Patenty so značkou «vypúšťanie»

Cisternová nadstavba na cisternovom automobilovom prepravníku a jej zapojenie na plnenie, vypúšťanie a prečerpávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7232

Dátum: 03.09.2015

Autori: Baďura Ján, Person Vladimír

MPK: B60P 3/22, B67D 7/04

Značky: nadstavba, cisternová, prečerpávanie, cisternovom, přepravníku, automobilovom, zapojenie, plnenie, vypúšťanie

Text:

...stúpačkami, nádrž l je vybavená vrchnou ochranou Q na ochranu nádrže l a armatúr pred poškodením pri prevrátení vozidla, pričom vrchná ochrana Q je zároveň záchytnou vaňou na zachytenie možných odkvapnutí motorových palív pri prevádzke alebo obsluhe, ďalej obsahuje tepelnoizolačné bariéry na zabránenie ohriatia obsahu nádrže l od tepelne exponovaných miest, ďalej obsahuje elektrickú inštaláciu v nevýbušnom nehorľavom vyhotovení s...

Konštrukčná časť motorového vozidla vybavená otvormi na vypúšťanie farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8854

Dátum: 12.05.2009

Autori: Massoutier Pascal, Viennois Fabien

MPK: B62D 25/24

Značky: motorového, vozidla, farby, otvormi, vypúšťanie, konštrukčná, vybavená, část

Text:

...vjednotlivých polohách upevnenia uzáveru azápadkové zuby obsahujú dva pozdĺžne protiľahlé zuby, schopné centrovať a blokovat uzáver v otvore v smere pozdĺžne osi vjednotlivých polohách upevnenia uzáveru, a dva bočné protiľahlé zuby, 33550/ Hvozidla, schopné centrovat a blokovat uzáver v otvore v smerevpriečnej osi,odlišnej od pozdĺžnej osi, v jednotlivých polohách upevnenia uzáveru. Predmetom tohto vynálezu je takisto postup výroby...

Zariadenie na vypúšťanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18342

Dátum: 02.09.2008

Autor: Benjamin Trudy

MPK: B41J 29/38, B41J 2/14, B41J 2/05...

Značky: vypúšťanie, kvapaliny, zariadenie

Text:

...je možné súčasti uskutočnenia predloženého vynálezu umiestňovať v množstve rôznych orientácii, používa sa smerová terminológia na účely ilustrácie a nie je žiadnym spôsobom obmedzujúca. Treba mať na pamäti, že je možné využiť ďalšie uskutočnenia, a že je možné uskutočniť konštrukčné alebo logické zmeny bez toho, že by došlo k odklonu od rozsahu predloženého vynálezu. Nasledujúci podrobný opis nesmie byť preto považovaný za obmedzujúci a rozsah...

Spôsob inštalovania najmenej jedného vedenia a/alebo prázdnej rúry v uložených rúrovodoch slúžiacich na zásobovanie alebo na vypúšťanie odpadu a rúrovod na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286292

Dátum: 19.06.2008

Autor: Gruber Sabine

MPK: H02G 9/06, H02G 1/08

Značky: tohto, vedenia, rúrovod, zásobovanie, vypúšťanie, odpadů, jedného, rúrovodoch, inštalovania, prázdnej, spôsob, uskutočňovanie, uložených, najmenej, slúžiacich, rúry, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že do existujúcich inštalovaných rúrovodov, do kanalizačných rúrových systémov alebo sietí sa vtiahne alebo zasunie vnútorné obloženie rúrkového alebo hadicového tvaru a medzi vonkajšou stenou tohto vnútorného obloženia a vnútornou stenou existujúcej steny rúrovodu sa usporiadajú nové káble alebo prázdne rúry, do ktorých sa neskôr zavedú ďalšie káble.

Preposielanie nástrekového signálu v zariadení na vypúšťanie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19059

Dátum: 12.03.2008

Autori: Shepherd Matthew, Cumbie Michael, Smektala Volker, Mackenzie Mark, Martin Eric

MPK: B41J 2/175, B41J 29/38, B41J 2/05...

Značky: vypúšťanie, zariadení, kvapaliny, preposielanie, nástrekového, signálu

Text:

...prvky 26 predstavujú vo všeobecnosti akékoľvek zariadenie zahrievateľné elektrickým signálom. Napríklad,nástrekové prvky 26 môžu byt rezistory alebo iné elektrické súčiastky, ktoré emitujú teplo následkom elektrického prúdu prechádzajúceho danou súčiastkou.0007 Súčiastky Obr. 3 je schéma vzorového obvodu dýzy 34. Rovnako s odkazom na Obr. 2 má každá dýza 22 zodpovedajúci obvod dýzy 34 vytvorený na integrovanom obvode 28. Každý obvod...

Prístroj na vypúšťanie terapeutickej látky proti pokožke pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285092

Dátum: 18.05.2006

Autori: Birch David, Surman David

MPK: A61M 5/30, C12M 3/00, F17C 7/00...

Značky: pacienta, proti, terapeutickej, pokožke, vypúšťanie, prístroj, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj (1) obsahuje duté teleso (2) otvorené pri distálnom konci na vymedzenie výpustu (4). Prvý oddiel (6) v dutom telese (2) obsahuje kapsulu (8), v ktorej je uložený plyn, napríklad hélium pod tlakom, a druhý oddiel (10) umiestnený medzi prvým oddielom (6) a výpustom (4) obsahuje terapeutickú látku. Prúd plynu po prerazení kapsuly smeruje kanálom (27) medzi kapsulou (8) a vnútorným povrchom dutého telesa (2) v smere k druhému oddielu (10)...

Zariadenie na odoberanie, premiestňovanie, vypúšťanie a rezanie pruhov alebo pásov z flexibilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5368

Dátum: 22.12.2005

Autor: Gutknecht Heinz

MPK: B29D 30/38

Značky: flexibilného, zariadenie, materiálů, vypúšťanie, odoberanie, premiestňovanie, pásov, pruhov, rezanie

Text:

...procesného krokuObrázok 3 zobrazuje obrázok 1 počas druhého procesného krokuObrázok 4 zobrazuje pohľad spredu na obrázok 1 v nasledujúcom procesnom krokuObrázok 5 zobrazuje pohľad spredu na obrázok l V nasledujúcom procesnom krokuObrázok 6 zobrazuje celkovú vzdialenosť najväčšej pohyblivej časti prenosného zariadenia podľa vynálezu, ktorú musi prekonaťObrázok 7 zobrazuje zariadenie na ukladanie podľa spôsobu tejto techniky aObrázok 8...

Prístroj na miešanie a vypúšťanie kostného cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7612

Dátum: 08.03.2005

Autor: Foster David

MPK: A61F 2/00, B01F 13/00

Značky: miešanie, cementů, kostného, prístroj, vypúšťanie

Text:

...pomáha manipulácii sventilom V rámci prístroja a poskytuje jednoduchý prostriedok pre pohyb ventilu pozdĺž pozdĺžnej osi prístroja.0020 Je možné medzi prvým koncom adruhým koncom zabezpečiť viac než jeden Výstupný otvor, čím sa umožní pripojenie množstva striekačiek tak, že operatér môže naraz plniť viac nežjednu striekačku. Týmto spôsobom tento vynález dosahuje ľahší prenos zmiešaného cementu do viac výtlačných striekačiek alebo podobne, s...

Zariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3979

Dátum: 03.11.2004

Autori: Mihok Jozef, Rusin Jan, Sim Miroslav

MPK: F41A 17/42, F41A 17/36

Značky: automatické, zariadenie, strelnej, závěru, vypúšťanie, zbraně

Text:

...1 axonometricky znázorňuje zásobníkovú šachtu, prenášaciu páku zasahujúcu do zásobníkovej šachty, rameno záchytu, teleso a záver zbrane a obr. 2 schematícky v bočnom reze znázorňuje rameno záchytu vo vodiacom telese/sách na jednej strane s vytvoreným zrazením a na druhej strane čap, spájajúci druhú stranu prenášacej páky s druhou stranou ramena.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na automatické vypúšťanie záveru strelnej...

Systém na vypúšťanie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283971

Dátum: 21.05.2004

Autori: Shervington Evelyn, Birch David

MPK: F17C 7/00, F17C 13/06

Značky: plynů, vypúšťanie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na vypúšťanie plynu obsahuje plynovú kapsulu (4) na uloženie stlačeného plynu, majúcu duté teleso (10) s hrdlom (12) z neho vyčnievajúcim, záver (5) majúci driek (16) vyčnievajúci z hrdla (12) a obsahujúci lámavý úsek (18), pričom záver (5) má priechod (20) v spojení s vnútrom dutého telesa (10), ktorý prebieha aspoň k lámavému úseku (18), a mechanický prostriedok na prerazenie lámavého úseku (18), a tým umožnenie úniku tekutiny...

Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie tekutej aktívnej látky pre klozetovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1077

Dátum: 11.03.2004

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/02

Značky: látky, vypúšťanie, aktívnej, vypúšťacie, tekutej, zariadenie, klozetovú

Text:

...a unáša zo sebouv malom množstve časť aktívnej látky, obsihanutej V nádržke, ktorú zrieďuje a uvoľňuje jej pôsobenie pri odstraňovaní zápachu a/alebo čisteniu a/alebo osviežovaníExperimentálne bolo zistené, že pokiaľ je časť aktívnej látky unášaná preč, tak to pravdepodobne spoločne s turbulenciou vytváranou prúdom vody pri splachovaní,spôsobuje, že malé množstvo vetracieho vzduchu vstupuje doTým dôjde na zmenu rovnováhy medzi tlakom v...

Doplnok pre zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchu a vypúšťacie zariadenie obsahujúce tento doplnok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16582

Dátum: 15.01.2004

Autor: Simoens Herve

MPK: F15D 1/08

Značky: obsahujúce, zariadenie, doplnok, vzduchu, náhle, vypúšťanie, vypúšťacie

Text:

...zlepšiť účinnosť týchto zariadeni pre0019 Za týmto účelom je predmetom vynálezu zariadenie pre náhle vypúšťanie vzduchuvykazujúce charakteristiky podľa hlavného nároku.0020 Zariadenie bude dobre pochopené pomocou nasledujúceho opisu uvedeného len ako nevyčerpávajúci príklad na základe prlpojeného nákresu, ktorý schematicky znázorňuje0021 Pri pohľade na nákres je vidieť zariadenie l pre prudké vyfúknutie vzduchuobsiahnutého v nádrži 2. 0022...

Vypúšťacie zariadenie na vypúšťanie viac tekutých aktívnych látok pre záchodovú misu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8288

Dátum: 23.12.2003

Autor: Pagani Fabio

MPK: E03D 9/03

Značky: vypúšťacie, aktívnych, tekutých, látok, zariadenie, záchodovú, vypúšťanie

Text:

...tvarov záchodových nádržiek. Okrem toho aktívna látka,uložená v banke, si zachováva svoje aktívne charakteristiky(2 hľadiska odstráňovania zápachu/čistenia/osviežovania/dezinfekcie a podobne) na konštantnej alebo takmer konštantnej úrovni počas doby pri pomerne veľkom počte spláchnutí (až 250 až 450 spláchnutínezmiešava s vodou inak, než V pomerne malom rozsahu na konci0006 Tiež sú známe Vypúšťacie zariadenia majúce jediné nosné prostriedky...

Zariadenie na náhle vypúšťanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5014

Dátum: 19.05.2003

Autor: Simoens Hervé Hubert Jean

MPK: B65D 88/00, F16K 31/36

Značky: vzduchu, zariadenie, náhle, vypúšťanie

Text:

...v zadnej0025 Na zníženie tohto hluku pri vyprázdňovaní zadnej komory je tak známe vypúšťanievzduchu obsiahnutého v tejto komore priamo alebo nepriamo do výstupného vedenia.0026 Na ten účel je z US-4.201.362 známe vybavenie prednej strany piestu radom uzáverov0027 Taká montáž však prináša zvýšenie hmotnosti hlavného uzáveru a teda aj stratu0028 Je tiež známy spis DE 1259160, ktorý opisuje uvoľňovacie zariadenie podľa úvodnej0029 Vynález si...

Zariadenie na vypúšťanie vzduchu so zlepšeným vypúšťacím potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2112

Dátum: 19.05.2003

Autor: Simoens Herve

MPK: F16K 31/36, B65D 88/00

Značky: vypúšťanie, vypúšťacím, potrubím, zariadenie, zlepšeným, vzduchu

Text:

...efektívnosť týchto zariadení tým, že sa zvýši objem zásobníka alebo zvýši tlak vzduchu v zásobníku, ale často to nie je možné z dôvodov ekonomických aleboz dôvodu umiestnenia zariadenia na vypúšťanie.0025 Ďalší problém predstavuje hlučnosť spôsobovaná pri vypúšťam vzduchu, ktorý je obsiahnutý v zadnej komore.0026 Na zníženie hlučnosti pri vypúšťaní zadnej komory je možné vypúšťať vzduch obsiahnutý v tejto komore priamo alebo nepriamo cez...

Použitie zariadenia na zadržiavanie a vypúšťanie homogénnej suspenzie celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283159

Dátum: 21.01.2003

Autori: Zikeli Stefan, Möderl Ulrich, Ecker Friedrich

MPK: B65G 53/48

Značky: zariadenia, zadržiavanie, vypúšťanie, homogénnej, celulózy, použitie, suspenzie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z valcovitej, v podstate horizontálne uloženej miešacej nádržky (1) so vstupným otvorom (5) homogénnej suspenzie, z miešacieho hriadeľa (2), na ktorom sú usporiadané miešacie lopatky (3), ktorý je vo valcovitej miešacej nádržke (5) usporiadaný axiálne a udržuje vstupným otvorom (5) zavedenú suspenziu v homogénnom stave rotáciou, a z vynášacieho zariadenia homogénnej suspenzie, vyhotoveného ako dopravný slimák (7),...

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 278826

Dátum: 09.08.1995

Autor: Kozák Juraj

MPK: E03C 1/284, E03C 1/28, E03C 1/12...

Značky: tekutin, zdravotechnických, odpadových, najmä, vypúšťanie, zariadení, odvádzanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z telesa (1), ktoré má zvádzaciu časť (2) tvorenú hlavným kanálom (21), pričom súbežne s ním je aspoň jeden bočný kanál. Vedľa takto usporiadanej zvádzacej časti je zápachová komora (3), ktorá vyúsťuje odtokovým hrdlom (31), v ktorom je clonka (32) zasahujúca do štvrtiny až polovice priemeru odtokového hrdla (31). Takto usporiadaná zvádzacia časť (2) a zápachová komora (3) sú v spodnej časti spojené spodnou zvádzacou časťou...

Zariadenie na vypúšťanie sypkých hmôt zo železničných vagónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 499

Dátum: 06.07.1994

Autori: Šuhaj Ján, Ambrózi Vojtech

MPK: B65G 19/00

Značky: železničných, vypúšťanie, sypkých, zariadenie, vagónov, hmot

Text:

...proti presypávaniu gumovou zábranou6 a plecnovou zábranou 7. Po pristavení vagóna sa pevnésklzy 13 sklopia spúšťacím zariadením / reťazový kladkostroj /§pomocou lana 14 a podoprú sa zvislou podperou 9. Pevnésklzy 13 sú upevnené na žľaby hrablových dopravníkov 1,2 otoč nymi čapmi 16. Steny pevných sklzov 13 sú zosilnené L pro filom 15. Podľa povahy a sypkosti materiálu sa nastavia po hyblivé sklzy 3 do najvýhodnejšej polohy / aby chod...

Zariadenie na odvádzanie a vypúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotechnických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 427

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kozák Juraj

MPK: F04F 10/00

Značky: odvádzanie, vypúšťanie, zariadenie, najmä, zdravotechnických, odpadových, tekutin, zariadení

Text:

...do zariadenia.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojených výkresoch je znázornená niekoľko uskutočnení zariadenia na odvádzanie a vjpúšťanie tekutín, najmä odpadových vôd zo zdravotníckych zariadení, kde na ebrą 1 je priečny rez zariadenia, obr. 2 znázorňuje pohľad zhora na zariadenie s dvoma bočnými kanálmi a obr. 3 pozdĺžny rez B-B zariadenia cez zvádzaciu časť z obr. l. Ha obr. 4 sú zná 3zornené v reze dve uskutočnenia spodnej rozvádzacej...

Zariadenie pre vynášanie usní a vypúšťanie kúpelov z klasického koželužského suda

Načítavanie...

Číslo patentu: 249249

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šlauka Dušan, Šlauka Juraj

MPK: C14B 1/42

Značky: klasického, vynášanie, vypúšťanie, kúpeľov, zariadenie, usní, koželužského

Text:

...Pri uvoľňovaní ~upchatého~ otvoru saobsluha dostáva do styku s vylpúšťanou kvapalinou. Funkcia oboch popisaných zaria-dení je jedn-oúčelová.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie,ktoré. združuje operácie vynášanie usni a vypúšťanie vyčerpaných technologických kúpeľ-ov podľa vynálezu tým, že spracová 4Vane usne sú vynášané a kvapalina je vypúšťana z telesa suda jedným dutým vynášacím wkolikom, ktorý má perforované steny a je...

Záves pre vypúšťanie bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 215564

Dátum: 15.02.1985

Autori: Majdan Miloslav, Marko Pavol

Značky: bremená, vypúšťanie, závěs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadení, ktoré spájajú bremeno so zdvíhacím alebo spúšťacím ústrojenstvom žeriavu, prípadne iného zdvíhacieho prostriedku. Vynález rieši vypúšťanie alebo odopínanie bremena zo závesu, pričom vypúšťané bremeno ani záves nie sú ovplyvňované žiadnymi vonkajšími silami a vypustenie - odopnutie bremena je možné uskutočňovať diaľkovo. Záves 4 je pevne spojený s elektromagnetom 3. Pohyblivé jadro 2 elektromagnetu 3 pri vysunutí medzi...