Patenty so značkou «výrobní»

Spôsob predbežnej montáže pohyblivého systému vo výrobni a montážne zariadenie na výrobu pohyblivého systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7129

Dátum: 05.12.2006

Autori: Matheisl Michael, Encinas Gerry

MPK: B66B 21/00

Značky: výrobu, predbežnej, systému, montáže, pohyblivého, výrobní, zariadenie, spôsob, montážne

Text:

...krokov prispôsobiť flexibilné požiadavkám zákazníka. Priehradové rámy pri tom použité umožňujú individuálneposúvanie pohyblivých schodov V jednej montážnej polohe. Prepohyb pohyblivých systémov môžu byť, vždy podľa formyuskutočnenia, použite Špeciálne dopravné vozidlá.spis US 5,272,805 A obsahuje spôsob montáže pohyblivého systemu, najmä montáže karosérií automobilov, podľaTáto úloha je je vyriešená znakmi význakovej častiV oblasti...

Zapojení pro řízení pružné výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267217

Dátum: 12.02.1990

Autori: Blesík Karel, Bednář Vladimír, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: B23Q 7/14

Značky: linky, zapojení, řízení, výrobní, pružné

Text:

...komunikaci celé pružné výrobní Linky. Toto zapojení zabezpečuje, aby jednotlivé funkční uzly pružné výrobní linky, které nejsou pro právě obráběný obrobek ve funkci, byly odpojeny od zdroje řidicího napětí, čímž je zabráněno jejích třeba i nahodilému spuštění. zapojení dále umožňuje snadnou přestavbu linky na jinou technologii. Jednotlivé funkční uzly mohou být na pokyn z nadřazeného řídiciho systému automaticky a bezpečně vypínàny podle...

Výrobní linka pro výrobky zhotovované ve dvou nebo více pracovních krocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258456

Dátum: 16.08.1988

Autor: Sticht Walter

MPK: B65G 35/08

Značky: více, pracovních, výrobní, výrobky, zhotovované, krocích, linka

Text:

...pochodu na zpracovávací stanici jsou proto třecí válečky vůči nosičüm v klidu. Když se však Eixace nosiče zpracovávaných výrobkĺ na konci zpracovávacího pochodu uvolni, je tak možné celou přesouvací sílu určenou k pohonu nosiče dopředu přenáěet na nosič zpracovávaných výrobků. K tomu přistupuje to, že v důsledku zäběru třecích válečků v oblastí podélných ckrajů nosičů jsou tyto válečky prístupnév lirokě oblasti shora a zdola a pohaněcí...

Výrobní zařízení s několika jednotlivými stanicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 253721

Dátum: 17.12.1987

Autor: Sticht Walter

MPK: B65G 35/08

Značky: jednotlivými, několika, zařízení, výrobní, stanicemi

Text:

...pro ruční opracování, jako roboty,přlváděcí přístroje a podobně, je v oblasti dopravních a vratných modulů chráněn nehodo vými moduly.Dále je výhodné, když dutinám, ohraničujícím jednotlivé nehodové moduly, je zvnějšku krycích deeek přiřazen dozorčí, případně kontrolní modul, jelikož tím mohou být bez úplného zastavení funkcí dopravního modulu odstraněny poruchy, které ee zvenku vracejí pouze do ovládacího zařízení.Podle další varianty...

Zařízení k stanovení poměrné hodnoty rychlosti, zejména návazných částí výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241389

Dátum: 15.09.1987

Autori: Michek Václav, Bako Ladislav, Eerný Antonín

MPK: G01P 3/50

Značky: zejména, rychlostí, poměrné, linky, částí, hodnoty, zařízení, stanovení, výrobní, návazných

Text:

...předmětu P místem druhého snímače polohy F 1, tj. přechodu signálu z výstupu tohoto druheho snímače na druhý řídící vstup x 2 hradla H.Po dobu otevřeněho stavu hradla H přecházejí impulsy z generátoru impulsů G ze vstupu h tohoto hradla na jeho výstup a dále na vstup n čítače impulsů N. Počáteční stav čítače impulsů N, například vynulovaný stav se určuje signálom na řídicím vstupu no tohoto čítače.Logícká skladbahradla H je taková, že...

Zapojení pro řízení toku materiálu ve výrobní línce, zejména dopravníkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237351

Dátum: 01.08.1987

Autori: Tomanek Ervin, Bocek Karel, Jekerle Pavel

MPK: B65G 43/08

Značky: řízení, materiálů, zapojení, výrobní, lince, zejména, dopravníkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je určeno pro řízení toku materiálu ve výrobní lince, zejména dopravníkového typu, kde jednotlivý úsek výrobní linky se skládá z dílčích úšeků, osazených snímači přítomnosti materiálu. Výstupy snímačů přítomnosti materiálu jsou spojeny s pohony jednotlivých dílčích úseků dopravníku. V závislosti na variantách osazení snímači přítomnosti materiálu a požadovaných modifikacích výsledného pohybového stavu jsou výstupy těchto snímačů...

Výrobní směs pro odlev pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243852

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veselý Karel, Pác Jioí

MPK: C04B 22/08

Značky: pórobetonové, výrobní, směs, odlev, hmoty

Text:

...pro konstrukční pñrobetony při kobjemových hmotnostech podle množství použité přísady. Navíc tato pfísada snižuje nächy 1 nostpörobetonové hmoty ke vzniku trhlin s pžispívá ke snížení součinitele tepelné vodivosti pěrobetonových výrobků.uvedených účinku je dosaženo tím, že předmětná pžísada organických monomeru svou následnou polymerácí vytvorí ve skeletu pőrobetonu vlastní mikrostrukturu, která působí jako mikrovýztuž v...

Zařízení pro odběr kapalného vzorku z výrobní nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251177

Dátum: 11.06.1987

Autor: Cyprián Karel

MPK: G01N 1/10

Značky: nádoby, výrobní, kapalného, zařízení, odber, vzorků

Text:

...znázorněno zařízení pro odběr kapalného vzorku z beztlakové a tlakové výrobní nádoby.Zařízení pro odběr kapalného vzorku z beztlakové a tlakové výrobní nádoby podle tohoto výnálezu je tvořeno výrobní nádobou l, odběrovou trubicí g, škrtícím ventilem Q, odběrovým držákem QL tlakovou nádobkou levou § a tlakovou nádobkou pravouHátok kapalinového vzorku do levé tlakové nááobky 5 řídí napoušt cí ventil Z levé tlakové nádobky Ž a do pravé...

Způsob přípravy výrobní cihlářské směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237297

Dátum: 01.05.1987

Autor: Láznička Zbyněk

MPK: B28C 1/18

Značky: způsob, výrobní, směsi, cihlářské, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy cihlářské výrobní směsi složené alespoň z jedné nezpevnělé a alespoň jedné zpevnělé suroviny. Účelem vynálezu je dosáhnout optimálního stupně úpravy výrobní směsi pro vlastní technologický proces. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo odděleným mletím suroviny, přičemž mletí každé ze složek probíhá jiným způsobem.

Způsob přípravy surovinové výrobní směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250633

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: C04B 38/02

Značky: směsi, způsob, přípravy, výrobní, surovinové

Text:

...proniká voda dovnitř uzavřenýoh pőrů popílku, kde se věže na vnitřní povrch a vyplnuje mikrokapiláry. Tímto uoohanizmom dochází od rozmíchání popílkus vodou ko kontinuálníau úbytku vody zo suopenze odlevu a narušuje so optimalizovaná konzistonce odlevů. Odlovy houstnou nikoliv Jen v důsledku hydratace pojiv, zhoräují so podmínky k nakynutí plynom z plynotvorné přísady a k vytvoření pőrovitê makrostruktury, dochází k jejím poruchám a...

Zařízení pro zařazení operace středofrekvenčního žíhání do výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235142

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jankovský Josef, Gregor Antonín

MPK: C21D 8/10, C21D 1/42

Značky: středofrekvenčního, zařízení, výrobní, zařazení, operace, linky, žíhání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žíhání drobných výrobků ve tvaru válcové nádoby, jež má jedno uzavřené dno a vyrábí se postupným tvářením za studena. Vývod induktoru je nad otvorem ve víku násypky opatřené tepelně izolačním obložením a umístěné nad vstupní stranou dopravníku. Pás dopravníku je vytvořen z kovového pletiva a je opatřen příčnými lištami, které procházejí mezi bočními lištami umístěnými přestavitelně nad pásem. V zadní čelní stěně násypky je...

Zařízení k rozdělování kusových předmětu, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren

Načítavanie...

Číslo patentu: 227875

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bocek Karel

Značky: zejména, zařízení, formovacích, lince, kusových, výrobní, rámu, sléváren, rozdělování, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k rozdělování kusových předmětů, zejména formovacích rámů ve výrobní lince sléváren, vyznačené tím, že na průběžném dopravníku (D2) jsou postupně ve směru toku kusových předmětů uspořádány nejméně první záchytný člen (M1) osazený první zarážkou (Z1) a druhý záchytný člen (M2) osazený druhou zarážkou (Z2), nejméně dva odběrové úseky, z nichž každý se skládá nejméně z prvního křížového členu (K1) umístěného proti první odběrové dráze...

Tažné zařízení výrobní linky pro výrobu dopravních pásů s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 228252

Dátum: 01.11.1985

Autori: Číp Josef, Cekota Bohuslav, Václav Velísek, Vrba Jaromír

Značky: linky, pásu, ocelovými, dopravních, výrobní, zařízení, výrobu, tažné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález svým zařízením řeší problém tažení dopravních pásů s osnovou z ocelových lan nebo jiných ztužovacích elementů, s jejich následujícím navíjením ve výrobních linkách, za cyklického zachycení napínací síly nutné k udržení rovnoměrnosti napnutí jednotlivých ocelových lan, při probíhajícím technologickém procesu vulkanizace dopravního pásu. Podstatou vynálezu pro tažení dopravních pásů ve výrobních linkách je tažné zařízení, tvořené...

Přídavné výrobní zařízení pro opracování tvarových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226302

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bartušek Miloslav, Osúch Ludovit

Značky: opracování, výrobní, ploch, zařízení, přídavné, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné výrobní zařízení pro opracovaní tvarových ploch zejména na univerzálních obráběcích strojích, vyznačující se tím, že ho tvoří rám (2) vybavený konzolami (23), ve kterých je na čepu (5) otočné uložena svým jedním koncem sklopná část (4) opatřená na proti lehlém konci vodítkem (7), uloženým přesně suvně ve svislém vedení (8) stojiny (3), ne které je upraven horní doraz (9) sklopné části (4) a které nese válec (30) se zajišťovacím čepem...

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 224060

Dátum: 01.10.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: výběr, předmětů, zařízení, pohybu, přednosti, lince, výrobní, kusových, členěné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro výběr přednosti při pohybu kusových předmětů v členěné výrobní lince složené nejméně ze dvou příčných dopravníků a jednoho sběrného dopravníku spojených pomocí křížových elementů vyznačené tím, že na konci příčného dopravníku (Ln) je mezní snímač (Cn) polohy, na rozhraní začátku jednotlivého křížového elementu (En) je jednotlivý výchozí snímač (An) polohy, na konci tohoto křížového elementu je jednotlivý koncový snímač (Bn) polohy...

Způsob přípravy výrobní směsi pro výrobu pálených staviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 215650

Dátum: 01.09.1984

Autori: Batelka Stanislav Ing, Láznička Zbyněk, Foltýnek Svatopluk

Značky: pálených, staviv, způsob, směsi, přípravy, výrobní, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy výrobní směsi pro výrobu pálených staviv z odpadů pevných fosilních paliv zbylých po vytřídění hořlavé složky rubaniny. Účelem vynálezu je odstranění prašnosti ve výrobním procesu a zlepšení vlastností připravené výrobní směsi. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že vytříděný odpad rubaniny se zdrobní na velikost největšího zrna v rozmezí 2 až 15 mm a takto upravená rubanina se po přidání 8 až 20 % vody hněte smykovými...

Automatická výrobní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 217794

Dátum: 15.08.1984

Autori: Zámečník Leo, Svánovský Miloslav

Značky: výrobní, automatická, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické výrobní soustavy s nosnými deskami pro obrobky. Řeší problém vracení nosných desek na začátek výrobní soustavy a jejich rozdělování pro opětné zařazení do výrobního cyklů. Umožňuje při zachování stejného rozměru nosných desek obrábění různých součástí na nich upnutých. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nejméně dvě samostatně pracující automatické výrobní linky, osazené jednak pracovními stanicemi, jednak pomocnými...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217826

Dátum: 15.07.1984

Autori: Tomanek Ervin, Feber Stanislav, Bocek Karel

Značky: materiálů, výrobní, sypkého, vlhkosti, spojité, zařízení, stabilizaci, lince

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů, zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci automatickou korekcí přenosu regulátoru podle výstupní hodnoty technologického parametru. Podstata vynálezu záleží v tom, že základní přenos regulátoru podle odchylky vstupní hodnoty technologického parametru od žádané hodnoty tohoto parametru se koriguje podle odchylky výstupní hodnoty technologického parametru od...

Zařízení pro stabilizaci vlhkosti sypkého materiálu ve spojité výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 217825

Dátum: 15.07.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: sypkého, spojité, stabilizaci, materiálů, lince, výrobní, vlhkosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky stabilizace technologických parametrů zejména vlhkosti sypkého materiálu, a řeší tuto stabilizaci korekcí vstupního signálu do regulátoru. Podstata vynálezu záleží v tom, že se přivede proud materiálu do upravovače, na vstupu a na výstupu upravovače se měří hodnoty technologického parametru, přičemž podle hodnot technologického parametru na vstupu upravovače a žádané hodnoty technologického parametru se nastavuje...

Hnací ústrojí pro dvě mechanizační a podávací ústrojí výrobní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216356

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pantůček František, Černil Miloň, Liščinský Petr

Značky: mechanizační, výrobní, linky, ústrojí, hnací, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Hnací ústrojí pro dvě mechanizační a podávací ústrojí výrobní linky, např. kovací linky, kde jednotlivá mechanizační ústrojí jsou od sebe prostorově oddělená, přičemž obsahuje primární hnací orgán, který je prostřednictvím výsuvných spojek spojen se dvěma sekundárními hřídeli, z nichž každý pohání jedno mechanizační ústrojí linky, a sekundární hřídele jsou spolu s primárním hnacím orgánem uspořádány souose a opatřeny druhými polovinami...

Zařízení pro postupné hrazení a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince

Načítavanie...

Číslo patentu: 213742

Dátum: 01.04.1984

Autori: Bocek Karel, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

Značky: postupné, zařízení, uvolňování, předmětů, výrobní, lince, kusových, hrazení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro postupné hrazeni a uvolňování kusových předmětů ve výrobní lince složené z jednosměrného válečkového dopravníku obsahujícího nejméně dva záchytné elementy z nichž každý je osazen zarážkou a dvěma snímači polohy v mezních polohách záchytného elementu spojenými se vstupy logické sítě složené z úseků přiřazených jednotlivě těmto záchytným elementům vyznačené tím, že výchozí snímač polohy (A1) prvního záchytného elementu (El) je spojen...