Patenty so značkou «vyrobených»

Zariadenie na dopravu a spôsob dopravy vyrobených alebo čiastočne vyrobených vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 287159

Dátum: 08.01.2010

Autori: Wagner Wolfgang, Werner Marc Oliver

MPK: B62D 65/00

Značky: zariadenie, čiastočne, spôsob, vyrobených, dopravy, dopravu, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje zo všetkých strán uzavierateľné kabíny (1), dopravovateľné medzi prvou stanicou a druhou stanicou, do ktorých sú umiestniteľné vozidlá (6) na dopravu medzi prvou a druhou stanicou. Pri doprave vyrobených alebo čiastočne vyrobených vozidiel (6) medzi prvou stanicou, najmä nakladacou stanicou (20a), a druhou stanicou, najmä vykladacou stanicou (20b), sa vozidlá (6) umiestňujú do všetkých strán z uzamykateľných kabín (1)...

Spôsob postupného pripájania polyetylénglykolových častí a použitie PEG-polypeptidových konjugátov vyrobených týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286654

Dátum: 18.02.2009

Autori: Sawlivich Wayne, Roberts Michael, El Tayar Nabil, Harris Milton

MPK: A61K 47/48

Značky: spôsob, vyrobených, týmto, konjugátov, pripájania, postupného, polyetylénglykolových, peg-polypeptidových, použitie, spôsobom, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob postupného pripájania dvoch alebo viacerých PEG častí na polypeptid a použitie takto vyrobených PEG-polypeptidových konjugátov na výrobu liečiva na liečbu, profylaxiu alebo diagnostiku bakteriálnych infekcií, vírusových infekcií, autoimunitných ochorení a zápalových ochorení.

Zariadenie na výrobu aspoň dvojvrstvových výrobkov vyrobených z tissue a/alebo podobného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286354

Dátum: 16.07.2008

Autor: Klappert Ralf

MPK: B31F 1/00

Značky: zariadenie, vyrobených, výrobu, výrobkov, materiálů, aspoň, dvojvrstvových, tissue, podobného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu aspoň dvojvrstvových výrobkov z tissue a/alebo podobného materiálu s dobrou adhéziou medzi vrstvami obsahuje raziacu jednotku aspoň s dvoma valcami, z ktorých jeden valec je hladký valec (2) a druhý valec je raziaci valec (3). Raziaci valec (3) obsahuje hriadeľ (4) a najmenej dva na ňom usporiadané segmenty (6) vybavené raziacimi prvkami (5), pričom tento valec (3) je vystavený tlaku prostredníctvom aspoň jednej ložiskovej...

Spôsob výroby radu obalových výrobkov z plastov, vyrobených injekčným vstrekovaním do formy, ktoré zahŕňajú vedro a príklop

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7947

Dátum: 20.11.2007

Autori: Navoret Stéphane, Vuillot Jean-marc

MPK: B65D 43/00

Značky: zahŕňajú, vyrobených, vedro, príklop, injekčným, plastov, formy, výrobkov, obalových, výroby, spôsob, vstrekovaním

Text:

...10. Uzamykacíe rebro 16 je definova né horným skloneným povrchom 13 a dolným povrchom 15. Aj ked to nie je znázomené, Vedro10 má výhodne odstráníteľnú časť pásovćho lemu, ako to bolo opísanć skôr s odkazom na obr. 1, pričom akonáhle je raz odstránená, užívateľ môže priloženým končekom prsta zatlačiť napríklop, keď je priložený na vedro 10.Obr. 4 znázorňuje príklop 20, ktorý je vybraný podľa predloženého vynálezu a je prvého typu, a obr. 5...

Spôsoby expanzie buniek a použitia takto vyrobených buniek a kondiciovaných médií na liečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18850

Dátum: 22.03.2007

Autori: Meretzki Shai, Aberman Zami, Burger Ora

MPK: C12N 5/073, C12N 5/0775, A61K 35/12...

Značky: kondiciovaných, médií, vyrobených, spôsoby, buniek, expanzie, takto, použitia, liečbu

Text:

...výrazný diskomfort pri zlskavanl kostnej drene aspiráciou a riziká biopsie. Bežne rozšírený názor, že ľudské embryo a plodpredstavujú nezávislý život, robia z ľudského embrya problematický zdroj kmeňových buniek, čím sa k už existujúcim Iogistickým problémom pridávajú aj náboženské a etické aspekty.0012 Nedávno boli uskutočnené pokusy nájsť alternatívne zdroje na odber kmeňových buniek. Takýmito alternatlvnymi zdrojmi sú napríklad tukové...

Spôsob spájania anorganických tvarovaných výrobkov vyrobených vstrekovaním z práškových vstrekovacích hmôt s inými anorganickými tvarovanými výrobkami vyrobenými inými spôsobmi ako je vstrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2024

Dátum: 10.02.2005

Autori: Blömacher Martin, Thom Arnd, Ter Maat Johan, Wohlfromm Hans

MPK: B22F 7/00, B22F 3/22

Značky: výrobkov, tvarovaných, anorganickými, vstrekovaním, spôsobmi, tvarovanými, spôsob, vyrobených, anorganických, hmot, inými, práškových, vyrobenými, vstrekovacích, vstrekovanie, spájania, výrobkami

Text:

...spojivami, najmä voskami. Tieto sa z prvého anorganického tvarovaného výrobku odstraňujú termickými spôsobmi (vytavením alebo rozkladom v plynnej fáze). Inou možnosťou odstránenia rozpúšťadla je extrahovanie rozpúšťadlom, pri ktorom sa spojivo odstráni s rozpúšťadlami ako je voda alebo acetón.Najrozšírenejším spôsobom je katalytické odstraňovanie spojiva, ktoré umožňuje krátke časy odstraňovania spojiva. Napriklad práškové...

Spôsob výroby magnetických súčastí vyrobených z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284008

Dátum: 30.06.2004

Autori: Verin Philippe, Couderchon Georges

MPK: C21D 1/26, C22C 38/00

Značky: súčastí, magnetických, vyrobených, strukturou, báze, zliatiny, nanokryštalickou, výroby, magnetickej, železa, spôsob, mäkkej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby magnetickej súčasti z mäkkej magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryštalickou štruktúrou, ktorej chemické zloženie je v % at. Fe => 60 %, 0,1 % <= Cu <= 3 %, 0 % <= B <= 25 %, 0 % <= Si <=30 % a ďalej obsahuje najmenej jeden prvok vybraný zo skupiny obsahujúcej niób, volfrám, tantal, zirkónium, hafnium, titán a molybdén v množstve 0,1 % až 30 %, zvyšok sú nečistoty z tavenia, zloženie ďalej vyhovuje...

Zariadenie na tepelné tvarovanie plastových častí vyrobených z plastovej fólie a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13322

Dátum: 17.04.2003

Autori: Asselborn Peter, Schlösser Helmut

MPK: B29C 51/26, B29C 51/22, B29C 51/04...

Značky: spôsob, tepelně, plášťových, zariadenie, výroby, fólie, tvarovanie, plastovej, vyrobených, částí

Text:

...pracuje V detaile s dvojdielnym tvarovacím nástrojom, pričom horný nástroj je vyhotovený ako pevný a dolný nástroj ako pohyblivý. Dolný nástroj na zatváranie, resp. otváranie v kombinovanom zdvihovom a klesajúconx pohybe smeruje k hornému nástroju a preč odp neho a súčasne smeruje k stohovaciemu zariadeniu a späť od neho. Zdvíhací a výkyvný pohyb dolného nástroja sa vytvára pohonom kolenovým mechanizmom s krivkovým kotúčom. Takto sa má...

Kĺbový spoj dvoch plastových súčastí vyrobených jedinou operáciou lisostrekom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283259

Dátum: 20.03.2003

Autor: Georgiadis Robert Guido

MPK: B65D 25/32, B29C 45/00

Značky: kĺbový, vyrobených, lisostrekom, operáciou, súčastí, výroby, jedinou, dvoch, spôsob, plášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kĺbovom spoji dvoch plastových súčastí (1, 2) vyrobených lisostrekom jednou operáciou je prvá z plastových súčastí (1) vybavená krúžkom (3) a druhá plastová súčasť (2) potom čapom (4), pričom sú obe plastové súčasti spolu spojené spojovacími prúžkami (5), ktoré sa dajú na definovaných miestach prerušiť. Stabilný a zaťažiteľný kĺbový spoj je zaistený tým, že krúžok (3) prvej plastovej súčasti (1) a čap (4) druhej plastovej súčasti (2) sa...

Regulovateľné vláknové závoje na výrobu geotextílií vyrobených z filamentov získaných zvlákňovaním v taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 688

Dátum: 27.11.2002

Autori: Mittermayr Albert, Ahm Klaus, Bornmann Uwe

MPK: D04H 3/08, D04H 3/02

Značky: vyrobených, výrobu, geotextilií, vláknově, získaných, závoje, zvlákňovaním, taveniny, filamentov, regulovateľné

Text:

...zariadenia sú známe.Ak je nárazová plocha vytvarovaná konvexne, bude vláknový závoj úzky a veľmi rovnomeme rozložený a podľa tohto uložený na sitovom alebo prepravnom páse. Ak je nárazová plocha vytvarovaná konkávne, bude vláknový záves široký a relatívne nerovnomeme rozložený a podľa tohto uložený na sitovom alebo prepravnom páse.Spojenie s prístrojom na meranie hrúbky riadi v závislosti od miestneho merania hrúbky nastavenie jednotlivých...

Způsob nedestruktivního zjišťování hloubky zakalené vrstvy parciálně kalených součástí vyrobených z oceli a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269837

Dátum: 14.05.1990

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 27/04

Značky: hloubky, vyrobených, oceli, provádění, vrstvy, zařízení, zjišťování, zakalené, kalených, tohoto, způsob, nedestruktivního, způsobu, parciálně, součástí

Text:

...É. Na mikrovoltmetru 1 je třeba zkontrolovat, poprípade seřídít nastavení nuly. Při pŕítlačenýoh napětových kontaktech Q, připojeném mikrovoltmetru 1 a vypnutem proudu nesmí mikrovoltmetr 1 ukazovat hodnotu napětí mimo rozsah kolísání nuly. Pokud tomu tak není, je treba uvolnit a znovu dotlačít napětové kontakty §, až se jmenovitá hodnota čtení na mikrovoltmetru 1 sníží do rozsahu kolisání nuly. Není nutné, aby povrch součástí byl...

Ovládání uzávěru kulových kohoutů, vyrobených z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 258190

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jiroušek Ladislav, Ševčík Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16K 5/06

Značky: uzávěru, plastických, vyrobených, ovládání, kulových, kohoutů

Text:

...uzávěru g. Ovládací vřeteno 5 uzávěru 3 je vedeno ve válcové části łgl nátrubku łg telesa L, vůči kterému je utěsněno O-kroužkem §, uloženým v zápichu gł ovládacího vřetene 3. Ve vnitřní stěně ggg nátrubku lg je zhotovena, minimálně V jedné horizontální rovině, obvodová drážka 133, proti níž jsou v ovládacím vřetenu 3 zhotoveny prúchozí radiální otvory gg. Ovládací vřeteno 3 je tovněž opatřeno podélným středovým otvorom 33. pronikajícím...

Spôsob tvorenia dalšieho životnostného cyklu dielcov vyrobených zo stabilizovaných austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251460

Dátum: 16.07.1987

Autori: Mareček Václav, Hrivňák Ivan Akademik, Kopernický Ivan, Číhal Vladimír, Konečný Jaroslav, Bernát Ján

MPK: C21D 9/00, C21D 1/26

Značky: životnostného, stabilizovaných, dielcov, tvorenia, oceli, dalšieho, vyrobených, spôsob, austenitických, cyklu

Text:

...druhý stupeň sa vyznačuje tým, že dielce sa výhrejú na teplotu V oblasti 850 - 950 °C, na ktorej sa ponechajú po dobu 90-240 minút a potom sa ochladia na teplotu okolia, zložité dielce v oleji, prípadne na vzduchu.Druhý stupeň. tepelného spracovania podľa vynálezu je možné V obdobnom usporiadení robit, prevažne pre ocele s pomerom stabilizačného prvku k Uhlĺku pod 5 v prípade titáuu, pod 10 v pripade niobu, i na nižšej teplotnej úrovni, a...

Způsob doplňování krmiv a průmyslově vyrobených směsných krmiv L-lysinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237345

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tanner Herbert, Spindler Manfred

MPK: A23K 1/16

Značky: l-lysinem, průmyslové, směsných, krmiv, doplňování, vyrobených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Použití vodných roztoků L-lysinu s hmotnostním obsahem v rozmezí 50 až 70 % k způsobu doplňování krmiv a průmyslově vyrobených směsných krmiv L-lysinem. Uvedené roztoky jsou v srovnání s krystalickým L-lysinem značně stálejší a mají při použití v ekvimolárním množství stejnou účinnost jako známé používané formy L-lysinu.

Způsob nedestruktivního zjištění stavu tepelného zpracování součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 249295

Dátum: 12.03.1987

Autor: Liškutínová Marie

MPK: G01N 3/40

Značky: způsob, ložiskové, vyrobených, tepelného, valivých, součástí, zjištění, ložisek, nedestruktivního, stavu, zpracování, oceli

Text:

...měření obsahu zbytkového austenitu provést na řezu.Shrne-li se tedy současný stav techniky v otázce kontrolních metod tepelného zpracování součástí valivých ložisek vyrobených z ložiskové oceli, lze konstatovat,že neexistuje obecně použitelná spolehlivá nedestruktivní metoda kontroly tepelného zpracování umožňující napří~ klad zpětně určit výši austenitizační a popouštěcí teploty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob nedestruktivního...

Zařízení ke chlazení vyrobených betonových stavebních dílců po procesu urychlování jejich tvrdnutí ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236075

Dátum: 01.12.1986

Autori: Macek Lubomír, Kaluža František

Značky: vyrobených, tvrdnutí, chlazení, betonových, urychlování, dílců, jejich, zařízení, stavebních, procesu, ohřevem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke chlazení proteplených betonových stavebních dílců po jejich odformování za účelem zvýšení jejich kvality dodatečným smáčením a za účelem snížení spotřeby tepelné energie při jejich výrobě sestávající z vodní nádrže s vestavěnou vyrovnávací nádrží, která je opatřena regulátorem úrovně hladiny oplachové vody ve vodní nádrži, dále tepelným výměníkem s ohřívacím tělesem oplachové vody.

Spôsob povrchovej úpravy spodkových dielcov obuvi, vyrobených zo spodkových usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 225192

Dátum: 15.04.1986

Autor: Paľuv Ján

Značky: dielcov, usní, obuvi, vyrobených, spodkových, povrchovej, spôsob, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchovej úpravy spodkových dielcov obuvi vyrobených zo spodkových usní, vyznačujúci sa tým, že sa na upravovaný povrch nanesie termoreaktívna akrylátová disperzia, ktorá po osušení pri teplotách 120 až 140 °C zasieťuje.

Zapojení pro registraci vyrobených tenkostěnných profilových tyčí na profilovací trati v délkových mírách

Načítavanie...

Číslo patentu: 227547

Dátum: 01.09.1985

Autori: Kratochvíl Alois, Balys Vladimír, Schmucker Antonín

Značky: délkových, tenkostenných, profilovací, mírách, tyčí, registraci, zapojení, vyrobených, tratí, profilových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení sestává ze synchronních vratných dekadických čítačů, dekodérů z kódu BCD na jedna z deseti, hradel NAND, klopných obvodů R-S, monostabilního klopného obvodu, převodníku na signál TTL, snímače polohy, rotačního inkrementálního čidla a dekadických číslicových indikačních výbojek, přičemž výstup inkrementálního rotačního čidla (5) je přes převodník (6) na signál TTL propojen se vstupem(a) řídicí logiky (7), jejíž uvolňovací vstup (fa) pro...

Zariadenie na odvíjanie profilovacích materiálov z vyrobených gumových hadíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 215528

Dátum: 15.10.1984

Autori: Sileš Ivan A Miškech Ľudovít, Puqzik František

Značky: odvíjanie, gumových, profilovacích, hadíc, materiálov, vyrobených, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odvíjanie profilovacích materiálov, najmä polyamidovej pásky a nylonového špagátu z vyrobených gumových hadíc, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z dvoch dutých hriadeľov a to vonkajšieho (6) a vnútorného (5), ktoré sú uložené v stojane (3), pričom na jednej strane zariadenia je na vnútornom dutom hriadeli (5) uchytená cievka (7), na vonkajšom dutom hriadeli (6) je uchytený odvíjací kotúč (11) a hadica (1) na tŕne (2) je axiálne...