Patenty so značkou «výrobné»

Výrobné zariadenie so systémom výmeny nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19438

Dátum: 09.05.2012

Autori: Badegruber Karl, Ruschitzka Stefan

MPK: B21D 5/02, B21D 37/14, B21D 5/00...

Značky: výrobné, nástrojov, systémom, zariadenie, výměny

Text:

...sa môže poskytnúť lisovacím nosníkom, respektíve úpinkám nástrojov, každé jednotlivé z pomocnýchzariadení podľa toho, ktoré je práve potrebné. Pre uskutočňovaný ohýbacípostup sa tak môže bez prekážok dorazový prvok známym spôsobom obrátiť k úpinkám nástrojov a tým k spracovávanému plechu bez toho, že pritom manipulačné zariadenie v tomto okoli pôsobí rušivo, alebo obmedzuje miesto. Na základe vedome zvoleného otočného postupu nosiča pomocou...

Výrobné zariadenie s prostriedkami na snímanie polohy nástroja, ako aj spôsob jeho prevádzkovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20057

Dátum: 01.02.2012

Autor: Haselböck Alfred

MPK: B21D 5/02

Značky: polohy, prostriedkami, snímanie, spôsob, nástroja, prevádzkovania, výrobné, zariadenie

Text:

...je tým dosiahnutá plná automatizovaná správa ohýbacích nástrojov a ich presúvanie a tiež sú k dispozícii presné dáta, ako doby použitia, EP 2 670 543 35630/Tpretváracie postupy atď., ako je podstatné napríklad na údržbu ohýbacích nástrojov.0011 Úloha vynálezu je však tiež vyriešená opatreniami, aké sú opísané v nároku 17. Výhodné pritom je, že odchýlky polohy, akým sa nemožno vyhnúť pri prevádzke manipulačného zariadenia pre automatizované...

Výrobné zariadenie, najmä pre voľný tvarový ohyb, s integrovaným manipulátorom súčastí a nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16251

Dátum: 09.11.2010

Autor: Denkmeier Thomas

MPK: B21D 5/02, B21D 37/04, B21D 43/00...

Značky: ohyb, súčastí, najmä, zariadenie, manipulátorom, výrobné, tvarový, volný, nástrojov, integrovaným

Text:

...základe príslušného vytvorenia vybrania nie sú tiež potrebné žiadne špeciálne nástroje na vloženie do vybrania, aby sa umožnila manipulácia. Tým sa jednak na základe jednoduchého zverného pohybu oboch zachytávacích prstov v smere k sebe ľahko zachytí plech,pripadne z neho vytvarovanú súčasť a jednak iba na základe na to protizmyselne orientovanému smeru pohybu nastane s rovnakými zachytávacími prstami uchytenie a manipulácia s ohýbacími...

Kompozície na tvárnenie plastov, výlisky a výrobné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17353

Dátum: 07.07.2009

Autori: Liu Guomin, Höss Werner, Schultes Klaus

MPK: B29C 45/00, C08L 33/12, C08J 5/18...

Značky: tvárnenie, výlisky, kompozície, výrobné, plastov, procesy

Text:

...na tvámenie, ktorú je možné spracovávať pomocou moderných vstrekovacích procesov tak, aby poskytla zvlášť tenké Výlisky s tým, že výsledné Výlisky nebudú vykazovať vysoký stupeň zahmlievania alebo akéhokoľvek zakalenia. Zvláštnym rysom moderných vstrekovacích procesov je to, že výsledné Výlisky nevyžadujú následné operácie predtým, ako sú používané alebo ďalej spracovávané. Kompozícia na tvámenie by tu mala byť schopná spracovania...

Výrobné zariadenie s ohybovým lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18117

Dátum: 23.06.2009

Autori: Haselböck Alfred, Kälin Bruno, Doberitzsch Jochen, Fischereder Bernhard, Hauser Markus, Tweitmann Mathias

MPK: B21D 5/02, B21D 37/14

Značky: ohybovým, lisom, zariadenie, výrobné

Text:

...jednotka podávača.0008 Podla ďalšieho variantu uskutočnenia má odkladisko nástrojov viac pripojovacích jednotiek odkladiska, na ktoré je vždy pripojitelný zachytávacísegment. To dovoľuje prichystanie viac prázdnych, alebo osadených zachytávacích segmentov na odkladisku nástrojov. Prednostne je pritom aspoň jedna skupina pripojovacích jednotiek odkladiska umiestnená v odkladisku nástrojov vymeniteľne. Tým je možné pripraviť celé sady...

Vláknocementové výrobné kompozície a tvarované výrobky z nich vyrobené

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18718

Dátum: 02.10.2008

Autor: De Lhoneux Benoit

MPK: C04B 16/06, C04B 28/02

Značky: výrobky, tvarované, výrobné, vyrobené, vláknocementové, kompozície

Text:

...pri náraze, najmä po starnutí počas vystavenia vplyvu okolia. Polypropylénové (PP) vlákna vykazujú vynikajúcu odolnosť proti alkáliám dokonca pri teplotách blízkych l 10 °C. Tieto vlákna sú trvanlivé a nie sú nákladné. Avšak PPvlákna samotné sú všeobecne technicky nedostatočné na vystuženie výrobkov obsahujúcichDokument JP 2004-352556 opisuje hydraulickú kompozíciu obsahujúcu PVA výstužné vlákna s titrom 2 alebo 2,2 dtex a...

Výrobné pole káblového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9697

Dátum: 30.08.2008

Autor: Selbach Dirk

MPK: H01B 13/012

Značky: výrobné, káblového, zväzku

Text:

...spravidla je potrebnéuvoľniť, zaistiť a opäť zaskrutkovať minimálne dve upevňovacie skrutky.0010 Ďalšie nevýhodné obmedzenia pri novej konštrukcii výrobných polí káblových zväzkov sú, že na každom bode, na ktorom má byť krok výroby káblového zväzku uskutočnený, musiabyť zostrojené nielen vlastne vždy rovnaké nohy astĺpy, ale súčasne stýmto pracovnýmkrokom musí byť urobený aj ~ korektný - výber vždy vhodného upínacieho prostriedku a vždyvhodnej...

Zariadenie na pripojenie výrobne nefosílneho zemného plynu do distribučnej siete plynu, hlavne do verejnej distribučnej siete plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10700

Dátum: 11.08.2008

Autori: Bouwer Maarten Christiaan, Gast Frederik Bertus

MPK: F17D 1/04

Značky: verejnej, distribučnej, zariadenie, pripojenie, plynů, siete, výrobné, nefosílneho, zemného, hlavne

Text:

...na vracanie nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovo spojené s uvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehovýtokové potrubie na výtok nefosílneho zemného plynu, ktoré je prietokovospojené suvedeným napájacim potrubím prostredníctvom uzatváraciehozariadenie znižovania tlaku na znižovanie tlaku nefosílneho zemného plynuvyrobeného v uvedenom výrobnom zariadení na určenú úroveň prietokomer na meranie prietoku nefosílneho...

Spínací mechanizmus, predovšetkým nožný spínač pre výrobné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6634

Dátum: 29.11.2006

Autor: Sperrer Gerhard

MPK: H01H 3/02, B21D 55/00

Značky: spínací, nožný, predovšetkým, spínač, výrobné, zariadenie, mechanizmus

Text:

...je to, že ak je požadovaná veľká ovládacia zóna, musí viacdráhový spínač vykazovať veľkénatiahnutíe pozdĺž dosadacej plochy, čo vykazuje vyššie nároky na priestor,ktorý je v dôsledku natiahnutia viacdráhového spínača pozdĺž dosadacej plochy využiteľný na ďalšie účely len podmienene. Náklady pri použití takéhoto viacdráhového spínača sú popri tomto faktore aj vdôsledku zvýšených výrobných nákladov pri veľkom natiahnutí viacdráhového spínača...

Výrobné zariadenie na poťahovanie textilu a laminovanie textilu s rôznymi spôsobmi nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 241

Dátum: 01.01.2003

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Žiadosť

MPK: B32B 7/12, B32B 31/08

Značky: poťahovanie, zariadenie, spôsobmi, laminovanie, nanášania, textilu, výrobné, rôznymi

Text:

...sa môžu uvedené rôzne nanášacie stanice, ak nie sú potrebné na výrobu určitého viacvrstvového textilného laminátu, vyradiť z funkcie, pričom sa textilný laminát alebo poťahovaný podklad cez tieto, vo výrobnom zariadení zostávajúce nanášacie stanice neutrálne prevedie. Tým sa umožní vyrábať najrozličnejšie viacvrstvové textilné lamináty bez toho, aby sa musela uskutočniť prestavba výrobného zariadenia. Výrobné zariadenie na poťahovanie a...

Vstupno-výstupné dopravné zariadenie, najmä pre automatické výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244983

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lebediv Valentin Nikolajevie

MPK: B65G 47/22

Značky: systémy, automatické, zariadenie, výrobné, dopravné, najmä, vstupno-výstupné

Text:

...zariadenia. Všetky valčekové trate 4, 2 U, 21 sú na ich čelách 3, t. j. na ich prilahlých miestach ku koľajnicovej dráhe 1 opatrené čelnými blokovacimi zarážkami 5, ktoré zabraňujú prípadnému nežiadúcemu vysunutiu bremena do koľajnicovej dráhy 1. Obslužný vozík 2 je na svojich boko-ch 6 opatrený bočnými blokovacími zarážkami 7, obdobnej Ikonštrukcie ako sú čelné blokovacie zarážky 5. Obidva druhy blokovacích zarážok 5, 7 sú v-yhotovené...

Systémová paleta vhodná najmä pre automatizované výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuchyňár Milan, Morávek Jan, Križan Jozef, Kolpach Pavel

MPK: B65D 19/12

Značky: automatizované, systémy, výrobné, systémová, najmä, vhodná, paleta

Text:

...-s dosazdaoou .plochu pre na 4loženie systéimovej palety je ukončený tak,aby jeho valcová časť dostatočne vyčníevala z hornej steny rámu, potom spodná plocha válcovej časti bude presnou nosnou plochou systémovej palety.Výihodou takto vytvorenej systémove palety je hlavne jej malá hmotnost a výhodná manipulácia s ňou. Manipulácia so systémovou paletou sa deje na spodnej stene rámu a presné ustavenie vo vnútri rámu. Takto riešený rám plní...

Dvojblokové výrobné zariadenie pre vertikálnu výrobu železobetónových plošných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232605

Dátum: 15.12.1986

Autor: Weis Jaromír

MPK: B28B 21/82

Značky: výrobné, vertikálnu, plošných, dvojblokové, zariadenie, výrobu, dielcov, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši dvojblokové výrobné zariadenie pre vertikálnu výrobu železobetónových plošných dielcov, kde sa panely vyrábajú striedavo vo dvoch blokoch - skupinách. Podstatou vynálezu je také usporiadanie a konštrukčné riešenie výrobného celku, pri ktorom sa z dvoch samostatných blokov vytvára jedno dvojblokové výrobné zariadenie, ktoré potrebuje len jeden otvárací priestor a jednu vibráciu betónovej zmesi v procese vytvárania panelov pre oba...