Patenty so značkou «výpočet»

Pomôcka na výpočet a zobrazenie vývoja percent

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4154

Dátum: 02.06.2005

Autor: Gazarek Jozef

MPK: G06C 1/00

Značky: vývoja, pomôcka, zobrazenie, výpočet, percent

Text:

...Uvedieme príklad Percentá, alebo koeficient sú vyjadrené už konkrétnymi číslami, napríklad 50 , alebo 0,5. Je to pomer dvoch čísel. Ak, ale tiež poznáme iba uhol výpočtu (zobrazenia) vývoja percent,napriklad 30 ° a poznáme jeden čiselný údaj, vieme vypočítať údaj druhý, ale aj treti, ktorý je rameno - základňa. Tento postup tretieho údaja z výpočtu umožňujú aj percentá a koeficient. Pomôcka výpočtu môže byť vyhotovená napríklad z troch...

Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s lubovolným mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260280

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikulová Zdena, Šuchtár Peter

MPK: G06F 13/00, G06F 7/38

Značky: zapojenie, lubovolným, logických, mikroprocesorom, funkcií, výpočet, spolupráci

Text:

...je súčasne pripojená na vstup PL 010, vstup VPR 302, vstup PI 400, vstup VP 303 a vstup DLF 304. Riadiace zbernica mikroprocesora 513 je pripojená na riadiacu zbernlcu 500, ktorá je pripojená na vstup PL 501.Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s ľubovoľným mikroprocesorom pracuje nasledujúcim spôsobom.Blok operačnej p-amät-i 2 je vyhradená oblast z použitej operačnej pamäti, v ktorej sú uložené vstupné premenné logických...

Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252018

Dátum: 13.08.1987

Autori: Triebušník Milan, Kamarýt Milan, Rehuš Ján, Zlatoš Anton

MPK: H02P 7/00

Značky: signálov, pohonoch, spätnoväzobných, elektrických, výpočet, stroja, asynchrónneho, nelineárneho, modelů, zapojenie, elektronického

Text:

...intervale cca i 7 . V porovnaní s chybou až i 25 0/0 pri použití lineárneho modelu ide teda o značné zlepšenie. Pritom lineárny model má okrem teplotnej chyby ešte značnú základnú chybu.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad zapojenia nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho stroja pre výpočet spätnoväzobných signálov v elektrických pohonoch podla vynálezu.Zapojenie nelineárneho elektronického modelu asynchrónneho...

Zařízení pro výpočet hodnot okamžitého výkonu elektrické energie ze vzdálenosti impulsů vysílacího elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242778

Dátum: 15.05.1987

Autori: Urban Cyril, Bicek 1ubomar

MPK: G01R 21/00

Značky: hodnot, výpočet, zařízení, vzdálenosti, impulsů, výkonu, vysílacího, elektroměru, elektrické, okamžitého, energie

Text:

...elektroměru ł, logiky 1, čítače 3, hradla 3, oscilátoru §, děličky 1 paměti § konstanty a výstupní svorky lg. Výstup ll vysílacího elektroměru l je spojen se vstupem gł logiky 3, jejíž výstup 35 hradlovacího signálu logiky 3 je spojen s řídicím vstupem 32 hradla 1, jehož signálový vstup il je spojen s výstupem gl oscilátoru § a nulovací výstup gg logiky g je spojen s nulovacím vstupem gł čítače Ä, jehož čítací vstup 3 je spojen s...

Zapojenie na výpočet vzťahu W=1/x(xz-y)

Načítavanie...

Číslo patentu: 221652

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dobrovodský Emil, Srnčík Róbert, Kliment František, Rosúlek Vladimír

Značky: vzťahu, výpočet, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na výpočet vzťahu W = 1/x .(xz-y) predovšetkým pre jednoúčelové analógové počítače v regulačnej technike napr. pre vyčíslenie Nernstovej rovnice pre pevné keramické elektrolyty vytvorené zo známych blokov, napr. na základe operačných zosilňovačov, vyznačujúce sa tým, že výstup komparátora (5) je pripojený jednak na vstup dolnopriepustného filtra (8) jednak na dva samostatné obmedzovače (6, 7) napäťovej úrovne, pričom prvá vstupná...

Zapojení jednotky pro výpočet fázového úhlu komplexního čísla

Načítavanie...

Číslo patentu: 227756

Dátum: 01.11.1985

Autori: Říha Jiří, Magyar Andrej

Značky: výpočet, úhlu, fázového, jednotky, zapojení, čísla, komplexního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výpočetní techniky. Je určen pro výpočet fázového úhlu komplexního čísla, tj. funkce arctg I/R, kde i a R jsou imaginární, resp. reálné části. Dosavadní zařízení prováděla tento výpočet relativně pomalu. Podstata vynálezu spočívá V tom, že výpočet je prováděn tabulkovou metodou s minimálním objemem permanentní paměti. Technická realizace je jednoduchá, doba výpočetu fázového úhlu je kratší než 1,6 us a chyba výpočtu...

Pravítko na výpočet pravo-ľavých skratov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219151

Dátum: 01.06.1985

Autor: Redhammer Rafael

Značky: pravítko, pravo-ľavých, skratov, výpočet

Zhrnutie / Anotácia:

Pravítko na výpočet pravoľavých skratov vyznačené tým, že jedna strana dvojitého plášta (X) je opatrená tromi výrezmi a jednak stupnicou pre barometrický tlak (I),oproti ktorej je na veľkom posuvnom jazyku (Z) stupnica pre tenziu kysličníka uhličitého v krvi (II), jednak stupnica pre alveolárnu tenziu kyslíka (III), ktorá komunikuje s exponenciálnou stupnicou alvéolárnej tenzie kyslíka (IV) vytvorenou na veľkom posuvnom jazyku (Z), ktorú...

Zapojení pro vypočet aritmetického průměru vzorků signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227098

Dátum: 01.01.1985

Autor: Willmann Jiří

Značky: výpočet, vzorků, aritmetického, průměru, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro výpočet aritmetického průměru vzorku signálu, které je tvořeno vzorkovací pamětí, přímou větví záporné zpětné vazby a zpětnou větví záporné zpětné vazby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do zpětné větve je zapojen sériový člen tvořený ochranným odporem (15) výstupního zesilovače (10) vzorkovací paměti (1), sčítacím kondenzátorem (14) překlenutým druhým spínačem (13) zpětné vazby a odporem (11) zpětné vazby,...

Zapojení korekční jednotky pro výpočet parametrů programované dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224847

Dátum: 01.11.1984

Autori: Dlouhý Jiří, Ekrt Jiří, Matoušek František, Schut Miroslav, Lang Pravdomil

Značky: dráhy, jednotky, zapojení, korekční, parametrů, programované, výpočet

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení korekční jednotky pro výpočet parametrů programové dráhy, vyznačující se tím, že spouštěcí výstup (1102) centrálního řadiče (11) je spojen se spouštěcím vstupem (501) korekčního řadiče (5), jehož první řídicí výstup (507) je spojen s řídicím vstupem (101) programové paměti (1), jejíž programový výstup (102) je spojen s programovým vstupem (504) korekčního řadiče (5), jehož korekční vstup (505) je spojen s korekčním výstupem (202)...

Zapojení jednotky pro výpočet odmocniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215869

Dátum: 15.07.1984

Autori: Magyar Andrej, Říha Jiří

Značky: odmocniny, jednotky, zapojení, výpočet

Zhrnutie / Anotácia:

Výhoda zapojení jednotky podle vynálezu spočívá v tom, že používá malý objem permanentní paměti, má jednoduchou technickou realizaci, doba výpočtu odmocniny je kratší než 1 (s a chyba výpočtu na největším rozsahu nepřekročí hodnotu 0,8 %. Podstata zapojení jednotky pro výpočet odmocniny spočívá v tom, že výstup pro mantisu vstupního čísla vstupního registru je propojen s adresními vstupy permanentní paměti, jejíž výstup je propojen s datovými...