Patenty so značkou «výplňové»

Výplňové telesá

Načítavanie...

Číslo patentu: 288256

Dátum: 25.02.2015

Autor: Köhler Peter

MPK: C08J 9/12, B60R 13/02

Značky: tělesa, výplňové

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa výplňové telesá pozostávajúce z penovej hmoty obalenej fóliou, pričom materiál penovej hmoty je objemovo komprimovaný a pozostáva z plastových vločiek alebo penových častíc, ktoré majú dĺžkovú rozťažnosť 20 až 100 mm. Ďalej sa opisuje použitie výplňových telies.

Keramické výplňové materiály s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10630

Dátum: 03.11.2006

Autori: Shmotev Sergey, Pliner Sergey

MPK: C04B 35/04, C04B 35/20, C04B 35/16...

Značky: keramické, hustotou, materiály, nízkou, výplňové

Text:

...keramických výplňových materiálov s hustotou od 0,84 do 2,25 g/cm 3 (sypná hustota od 0,35 do 0,79 g/cm 3), ktoré majú vonkajší plášť z MgO alebo A 120 a mikroporézne jadro. Výplňový materiál sa testoval iba do 2,7 MPa. Táto metóda zahŕňa prípravu aluminosilikátovej suroviny,zavedenie SíC ako činidla na tvorbu plynu vmnožstve 0,1 - 50 hmotn., granuláciuapálenie. Navrhované použitie vyrobených guliek je ako nosiče katalyzátorov,...

Výplňové teliesko, najmä na biologické telesá čistiarní odpadových vôd, chladiace veže a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279755

Dátum: 12.03.1999

Autori: Molnár József, Kormos Vladimir, Gyulavári Imre

MPK: C02F 3/10

Značky: vôd, zariadenia, biologické, chladiace, čistiarní, veže, podobně, najmä, tělesa, výplňové, teliesko, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňové teliesko má kanály (2) slúžiace na prietok zmesi kvapaliny a plynu, usporiadané kolmo a otvorené na svojich koncoch (3), a podstatný znak riešenia spočíva v tom, že medziľahlý (stredný) úsek (4) kanálov (2) má konštantný alebo takmer konštantný prierez a k tomuto medziľahlému úseku (4) sú dole a hore pripojené úseky (5, 6, 7, 8), ktoré majú premenný prierez.

Skrápěné výplňové těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 268844

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jamicki Zygfryd, Raróg Wladyslaw

MPK: F28F 25/08

Značky: výplňové, skrápěné, těleso

Text:

...s výhodou přímkovou plochou ve tvaru hyperbolického paraboloidu, kterýje na dvou protilehlých kratäích stranách ohraničen łiknďmi plochami, e výhodou rovinemi a která vykazuje v protilehlých rozíoh dotyková plochy s ptilehlými segmenty.Přínkevá ploche. Je s výhodou příčnä drdäkovaná, zejména pak pro doaažení dostatečně tuhosti výplňového telesa s pro zvětšení emdčecí plochy pro vodu, opatřens dvěma soustavami hyperbolicldch...

Výplňové těleso pro absorpční a rektifikační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 263247

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Jaroslav, Jonáš Pavel, Gottvald Leoš

MPK: B01D 53/18

Značky: absorpční, kolony, těleso, výplňové, rektifikační

Text:

...zhotoveno ze skla.Výhoda výplňového těleea podle tohoto vynélazu je jeho jednoduchá výroba, konstrukce a snadné nontáž pracovních epírél do nosných rénů. Fíxační apírély tvoří horizontélní rovínnou vrstvu, které usnadňuje náetřik kapal ného nédía a jeho nétok po celém průřezu tělesa kolony.Fíxační epírély vytváří a zabezpečuji pravidelný odstup mezi pracovnímí epirálaní, aby během pracovního procesu nedochézelo k jejich dotyku. Základní...

Osazovací rám pro hliníkové výplňové prvky průmyslové a občanské výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252701

Dátum: 15.10.1987

Autor: Beňo Eduard

MPK: E06B 1/16

Značky: výplňové, občanské, hliníkové, osazovací, prvky, průmyslové, výstavby

Text:

...lištou těsnost spoje a samotný rám z tenkostěnného ocelového prolamovaného U profilu snižuje hmotnost -osazovacího rámu až o 70 v porovnání se současně používanými konstrukcemi.Nia připojeněm- výkresu je znázorněn příklad provedení osazovacího rámu pro hliníkové výplňové prvky podle vynálezu. Konkrétně se jedná o příčný řez spodním vodorovným osazovacím rámem.Osazovací rám je vytvořen ze základního tenkostěnného ocelového rámu 1,...

Způsob zhotovení matrice pro kompozitní výplňové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 223207

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zicha Antonín, Pospíšilová Věra

Značky: materiály, kompozitní, výplňové, matrice, způsob, zhotovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zhotovování matrice pro kompozitní výplňové materiály. Model zubu zhotovený z pružněplastické hmoty, s výhodou z gelu, se opatří vrstvou tuhnoucí hmoty na bázi roztoku organické látky v rozpouštědle. Z takto vytvořené matrice se model zubu po ztuhnutí tuhnoucí hmoty vyjme.

Zařízení pro zkoušení pevnosti spoje galvanoplasticky vyloučené skořepiny a výplňové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228258

Dátum: 01.11.1985

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

Značky: zařízení, pevnosti, vyloučené, galvanoplasticky, skořepiny, hmoty, zkoušení, výplňové, spoje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoušení pevnosti spoje galvanoplasticky vyloučená skořepiny a výplňové hmoty vyvozením smykového napětí nebo jeho kombinace a tlakovým napětím kolmým ke spoji na zkušební tyči, používaných zejména na lisovací nástroje. Zařízení sestává z upínací čelisti trhacího stroje a protilehlé upínací části. Podstata zařízení spočívá v tom, že upínací část sestává z upínacího třmene, opatřeného tvarovaným upínacím výřezem, do...

Výplňové tělísko vytvořené jako segment vnitřní obvodové části dutého toroidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215018

Dátum: 15.10.1984

Autor: Braun Roland

Značky: obvodové, vytvořené, částí, toroidu, výplňové, vnitřní, segment, dutého, tělísko

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výplňových tělísek v chemických reakčních věžích pro zvýšení výměnného účinku mezi proudem kapaliny a proudem plynu. Řešením podle vynálezu se zlepšuje výměnný účinek a kromě dobrého smáčení se navíc dosahuje obracení a víření plynového proudu, přičemž se také vyloučí zakrývání výměnných ploch na sobě ležícími bočními plochami sousedních výplňových tělísek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny výplňového tělíska jsou...