Patenty so značkou «výplně»

Zariadenie na pripevnenie prekryvnej dvernej výplne do rámu krídla dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7278

Dátum: 03.11.2015

Autori: Obyt Richard, Žižka Jan

MPK: E06B 3/74, E06B 3/04, E06B 3/54...

Značky: rámu, zariadenie, dvernej, prekryvnej, křídla, výplně, dveří, pripevnenie

Text:

...kompletnú dvernú výplň, je pevne spojený s rámom krídla dvier zaskiutkovaním do príchytov dvernej výplne.Príchyty dvernej výplne je možné výhodne uskutočniť nielen ako samostatné L profily, ale aj ako pevné Časti vnútornej vrstvy dvernej výplne - výstupky (príchyty) nachádzajúce sa po obvode vnútornej strany dvernej výplne.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečnú, rýchlu a nedeštruktívnu demontáž a montáž kompletnej...

Elektronické zabezpečovacie zariadenia pre otvorové výplne, najmä okná alebo dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6505

Dátum: 03.09.2013

Autori: Petřek Pavel, Petřek Michal

MPK: G01R 33/00, G08B 13/08

Značky: okna, najmä, výplně, elektronické, zariadenia, otvorové, dveře, zabezpečovacie

Text:

...l a obr. 3 znázorňujú principiálne prevedenie zabezpečovacieho zariadenia pre VARIANT 1. Toto zariadenie sa skladá najmenej z magnetometra i, riadiacej jednotky g, zdroja g energie, dotykového ovládacieho prvku Q a akustického výstupu i. Zariadenie magnetometrom L meria magnetické pole. Hodnoty magnetického poľa sú vyhodnocované riadiacou jednotkou g. Z nameraných hodnôt riadiaca jednotka g vyhodnotí stav otvorovej výplne g....

Viskoelastické gély ako nové výplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17121

Dátum: 25.08.2010

Autori: D'este Matteo, Renier Davide

MPK: A61L 27/58, A61L 27/26, A61L 27/52...

Značky: gély, viskoelastické, výplně, nové

Text:

...ACP použitá v predkladanom vynáleze, pripravená ako je opísané v EP 0341745. má stredný stupeň zosieťovania medzi 4 a 5 avýhodne sa pripraví za použitia HA so strednou molekulovou hmotnosťou (MW) 200 KDa. Ked sa hydratuje. prezentuje sa ako samozosieťovaný gél bez molekúl cudzích natívnemu polysacharidu, pretože to vyplýva z esterovej väzby medzi karboxylovými a hydroxylovými skupinami toho istého polysacharidového reťazca a l alebo...

Viskoelastické gély ako nové výplne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20484

Dátum: 25.08.2010

Autori: D'este Matteo, Renier Davide

MPK: A61L 27/58, A61L 27/26, A61L 27/52...

Značky: viskoelastické, výplně, gély, nové

Text:

...ako je opísané v EP 1095064 a EP 1853279,výhodne za použitia HA so strednou molekulovou hmotnosťou (MW) 500-730 KDa so stredným stupňom konečnej amídácie/substitúcle medzi 1 a 3 v móloch.0021 HYADD je derivát HA zodpovedný za okamžitú hydratáciu (čo vedie k okamžitej dermálnej výplní) vyvolanú intradermálnym vstreknutím výplne, ktorej sa týka predkladaný vynález.0022 HA zosieťovaná prostredníctvom BDDE (molekula obsahujúca epoxidové...

Selektívne osvetlené výplne panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15575

Dátum: 29.03.2010

Autori: Childers Lee, Hayes Marc

MPK: B29C 45/14, B29C 45/16, B29C 45/27...

Značky: osvetlené, výplně, selektivně, panelov

Text:

...pri poskytnutí vhodnej hrúbky dosahuje vzhľad dekoratívnej vrstvy a takto má výnimočnú hĺbku obrazu. Dekoratívna vrstva môže obsahovať širokú škálu tenkých materiálov na rozlíšenie ichvzhľadu, vrátane, nie však obmedzene tkaniny, drevo, fólie, kov, papier a plasty.(0007) Pozornosť je ďalej zameraná na US prihlášku č. 12/352,487, podanú 12.01.2009, ktorá je čiastočne pokračovaním US prihlášky č. 11/532,825, ktoré sú štandardne priradené...

Utesnenie otvorovej výplne v stavebných otvoroch konštrukcií obvodových stien budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1284

Dátum: 06.11.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/56

Značky: stien, stavebných, otvorovej, budov, konštrukcií, otvoroch, obvodových, výplně, utesnenie

Text:

...tepelné straty únikom tepla infiltráciou vzduchu, nezabezpečuje se tepelná pohoda v miestnosti, znečisťuje sa životné prostredie zvýšeným úletom 50,.Uvedené nedostatky odstraňuje konštrukčný návrh utesnenia podľa technického riešenie, ktorého podstatou je, že vzniknutá medzera, ktorá je tvaru lichobežníkového alebo obdĺžnikového,medzi rámom konštrukcie otvoreovej výplne e ploehou estenie stevebného otvoru obvodovej steny se vzájomne spcji...

Tmel sestávající z furanketonaldolové pryskyřice a tvrdicí výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258834

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kačer Miloslav, Král Pavel

MPK: C09D 5/34

Značky: tvrdící, furanketonaldolové, výplně, pryskyřice, sestávající

Text:

...hrubší o velikosti zrn až do 5 mm. Jako pojivo se používá furanketonaldolovápryskyłice, vyrobitelnád z 1 dílu hmotnostního formaldehydu, 1 dílu hmotnostního acetonu a 1,7 dílů hmotnostníhofurfurylaldehydu kondenzací za teploty alspoñ 100 °c, o konzistehci 70 až 150 sekund,měřeno výtokovým pohárkem s otvorem průměruů mm při 20 QC (stanoveno podle ČSN 67 3013).Hmotnostní poměr při přípravě tmelu se řídí konzistencí pryskyřičného pojiva,...

Způsob zhotovení izolační výplně dutin těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238961

Dátum: 01.07.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: dutin, způsob, těles, zhotovení, výplně, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zvýšení tepelné, protipožární nebo zvukové izolace dutin těles se těleso nejprve opatří vhodně dimenzovanými plnicími a případně kontrolními otvory a pak se do těchto dutin vpraví izolační hmota o objemové hmotnosti menší než 1000 kg.m-3, vytvořená smícháním 3 až 30 hmot. dílu vodorozpustných derivátů celulózy (karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy), 30 až 150 hmot. dílů disperze vysokomolekulárních látek jako je kopolymer...

Tmel sestávající z furfurylalkoholové pryskyřice a tvrdící výplně

Načítavanie...

Číslo patentu: 239483

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: C08L 71/06, C09D 5/34

Značky: sestávající, výplně, furfurylalkoholové, pryskyřice, tvrdící

Text:

...pryskyřice a tvrdícívýplně na bázi křemena, łuly, łivce, čediče nebo perlitu, která obsahuje kombinované kysele reagující tvrdidlo. Tmel je elozen z 17 e 33 dílů hmotncetních furfurylalkoholové pryekyřice, 0,3 až 9,0 díld hmctnoetních p-tolueneulíochloridu, 0,5 až 9.0 dílů hmotnoetních dusičnanu močoviny a 49,0 až 82,2 díld hmotnoetních minerälníhc plnidla, a výhodou lćemenného píeku nebo křemenné moučlq. Vzhledem k ěirěímu...

Tělísko výplně kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 232835

Dátum: 15.01.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: tělísko, výplně, kolon

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tělísko výplně kolon z perforovaného materiálu. Tělísko je vytvořeno ohnutím kratších konců pásku materiálu na opačnou stranu tak, že se vytvoří v podélném směru tvar podobný osmičce. Výška tělíska je vždy menší, než je jeho délka a šířka.

Zařízení k odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu plášťových termočlánků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222818

Dátum: 15.03.1986

Autori: Všetečka Václav, Adolf Jaroslav

Značky: polotovarů, výplně, plášťových, odstraňování, termočlánku, zařízení, výrobu, konců

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu plášťových termočlánků. Vynález se týká výroby plášťových termočlánků a řeší odstraňování výplně z konců polotovarů pro výrobu termočlánků. Konce polotovarů pro výrobu termočlánků, ze kterých se má odstranit výplň, se vloží do proudu vzduchu unášejícího abrazívní materiál. Je to korund nebo kysličník křemičitý o velikosti zrn 0,05 mm do 1,00 mm. Abrazívní materiál svojí kinetickou...

Zariadenie na výrobu izolačnej roštovej výplne priečkových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226635

Dátum: 15.02.1986

Autori: Štanglica Josef, Martykán František, Coufal Rajmund

Značky: roštovej, priečkových, izolačnej, panelov, výrobu, zariadenie, výplně

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu izolačnej roštovej výplne priečkových panelov, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z pracovného stola (1), na ktorom je vzadu prizvarený zadný doraz (4) a vľavo ľavý doraz (5), na bokoch sú otočne uložené pravá odklopná vidlica (6) a ľavá odklopná vidlica (7) a vzadu je priskrutkovaný spínač (8), pričom pracovný stôl (1) je opatrený remeňovým dopravníkom (2) prechádzajúcim až do gravitačného lisu (3), ktorý sa skladá zo...