu 1 000 kmol/h, kde je stlačen na tlak 3 MPa a ochlazen vodou v dochlazovači § na 30 °C. Dále...

Způsob čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217268

Dátum: 15.07.1984

Autor: Hladký Václav

Značky: bezvodého, čpavku, čpavkových, čištění, současnou, koncentrátů, způsob, fenolového, výrobou, fenolových, kapalného, průmyslových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění průmyslových fenolových a čpavkových vod se současnou výrobou bezvodého kapalného čpavku a fenolového koncentrátu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se nejdříve odpadní vody odfenolují extrakčním činidlem obsahujícím 2-methylpentanon-4, n-butylacetát a benzol nebo jeho homology, vyextrahované fenoly se separují od extrakčního činidla a takto odfenolovaná voda se odčpavkuje při zkoncentrování čpavkových par a...